logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: BIELECKI D
Liczba odnalezionych rekordów: 79Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/79
Autorzy: Dariusz A[dam] Bielecki, Mariusz Z[bigniew] Skotnicki, Adam Lemancewicz, Jacek Jaromin, Małgorzata Hołub.
Tytuł oryginału: Ocena stężenia D-dimerów u położnic po ciąży z nadciśnieniem, po porodzie drogami natury i po cięciu cesarskim - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: D-dimer concentrations evaluations in puerperas after hypertensial pregnancy terminated with normal labour and caesarean section.
Czasopismo: Kliniczna Perinatologia i Ginekologia
Szczegóły: 2007 : T. 43 z. 1, s. 69-71
Polskie słowa kluczowe: Ciąża - krew ; Nadciśnienie indukowane ciążą - krew ; Powikłania ciąży - krew ; Produkty degradacji fibrynogenu - analiza ; Czas protrombinowy ; Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany
Angielskie słowa kluczowe: Pregnancy - blood ; Hypertension, pregnancy-induced - blood ; Pregnancy complications - blood ; Fibrin fibrinogen degradation products - analysis ; Prothrombin time ; International Normalized Ratio
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
2/79
Autorzy: Jan Urban, Sławomir Jarocki, Dariusz Bielecki, Remigiusz Urban.
Tytuł oryginału: Serum homocyteine and nitric oxide levels in pregnancy complicated with intrauterine fetal growth restriction.
Czasopismo: Archives of Perinatal Medicine
Szczegóły: 2007 : Vol. 13 nr 3, s. 27-29
Polskie słowa kluczowe: Homocysteina - krew ; Tlenek azotu - krew ; Powikłania ciąży - krew ; Ograniczenie wzrastania płodu - krew ; Ciąża - krew
Angielskie słowa kluczowe: Homocysteine - blood ; Nitric oxide - blood ; Pregnancy complications - blood ; Fetal growth retardation - blood ; Pregnancy - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
3/79
Autorzy: Barbara Popławska, Stanisław Chodynicki, Marek Rogowski, Dariusz Bielecki, Sławomir Ławicki, Ines Kostecka.
Tytuł oryginału: Lipoproteiny, fibrynogen i lepkość krwi pełnej u chorych z nagłą głuchotą.
Tytuł angielski: Lipoproteins, fibrinogen and blood viscosity in patients with sudden deafness.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2005 : 4, 1, s. 31-35
Polskie słowa kluczowe: Głuchota nagła - krew ; Cholesterol - krew ; Lipoproteiny - krew ; Lipoproteiny LDL cholesterolowe - krew ; Lipoproteiny HDL cholesterolowe - krew ; Fibrynogen - analiza ; Lepkość krwi
Angielskie słowa kluczowe: Hearing loss, sudden - blood ; Cholesterol - blood ; Lipoproteins - blood ; Lipoproteins, HDL cholesterol - blood ; Lipoproteins, LDL cholesterol - blood ; Fibrinogen - analysis ; Blood viscosity
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
4/79
Autorzy: Barbara Popławska, Stanisław Chodynicki, Marek Rogowski, Dariusz Bielecki, S[ławomir] Ławicki, Ines Kostecka.
Tytuł oryginału: Lipoproteiny, fibrynogen i lepkość krwi pełnej u chorych z nagłą głuchotą.
Tytuł całości: W: III Międzynarodowa Białorusko - Polska Konferencja Otorynolaryngologów " Aktualne problemy otorynolaryngologii ", Grodno, 26 - 27 maja 2005.
Polskie słowa kluczowe: Głuchota nagła - krew ; Cholesterol - krew ; Lipoproteiny LDL cholesterolowe - krew ; Fibrynogen - analiza ; Lepkość krwi
Angielskie słowa kluczowe: Hearing loss, sudden - blood ; Cholesterol - blood ; Lipoproteins, LDL cholesterol - blood ; Fibrinogen - analysis ; Blood viscosity
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
5/79
Autorzy: Remigiusz Urban, Dariusz Adam Bielecki, Sławomir Jarocki, Jan Urban.
Tytuł oryginału: Ocena lepkości krwi pełnej i dopplerowskich parametrów przepływu krwi w tętnicy macicznej w ciąży powikłanej preeklampsją.
Tytuł angielski: Evaluation of blood viscosity and uterine artery Doppler velocimetry in pre - eclampsia.
Czasopismo: Kliniczna Perinatologia i Ginekologia
Szczegóły: 2004 : 40, 3, s. 22-24
Polskie słowa kluczowe: Stan przedrzucawkowy - krew ; Stan przedrzucawkowy - ultrasonografia ; Lepkość krwi ; Prędkość przepływu krwi ; Macica - unerwienie ; Macica - ultrasonografia
Angielskie słowa kluczowe: Pre-eclampsia - blood ; Pre-eclampsia - ultrasonography ; Blood viscosity ; Blood flow velocity ; Uterus - blood supply ; Uterus - ultrasonography
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
6/79
Autorzy: Dariusz Adam Bielecki, Piotr Radziwon, Sławomir Ziarko, Remigiusz Urban, Jan Urban, Marian Bielecki.
Tytuł oryginału: Zaburzenia trombopoezy u ciężarnych z preeklampsją. 1. Trombopoetyna a liczba płytek krwi.
Tytuł angielski: Disorder trombopoesis at pregnant from preeclampsia. 1. Trombopoietin and number of plates of blood.
Czasopismo: Kliniczna Perinatologia i Ginekologia
Szczegóły: 2004 : 40, 2, s. 44-46
Polskie słowa kluczowe: Ciąża - krew ; Stan przedrzucawkowy - krew ; Liczba płytek krwi ; Małopłytkowość ; Trombopoetyna - krew ; Płytki krwi - immunologia
Angielskie słowa kluczowe: Pregnancy - blood ; Pre-eclampsia - blood ; Platelet count ; Thrombocytopenia ; Thrombopoietin - blood ; Blood platelets - immunology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
7/79
Autorzy: Remigiusz Urban, Dariusz Bielecki, Małgorzata Hołub, Jan Urban, Milena Dąbrowska.
Tytuł oryginału: Ciała lamelarne i interleukina-6 w diagnostyce porodu przedwczesnego.
Tytuł angielski: Lamellar body counts and interleukin-6 levels in womwn with preterm labor.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2003 : 74, 10, s. 1321-1322
Polskie słowa kluczowe: Akcja porodowa przedwczesna - diagnostyka ; Interleukina 6
Angielskie słowa kluczowe: Labor, premature - diagnosis ; Interleukin-6
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
8/79
Autorzy: B. Popławska, D. Bielecki, S[ławomir] Ławicki, I. Kostecka.
Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka miażdżycy a nagła głuchota.
Tytuł całości: W: II Polsko-Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne pod patronatem J.M. Rektora Akademii Medycznej prof. Leszka Paradowskiego, Wrocław-Hradec Kralove, 2-4 października, 2003. Streszczenia = The 2nd Polish-Czech Otolaryngological Symposium under the auspices of Rector Magnificus of Medical Academy Professor Leszek Paradowski, Wrocław-Hradec Kralove, from the 2nd to the 4th of October 2003. Abstracts.
Opis fizyczny: brak s.
Polskie słowa kluczowe: Głuchota nagła - etiopatogeneza ; Czynniki ryzyka
Angielskie słowa kluczowe: Hearing loss, sudden - etiology ; Risk factors
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
9/79
Autorzy: Dariusz Adam Bielecki, Remigiusz Urban, Jacek Kapała.
Tytuł oryginału: Lepkość krwi u kobiet w okresie okołoporodowym.
Tytuł angielski: Blood viscosity of women in perinatal period.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2003 : supl. 2, s. 18
Uwagi: XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Bydgoszcz, 17-20 września 2003.
Polskie słowa kluczowe: Lepkość krwi ; Płeć żeńska ; Poród
Angielskie słowa kluczowe: Blood viscosity ; Female ; Labor
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
10/79
Autorzy: A[nna] B[arbara ] Kluz-Kowal, S[ławomir] Jarocki, D[ariusz] A[dam] Bielecki, M[arian] Bielecki.
Tytuł oryginału: Leptin and erythropoietin concentrations in obese pregnant women.
Czasopismo: Polish Journal of Gynaecological Investigations
Szczegóły: 2003 : Vol. 6 No. 1/2, s. 23-28 tab., bibliogr. 39 poz., abstr.
Polskie słowa kluczowe: Otyłość ; Ciąża ; Leptyna - krew ; Erytropoetyna - krew ; Receptory transferyny - krew
Angielskie słowa kluczowe: Obesity ; Pregnancy ; Leptin - blood ; Erythropoietin - blood ; Receptors, transferrin - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 3.000
11/79
Autorzy: Dariusz Adam Bielecki, Marian Tomasiak, Halina Stelmach, Małgorzata Hołub, Jan Urban.
Tytuł oryginału: Parametry morfologiczne płytek krwi i aktywność wymieniacza NA+/H+ ( NHE-1 ) u ciężarnych zdrowych i z preeklampsją.
Tytuł angielski: Blood platelet morphologic parameters and activity NA+/H+ ( NHE-1 ) exchanger in normal pregnancy and pregnancy compicated with peeclampsia.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2003 : 74, 10, s. 1060-1065
Polskie słowa kluczowe: Ciąża - krew ; Ciąża - metabolizm ; Stan przedrzucawkowy - krew ; Płytki krwi - cytologia ; Antyporter sodowo-wodorowy - metabolizm ; Trymestr ciąży trzeci
Angielskie słowa kluczowe: Pregnancy - blood ; Pregnancy - metabolism ; Pre-eclampsia - blood ; Blood platelets - cytology ; Sodium-hydrogen antiporter - metabolism ; Pregnancy trimester, third
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
12/79
Autorzy: Marian Bielecki, Marian Tomasiak, Sławomir Jarocki, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Dariusz Adam Bielecki, Jolanta Zdrodowska.
Tytuł oryginału: Tlenek azotu w porodzie przedwczesnym.
Tytuł angielski: Nitric oxide in preterm labour.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2003 : 74, 5, s. 339-344
Polskie słowa kluczowe: Tlenek azotu ; Akcja porodowa przedwczesna
Angielskie słowa kluczowe: Nitric oxide ; Labor, premature
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
13/79
Autorzy: Dariusz Adam Bielecki, Ewa Klonowska-Dziatkiewicz, Sławomir Jarocki, Jan Urban.
Tytuł oryginału: Niektóre czynniki wzrostu w ciąży powikłanej preeklampsją.
Tytuł angielski: Some of growth factors in pregnancy complications with preeclampsia.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 73, 5, s. 422-429
Polskie słowa kluczowe: Czynniki wzrostowe - analiza ; Stan przedrzucawkowy ; Powikłania ciąży
Angielskie słowa kluczowe: Growth factors - analysis ; Pre-eclampsia ; Pregnancy complications
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
14/79
Autorzy: Dariusz A[dam] Bielecki, Sławomir J. Terlikowski, Grzegorz Południewski, Marian Bielecki.
Tytuł oryginału: Selected local and peripheral interactions of some cytokines in etiopathogenesis of preeclampsia.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 2002 : Vol. 47, s. 170-185
Polskie słowa kluczowe: Stan przedrzucawkowy - etiopatogeneza ; Cytokiny ; Czynniki wzrostowe
Angielskie słowa kluczowe: Pre-eclampsia - etiology ; Cytokines ; Growth factors
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 3.000
Inne bazy podające opis: Medline
15/79
Autorzy: Dariusz Adam Bielecki, Marian Bielecki.
Tytuł oryginału: Zastosowanie leków antyhomotoksycznych w leczeniu wybranych zaburzeń okresu przekwitania.
Tytuł całości: W: Leki antyhomotoksyczne w leczeniu problemów zdrowotnych okresu menopauzy, 2002. Pod red. Bohdana W Wasilewskiego. Warszawa: Wydaw. Instytutu Psychosomatycznego 2002.
Opis fizyczny: s. 24-30 tab. bibliogr. 10 poz.
Polskie słowa kluczowe: Menopauza
Angielskie słowa kluczowe: Menopause
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
16/79
Autorzy: Dariusz Adam Bielecki, Sławomir Wołczyński, Sławomir Jarocki.
Tytuł oryginału: Częstość występowania osteoporozy w badaniach profilaktycznych kobiet regionu Polski północno-wschodniej.
Tytuł angielski: The frequency of osteoporosis occurence in prophylactic examinations conducted in women of the North-Eastern region of Poland.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2001 : T. 72, 7, s. 554-560
Polskie słowa kluczowe: Osteoporoza - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: Osteoporosis - epidemiology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
17/79
Autorzy: Maria Halina Borawska, Dariusz Bielecki, Renata Markiewicz, M. Andrzejewska.
Tytuł oryginału: Poszukiwania zależności pomiędzy poziomem selenu w łożysku, surowicy krwi pępowinowej i żylnej rodzących kobiet.
Czasopismo: Żywienie Człowieka i Metabolizm
Szczegóły: 2001 : T. 28 supl., s. 637-638
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
18/79
Autorzy: Maria H[alina] Borawska, Dariusz Bielecki, Renata Markiewicz, Marzena Andrzejewska.
Tytuł oryginału: Poszukiwanie zależności pomiędzy poziomem selenu w łożysku, surowicy krwi pępowinowej i żylnej rodzących kobiet.
Czasopismo: Żywienie Człowieka i Metabolizm
Szczegóły: 2001 : T. 28 supl., s. 637-638
Polskie słowa kluczowe: Selen - analiza ; Selen - krew ; Łożysko - chemia ; Krew płodowa - chemia ; Akcja porodowa - krew ; Techniki i procedury laboratoryjne
Angielskie słowa kluczowe: Selenium - analysis ; Selenium - blood ; Placenta - chemistry ; Fetal blood - chemistry ; Labor, obstetric - blood ; Laboratory techniques and procedures
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
19/79
Autorzy: Dariusz Adam Bielecki, Sławomir Wołczyński, Sławomir Jarocki.
Tytuł oryginału: Ryzyko wystąpienia osteoporozy a wskaźnik masy ciała BMI w populacji kobiet regionu Polski północno-wschodniej.
Tytuł angielski: The risk of osteoporosis occurence and body mass index-BMI in the population of women of the North-Eastern region of Poland.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2001 : T. 72, 7, s. 561-569
Polskie słowa kluczowe: Osteoporoza ; Wskaźnik masy ciała
Angielskie słowa kluczowe: Osteoporosis ; Body Mass Index
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
20/79
Autorzy: Marian Bielecki, Jolanta Zdrodowska, Dariusz A[dam] Bielecki, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Sławomir Jarocki.
Tytuł oryginału: Stężenie interleukiny-6 i czynnika martwicy nowotworu-alfa w surowicy krwi i płynie owodniowym ciężarnych z zagrażającym porodem przedwczesnym.
Tytuł angielski: Maternal plasma and amniotic fluid interleukin-6 and tumor necrosis factor-alpha levels in imminent preterm labour.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2001 : T. 72, 10, s. 783-790
Polskie słowa kluczowe: Interleukina 6 - analiza ; Czynnik martwicy nowotworu alfa - analiza ; Akcja porodowa przedwczesna ; Ciąża ; Poronienie zagrażające - krew
Angielskie słowa kluczowe: Interleukin-6 - analysis ; Tumor necrosis factor-alpha - analysis ; Pregnancy ; Labor, premature ; Abortion, threatened - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
21/79
Autorzy: Maria Borawska, Dariusz Bielecki, Renata Markiewicz.
Tytuł oryginału: Wpływ nawyków żywieniowych na zawartość selenu we krwi żylnej rodzących kobiet.
Tytuł całości: W: XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku" T. 1 , Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. Poznań: Wydawnictwo Kontekst 2001
Opis fizyczny: s. 286
Polskie słowa kluczowe: Fizjologia żywienia ; Selen ; Ciąża
Angielskie słowa kluczowe: Nutrition physiology ; Selenium ; Pregnancy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
22/79
Autorzy: R[enata] Markiewicz, M. Andrzejewska, D[ariusz] Bielecki, K[atarzyna] Hukałowicz, M[aria] Borawska.
Tytuł oryginału: Zawartość selenu w surowicy krwi pępowinowej i w łożysku.
Tytuł całości: W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. Materiały X Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego, Poznań, 19 - 20 kwietnia 2001 r.
Opis fizyczny: s. 105
Polskie słowa kluczowe: Selen - analiza ; Selen - krew ; Łożysko - chemia ; Krew płodowa - chemia ; Techniki i procedury laboratoryjne
Angielskie słowa kluczowe: Selenium - analysis ; Selenium - blood ; Placenta - chemistry ; Fetal blood - chemistry ; Laboratory techniques and procedures
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
23/79
Autorzy: K[atarzyna] Hukałowicz, M. Andrzejewska, D[ariusz] Bielecki, M[aria] Borawska.
Tytuł oryginału: Zawartość selenu w surowicy krwi żylnej i pępowinowej u kobiet w trakcie porodu.
Tytuł całości: W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. Materiały X Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego, Poznań, 19 - 20 kwietnia 2001 r.
Opis fizyczny: s. 103
Polskie słowa kluczowe: Selen - krew ; Krew płodowa - chemia ; Akcja porodowa - krew ; Techniki i procedury laboratoryjne
Angielskie słowa kluczowe: Selenium - blood ; Fetal blood - chemistry ; Labor, obstetric - blood ; Laboratory techniques and procedures
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
24/79
Autorzy: Grzegorz Południewski, Dariusz A[dam] Bielecki, Sławomir Jarocki, Bożena Galińska-Kin, Joanna Bochenko-Łuczyńska.
Tytuł oryginału: Analiza częstości schorzeń towarzyszących ciąży bliźniaczej, sposobów jej zakończenia i powikłań stwierdzanych u noworodków w materiale własnym kliniki.
Tytuł angielski: Analysis of frequency of concurrent illnesses of bigeminal pregnancy of identical manners it's ends and of complications ascertained at newborn children in own material of clinics.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2000 : 71, 11, s. 1429-1434
Polskie słowa kluczowe: Ciąża mnoga ; Powikłania ciąży ; Bliźnięta
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
25/79
Autorzy: Dariusz Adam Bielecki, Grzegorz Południewski, Sławomir Jarocki.
Tytuł oryginału: Ocena lepkości krwi u położnic.
Tytuł angielski: Stimation of blood viscosity at woman in puerperium.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 71 nr 9, s. 1104 - 1109
Polskie słowa kluczowe: Lepkość krwi ; Połóg
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
26/79
Autorzy: Marian Bielecki, Grzegorz Południewski, Wiesław Kurzątkowski, Dariusz Bielecki, Jolanta Zdrodowska.
Tytuł oryginału: Ocena przepływów w tętnicach macicznych we wczesnym połogu powikłanym stanami zapalnymi narządu rodnego.
Tytuł angielski: The value of Doppler flows of uterine arteries in puerperium with uterine infection symptoms.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2000 : Supl., s. 159
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Uwagi: XXVII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Szczecin 13-16 września 2000. Streszczenia. Warszawa: Wydaw. Circa Medica 2000

Polskie słowa kluczowe: Macica - ukrwienie ; Powikłania połogu ; Narządy płciowe żeńskie
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
27/79
Autorzy: Marian Bielecki, Jolanta Zdrodowska, Dariusz A. Bielecki, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Sławomir Jarocki.
Tytuł oryginału: Stężenie interleukiny-6 w surowicy krwi i płynie owodniowym ciężarnych z zagrażającym porodem przedwczesnym.
Tytuł angielski: Maternal plasma and amniotic fluid interleukin-6 levels in imminent preterm labour.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2000 : 71, 8, s. 719 - 723
Polskie słowa kluczowe: Akcja porodowa przedwczesna - krew ; Interleukina 6 - analiza ; Płyn owodniowy - chemia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
28/79
Autorzy: Marian Bielecki, Grzegorz Południewski, Wiesław Kurzątkowski, Dariusz Bielecki, Jolanta Zdrodowska.
Tytuł oryginału: Wstępne obserwacje dotyczące aktywności odpowiedzi immunologicznej we wczesnym połogu powikłanym zakażeniami narządu rodnego.
Tytuł angielski: The activity of immunological response in women in early puerperium period - preliminary report.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2000 : Supl., s. 158
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Uwagi: XXVII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Szczecin 13-16 września 2000. Streszczenia. Warszawa: Wydaw. Circa Medica 2000

Polskie słowa kluczowe: Powikłania połogu ; Narządy płciowe żeńskie
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
29/79
Autorzy: Grzegorz Południewski, Dariusz A[dam] Bielecki, Sławomir Jarocki, Bożena Galińska-Kin, Joanna Bochenko-Łuczyńska.
Tytuł oryginału: Analiza częstości schorzeń towarzyszących ciąży bliźniaczej, sposobów jej zakończenia i powikłań stwierdzanych u noworodków w materiale własnym kliniki.
Tytuł całości: W: Lubelskie Dni Medycyny Perinatalnej Lublin-Nałęczów, 24-26 września 1999. Ciąża bliźniacza a poród przedwczesny.
Opis fizyczny: s.50
Polskie słowa kluczowe: Ciąża mnoga
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
30/79
Autorzy: Małgorzata Borzym, Brigitte Witmann-Liebold, Leszek Piotr Arciuch, Dariusz Bielecki, Krzysztof Zwierz.
Tytuł oryginału: Elektroforeza dwukierunkowa białek płynów owodniowych.
Tytuł całości: W: XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Olsztyn,13-16 września 1999.Streszczenia.Olsztyn:WSP 1999
Opis fizyczny: s.159.
Polskie słowa kluczowe: Płyn owodniowy ; Elektroforeza
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
31/79
Autorzy: A[nna] Bodzenta-Łukaszyk, M[arian] Bielecki, J[olanta] Zdrodowska, D[ariusz] Bielecki, S[ławomir] Jarocki, M[arian] Tomasiak.
Tytuł oryginału: Endothelial function in preterm labour.
Tytuł całości: W: 13th Congress of the European Chapter of the International Union of Angiology.Rhodes,Greece 26-30 May 1999.Program.Abstracts./B.m.B.n./1999
Opis fizyczny: s.268.
Polskie słowa kluczowe: Akcja porodowa przedwczesna
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
32/79
Autorzy: Leszek P[iotr] Arciuch, Dariusz Bielecki, Małgorzata Borzym, Grzegorz Południewski, Krzysztof Arciszewski, Andrzej Różański, Krzysztof Zwierz.
Tytuł oryginału: Isoenzymes of N-acetyl-beta-hexosaminidase in complicated pregnancy.
Czasopismo: Acta Biochimica Polonica
Szczegóły: 1999 : 46, 4, s. 977-983
Polskie słowa kluczowe: Gestoza EPH - enzymologia ; Łożysko - enzymologia ; Izoenzymy - metabolizm ; Beta-N-acetyloheksozoaminidazy - metabolizm ; Powikłania ciąży - enzymologia
Angielskie słowa kluczowe: Gestosis EPH - enzymology ; Placenta - enzymology ; Isoenzymes - metabolism ; Beta-N-Acetylhexosaminidases - metabolism ; Pregnancy complications - enzymology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.569
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Current Contents - Life Sciences ; Medline
33/79
Autorzy: Marian Bielecki, Sławomir Jarocki, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Jolanta Zdrodowska, Dariusz A[dam] Bielecki, Marian Tomasiak.
Tytuł oryginału: Rola śródbłonka naczyniowego w ciąży prawidłowej i powikłanej EPH gestozą.
Tytuł angielski: The role of endothelium in normal pragnancy and pregnancy complicated by preeclampsia.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1999 : 70, 3, s.113-119 .
Polskie słowa kluczowe: Śródbłonek naczyniowy - patofizjologia ; Gestoza EPH - etiopatogeneza ; Ciąża - krew ; Endoteliny - wydzielanie ; Tlenek azotu - krew ; Czynnik von Willebranda - analiza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
34/79
Autorzy: Marian Bielecki, Jolanta Zdrodowska, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Marian Tomasiak, Sławomir Jarocki, Dariusz A[dam] Bielecki.
Tytuł oryginału: Rola tlenku azotu/NO/ i płytek krwi w patogenezie EPH gestozy.
Tytuł angielski: The role of nitric oxide and blood platelets in pathogenesis of preeclampsia.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1999 : 70, 3, s.120-125
Polskie słowa kluczowe: Tlenek azotu - krew ; Płytki krwi - metabolizm ; Gestoza EPH - etiopatogeneza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
35/79
Autorzy: M[arian] Bielecki, A[nna] Bodzenta-Łukaszyk, J[olanta] Zdrodowska, S[ławomir] Jarocki, D[ariusz] A[dam] Bielecki.
Tytuł oryginału: Blood platelet function in pre-eclampsia.
Czasopismo: Polish Journal of Gynaecological Investigations
Szczegóły: 1998 : 1, 2, s. 89-92
Polskie słowa kluczowe: Stan przedrzucawkowy ; Płytki krwi
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
36/79
Autorzy: Tomasz Gogiel, Dariusz A[dam] Bielecki, Edward Bańkowski.
Tytuł oryginału: Collagenous constituents of amniotic fluid.
Czasopismo: Acta Biochimica Polonica
Szczegóły: 1998 : Vol. 45, 4, s.1037-1046
Polskie słowa kluczowe: Kolagen - analiza ; Płyn owodniowy - chemia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.477
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences ; Lista Filadelfijska
37/79
Autorzy: Anna Bodzenta-Łukaszyk, M[arian] Bielecki, J[olanta] Zdrodowska, S[ławomir] Jarocki, A[leksy] Łukaszyk, M[arian] Tomasiak, D[ariusz] Bielecki.
Tytuł oryginału: Endothelial function in normal pregnancy and pregnancy-induced hypertension.
Tytuł całości: W: 18th World Congress of the International Union of Angiology.Tokyo,Japan,14-18 September 1998.Abstracts./B.m.B.n./1998
Opis fizyczny: s.0S22-1-5.
Polskie słowa kluczowe: Nadciśnienie ; Naczynia krwionośne
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
38/79
Autorzy: Leszek Piotr Arciuch, Krzysztof Arciszewski, Krzysztof Zwierz, Dariusz Adam Bielecki, Grzegorz Południewski.
Tytuł oryginału: Izoenzymy N-acetylo-β-heksozaminidazy łożyska w ciąży powikłanej gestozą.
Tytuł całości: W: XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Białystok,15-18 września 1998.Streszczenia.Białystok:Pol.Tow.Bioch.1998
Opis fizyczny: s.116.
Polskie słowa kluczowe: Izoenzymy ; Gestozy ; Łożysko - patofizjologia ; Beta-N-acetyloheksozoaminidazy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
39/79
Autorzy: Anna Barbara Kluz-Kowal, Grzegorz Południewski, Sławomir Jarocki, Dariusz Adam Bielecki, Marian Bielecki.
Tytuł oryginału: Powikłania ciąży i porodu u rodzących po 35 roku życia.
Tytuł angielski: Complications of pregnancy and delivery by parturients after 35 year of life.
Czasopismo: Kliniczna Perinatologia i Ginekologia
Szczegóły: 1998 : T. 27, s.106-109 tab. bibliogr.12 poz. sum.
Uwagi: Materiały II Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Prenatalnej. Katowice,10-12 września 1998.T.3. Red. Zbigniew Słomko, Grzegorz H. Bręborowicz,Janusz Gadzinowski. Poznań: Ośr. Wyd. Nauk. PAN 1998
Polskie słowa kluczowe: Powikłania porodu ; Powikłania ciąży ; Rozwiązanie porodu ; Matki ; Czynniki wieku
Angielskie słowa kluczowe: Labor complications ; Pregnancy complications ; Delivery ; Mothers ; Age factors
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
40/79
Autorzy: Sławomir Jarocki, Marian Tomasiak, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Jolanta Zdrodowska, Dariusz Bielecki, Marian Bielecki.
Tytuł oryginału: Tlenek azotu i czynnik von Willebranda w ciąży fizjologicznej i powikłanej gestozą.
Tytuł angielski: Nitric oxide and von Willebrand factor in normal pregnancy and pregnancy complicated by the preeclampsia.
Tytuł całości: W: X Sympozjum Sekcji Gestozy i Nadciśnienia w Ciąży Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.Lublin,22-24 maja 1998.Zbiór prac.Lublin:/B.n./ 1998
Opis fizyczny: s.150-154 wykr. : bibliogr.25 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Tlenek azotu ; Powikłania ciąży ; Gestozy ; Czynnik von Willebranda
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
41/79
Autorzy: Tomasz Gogiel, Dariusz A[dam] Bielecki, Edward Bańkowski.
Tytuł oryginału: Zmiany w zawartości składników kolagenowych płynu owodniowego w przebiegu gestozy-EPH.
Tytuł angielski: Alterations in the content of collagenous constituents of amniotic fluid in course of EPH-gestosis.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1998 : 69, 9, s.746-751 .
Polskie słowa kluczowe: Gestoza EPH - metabolizm ; Płyn owodniowy - chemia ; Kolagen - metabolizm
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
42/79
Autorzy: Piotr Jakoniuk, Ludmiła Kaczmarska, Katarzyna Leszczyńska, Dariusz Bielecki.
Tytuł oryginału: Diagnostyka serologiczna wrodzonej i nabytej cytomegalii u niemowląt.
Tytuł angielski: Serological diagnosis of congenital and acquired cytomegalovirus infection in infants.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1997 : T.72, 1, s.21-25 .
Polskie słowa kluczowe: Cytomegalia - diagnostyka ; Próby serologiczne
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
43/79
Autorzy: J[olanta] Zdrodowska, A[nna] Bodzenta-Łukaszyk, D[ariusz] Bielecki, S[ławomir] Jarocki, M[arian] Tomasiak, M[arian] Bielecki.
Tytuł oryginału: Does preeclampsia affect endothelial and platelet function?
Czasopismo: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Szczegóły: 1997 : Vol.76 no 167 Suppl.167., poz. P68.23
Uwagi: XV FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics.Copenhagen,Denmark,3-8 August 1997.Programme and abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Stan przedrzucawkowy ; Płytki krwi
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
44/79
Autorzy: Dariusz A. Bielecki, Janusz Mirończuk.
Tytuł oryginału: Elektrostymulacja pośrednia nn. sromowych w leczeniu pęcherza moczowego niestabilnego u kobiet w okresie menopauzy.
Tytuł angielski: Indirect electrostimulation of valval nerves in the treatment of unstable urinary bladder in menopausal patients.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1997 : 68, 6, s.387
Uwagi: XXVI Kongr.Pol.Tow.Ginek.Białystok-Mikołajki-Olsztyn,4-7 czerwca 1997.
Polskie słowa kluczowe: Moczenie mimowolne - leczenie ; Przekwitanie - powikłania
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
45/79
Autorzy: E. Arciuch, K[rzysztof] Zwierz, G[rzegorz] Południewski, S[ławomir] Terlikowski, D[ariusz] Bielecki, A. Ziniewicz, L[eszek] P[iotr] Arciuch.
Tytuł oryginału: Influence of TNF-alpha on the activity of N-acetyl-beta-hexosaminidase in liver of non-pregnant and pregnant rabbits.
Czasopismo: Shock
Szczegóły: 1997 : Vol.7.Suppl., poz.255.
Uwagi: Fourth International Congress on the Immune Consequences of Trauma,Shock and Sepsis - mechanisms and therapeutic approaches.Abstracts and program.Munich,Germany,March 4-8,1997./B.m.B.n./1997
Polskie słowa kluczowe: Ciąża ; Beta-N-acetyloheksozoaminidazy ; Czynnik martwicy nowotworu alfa
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
46/79
Autorzy: Sławomir Jarocki, Dariusz Adam Bielecki, Tadeusz Stojak, Grzegorz Południewski.
Tytuł oryginału: Lepkość krwi i wybrane parametry morfologii krwi u ciężarnych zdrowych i z niedokrwistością.
Tytuł angielski: Blood viscosity and selected parameters of blood morphology in healthy and anemic program.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1997 : 68, 6, s.71
Uwagi: XXVI Kongr.Pol.Tow.Ginek.Białystok-Mikołajki-Olsztyn,4-7 czerwca 1997.
Polskie słowa kluczowe: Lepkość krwi ; Powikłania ciąży hematologiczne ; Ciąża - krew ; Niedokrwistość
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
47/79
Autorzy: Dariusz Adam Bielecki, Sławomir Jarocki, Henryka Zabielan, Jolanta Zdrodowska.
Tytuł oryginału: Lepkość krwi i wybrane parametry morfologii krwi u położnic zdrowych i z niedokrwistością.
Tytuł angielski: Relation between blood viscosity and selected parameters of blood morphology of healthy puerperal patients and those with anemia.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1997 : T.68 nr 6, s.10 tab.bibliogr.3 poz.
Uwagi: XXVI Kongr.Pol.Tow.Ginek.Białystok-Mikołajki-Olsztyn,4-7 czerwca 1997.
Polskie słowa kluczowe: Lepkość krwi ; Powikłania ciąży hematologiczne ; Poród ; Niedokrwistość
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
48/79
Autorzy: A[ntoni] Gabryelewicz, W[iktor] Łaszewicz, J[an] Dzieniszewski, J. Ciok, K[rzysztof] Marlicz, D. Bielecki, T. Popiela, J. Legutko, Z. Knapik, E. Poniewierka.
Tytuł oryginału: Multicenter evaluation of dual-therapy/omeprazol and amoxycillin/ for Helicobacter pylori-associated duodenal and gastric ulcer./Two years of the observation/.
Czasopismo: Journal of Physiology and Pharmacology
Szczegóły: 1997 : Vol. 48., suppl. 4, s. 93-105 tab.wykr.
Polskie słowa kluczowe: Zakażenia bakteriami z rodzaju Helicobacter ; Omeprazol - stosowanie lecznicze ; Amoksycylina - stosowanie lecznicze ; Wrzód dwunastnicy - farmakoterapia ; Wrzód żołądka - farmakoterapia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences
49/79
Autorzy: Władysław Kaczmarski, Dariusz Bielecki, Marian Bielecki.
Tytuł oryginału: Ocena przydatności kompleksowego badania przeciwciał anty-Toxoplasma gondii do rozpoznawania toksoplazmozy wrodzonej.
Tytuł angielski: The use of complex examination for the assessment of anti-Toxoplasma gondii antibodies in the diagnosis of inborn.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1997 : 68, 6, s.80
Uwagi: XXVI Kongr.Pol.Tow.Ginek.Białystpk-Mikołajki-Olsztyn,4-7 czerwca 1997.
Polskie słowa kluczowe: Toksoplazmoza wrodzona - diagnostyka ; Toxoplasma
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
50/79
Autorzy: S[ławomir] Jarocki, J[olanta] Zdrodowska, M[arian] Tomasiak, A[nna] Bodzenta-Łukaszyk, D[ariusz] A[dam] Bielecki.
Tytuł oryginału: Plasma levels of nitric oxide are decreased in women with preeclampsia.
Czasopismo: Shock
Szczegóły: 1997 : Vol. 8 supl., s. 55
Uwagi: Sixth Vienna Shock Forum in association with the European Shock Society, Vienna 8-11 November 1997. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Tlenek azotu ; Stan przedrzucawkowy
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
51/79
Autorzy: A[nna] Bodzenta-Łukaszyk, J[olanta] Zdrodowska, S[ławomir] Jarocki, M[arian] Tomasiak, D[ariusz] Bielecki, M[ichał] Bielawiec.
Tytuł oryginału: Platelet-endothelium interactions in women with preeclampsia.
Czasopismo: Thrombosis and Haemostasis
Szczegóły: 1997 : Suppl. XVIth Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis.Florence,Italy,June 6-12,1997.Abstracts.Stuttgart:Schattauer 1997., s.736.
Polskie słowa kluczowe: Stan przedrzucawkowy ; Śródbłonek ; Płytki krwi
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
52/79
Autorzy: Tomasz Gogiel, Dariusz A[dam] Bielecki, Edward Bańkowski.
Tytuł oryginału: Produkty degradacji kolagenu w płynie owodniowym.
Tytuł całości: W: XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Katowice,9-12 września 1997.Streszczenia.Katowice:Pol.Tow.Bioch./1997/
Opis fizyczny: s.37.
Polskie słowa kluczowe: Płyn owodniowy ; Kolagen
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
53/79
Autorzy: Grzegorz Południewski, Sławomir Terlikowski, Sławomir Jarocki, Dariusz Bielecki.
Tytuł oryginału: Występowanie TNF-alfa w homogenatach łożysk ludzkich w ciąży o przebiegu fizjologicznym i powikłanym EPH gestozą.
Tytuł angielski: Incidence of TNF-alpha in homogenates of human placentas of normal pregnancy and complicated with EPH gestosis.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1997 : T.68 nr 6, s.169 bibliogr.3 poz.
Uwagi: XXVI Kongr.Pol.Tow.Ginek.Białystok-Mikołajki-Olsztyn,4-7 czerwca 1997.
Polskie słowa kluczowe: Łożysko ; Gestozy ; Czynnik martwicy nowotworu alfa
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
54/79
Autorzy: Grzegorz Południewski, Dariusz A. Bielecki, Krzysztof Zwierz, Krzysztof Arciszewski, Lech Arciuch, Anna B. Kluz-Kowal.
Tytuł oryginału: Aktywność N-acetylo-beta-glukozaminidazy w płynie owodniowym zdrowych rodzących oraz z ciążą powikłaną wielowodziem.
Tytuł angielski: beta-D-N-acetylglucosaminidase activity in amniotic fluid in healthy and polyhydramnion parturients.
Tytuł całości: W: Wielowodzie, małowodzie. Diagnostyka i terapia. /Prace z sympozjum-Polanica-Zdrój,26-28 kwietnia 1996 r.Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Sekcja Medycyny Perinatalnej.Przew.komit.nauk.Janusz Woytoń.Wrocław:Wyd.Urban and Partner 1996
Opis fizyczny: s.142-145 tab. : bibliogr.10 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Płyn owodniowy ; Acetyloglukozaminidaza ; Poród ; Wielowodzie
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
55/79
Autorzy: Leszek Piotr Arciuch, Krzysztof Zwierz, Sławomir Terlikowski, Dariusz Bielecki, Grzegorz Południewski, Anna Ziniewicz.
Tytuł oryginału: Influence of endotoxin /LPS/ on the activity N-acetyl-β-hexosaminidase in liver and plasma non-pregnant and pregnant rabbits.
Tytuł całości: W: New trends in hepatology. St.Petersburg/Russia/ June 21-22,1996. Abstracts. /B.m.B.n./ 1996
Opis fizyczny: poz.164.
Uwagi: Falk Symp.No 92.
Polskie słowa kluczowe: Ciąża ; Endotoksyny ; Beta-N-acetyloheksozoaminidazy
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
56/79
Autorzy: Tomasz Gogiel, Dariusz A[dam] Bielecki.
Tytuł oryginału: Produkty degradacji kolagenu obecne w płynie owodniowym.
Tytuł angielski: Collagen degradation products in amniotic fluid.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1996 : T.67 nr 9, s.425-431 wykr.bibliogr.12 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Płyn owodniowy - chemia ; Kolagen - metabolizm
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
57/79
Autorzy: Ludmiła Kaczmarska, Piotr Jakoniuk, Dariusz Bielecki, Katarzyna Leszczyńska.
Tytuł oryginału: Udział wirusa różyczki w patologii noworodków w północno-wschodniej Polsce.
Tytuł angielski: The role of rubella virus in the pathology of newborns in north-eastern Poland.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1996 : T. 71 nr 11, s. 951-955 tab. bibliogr. 10 poz. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Rubeola virus - chorobotwórczość ; Choroby noworodków - etiopatogeneza ; Powikłania ciąży zakaźne - krew ; Zespół różyczkowy wrodzony
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
58/79
Autorzy: Krzysztof Zwierz, Maciej Skrętek, Elżbieta Arciuch, Tadeusz Stojak, Dariusz A[dam] Bielecki, Leszek P[iotr] Arciuch, Marian Bielecki.
Tytuł oryginału: Aktywność N-acetyl-beta-glukozoaminidazy w surowicy krwi kobiet w przypadkach poronienia zagrażającego.
Tytuł angielski: Activity of N-acetyl-beta-glucosaminidase of the blood serum in imminent abortion.
Tytuł całości: W: Materiały I Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Poznań, 12-14 października, 1995. Red. Zbigniew Słomko, Grzegorz H. Bręborowicz, Janusz Gadzinowski. Tom 2. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Polska Akademia Nauk, 1995
Opis fizyczny: s. 610-612 tab. wykr. : bibliogr. 9 poz. abstr.
Uwagi: Kliniczna Perinatologia i Ginekologia - Suplement 12/2, Poznań 1995.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
59/79
Autorzy: A[ntoni] Gabryelewicz, W[iktor] Łaszewicz, A[ndrzej] Kemona, K[rzysztof] Marlicz, D. Bielecki, J[an] Dzieniszewski, J[anusz] Ciok, Z[bigniew] Knapik, E. Poniewierka, D[anuta] Dzierżanowska, E. Vogtt.
Tytuł oryginału: Effect of dual-therapy/omeprasol and amoxicillin/ in eradication of Helicobacter pylori infection in peptic ulcer patients.
Czasopismo: Journal of Physiology and Pharmacology
Szczegóły: 1995 : Vol.46 Suppl.2, s.28.
Uwagi: Basic and clinical aspects of Helicobacter pylori infection.International Symposium of Jagiellonian Medical FacultyFundation.Cracov,December 18,1995.
Polskie słowa kluczowe: Wrzód żołądka ; Zakażenia bakteriami z rodzaju Helicobacter - leczenie
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
60/79
Autorzy: Władysław Kaczmarski, Dariusz A[dam] Bielecki, Paweł Sacha, Marian Bielecki, Jerzy Borowski.
Tytuł oryginału: Określenie ryzyka zarażenia pierwotniakiem Toxoplasma gondii u kobiet w ciąży i noworodków.
Tytuł angielski: Estimation of Toxoplasma gondii infection risk in pregnant women and newborns.
Tytuł całości: W: Materiały I Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Poznań, 12-14 października, 1995. Red. Zbigniew Słomko, Grzegorz H. Bręborowicz, Janusz Gadzinowski. Tom 1. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Polska Akademia Nauk, 1995
Opis fizyczny: s. 540-544 wykr. : bibliogr. 6 poz. abstr.
Uwagi: Kliniczna Perinatologia i Ginekologia - Suplement 12/1, Poznań 1995.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
61/79
Autorzy: Michał Jóźwik, Zbigniew Kłubowicz, Grażyna Sajewska, Jolanta Żak, Maciej Jóźwik, Dariusz Bielecki.
Tytuł oryginału: Aktywność antyoksydacyjna osocza noworodków w przypadkach niewydolności łożyska.
Tytuł angielski: Serum antioxidant activity in neonates and placental dysfunction.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1994 : Supl.3, s.1385-1387
Uwagi: XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.Warszawa,26-28.05.1994.
Polskie słowa kluczowe: Niewydolność łożyska - krew ; Noworodki ; Ciąża przeterminowana ; Tętnice pępkowe ; Laktogen kosmówkowy - krew ; Antyoksydanty
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
62/79
Autorzy: Grzegorz Południewski, Andrzej Lussa, Roland Rółkowski, Dariusz A[dam] Bielecki, Sławomir Terlikowski.
Tytuł oryginału: Aktywność układu fibrynolitycznego u noworodków matek z gestozą EPH.
Tytuł angielski: The activity of fibrynolytic system in newborns of mothers with gestosis EPH.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: s.97-100 tab. : bibliogr.9 poz.streszcz.sum.
Uwagi: Gestoza i nadciśnienie w ciąży.Materiały naukowe IX Sympozjum Sekcji Gestozy PTG.Lublin,7-8 pażdziernika 1994 roku.Red.Jan Oleszczuk.Lublin:Folium 1994
Polskie słowa kluczowe: Gestoza EPH ; Noworodki ; Fibrynoliza
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
63/79
Autorzy: Dariusz A[dam] Bielecki, Grzegorz Południewski, Stefan Jaworski, Elżbieta Arciuch, Andrzej Lussa, Marian Bielecki.
Tytuł oryginału: Fosfolipidy inozytolowe erytrocytów noworodków matek z gestozą EPH.
Tytuł angielski: The phospholipid inositol of erythrocytes in neonates born by mothers with EPH gestosis.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1994, supl., s.105-108
Uwagi: Gestoza i nadciśnienie w ciąży. Materiały naukowe IX Sympozjum Sekcji Gestozy PTG.Lublin,7-8 pażdziernika 1994 roku.
Polskie słowa kluczowe: Gestoza EPH - krew ; Fosfolipidy - analiza ; Noworodki ; Inozytol - pochodne ; Błona erytrocyta - analiza
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
64/79
Autorzy: Dariusz Adam Bielecki, Stefan Jaworski, Michał Jóźwik, Andrzej Lussa, Maciej Skrętek, Marian Bielecki.
Tytuł oryginału: Lepkość krwi, wskażnik hematokrytowy i stężenie fibrynogenu u rodzących z gestozą.
Tytuł angielski: Blood viscosity,hematocrit index and fibrinogen concentration in pregnant with gestosis.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1994 : Supl.1, s.254-257 tab.bibliogr.20 poz.streszcz.sum.
Uwagi: XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.Warszawa,26-28.05.1994.Warszawa:Split Trading/1994/
Polskie słowa kluczowe: Gestoza EPH - krew ; Fibrynogen - analiza ; Lepkość krwi ; Hematokryt
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
65/79
Autorzy: Elżbieta Arciuch, Maciej Skrętek, Dariusz A. Bielecki, Roland Rółkowski, Marian Bielecki.
Tytuł oryginału: Poszukiwanie zależności między odkształcalnością a składem ilościowym fosfolipidów błon komórkowych krwinek czerwonych u noworodków z niedotlenieniem.
Tytuł angielski: The assessment of the interdependence between deformability and phospholipid quantity of red cell membrane in newborns with hypoxia.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1994 : Supl.3, s.1309-1312 tab.bibliogr.17 poz.streszcz.sum.
Uwagi: XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.Warszawa,26-28.05.1994.Warszawa:Split Trading/1994/
Polskie słowa kluczowe: Błona erytrocyta - analiza ; Zamartwica noworodków - krew ; Fosfolipidy - analiza
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
66/79
Autorzy: Grzegorz Południewski, Andrzej Lussa, Marian Bielecki, Roland Rółkowski, Maciej Skrętek, Dariusz Adam Bielecki.
Tytuł oryginału: Wybrane parametry układu hemostazy w przewlekłym niedotlenieniu wewnątrzmacicznym noworodków.
Tytuł angielski: Chosen parameters of hemostasis in chronic intrauterine fetal anoxia.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1994 : Supl.3, s.1388-1391 tab.bibliogr.11 poz.streszcz.sum.
Uwagi: XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.Warszawa,26-28.05.1994.Warszawa:Split Trading/1994/
Polskie słowa kluczowe: Zamartwica noworodków - krew ; Hemostaza ; Niedotlenienie płodu - krew
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
67/79
Autorzy: Maciej Skrętek, Marian Bielecki, Dariusz A[dam] Bielecki, Grzegorz Południewski.
Tytuł oryginału: Zależność między stężeniem 17beta-estradiolu a niektórymi parametrami gospodarki lipidowej u kobiet w okresie przekwitania.
Tytuł angielski: The interdependence of 17beta-estradiol concentration and some of the lipid balance parameters in climacteric women.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1994 : Supl.3, s.1292-1296 tab.bibliogr.25 poz.streszcz.sum.
Uwagi: XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.Warszawa,26-28.05.1994.Warszawa:Split Trading/1994/
Polskie słowa kluczowe: Przekwitanie ; Estradiol - krew ; Metabolizm lipidów ; Cholesterol - krew
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
68/79
Autorzy: Maciej J. Skrętek, Adam L. Zdanowicz, Henryka Zabielan, Stefan Jaworski, Dariusz A[dam] Bielecki.
Tytuł oryginału: Zastosowanie kardiotokograficznego testu wibroakustycznego w diagnostyce zagrożenia płodu w EPH gestozie.
Tytuł angielski: Cardiotocographic vibroacoustic test application in diagnostics fetal life-threatening in EPH gestosis.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa na temat:Wpływ gestozy i nadciśnienia w ciąży na płód.Streszczenia referatów.Augustów,17 września 1993./B.m./:Pol.Tow.Ginek.Sekc.Gestozy i Nadciśnienia w Ciąży/1993/
Opis fizyczny: s.37-38.
Uwagi: /Tekst równ.w jęz.ang./.
Polskie słowa kluczowe: Zamartwica płodu - diagnostyka ; Gestozy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
69/79
Autorzy: Dariusz Bielecki, Stefan Jaworski, Marian Bielecki.
Tytuł oryginału: Badania lepkości krwi u rodzących z EPH-gestozą i u ich noworodków.
Tytuł angielski: Testing blood viscosity in parturients with EPH-gestosis and in their newborns.
Tytuł całości: W: Monitorowanie ciąży powikłanej gestozą. Postępy w diagnostyce i terapii gestozy. Zbiór prac. VIII Sympozjum Sekcji Gestoz i Nadciśnienia w Ciąży Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Warszawa, 25-26 września 1992 r.
Opis fizyczny: s.33-41
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
70/79
Autorzy: Stefan Jaworski, Mikołaj Rybaczuk, Dariusz Bielecki, Marian Bielecki, Andrzej Jaworski.
Tytuł oryginału: Baza danych komputerowego monitorowania ciąży powikłanej gestozą (EPH).
Tytuł angielski: The data base of computer monitoring pregnancy with EPH-gestosis.
Tytuł całości: W: Monitorowanie ciąży powikłanej gestozą. Postępy w diagnostyce i terapii gestozy. Zbiór prac. VIII Sympozjum Sekcji Gestoz i Nadciśnienia w Ciąży Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Warszawa, 25-26 września 1992 r.
Opis fizyczny: s.25-32
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
71/79
Autorzy: Stefan Jaworski, Mikołaj Rybaczuk, Dariusz Bielecki, Marian Bielecki, Andrzej Jaworski.
Tytuł oryginału: Baza danych komputerowego monitorowania ciąży powikłanej gestozą EPH
Tytuł angielski: The data base of computer monitoring pregnancy with EPH-gestosis
Tytuł całości: W: Monitorowanie ciąży powikłanej gestozą. Postępy w diagnostyce i terapii gestozy. Zbiór prac. VIII Sympozjum Sekcji Gestoz i Nadciśnienia w Ciąży Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Warszawa, 25-26 września 1992 r.
Opis fizyczny: s.23-32
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
72/79
Autorzy: Stefan Jaworski, Adam Zdanowicz, Dariusz Bielecki, Michał Jóźwik, Marian Bielecki.
Tytuł oryginału: Fenotyp acetylacji i jego znaczenie w leczeniu EPH-gestozy.
Tytuł angielski: The phenotype of acetylation and its significance in the treatment of EPH-gestosis.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1991, suppl, s.204-209
Uwagi: Materiały naukowe na 24 Krajowy Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego z udziałem gości zagranicznych. Poznań, maj 1991. T.2. 1.Postępy i inne. 2.Edukacja. 3.Historia.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
73/79
Autorzy: Andrzej Lussa, Marian Bielecki, Grzegorz Południewski, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Stefan Jaworski, Valdir Kaplan, Dariusz Bielecki.
Tytuł oryginału: O zaburzeniach hemostazy w ciąży powikłanej EPH-gestozą z prawidłowym i hipotroficznym wzrostem płodu.
Tytuł angielski: Haemostasis disturbances in pregnancy complicated by gestosis with normal and hypotrophic fetus growth.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1991, suppl., s. 270-274
Uwagi: Materiały naukowe na 24 Krajowy Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego z udziałem gości zagranicznych. Poznań, maj 1991. T.1. 1.Jajnik - budowa, czynność, patologia. 2.Płód i noworodek.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
74/79
Autorzy: Grzegorz Południewski, Marian Bielecki, Andrzej Lussa, Michał Jóźwik, Dariusz Adam Bielecki, Anna Barbara Kluz-Kowal.
Tytuł oryginału: Ocena składowych układu krzepnięcia jako element badań skryningowych w zespole zatrzymanego wzrostu płodu.
Tytuł angielski: The evaluation of constituents of the coagulation system as an element of screening examinations in the syndrome of fetus hypotrophy.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1991, suppl., s. 252-255
Uwagi: Materiały naukowe na 24 Krajowy Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego z udziałem gości zagranicznych. Poznań, maj 1991. T. 1. 1. Jajnik - budowa, czynność, patologia. 2. Płód i noworodek.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
75/79
Autorzy: Andrzej Lussa, Marian Bielecki, Grzegorz Południewski, Michał Jóźwik, Valdir Kaplan, Regina Tymińska, Dariusz Adam Bielecki.
Tytuł oryginału: Układ hemostazy u położnic z ciążą rozwiązaną na drodze cięcia cesarskiego wykonanego przed rozpoczęciem i po rozpoczęciu czynności porodowej.
Tytuł angielski: Haemostasis in women in puerperium with pregnancy delivered with caesarean section made before and after beginning of labour activity.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1991, suppl., s. 253-258
Uwagi: Materiały naukowe na 24 Krajowy Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego z udziałem gości zagranicznych. Poznań, maj 1991. T.2. 1. Postępy i inne 2. Edukacja 3. Historia.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
76/79
Autorzy: Stefan Jaworski, Dariusz Bielecki, Małgorzata Kołaczyńska, Marian Bielecki, Wiktor Łotocki.
Tytuł oryginału: Częstość zabiegów położniczych w przypadkach EPH-gestozy w materiale klinicznym Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w latach 1981-1985.
Tytuł angielski: Frequency of obstetric operations EPH-gestosis patients of the M. Skłodowska-Curie Memorial Specialistic Complex of Medical Care in Białystok in the years 1981-1985.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1987 : 58, Supl., s. 153-157
Uwagi: VI Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Gestozy PTG "Profilaktyka i leczenia EPH-gestozy. Łódź 1987.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
77/79
Autorzy: Stefan Jaworski, Kazimierz Odyniec, Marian Bielecki, Małgorzata Kołaczyńska, Dariusz Bielecki, Wiktor Łotocki.
Tytuł oryginału: Ocena kliniczna wpływu poszczególnych objawów gestozy na stan noworodka.
Tytuł angielski: Clinical evaluation of the influence of particular symptoms of gestosis on the conditons of newborns.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1987 : 58, s. 210-215
Uwagi: Sympozjum Naukowe "Zespół opóźnionego wzrostu płodu". Białowieża, 25-26 września 1987. Materiały naukowe.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
78/79
Autorzy: Franciszek Rogowski, Helena Krutul, Dariusz Bielecki, Dariusz Więcko, Stefan Baran.
Tytuł oryginału: Guzy "zimne" tarczycy.
Tytuł angielski: "Cool" tumors of the thyroid gland.
Tytuł całości: W: Materiały VI Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Streszczenia prac naukowych. Białystok, 7 luty 1986 rok.
Opis fizyczny: s. 72
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
79/79
Autorzy: Franciszek Rogowski, Anna Citko, Dariusz Bielecki, Dariusz Więcko.
Tytuł oryginału: Scyntygrafia w diagnostyce nowotworowej watroby.
Tytuł angielski: Scintigraphic diagnosis of liver malignancies.
Tytuł całości: W: Materiały VI Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Streszczenia prac naukowych. Białystok, 7 luty 1986 rok.
Opis fizyczny: s. 44
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB