logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: FILIPOWSKI MACIEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/34
Autorzy: Piotr Rzeczycki, Maciej Filipowski, Andrzej Sieśkiewicz.
Tytuł oryginału: 2 proc. roztwór vagothylu w leczeniu uporczywych ropotoków usznych.
Tytuł angielski: 2 p.c. solution of vagothyl in treatment of persistent otorrhoeas.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 2000 : 54, 4, s. 469-471
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
2/34
Autorzy: Maciej Filipowski, Wojciech Kurnicki, Andrzej Sieśkiewicz.
Tytuł oryginału: Postępowanie z przerzutami do węzłów chłonnych szyi w oszczędzającej chirurgii krtani.
Tytuł angielski: Management of lymph node metastases in larynx surgery with organ preservation.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 2000 : 54, suppl., s. 140-141
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
3/34
Autorzy: Ireneusz Rzewnicki, Stanisław Chodynicki, Maciej Filipowski, Jerzy Kazimierz Jodczyk, Joanna Poniatowska, Barbara Radwan, Wojciech Rogulski.
Tytuł oryginału: Alkohol a zmiany morfologiczne górnych dróg oddechowych u ludzi i zwierząt doświadczalnych.
Tytuł angielski: Alcohol and morphological changes in upper airways of humans and animals.
Tytuł całości: W: Problemy zdrowotne związane z alkoholizmem i innymi środkami uzależniającymi. : Prace naukowe realizowane w latach 1986-1990 w ramach Centralnego Planu Badawczo-Rozwojowego-C.P.B.R.11.8: "Zapobieganie skutkom alkoholizmu i narkomanii".
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Red. nauk. Piotr Boroń.
Adres wydawniczy: Białystok : Akademia Medyczna w Białymstoku, 1991
Opis fizyczny: s.17-19
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
4/34
Autorzy: Maciej Filipowski, Kazimierz Jerzy Jodczyk, Stanisław Chodynicki.
Tytuł oryginału: Wpływ alkoholu na zmiany morfologiczne błony śluzowej krtani i gardła u szczurów.
Tytuł angielski: Influence of the alcohol on the morphology of laryngeal and pharyngeal mucosa.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1991 : 45, 3, s.173-180
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
5/34
Autorzy: Elżbieta Hassmann-Poznańska, Bożena Skotnicka, Maciej Filipowski, Bibianna Morelowska-Topczewska.
Tytuł oryginału: Przerzuty do węzłów chłonnych szyi z nieznanego punktu wyjścia.
Tytuł angielski: Metastases to cervical lymph nodes from an unknown primary site.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1989, Supl., s. 456-458
Uwagi: XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. Gdańsk, 26-29.IV.1989.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
6/34
Autorzy: Maciej Filipowski, Stanisław Chodynicki, Elżbieta Hassmann-Poznańska, Barbara Radwan, Barbara Południewska, Bogdan Łazarczyk, Helena Korn-Rydzewska.
Tytuł oryginału: Odległe wyniki po nadgłośniowych operacjach krtani.
Tytuł angielski: Remote results after epiglottic larynx surgery.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1986 : Supl., s. 64-66
Uwagi: XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. Warszawa, 29.V.-1.VI.1986. Materiały naukowe. T. 1. Leczenie raka krtani.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
7/34
Autorzy: Helena Korn-Rydzewska, Elżbieta Hassmann-Poznańska, Maria Tupalska, Ireneusz Rzewnicki, Jan Chmielewski, Maciej Filipowski.
Tytuł oryginału: Przerzuty do węzłów chłonnych szyi jako przyczyna niepowodzeń w leczeniu raka krtani.
Tytuł angielski: Cervical lymph nodes metastases as the cause of therapy failures in cases of larynx carcinoma.
Tytuł całości: W: Materiały VI Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Streszczenia prac naukowych. Białystok, 7 luty 1986 rok.
Opis fizyczny: s. 82
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
8/34
Autorzy: Maciej Filipowski, Barbara Radwan, Barbara Południewska, Elżbieta Hassmann-Poznańska.
Tytuł oryginału: Przyczyny niepowodzeń w leczeniu raka krtani.
Tytuł angielski: Causes of failures in the therapy of larynx carcinoma.
Tytuł całości: W: Materiały VI Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Streszczenia prac naukowych. Białystok, 7 luty 1986 rok.
Opis fizyczny: s. 77
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
9/34
Autorzy: Helena Korn-Rydzewska, Elżbieta Hassmann-Poznańska, Maria Tupalska, Ireneusz Rzewnicki, Maciej Filipowski.
Tytuł oryginału: W sprawie leczenia operacyjnego węzłów chłonnych szyi w przypadkach raków krtani.
Tytuł angielski: Surgical management of cervical lymph nodes in cases of larynx carcinoma.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1986 : Supl., s. 238-241
Uwagi: XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. Warszawa, 29.V.-1.VI.1986. Materiały naukowe. T. 1. Leczenie raka krtani.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
10/34
Autorzy: Maciej Filipowski, Elżbieta Hassman-Poznańska.
Tytuł oryginału: Znaczenie diagnostyczne i przyczyny unieruchomienia wiązadeł głosowych w nadgłośniowych rakach krtani.
Tytuł angielski: Diagnostic significance and the causes of impaired mobility of vocal cords in supraglottic carcinoma.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1984, Supl., s. 145-146
Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. Łódź, 24-26.IX .1983.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
11/34
Autorzy: Maciej Filipowski, Helena Korn-Rydzewska, Urszula Sydor, Ewa Witkowska.
Tytuł oryginału: Wyniki czynnościowe leczenia zaawansowanych raków krtani metodą laryngektomii nadgłośniowej.
Tytuł angielski: Functional results of treatment of advanced laryngeal carcinoma by supraglottic laryngectomy.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1983 : 37, 4, s. 381-382
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
12/34
Autorzy: Stanisław Chodynicki, Elżbieta Hassmann, Maciej Filipowski.
Tytuł oryginału: Nagła głuchota - choroba o zróżnicowanej etiologii.
Tytuł angielski: Sudden deafness a disease of diferrent aetiology.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1979 : 34, 23, s. 907-909
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
13/34
Autorzy: Maciej Filipowski.
Tytuł oryginału: Wpływ drgań mechanicznych na potencjał mikrofoniczny świnek morskich.
Tytuł angielski: Effect of mechanical vibration on the microphonic potential in guinea pigs.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1978 : 32, 5, s. 509-515
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
14/34
Autorzy: Stanisław Chodynicki, Elżbieta Hassman, Jerzy Jodczyk, Helena Korn-Rydzewska, Maciej Filipowski, Barbara Wollna.
Tytuł oryginału: Komórki wydzielnicze tchawicy chorych z rakami krtani w elektronowym mikroskopie skaningowym.
Tytuł angielski: Tracheal secretory cells in patients with laryngeal carcinoma in scanning microscopy.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1977 : 31, 6, s. 587-592
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
15/34
Autorzy: Czesław Jeżyna, Maciej Filipowski, Irena Kuroczycka.
Tytuł oryginału: Uszkodzenie narządu słuchu w obrazie klinicznym brucelozy przewlekłej.
Tytuł angielski: Domage to the hearing organ in the clinical picture of chronic brucellosis.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1977 : 31, 6, s. 631-635
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
16/34
Autorzy: Elżbieta Hassmann, Stanisław Chodynicki, Jerzy Jodczyk, Maciej Filipowski.
Tytuł oryginału: Zmiany morfologiczne nabłonka tchawicy u chorych z rakami krtani i gardła dolnego.
Tytuł angielski: Morphological changes of trachea epithelium in patients with carcinoma of larynx and lower pharynx.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1977 : 31, 6, s. 593-602
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
17/34
Autorzy: Wiktor Hassmann, Maciej Filipowski, Emilia Krochmalska, Elżbieta Hassmann.
Tytuł oryginału: Epidemiologia raka krtani na Białostocczyźnie.
Tytuł angielski: Epidemiology of the larynx cancer in the Białystok Province.
Tytuł całości: W: Problemy medycyny środowiska pracy w województwie białostockim, łomżyńskim i suwalskim. Materiały IV Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 1976.
Opis fizyczny: s. 220-222
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
18/34
Autorzy: Czesław Jeżyna, Maciej Filipowski, Irena Kuroczycka-Seniutycz.
Tytuł oryginału: Uszkodzenie narządu słuchu w obrazie klinicznym brucelozy przewlekłej.
Tytuł angielski: Auditory apparatus damage in the clinical picture of chronic brucellosis.
Tytuł całości: W: Problemy medycyny środowiska pracy w województwie białostockim, łomżyńskim i suwalskim. Materiały IV Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 1976.
Opis fizyczny: s. 78-80
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
19/34
Autorzy: Wiktor Hassmann, Maciej Filipowski.
Tytuł oryginału: Supraglottic horizontal laryngectomy.
Tytuł całości: W: Sjezd Otolaryngü. Olomouc, 8-10. řijna 1975.
Opis fizyczny: s. 8
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
20/34
Autorzy: Wiktor Hassmann, Maciej Filipowski, Emilia Krochmalska, Helena Oleńska-Woroniecka, Helena Korn-Rydzewska.
Tytuł oryginału: Analiza 225 przypadków raka krtani leczonych operacyjnie.
Tytuł angielski: Analysis of 225 cases of larynx carcinoma treated surgically.
Tytuł całości: W: Pam. XXIX Zjazdu Otolaryngologów Pol. Red.Wiktor Hassmann. Białystok, 5-7 wrzesień 1974.
Opis fizyczny: s.155-157
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
21/34
Autorzy: Wiktor Hassmann, Maciej Filipowski, Helena Oleńska-Woroniecka, Emilia Krochmalska, Helena Korn-Rydzewska.
Tytuł oryginału: Całkowite wycięcie krtani.
Tytuł angielski: Radical laryngectomy.
Tytuł całości: W: Pam. XXIX Zjazdu Otolaryngologów Pol. Red.Wiktor Hassmann. Białystok, 5-7 wrzesień 1974.
Opis fizyczny: s.166-167
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
22/34
Autorzy: Wiktor Hassmann, Helena Oleńska-Woroniecka, Maciej Filipowski, Emilia Krochmalska, Helena Korn-Rydzewska.
Tytuł oryginału: Laryngektomie nadgłośniowe.
Tytuł angielski: Supraglottic laryngectomies.
Tytuł całości: W: Pam. XXIX Zjazdu Otolaryngologów Pol. Red.Wiktor Hassmann. Białystok, 5-7 wrzesień 1974.
Opis fizyczny: s.161-164
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
23/34
Autorzy: Wiktor Hassmann, Maciej Filipowski, Emilia Krochmalska, Helena Oleńska-Woroniecka, Helena Korn-Rydzewska.
Tytuł oryginału: Operacje częściowe raka krtani.
Tytuł angielski: Partial operations of larynx carcinoma.
Tytuł całości: W: Pam. XXIX Zjazdu Otolaryngologów Pol. Red.Wiktor Hassmann. Białystok, 5-7 wrzesień 1974.
Opis fizyczny: s.158-160
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
24/34
Autorzy: Jan Pietruski, Maciej Filipowski, Barbara Konopińska.
Tytuł oryginału: Skojarzona uderzeniowa chemioterapia nowotworów u chorych laryngologicznych.
Tytuł angielski: A combined massive chemotherapy of neoplasm in patients of the Białystok ORL Clinic.
Tytuł całości: W: Pam. XXIX Zjazdu Otolaryngologów Pol. Red. Wiktor Hassmann. Białystok, 5-7 wrzesień 1974.
Opis fizyczny: s.198-201
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
25/34
Autorzy: Jan Pietruski, Maciej Filipowski, Maria Tupalska, Helena Oleńska-Woroniecka, Larysa Kisielewska.
Tytuł oryginału: Niektóre aspekty głuchoty starczej u pensjonariuszy Domu Rencisty w Białymstoku.
Tytuł angielski: Some problems of senile deafness among the inmates of a Pensioner Hostel in Białystok.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj. białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok ,1973.
Opis fizyczny: s.192-195
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
26/34
Autorzy: Maciej Filipowski, Jan Pietruski, Larysa Kisielewska.
Tytuł oryginału: Zagadnienie głuchoty starczej w świetle współczesnych możliwości rehabilitacji.
Tytuł angielski: The problems of senile deafness in the light of modern rehabilitation possibilities.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok ,1973.
Opis fizyczny: s.186-191
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
27/34
Autorzy: Wiktor Hassmann, Jan Pietruski, Emilia Krochmalska, Maciej Filipowski, Helena Korn-Rydzewska, Larysa Kisielewska.
Tytuł oryginału: Uszkodzenie słuchu u młodzieży w Zasadniczej Szkole Włókienniczej.
Tytuł angielski: The injuries to the auditory organ among the pupils of the Basic Textile School.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XXVII Zjazdu Otolaryngologów Polskich w Katowicach 1968 r.
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1970
Opis fizyczny: s. 126-129
Uwagi: Oprac. Na podstawie materiałów przekazanych przez Komitet Organizacyjny Zjazdu oprac. J. Małecki, T. Bardadin.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
28/34
Autorzy: Wiktor Hassmann, Maciej Filipowski, Emilia Krochmalska, Jan Pietruski, Helena Korn-Rydzewska, Wanda Ołdak.
Tytuł oryginału: Zawodowe uszkodzenie słuchu u pracowników przemysłu włókienniczego.
Tytuł angielski: Occupational hearing damage among the workers of textile industry.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XXVII Zjazdu Otolaryngologów Polskich w Katowicach 1968 r.
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1970
Opis fizyczny: s. 130-133
Uwagi: Oprac. Na podstawie materiałów przekazanych przez Komitet Organizacyjny Zjazdu oprac. J. Małecki, T. Bardadin.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
29/34
Autorzy: Danuta Gazdowska-Nawrocka, Barbara Chmielewska, Jan Pietruski, Maciej Filipowski.
Tytuł oryginału: Zespół Sturge-Webera.
Tytuł angielski: Sturge-Weber Syndrome.
Czasopismo: Polski Przegląd Radiologii
Szczegóły: 1970 : 34, 3, s. 305-307
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
30/34
Autorzy: Emilia Krochmalska, Wiktor Hassmann, Jan Pietruski, Maciej Filipowski, Helena Korn-Rydzewska.
Tytuł oryginału: Znaczenie czasowego ubytku słuchu (CUS) i niektórych prób audiologicznych nadprogowych w ocenie uszkodzeń słuchu hałasem przemysłowym.
Tytuł angielski: The significances of temporary loss of hearing and of some audiological suprathreshold tests in the evaluation of auditory organ damages induced by industrial noise.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XXVII Zjazdu Otolaryngologów Polskich w Katowicach 1968 r.
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1970
Opis fizyczny: s. 123-125
Uwagi: Oprac. Na podstawie materiałów przekazanych przez Komitet Organizacyjny Zjazdu oprac. J. Małecki, T. Bardadin.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
31/34
Autorzy: Wiktor Hassmann, Maciej Filipowski, Jan Pietruski, Emilia Krochmalska, Helena Korn-Rydzewska.
Tytuł oryginału: Uszkodzenie słuchu u młodzieży w Zasadniczej Szkole Włókienniczej.
Tytuł angielski: The injuries to the auditory organ among the pupils of the Basic Textile School.
Tytuł całości: W: Materiały z posiedzeń Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za okres od III.1969 do I.1970 r.
Opis fizyczny: s. 3-4
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
32/34
Autorzy: Wiktor Hassmann, Jan Pietruski, Emilia Krochmalska, Maciej Filipowski, Helena Korn-Rydzewska.
Tytuł oryginału: Zawodowe uszkodzenie słuchu u pracujących w hałasie.
Tytuł angielski: Occupational damage to the auditory organ in workers under noise conditions.
Tytuł całości: W: Materiały z posiedzeń Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za okres od III.1969 do I.1970 r.
Opis fizyczny: s. 10-11
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
33/34
Autorzy: Maciej Filipowski.
Tytuł oryginału: Wpływ hałasu na uszkodzenie słuchu na podstawie materiału z Zakładów Włókienniczych w Fastach.
Tytuł angielski: The effect of noise upon the injuries of the auditory organ studied on the basis of the material of Fasty Textile Plants.
Tytuł całości: W: Materiały I Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostociej. Białystok, 8 - 9 września 1967 r.
Opis fizyczny: s. 133
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
34/34
Autorzy: Danuta Bogusz-Rożkowska, Maciej Filipowski.
Tytuł oryginału: Zaburzenia słuchu u dzieci środowisk miejskiego i wiejskiego.
Tytuł angielski: Hearing disorders in children from urban and rural populations.
Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna
Szczegóły: 1964 : 12, s.15-20
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB