logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: GOŁĘBIEWSKA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/13
Autorzy: Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik, Marek Łapuć, Anna Gołębiewska, Maria Gołębiewska.
Tytuł oryginału: Subluksacja stawów skroniowo-żuchwowych jako powikłanie po leczeniu protetycznym - opis przypadku.
Tytuł angielski: Subluxation of temporomandibular joints as a prosthodontic treatment complication. A case study.
Czasopismo: Protetyka Stomatologiczna
Szczegóły: 2008 : 58, 6, s. 449-454
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
2/13
Autorzy: H[anna] Rolka, E[lżbieta] Krajewska-Kułak, W[ojciech] Kułak, K[rystyna] Klimaszewska, K[rystyna] Kowalczuk, B[arbara] Jankowiak, A[nna] Baranowska, D[orota] Kondzior, K[atarzyna] Krajewska, A[gnieszka] Szyszko-Perłowska, C[ecylia] Łukaszuk, J[oanna] Chilińska, B[eata] Kowalewska, Anna Gołębiewska.
Tytuł oryginału: Postawy wobec eutanazji.
Tytuł całości: W: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne: od poczęcia do starości. T. 2. Pod red. E. Krajewskiej-Kułak, M. Szczepańskiego, C. Łukaszuk i J. Lewko.
Adres wydawniczy: Białystok : Akademia Medyczna, 2007
Opis fizyczny: s. 215-218
p-ISBN: 978-83-89934-24-X

Liczba arkuszy: 0,26
Polskie słowa kluczowe: Eutanazja
Angielskie słowa kluczowe: Euthanasia
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
3/13
Autorzy: Hanna Rolka, Elżbieta Krajewska-Kułak, Marek Szczepański, Beata Olszewska, Barbara Jankowiak, Anna Baranowska, Beata Kowalewska, Joanna Chilińska, Anna Gołębiewska, Krystyna Wróblewska, Krystyna Kowalczuk, Krystyna Klimaszewska, Katarzyna Krajewska.
Tytuł oryginału: Sytuacje trudne występujące w pracy pielęgniarek oddziału internistycznego.
Tytuł angielski: Difficult situations which are found in professional work of nurses of internal ward.
Czasopismo: Problemy Higieny i Epidemiologii
Szczegóły: 2007 : T. 88 supl.: V Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Problemy Terapeutyczno-Pielęgnacyjne: Od poczęcia do Starości, Białowieża, 23 - 27 maja 2007., s. 114
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Praca - psychologia ; Konflikt (psychologia) ; Lęk ; Stres ; Stosunki międzyzawodowe ; Pielęgniarki - psychologia
Angielskie słowa kluczowe: Work - psychology ; Conflict (Psychology) ; Anxiety ; Stress ; Interprofessional relations ; Nurses - psychology
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
4/13
Autorzy: Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik, Dorota Cylwik-Rokicka, Anna Gołębiewska, Maria Gołębiewska.
Tytuł oryginału: Znaczenie higieny protez u pacjentów leczonych protetycznie.
Tytuł angielski: The significance of denture hygiene in prosthetic patients - review of the literature.
Czasopismo: Magazyn Stomatologiczny
Szczegóły: 2007 : nr 7 - 8, s. 80-81
Polskie słowa kluczowe: Higiena jamy ustnej ; Protezy zębowe
Angielskie słowa kluczowe: Oral hygiene ; Dental prosthesis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
5/13
Autorzy: Anna Gołębiewska, Marek Łapuć, Marek Rogowski, Maria Gołębiewska.
Tytuł oryginału: Zaburzenia czynnościowe narządu żucia u pacjentów z szumami usznymi.
Tytuł angielski: Functional disturbances of the chewing system in patients with tinnitus.
Czasopismo: Magazyn Stomatologiczny
Szczegóły: 2006 : R. 16, 4 (171), s. 21-24
Polskie słowa kluczowe: Szumy uszne ; Staw skroniowo-żuchwowy - patofizjologia
Angielskie słowa kluczowe: Tinnitus ; Temporomandibular joint - physiopathology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
6/13
Autorzy: Maria Gołębiewska, Marek Łapuć, Anna Gołębiewska.
Tytuł oryginału: Analiza sił zgryzowych u pacjentów z doprzednim przemieszczeniem krążka bez zablokowania (doniesienie wstępne).
Tytuł angielski: The analysis of occlusal force in patients with anterior disc displacement with reduction.
Czasopismo: Protetyka Stomatologiczna
Szczegóły: 2005 : 55, 1, s. 27-34
Polskie słowa kluczowe: Zgryz ; Żucie - fizjologia ; Krążek stawu skroniowo-żuchwowego - patofizjologia ; Zwichnięcia - patofizjologia ; Diagnostyka stomatologiczna - metody ; Diagnostyka wspomagana komputerowo
Angielskie słowa kluczowe: Dental occlusion ; Mastication - physiology ; Temporomandibular joint disc - phyiopathology ; Dislocations - physiopathology ; Diagnosis, oral - methods ; Diagnosis, computer-assisted
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
7/13
Autorzy: Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik, Anna Gołębiewska, Maria Gołębiewska, Arkadiusz Lewkowski.
Tytuł oryginału: The examination of oral health status in patients with hypertension.
Czasopismo: Protetyka Stomatologiczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 55 no 5 suppl.: 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association. A Vision of Modern Prosthodontics, Poznań, Poland, 1-3 September 2005., s. 81
Polskie słowa kluczowe: Stan jamy ustnej ; Protezy stomatologiczne ; Zapotrzebowanie i popyt na usługi zdrowotne - statystyka i dane liczbowe ; Nadciśnienie
Angielskie słowa kluczowe: Oral health ; Dental prosthesis ; Health services needs and demand - statistics & numerical data ; Hypertension
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
8/13
Autorzy: M[aria] Gołębiewska, M. Łapuć, A[nna] Gołębiewska.
Tytuł oryginału: Protetyczna rehabilitacja pacjentki z miastenią - opis przypadku.
Tytuł całości: W: XXII Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Łagów Lubuski, 28 - 29 .05. 2004 r.
Opis fizyczny: s. 79
Polskie słowa kluczowe: Miastenia - diagnostyka ; Miastenia - leczenie ; Miastenia - rehabilitacja ; Oznaczanie stosunków szczękowo-zgryzowych ; Szyny zgryzowe ; Proteza zębowa częściowa
Angielskie słowa kluczowe: Myasthenia gravis - diagnosis ; Myasthenia gravis - therapy ; Myasthenia gravis - rehabilitation ; Jaw relation record ; Occlusal splints ; Denture, partial
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
9/13
Autorzy: Anna Gołębiewska.
Tytuł oryginału: Masy ogniotrwałe osłaniające.
Tytuł całości: W: Materiałoznawstwo protetyczne. Red. Maria Gołębiewska.
Adres wydawniczy: Białystok : Akademia Medyczna, 2003
Opis fizyczny: s. 43-49
Polskie słowa kluczowe: Materiały dentystyczne
Angielskie słowa kluczowe: Dental materials
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
10/13
Autorzy: Dorota Cylwik, Anna Gołębiewska, Katarzyna Kraszewska, Dorota Namiot, Grzegorz Pakieła, Ewa Preferansow, Teresa Sierpińska.
Tytuł oryginału: Materiałoznawstwo protetyczne : skrypt dla studentów Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego AMB.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. Maria Gołębiewska.
Adres wydawniczy: Białystok : Akademia Medyczna, 2003
Opis fizyczny: s. 127 tab. bibliogr. 48 poz.
Uwagi: Skrypt
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
11/13
Autorzy: Marek Łapuć, M[aria] Gołębiewska, Krzysztof Miszczuk, Anna Gołębiewska.
Tytuł oryginału: Ocena częstości i nasilenia objawów dysfunkcji ssż w zależności od występowania zaburzeń zwarcia.
Tytuł całości: W: XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS, Licheń Stary, 14-15 czerwca 2002. Poznań: Akademia Medyczna 2002
Opis fizyczny: s. 103
Polskie słowa kluczowe: Żucie ; Zgryz
Angielskie słowa kluczowe: Mastication ; Dental occlusion
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
12/13
Autorzy: Henryka Sobaniec, Anna Kobierska, Anna Gołębiewska, Grażyna Grysin, Włodzimierz Józefowicz.
Tytuł oryginału: Lęk przed leczeniem stomatologicznym a stan uzębienia.
Tytuł angielski: Fear against stoatologic treatment and dentition state.
Tytuł całości: W: VII Kongres Stomatologów Polskich. Streszczenia referatów i plakatów. Łódź, 23-26 czerwca 1991.
Opis fizyczny: s.92-93
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
13/13
Autorzy: Anna Kobierska, Henryka Sobaniec, Anna Gołębiewska, Grażyna Grysin, Włodzimierz Józefowicz.
Tytuł oryginału: Psychologiczne aspekty lęku przed leczeniem stomatologicznym.
Tytuł angielski: Psychologic aspects of fear against stomatologic treatment.
Tytuł całości: W: VII Kongres Stomatologów Polskich. Streszczenia referatów i plakatów. Łódź, 23-26 czerwca 1991.
Opis fizyczny: s.82
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB