logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: JAROSZEWICZ E
Liczba odnalezionych rekordów: 66Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/66
Tytuł oryginału: Study of the mechanisms of aldosterone prothrombotic effects in rats.
Czasopismo: Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System
Szczegóły: 2011 : 12, 4, s. 430-439
ISSN: 1470-3203

Afiliacja UMB
Angielskie słowa kluczowe: Aldosterone - blood ; Aldosterone - metabolism ; Animals ; Aorta - drug effects ; Aorta - enzymology ; Aorta - pathology ; Biological availability ; Bleeding time ; Hemodynamics - drug effects ; Hemostasis ; Male ; Mineralocorticoid receptor antagonists ; Nitric oxide - blood ; Nitric oxide synthase - metabolism ; Oxidative stress - drug effects ; Plasminogen activator inhibitor 1 - metabolism ; Platelet adhesiveness - drug effects ; Potassium - urine ; Rats ; Rats, Wistar ; Receptors, mineralocorticoid - metabolism ; Thrombosis - blood ; Thrombosis - pathology ; Thrombosis - physiopathology ; Thrombosis - urine ; Venous thrombosis - pathology
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.439
Punktacja MNiSW: 20.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
2/66
Tytuł oryginału: Badanie stężeń wybranych markerów apoptozy po zastosowaniu pojedynczej dawki rekombinowanego TSH w surowicy krwi chorych z wolem wieloguzkowym normoczynnym (WWN) przed i w trakcie leczenia 131I.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20 (39), s. 49-50
Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Białystok, 22 - 25 czerwca 2006 r.
Polskie słowa kluczowe: Wole guzkowe - leczenie promieniami ; Wole guzkowe - farmakoterapia ; Izotopy jodu promieniotwórcze - stosowanie lecznicze ; Tyreotropina - stosowanie lecznicze ; Białka rekombinacyjne - stosowanie lecznicze ; Apoptoza ; Tyreotropina - krew ; Trijodotyronina - krew ; Tyroksyna - krew ; Czynnik martwicy nowotworu alfa - analiza ; Glikoproteiny błony komórkowej - krew ; Czynniki martwicy nowotworu - krew ; Ligandy ; Białko p53 supresji nowotworu - krew ; Białka proto-onkogenne c-bcl-2 - krew
Angielskie słowa kluczowe: Goiter, nodular - radiotherapy ; Goiter, nodular - drug therapy ; Iodine radioisotopes - therapeutic use ; Thyrotropin - therapeutic use ; Recombinant proteins - therapeutic use ; Apoptosis ; Thyrotropin - blood ; Triiodothyronine - blood ; Thyroxine - blood ; Tumor necrosis factor-alpha - analysis ; Membrane glycoproteins - blood ; Tumor necrosis factors - blood ; Ligands ; Tumor suppressor protein p53 - blood ; Proto-oncogene proteins c-bcl-2 - blood
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
3/66
Tytuł oryginału: Badanie użyteczności scyntygrafii tarczycy z 99MTC-MIBI w monitorowaniu apoptozy u chorych z wolem guzowatym nadczynnym w przebiegu radiojodoterapii (131I).
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20 (39), s. 50-51
Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Białystok, 22 - 25 czerwca 2006 r.
Polskie słowa kluczowe: Wole guzkowe - scyntygrafia ; Wole guzkowe - ultrasonografia ; Wole guzkowe - leczenie promieniami ; Nadczynność tarczycy - ultrasonografia ; Nadczynność tarczycy - scyntygrafia ; Nadczynność tarczycy - leczenie promieniami ; Izotopy jodu promieniotwórcze - stosowanie lecznicze ; Tarczyca - scyntygrafia ; Tarczyca - ultrasonografia ; Białko X związane z bcl-2 - krew ; Białka proto-onkogenne c-bcl-2 - krew ; Hormony tarczycy - krew ; Apoptoza
Angielskie słowa kluczowe: Goiter, nodular - radionuclide imaging ; Goiter, nodular - ultrasonography ; Goiter, nodular - radiotherapy ; Hyperthyroidism - ultrasonography ; Hyperthyroidism - radionuclide imaging ; Hyperthyroidism - radiotherapy ; Iodine radioisotopes - therapeutic use ; Thyroid gland - radionuclide imaging ; Thyroid gland - ultrasonography ; bcl-2-associated X protein - blood ; Proto-oncogene proteins c-bcl-2 - blood ; Thyroid hormones - blood ; Apoptosis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
4/66
Tytuł oryginału: Wartość lecznicza jodu stabilnego w leczeniu nadczynności tarczycy jodem promieniotwórczym.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20 (39), s. 93
Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Białystok, 22 - 25 czerwca 2006 r.
Polskie słowa kluczowe: Nadczynność tarczycy - leczenie promieniami ; Izotopy jodu promieniotwórcze - stosowanie lecznicze ; Tarczyca - wpływ promieniowania ; Tarczyca - metabolizm ; Jod - metabolizm ; Jod - stosowanie lecznicze ; Wynik leczenia
Angielskie słowa kluczowe: Hyperthyroidism - radiotherapy ; Iodine radioisotopes - therapeutic use ; Thyroid gland - radiation effects ; Thyroid gland - metabolism ; Iodine - metabolism ; Iodine - therapeutic use ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
5/66
Tytuł oryginału: Zmiany stężeń wybranych markerów apoptozy w przebiegu leczenia radiojodem (131I) wola guzowatego nadczynnego.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20 (39), s. 93-94
Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Białystok, 22 - 25 czerwca 2006 r.
Polskie słowa kluczowe: Wole guzkowe - leczenie promieniami ; Wole guzkowe - krew ; Nadczynność tarczycy - leczenie promieniami ; Nadczynność tarczycy - krew ; Izotopy jodu promieniotwórcze - stosowanie lecznicze ; Apoptoza ; Białko p53 supresji nowotworu - krew ; Białka proto-onkogenne c-bcl-2 - krew
Angielskie słowa kluczowe: Goiter, nodular - radiotherapy ; Goiter, nodular - blood ; Hyperthyroidism - radiotherapy ; Hyperthyroidism - blood ; Iodine radioisotopes - therapeutic use ; Apoptosis ; Tumor suppressor protein p53 - blood ; Proto-oncogene proteins c-bcl-2 - blood
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
6/66
Tytuł oryginału: The effect of 131I therapy on the serum concentrations of apoptotic markers in patients with toxic nodular goitre (TNG). Preliminary report = Wpływ terapii 131I na stężenia markerów apoptozy w surowicy chorych z wolem guzkowym toksycznym (TNG). Doniesienie wstępne.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2005 : 19(37), s. 5-18
Polskie słowa kluczowe: Wole guzkowe - krew ; Wole guzkowe - leczenie promieniami ; Izotopy jodu promieniotwórcze - stosowanie lecznicze ; Białka proto-onkogenne c-bcl-2 - krew ; Białko p53 supresji nowotworu - krew
Angielskie słowa kluczowe: Goiter, nodular - blood ; Goiter, nodular - radiotherapy ; Iodine radioisotopes - therapeutic use ; Proto-oncogene proteins c-bcl-2 - blood ; Tumor suppressor protein p53 - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 2.000
7/66
Tytuł oryginału: E-selectin, L-selectin, ICAM-1 and IL-6 concentrations changes in the serum of patients with hyperthyroidism in the early period of radioiodine I-131 therapy.
Czasopismo: Nuclear Medicine Review
Szczegóły: 2002 : Vol. 5 no. 1, s. 39-42 wykr. bibliogr. 11 poz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Selektyna E - analiza ; Selektyna L - analiza ; Glikoproteiny błony komórkowej - analiza ; Interleukina 6 - analiza ; Izotopy jodu promieniotwórcze - stosowanie lecznicze ; Radioterapia ; Nadczynność tarczycy - leczenie promieniami
Angielskie słowa kluczowe: Selectin E - analysis ; Selectin L - analysis ; Intercellular adhesion molecule-1 - analysis ; Interleukin-6 - analysis ; Iodine radioisotopes - therapeutic use ; Radiotherapy ; Hyperparathyroidism - radiotherapy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
8/66
Tytuł oryginału: Value of determination of IL-6, ICAM-1 and VCAM-1 serum concentrations in the course of I-131 treatment of primary hyperthyreoidism.
Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Szczegóły: 2002 : Vol. 29 supl. 1, poz. P-449
Uwagi: EANM Congress, Wiedeń, 31 August-4 September 2002.
Polskie słowa kluczowe: Nadczynność tarczycy - leczenie ; Cytokiny - krew
Angielskie słowa kluczowe: Hyperthyroidism - therapy ; Cytokines - blood
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
9/66
Tytuł oryginału: Wpływ dawki leczniczej jodu-131 na zachowanie się stężeń rozpuszczalnych form niektórych cząsteczek adhezyjnych w surowicy chorych z nadczynnością tarczycy.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2002 : T. 16 nr 31, s.17-18
Uwagi: VIII Zjazd Naukowy PTMN, Poznań, 12-15 czerwca 2002. Streszczenia doniesień zjazdowych.
Polskie słowa kluczowe: Jod - stosowanie lecznicze ; Nadczynność tarczycy - leczenie promieniami ; Cząsteczki adhezji komórkowej - analiza
Angielskie słowa kluczowe: Iodine - therapeutic use ; Hyperparathyroidism - radiotherapy ; Cell adhesion molecules - analysis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
10/66
Tytuł oryginału: The behaviour of concentrations of interleukines IL-1beta and IL-6 in plasma and in lymphocytes of patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia with regard to disease progression.
Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine
Szczegóły: 2001 : Vol. 28 no. 8, poz. PS-569
Polskie słowa kluczowe: Interleukiny ; Limfocyty ; Białaczka B-komórkowa przewlekła
Angielskie słowa kluczowe: Interleukins ; Lymphocytes ; Leukemia, B-cell, chronic
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
11/66
Tytuł oryginału: Badania stężeń IL-8 w przebiegu przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2000 : T. 14 no 27. VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Gdańsk, 24-26 maja 2000r. Streszczenia referatów zjazdowych., s. 104
Polskie słowa kluczowe: Białaczka limfocytowa przewlekła - krew ; Interleukina 8
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
12/66
Tytuł oryginału: Behaviour of ICAM-1, VCAM-1 adhesion molecules and TSH receptors antibodies (TRAK) in patients with Graves-Basedow disease treated of radioiodine - I-131.
Czasopismo: Nuclear Medicine Review
Szczegóły: 2000 : Vol.3 nr 1, s.98
Uwagi: Chosen abstracts of VIIth Polish SNM Congress
Polskie słowa kluczowe: Choroba Gravesa i Basedowa - krew ; Hormony tarczycy - analiza
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
13/66
Tytuł oryginału: The influence of chosen anti adhesion molecules antibodies on capillary permeability of rat lung in the course of ARDS-like lung injury.
Czasopismo: Nuclear Medicine Review
Szczegóły: 2000 : Vol.3 nr 1, s.105
Uwagi: Chosen abstracts of VIIth Polish SNM Congress
Polskie słowa kluczowe: Niewydolność oddechowa ; Radiodiagnostyka
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
14/66
Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna aktywności stężeń cytokin w przewlekłej białaczce szpikowej.
Tytuł angielski: Diagnostic value of some cytokines levels in chronic myelogenous leukaemia.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : 8, 45, s.129-132
Polskie słowa kluczowe: Białaczka szpikowa przewlekła - krew ; Cytokiny - analiza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
15/66
Tytuł oryginału: Wpływ przeciwciał przeciwko wybranym cząsteczkom adhezyjnym na przepuszczalność naczyń włosowatych płuc szczura w przebiegu ostrego uszkodzenia płuc.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2000 : T. 14 no 27. VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Gdańsk 24-26 maja 2000r. Streszczenia referatów zjazdowych., s. 75
Polskie słowa kluczowe: Niewydolność oddechowa
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
16/66
Tytuł oryginału: Zachowanie się stężeń cząsteczek adhezyjnych ICAM-1, VCAM-1 oraz przeciwciał przeciwko receptorom TSH (TRAK) u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa leczonych jodem promieniotwórczym I-131.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2000 : T. 14 no 27. VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Gdańsk 24-26 maja 2000r. Streszczenia referatów zjazdowych., s. 113
Polskie słowa kluczowe: Choroba Gravesa i Basedowa - immunologia ; Jod
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
17/66
Tytuł oryginału: Zachowanie się stężeń interleukiny 6 w fazie przewlekłej i okresie zaostrzenia przewlekłej białaczki szpikowej.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2000 : T. 14 no 27. VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Gdańsk, 24-26 maja 2000r. Streszczenia referatów zjazdowych., s. 101
Polskie słowa kluczowe: Białaczka szpikowa - krew ; Interleukina 6
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
18/66
Tytuł oryginału: Badania stężeń selektyny L w osoczu krwi, nadsączu hodowli oraz w rozbitych, izolowanych limfocytach w przewlekłej białaczce limfatycznej.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1999 : T.30 Supl.2, s.400-401.
Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.Łódź,24-26 czerwca 1999.Streszczenia referatów.Łódź:Pol.Tow.Hemat.Transf.1999
Polskie słowa kluczowe: Białaczka limfocytowa przewlekła - krew ; Selektyna L
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
19/66
Tytuł oryginału: Behaviour of ICAM-1, VCAM-1 adhesion molecules and TSH receptors antibodies (TSHR-Ab) concentrations in the serum of patients with hyperthyroidism in early period of radioiodine-131 I treatment.
Czasopismo: Journal of Endocrinological Investigation
Szczegóły: 1999 : Vol.22 supl. to no 7, s. 53
Uwagi: 16th Congress of the Polish Society of Endocrinology a Joint Meeting with the European Federation of Endocrine Societies Białystok/ Mikołajki,Poland September 10-14,1999.Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Nadczynność tarczycy
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
20/66
Tytuł oryginału: Granulocytarny czynnik wzrostu kolonii G-CSF w osoczu krwi,nadsączu hodowli oraz w rozbitych,izolowanych granulocytach w przewlekłej białaczce szpikowej.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1999 : T.30 Supl.2, s.309.
Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.Łódź,24-26 czerwca 1999.Streszczenia referatów.Łódź:Pol.Tow.Hemat.Transf.1999
Polskie słowa kluczowe: Białaczka szpikowa przewlekła - krew ; Granulocyty
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
21/66
Tytuł oryginału: Zachowanie się stężeń cząsteczek adhezyjnych ICAM-1, VCAM-1 oraz przeciwciał przeciwko receptorom TSH (TSHR-Ab) w surowicy chorych z nadczynnością tarczycy we wczesnym okresie leczenia jodem promieniotwórczym 131I.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 1999 : T.50 nr 3 supl.1, s.92
Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wspólnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych. Białystok - Mikołajki, 10-14 września 1999. Streszczenia zjazdowe. Warszawa: Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne 1999
Polskie słowa kluczowe: Nadczynność tarczycy - leczenie promieniami
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
22/66
Tytuł oryginału: Cytokiny w ostrej białaczce szpikowej.
Tytuł angielski: Cytokines in acute myeloid leukemia.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1998 : 4, 23, s.259-261 .
Polskie słowa kluczowe: Cytokiny - analiza ; Białaczka szpikowa - krew
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
23/66
Tytuł oryginału: Interleukina-1Beta oraz cząsteczki adhezyjne ICAM-1 i VCAM-1 w przewlekłej białaczce szpikowej.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1998 : T.12, s.85.
Uwagi: VI Zj.Nauk.PTMN.Łódź,23-25 września 1998 r.Streszcz.ref.zj.
Polskie słowa kluczowe: Białaczka szpikowa przewlekła ; Interleukina 1
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
24/66
Tytuł oryginału: Określenie korelacji między zmianami parametrów przepuszczalności mikronaczyń płuc w stosunku do wody i albuminy w ostrym uszkodzeniu płuc u szczurów po zastosowaniu przeciwciał przeciwko wybranym cząsteczkom adhezyjnym.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1998 : T.12, s.104.
Uwagi: VI Zj.Nauk.PTMN.Łódź,23-25 września 1998 r.Streszcz.ref.zj.
Polskie słowa kluczowe: Płuca - urazy ; Albuminy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
25/66
Tytuł oryginału: Stężenie czynnika martwicy nowotworu alfa i interleukiny-1beta płynu mózgowo-rdzeniowego w przebiegu kleszczowego zapalenia mózgu.
Tytuł angielski: Tumor necrosis factor alpha and interleukin-1 beta concentrations in cerebrospinal fluid during tick-borne encephalitis.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1998 : 41, 21, s.126-129
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Interleukina 1 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Czynnik martwicy nowotworu alfa - płyn mózgowo-rdzeniowy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
26/66
Tytuł oryginału: Alterations of endothelial cell activation in patients with sepsis and acute respiratory distress syndrome/ARDS/.
Tytuł całości: W: ERS Annual Congress.Berlin,Germany,September 20-24,1997.Abstracts.
Adres wydawniczy: Copenhagen : Munksgaard, 1997
Opis fizyczny: poz.2570.
Polskie słowa kluczowe: Posocznica ; Śródbłonek ; Niewydolność oddechowa
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
27/66
Tytuł oryginału: Changes of alveolar-capillary barrier permeability in the course of ARDS in rat during the treatment with monoclonal antibodies to chosen adhesion molecules.
Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine
Szczegóły: 1997 : 24, 8, s. 958.
Uwagi: Eur.Ass.Nucl.Med.Congr.Glasgow,Scotland,23-27 August 1997.
Polskie słowa kluczowe: Niewydolność oddechowa
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
28/66
Tytuł oryginału: Interleukina 3 oraz selektyny P i L w białaczkach szpikowych.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1997 : Vol.28 Supl.3, s.341-342.
Uwagi: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.Kraków,25-26 września 1997.Streszczenia referatów.Łódź:Klin.Hemat.Inst.Chor.Wewn.1997
Polskie słowa kluczowe: Interleukina 3 ; Selektyna P i L ; Białaczka szpikowa - krew
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
29/66
Tytuł oryginału: Soluble selectins as a markers of impaired lung function after multiple trauma.
Czasopismo: Intensive Care Medicine
Szczegóły: 1997 : Vol. 23 Suppl.1, s.S31.
Uwagi: 10th Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine. Paris, 7-10 September 1997. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Płuca - urazy ; Selektyny
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
30/66
Tytuł oryginału: Soluble selectins as a markers of impaired lung function after multiple trauma.
Tytuł całości: W: 1st International Conference "Progress in intensive care medicine" with the associated Meeting "Challenge of Hospital Infection".Book of lectures and abstracts.Wrocław,Poland,5-7 June 1997.Wrocław:Wydaw.Med.Urban and Partner 1997
Opis fizyczny: s.142.
Polskie słowa kluczowe: Urazy ; Selektyny
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
31/66
Tytuł oryginału: Badania stężeń interleukin : IL-1beta i IL-4 w osoczu chorych na białaczkę.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1996 : T.10, s.106
Uwagi: V Zj.Nauk.PTMN.Gdańsk,29-31 maja 1996.Streszcz.ref.zj.
Polskie słowa kluczowe: Białaczka ; Interleukiny
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
32/66
Tytuł oryginału: Badania stężeń interleukin oraz czynnika wzrostowego z płytek krwi w białaczkach.
Tytuł angielski: The main factors influencing on proliferation of leukemia cells include cytokines.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1996 : T.51 nr 19-22, s.281-282,288 tab.bibliogr.20 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Interleukiny - analiza ; Białaczka - krew ; Czynnik wzrostu płytkopochodny - analiza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
33/66
Tytuł oryginału: Granulocytarny czynnik wzrostu kolonii /G-CSF/,interleukina 6 i selektyna P w białaczkach.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1996 : T.10, s.107.
Uwagi: V Zj.Nauk.PTMN.Gdańsk,29-31 maja 1996.Streszcz.ref.zj.
Polskie słowa kluczowe: Białaczka ; Interleukina 6 ; Selektyna P
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
34/66
Tytuł oryginału: Metody izotopowe w ocenie przeciwzapalnego działania przeciwciał przeciwko cząsteczkom adhezyjnym w ostrym uszkodzeniu płuc szczurów.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1996 : T.10, s.74.
Uwagi: V Zj.Nauk.PTMN.Gdańsk,29-31 maja 1996.Streszcz.ref.zj.
Polskie słowa kluczowe: Płuca - patofizjologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
35/66
Tytuł oryginału: The influence of immunoneutralization of integrin CD18 and immunoglobulin CD54 on the course of rat ARDS-like lung injury.
Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine
Szczegóły: 1996 : Vol. 23 no 9, s. PSu618
Polskie słowa kluczowe: Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - etiologia chemiczna ; Modele chorób na zwierzętach ; Czynnik aktywujący płytki krwi - dawkowanie ; Lipopolisacharydy - dawkowanie ; Płuca - urazy ; Płuca - patomorfologia ; Płuca - ukrwienie ; Antygeny CD18 - stosowanie lecznicze ; Cząsteczka 1 adhezji międzykomórkowej - stosowanie lecznicze ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Respiratory distress syndrome, adult - chemically induced ; Disease models, animal ; Platelet activating factor - administration & dosage ; Lipopolysaccharides - administration & dosage ; Lung - injuries ; Lung - pathology ; Lung - blood supply ; Antigens, CD18 - therapeutic use ; Intercellular adhesion molecule-1 - therapeutic use ; Rats ; Animals
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
36/66
Tytuł oryginału: Interleukiny i czynnik wzrostowy z płytek krwi/plateled derived growth factor-PDGF/ w białaczkach.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1995 : T.26 z.2 Suppl.1, s.205
Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.Warszawa,21-24 czerwca 1995.Referaty programowe i streszczenia prac oryginalnych.
Polskie słowa kluczowe: Czynnik wzrostu płytkopochodny ; Białaczka - krew ; Interleukiny
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
37/66
Tytuł oryginału: Behaviour of serum concentrations of some adhesion molecules and pulmonary clearance of Tc-99m-DTPA in the patients with ARDS.
Czasopismo: European Respiratory Journal
Szczegóły: 1994 : Vol. 7 suppl. 18, s. 0118
Uwagi: ERS Annual Congress Nice, France, October 1st - 5th,1994. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - krew ; Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - scyntygrafia ; Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - patofizjologia ; Technetium Tc 99m pentenate ; Cząsteczka 1 adhezji międzykomórkowej - krew ; Selektyna E - krew ; Selektyna P - krew
Angielskie słowa kluczowe: Respiratory distress syndrome, adult - blood ; Respiratory distress syndrome, adult - radionuclide imaging ; Respiratory distress syndrome, adult - physiopathology ; Technetium Tc 99m pentenate ; Intercellular adhesion molecule-1 - blood ; Selectin E - blood ; Selectin P - blood
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
38/66
Tytuł oryginału: CYFRA 21-1 nowy marker niedrobnokomórkowego raka płuca.
Tytuł angielski: CYFRA 21-1 a new tumor marker for non-small cell lung cancer.
Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
Szczegóły: 1994 : T.62 nr 5-6, s.227-232 tab.wykr.bibliogr.11 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Rak płuc niedrobnokomórkowy - diagnostyka ; Markery nowotworowe biologiczne - krew
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
39/66
Tytuł oryginału: Evaluation of CYFRA 21-1 a new marker for non-small cell lung cancer.
Czasopismo: European Journal of Cancer Prevention
Szczegóły: 1994 : Vol.3 no, s.227-230 tab.wykr.bibliogr.8 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory płuc ; Rak płuc niedrobnokomórkowy ; Markery nowotworowe biologiczne
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
40/66
Tytuł oryginału: Perfusion abnormality on lung scans and serum concentrations of adhesion molecules in the patients with ARDS.
Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine
Szczegóły: 1994 : Vol. 21 no 8, s. 741
Uwagi: Abstracts of the European Association of Nuclear Medicine Congress, 20-24 August 1994 Dsseldorf, Germany.
Polskie słowa kluczowe: Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - krew ; Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - scyntygrafia ; Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - patofizjologia ; Płuca - scyntygrafia ; Cząsteczka 1 adhezji międzykomórkowej - krew ; Selektyna P - krew
Angielskie słowa kluczowe: Respiratory distress syndrome, adult - blood ; Respiratory distress syndrome, adult - radionuclide imaging ; Respiratory distress syndrome, adult - physiopathology ; Lung - radionuclide imaging ; Intercellular adhesion molecule-1 - blood ; Selectin P - blood
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
41/66
Tytuł oryginału: Przydatność badań markera CYFRA 21-1 w niedrobnokomórkowym raku płuca.
Tytuł całości: W: Sympozjum Markery Nowotworowe Nowe Koncepcje Kontrowersje, Kraków, 14 - 15 X 1993.
Opis fizyczny: s. 41-42
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory płuc - diagnostyka ; Nowotwory płuc - krew ; Rak płuc niedrobnokomórkowy - diagnostyka ; Rak płuc niedrobnokomórkowy - krew ; Antygeny nowotworowe - krew ; Antygeny nowotworowe - stosowanie diagnostyczne ; Keratyny - krew ; Keratyny - stosowanie diagnostyczne ; Markery nowotworowe biologiczne - krew ; Markery nowotworowe biologiczne - stosowanie diagnostyczne ; Rokowanie
Angielskie słowa kluczowe: Lung neoplasms - diagnosis ; Lung neoplasms - blood ; Carcinoma, non-small cell lung - diagnosis ; Carcinoma, non-small cell lung - blood ; Antigens, neoplasm - blood ; Antigens, neoplasm - diagnostic use ; Keratins - blood ; Keratins - diagnostic use ; Tumor markers, biological - blood ; Tumor markers, biological - diagnostic use ; Prognosis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
42/66
Tytuł oryginału: Badania stężeń niektórych cytokin w osoczu chorych na białaczki.
Tytuł angielski: Examinations of some concentrations of cytokinins in plasma of patients with leukemia.
Tytuł całości: W: XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. : Streszczenia referatów. Poznań, 20-22 czerwca 1991 r.
Opis fizyczny: s.82
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
43/66
Tytuł oryginału: Korelacja stężeń wybranych parametrów lipoksygenazowych kwasu arachidonowego ze stopniem zaawansowania białaczek szpikowych.
Tytuł angielski: Correlation of concentrations lipoxygenase parameters of arachidonic acid with the degree of intensity of myeloid leukemia.
Tytuł całości: W: XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. : Streszczenia referatów. Poznań, 20-22 czerwca 1991 r.
Opis fizyczny: s.24
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
44/66
Tytuł oryginału: Poziom beta-endorfin w osoczu chorych z r.z.s. podczas magnetoterapii.
Tytuł angielski: Level of beta-endorphin in plasma of patients with RA during magnetotherapy.
Tytuł całości: W: Postępy osteoartrologii.
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Red. Janusz E. Badurski
Adres wydawniczy: Białystok : Sekc. Osteoart. Pol. Tow. Lek., 1991
Opis fizyczny: s.32-35
Uwagi: Nr.3
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
45/66
Tytuł oryginału: Wzrost poziomu osoczowego IGF-1 (somatomediny C) po podaniu i.v. kalcytoniny. : Doniesienia wstepne.
Tytuł angielski: Increase of IGF-1 level in plasma after i.v. administration of calcitonin. : Initial report.
Tytuł całości: W: Postępy osteoartrologii.
Odpowiedzialni za całość, redakcja: Red. Janusz E. Badurski.
Adres wydawniczy: Białystok : Sekc. Osteoartr. Pol. Lek., 1991
Opis fizyczny: s.28-31
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
46/66
Tytuł oryginału: Correlation between the levels of 12- and 15-hydroxyeicosaterraenoic acid (12-, 15-HETE) and lung injury score (LIS) in the course of post-traumatic adult respiratory distress syndrome (ARDS).
Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine
Szczegóły: 1990 : 16, 7, s. 731
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
47/66
Tytuł oryginału: Evaluation of bone metabolism in RA-female patients.
Czasopismo: Clinical and Experimental Rheumatology
Szczegóły: 1990 : 8, Suppl. is. no 4, s. 66
Uwagi: VIth EULAR Symposium. Athens, Greece, 16-19 May 1990. Abstracts.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
48/66
Tytuł oryginału: Próba oceny metabolizmu kości u kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych i nieleczonych kortykosterydami.
Tytuł angielski: Assessment of bone metabolism in female patients with rheumatoid arthritis treated and nontreated with steroids.
Tytuł całości: W: Postępy osteoartrologii. Red. J. E. Badurski. Nr 2.
Adres wydawniczy: Białystok : Sekcja Osteoartrologii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 1990
Opis fizyczny: s. 70-75
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
49/66
Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna oznaczeń radioimmunologicznych wybranych lipooksygenazowych metabolitów kwasu arachidonowego w osoczu chorych na białaczki szpikowe.
Tytuł angielski: Diagnostic value of radioimmunoassay analysis of selected arachidonic acid lipoxygenase metabolites in the blood plasma from myeloid leukemia patients.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1990 : 4, 1, s. 42
Uwagi: II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Poznań-Konin, 23-27 wrzesień 1990. (Streszczenia).
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
50/66
Tytuł oryginału: Zachowanie się stężeń niektórych eikozanoidów w zależności od stopnia obrzęku płuc u chorych z ostrą niewydolnością oddychania (ARDS).
Tytuł angielski: Blood serum concentration of some of eicosanoids in relation to the advancement of lung edema in patients with acute respiratory distress syndrome (ARDS).
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1990 : 4, 1, s. 72-73
Uwagi: II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Poznań-Konin, 23-27 wrzesień 1990. (Streszczenia).
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
51/66
Tytuł oryginału: Evaluation of bone metabolism and osteoporosis in rheumatoid arthritis.
Tytuł całości: W: 21 Osteologie Symposium "Prophylaxe in der Osteologie". Genrode, DDR, 1989.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
52/66
Tytuł oryginału: Radioimmunological estimation of leukotriene B4(LTB4) and C4(LTC4) production by leukaemic cells.
Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine
Szczegóły: 1989 : 15, 8, s. 545
Uwagi: Abstr. of the Eur. Ass. Nucl. Med. Congr. 28 August-1 September 1989, Strasbourg, France.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
53/66
Tytuł oryginału: Some biochemical markers of adult respiratory distress syndrome (ARDS).
Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine
Szczegóły: 1989 : 15, 8, s. 498
Uwagi: Abstr. of the Eur. Ass. Nucl. Med. Congr. 28 August-1 September 1989, Strasbourg, France.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
54/66
Tytuł oryginału: Wpływ kalmoduliny na transformację blastyczną komórek białaczkowych.
Tytuł angielski: The effect of calmodulin upon the blastic transformation of leukemic cells.
Tytuł całości: W: I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Szczecin-Międzyzdroje, 24-26 maja 1988. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 31
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
55/66
Tytuł oryginału: Zachowanie się prostaglandyn E2 i F2alfa w nadsączach hodowli komórek białaczkowych pod wpływem kalmoduliny.
Tytuł angielski: Prostaglandins E2 and F2alfa in the supernatants of leukemic cell cultures under the influence of calmodulin.
Tytuł całości: W: I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Szczecin-Międzyzdroje, 24-26 maja 1988. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 31
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
56/66
Tytuł oryginału: Zależność stężeń leukotrienów B4 i C4 w nadsączach hodowli komórek białaczkowych od stężenia kalmoduliny w podłożu.
Tytuł angielski: Relation between the concentration of leukotriens B4 and C4 in the supernatants of leukemic cell cultures and the concentration of calmodulin in the medium.
Tytuł całości: W: I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Szczecin-Międzyzdroje, 24-26 maja 1988. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 30
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
57/66
Tytuł oryginału: Interaction of serotonin (5-HT) and prostaglandin E1(PGE1) with respect to its tissue uptake and / or displacement in the rat lung.
Tytuł całości: W: Microcirculation. An update. Vol. 1. Proceedings of the Fourth World Congress for Microcirculation. Tokyo, Japan, July 26-30, 1987.
Opis fizyczny: s. 201-202
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: ENG
58/66
Tytuł oryginału: The correlation between the calmodulin level and lipoxygenase products of arachidonic acid in the plasma of leukaemia patients.
Czasopismo: Nuclear Medicine
Szczegóły: 1987 : 26, 4, s. 244-245
Uwagi: Europen Nuclear Medicine Congress, Budapest, 24-28 August 1987. Abstracts.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
59/66
Tytuł oryginału: The correlation between the calmodulin level and lipoxygenase products of arachidonic acid in the plasma of leukaemia patients.
Tytuł całości: W: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Lublin, 8-10 września 1987 r.
Opis fizyczny: s. 053
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
60/66
Tytuł oryginału: The effect of simulataneous administration of prostaglandin E1(PGE1) and serotonin (5-HT) on rat lung microvascular permeabillity for Na-24, K-42 and Ca-45 ions.
Tytuł całości: W: Microcirculation. An update. Vol. 1. Proceedings of the Fourth World Congress for Microcirculation. Tokyo, Japan, July 26-30, 1987.
Opis fizyczny: s. 199-200
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: ENG
61/66
Tytuł oryginału: Z badań nad przeciwbólowym działaniem kalcytoniny: poziom beta-endorfin i prostaglandnyny E2 w osoczu po podaniu kalcytoniny chorym z r.z.s bez i w czasie przyjmownia NSLPZ.
Tytuł angielski: Studies on the analgesic effect of calcitonin: plasma levels of beta-endorphins and prostaglandin E2 after calcitonin administration to patients with rheumatoid arthritis receiving or not receiving on-steroid anti-inflammatory drugs.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1987 : 25, 2, s. 82-87
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
62/66
Tytuł oryginału: Zachowanie się stężeń prostaglandyn E2, F2, I2 i tromboksanu A2 w białaczkach.
Tytuł angielski: Concentration of prostaglandins E2, F2, I2, and of thromboxane A2 in cases of leukemia.
Tytuł całości: W: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Lublin, 8-10 września 1987. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 052
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
63/66
Tytuł oryginału: Cyclo-oxygenase metabolites of arachidonic acid in the plasma of leukaemia patients.
Czasopismo: Nuclear Medicine
Szczegóły: 1986 : 25, 4, s. A135
Uwagi: Europ. Nucl. Med. Congr. Goslar, FRG, 2-5 September, 1986. Abstr.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
64/66
Tytuł oryginału: Kalmodulina a poziom metabolitów kwasu arachidonowego w osoczu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową.
Tytuł angielski: Calmodulin and the level of the arachidonic acid metabolites in the blood plasma of chronic myelocytic leukemia patients.
Tytuł całości: W: IV Ogólnopolskie Sympozjum n/t Medycyny Nuklearnej. Streszczenia referatów. Warszawa-Międzylesie, 22-24 maja 1986.
Opis fizyczny: s. 95
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
65/66
Tytuł oryginału: Kalmodulina i kwasy uronowe surowicy krwi królików w trakcie podawania metyloprednisolonu i kalcytoniny.
Tytuł angielski: Calmodulin and uronic acids in the serum of rabbits given methylprednisolone and calcitonin.
Tytuł całości: W: IX Symposjum Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego "Wskaźniki stanu zapalnego w chorobach tkanki łącznej". Streszczenia referatów wygłoszonych na Sympozjum. Sopot, 14-15 czerwiec 1986 r.
Opis fizyczny: s. 29-30
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
66/66
Tytuł oryginału: Osoczowe metabolity kwasu arachidonowego w ostrej białaczce szpikowej i w fazie zaostrzenia przewlekłej białaczki limfatycznej.
Tytuł angielski: Blood plasma arachidonic acid metabolites in acute myelocytic leukemia and during exacerbation of chronic lymphatic leukemia.
Tytuł całości: W: IV Ogólnopolskie Sympozjum n/t Medycyny Nuklearnej. Streszczenia referatów. Warszawa-Międzylesie, 22-24 maja 1986.
Opis fizyczny: s. 94
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB