logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: KALICIŃSKI ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 101Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/101
Autorzy: Z[ygmunt] Sadowski, D. Łuczak, A[ndrzej] Dyduszyński, L[eszek] Giec, A[ndrzej] Kaliciński, T[adeusz] Kraska, E[dmund] Nartowicz, T. Petelenz, W. Piwowarska, G[rażyna] Świątecka, J. Wodniecki, K. Wrabec.
Tytuł oryginału: Comparison of ticlopidine and aspirin in unstable angina.
Tytuł całości: W: 57 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Warszawa,31 sierpnia-1 września 1995.(Streszczenia).Warszawa:Ag.Wyd.MAKO(1995)
Opis fizyczny: s.238.
Polskie słowa kluczowe: Tyklopidyna ; Kwas acetylosalicylowy ; Dusznica bolesna niestabilna - leczenie
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
2/101
Autorzy: Z[ygmunt] Sadowski, S. Jasek, D. Łuczak, A[ndrzej] Dyduszyński, L[eszek] Giec, A[ndrzej] Kaliciński, T[adeusz] Kraska, E[dmund] Nartowicz, T. Petelenz, W. Piwowarska, G[rażyna] Świątecka, J. Wodniecki, K. Wrabec.
Tytuł oryginału: Discordance between clinical and HM criteria of treatment efficacy in patients with unstable angina.
Tytuł całości: W: 57 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Warszawa,31 sierpnia-1 września 1995.(Streszczenia).Warszawa:Ag.Wyd.MAKO(1995)
Opis fizyczny: s.240.
Polskie słowa kluczowe: Dusznica bolesna niestabilna - leczenie
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
3/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Dr n.med. Andrzej Piotr Lussa[1949-1995].
Czasopismo: Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej
Szczegóły: 1995 : R.6 nr 2, s.77-79
Polskie słowa kluczowe: Lussa Andrzej[1949-1995]
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
4/101
Autorzy: H. Adamska-Dyniewska, J. Chojnowska-Jezierska, Marian Grzymisławski, L. Hryniewiecki, Andrzej Kaliciński, K. Kawecka-Jaszcz, A. Kleinrok, Z. J. Kłos, F. Kokot.
Tytuł oryginału: Lovastatin in the treatment of hypercholesterolemia
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1994 : 92, 1, s.54-62
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
5/101
Autorzy: Dariusz Ciećwierz, Andrzej Kaliciński, Edmund Nartowicz, Wojciech Modrzejewski, Bożena Bączkowska, Sławomir Burakowski, Józef Karwowski, Andrzej Koprowski, Jan Paruk, Janusz Siebert.
Tytuł oryginału: Ocena kliniczna preparatu Cardiopress u chorych ze stabilną dusznicą bolesną.
Czasopismo: Terapia i Leki, Warszawa
Szczegóły: 1993 : R.21/43/ nr 3, s.73-78 tab.bibliogr.13 poz.
Polskie słowa kluczowe: Dusznica bolesna - leczenie ; Cardiopress
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
6/101
Autorzy: Zygmunt Sadowski, Marianna Idzińska, Marek Kośmicki, Andrzej Kaliciński, Wojciech Modrzejewski, Sławomir Dobrzycki.
Tytuł oryginału: Ocena skuteczności klinicznej i działań niepożądanych Molsidominum prolongatum 8mg u chorych ze stabilną chorobą wieńcową.
Tytuł angielski: Estimation of clinical effectiveness and side effects of Molsidominum prolongatum 8mg in patients with a stable coronary disease.
Czasopismo: Terapia i Leki
Szczegóły: 1992 : 42, 12, s.337-347
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
7/101
Autorzy: Zygmunt Sadowski, Marek Srzednicki, Kajetan Poprawski, Andrzej Kaliciński, Łukasz Stolarczyk, Edmund Nartowicz, Jerzy Kuch, Stefan Mazurek, Grzegorz Opolski, Jarosław Wójcik, Andrzej Dyduszyński.
Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia wstrząsu zawałowego dożylnym wlewem streptokinazy.
Tytuł angielski: Estimation of results of treating infarction shock with intravenous infusion of streptokinase.
Tytuł całości: W: Leczenie zachowawcze choroby wieńcowej. : Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. 48 Posiedzenie Naukowe. Olsztyn, 26 kwiecień 1991. Streszczenia.
Opis fizyczny: s.46
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
8/101
Autorzy: Marek Kośmicki, Zygmunt Sadowski, Andrzej Kaliciński, Marianna Idzińska, Sławomir Dobrzycki.
Tytuł oryginału: Skuteczność kliniczna różnych dawek molsidominy.
Tytuł angielski: Clinical effectiveness of different doses of molsidominum.
Tytuł całości: W: Leczenie zachowawcze choroby wieńcowej. : Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. 48 Posiedzenie Naukowe. Olsztyn, 26 kwiecień 1991. Streszczenia.
Opis fizyczny: s.37
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
9/101
Autorzy: Zygmunt Sadowski, Jerzy P. Dubiel, Andrzej Dyduszyński, Grażyna Świątecka, Kazimierz Jasiński, Andrzej Kaliciński, Tadeusz Kraska, Jerzy Kuch, Marian Markiewicz, Edmund Nartowicz.
Tytuł oryginału: Wyniki leczenia fibrynolitycznego zawału serca w wieloośrodkowych badaniach klinicznych.
Tytuł angielski: Results of fibrinolytic treatment of cardiac infarction in multicenter clinical examinations.
Tytuł całości: W: Leczenie zachowawcze choroby wieńcowej. : Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. 48 Posiedzenie Naukowe. Olsztyn, 26 kwiecień 1991. Streszczenia.
Opis fizyczny: s.44
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
10/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Prof. dr hab. Jakub Frydman Chlebowski (1905-1968).
Tytuł angielski: Obituary: Professor Jakub Frydman Chlebowski M.D. (1905-1968).
Tytuł całości: W: Ci, którzy odeszli. Biografie profesorów i zasłużonych pracowników.
Adres wydawniczy: Białystok : Akademia Medyczna w Białymstoku, 1990
Opis fizyczny: s. 26-28
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
11/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Prof. dr hab. Marian Tulczyński (1910-1987).
Tytuł angielski: Obituary: Professor Marian Tulczyński, M.D. (1910-1987).
Tytuł całości: W: Ci, którzy odeszli. Biografie profesorów i zasłużonych pracowników.
Adres wydawniczy: Białystok : Akademia Medyczna w Białymstoku, 1990
Opis fizyczny: s. 131-132
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
12/101
Autorzy: Elżbieta Misiuk, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Ocena lepkości krwi u chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego leczonych streptokinazą.
Tytuł angielski: Blood viscosity in patients with fresh myocardial infarction treated with streptokinase.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Białystok, 28-30.09.1989. Streszczenia.
Opis fizyczny: s. 51
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
13/101
Autorzy: Anna Borowska, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Agregacja krwinek płytkowych u chorych na hiperlipoproteinemię leczonych bezafibratem.
Tytuł angielski: An effect of Bezalip on blood platelets aggregation in patients with hyperlipoproteinemia.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1986 : 41, 9, s. 273-276
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
14/101
Autorzy: W[anda] Proniewska, M[ichał] Dowgird, H[anna] Bachórzewska-Gajewska, J[erzy] Sulima, A[ndrzej] Kaliciński.
Tytuł oryginału: Aspekty społeczne klinicznego obrazu choroby nadciśnieniowej; znaczenie objawów subiektywnych.
Tytuł angielski: Social aspects of the clinical picture of hypertension; the importance of subjective signs.
Tytuł całości: W: Społeczno-kliniczne problemy nadciśnienia tętniczego. V Konferencja Kardiologiczna Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Ciechocinek '85.
Opis fizyczny: s. 171-172
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
15/101
Autorzy: H[anna] Bachórzewska-Gajewska, W[anda] Proniewska, W[ojciech] Modrzejewski, B[ernard] M[arcin] Kozłowski, M[ichał] Dowgird, J[erzy] Sulima, A[ndrzej] Kaliciński.
Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze a niektóre aspekty zaburzeń gospodarki lipidowej.
Tytuł angielski: Arterial hypertension and certain aspects of lipid metabolism disturbances.
Tytuł całości: W: Społeczno-kliniczne problemy nadciśnienia tętniczego. V Konferencja Kardiologiczna Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Ciechocinek '85.
Opis fizyczny: s. 178-179
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
16/101
Autorzy: W[anda] Proniewska, W[ojciech] Modrzejewski, M[ichał] Dowgird, J[erzy] Bowszyc, J[ózef] Krętowski, A[ndrzej] Kaliciński.
Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze w populacji mężczyzn w Białymstoku i na wsi.
Tytuł angielski: Arterial hypertension in male urban (Białystok town) and rural population.
Tytuł całości: W: Społeczno-kliniczne problemy nadciśnienia tętniczego. V Konferencja Kardiologiczna Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Ciechocinek '85.
Opis fizyczny: s. 169-170
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
17/101
Autorzy: A[ndrzej] Kaliciński.
Tytuł oryginału: Terapia dzisiejsza i perspektywy leczenia nadciśnienia tętniczego.
Tytuł angielski: Present day therapy and the perspectives of treatment of arterial hypertension.
Tytuł całości: W: Społeczno-kliniczne problemy nadciśnienia tętniczego. V Konferencja Kardiologiczna Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Ciechocinek '85.
Opis fizyczny: s. 175-177
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
18/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Uwagi o wykładzie akademickim.
Tytuł angielski: Some remarks about academic lecture.
Czasopismo: Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych
Szczegóły: 1984 : 9, 3, s. 7-11
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
19/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Ból w chorobach wewnętrznych : nieprzyjaciel czy sprzymierzeniec?
Tytuł angielski: Pain in internal diseases- enemy or ally.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1983 : 70, 4, s. 167-171
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
20/101
Autorzy: W[anda] Proniewska, M(aciej) Dowgird, H[anna] Bachórzewska-Gajewska, J[erzy] Sulima, A[ndrzej] Kaliciński.
Tytuł oryginału: Doznania subiektywne wśród chorych z nadciśnieniem wyłonionych z przebiegu badań epidemiologicznych.
Tytuł angielski: Subjective perception in patients with hypertension selected during epidemiological screening.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów XXVIII Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich. Poznań, 24-25 września 1983.
Opis fizyczny: s. 61
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
21/101
Autorzy: Wojciech Modrzejewski, Wanda Proniewska, Bernard Marcin Kozłowski, Antoni Sydor, Michał Dowgird, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Badania epidemiologiczne choroby niedokrwiennej serca w Białymstoku i w gminie Suchowola.
Tytuł angielski: Epidemiological studies on the ischaemic heart disease (IHD) in the Białystok town and the Suchowola parish.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 133-139
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
22/101
Autorzy: Michał Dowgird, Wanda Proniewska, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Jerzy Sulima, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze a rodzaj pracy.
Tytuł angielski: Arterial hypertension and the kind of job.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 97-104
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
23/101
Autorzy: Wanda Proniewska, Wojciech Modrzejewski, Michał Dowgird, Jerzy Bowszyc, Józef Krętowski, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze w populacji mężczyzn w wieku 40-59 lat w Białymstoku oraz w gminie Suchowola.
Tytuł angielski: Arterial hypertension in population of men aged 40 to 59 years in the Białystok town and the Suchowola parish.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 89-95
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
24/101
Autorzy: Wanda Proniewska, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Jerzy Sulima, Michał Dowgird, Wojciech Modrzejewski, Bernard Marcin Kozłowski, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze wśród osób z różną masą ciała.
Tytuł angielski: Arterial hypertension among persons with various body weight.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 113-122
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
25/101
Autorzy: Hanna Bachórzewska-Gajewska, Wanda Proniewska, Wojciech Modrzejewski, Bernard Marcin Kozłowski, Michał Dowgird, Jerzy Sulima, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze wśród osób z różnym stężeniem w surowicy cholesterolu lub trójglicerydów.
Tytuł angielski: Arterial hypertension among persons with various serum cholesterol and trigliceryde concentrations.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 123-131
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
26/101
Autorzy: Tadeusz Januszko, Andrzej Kaliciński, Zdzisław Korfel, Ryszard Grębowski, Mikołaj Rybaczuk, Jerzy Sienkiewicz.
Tytuł oryginału: Organizacja badań profilaktycznych w zakładach przemysłowych województwa białostockiego.
Tytuł angielski: Organization of prophylactic examinations in industrial plants of Białystok voievodship.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Masowe badania stanu zdrowia ludności - organizacja i program badań, wykorzystanie wyników badań w profilaktyce chorób cywilizacyjnych". Wrocław, 18 październik 1981 rok.
Adres wydawniczy: Wrocław, 1982.
Opis fizyczny: s. 73-74
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
27/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Wanda Proniewska, Wojciech Modrzejewski, Michał Dowgird, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Bernard Marcin Kozłowski, Jerzy Sulima, Antoni Sydor, Anatol Aksiucik, Waldemar Gawryluk.
Tytuł oryginału: Występowanie choroby niedokrwiennej serca i nadciśnienia tętniczego w Białymstoku i gminie Suchowola. Cz. 1. Organizacja badań i założenia metodyczne. Cz. 2. Charakterystyka ogólna badanych dwóch populacji: miasta Białegostoku i gminy Suchowola.
Tytuł angielski: The incidence of heart ischaemic disease and arterial hypertension in the Białystok town and the Suchowola parish. P. 1. Organization of studies and methodic assumptions. P. 2. General features of two populations investigated: one of the Białystok town, the second of the Suchowola parish.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 77-87
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
28/101
Autorzy: Wanda Proniewska, Michał Dowgird, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Jerzy Sulima, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Występowanie doznań subiektywnych wśród osób z podwyższonym ciśnieniem tętniczym.
Tytuł angielski: Subjective experiences among persons with elevated arterial blood pressure.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 105-112
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
29/101
Autorzy: Maria Żebrowska-Soszka, Urszula Puch, Konrad Kiczka, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Physical eficiency, certain physiological and somatic parameters and the correlations between them in the students of the Białystok Medical Academy.
Tytuł całości: W: Abstracts of the XV Congress of the Polish Physiological Society. Białystok, 24-26.IX.1981.
Opis fizyczny: s. 424
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
30/101
Autorzy: Jarosław Diakowski, Andrzej Kaliciński, Wanda Proniewska, Waldemar Nowak.
Tytuł oryginału: Frakcje lipoproteidów określone elektrofonetycznie jako test screeningowy miażdżycy.
Tytuł angielski: The lipid fractions studies by means of electrophoresis as a screening test of atherosclerosis.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1978 : 35, 4-5, s. 446-447
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
31/101
Autorzy: A[ndrzej] Kaliciński, W[ojciech] Modrzejewski, W[anda] Proniewska, B[ernard] M[arcin] Kozłowski, H[anna] Gajewska, J[erzy] Sulima, J[ózef] Krętowski, Ł[ucja] Różańska, J[erzy] Bowszyc.
Tytuł oryginału: Hiperlipidemia a choroba wieńcowa w materiale epidemiologicznym.
Tytuł angielski: Epidemiology of hyperlipidaemia and the coronary disease.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów XXXIV Posiedzenia Naukowego Polskiego Towarzystwa Kariologicznego. Kraków, 15-16 października 1978 r.
Opis fizyczny: s. 26-27
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
32/101
Autorzy: Wanda Proniewska, Jarosław Diakowski, Andrzej Kaliciński, Wojciech Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Hiperlipidemie wśród chorych z chorobą wieńcową.
Tytuł angielski: Hyperlipidemia in patients with coronary disease.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1978 : 35, 4-5, s. 456-457
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
33/101
Autorzy: W[ojciech] Modrzejewski, W[anda] Proniewska, A[ndrzej] Kaliciński.
Tytuł oryginału: On the method of determining blood plasma propranol concentration.
Tytuł całości: W: III Symposium on Clinical Pharmacology Greifswald, GDR June 20 th-22 nd, 1978.
Opis fizyczny: s. P-8
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
34/101
Autorzy: A[ndrzej] Kaliciński, W[anda] Proniewska, W[ojciech] Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Pharmacokinetic evaluation of propranolol elimination and the interaction between furosemide and propranolol.
Tytuł całości: W: III Symposium on Clinical Pharmacology Greifswald, GDR June 20 th-22 nd, 1978.
Opis fizyczny: s. V-26
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
35/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Wanda Proniewska, Hanna Gajewska.
Tytuł oryginału: Próba oceny sposobu żywienia w prewencji choroby wieńcowej.
Tytuł angielski: The trial of evaluation of the mode of nutrition preventing the coronary disease.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1978 : 35, 4-5, s. 530-531
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
36/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Wanda Proniewska, Antoni Sydor.
Tytuł oryginału: Wpływ oksyfedryny (Ildamen) na zawartość we krwi niezestryfikowanych długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (WKT).
Tytuł angielski: Effect of oxyphedrine (Ildamen) on the blood level of non-esterified long-chain fatty acids.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1977 : 32, 25, s. 953-956
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
37/101
Autorzy: Zofia Karczewska, Wojciech Modrzejewski, Danuta Filipowska, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Możliwości uszkodzenia serca w przebiegu rentgenoterapii.
Tytuł angielski: Possibilities of heart damage during roentgenotherapy.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1977 : 31, 41, s. 1761-1762
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
38/101
Autorzy: A[ndrzej] Kaliciński, W[anda] Proniewska, W[ojciech] Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Propranolol kinetics in healthy persons and hypertensive patients.
Tytuł całości: W: Symposium on Clinical Pharmacology. Poznań, 6-7.V.1977.
Opis fizyczny: s. 17
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
39/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Wpływ środowiska na stan zdrowia ludzi regionu białostockiego .
Tytuł angielski: On the effect of environment on the health status of the Białystok Region.
Tytuł całości: W: Ochrona i kształtowanie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki zasobami wodnymi na tle planu gospodarczego rozwoju makroregionu północno-wschodniego. Materiały na sesję naukową. Cz. 2.
Opis fizyczny: s. 535-553
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
40/101
Autorzy: Zofia Karczewska, Wojciech Modrzejewski, Danuta Filipowska, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Możliwości uszkodzenia serca w przebiegu rentgenoterapii.
Tytuł angielski: Possibilities of heart damage during roentgenotherapy.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1976 : 31, 41, s. 1761-1762
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
41/101
Autorzy: Tadeusz Januszko, Andrzej Kaliciński, Konrad Kiczka, Aleksander Krawczuk.
Tytuł oryginału: Ochrona środowiska człowieka w badaniach naukowych Akademii Medycznej w Białymstoku.
Tytuł angielski: Human environment protection as the problem of investigations in the Białystok Medical School.
Tytuł całości: W: Region białostocki. Studia ekonomiczno-społeczne.
Adres wydawniczy: Białystok : Ośrodek Badań Naukowych, 1976
Opis fizyczny: s. 125-140
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
42/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Problemy wyniszczenia sercowego.
Tytuł angielski: Problems of cardiac cachexia.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1975 : 54, 4, s. 329-334
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
43/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Witalis Strączkowski, Waldemar Nowak, Wanda Proniewska, Łucja Różańska.
Tytuł oryginału: Zmiany sercowo-naczyniowe u pracujących w hałasie.
Tytuł angielski: Cardiovascular changes in workers exposed to noise.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1975 : 28, 1, s. 1-4
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
44/101
Autorzy: Waldemar Nowak, Andrzej Kaliciński, Wanda Proniewska, Stanisław Głowiński, Wojciech Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Alkalizacja ustroju a zużycie substratów przez psa.
Tytuł angielski: Alkalization of the body and utilization of substrates by a canine heart.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa Sekcji Kardiologicznej Towarzystwa Internistów Polskich z udziałem gości zagranicznych. Program. (Streszcz.). Augustów, 27-28 wrzesień 1974.
Opis fizyczny: s. 30
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
45/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Działalność i osiągnięcia naukowe klinik niezabiegowych AMB.
Tytuł angielski: Activities and scientific achievements of the non-surgical clinics of the Białystok Medical School.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1974, Supl.36, s.77-97
Uwagi: 25 lat Akademii Medycznej im.Juliana Marchlewskiego w Białymstoku w 30-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
46/101
Autorzy: Witalis Strączkowski, Andrzej Kaliciński, Waldemar Nowak, Michał Małofiejew.
Tytuł oryginału: The effects of prostaglandin A2 (PGA2) on the guinea pig isolated ileum..
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy
Szczegóły: 1974 : 26, 1-2, s.253-255
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
47/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Wanda Proniewska, Waldemar Nowak, Wojciech Modrzejewski, Elżbieta Pawlicka, Stanisław Głowiński.
Tytuł oryginału: The influence of prostaglandin A2 (PGA2 on distribution of sodium in the organs of the rat.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy
Szczegóły: 1974 : 26, 1-2, s.257-262
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
48/101
Autorzy: Stanisław Piersiński, Andrzej Kaliciński, Michał Dowgird, Władysław Jurczak, Zdzisław Sawicki.
Tytuł oryginału: Trudności oceny niedokrwienia mięśnia sercowego w przebiegu przewlekłego zespołu serca płucnego.
Tytuł angielski: Difficulties in assessment of myocardial ischaemia in the course of chronic cor pulmonale.
Tytuł całości: W: Konf.Nauk.Sekc. Kard.Tow.Intern.Pol. z udziałem gości zagranicznych.Program.(Streszcz.). Augustów, 27-28 wrzesień 1974 r.
Opis fizyczny: s.34-35
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
49/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Wanda Proniewska, Waldemar Nowak, Wojciech Modrzejewski, Stanisław Głowiński.
Tytuł oryginału: Wpływ dożylnego wlewu emulsji tłuszczu na zużycie substratów przez serce psa.
Tytuł angielski: The effect of an intravenous infusion of fat emulsion on the utilization of substrates by a canine heart.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa Sekcji Kardiologicznej Towarzystwa Internistów Polskich z udziałem gości zagranicznych. Program. (Streszcz.). Augustów, 27-28 wrzesień 1974 r.
Opis fizyczny: s. 19
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
50/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Waldemar Nowak, Wanda Proniewska, Wojciech Modrzejewski, Stanisław Głowiński.
Tytuł oryginału: Wpływ noradrenaliny na zużycie substratów przez serce psa.
Tytuł angielski: The effect of noradrenaline on the utilization of substrates by a canine heart.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa Sekcji Kardiologicznej Towarzystwa Internistów Polskich z udziałem gości zagranicznych. Program.(Streszcz.). Augustów, 27-28 wrzesień 1974 r.
Opis fizyczny: s. 30-31
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
51/101
Autorzy: Wanda Proniewska, Andrzej Kaliciński, Jan Ziobro, Waldemar Nowak.
Tytuł oryginału: Kliniczno-bakteriologiczna ocena preparatu Ampiclox.
Tytuł angielski: Clinical - bacteriological assessment of the preparation Ampiclox.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1973 : 26, 12, s.1137-1141
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
52/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Wanda Proniewska, Mirosława Gawlakowa, Eugeniusz Gawlak.
Tytuł oryginału: Magnezemia i magnezuria u chorych obserwowanych w uzdrowisku Inowrocław.
Tytuł angielski: Magnesaemia and magnesuria in patients followed-up in the Inowrocław Health Resort.
Czasopismo: Balneologia Polska
Szczegóły: 1973 : 18, z.1-3, s.231-233
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
53/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Eugeniusz Gawlak, Elżbieta Pawlicka, Wanda Proniewska, Waldemar Nowak, Irena Zabłocka.
Tytuł oryginału: Traitement de l'obesité; l'influence de l'activité physique, et d'une diéte au pourcentage élevé d'acides gras non saturés sur le contenu de certains éléments lipidiques dans le sang.
Czasopismo: Materia Medica Polona
Szczegóły: 1973 : 5, 2, s.132-137
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: FRE
54/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Eugeniusz Gawlak, Wanda Proniewska, Waldemar Nowak, Irena Zabłocka.
Tytuł oryginału: Wczesne i odległe wyniki leczenia otyłości dietą i aktywnością fizyczną.
Tytuł angielski: Early and remote results of the therapy of obesity with a diet and physical exercise.
Czasopismo: Balneologia Polska
Szczegóły: 1973 : 18, 1-3, s.205-209
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
55/101
Autorzy: Katarzyna Simonowicz, Andrzej Kaliciński, Elżbieta Pawlicka.
Tytuł oryginału: Wpływ diety wysokobiałkowej i tłuszczowo-węglowodanowej na zachowanie się niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych w elementach białkokrwinkowych i w osoczu szczurów.
Tytuł angielski: The effect of protein-rich and fat-carbohydrate diet on the free fatty acids content in white blood cells and plasma in rats.
Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna
Szczegóły: 1973 : 9, 1-2, s.145-151
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
56/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Eugeniusz Gawlak, Elżbieta Pawlicka, Wanda Proniewska, Waldemar Nowak, Irena Zabłocka.
Tytuł oryginału: O możliwości dietetycznego leczenia nadwagi w uzdrowiskach.
Tytuł angielski: On a possibility of dietic treatment of overweight under a sanatorial conditions.
Tytuł całości: W: Informator naukowy Uzdrowiska Inowrocław. T. 3. Inowrocław 1972
Opis fizyczny: s.75-83
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
57/101
Autorzy: Katarzyna Simonowicz, Lech Chyczewski, Karol Gugała, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w przypadu raka tarczycy z przerzutami do płuc.
Tytuł angielski: Diagnostic difficulties in a case of thyroid carcinoma with lung metastases.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1972 : 27, 46, s.1813-1814
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
58/101
Autorzy: Elżbieta Pawlicka, Andrzej Kaliciński, Roman Kordecki, Waldemar Nowak, Wanda Proniewska, Katarzyna Simonowicz.
Tytuł oryginału: Wpływ hałasu na poziom wolnych kwasów tłuszczowych krwi. Badania u osób nienawykłych do hałasu.
Tytuł angielski: Effect of noise on the level of free fatty acids in the blood.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1972 : 23, 6, s.1021-1030
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
59/101
Autorzy: Wanda Proniewska, Andrzej Kaliciński, Ida Kinalska, Roman Kordecki, Elżbieta Pawlicka, Wiera Świaniewicz.
Tytuł oryginału: Wpływ hałasu na składniki lipidowe krwi.
Tytuł angielski: The effect of noise on the lipid components of the blood.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1972 : 23, 4, s.639-645
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
60/101
Autorzy: Anna Rogulska, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Wpływ soli magnezowych na wydalanie wapnia z moczem.
Tytuł angielski: The effect of magnesium salts on calciuria.
Czasopismo: Balneologia Polska
Szczegóły: 1971 : 16, 3,4, s.165-171
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
61/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Jędrzej Śniadecki - lekarz i wielki biolog.
Tytuł angielski: Jędrzej Śniadecki - physician and a prominent biologist.
Tytuł całości: W: Rzecz o Jędrzeju Śniadeckim. Red. Irena Stasiewicz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1970
Opis fizyczny: s.98-110
Uwagi: Biblioteka Wiedzy Współczesnej. Omega 165
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
62/101
Autorzy: Katarzyna Simonowicz, Elżbieta Pawlicka, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Niektóre składniki lipidowe krwinek białych przy stosowaniu diety wysokobiałkowej i wysokotłuszczowej.
Tytuł angielski: Some leukocyte lipid components in patient fed high protein and high lipid diet.
Tytuł całości: W: Aktualne problemy immunologii klinicznej, dietetyki w chorobach wewnętrznych, skaz krwotocznych, raka płuc, endokrynologii klinicznej. Prace oryginalne i streszczenia referatów XXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Poznań, 15-17 października 1970
Opis fizyczny: s.32
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
63/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Aniela Zabłocka, Eugeniusz Gawlak, Elżbieta Pawlicka, Wanda Proniewska, Waldemar Nowak.
Tytuł oryginału: Wpływ wysiłku fizycznego na przemianę lipidową w warunkach różnych diet.
Tytuł angielski: The effect of physical effort on the lipid metabolism under conditions of various diets applied.
Tytuł całości: W: Aktualne problemy immunologii klinicznej, dietetyki w chorobach wewnętrznych, skaz krwotocznych, raka płuc, endokrynologii klinicznej. Prace oryginalne i streszczenia referatów XXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Poznań, 15-17 października 1970
Opis fizyczny: s.30-32
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
64/101
Autorzy: Wiera Świaniewicz, Andrzej Kaliciński, Elżbieta Pawlicka, Wanda Proniewska.
Tytuł oryginału: Niektóre dane o odżywianiu się pracowników kombinatu "Fasty".
Tytuł angielski: Some data on the nutrition of the workers of " Fasty" textile factory.
Tytuł całości: W: Materiały z posiedzenia Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za okres od III.1969 do I.1970. Białystok 1969
Opis fizyczny: s.47
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
65/101
Autorzy: Jerzy Borowski, Danuta Dzierżanowska, Andrzej Kaliciński, Ida Kinalska, Wanda Proniewska, Maria Lucyna Zaremba.
Tytuł oryginału: Zastosowanie odczynu hemaglutynacji biernej w rozpoznawaniu odmiedniczkowego zapalenia nerek.
Tytuł angielski: Evaluation of the usefulness of passive haemagglutination test in the diagnosis of pyelonephritis.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1969 : 24, 24, s.920-923
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
66/101
Autorzy: Elżbieta Pawlicka, Andrzej Kaliciński, Ida Kinalska, Wanda Proniewska, Wiera Świaniewicz.
Tytuł oryginału: Zmiany gospodarki lipidowej u osób przebywających w hali fabrycznej a niezaadaptowanych do hałasu.
Tytuł angielski: Changes in the lipid metabolism in the workers not adapted to the noise being within a factory room.
Tytuł całości: W: Materiały z posiedzenia Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za okres od III.1969 do I.1970. Białystok 1969
Opis fizyczny: s.46
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
67/101
Autorzy: Wanda Proniewska, Elżbieta Pawlicka, Ida Kinalska, Andrzej Kaliciński, Wiera Świaniewicz.
Tytuł oryginału: Zmiany gospodarki lipidowej u robotników przebywających w hałasie.
Tytuł angielski: Changes in the lipid metabolism in workers under noise conditions.
Tytuł całości: W: Materiały z posiedzenia Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za okres od III.1969 do I.1970. Białystok 1969
Opis fizyczny: s.45
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
68/101
Autorzy: Jakub Chlebowski, Andrzej Kaliciński, Zofia Kalicińska, Ida Kinalska, Elżbieta Pawlicka, Wanda Proniewska.
Tytuł oryginału: L'influence de l'insuline et de la vasopressine sur la repartition du sodium dans les tissus.
Tytuł całości: W: Journées Annuelles de Diabétologie de l' Hotel-Dieu .
Adres wydawniczy: Paris : Medicales Flammarion, 1968
Opis fizyczny: s. 125-131
Charakt. formalna: Zagraniczny rozdział
Język publikacji: FRE
69/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Zofia Kalicińska, Elżbieta Pawlicka, Wanda Proniewska, Jakub Chlebowski.
Tytuł oryginału: L'influence del'insuline et de la vasopressine sur la repartition du potassium dans les tissus.
Tytuł całości: W: Journées Annuelles de Diabétologie de l' Hotel-Dieu .
Adres wydawniczy: Paris : Medicales Flammarion, 1968
Opis fizyczny: s. 133-137
Charakt. formalna: Zagraniczny rozdział
Język publikacji: FRE
70/101
Autorzy: Wanda Proniewska, Jakub Chlebowski, Andrzej Kaliciński, Ida Kinalska, Elżbieta Pawlicka.
Tytuł oryginału: L'insuline et le stockage hepatique du fer.
Tytuł całości: W: Assoc.Europ. pour L'Etude du Diabete IV reunion annuelle., Louvain, 22-24. 1967
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: FRE
71/101
Autorzy: Jakub Chlebowski, Andrzej Kaliciński, Ida Kinalska, Władysław Szałaj, Irena Zabłocka.
Tytuł oryginału: Studies on the effect of insulin on the cell membrane of blood cells.
Czasopismo: Polish Medical Journal
Szczegóły: 1968 : 7, 4, s. 813-816
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
72/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Ida Kinalska, Jakub Chlebowski.
Tytuł oryginału: Effect of insulin and other hormones on penetration of cobalt ion and vitamin B 12 into liver cells
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1967 : 39, 2, s. 175-180
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
73/101
Autorzy: Jakub Chlebowski, Andrzej Kaliciński, Ida Kinalska, Irena Zabłocka.
Tytuł oryginału: The influence of insulin on the penetration of different substances through the cellular membrane.
Tytuł całości: W: Diabetes. Abstracts of papers presented at the Sixth Congress of the International Diabetes Federation, Stockholm, July/August, 1967
Opis fizyczny: s. 13
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
74/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Ida Kinalska, Jakub Chlebowski.
Tytuł oryginału: Wpływ insuliny ( i innych hormonów) na zdolność penetracji jonu kobaltu i witaminy B12 do komórek wątroby.
Tytuł angielski: Effect of insulin and other hormones on penetration of cobalt ion and vitamin B12 inside liver cells.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1967 : 39, 2, s. 171-180
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
75/101
Autorzy: Jakub Chlebowski, Andrzej Kaliciński, Ida Kinalska, Władysław Szałaj, Irena Zabłocka.
Tytuł oryginału: Z badań nad wpływem insuliny na błony komórkowe elementów morfotycznych krwi.
Tytuł angielski: Studies of the effect of insulin of the cellular membranes of blood cells.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1967 : 39, 2, s. 139-142
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
76/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Zofia Kalicińska.
Tytuł oryginału: La valeur clinique du dosage de la déhydrogénase du sorbitol.
Czasopismo: Rev. Franç. Gastr.-Ent.
Szczegóły: 1966, s. 55-57
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: FRE
77/101
Autorzy: J[akub] Chlebowski, A[ndrzej] Kaliciński, J[ózef] Prokopczuk, B. Suszyna, W[ładysław] Szałaj, I. Zabłocka.
Tytuł oryginału: Z badań nad wpływem insuliny oraz innych substancji na zdolność przenikania pewnych związków przez błonę krwinek czerwonych i krwinek białych "in vitro".
Tytuł angielski: "In vitro" investigations on the effect of insuline and other substances on the penetration ability of some compounds through the membranes of erythrocytes and leukocytes.
Tytuł całości: W: Zeszyt streszczeń referatów zjazdowych Towarzystwa Internistów Polskich, Kraków, 1966.
Opis fizyczny: s. 57
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
78/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Józef Prokopczuk.
Tytuł oryginału: Zachowanie się renogramu przy zastosowaniu hippuranu sodu znakowanego 131J.
Tytuł angielski: The renogram pattern after Natrium hippurate labelled with 131I.
Tytuł całości: W: Zeszyt streszczeń referatów zjazdowych Towarzystwa Internistów Polskich, Kraków 1966.
Opis fizyczny: s. 52
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
79/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Behavior of fucose (bound with serum proteins) in cases of circulatory insufficiency, liver cirrhosis and osme neoplastic diseases
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1965 : 20, 36, s. 1358-1359
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
80/101
Autorzy: Jakub Chlebowski, Andrzej Kaliciński, Ida Kinalska, Jan Stasiewicz.
Tytuł oryginału: Kaliumgehalt von Plasma und Erythrozyten bei Gesunden und Diabetikern nach Belastung mit peroralen Antidiabetika.
Tytuł całości: W: II Intern. Symp. über Diabetesfragen vom 2 bis 6 Oktober 1963 in Karlsburg.
Adres wydawniczy: Karlsburg, 1965
Opis fizyczny: s. 419-424
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: GER
81/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Zachowanie się fukozy (związanej z białkami surowicy) w przypadkach niedomogi krążenia, marskości i niektórych chorobach nowotworowych.
Tytuł angielski: Serum protein-bound fucose in some pathologic conditions: heart failure, liver cirrhosis and some neoplasmatic conditions.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1965 : 20, s. 1358-1359
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
82/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Zachowanie się fukozy (związanej z białkami surowicy) w zapaleniach błon surowiczych i płuc
Tytuł angielski: Serum protein-bound fucose in serositis and pneumonia.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1965 : 20, s. 1004-1006
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
83/101
Autorzy: Helena Charytoniuk, Jakub Chlebowski, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Ernährungskosten der Zuckerkranken im Vergleich mit den durchschnittlichen Ernährungskosten.
Tytuł całości: W: Diabetsmorbidität gastroenterologische Diabetesfragen. III. Intern. Symp. über Diabetesfragen vom 24 bis 26 Sept. 1964.
Adres wydawniczy: Greifswald, 1964
Opis fizyczny: s. 39
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: GER
84/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Składniki weglowodanowe białek płynów wysiękowych i przesiękowych jam surowiczych.
Tytuł angielski: The protein-bound carbohydrates of various pleural and peritoneal fluids.
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1964
Opis fizyczny: 100 s.
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
85/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: The carbohydrate composition of Proteins of exudates and transudates from serous cavities
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1964 : 15, suppl. 9, s. 1-101
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
86/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, D. Kinalska, W. Nowak, Wanda Proniewska, Jakub Chlebowski.
Tytuł oryginału: Untersuchungen über den Einfluss einiger Coenzyme und verschiedener Diätformen auf die Lebergewebsatmung und Leberlipide bei normalen und Alloxanratten.
Tytuł całości: W: Diabetsmorbidität gastroenterologische Diabetesfragen. III. Intern. Symp. über Diabetesfragen vom 24 bis 26 Sept. 1964.
Opis fizyczny: s. 22-23
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: GER
87/101
Autorzy: Jakub Chlebowski, Andrzej Kaliciński, Edmund Kowal, I. Zabłocka.
Tytuł oryginału: Przypadek makroglobulinemii Waldenströma. Przyczynek do badań nad paraglobulinemią.
Tytuł angielski: A case of Waldenström's macroglobulinemia. A contribution to studies on paraglobulinemias.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1963 : 33, s. 407-412
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
88/101
Autorzy: N. Busłowicz, Jakub Chlebowski, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Wpływ suchej pozostałości wodnej frakcji "Iwonki" na sok żołądkowy.
Tytuł angielski: The influence of the dry remnant of aqueous fraction of the mineral water "Iwonka" on the gastric juice. Preliminary report.
Czasopismo: Balneologia Polska
Szczegóły: 1963 : 12, s. 153-154
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
89/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Kolorymetria i fotometria.
Tytuł angielski: Colorimetry and photometry.
Tytuł całości: W: Metody laboratoryjne diagnostyki klinicznej. Red. M. Tulczyński.
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1962
Opis fizyczny: s. 1-34
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
90/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Przemiana białkowa.
Tytuł angielski: Protein metabolism.
Tytuł całości: W: Metody laboratoryjne diagnostyki klinicznej. Red. M. Tulczyński.
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1962
Opis fizyczny: s. 228-289
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
91/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Zmienny obraz kliniczny w przebiegu przypadku krioglobulinemii.
Tytuł angielski: Variable clinical features of a case of cryoglobulinemia.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1962 : 32, s. 877-878
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
92/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Glikozemia w krwi pępowinowej i w krwi matki.
Tytuł angielski: Glucosamine in umbilical and mother blood.
Czasopismo: Acta Biochimica Polonica
Szczegóły: 1960 : 7, s. 425-428
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
93/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Węglowodanowe składniki prostetyczne białek surowicy w niektórych chorobach układu krwiotwórczego.
Tytuł angielski: The prothetic carbohydrate components of the serum proteins in some haemopoietic diseases.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1960 : 16, s. 356 -357
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
94/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Zofia Kalicińska.
Tytuł oryginału: Determination of hexoses in human blood serum by means of resorcin-4,6-disulphonic acid.
Czasopismo: Bulletin de l`Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Biologiques
Szczegóły: 1959 : 7, s. 249-252
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
95/101
Autorzy: M. Młynarczyk, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Przebieg gruźlicy płuc w dwóch przeciwstawnych przypadkach zaburzeń wydzielniczych hormonu wzrostowego.
Tytuł angielski: The course of lung tuberculosis in two contrasting cases of adverse secretory disorders of growth hormone.
Czasopismo: Gruźlica
Szczegóły: 1959 : 27, s. 321-326
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
96/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Skórna, wrzodziejąca postać mięsaka Hodgkina.
Tytuł angielski: A cutaneous, ulcerative form of Hodgkin's sarcoma.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1958 : 13, s. 1833-1835
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
97/101
Autorzy: M. Tulczyński, Piotr Boroń, Zofia Kalicińska, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Zachowanie się sodu i potasu w surowicy krwi oraz niektórych jej właściwości fizycznych u robotników pracujących w wysokich temperaturach.
Tytuł angielski: The behaviour of sodium and potassium in the serum and of its physical properties in the workers occupied in high temperatures.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1958 : 13, s. 1261-1263
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
98/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Wacław Paszko.
Tytuł oryginału: Przypadek immuno-leuko-trombocytopenii popiralginowej.
Tytuł angielski: A case of post-pyralgic immuno - leuko - thrombocytopenia.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1957 : 12, s. 1971-1973
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
99/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Physical properties of blood proteins in pregnancy
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1955 : 25, 1a, s. 239-240
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
100/101
Autorzy: Z. Moszczyńska-Kalicińska, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Viscosity of the blood in neoplasms in man and rat and in normal and fasting rats.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1954 : 9, 24, s. 737-739
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
101/101
Autorzy: Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Physical properties of blood proteins in pregnancy.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1952 : 7, 46, s. 1493-1498
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB