logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: KOSSAKOWSKI RYSZARD
Liczba odnalezionych rekordów: 54Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/54
Autorzy: Danuta Prokopowicz, Piotr Boroń, Dorota Szadkowska, Anna Kaczmarska, Ryszard Kossakowski, Irena Kuroczycka, Dżina Droń.
Tytuł oryginału: Dynamika zachorowań na chorobę włośnicową i jej obraz kliniczny w regionie białostockim w ostatnim 16-leciu.
Tytuł angielski: Changes in the incidence of trichinosis and its clinical picture in the Białystok region in last 16 years.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1985 : 38, 5, s. 352-358
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
2/54
Autorzy: Franciszek Taraszkiewicz, Maciej Kaczmarski, Ryszard Kossakowski, Stanisław Kreczko, Remigiusz Grabowski, Paweł (in.) Lisowski.
Tytuł oryginału: Kolonia zdrowotna dla dzieci po ostrym okresie wirusowego zapalenia wątroby (wzw) jako forma opieki specjalistycznej.
Tytuł angielski: Posthospital treatment for children after the acute viral hepatitis as a form of special medical care.
Czasopismo: Przegląd Pediatryczny
Szczegóły: 1983 : 13, 4, s. 291-297
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
3/54
Autorzy: Agnieszka Borzuchowska, Ryszard Kossakowski, Danuta Prokopowicz, Anna Kaczmarska, Irena Kuroczycka, Henryka Mięgoć, Halina Kalinowska.
Tytuł oryginału: Zespoły kliniczne narządowo-układowe w przebiegu salmoneloz odzwierzęcych poza przewodem pokarmowym.
Tytuł angielski: Clinical syndromes of afflicted organs and systems in the course of zoonotic salmonellosis except alimentary tract.
Tytuł całości: W: VI Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Streszczenia referatów. 19-21 maj 1983.
Opis fizyczny: s. 5 (wiele pag.)
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
4/54
Autorzy: Danuta Prokopowicz, Dorota Szadkowska, Henryka Mięgoć, Ryszard Kossakowski, Remigiusz Grabowski.
Tytuł oryginału: Analiza epidemiologiczno-kliniczna zatruć jadem kiełbasianym.
Tytuł angielski: Epidemiological and clinical analysis of cases of botulinum toxin poisonings.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 1982 : 36, 1-2, s. 17-24
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
5/54
Autorzy: Walentyna Zoch-Zwierz, Maria Rudobielska, Ryszard Kossakowski.
Tytuł oryginału: Różnice w obrazach elektroforetycznych białek płynu mózgowo-rdzeniowego w ropnych i limfocytarnych zapaleniach opon u dzieci.
Tytuł angielski: Differences in electrophoretic pattern of cerebrospinal-fluid proteins in purulent and lymphocytic meningitis in children.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1982 : 57, 11, s. 937-943
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
6/54
Autorzy: Franciszek Taraszkiewicz, Maciej Kaczmarski, Ryszard Kossakowski, Stanisław Kreczko, Ryszard Grabowski, Paweł (in.) Lisowski.
Tytuł oryginału: Kolonia zdrowotna dla dzieci po ostrym okresie wirusowego zapalenia wątroby (wzw) jako forma opieki specjalistycznej.
Tytuł angielski: Health holiday camps for children after viral hepatitis as a special form of specialized health care.
Czasopismo: Oświata Zdrowotna. Biuletyn Metodyczno-Informacyjny
Szczegóły: 1981 : 37, wyd. spec., s. 459-462
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
7/54
Autorzy: Maria Rudobielska, Walentyna Zoch-Zwierz, Ryszard Kossakowski.
Tytuł oryginału: Zachowanie się frakcji białkowych płynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci w przebiegu zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych.
Tytuł angielski: Behaviour of protein fractions of cerebrospinal fluid in children in the course of cerebrospinal meningitis.
Czasopismo: Oświata Zdrowotna. Biuletyn Metodyczno-Informacyjny
Szczegóły: 1981 : 37, wyd. spec., s. 76-78
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
8/54
Autorzy: Maciej Kaczmarski, Franciszek Taraszkiewicz, Ryszard Kossakowski, Anna Boroń-Kaczmarska, Zbigniew Pampuch, Joachim Puschel, Elżbieta Sokolewicz-Bobrowska.
Tytuł oryginału: Aspekty kliniczno-laboratoryjne i epidemiologiczne wirusowego zapalenia wątroby w zamkniętej populacji dziecięco-młodzieżowej z niedorozwojem umysłowym.
Tytuł angielski: Clinico-laboratory and epidemiological aspects of viral hepatitis in a closed mentolly underdeveloped children and youth population.
Czasopismo: Przegląd Pediatryczny
Szczegóły: 1980 : 10, 1, s. 71-77
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
9/54
Autorzy: Maria Rudobielska, Walentyna Zoch-Zwierz, Ryszard Kossakowski.
Tytuł oryginału: Badania aktywności całkowitej fosfatazy zasadowej i jej izoenzymów w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym w ropnym i limfocytarnym zapaleniu opon u dzieci.
Tytuł angielski: Investigations of the total activity of alkaline phosphatase and its isoenzymes in the serum and cerebrospinal fluid in purulent and lymphocytic meningitis in children.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1980 : 55, 7, s. 841-847
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
10/54
Autorzy: Ryszard Kossakowski, Marek Trippner, Danuta Prokopowicz.
Tytuł oryginału: Występowanie włośnicy u dzieci na terenie regionu białostockiego.
Tytuł angielski: Trichinella spiralis infestation prevalence in children in the Białystok region.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1979 : 54, 2, s. 151-154
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
11/54
Autorzy: A[nna] Boroń-Kaczmarska, A(lbina) Grabiańska, R[yszard] Kossakowski, I[reneusz] Rzewnicki, W(eronika) Romberg.
Tytuł oryginału: Badania epidemiologiczne nad wykrywalnością nosicieli antygenu hepatitis B(HBsAg) w populacji dorosłej regionu białostockiego w latach 1972-1977.
Tytuł angielski: Epidemiological studies on the detectability of the hepatitis B-antigen (HBsAg) carriers among the population of adults of the Białystok Region in the years 1972-1977.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakażnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 260-261
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
12/54
Autorzy: P[iotr] Boroń, E[lżbieta] Bobrowska, A[nna] Boroń-Kaczmarska, M[aciej] Kaczmarski, R[yszard] Kossakowski, J[oachim] Püschel, K[onstantin] Spies.
Tytuł oryginału: Badania epidemiologiczne nad znaczeniem nosicielstwa HBsAg w zamkniętej populacji młodzieżowej z niedorozwojem umysłowym w latach 1974-1976.
Tytuł angielski: Epidemiological studies (1974-1976) on the role of carriership of HBsAg in a closed youth population of mentally under-developed.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakażnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 262-263
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
13/54
Autorzy: Paweł (in.) Lisowski, Danuta Prokopowicz, Ryszard Kossakowski, Feliks Jarocki.
Tytuł oryginału: Dynamika aktywności acylazy aktywowanej kobaltem w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby u dzieci.
Tytuł angielski: The dynamics of the cobalt - activated acylase in the course of viral hepatitis in children.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe X Konferencji Naukowej Pediatrów Polski Północnej. Bydgoszcz, 24-25 wrzesień 1978 r.
Opis fizyczny: s. 128-132
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
14/54
Autorzy: Piotr Boroń, Anna Boroń-Kaczmarska, Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz-Bobrowska.
Tytuł oryginału: Dynamika HBs - antygenemii w korelacji z dysenzemią w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu B u dzieci.
Tytuł angielski: The dynamics of HBs - antigenaemia correlated to blood enzyme disturbance in the course of viral hepatitis B in children.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe X Konferencji Naukowej Pediatrów Polski Północnej. Bydgoszcz, 24-25 wrzesień 1978 r.
Opis fizyczny: s. 133-136
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
15/54
Autorzy: Paweł (in.) Lisowski, Danuta Prokopowicz, Ryszard Kossakowski.
Tytuł oryginału: O zachowaniu się aktywności acylazy aktywowanej kobaltem u dzieci z zatruciami polekowymi.
Tytuł angielski: On the behaviour of cobalt activated acylase in children with yatrogenic intoxication.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe X Konferencji Naukowej Pediatrów Polski Północnej. Bydgoszcz, 24-25 wrzesień 1978.
Opis fizyczny: s. 79-83
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
16/54
Autorzy: E[lżbieta] Bobrowska, P[iotr] Boroń, A[nna] Kaczmarska, M[aciej] Kaczmarski, A[gnieszka] Borzuchowska, D[anuta] Prokopowicz, I[reneusz] Rzewnicki, T[eresa] Szpakowicz, F[ranciszek] Taraszkiewicz, R[yszard] Kossakowski.
Tytuł oryginału: Oznaczanie hepatitis antygenemii B(HBsAg) jako głównego czynnika epidemiologicznego przewlekłych zapaleń wątroby.
Tytuł angielski: Estimation of hepatitis B antigenaemia (HBsAg) as a main epidemiological factor of chronic hepatitis.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 257-259
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
17/54
Autorzy: Maciej Kaczmarski, Ryszard Kossakowski, Stefania Skup, Krystyna Łotocka.
Tytuł oryginału: Problemy terapii przeciwrobaczycowej w zamkniętej populacji dziecięco-młodzieżowej z niedorozwojem umysłowym.
Tytuł angielski: Problem of antihelminthiasis therapy in the isolated population of mentally retarded children and youth.
Czasopismo: Wiadomości Parazytologiczne
Szczegóły: 1978 : 24, 6, s. 693-698
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
18/54
Autorzy: Maciej Kaczmarski, Ryszard Kossakowski, Stefania Skup, Krystyna Łotocka.
Tytuł oryginału: Społeczne aspekty zarobaczenia zamkniętej populacji dziecięco-młodzieżowej z niedorozwojem umysłowym.
Tytuł angielski: Social aspects of helminth invasion within a closed population of children and young people with oligophrenia.
Czasopismo: Wiadomości Parazytologiczne
Szczegóły: 1978 : 24, 4, s. 451-456
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
19/54
Autorzy: Elżbieta Bobrowska, Piotr Boroń, Anna Boroń-Kaczmarska, Ryszard Kossakowski, Maciej Kaczmarski, Joachim Püschel, Konstantin Spies.
Tytuł oryginału: Znaczenie epidemiologiczne hepatitis-B-antygenemii i dysenzemii alaninowej w zamkniętej populacji młodzieżowej z niedorozwojem umysłowym.
Tytuł angielski: Epidemiological value of hepatitis-B-antigenaemia and alanine dysenzaemia in a closed youth population affected with mental underdevelopment.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe X Konferencji Naukowej Pediatrów Polski Północnej. Bydgoszcz, 24-25 wrzesień, 1978.
Opis fizyczny: s. 137-140
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
20/54
Autorzy: Ryszard Kossakowski.
Tytuł oryginału: Znaczenie określenia aktywności w surowicy krwi enzymów przemiany purynowej-dezaminazy guaninowej i adenozynowej w wirusowym zapaleniu wątroby u dzieci.
Tytuł angielski: The value of estimation of blood serum enzymes involved in the purine metabolism, guanine-, and adenosine-desaminase in cases of viral hepatitis in children.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 354-356
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
21/54
Autorzy: Maciej Kaczmarski, Franciszek Taraszkiewicz, Ryszard Kossakowski, Stefania Skup, Krystyna Łotocka.
Tytuł oryginału: Badania nad zarażeniem tasiemcem karłowatym (Hymenolepis nana) w zamkniętej populacji dziecięco-mlodzieżowej z niedorozwojem umysłowym.
Tytuł angielski: Hymenolepis nana invasion in a closed population of young subjects with mental disability.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 1977 : 31, 4, s. 407-411
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
22/54
Autorzy: P[iotr] Boroń, E[lżbieta] Sokolewicz-Bobrowska, T[eresa] Szpakowicz, A[nna] Boroń-Kaczmarska, R[yszard] Kossakowski, T[eresa] Pawińska, D[orota] Rogowska-Szadkowska, I[reneusz] Rzewnicki.
Tytuł oryginału: Chronische Hepatopathien als Folge von Virushepatitis in Korrelation mit Hepatitis-B-Antigen(HBsAg)-Untersuchungen.
Czasopismo: Deutsche Gesundheitswesen
Szczegóły: 1977 : 32, 40, s. 1909-912
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: GER
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.088
23/54
Autorzy: Olga Szeląg, Danuta Prokopowicz, Ryszard Kossakowski.
Tytuł oryginału: Aktywność lizozymu w surowicy krwi u dzieci z ostrymi stanami biegunkowymi.
Tytuł angielski: Serum lysozyme activity in children with acute diarrhoea.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1976 : 51, 1, s.17-21
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
24/54
Autorzy: Elżbieta Sokolewicz-Bobrowska, Anna Boroń-Kaczmarska, Maciej Kaczmarski, Ryszard Kossakowski, Joachim Püschel, Ireneusz Rzewnicki.
Tytuł oryginału: Badania nad hepatitis antygenemią (HBsAg) u dzieci z tzw. zespołem Downa w badaniach epidemiologicznych nad wirusowym zapaleniem wątroby w zamkniętej populacji dziecięcej.
Tytuł angielski: Hepatitis antigenaemia (HBsAg) in children with Down syndrome in a closed population of children affected with viral hepatitis.
Tytuł całości: W: Problemy medycyny środowiska pracy w województwie białostockim, łomżyńskim i suwalskim. Materiały IV Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 1976.
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1976.
Opis fizyczny: s. 178-179
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
25/54
Autorzy: Piotr Boroń, Elżbieta Bobrowska, Anna Boroń-Kaczmarska, Maciej Kaczmarski, Ryszard Kossakowski, Joachim Püschel, Ireneusz Rzewnicki.
Tytuł oryginału: Badania nad hepatitis B antygenemią w korelacji z oceną aktywności aminotransferazy alaninowej w surowicy krwi w badaniach epidemiologicznych nad wirusowym zapaleniem wątroby (wzw) w zamkniętej populacji dziecięcej.
Tytuł angielski: Studies on hepatitis B antigenaemia in correlation with the assay of blood serum alanine aminotransferase activity in the epidemiologic investigations on viral hepatitis in a closed children population.
Tytuł całości: W: Problemy medycyny środowiska pracy w województwie białostockim, łomżyńskim i suwalskim. Materiały IV Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 1976.
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1976.
Opis fizyczny: s. 130-132
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
26/54
Autorzy: Maciej Kaczmarski, Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz-Bobrowska, Teresa Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Badania nad zachowaniem się poziomu endogennej witaminy B12 w surowicy krwi u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby.
Tytuł angielski: Studies on serum endogenous vitamin B12 levels in children with chronic hepatitis.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1976 : 51, 12, s. 1421-1427
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
27/54
Autorzy: Maciej Kaczmarski, Ryszard Kossakowski, Stefania Skup, Krystyna Łotocka.
Tytuł oryginału: Badania nad zarażeniem tasiemcem karłowatym (Hymenolepis nana) w zamkniętej populacji dziecięco-młodzieżowej z niedorozwojem umysłowym.
Tytuł angielski: Studies on the infection with dwarf (Hymenolepis nana) in a closed infant-iuvenile population of a mentally underdeveloped.
Tytuł całości: W: Materiały XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Białystok, 16-19 września 1976.
Opis fizyczny: s. 46
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
28/54
Autorzy: Krystyna Łotocka, Ryszard Kossakowski, Edmund Niedźwiecki, Anna Boroń-Kaczmarska, Ryszard Grabowski.
Tytuł oryginału: Częstość występowania tasiemczycy w stosunku do innych chorób pasożytniczych.
Tytuł angielski: The incidence of taeniasis in relation to other parasitic diseases.
Tytuł całości: W: Materiały XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Białystok, 16-19 września 1976.
Opis fizyczny: s. 73
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
29/54
Autorzy: Piotr Boroń, Krystyna Łotocka, Anna Boroń-Kaczmarska, Maciej Kaczmarski, Jadwiga Klimowicz, Ryszard Kossakowski, Ryszard Grabowski.
Tytuł oryginału: Dynamika zgłaszalności i rozpoznawania chorób pasożytniczych.
Tytuł angielski: The dynamics of reporting and recognition of parasitic diseases.
Tytuł całości: W: Materiały XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Białystok, 16-19 września 1976.
Opis fizyczny: s. 6
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
30/54
Autorzy: Maciej Kaczmarski, Ryszard Kossakowski, Stefania Skup, Krystyna Łotocka.
Tytuł oryginału: Społeczne aspekty zarobaczenia zamkniętej populacji dziecięco-młodzieżowej z niedorozwojem umysłowym.
Tytuł angielski: Social aspects of helminthism in a closed infant-iuvenile population affected with mental underdevelopment.
Tytuł całości: W: Materiały XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Białystok, 16-19 września 1976.
Opis fizyczny: s. 47
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
31/54
Autorzy: Piotr Boroń, Krystyna Łotocka, Jadwiga Klimowicz, Maciej Kaczmarski, Ryszard Kossakowski, Edmund Niedźwiecki, Ryszard Grabowski.
Tytuł oryginału: : Występowanie chorób pasożytniczych w zależności od wieku, płci, środowiska i aktywności zawodowej.
Tytuł angielski: The occurence of parasitic diseases according to age, sex, environment and occupational activity
Tytuł całości: W: Materiały XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Białystok, 16-19 września 1976.
Opis fizyczny: s. 7
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
32/54
Autorzy: Piotr Boroń, Danuta Prokopowicz, Olga Szeląg, Agnieszka Borzuchowska, Ryszard Kossakowski.
Tytuł oryginału: Aktywność lizozymu w surowicy krwi dzieci i dorosłych z niektórymi salmonelozami.
Tytuł angielski: Lysozyme activity in the serum of children and adults with certain salmonelloses.
Czasopismo: Biuletyn Służby Sanitarno-Epidemiologicznej Województwa Katowickiego
Szczegóły: 1975 : 19, 2, 3, s. 277-282
Uwagi: Mater. Nauk. VII Zjazdu Pol. Tow. Epid. Katowice, 27-29 września 1975 r.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
33/54
Autorzy: Piotr Boroń, Anna Boroń-Kaczmarska, Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz-Bobrowska.
Tytuł oryginału: Ocena oznaczania hepatitis B-antygenemii (HBA) w prognozie zejścia chorobowego wirusowego zapalenia wątroby (wzw) u dzieci w korelacji ze zmianami histologicznymi wątroby.
Tytuł angielski: Estimation of hepatitis B antigen and the prognosis of the outset of viral hepatitis in children in correlation with liver histologic changes.
Czasopismo: Przegląd Pediatryczny
Szczegóły: 1975 : 5, 3, s. 239-242
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
34/54
Autorzy: Danuta Prokopowicz, Olga Szeląg, Jan Strugacz, Ryszard Kossakowski.
Tytuł oryginału: Aktywność guanazy w surowicy krwi królików zdrowych i zatruwanych CCl4 .
Tytuł angielski: Serum guanase activity in normal and intoxicated rabbits with CCl4.
Czasopismo: Zwierzęta Laboratoryjne
Szczegóły: 1974 : 11, 1-2, s.65-68
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
35/54
Autorzy: Piotr Boroń, Cezary Kucharski, Danuta Prokopowicz, Ryszard Kossakowski.
Tytuł oryginału: Aktywność niektórych enzymów przemiany purynowej w chorobach wątroby.
Tytuł angielski: The activity of certain purine metabolism enzymes in liver diseases.
Tytuł całości: W: Uczelniana Konf.Nauk.: Patofizjologia układu krążenia i krwi. Streszcz. prac. Białystok ,3 pazdziernik ,1974 r.
Opis fizyczny: s.8-9
Uwagi: XXV-lecie AMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
36/54
Autorzy: Piotr Boroń, Ryszard Kossakowski.
Tytuł oryginału: Możliwości wczesnej diagnostyki ciężkich zatruć grzybami u dzieci za pomocą oznaczania aktywnosci enzymatycznej.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1974 : 49, 4, s. 407
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
37/54
Autorzy: Piotr Boroń, Ryszard Kossakowski.
Tytuł oryginału: Możliwości wczesnej diagnostyki ciężkich zatruć grzybami u dzieci za pomocą oznaczania aktywności enzymatycznej .
Tytuł angielski: Possibilities of early diagnosis of severe mushroom poisoning in children by means of determinations of enzymatic activity
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1974 : 49, 4, s.407-411
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
38/54
Autorzy: Piotr Boroń, Elżbieta Sokolewicz, Ryszard Kossakowski.
Tytuł oryginału: Zróżnicowanie wiekowe a występowanie Australia - antygenemii u chorych z wirusowym zapaleniem wątroby.
Tytuł angielski: Age dependence of the occurence of Australia antigenaemia in patients with viral hepatitis
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1974 : 31, 8, s.725-728
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
39/54
Autorzy: Piotr Boroń, Cezary Kucharski, Danuta Prokopowicz, Ryszard Kossakowski.
Tytuł oryginału: Aktywność dezaminazy guaninowej i adenozynowej w surowicy krwi w przebiegu nagminnego zapalenia wątroby.
Tytuł angielski: Guanine and adenosine deaminase activities in blood serum in the course of viral hepatitis.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1973 : 30, 2, s.277-279
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
40/54
Autorzy: Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Aktywność niektórych enzymów w surowicy krwi u dzieci, które zetknęły się z wirusowym zapaleniem wątroby (wzw) w środowiskach zamkniętych.
Tytuł angielski: The activity of certain enzymes in serum of children contacts of cases of virus hepatitis in other children.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1973 : 28, 32, s.1228-1232
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
41/54
Autorzy: Piotr Boroń, Teresa Szpakowicz, Elżbieta Sokolewicz, Bohdan Gradowski, Ryszard Kossakowski, Mieczysław Doroszko, Mikołaj Rybaczuk.
Tytuł oryginału: Analiza bilirubinemii i przebiegu hospitalizacji chorych z wirusowym zapaleniem wątroby w zależności od grup wiekowych.
Tytuł angielski: Bilirubinaemia and the course of hospitalization of patients with viral hepatitis according to age groups.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj. białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973
Opis fizyczny: s.132-135
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
42/54
Autorzy: Piotr Boroń, Albina Grabiańska, Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Avstralijskij antigen u donorov i bol'nych virusnym gepatitom.
Czasopismo: Vračebnoe delo
Szczegóły: 1973, 8, s.143-147
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: RUS
43/54
Autorzy: Piotr Boroń, Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Badania nad Australia antygenemią u dzieci w zależności od postaci klinicznej wirusowego zapalenia wątroby.
Tytuł angielski: Studies of Australia antigenaemia in children depending on the clinical form of virus hepatitis.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1973 : 48, 10, s.1191-1195
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
44/54
Autorzy: Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz, Olga Szeląg.
Tytuł oryginału: O wpływie terapeutycznym glikokortykoidów na przebieg wirusowego zapalenia wątroby u dzieci w zależności od występowania antygenu Australia.
Tytuł angielski: The therapeutic effect of glycocorticoids on the course of virus hepatitis in children in relation to Australia antigen.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1973 : 48, 10, s.1197-1202
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
45/54
Autorzy: Piotr Boroń, Ryszard Kossakowski.
Tytuł oryginału: Zaostrzenie przebiegu klinicznego wirusowego zapalenia wątroby u dzieci w czasie leczenia grużlicy węzłowo-płucnej hydrazydem kwasu izonikotynowego.
Tytuł angielski: Exacerbation of the clinical course of viral hepatitis in children during treatment of the hilus and lung tuberculosis with INH.
Tytuł całości: W: Mater.XVIII Zjazdu Pol.Tow.Ftizjopneum. Białystok,17-19 września 1973.
Opis fizyczny: s.81-82
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
46/54
Autorzy: Piotr Boroń, Cezary Kucharski, Danuta Prokopowicz, Ryszard Kossakowski, Janina Neczyperowicz.
Tytuł oryginału: Aktywność guanazy i transferazy ornitynokarbamylowej w surowicy krwi chorych w przebiegu niektórych chorób wątroby.
Tytuł angielski: Activity of guanase and ornithine carbamyl transferase in blood serum of patients with liver disease.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1972 : 29, 7, s.675-679
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
47/54
Autorzy: Piotr Boroń, Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Dynamics of Australia antigenemia in children and aduluts with viral-hepatitis.
Tytuł całości: W: Immunologie podminěné patogeny. Terapeutické aktuality.Celostatni Konference Společnost Infekčniho Lékařstvi.Velkě Karlovice 19-22 09 1972
Opis fizyczny: s.231-241
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: ENG
48/54
Autorzy: Teresa Szpakowicz, Ryszard Kossakowski, Józef Krętowski, Cezary Kucharski.
Tytuł oryginału: Zespół Waterhouse -Friederichsena w przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych .
Tytuł angielski: Waterhouse -Friederichsen syndrome during cerebrospinal meningitis.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1972 : 25, 19, s.1731-1733
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
49/54
Autorzy: Piotr Boroń, Elżbieta Sokolewicz, Ryszard Kossakowski.
Tytuł oryginału: Australia-antygenemia w diagnostyce wirusowego zapalenia wątroby (wzw ).
Tytuł angielski: Australia antigenemia in the diagnosis of viral hepatitis.
Tytuł całości: W: Magistro et medico.Profesorowi doktorowi habilitowanemu,doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej,pedagogicznrj i lekarskiej.
Adres wydawniczy: Wrocław, 1971
Opis fizyczny: s.279-289
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
50/54
Autorzy: Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz, Andrzej Szpak, Julian Wyrzykowski.
Tytuł oryginału: Przewlekłe zapalenie wątroby jako zjawisko epidemiologiczne i kliniczne w zamkniętej populacji dziecięcej po przebytym zapaleniu watroby ( wzw).
Tytuł angielski: Chronic hepatitis as an epidemiological and clinical event among a closed children population after viral hepatitis.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe Krajowego Sympozjum Polskiego Towarzystwa Epidemiologów. Bydgoszcz 13 XI 1971
Opis fizyczny: s.145-149
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
51/54
Autorzy: Czesław Jeżyna, Irena Korenkiewicz, Ryszard Kossakowski, Teresa Pawińska, Elzbieta Sokolewicz, Emilia Skup.
Tytuł oryginału: Skutki socjalno-ekonomiczne i kliniczne przewlekłego zapalenia wątroby jako zejście po wirusowyn zapaleniu wątroby (wzw).
Tytuł angielski: Social and economical,so as clinical effects of chronic hepatitisas a consequence of viral hepatitis.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe Krajowego Sympozjum Polskiego Towarzystwa Epidemiologów.Bydgoszcz 13 XI 1971
Opis fizyczny: s.237-242
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
52/54
Autorzy: Piotr Boroń, Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Występowanie tzw. Australia antygenu (Au I) w środowisku dzieci chorych na wirusowe zapalenie wątroby.
Tytuł angielski: The incidence of the so-called Australia antigen (Au I ) in children with virus hepatitis.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1971 : 46, 1, s.1-6
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
53/54
Autorzy: Piotr Boroń, Iwona Barszczewska, Czesław Jeżyna, Ryszard Kossakowski, Krystyna Łotocka.
Tytuł oryginału: Powikłania płucne w przebiegu odry.
Tytuł angielski: Pulmonary complications in measles.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1970 : 23, 19, s.1659-1663
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
54/54
Autorzy: Piotr Boroń, Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Über das Vorkommen des sog. Australia - Antigens (AuI) bei Kindern mit Virushepatitis.
Tytuł całości: W: Virushepatitis. Aktuelle Probleme zu Ätiologie, Epidemiologie, Screening, Klinik und Nachsorge. I Symposium der Virushepatitis, Karl-Marx-Stadt, 5-6.2.1970
Opis fizyczny: s.54-62
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: GER
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB