logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: ŁUKJAN HIERONIM
Liczba odnalezionych rekordów: 119Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Andrzej Szpak, Danuta Rość, Michał Bielawiec, Jolanta Sawicka, Jan Giedrojć, Marek Wojtukiewicz, Kazimierz Krupiński.
Tytuł oryginału: Niektóre uwarunkowania niedokrwistości występującej wśród kobiet pracujących w regionie białostockim ze szczególnym uwzględnieniem nawyków i sposobów żywienia.
Tytuł angielski: Certain determinants of anaemia in working-class women in the Białystok region with the particular reference to diet and dietary habits.
Czasopismo: Żywienie Człowieka i Metabolizm
Szczegóły: 1988 : 15, 3, s. 190-202
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
2/119
Autorzy: Andrzej Szpak, Hieronim Łukjan, Danuta Rość, Michał Bielawiec.
Tytuł oryginału: Związki między sposobem żywienia, czynnikami społeczno-bytowymi a niedokrwistością w badaniach epidemiologicznych pracowników dużych zakładów produkcyjnych w regionie białostockim.
Tytuł angielski: Correlations between nutrition, socioeconomic factors and an anaemia in epidemiological studies of workers in big industrial plants in the Białystok region.
Czasopismo: Żywienie Człowieka i Metabolizm
Szczegóły: 1988 : 15, 3, s. 203-210
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
3/119
Autorzy: Andrzej Szpak, Hieronim Łukjan, Grażyna Szpak.
Tytuł oryginału: Certain biological function of leucocytes in venous thrombosis and influence of factors released during clot lysis.
Czasopismo: Folia Haematologica
Szczegóły: 1987 : 114, 6, s. 824-833
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
4/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Andrzej Szpak, Danuta Rość, Michał Bielawiec, Jolanta Sawicka, Jan Giedrojć, Marek Wojtukiewicz, Kazimierz Krupiński.
Tytuł oryginału: Niektóre uwarunkowania niedokrwistości występującej wśród kobiet pracujących w regionie białostockim ze szczególnym uwzględnieniem nawyków i sposobów żywienia.
Tytuł angielski: Certain determinants of anaemia in working-class women in the Białystok region with the particular reference to diet and dietary habits.
Tytuł całości: W: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Lublin, 8-10 września 1987 r.
Opis fizyczny: s. PO5
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
5/119
Autorzy: Ryszard Chyży, Hieronim Łukjan, Danuta Rość, Michał Bielawiec, Jolanta Sawicka.
Tytuł oryginału: Some haemorheological factors in patients with arteriosclerosis obliterans after treatment with Trental.
Czasopismo: Folia Haematologica
Szczegóły: 1987 : 114, 4, s. 549-554
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
6/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Ryszard Chyży, Danuta Rość.
Tytuł oryginału: Wpływ zastoju żylnego na odkształcalność erytrocytów oraz na wybrane parametry hemoreologiczne u chorych na miażdżycę zarostową.
Tytuł angielski: The effect of venostasis on the deformability of erythrocytes and on selected hemorheologic parameters in patients with obliterative atheromatosis.
Tytuł całości: W: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Lublin, 8-10 września 1987 r. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: P16
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
7/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Ryszard Chyży, Danuta Rość, Jolanta Sawicka, Michał Bielawiec.
Tytuł oryginału: Zachowanie się odkształcalności erytrocytów oraz niektórych parametrów reologicznych u chorych na miażdżycę zarostową po zastosowaniu wybranych leków.
Tytuł angielski: Erythrocyte deformability and certain rheologic parameters in patients with obliterative atheromatosis after the use of chosen drugs.
Tytuł całości: W: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Lublin, 8-10 września 1987 r. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: P17
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
8/119
Autorzy: M[ichał] Bielawiec, A[nna] Bodzenta, H[ieronim] Łukjan, B[eata] Kiersnowska-Rogowska, J[anusz] Kłoczko, M[ichał] Myśliwiec, S[tanisław] Dąbrowski, W[itold] Tymiński, E[ugenia] Częstochowska.
Tytuł oryginału: Clinical investigations on long-term activation of fibrinolysis by anabolic steroids.
Czasopismo: Folia Haematologica
Szczegóły: 1986 : 113, 1-2, s. 223-229
Uwagi: XV Erfurter Konf. über Hämostase und Thrombose, 16 und 17 Mai 1985.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
9/119
Autorzy: Danuta Rość, Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec, Kazimierz Krupiński, Krystyna Gulińska.
Tytuł oryginału: Czynniki bytowe, warunki pracy i nawyki żywieniowe a niedokrwistość wśród pracowników przemysłu elektronicznego na podstawie badań epidemiologicznych załogi wybranego zakładu miasta Białegostoku.
Tytuł angielski: Economic conditions, work and dietary habits and anaemia in electronic industry workers in the light of epidemiological investigations of the personnel of a plant in Białystok.
Czasopismo: Żywienie Człowieka i Metabolizm
Szczegóły: 1986 : 13, 3, s. 193-201
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
10/119
Autorzy: H[ieronim] Łukjan, A[ndrzej] Szpak, M[arek] Kwiatkowski.
Tytuł oryginału: Influence of fibrinolysis activation on leucocyte adhesiveness. Preliminary report.
Czasopismo: Folia Haematologica
Szczegóły: 1986 : 113, 1-2, s. 191-197
Uwagi: XV Erfurter Konf. über Hämostase und Thrombose, 16 und 17 Mai 1985.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
11/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Danuta Rość, Michał Bielawiec, Jan Giedrojć, Halina Szumowiecka, Marek Kwiatkowski.
Tytuł oryginału: Niektóre uwarunkowania występowania niedokrwistości wśród pracowników przemysłu w świetle badań epidemiologicznych wybranego zakładu przemysłowego miasta Białystok.
Tytuł angielski: Certain determinants of anaemia development in industrial workers in a plant in Białystok.
Czasopismo: Żywienie Człowieka i Metabolizm
Szczegóły: 1986 : 13, 4, s. 262-272
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
12/119
Autorzy: Stanisław Dąbrowski, Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec, Jan Giedrojć.
Tytuł oryginału: Reologiczne aspekty hematokrytu i fibrynogenu w ocenie pomiarów reograficznych u chorych na miażdżycę tętnic kończyn dolnych.
Tytuł angielski: Rheologic aspects of hematocrit and fibrinogen in rheographic measurements estimation in patients with lower limbs atherosclerosis.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1986 : 29, 8, s. 551-554
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
13/119
Autorzy: Andrzej Szpak, Hieronim Łukjan, Grażyna Szpak.
Tytuł oryginału: Zachowanie się wybranych funkcji biologicznych krwinek białych w zakrzepicy żylnej.
Tytuł angielski: Certain biological functions of leucocytes in venous thrombosis.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1986 : 75, 4, s. 274-280
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
14/119
Autorzy: A[nna] Bodzenta, K[azimierz] Krupiński, H[ieronim] Łukjan, R[yszard] Chyży, A[ndrzej] Szpak, M[ichał] Bielawiec.
Tytuł oryginału: Arachidonic acid metabolites, cyclic AMP, granulocytes adherence in patients with obliterative arteriosclerosis of the lower limbs and the effect of 0-(beta-hydroxyethyl)-rutosides (HR).
Czasopismo: Thrombosis and Haemostasis
Szczegóły: 1985 : 54, 1, poz. 1783
Uwagi: Xth Int. Congr. on Thrombosis and Haemostasis.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
15/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Stanisław Dąbrowski, Michał Bielawiec.
Tytuł oryginału: Próby oceny korelacji pomiarów reografii impedancyjnej z próbami czynnościowymi oraz podstawowymi badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi u chorych na miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych.
Tytuł angielski: Trials of evaluation of the correlation between impedance rheography and function tests and basic laboratory investigations carried out in cases of obliterative atherosclerosis of lower limb arteries.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1985 : 38, 12, s. 776-783
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
16/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Stanisław Dąbrowski, Michał Bielawiec.
Tytuł oryginału: Próby oceny korelacji pomiarów reografii impedancyjnej z próbami czynnościowymi oraz podstawowymi badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi u chorych na miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych.
Tytuł angielski: Trials of evaluation of the correlation between impedance rheography and function tests and basic laboratory investigations carried out in cases of obliterative atherosclerosis of lower limb arteries.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1985 : 38, 12, s. 776-783
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
17/119
Autorzy: H[ieronim] Łukjan, R[yszard] Chyży, K[azimierz] Krupiński, M[ichał] Bielawiec.
Tytuł oryginału: Red cell deformability in patients with arteriosclerosis obliterans and influence of some drugs.
Tytuł całości: W: International Congress of Angiology. Athens-Greece, 9-14 June 1985. Abstracts book.
Opis fizyczny: s. 27
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
18/119
Autorzy: H[ieronim] Łukjan, D[anuta] Rość, R[yszard] Chyży, A[nna] Bodzenta, A[ndrzej] Szpak.
Tytuł oryginału: The effect of HR (0-beta-hydroxyethyl-rutoside, Venoruton) on the deformability of erythrocytes in patients with arteriosclerosis obliterans of lower limbs.
Czasopismo: Folia Haematologica
Szczegóły: 1985 : 112, 1, s. 191-196
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
19/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Andrzej Szpak, Anna Bodzenta, Michał Bielawiec, Danuta Rość, Ryszard Chyży.
Tytuł oryginału: Wpływ 0-(beta-hydroksyetylo)-rutosidu (Venoruton) na adherencję krwinek białych u chorych na miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych.
Tytuł angielski: Effect of 0-(beta-hydroxyethyl)-rutoside (Venoruton) on leucocyte adherence in patients with arteriosclerosis obliterans of lower limbs.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1985 : 73, 6, s. 345-350
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
20/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Andrzej Szpak, Anna Bodzenta, Michał Bielawiec, Danuta Rość, Ryszard Chyży.
Tytuł oryginału: Wpływ O-(beta-hydroksyetylo)-rutosidu (Venoruton) na adherencję krwinek białych u chorych na miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych.
Tytuł angielski: Effect of O-(beta-hydroxetnyl)-rutoside (Venoruton) on leucocyte adherence in patients with arteriosclerosis obliterans of lower limbs.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1985 : 73, 6, s. 345-350
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
21/119
Autorzy: M[ichał] Bielawiec, H[ieronim] Łukjan, A[nna] Bodzenta, J[anusz] Kłoczko, D[anuta] Rość.
Tytuł oryginału: Disturbances of haemostasis in patients with obliterative arteriosclerosis.
Tytuł całości: W: VIII International Congress on Thrombosis. Stanbul (Turkey) June 4-7, 1984. Abstract book.
Opis fizyczny: poz. 308
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
22/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Danuta Rość, Ryszard Chyży, Marek Wojtukiewicz, Kazimierz Krupiński, Ewa Jankowska.
Tytuł oryginału: Niedokrwistość a nawyki żywieniowe oraz warunki socjalno-bytowe wśród pracowników przemysłu bawełnianego na podstawie badań epidemiologicznych wybranego zakładu regionu białostockiego.
Tytuł angielski: Anaemia and dietary habits and socioeconomic conditions in textile industry workers in the light of an epidemiological study in a plant in the Białystok region.
Czasopismo: Żywienie Człowieka i Metabolizm
Szczegóły: 1984 : 11, 1, s. 29-40
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
23/119
Autorzy: G[rażyna] Szpak, H[ieronim] Łukjan, A[ndrzej] Szpak.
Tytuł oryginału: Ocena wybranych funkcji biologicznych krwinek białych w zakrzepicy naczyń żylnych.
Tytuł angielski: Assessment of selected biological functions of leukocytes in venous thrombosis.
Tytuł całości: W: Zaburzenia hemostazy w niehematologicznych chorobach wewnętrznych. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Hematologicznej Towarzystwa Internistów Polskich. Streszczenia referatów. Gdynia, 7-8 września 1984 r.
Opis fizyczny: s. 32
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
24/119
Autorzy: Danuta Rość, Hieronim Łukjan, Ryszard Chyży, Andrzej Szpak.
Tytuł oryginału: Przypadek białaczki kosmatokomórkowej.
Tytuł angielski: A case of hairy-cell leukaemia.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1984 : 15, 3-4, s. 175-178
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
25/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Andrzej Szpak, Grażyna Szpak, Danuta Rość, Ryszard Chyży.
Tytuł oryginału: Badania nad mechanizmem zmian adherencji krwinek białych w zakrzepicy naczyń krwionośnych.
Tytuł angielski: Studies on the mechanisms of changes in leukocyte adherence in thrombosis.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1983 : 69, 6, s. 385-392
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
26/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Danuta Rość, Ryszard Chyży, Andrzej Szpak.
Tytuł oryginału: Badania nad odkształcalnością krwinek czerwonych u chorych na miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych.
Tytuł angielski: Studies on the deformability of erythrocytes in patients with lower limbs arteriosclerosis obliterans.
Czasopismo: Problemy Krwiodawstwa i Leczenia Krwią
Szczegóły: 1983 : 20, s. 65-66
Uwagi: Sympozjum na temat "Metabolizm składników morfotycznych krwi." Jabłonna k. Warszawy 21 -23 października 1982.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
27/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Danuta Rość, Ryszard Chyży, Andrzej Szpak.
Tytuł oryginału: Erythrocyte deformability in patients with arteriosclerosis obliterans of lower limbs.
Czasopismo: Acta Medica Polona
Szczegóły: 1983 : 24, 1-4, s. 55-63
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
28/119
Autorzy: A[nna] Bodzenta, M[ichał] Myśliwiec, H[ieronim] Łukjan, K[azimierz] Krupiński.
Tytuł oryginału: Wpływ Venorutonu (HR) na agregację płytek krwi i płytkowe metabolity kwasu arachidonowego u chorych na miażdżycę.
Tytuł angielski: The effect of Venoruton (HR) on the aggregation of blood platelets and on the thrombocyte metabolites of arachidonic acid in patients with arteriosclerosis.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Streszczenia referatów. Szczecin, 15-17 września 1983 r.
Opis fizyczny: s. 118
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
29/119
Autorzy: H[ieronim] Łukjan, A[nna] Bodzenta, D[anuta] Rość, R[yszard] Chyży, A[ndrzej] Szpak.
Tytuł oryginału: Wpływ Venorutonu (O/beta-hydroxyetylo-rutosidu) na odkształcalność erytrocytów u chorych na miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych.
Tytuł angielski: The effect of Venoruton (O/beta-hydroxyethyl/-rutoside)on the deformability of erythrocytes in patients with arteriosclerosis obliterans of lower extremities.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Streszczenia referatów. Szczecin, 15-17 września 1983 r.
Opis fizyczny: s. 174
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
30/119
Autorzy: H[ieronim] Łukjan, A[nna] Bodzenta, A[ndrzej] Szpak, D[anuta] Rość, R[yszard] Chyży.
Tytuł oryginału: Zachowanie się adherencji granulocytów oraz cAMP i cGMP w miażdżycy zarostowej tętnicy kończyn dolnych pod wpływem Venorutonu (O-/beta-hydroxyetylo/-rutosidu).
Tytuł angielski: Adherence of granulocytes and cAMP and cGMP in cases of arteriosclerosis obliterans of lower extremities under the influence of Venoruton (O-/beta-hydroxyethyl/-rutoside).
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Streszczenia referatów. Szczecin, 15-17 września 1983 r.
Opis fizyczny: s. 122-123
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
31/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Andrzej Szpak, Danuta Rość.
Tytuł oryginału: Zachowanie się odporności komórkowej w zakrzepicy naczyń żylnych.
Tytuł angielski: Cellular immunity in venous thrombosis.
Tytuł całości: W: Symp. nt. Metabolizm składników morfotycznych krwi. Jabłonna k. Warszawy 21-23 pażdziernika 1982 r. Streszcz. ref.
Opis fizyczny: s. 79
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
32/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Danuta Rość, Andrzej Szpak, Anna Bodzenta, Danuta Wnorowska-Grodzka.
Tytuł oryginału: Badania nad odkształcalnością erytrocytów metodą filtracyjną.
Tytuł angielski: Filtration method in the investigations on erytrocyte deformability.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 12, s. 985-989
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
33/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Andrzej Szpak, Danuta Rość, Andrzej Kaczyński, Grażyna Szpak.
Tytuł oryginału: Badanie adherencji krwinek białych u chorych z zakrzepami żylnymi.
Tytuł angielski: Investigations of leukocyte adherence in patients with thrombophlebitis.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1982 : 68, 5, s. 313-317
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
34/119
Autorzy: Janusz Kłoczko, Beata Kiersnowska-Rogowska, Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan, Stanisław Dąbrowski, Michał Myśliwiec, Anna Bodzenta.
Tytuł oryginału: Białaczki na podstawie materiału Kliniki Hematologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Białymstoku w latach 1973-1979.
Tytuł angielski: Leukemia on the basis of the material of the Clinic of Haematology in the years 1973-1979.
Tytuł całości: W: Choroba przewlekła w aspekcie epidemiologii, profilaktyki i społeczno-rehabilitacyjnym. Materiały V Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 10 listopad 1980 r.
Adres wydawniczy: Białystok, 1982.
Opis fizyczny: s. 67-70
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
35/119
Autorzy: Hieronim Łukjan.
Tytuł oryginału: Doświadczalne i kliniczne badania nad osoczowym układem kininotwórczym.
Tytuł angielski: Experimental and clinical studies on the blood plasma kininforming system.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 141-181
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
36/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Stanisław Dąbrowski, Michał Bielawiec, Beata Kiersnowska-Rogowska, Michał Myśliwiec, Janusz Kłoczko, Anna Bodzenta.
Tytuł oryginału: Niedokrwistość z niedoboru żelaza na podstawie materiału Kliniki Hematologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Białymstoku w okresie 1975-1979.
Tytuł angielski: Anaemia due to the iron insufficiency on the basis of the material of the Clinic of Haematology of the Medical School in Białystok in the years 1975-1979.
Tytuł całości: W: Choroba przewlekła w aspekcie epidemiologii, profilaktyki i społeczno-rehabilitacyjnym. Materiały V Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 10 listopad 1980 r.
Adres wydawniczy: Białystok, 1982.
Opis fizyczny: s. 88-90
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
37/119
Autorzy: Stanisław Dąbrowski, Beata Kiersnowska-Rogowska, Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan, Janusz Kłoczko, Michał Myśliwiec, Anna Bodzenta.
Tytuł oryginału: Pancytopenia w materiale Kliniki Hematologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Białymstoku w latach 1976-1979.
Tytuł angielski: Pancytopenia in the material of the Clinic of Haematology of the Medical School in Białystok in the years 1976-1979.
Tytuł całości: W: Choroba przewlekła w aspekcie epidemiologii, profilaktyki i społeczno-rehabilitacyjnym. Materiały V Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 10 listopad 1980 r.
Adres wydawniczy: Białystok, 1982.
Opis fizyczny: s. 38-40
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
38/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec, Beata Kiersnowska-Rogowska, Janusz Kłoczko, Stanisław Dąbrowski, Michał Myśliwiec, Anna Bodzenta.
Tytuł oryginału: Wstępne wyniki analizy niedokrwistości występującej wśród pracowników niektórych zakładów przemysłowych regionu białostockiego.
Tytuł angielski: Introductory results of analysis of anaemia in workers of some work plants in the region of Białystok.
Tytuł całości: W: Choroba przewlekła w aspekcie epidemiologii, profilaktyki i społeczno-rehabilitacyjnym. Materiały V Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 10 listopad 1980 r.
Adres wydawniczy: Białystok, 1982.
Opis fizyczny: s. 91-93
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
39/119
Autorzy: Ida Kinalska, Hieronim Łukjan, Wiera Karwiel-Bura.
Tytuł oryginału: Zaburzenia przemiany węglowodanowej i lipidowej oraz układu krzepnięcia w wybranej grupie populacyjnej.
Tytuł angielski: Disturbances of carbohydrate and lipid metabolism and disturbances of the coagulation system in a selected group of population.
Tytuł całości: W: Choroba przewlekła w aspekcie epidemiologii, profilaktyki i społeczno-rehabilitacyjnym. Materiały V Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 10 listopad 1980 r.
Adres wydawniczy: Białystok, 1982.
Opis fizyczny: s. 214-217
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
40/119
Autorzy: Stanisław Dąbrowski, Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec.
Tytuł oryginału: Zachowanie się pomiarów reografii impedancyjnej w różnych grupach wiekowych.
Tytuł angielski: Impedance rheography measurement in various age groups.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 7-8, s. 541-546
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
41/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec.
Tytuł oryginału: Comparative studies on the kinin-forming system in the bone marrow punctates and in the peripheral blood in cases of certain hematological diseases.
Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Szczegóły: 1981 : 29, 2, s. 155-159
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.250
42/119
Autorzy: M[ichał] Bielawiec, H[ieronim] Łukjan, B[eata] Kiersnowska-Rogowska, S[tanisław] Dąbrowski.
Tytuł oryginału: Hydroxyethylrutosides in the treatment of occlusive arterial disease: comparison of effects with different routes of administration.
Tytuł całości: W: Hydroxyethylrutosides in vascular disease. Condensed Proceedings of an International Symposium organized by Zyma (United Kingdon) Limited, Devon, 18th and 19th April 1980.
Adres wydawniczy: London, 1981.
Opis fizyczny: s. 63-66
Seria: Royal Soc. Med. Int. Congr. Symp. Ser. Nr 42.
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: ENG
43/119
Autorzy: Daniel Apol, Michał Bielawiec, Anna Bodzenta, Maria Brandowska, Stanisław Dąbrowski, Maria Gepner-Woźniewska, Marian Gamski, Andrzej Hellman, Jerzy Hołowiecki, Józef Japa, Dariusz Jarczak, Anna Janowska-Wieczorek, Beata Kiersnowska-Rogowska, Janusz Kłoczko, Sabina Kotlarek-Haus, Jan Kowalewski, Euzebiusz Krykowski, Hieronim Łukjan, Stanisław Maj, Małgorzata Matera, Aleksandra Mazurowa, Michał Myśliwiec, Sławomir Pawelski, Tadeusz Robak, Janina Sowińska, Ignacy Urasiński, Kazimierz Wysocki.
Tytuł oryginału: Leczenie ostrych białaczek u dorosłych. 6. Wyniki leczenia 375 chorych z 9 ośrodków hematologicznych.
Tytuł angielski: Treatment of acute leukaemias in adults. 6. Results of treatment of 375 patients in 9 haematological centres.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1981 : 12, 3-4, s. 155-159
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
44/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec, Anna Bodzenta.
Tytuł oryginału: Aktywacja fibrynolizy a układ kininotwórczy i aktywność prostaglandynowa krwi u chorych z miażdżycą.
Tytuł angielski: Fibrinolysis activation and blood kininogen system and prostaglandin activity in patients with atherosclerosis.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1980 : 11, 3, s. 121-127
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
45/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec.
Tytuł oryginału: Comparative studies on the kininggorming system in the bone marrow punctates and in the peripheral blood in cases of certain hematological diseases.
Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Szczegóły: 1980 : 28, 6
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
46/119
Autorzy: M[ichał] Bielawiec, M[ichał] Myśliwiec, B[eata] Kiersnowska-Rogowska, A[nna] Bodzenta, H[ieronim] Łukjan.
Tytuł oryginału: Platelet function, prostacyclin-like activity and fibrinolysis in patients with obliterative atherosclerosis.
Tytuł całości: W: Abstracts. The 5th International Conference on Synthetic Fibrinolytic Thrombolytic Agents-Progress in Fibrinolysis. Malmo, 18-20 June 1980.
Opis fizyczny: s. 108
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
47/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Anna Bodzenta, Hieronim Łukjan.
Tytuł oryginału: Prostaglandin- like activity in patients suffering from occlusive arterial diseases.
Tytuł całości: W: Adaptability of vascular wall. Proceedings of the XIth International Congress of Angiology. Prague 1978.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
48/119
Autorzy: H[ieronim] Łukjan, A[nna] Bodzenta, M[ichał] Bielawiec, S[tanisław] Dąbrowski.
Tytuł oryginału: Badania nad aktywnością kininotwórczą i prostaglandynową u chorych z zarostową miażdżycą tętnic.
Tytuł angielski: Studies on the kininogenic and prostaglandin activity in patients with obliterans arteriosclerosis.
Tytuł całości: W: XXVII Kongres Towarzystwa Internistów Polskich. Wrocław, 23-25 IX 1979. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 103-104
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
49/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan, Beata Kiersnowska-Rogowska, Stanisław Dąbrowski.
Tytuł oryginału: Clinical effect of high doses of o-beta-hydroxyethyl-rutosides in patients with occlusive arterial disease.
Czasopismo: Bibliotheca Anatomica
Szczegóły: 1979, 17, s. 378-381
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
50/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Anna Bodzenta, Michał Myśliwiec, Hieronim Łukjan.
Tytuł oryginału: Long-term enhancement of fibrynolysis and prostaglandin-like activity.
Tytuł całości: W: Progress in chemical fibrinolysis and thrombolysis. Ed. John F. Davidson, Vaclav Cepelak, Meyer M. Samama. Vol. 4
Adres wydawniczy: Edinburgh : Churchill Livingstone, 1979
Opis fizyczny: s. 313-316
Charakt. formalna: Zagraniczny rozdział
Język publikacji: ENG
51/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Ryszard Grabowski, Hieronim Łukjan.
Tytuł oryginału: Ocena kliniczna cyklonaminy.
Tytuł angielski: Clinical value of cyclonamine.
Czasopismo: Terapia i Leki
Szczegóły: 1979 : 7/29, 5, s. 187-191
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
52/119
Autorzy: B[eata] Kiersnowska-Rogowska, M[ichał] Bielawiec, A[nna] Bodzenta, S[tanisław] Dąbrowski, J[anusz] Kłoczko, H[ieronim] Łukjan, M[ichał] Myśliwiec.
Tytuł oryginału: Ocena wybranych schematów postępowania terapeutycznego w ostrych białaczkach.
Tytuł angielski: Assessment of selected therapeutical management schemes in cases of acute leukaemias.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Program i streszczenia referatów. Katowice, 15-16 czerwca 1979.
Opis fizyczny: s. 147
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
53/119
Autorzy: M[ichał] Bielawiec, H[ieronim] Łukjan, M[ichał] Myśliwiec, S[tanisław] Dąbrowski.
Tytuł oryginału: Prophylaxis of recurrent venous thrombosis with long-term enhancement of fibrinolysis.
Czasopismo: Folia Haematologica
Szczegóły: 1979 : 106, 5/6, s. 971-976
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
54/119
Autorzy: M[ichał] Bielawiec, B[eata] Kiersnowska-Rogowska, S[tanisław] Dąbrowski, H[ieronim] Łukjan.
Tytuł oryginału: The effect of O-betahydroxyethyl-rutosides (HR) on the number of platelet-leukocyte aggregates in patients with occlusive arterial disease.
Czasopismo: Folia Haematologica
Szczegóły: 1979 : 106, 1, s. 103-108
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
55/119
Autorzy: M[ichał] Bielawiec, H[ieronim] Łukjan, B[eata] Kiersnowska-Rogowska, S[tanisław] Dąbrowski, M[ichał] Myśliwiec, J[anusz] Kłoczko, A[nna] Bodzenta.
Tytuł oryginału: Clinical effect of high doses of o-betahydroxyl-rutosides (HRo) in patients with occlusive arterial disease.
Tytuł całości: W: Xth World Conference European Society for Microcirculation. S. Margherita di Pula (Cagliari), October 23rd-27th, 1978.
Opis fizyczny: s. 82-83
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
56/119
Autorzy: Hieronim Łukjan.
Tytuł oryginału: Doświadczalne i kliniczne badania nad osoczowym układem kininotwórczym.
Tytuł angielski: Experimental and clinical investigations of plasma kininogenic system.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1978 : 33, 14, s. 559-560
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
57/119
Autorzy: M[ichał] Bielawiec, A[nna] Bodzenta, M[ichał] Myśliwiec, H[ieronim] Łukjan.
Tytuł oryginału: Long term enhancement of fibrinolysis and prostaglandinlike activity.
Tytuł całości: W: Fourth International Conference on Synthetic Fibrinolytic-Thrombolytic Agents. Karlovy Vary (Carlsbad), September 5-8, 1978.
Opis fizyczny: s. 87
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
58/119
Autorzy: M[ichał] Bielawiec, A[nna] Bodzenta, H[ieronim] Łukjan.
Tytuł oryginału: The investigations of prostaglandin - like activity in patients with occlusive arterial diseases.
Tytuł całości: W: XIth International Congress of Angiology. Prague. July 2-8, 1978.
Opis fizyczny: s. 35
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
59/119
Autorzy: M[ichał] Bielawiec, B[eata] Kiersnowska-Rogowska, H[ieronim] Łukjan.
Tytuł oryginału: The platelet - leukocyte aggregates in occlusive arterial disease and the effect of hydroxyethylrutosides.
Czasopismo: Thrombosis and Haemostasis
Szczegóły: 1977 : 38, 1, s. 244
Uwagi: VIth Int. Congr. on Thrombosis and Haemostasis.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
60/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Ryszard Grabowski, Michał Myśliwiec, Beata Kiersnowska-Rogowska, Hieronim Łukjan, Bogusław Korfel, Janusz Kłoczko.
Tytuł oryginału: Analiza małopłytkowości nieznanego pochodzenia w regionie białostockim.
Tytuł angielski: The analysis of thrombocytopaenia of unknown origin in the Białystok Region.
Tytuł całości: W: Problemy medycyny środowiska pracy w województwie białostockim, łomżyńskim i suwalskim. Materiały IV Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 1976.
Opis fizyczny: s. 204-206
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
61/119
Autorzy: Ryszard Grabowski, Michał Bielawiec, Beata Kiersnowska-Rogowska, Hieronim Łukjan, Michał Myśliwiec, Bogusław Korfel, Janusz Kłoczko.
Tytuł oryginału: Badania nad zachowaniem się układów hemostazy i krwiotwórczego u pracowników narażonych na działanie kleju butapren oraz farb nitro.
Tytuł angielski: The haemostasis and erythropoiesis systems in the workers exposed to butapren glue and nitro paints.
Tytuł całości: W: Problemy medycyny środowiska pracy w województwie białostockim, łomżyńskim i suwalskim. Materiały IV Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 1976.
Opis fizyczny: s. 30-33
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
62/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Bogusław Korfel, Beata Kiersnowska-Rogowska, Ryszard Grabowski, Hieronim Łukjan, Michał Myśliwiec, Janusz Kłoczko.
Tytuł oryginału: Choroba Addisona-Biermera w materiale Kliniki Hematologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Białymstoku.
Tytuł angielski: Addison-Biermer disease in the material of Clinic of Haematology, Institute of Internal Diseases, the Białystok Medical School.
Tytuł całości: W: Problemy medycyny środowiska pracy w województwie białostockim, łomżyńskim i suwalskim. Materiały IV Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 1976.
Opis fizyczny: s. 206-208
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
63/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan, Ryszard Grabowski, Michał Myśliwiec.
Tytuł oryginału: Clinical effect of O-betahydroxyethyl-rutosides (HR) in patients with occlusive arterial disease.
Tytuł całości: W: IXth World Conference European Society for Microcirculation. Antwerp, July 5-9, 1976. Book of abstracts.
Opis fizyczny: s. 55
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
64/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan, Ryszard Grabowski, Beata Kiersnowska-Rogowska, Michał Myśliwiec, Bogusław Korfel, Janusz Kłoczko.
Tytuł oryginału: Niedokrwistość z niedoboru żelaza u chorych regionu białostockiego.
Tytuł angielski: Iron deficiency anaemia in patients from the Białystok Region.
Tytuł całości: W: Problemy medycyny środowiska pracy w województwie białostockim, łomżyńskim i suwalskim. Materiały IV Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 1976.
Opis fizyczny: s. 272-274
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
65/119
Autorzy: Beata Kiersnowska-Rogowska, Michał Bielawiec, Bogusław Korfel, Ryszard Grabowski, Hieronim Łukjan, Michał Myśliwiec, Janusz Kłoczko.
Tytuł oryginału: Pancytopenia na podstawie materiału Kliniki Hematologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Białymstoku.
Tytuł angielski: Pancytopaenia in the material of the Clinic of Haematology, Institute of Internal Diseases, the Białystok Medical School.
Tytuł całości: W: Problemy medycyny środowiska pracy w województwie białostockim, łomżyńskim i suwalskim. Materiały IV Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 1976.
Opis fizyczny: s. 224-225
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
66/119
Autorzy: Ryszard Grabowski, Michał Bielawiec, Beata Kiersnowska, Hieronim Łukjan, Andrzej Perzanowski, Michał Myśliwiec, Bogusław Korfel, Franciszek Rogowski.
Tytuł oryginału: Untersuchungen über den 131J-Fibrinogenumsatz bei der Aktivierung der Blutfibrinolyse.
Czasopismo: Zeitschrift für die Gesamte Innere Medizin und Ihre Grenzgebiete
Szczegóły: 1976 : 31, 24, s. 1025-1027
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: GER
67/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec, Bogusław Korfel.
Tytuł oryginału: Badania nad aktywnością kininazową krwi i szpiku w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego.
Tytuł angielski: Studies on the blood and bone marrow kininase activity in the metaplastic haemopoietic system diseases.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologicznego. Program i streszczenia referatów. Gdańsk 28-29 września 1975 r.
Opis fizyczny: s. 73-74
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
68/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec, Marian Furman.
Tytuł oryginału: Experimental studies on activation of the kininogenic system after exclusion of the hepatic circulation.
Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Szczegóły: 1975 : 23, 6, s. 831-835
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
69/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec, Bogusław Korfel.
Tytuł oryginału: Fibrinolysis and kinin forming activity of venous and arterial blood in patients with obliterating atheromatosis.
Czasopismo: Bibliotheca Anatomica
Szczegóły: 1975 : 13, s. 297-298
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
70/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Maria Czokało, Beata Kiersnowska, Michał Bielawiec.
Tytuł oryginału: Studies of the plasma kinin-forming system in cirrhosis of the liver.
Czasopismo: Acta Hepato-Gastroenterologica
Szczegóły: 1975 : 22, 2, s. 89-92
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.418
71/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Beata Bogdanikowa, Beata Kiersnowska-Rogowska, Hieronim Łukjan.
Tytuł oryginału: Studies of the kininogenic system in the supernatant of leukocyte cultures.
Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Szczegóły: 1974 : 22, 3, s.369-373
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
72/119
Autorzy: Maria Czokało, Karol Buluk, Aleksander Zuch, Hieronim Łukjan, Regina Tymińska-Brzózko.
Tytuł oryginału: Wzmaganie działania kinin przez produkty proteolitycznej degradacji białek.
Tytuł angielski: Potentiation of kinin activity by products of proteolytic degradation of proteins.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1974 : 29, 46, s.1965-1968
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
73/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Bogusław Korfel, Michał Bielawiec.
Tytuł oryginału: Zachowanie się układu kininotwórczego w krwi żylnej i tętniczej w chorobach naczyń obwodowych.
Tytuł angielski: The behaviour of the arterial and venous blood kininogenic system in the course of peripheral vascular diseases.
Tytuł całości: W: Uczelniana Konf. Nauk.: Patofizjologia układu krążenia i krwi. Streszcz. prac. Białystok, 3 pażdziernik 1974 r.
Opis fizyczny: s.21
Uwagi: XXV-lecie AMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
74/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Janusz Langiewicz, Michał Bielawiec.
Tytuł oryginału: Aktywność kininazowa moczu w chorobach nerek.
Tytuł angielski: Kininase activity in urine in renal diseases.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1973 : 28, 35, s.1352-1355
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
75/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec, Beata Kiersnowska, Bogusław Korfel.
Tytuł oryginału: Badania nad aktywacją układu fibrynolitycznego i kininotwórczego u ludzi w wieku starszym.
Tytuł angielski: Studies on the fibrinolytic and kininforming system in elderly people.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj. białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Bialost. Białystok , 1973.
Opis fizyczny: s.47-53
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
76/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Maria Czokało, Beata Kiersnowska, Michał Bielawiec.
Tytuł oryginału: Badania nad osoczowym układem kininotwórczym w marskości wątroby.
Tytuł angielski: Studies on the plasma kininforming system in patients with liver cirrhosis.
Tytuł całości: W: XXV Kongr. Tow. Intern. Pol. Katowice, 20-22.IX.1973.
Opis fizyczny: s.86
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
77/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec, Beata Kiersnowska, Bogusław Korfel.
Tytuł oryginału: Badania nad wpływem erytrocytów na aktywność kininazową krwi.
Tytuł angielski: Studies on the effect of erythrocytes on kininase activity in the blood.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1973 : 28, 2, s.41-43
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
78/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Ryszard Grabowski, Beata Kiersnowska, Hieronim Łukjan, Michał Myśliwiec, Andrzej Perzanowski, Bogusław Korfel.
Tytuł oryginału: Białaczki u chorych powyżej 60 roku życia w materiale Kliniki Hematologicznej Instytutu Chorób Wewnętrznych AMB.
Tytuł angielski: The incidence of leukaemia in patients aged over 60 in the material of the Clinic of Haematology, Institute of Medicine of the Białystok Medical School.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj. białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.127-131
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
79/119
Autorzy: Franciszek Rogowski, Beata Kiersnowska, Hieronim Łukjan, Emanuel Trembaczowski, Michał Bielawiec, Beata Bogdanikowa.
Tytuł oryginału: Halflife of erythrocytes in rabbits treated with Vinca minor L.
Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Szczegóły: 1973 : 21, 4, s.645-651
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
80/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan, Beata Kiersnowska, Bogusław Korfel.
Tytuł oryginału: Kininase activity of the blood in various haematological states.
Tytuł całości: W: Protides of the biological fluids.Proc. of the 20th Coll. Brugge, 1972. Ed. H.Peeters. Oxford ,1973.
Opis fizyczny: s.355-359
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: ENG
81/119
Autorzy: Karol Buluk, Maria Czokało, Hieronim Łukjan, Aleksander Zuch, Regina Tymińska-Brzózko.
Tytuł oryginału: Kininogenesis during activation of fibrinolysis.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy
Szczegóły: 1973 : 25, s.492
Uwagi: Symp.:Biological and pharmacological properties of peptides. Białowieża,September 8-9th,1972.Abstr.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
82/119
Autorzy: Beata Kiersnowska, Franciszek Rogowski, Hieronim Łukjan, Emanuel Trembaczowski, Michał Bielawiec, Beata Bogdanikowa.
Tytuł oryginału: Studies on the erythrocytic system and 59 Fe iron turnover in healthy rabbits treated with herbs of Vinca minor L.
Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Szczegóły: 1973 : 21, 4, s.637-644
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
83/119
Autorzy: Beata Bogdanikowa, Beata Kiersnowska, Jadwiga Drozd, Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan.
Tytuł oryginału: The protein pattern of the culture medium used in migration inhibition study.
Czasopismo: Haematologica
Szczegóły: 1973 : 7, 3-4, s.395-404
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
84/119
Autorzy: Ryszard Grabowski, Franciszek Rogowski, Michał Bielawiec, Beata Kiersnowska, Hieronim Łukjan, Andrzej Perzanowski, Bogusław Korfel, Michał Myśliwiec.
Tytuł oryginału: Turnover of 131 I-fibrinogen during acute and prolonged blood fibrinolysis activation.
Tytuł całości: W: Abstr. Second. Meet. of the European Division of the Int. Soc. of Haematology. (T.) 2. Prague, 27-29 August 1973.
Opis fizyczny: s.505
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
85/119
Autorzy: Beata Kiersnowska, Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan, Bogusław Korfel, Franciszek Rogowski, Witold Dowżyk.
Tytuł oryginału: Wpływ Sadaminy na niektóre parametry układu krzepnięcia krwi i fibrynolizę u chorych z zarostową miażdżycą tętnic kończyn dolnych.
Tytuł angielski: The effect of Sadamin on certain parameters of blood clotting and fibrinolysis in patients with obliterative atherosclerosis of lower limb arteries.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1973 : 28, 11, s.400-403
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
86/119
Autorzy: Beata Bogdanikowa, Hieronim Łukjan, Zofia Pietruska.
Tytuł oryginału: Związki między krzepnięciem, proteolizą a zjawiskami odpornościowymi.
Tytuł angielski: Relations between the coagulation, proteolysis and immunological phenomena.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1973 : 27, 4, s.469-481
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
87/119
Autorzy: Beata Kiersnowska, Beata Bogdanikowa, Jadwiga Drozd, Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan.
Tytuł oryginału: Badania białek w nadsączu hodowli krwinek białych.
Tytuł angielski: Investigations of proteins in the supernatant of white blood cell culture.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1972 : 27, 49, s.1922-1925
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
88/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Beata Kiersnowska, Hieronim Łukjan, Ryszard Grabowski, Andrzej Perzanowski, Michał Myśliwiec, Bogusław Korfel.
Tytuł oryginału: Badania kliniczne nad działaniem preparatu Sadamin "Polfa".
Tytuł angielski: Clinical studies on the action of Sadamin "Polfa".
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1972 : 27, 19, s.716-718
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
89/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Beata Kiersnowska, Michał Bielawiec, Bogusław Korfel, Witold Dowżyk.
Tytuł oryginału: Badania nad aktywnością kininaz u chorych na miażdżycę naczyń.
Tytuł angielski: Studies on the activity of kininases in atherosclerotic patients.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1972 : 27, 6, s.210-211
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
90/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec, Beata Kiersnowska, Witold Dowżyk, Bogusław Korfel.
Tytuł oryginału: Badania nad aktywnością kininaz w niedokrwistościach.
Tytuł angielski: Kininase activity in cases of anaemies.
Tytuł całości: W: Sympozjum Właściwości biologiczne i farmakologiczne peptydów.Białowieża 8-9 września 1972
Opis fizyczny: s.36-38
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
91/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec, Beata Bogdanikowa, Beata Kiersnowska, Bogusław Korfel, Witold Dowżyk.
Tytuł oryginału: Badania nad mechanizmem działania preparatu Sadamin "Polfa".
Tytuł angielski: Studies on the mechanism of action of Sadamin "Polfa".
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1972 : 27, 20, s.739-740
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
92/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Beata Bogdanikowa, Beata Kiersnowska, Hieronim Łukjan.
Tytuł oryginału: Badania układu kininotwórczego w nadsączu hodowli krwinek białych.
Tytuł angielski: Kining-forming system in the supernatant of a leukocyte culture.
Tytuł całości: W: Sympozjum Właściwości biologiczne i farmakologiczne peptydów. Białowieża 8-9 września 1972
Opis fizyczny: s.7-9
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
93/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec, Karol Buluk.
Tytuł oryginału: Behavior of kininogenic blood systems during activation of fibrinolysis by pharmacologic agents and during operations.
Czasopismo: Annals of the Medical Section of the Polish Academy of Sciences
Szczegóły: 1972 : 17, 2, 159-165
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
94/119
Autorzy: Beata Bogdanikowa, Beata Kiersnowska, Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan, Andrzej Serwatko.
Tytuł oryginału: Cellular factors influencing the spontaneous leucocyte migration.
Czasopismo: Annals of Immunology
Szczegóły: 1972 : 4, 1-2, s.31-37
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
95/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan, Beata Kiersnowska, Bogusław Korfel.
Tytuł oryginału: Kininase activity of the blood in various haematological states.
Tytuł całości: W: XX annual colloquium.Protides of the Biological Fluids Brugge.Belgium May 1972
Opis fizyczny: s.38
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
96/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec, Beata Kiersnowska, Bogusław Korfel, Witold Dowżyk.
Tytuł oryginału: Kininogenase and kininase activity of the blood in arteriosclerosis.
Czasopismo: Atherosclerosis
Szczegóły: 1972 : 16, 1, s.61-66
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
97/119
Autorzy: Beata Kiersnowska, Hieronim Łukjan, Sabina Chyrek-Borowska.
Tytuł oryginału: Kwas N-acetylo-neuraminowy (NANA) w niektórych schorzeniach rozrostowych układu białokrwinkowego.
Tytuł angielski: N-acetylneuraminic acid (NANA) in certain proliferative diseases of white blood cell system.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1972 : 3, 4, s.291-297
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
98/119
Autorzy: Beata Kiersnowska, Franciszek Rogowski, Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan, Beata Bogdanikowa.
Tytuł oryginału: The influence of herbs of Vinca minor L. on the leukocytic system and electrophoretic composition of serum proteins in healthy rabbits.
Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Szczegóły: 1972 : 20, 3, s.343-351
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
99/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Jerzy Hofman, Beata Kiersnowska, Michał Bielawiec, Sabina Chyrek-Borowska.
Tytuł oryginału: The kinin system in allergic states.
Czasopismo: Allergie und Immunologie
Szczegóły: 1972 : 18, 1, s.25-30
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
100/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Maria Czokało, Beata Kiersnowska, Michał Bielawiec.
Tytuł oryginału: Układ kininotwórczy w marskości wątroby.
Tytuł angielski: Kinin-forming system in cases of liver cirrhosis.
Tytuł całości: W: Sympozjum Właściwości biologiczne i farmakologiczne peptydów.Białowieża 8-9 września 1972
Opis fizyczny: 38-39
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
101/119
Autorzy: Beata Kiersnowska, Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan, Ryszard Grabowski, Bogusław Korfel.
Tytuł oryginału: Wpływ sadaminy na gospodarkę tłuszczową u chorych z zarostową miażdżycą tętnic kończyn dolnych.
Tytuł angielski: The effect of Sadamin on fat metabolism in patients with obliterative atherosclerosis of lower extremities.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1972 : 27, 4, s.133-135
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
102/119
Autorzy: Hieronim Łukjan.
Tytuł oryginału: Zachowanie się układów kininotwórczych w czasie aktywacji fibrynolizy krwi.
Tytuł angielski: The behaviour of kinin systems durimg fibrinolytic activation of blood.
Czasopismo: Folia Medica Bialostocensia
Szczegóły: 1972 : 1, s.83-100
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
103/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Sabina Chyrek-Borowska, Hieronim Łukjan, Jerzy Hofman, Beata Kiersnowska.
Tytuł oryginału: Aktywność fibrynolityczna osocza u chorych na dychawicę oskrzelową w ostrej fazie odczynu alergicznego.
Tytuł angielski: Plasma fibrinolytic activity in patients with bronchial asthma in the acute stage of allergic reaction.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1971 : 46, 1, s.15-19
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
104/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Jerzy Hofman, Beata Kiersnowska.
Tytuł oryginału: Aktywność kininaz osoczowych u chorych na dychawicę oskrzelową.
Tytuł angielski: Plasma kininase activity in patients with bronchical asthma.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1971 : 26, 19, s.708-709
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
105/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Jerzy Hofman, Beata Kiersnowska, Michał Bielawiec, Sabina Chyrek-Borowska.
Tytuł oryginału: Badania ukladu kininotwórczego krwi u chorych na dychawicę oskrzelową.
Tytuł angielski: Studies on the kinin-producing system in the blood of patients with bronchical asthma.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1971 : 46, 2, s.191-196
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
106/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan.
Tytuł oryginału: Der Einfluss der Fibrinolyse-Aktivierung auf den peripheren Kreislauf bei obliterierenden Gefässkrankheiten.
Czasopismo: Medizinische Monatsschrift
Szczegóły: 1971 : 25, 7, s.312-314
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: GER
107/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec, Marian Furman, Mieczysław Konopiński.
Tytuł oryginału: O niektórych zaburzeniach układu krążenia w czasie zabiegów torakochirurgicznych.
Tytuł angielski: On certain circulatory disorders during thoracosurgery.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XIII Zjazdu Torakochirurgicznego z udziałem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Białystok 12-13 września 1969r.T.2.
Opis fizyczny: 377-383
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
108/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Jerzy Hofman, Beata Kiersnowska, Sabina Chyrek-Borowska, Michał Bielawiec.
Tytuł oryginału: Wpływ zastoju żylnego na aktywność układu fibrynolitycznego i kininotwórczego u chorych na dychawicę oskrzelową.
Tytuł angielski: The effect of venous stasis on the activity of the fibrinolytic and bronchial asthma.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1971 : 26, 5, s.167-169
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
109/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec, Karol Buluk, Beata Bogdanikowa.
Tytuł oryginału: Zachowanie się układów kininotwórczych w oedema angioneuroticum.
Tytuł angielski: Kiningproducing systems in angioneurotic oedema.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1971 : 46, 2, s.197-203
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
110/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Jerzy Borowski, Danuta Obrzut, Hieronim Łukjan, Jan Ziobro, Danuta Dzierżanowska, Beata Bogdanikowa.
Tytuł oryginału: Ocena kliniczna tetraweryny.
Tytuł angielski: Clinical evaluation of Tetraverine.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1970 : 25, 11, s.411-412
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
111/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan, Andrzej Poniecki, Janusz Darewicz, Maria Gabryelewicz.
Tytuł oryginału: Wpływ transkardialnej galwanizacjii na układ fibrynolityczny krwi.
Tytuł angielski: The effect of transcardiac galvanic current on the blood fibrynolytic activity.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1970 : 25, 7, s.249-251
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
112/119
Autorzy: Hieronim Łukjan, Michał Bielawiec, Marian Furman, Mieczysław Konopiński.
Tytuł oryginału: O niektórych zaburzeniach układu krążenia w czasie zabiegów torakochirurgicznych.
Tytuł angielski: On some circulatory disturbances during thoracosurgery.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Torakochirurgiczny Towarzystwa Chirurgów Polskich z udziałem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i gości zagranicznych, Bialystok, 12-13 września 1969
Opis fizyczny: s.137
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
113/119
Autorzy: Sabina Chyrek-Borowska, Hieronim Łukjan, Helena Buluk, Beata Kiersnowska.
Tytuł oryginału: Przypadek ciężkiej posocznicy gronkowcowej leczony półsyntetycznym antybiotykiem - ceporyną.
Tytuł angielski: A case of severe staphylococcal septicaemia treated with a semi-synthetic antibiotic Ceporin.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1969 : 24, 44, s.1706-1707
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
114/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan, Andrzej Poniecki.
Tytuł oryginału: Wpływ aktywności fibrynolizy krwi na stan naczyń obwodowych.
Tytuł angielski: The effect of blood fibrinolytic activity upon the peripheral blood vessels.
Tytuł całości: W: Materiały z posiedzenia Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za okres od III.1969 do I.1970. Białystok 1969
Opis fizyczny: s.15-16
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
115/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan, Andrzej Poniecki.
Tytuł oryginału: Aktywność fibrynolityczna krwi u chorych z przewlekłym zespołem płucno-sercowym.
Tytuł angielski: Fibrinolytic activity of blood in patients with chronic cor pulmonale.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1967 : 41, 3, s. 325-330
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
116/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan, Marian Furman, Mieczyslaw Konopiński.
Tytuł oryginału: Wpływ aktywacji fibrinolizy na ciśnienie tętnicze krwi.
Tytuł angielski: The influence of fibrinolysis activation on arterial blood pressure.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1968 : 23, 19, s. 695-698
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
117/119
Autorzy: Michał Bielawiec, Hieronim Łukjan.
Tytuł oryginału: Badanie układu krzepnięcia w zespole przewlekłego serca płucnego.
Tytuł angielski: Investigations of the clotting system in the syndrome of chronic cor pulmonale.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1967 : 22, 20, s. 738-740
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
118/119
Autorzy: Lucjan Wiśniewski, Hieronim Łukjan, Jerzy A. Jakowicki.
Tytuł oryginału: Ocena zachowania się tyreostimuliny (TSH) u dojrzewających dziewcząt (Metodą histologiczną).
Tytuł angielski: Estimation of thyreothropic hormon levels in pubescent girls (Histological methods).
Tytuł całości: W: Referaty i streszczenia XV Jubileuszowego Zjazdu Ginekologów Polskich. Gdańsk, 17-19.IX.1962
Opis fizyczny: s.23-26
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
119/119
Autorzy: Jerzy A. Jakowicki, Lucjan Wiśniewski, Hieronim Łukjan.
Tytuł oryginału: Próba oceny poziomu ACTH w surowicy dojrzewających dziewcząt.
Tytuł angielski: A trial of evaluation of serum ACTH in pubescent girls.
Tytuł całości: W: Referaty i streszczenia XV Jubileuszowego Zjazdu Ginekologów Polskich. Gdańsk, 17-19.IX.1962
Opis fizyczny: s.39-40
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB