logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: HOŁY ZDZISŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Róża Wiśniewska.
Tytuł oryginału: The role of neuronal nitric oxide synthase in 3,5-DHPG-induced behavioral effects in rats.
Czasopismo: Pharmacological Reports
Szczegóły: 2009 : 9, s. 374
Uwagi: 61 (2): The Eighteenth Days of Neuropsychopharmacology, Ustroń-Jaszowiec, May 25 - 27, 2009.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
2/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Róża J[ulia] Wiśniewska.
Tytuł oryginału: Nitric oxide is not involved in the vasopressin effects in social recognition in rats.
Czasopismo: Pharmacological Reports
Szczegóły: 2008 : 60 (2): The Seventeenth Days of Neuropsychopharmacology, Ustroń- Jaszowiec, May 26 - 28, 2008., s. 282-283
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
3/46
Autorzy: Zdzisław Hoły.
Tytuł oryginału: The role of neuronal nitric oxide synthase in cognitive effects of neuropeptides.
Czasopismo: Pharmacological Reports
Szczegóły: 2007 : Vol. 59 supl. 1: The Sixteenth Day of Neuropsychopharmacology, Wrocław, September 6-8, 2007., s. 7
Polskie słowa kluczowe: Syntaza tlenku azotu - fizjologia ; Syntaza tlenku azotu - wpływ środków chemicznych ; Neuropeptydy - farmakologia ; Pamięć - wpływ środków chemicznych ; Uczenie się - wpływ środków chemicznych
Angielskie słowa kluczowe: Nitric oxide synthase - physiology ; Nitric oxide synthase - drug effects ; Neuropeptides - pharmacology ; Memory - drug effects ; Learning - drug effects
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
4/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Róża Wiśniewska.
Tytuł oryginału: Examination of the effect of neuronal nitric oxide synthase blockade on rat's memory in the object recognition test.
Czasopismo: Pharmacological Reports
Szczegóły: 2006 : Vol.58 nr 2, s. 322
Uwagi: The Fifteenth Days of Neuropsychopharmacology, Ustroń-Jaszowiec, May 29-31, 2006
Polskie słowa kluczowe: Syntaza tlenku azotu - wpływ środków chemicznych ; Syntaza tlenku azotu - antagoniści i inhibitory ; Indazolu pochodne - farmakologia ; Pamięć - wpływ środków chemicznych ; Rozpoznanie (Psychologia) - wpływ środków chemicznych ; Zachowanie zwierząt - wpływ środków chemicznych ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Nitric oxide synthase - drug effects ; Nitric oxide synthase - antagonists & inhibitors ; Indazoles - pharmacology ; Memory - drug effects ; Recognition (Psychology) - drug effects ; Behavior, animal - drug effects ; Rats ; Animals
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
5/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Róża Wiśniewska.
Tytuł oryginału: Influence of blockade of D1 dopamine receptor on the behavioral effects of angiotensin II and its fragment 3-7 in rats.
Czasopismo: Pharmacological Reports
Szczegóły: 2005 : Vol. 57 no 2, s. 281
Uwagi: The Fourteenth Days of Neuropsychopharmacology, Ustroń-Jaszowiec, 23 - 25 May 2005.
Polskie słowa kluczowe: Receptory dopaminowe D1 - wpływ środków chemicznych ; Antagoniści dopaminy - farmakologia ; Angiotensyna II - farmakologia ; Fragmenty peptydów - farmakologia ; Zachowanie zwierząt - wpływ środków chemicznych ; Pamięć - wpływ środków chemicznych ; Aktywność fizyczna - wpływ środków chemicznych ; Uczenie się unikania - wpływ środków chemicznych ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Receptors, dopamine D1 - drug effects ; Dopamine antagonists - pharmacology ; Angiotensin II - pharmacology ; Peptide fragments - pharmacology ; Behavior, animal - drug effects ; Memory - drug effects ; Motor activity - drug effects ; Avoidance learning - drug effects ; Rats ; Animals
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
6/46
Autorzy: M[ałgorzata] Fedosiewicz-Wasiluk, Z[dzisław] Z. Hoły, R[óża] J[ulia] Wiśniewska, K[onstanty] Wiśniewski.
Tytuł oryginału: The influence of NMDA, a potent agonist of glutamate receptor, on behavioral activity of rats with experimental hyperammonemia evoked by liver failure.
Czasopismo: Amino Acids
Szczegóły: 2005 : 28, s. 111-117
Polskie słowa kluczowe: N-metyloasparaginian - farmakologia ; Agoniści aminokwasów pobudzających - farmakologia ; Receptory glutaminianowe - wpływ środków chemicznych ; Niewydolność wątroby - powikłania ; Hiperamonemia - etiologia chemiczna ; Hiperamonemia - psychologia ; Zachowanie zwierząt - wpływ środków chemicznych ; Modele chorób na zwierzętach ; Szczury
Angielskie słowa kluczowe: N-methylaspartate - pharmacology ; Excitatory amino acid agonists - pharmacology ; Receptors, glutamate - drug effects ; Liver failure - complications ; Hyperammonemia - chemically induced ; Hyperammonemia - psychology ; Behavior, animal - drug effects ; Disease models, animal ; Rats
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.172
Punktacja MNiSW: 15.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents - Life Sciences
7/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Róża J[ulia] Wiśniewska.
Tytuł oryginału: Attenuation of the improving effects of arginine-vasopressin on memory by blockade of dopamine D-1 receptor.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 2004 : Vol. 56 suppl., s. 128-129
Uwagi: XVth International Congress of the Polish Pharmacological Society, Poznań, 12 - 14 September 2004.
Polskie słowa kluczowe: Argininowazopresyna - farmakologia ; Pamięć - wpływ środków chemicznych ; Uczenie się - wpływ środków chemicznych ; Receptory dopaminowe D1 - wpływ środków chemicznych ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Arginine vasopressin - pharmacology ; Memory - drug effects ; Learning - drug effects ; Receptors, dopamine D1 - drug effects ; Animals
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
8/46
Autorzy: Agnieszka Nadlewska, Halina Car, Róża Wiśniewska, Zdzisław Hoły, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Behavioral effects of D-AP7 in rats subjected to experimental hypoxia.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 2003 : Vol. 55, s. 337-344 wykr. bibliogr. 42 poz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: 2-amino-5-fosfowalerianian - farmakologia ; 2-amino-5-fosfowalerianian - pochodne ; Receptory N-metylo-D-asparaginianowe - antagoniści i inhibitory ; Niedotlenienie - patofizjologia ; Zachowanie zwierząt - wpływ środków chemicznych ; Szczury ; Modele chorób na zwierzętach
Angielskie słowa kluczowe: 2-amnio-5-phosphonovalerate - pharmacology ; 2-amino-5-phosphonovalerate - analogs & derivatives ; Receptors, N-methyl-D-aspartate - antagonists & inhibitors ; Anoxia - physiopathology ; Behavior, animal - drug effects ; Rats ; Disease models, animal
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.829
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska
9/46
Autorzy: Konstanty Wiśniewski, Małgorzata Fedosiewicz-Wasiluk, Zdzisław Z. Hoły, Halina Car, Emilia Grzęda.
Tytuł oryginału: Influence of NMDA, a potent agonist of glutamate receptors, on behavioral activity in 4-week streptozotocin-induced diabetic rats.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 2003 : 55, s. 345-351
Polskie słowa kluczowe: Kwas asparaginowy - farmakologia ; Cukrzyca doświadczalna ; Zachowanie zwierząt - wpływ środków chemicznych
Angielskie słowa kluczowe: Aspartic acid - pharmacology ; Diabetes mellitus, experimental ; Behavior, animal - drug effects
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.829
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska
10/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Radosław Stefaniuk, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: The memory effects of the NMDA in the passive avoidance situation and T-maze after blockade of neuronal nitric oxide synthase in rats.
Czasopismo: Acta Neurobiologiae Experimentalis
Szczegóły: 2003 : Vol. 63 no. 2, s. 157
Uwagi: Abstracts of the conference "Molecular mechanisms of neurodegeneration and neuroprotection", Warszawa, 30-31 May 2003.
Polskie słowa kluczowe: Pamięć - wpływ środków chemicznych ; Receptory N-metylo-D-asparaginianowe ; Tlenek azotu ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Memory - drug effects ; Receptors, N-methyl-D-aspartate ; Animals ; Nitric oxide
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
11/46
Autorzy: Małgorzata Fedosiewicz-Wasiluk, Zdzisław Hoły, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Influence of NMDA, a potent agonist of glutamate receptor, on behavioral activity of rats with experimental liver failure.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 2002 : Vol. 54 no 2, s. 188
Uwagi: The Eleventh Days of Neuropsychopharmacology, Ustroń-Jaszowiec, 27-29 May, 2002
Polskie słowa kluczowe: Receptory N-metylo-D-asparaginianowe - antagoniści i inhibitory ; Choroby wątroby - farmakoterapia ; Zachowanie zwierząt - wpływ środków chemicznych ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Receptors, N-methyl-D-aspartate - antagonists & inhibitors ; Liver diseases - drug therapy ; Behavior, animal - drug effects ; Animals
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
12/46
Autorzy: Małgorzata Fedosiewicz-Wasiluk, Zdzisław Z. Hoły, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: L-AP4, a potent agonist of group III metabotropic glutamate receptor, decreases central action of angiotensin II.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 2002 : Vol. 54, 5, s. 415-422
Polskie słowa kluczowe: Kwasu propionowego pochodne - farmakologia ; Receptory metabotropowe glutaminianu ; Angiotensyna II - farmakologia ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Propionic acids - pharmacology ; Receptors, metabotropic glutamate ; Angiotensin II - pharmacology ; Animals
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.684
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska
13/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Examination of the influence of 3,5-DHPG on behavioral activity of angiotensin II.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 2001 : T. 53, 3, s. 235-243
Polskie słowa kluczowe: Glicyna - farmakologia ; Angiotensyna II - farmakologia ; Zwierzęta ; Receptory metabotropowe glutaminianu - agoniści ; Zachowanie zwierząt - wpływ środków chemicznych ; Rezorcyny pochodne - farmakologia
Angielskie słowa kluczowe: Glycine - pharmacology ; Angiotensin II - pharmacology ; Animals ; Behavior, animal - drug effects ; Receptors, metabotropic glutamate - agonists ; Resorcinols - pharmacology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.711
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska
14/46
Autorzy: Z[dzisław] Z. Hoły, K[onstanty] Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Influence of vasopressin on memory in rats after blockade of neuronal nitric oxide synthase.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 2001 : Vol. 53 suppl., s. 134-135 bibliogr. 3 poz.
Uwagi: XIVth International Congress of the Polish Pharmacological Society, Kraków, 10-13 September, 2001.
Polskie słowa kluczowe: Wazopresyny - farmakologia ; Pamięć - wpływ środków chemicznych ; Tlenek azotu ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Vasopressins - pharmacology ; Memory - drug effects ; Nitric oxide ; Animals
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
15/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Małgorzata Fedosiewicz-Wasiluk, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: L-AP4, a potent agonist of group III metabotropic glutamate receptors, decreases angiotensin II-induced behaviour.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 2001 : Vol. 53 nr 2, s. 177
Uwagi: The Tenth Days of Neuropsychopharmacology, Ustroń-Jaszowiec, 28-30 May 2001.
Polskie słowa kluczowe: Kwasu propionowego pochodne ; Białka błonowe ; Angiotensyna II ; Środki kurczące naczynia ; Pamięć ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Propionic acids ; Receptors, metabotropic glutamate ; Angiotensin II ; Vasoconstrictor agents ; Memory ; Animals
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
16/46
Autorzy: Andrzej Suwara, Zdzisław Hoły, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Influence of angiotensin II on behavioral activity in rats after blocade of class I metabotropic glutamate receptors.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 2000 : Vol.52 nr 2, s. 157
Uwagi: The Ninth Days of Neuropsychopharmacology, Ustroń - Jaszowiec, May 22-24,2000
Polskie słowa kluczowe: Angiotensyna
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
17/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Inhibition of neuronal nitric oxide synthase attenuates the stimulatory effects of Ang II and Ang II (3-7) on different memory processes.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 2000 : Vol.52 nr 2, s. 141
Uwagi: The Ninth Days Neuropsychopharmacology, Ustroń - Jaszowiec, May 22-24, 2000
Polskie słowa kluczowe: Angiotensyna ; Pamięć ; Tlenek azotu
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
18/46
Autorzy: K[onstanty] Wiśniewski, Z[dzisław] Z. Hoły.
Tytuł oryginału: The influence of class I metabotropic glutamate receptors stimulation on the behavioural effects of angiotensin II in rats.
Czasopismo: European Neuropsychopharmacology
Szczegóły: 2000 : Vol. 10 supl. 2, s. S88-S89 bibliogr. 3 poz.
Uwagi: Abstracts of the 5th ECNP Regional Meeting, St. Petersburg, Russia 15-17 April 2000. [B.m.: Elsevier 2000].
Polskie słowa kluczowe: Angiotensyna II
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
19/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: 7-nitroindazole influences behavioral effects of angiotensin II amd IT53-7 fragment in rats.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 1999 : Vol.51 nr 3, s.278.
Uwagi: Decade of the Brain.The Eight Days of Neuropsychopharmacology,Ustroń-Zawodzie,May 24-26,1999.
Polskie słowa kluczowe: Angiotensyna II ; Psychofarmakologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
20/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Behavioral activity of angiotensin II after stimulation of L-arginine/nitric oxide pathway in rats.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 1998 : 50, 1, s. 65-74
Polskie słowa kluczowe: Angiotensyna II - farmakologia ; Tlenek azotu - fizjologia ; Arginina - fizjologia ; Zachowanie zwierząt - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.329
Punktacja MNiSW: 7.000
Inne bazy podające opis: Medline
21/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Does the nitric oxide synthase inhibitor L-NAME influence behavioral effects of cholecystokinin in the elevated "plus" maze.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 1998 : Vol. 50 nr 2, s.167.
Uwagi: Decade of the Brain.The Seventh Days of Neuropsychopharmacology.Ustroń-Zawodzie,May 25-27,1998.
Polskie słowa kluczowe: Pankreozymina ; Tlenek azotu - synteza chemiczna ; Arginina - pochodne
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
22/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Effects of sulfated cholecystokinin octapeptide and cholecystokinin tetrapeptide in rat behavior after blockade of nitric oxide synthase by L-NAME.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1998 : 43, s. 250-270
Polskie słowa kluczowe: Synkalid - farmakologia ; Zachowanie zwierząt ; Pankreozymina - farmakologia ; Tlenek azotu - biosynteza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
23/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Role of nitric oxide in behavioral effects of sulfated cholecystokinin octapeptide and cholecystokinin tetrapeptide in rats.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 1998 : Vol.50 Suppl., s.129-130 bibliogr.3 poz.
Uwagi: XIII Congress of the Polish Pharmacological Society.Katowice,September 13-16,1998.Kraków:Inst.of Pharmacol.1998
Polskie słowa kluczowe: Pankreozymina ; Tlenek azotu
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
24/46
Autorzy: Adam Jachimowicz, Zdzisław Hoły, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: The participation of nitric oxide in the facilitator effect of arginine vasopressin on memory.
Czasopismo: Acta Neurobiologiae Experimentalis, Warszawa
Szczegóły: 1998 : 58, 1, s. 37-45 .
Polskie słowa kluczowe: Tlenek azotu - fizjologia ; Argininowazopresyna - farmakologia ; Pamięć - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.766
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences ; Lista Filadelfijska
25/46
Autorzy: K[onstanty] Wiśniewski, Z[dzisław] Hoły.
Tytuł oryginału: Porównanie wpływu L-argininy i D-argininy na aktywnośc behawioralną szczurów stymulowaną podaniem angiotensyny II.
Tytuł całości: W: Dekada mózgu.VI Dni Neuropsychofarmakologiczne.Streszczenia.Ustroń,May 26-28,1997./Kraków:Inst.Farmak.PAN/1997
Opis fizyczny: s.63.
Polskie słowa kluczowe: Angiotensyna II ; Arginina ; Arginina
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
26/46
Autorzy: K[onstanty] Wiśniewski, Z[dzisław] Hoły, A. Jachimowicz.
Tytuł oryginału: Psychoaktywne właściwości analogu fragmentu 3-7 angiotensyny II - AII(3-7)4 PHE.
Tytuł całości: W: Dekada mózgu. VI Dni Neuropsychofarmakologiczne, Ustroń, 26-28 maja, 1997
Opis fizyczny: s. brak
Polskie słowa kluczowe: Angiotensyna II - farmakologia ; Zachowanie zwierząt - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
27/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Konstanty Wiśniewski, Adam Jachimowicz, Jan Braszko.
Tytuł oryginału: Behavioural activity of angiotensin II/3-7/ 4PHE-analogue of natural fragment 3-7 of angiotensin II.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1996 : Vol. 41 nr 2, s. 191-201 tab. wykr. bibliogr. 25 poz. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Angiotensyna II - farmakologia ; Uczenie się - wpływ środków chemicznych ; Pamięć - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
28/46
Autorzy: Adam Jachimowicz, Zdzisław Hoły.
Tytuł oryginału: Nitric oxide in learning and memory.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1996 : Vol. 41 nr 2, s. 161-175 tab. bibliogr. 81 poz. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Tlenek azotu - fizjologia ; Pamięć ; Uczenie się ; Mózgowie - chemia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
29/46
Autorzy: Konstanty Wiśniewski, Adam Jachimowicz, Zdzisław Hoły.
Tytuł oryginału: Participation of nitric oxide in the central action of arginine vasopressin on learning and memory in rats.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 1996 : Vol. 48 nr 5, s. 545.
Uwagi: Decade of the brain.The Fifth Days of Neuropsychopharmacol.,Ustroń-Jaszowiec,May 27-29,1996.
Polskie słowa kluczowe: Arginina ; Pamięć ; Wazopresyny ; Tlenek azotu
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
30/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Konstanty Wiśniewski, Adam Jachimowicz.
Tytuł oryginału: Role of nitric oxide in the "psychotropic" activity of angiotensin II in rats.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 1996 : Vol. 48 nr 5, s.523.
Uwagi: Decade of the brain.The Fifth Days of Neuropsychopharmacol.,Ustroń-Jaszowiec,May 27-29,1996.
Polskie słowa kluczowe: Angiotensyna II ; Tlenek azotu
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
31/46
Autorzy: A. Jachimowicz, Z[dzisław] Hoły.
Tytuł oryginału: Znaczenie kliniczne tlenku azotu.
Czasopismo: Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej
Szczegóły: 1996 : R.7 nr 1, s.67-80 tab.wykr.bibliogr.20 poz.
Polskie słowa kluczowe: Tlenek azotu
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
32/46
Autorzy: K[onstanty] Wiśniewski, A. Jachimowicz, Z[dzisław] Hoły.
Tytuł oryginału: Does endogenous nitric oxide participate in the action of vasopressin on memory ?
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 1995 : Vol.47 Suppl., s. 124.
Uwagi: XII Congress of the Polish Pharmacological Society.Bydgoszcz,September 17-20,1995. Abstracts. Kraków: Pol. Acad. Sc. 1995
Polskie słowa kluczowe: Tlenek azotu ; Wazopresyny ; Pamięć
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
33/46
Autorzy: Z[dzisław] Hoły, K[onstanty] Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Effect of the L-arginine/nitric oxide/ on psychotropic activity of angiotensin II and its fragment 3-7 in rats.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 1995 : Vol. 47 Suppl., s. 71
Uwagi: XII Congress of the Polish Pharmacological Society. Bydgoszcz, September 17-20,1995.Abstracts.Kraków: Pol. Acad. Sc.1995
Polskie słowa kluczowe: Angiotensyna II ; Arginina
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
34/46
Autorzy: K[onstanty] Wiśniewski, Z[dzisław] Hoły.
Tytuł oryginału: Influence of sodium nitroprusside "no-donor" on psychotropic activity of angiotensin II.
Czasopismo: Journal of Physiology and Pharmacology
Szczegóły: 1995 : Vol.46 no 2, s.141-150 wykr. bibliogr. 37 poz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Angiotensyna II - farmakologia ; Nitroprusydek - farmakologia ; Zachowanie zwierząt - wpływ środków chemicznych ; Tlenek azotu - fizjologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
35/46
Autorzy: K[onstanty] Wiśniewski, Z[dzisław] Hoły.
Tytuł oryginału: The influence of blockade of nitric oxide synthase on psychotropic activity of angiotensin II fragment 3-7[AII/3-7/] and its analogue[AII/3-7/]4PH.
Czasopismo: Pharmacology Research
Szczegóły: 1995 : Vol.31 Suppl, s.265.
Uwagi: First European Congress of Pharmacology. University of Milan-Via Festa del Perdono, 7 Milan, Italy-June 16-19,1995. Abstract book. London: Academic Press /1995/
Polskie słowa kluczowe: Angiotensyna II ; Tlenek azotu
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
36/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Psychotropic activity of angiotensin II and its fragment 3-7 analogue AII(3-7)4PHE after the blockade of nitric oxide synthase by LNMA.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 1994 : Vol. 46 nr 4, s. 296-297 tab. bibliogr. 5 poz.
Uwagi: IV Joint Meet.of Hung.,Ital.and Pol. Pharmacol. Soc. Poznań,S eptember 19-21,1994. Abstr.
Polskie słowa kluczowe: Angiotensyna II ; Tlenek azotu
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
37/46
Autorzy: Z[dzisław] Z. Hoły, K[onstanty] Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Rola tlenku azotu w psychotropowym działaniu angiotensyny II u szczurów.
Tytuł całości: W: Dekada mózgu. III Dni Neuropsychofarmakologiczne, Ustroń-Jaszowiec, 23-25 maja, 1994
Opis fizyczny: s. 21
Polskie słowa kluczowe: Tlenek azotu - farmakologia ; Angiotensyna ; Zachowanie zwierząt - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
38/46
Autorzy: K[onstanty] Wiśniewski, Z[dzisław] Z. Hoły, A. Jachimowicz.
Tytuł oryginału: Udział tlenku azotu (NO) w psychotropowych efektach angiotensyny i wazopresyny u szczurów.
Tytuł całości: W: II Konferencja Neurochemiczna "Biochemia, patofizjologia i biologia molekularna neuroprzekaźnictwa i transdukcji sygnałów w układzie nerwowym", Warszawa, 16 grudnia 1994
Opis fizyczny: poz. B9
Polskie słowa kluczowe: Tlenek azotu - farmakologia ; Angiotensyna ; Wazopresyny ; Zachowanie zwierząt - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
39/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Jan Braszko, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Psychotropic effects of angiotensin II N-terminal fragments : Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His and Arg-Val-Tyr-Ile-His in rats.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy
Szczegóły: 1993 : Vol. 45 fasc. 1, s. 31-41 wykr. bibliogr. 27 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Angiotensyna II - farmakodynamika ; Układ nerwowy ośrodkowy - wpływ środków chemicznych ; Zachowanie zwierząt - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
40/46
Autorzy: Jan Józef Braszko, Zdzisław Zbigniew Hoły, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Angiotensin II derived peptides without Phe-8 but not without Pro-7-Phe-8 retain psycoactive properties of the parent octapeptide.
Czasopismo: Behavioural Pharmacology
Szczegóły: 1992 : 3, Suppl.1, s.85
Uwagi: Abstracts of the International Meeting on Strategies for studying CNS active compounds: models, screen and clinical syndromes. Madrid, Spain, 26 April - 2 May 1992.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
41/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Jan Braszko, Gotfryd Kupryszewski, Barbara Witczuk, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Angiotensin II-derived peptides devoid of phenylalanine in position 8 have full psychotropic activity of the parent hormone.
Czasopismo: Journal of Physiology and Pharmacology
Szczegóły: 1992 : 43, 2, s.183-192
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
42/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Jan Braszko, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Memory enhancing effects of 1-7,2-7 and 3-7 but not 1-6 and 2-6 fragments of angiotensin II in rats.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy
Szczegóły: 1992 : 44, suppl., s.139-140
Uwagi: XI Congress of the Polish Pharmacological Society with cooperation of the German Society of Pharmacology and Toxicology. Gdańsk, September 16-19, 1992. Abstracts.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
43/46
Autorzy: Jan Józef Braszko, Zdzisław Zbigniew Hoły, Gotfryd Kupryszewski, Barbara Witczuk.
Tytuł oryginału: Effect of angiotensin, its 2-8,3-8,4-8 fragments and saralasin on the level and turnover of dopamine in the striatum and olfactory tubercle of the rat.
Czasopismo: Asia Pacific Journal of Pharmacology
Szczegóły: 1991 : 6, 3, s.243-247
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.255
44/46
Autorzy: Zdzisław Zbigniew Hoły, Jan Józef Braszko, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Psychotropic activity of angiotensin II and its fragments ASP-ARG-VAL-TYR-ILE-HIS and ARG-VAL-TYR-ILE-HIS.
Tytuł całości: W: Second Polish-Sweden Symposium: Neurotransmitters and neuropharmacology. Zakopane, 17-20 September 1991. Programme and abstracts.
Opis fizyczny: s.35
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
45/46
Autorzy: Zdzisław Hoły, Jan Braszko, Barbara Witczuk, Gotfryd Kupryszewski, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Psychotropic effects of angiotensin II N-terminal fragments: ASP-ARG-VAL-TYR-ILE-HIS and ARG-VAL-TYR-ILE-HIS in rats.
Tytuł całości: W: XI Polskie Sympozjum Peptydowe w Łodzi (1-5.09.1991).
Opis fizyczny: s.21
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
46/46
Autorzy: Jan Józef Braszko, Zdzisław Zbigniew Hoły, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: The fragments of angiotensin II/1-7,2-7,3-7/ have full psychotropic activity of the parent hormone.
Tytuł całości: W: Second Polish-Sweden Symposium: Neurotransmitters and neuropharmacology. Zakopane, 17-20 September 1991. Programme and abstracts.
Opis fizyczny: s.23
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB