logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: KAJA JÓZEF
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/44
Autorzy: Henryk Bronakowski, Jan Czerniawski, Olga Gierba, Ryszard Grębowski, Stanisław Janucki, Józef Kaja, Anna Linowska, Jan Syczewski.
Tytuł oryginału: Losy absolwentów Politechniki Białostockiej.
Tytuł angielski: The fate of the Białystok Polytechnic graduates.
Adres wydawniczy: Białystok : Politechnika Białostocka, 1990
Opis fizyczny: 184 s.
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
2/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Mgr Leon Śliwowski (1902-1975)
Tytuł angielski: Obituitary: Leon Śliwowski, M.Sci. (1902-1975)
Tytuł całości: W: Ci, którzy odeszli.. Biografie profesorów i zasłużonych pracowników.
Adres wydawniczy: Białystok : Akademia Medyczna, 1990
Opis fizyczny: s. 72-73
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
3/44
Autorzy: Józef Kaja, Antoni Bobrus.
Tytuł oryginału: Stosunek studentów Politechniki Białostockiej do religii.
Tytuł angielski: The attitude of the students of Białystok Technical University to religion.
Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej
Szczegóły: 1989 : 12, s. 89-99
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
4/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Polityka ochrony zdrowia w ZSRR.
Tytuł angielski: Health care policy in USSR.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 1988 : 15, 8, s. 24-26
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
5/44
Autorzy: Henryk Bronakowski, Antoni Bobrus, Jan Czerniawski, Olga Gierba, Ryszard Grębowski, Stanisław Janucki, Józef Kaja, Krystyna Siemieniuk, Jan Syczewski.
Tytuł oryginału: Studenci Politechniki Białostockiej i Akademii Medycznej w Białymstoku '87. Raport z badań socjologicznych. Pr. zesp. pod kier. Henryka Bronakowskiego.
Tytuł angielski: Students of the Białystok Polytechnic Hieh School and Medical Academy in 1987. Report based on sociological studies.
Adres wydawniczy: Białystok : Politechnika Białostocka, 1988
Opis fizyczny: 140 s. + aneks 17 s.
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
6/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Rola PPR i PZPR w kształtowaniu polityki zdrowotnej na przykładzie województwa białostockiego (1944-1970).
Tytuł angielski: The role of Polish Workers' Party and Polish United Workers' Party in fashioning health policy based on the example of the Białystok volvodeship (1944-1970).
Tytuł całości: W: Ruch robotniczy na Białostocczyźnie. Studia i materiały. Pr. zbior. Red. Michał Gnatowski.
Adres wydawniczy: Warszawa : PWN, 1987
Opis fizyczny: s. 185-198
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
7/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Polityka społeczna w Programie PZPR.
Tytuł angielski: Social policy in the Program of the Polish United Workers' Party.
Tytuł całości: W: Polityka społeczna w świetle dorobku X Zjazdu PZPR. Materiały z sesji popularno-naukowej organizowanej w dniu 1986.10.28-29 w Suwałkach.
Opis fizyczny: s. 27-38
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
8/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Polityka społeczna w projekcie programu PZPR.
Tytuł angielski: Social policy in the project of the Program of the Polish United Workers' Party.
Tytuł całości: W: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju makroregionu w świetle materiałów na X Zjazd PZPR. Materiały konferencji ideologiczno-teoretycznej. Białystok, 6-7 czerwca 1986 r.
Opis fizyczny: s. 115-124
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
9/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Realizacja potrzeb zdrowotnych a profilaktyka chorób nowotworowych.
Tytuł angielski: Accomplishing health needs, and malignant diseases prophylaxis.
Tytuł całości: W: Materiały VI Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Streszczenia prac naukowych. Białystok, 7 luty 1986 rok.
Opis fizyczny: s. 3
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
10/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Rola nauk społecznych w procesie dydaktyczno-wychowawczym wyższej uczelni technicznej.
Tytuł angielski: The role of social sciences in the didactic-educational process of technical universities.
Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Społeczno-Polityczne
Szczegóły: 1986, 6, s. 55-63
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
11/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Współpraca Akademii Medycznej w Białymstoku z uczelniami radzieckimi.
Tytuł angielski: The cooperation of the Białystok Medical School with soviet universities and colleges.
Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Społeczno-Polityczne
Szczegóły: 1986, 8, s. 119-124
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
12/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Potrzeby zdrowotne ludności woj. białostockiego i możliwości ich zaspokojenia.
Tytuł angielski: Salubrious needs of the Białystok Voivodeship Population and the possibilities of their satisfying.
Tytuł całości: W: Studia nad procesami rozwoju regionu białostockiego w 40-leciu PRL. Praca zbiorowa. Red. Michał Gnatowski, Witold Nieciuński, Wiktor Pukniel.
Adres wydawniczy: Białystok : Ośrodek Badań Naukowych, 1985.
Opis fizyczny: s. 107-120
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
13/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Rozwój ochrony zdrowia ludności Białegostoku w latach 1944-1979.
Tytuł angielski: Evolution of the Białystok population health care in the years 1944-1979.
Tytuł całości: W: Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku. T. 4. Red. Henryk Majecki.
Adres wydawniczy: Białystok : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.
Opis fizyczny: s. 223-234
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
14/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Polityka ochrony zdrowia a organizacja ochrony zdrowia.
Tytuł angielski: The politics of health protection and the organization of the latter.
Czasopismo: Polityka Społeczna
Szczegóły: 1984 : 11, 8, s. 32-34
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
15/44
Autorzy: Józef Kaja, Andrzej Sadowski.
Tytuł oryginału: Kultura zdrowotna a zachorowania zawodowe i przewlekłe.
Tytuł angielski: Health culture and professional and chronic diseases.
Tytuł całości: W: Choroba przewlekła w aspekcie epidemiologii, profilaktyki i społeczno-rehabilitacyjnym. Materiały V Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 10 listopad 1980 r.
Adres wydawniczy: Białystok, 1982.
Opis fizyczny: s. 290-292
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
16/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Rozwój i przemiany struktury klasy robotniczej Białostocczyzny w latach 1919-1939.
Tytuł angielski: Development and structural changes of the workers' class in the region of Białystok in the years 1919-1939.
Tytuł całości: W: Studia z najnowszych dziejów ruchu robotniczego na Białostocczyźnie.
Adres wydawniczy: Warszawa : PWN, 1982.
Opis fizyczny: s. 35-47
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
17/44
Autorzy: Józef Kaja, Andrzej Sadowski.
Tytuł oryginału: Warunki zdrowotne a zachorowania zawodowe i przewlekłe.
Tytuł angielski: Health conditions and professional and chronic diseases.
Tytuł całości: W: Choroba przewlekła w aspekcie epidemiologii, profilaktyki i społeczno-rehabilitacyjnym. Materiały V Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 10 listopad 1980 r.
Adres wydawniczy: Białystok, 1982.
Opis fizyczny: s. 293-296
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
18/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Podstawowe rezultaty polityki zdrowotnej PRL w okresie trzydziestopięciolecia.
Tytuł angielski: Basic results of salubrity policy of the Polish People's Republic in the period of 35 years.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Lodzensis
Szczegóły: 1981 : 12, Supl. 22, s. 128-140
Uwagi: Pamiętnik XII Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Łódź, 14-16 września 1979 roku.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
19/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Podstawowe rezultaty polityki zdrowotnej PRL w XXXV-leciu.
Tytuł angielski: Basic results of the health politics of the Polish People's Republic during its thirty five years.
Tytuł całości: W: XII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Łódź, 14-16 września 1979. Streszczenia referatów i komunikatów.
Opis fizyczny: s. 23-24
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
20/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Położenie klasy robotniczej w latach 1919-1939.
Tytuł angielski: The situation of the workers' class during the years 1919-1939.
Tytuł całości: W: Ruch robotniczy na Białostocczyźnie w XIX i XX wieku. Red. Władysław Góra.
Adres wydawniczy: Warszawa : Książka i Wiedza, 1979
Opis fizyczny: s. 53-99
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
21/44
Autorzy: Józef Kaja, Helena Gnatowska, Andrzej Sadowski.
Tytuł oryginału: Przewodnik dydaktyczny do przedmiotu podstawy nauk politycznych.
Tytuł angielski: Didactic quide-book to the politic science foundaments.
Adres wydawniczy: Białystok : AMB, 1979
Opis fizyczny: 182 s.
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
22/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Polityka zdrowotna PRL. Kierownicza rola partii w procesie jej kształtowania i rozwoju. Praca habilitacyjna
Tytuł angielski: Health policy in Polish People's Republic. the leading role of the Party in its modelling and progress
Adres wydawniczy: Białystok : AMB, 1978
Opis fizyczny: s.385- 417
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
23/44
Autorzy: Józef Kaja, Andrzej Sadowski.
Tytuł oryginału: Wyniki badań nad potrzebami zdrowotnymi ludności wiejskiej województwa białostockiego
Tytuł angielski: Results of invastignations on the health needs of the rural population in the Province of Białystok
Czasopismo: Medycyna Wiejska
Szczegóły: 1978 : 13, 1, s. 77-85
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
24/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Kierownicza rola PZPR w kształtowaniu polityki zdrowotnej Polski Ludowej
Tytuł angielski: The leading role of Polish United Workers' Party in the modelling of the health policy in the Polish People's Republic
Tytuł całości: W: Rozwój i działalność PZPR 1948-1975. Materiały Sesji Naukowej poświęconej 30 rocznicy zjednoczenia ruchu robotniczego w Polsce. Warszawa 1977
Opis fizyczny: s. 243-255
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
25/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Potrzeby zdrowotne a polityka zdrowotna
Tytuł angielski: Health needs and the policy of health
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1977 : 88, 9, s. 547-557
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
26/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Światopogląd i etyka a postepowanie lekarskie
Tytuł angielski: Philosophy of life and the ethics faced with the medical management
Tytuł całości: W: Sprawozdania z konferencji oragnizowanej przez Akademię Medyczną w Białymstoku 27 i 28 maja 1977 r. n.t. Rola i pozycja lekarza w socjalistycznym społeczeństwie. Białystok 27-28.05.1977
Opis fizyczny: s. 94-101
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
27/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Warunki socjalno-bytowe i zdrowotne pracowników zakładów przemysłowych województwa białostockiego
Tytuł angielski: Social, living and health conditions of the workers employed in the Białystok Region industry
Tytuł całości: W: Białostocka klasa robotnicza
Adres wydawniczy: Białystok : PZPR Komit. Woj., 1977
Opis fizyczny: s. 149-156
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
28/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Kierunki i etapy rozwoju polityki zdrowotnej Polski Ludowej.
Tytuł angielski: Directions and stages of the health policy of the Polish People's Republic.
Czasopismo: Studia Nauk Politycznych
Szczegóły: 1976, 1, s. 31-50
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
29/44
Autorzy: Józef Kaja, Andrzej Sadowski.
Tytuł oryginału: Konceptualizacja badań nad potrzebami zdrowotnymi ludności wiejskiej województwa białostockiego.
Tytuł angielski: Conceptualism of the studies on the health needs of the rural population of the Białystok Province.
Tytuł całości: W: Problemy medycyny środowiska pracy w województwie białostockim, łomżyńskim i suwalskim. Materiały IV Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 1976.
Opis fizyczny: s. 82-84
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
30/44
Autorzy: Andrzej Sadowski, Stanisław Sękowski, Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Miejsce i rola aktywu studenckiego w systemie wychowawczym szkoły wyższej.
Tytuł angielski: Place and role of student activists in the educational system of higher schools.
Czasopismo: Dydaktyka Szkoły Wyższej
Szczegóły: 1976, 3, s. 147-157
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
31/44
Autorzy: Józef Kaja, Andrzej Sadowski.
Tytuł oryginału: Ocena stanu zdrowia współczesnego społeczeństwa w porównaniu z przeszłością w świetle opinii pracowników wybranych zakładów przemysłowych Białegostoku i Hajnówki.
Tytuł angielski: The assessment of the health state of the contemporary community as compared to the past in the light of opinion of selected industry plants.
Tytuł całości: W: Problemy medycyny środowiska pracy w województwie białostockim, łomżyńskim i suwalskim. Materiały IV Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 1976.
Opis fizyczny: s. 19-21
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
32/44
Autorzy: Józef Kaja, Andrzej Sadowski.
Tytuł oryginału: Podstawy działania pracowników zakładów przemysłowych Białegostoku i Hajnówki zmierzające do utrzymania i umacniania zdrowia.
Tytuł angielski: Motivation of the activity of the industry workers of the Białystok and Hajnówka aiming at maintaining and reinforcing of health.
Tytuł całości: W: Problemy medycyny środowiska pracy w województwie białostockim, łomżyńskim i suwalskim. Materiały IV Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 1976.
Opis fizyczny: s. 21-24
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
33/44
Autorzy: Józef Kaja, Andrzej Sadowski.
Tytuł oryginału: Potrzeby zdrowotne pracowników zakładów przemysłowych Białegostoku i Hajnówki w zakresie warunków pracy, wypoczynku po pracy oraz wiedzy medycznej.
Tytuł angielski: Health needs of the industry workers of the Białystok and Hajnówka dealing with the working conditions, rest and medical sciences.
Tytuł całości: W: Problemy medycyny środowiska pracy w województwie białostockim, łomżyńskim i suwalskim. Materiały IV Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 1976.
Opis fizyczny: s. 24-26
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
34/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Rola i miejsce dyscyplin ideologicznych w programie studiów medycznych.
Tytuł angielski: On the role and standing of ideological disciplines in the program of medical studies.
Czasopismo: Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych
Szczegóły: 1976 : 1, 3, s. 9-13
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
35/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Klasa robotnicza Białostocczyzny 1929-1939.Struktura i warunki bytu.
Tytuł angielski: The working class of the Białystok Province population.Structure and living conditions during the years 1929-1939.
Adres wydawniczy: Warszawa : PWN, 1974
Opis fizyczny: s.207
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
36/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: O potrzebie badań nad polityką zdrowotną Polski Ludowej.
Tytuł angielski: On the necessity of investigations on health care policy of Polish People's Republic.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1974 : 85, 9, s.779-786
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
37/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Skład i struktura społeczna ludności powiatu szczuczyńskiego w latach 1919-1939.
Tytuł angielski: The composition and the social structure of the Szczuczyn District population during the years 1919-1939.
Tytuł całości: W: Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. T. 2 Red. Michał Gnatowski, Henryk Majecki.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1974
Opis fizyczny: s. 9-43
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
38/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Znaczenie reformy realizacji przedmiotów społeczno-politycznych.
Tytuł angielski: The importance of the reform of realization of teaching social and political subjects.
Czasopismo: Problemy Uczelni i Instytutów Medycznych
Szczegóły: 1974 : 9, 3, s.1-6
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
39/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Położenia klasy robotniczej w województwie białostockim w latach 1929-1939.
Tytuł angielski: The situation of the working class in the Białystok Province during the years 1929-1939.
Czasopismo: Studia Historyczne
Szczegóły: 1973 : 4, s.237-291
Uwagi: Polska klasa robotnicza.
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
40/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Możliwości uzyskania awansu zawodowego i kulturalnego przez robotników województwa białostockiego w latach 1929-1939.
Tytuł angielski: The possibilities of gaining vocational and cultural promotion by the workers of the Białystok Province in 1929-1939.
Czasopismo: Rocznik Białostocki
Szczegóły: 1972 : 11, s.269-282
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
41/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Leninská teorie vzdělá a výchovy a jeji uplatněni v praxi lidového Polska.
Tytuł całości: W: Universita Karlova Památce V.I. Lenina.Sbornik praci z konference o leninismu.Praha 3-6 11. 1970
Opis fizyczny: s.304-308
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: CZE
42/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Filozofia marksistowska w programie studiów medycznych.
Tytuł angielski: The Marxist philosophy oin the medicine studies programme.
Czasopismo: Problemy Uczelni i Instytutów Medycznych
Szczegóły: 1970 : 5, s.25-30
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
43/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Liczebność, skład i struktura klasy robotnicznej województwa białostockiego w latach 1929-1939.
Tytuł angielski: Numbers, compositon and structure of the worker's class of Białystok province during 1929-1939.
Tytuł całości: W: Polska klasa robotnicza. Studia historyczne. T.1.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970
Opis fizyczny: s.355-390
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
44/44
Autorzy: Józef Kaja.
Tytuł oryginału: Z badań nad bezrobociem i emigracją w województwie białostockim w latach 1929-1939.
Tytuł angielski: From studies on unemployment and emigration in Białystok province during the period 1929-1939.
Czasopismo: Rocznik Białostocki
Szczegóły: 1970 : 9, s.9-33
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB