logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: LENCZEWSKI ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 99Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/99
Autorzy: Mariusz Koda, Andrzej Lenczewski, Mariola Sulkowska, Luiza Kańczuga-Koda [S.D.], Andrzej Wincewicz [S.D.], Jakub Tomaszewski, Stanisław Sulkowski.
Tytuł oryginału: The effect of chemotherapy on status of estrogen receptors in primary tumors and lymph node metastases of human ductal breast cancer.
Czasopismo: Oncology Reports
Szczegóły: 2007 : Vol. 17 no 2, s. 385-391
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory sutka - farmakoterapia ; Nowotwory sutka - patomorfologia ; Przerzuty limfatyczne - patomorfologia ; Receptor estrogenowy alfa - metabolizm ; Receptor estrogenowy alfa - wpływ środków chemicznych ; Receptor estrogenowy beta - metabolizm ; Receptor estrogenowy beta - wpływ środków chemicznych ; Immunohistochemia
Angielskie słowa kluczowe: Breast neoplasms - drug therapy ; Breast neoplasms - pathology ; Lymphatic metastasis - pathology ; Estrogen receptor alpha - metabolism ; Estrogen receptor alpha - drug effects ; Estrogen receptor beta - metabolism ; Estrogen receptor beta - drug effects ; Immunohistochemistry
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.597
Punktacja MNiSW: 20.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents - Clinical Medicine
2/99
Autorzy: L[uiza] Kańczuga-Koda [S.D.], S[tanisław] Sulkowski, A[ndrzej] Lenczewski, M[ariusz] Koda, A[ndrzej] Wincewicz [S.D.], M[arek] Baltaziak, M[ariola] Sulkowska.
Tytuł oryginału: Increased expression of connexins 26 and 43 in lymph node metastases of breast cancer.
Czasopismo: Journal of Clinical Pathology
Szczegóły: 2006 : Vol. 59, 4, s. 429-433
Polskie słowa kluczowe: Koneksyna 43 - metabolizm ; Koneksyny - metabolizm ; Nowotwory sutka - patomorfologia ; Nowotwory sutka - metabolizm ; Przerzuty limfatyczne - patomorfologia ; Immunohistochemia
Angielskie słowa kluczowe: Connexin 43 - metabolism ; Connexins - metabolism ; Breast neoplasms - pathology ; Breast neoplasms - metabolism ; Lymphatic metastasis - pathology ; Immunohistochemistry
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.245
Punktacja MNiSW: 24.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents - Life Sciences
3/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Sławomir Terlikowski, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Molekularne czynniki prognostyczne w raku szyjki macicy.
Czasopismo: Ginekologia po Dyplomie
Szczegóły: 2006 : T. 8 nr 1 (41 ), s. 23-33 bibliogr. 41 poz.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy - genetyka ; Nowotwory szyjki macicy - patomorfologia ; Rokowanie ; Apoptoza ; Geny p53 ; Białka proto-onkogenne c-bcl-2 ; Utrata heterozygotyczności ; Powtórzenia mikrosatelitarne ; Amplifikacja genu ; Proto-onkogeny ; Ploidia ; Antygeny nowotworowe ; Antygen jądrowy komórek proliferujących ; Antygen Ki-67 ; Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego A ; Markery nowotworowe biologiczne
Angielskie słowa kluczowe: Uterine cervical neoplasms - genetics ; Uterine cervical neoplasms - pathology ; Prognosis ; Apoptosis ; Genes, p53 ; Proto-oncogene proteins c-bcl-2 ; Loss of heterozygosity ; Microsatellite repeats ; Gene amplification ; Proto-oncogenes ; Ploidies ; Antigens, neoplasm ; Proliferating cell nuclear antigen ; Ki-67 antigen ; Vascular endothelial growth factor A ; Tumor markers, biological
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
4/99
Autorzy: S[ławomir] Terlikowski, A[ndrzej] Lenczewski, O[ksana] Kovalchuk, P[iotr] Bernaczyk, B[ożena] Dobrzycka, K[rzysztof] Lejmanowicz, L[ech] Chyczewski, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: CYFRA 21-1 w surowicy krwi chorych na płaskonabłonkowego raka szyjki macicy - implikacje kliniczne.
Tytuł całości: W: V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Postępy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej. Od immunologii do biologii molekularnej, Poznań, 23-24. 09. 2005. Program Streszczenia.
Opis fizyczny: s. 53-54
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy - krew ; Rak płaskonabłonkowy - krew ; Antygeny nowotworowe - krew ; Keratyny - krew ; Markery nowotworowe biologiczne - krew ; Stadium zaawansowania nowotworu
Angielskie słowa kluczowe: Uterine cervical neoplasms - blood ; Carcinoma, squamous cell - blood ; Antigens, neoplasm - blood ; Keratins - blood ; Tumor markers, biological - blood ; Neoplasm staging
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
5/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, S[ławomir] Terlikowski, B[ożena] Dobrzycka, P[iotr] Bernaczyk, M[ariusz] Koda, S[tanisław] Sulkowski, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Wartość prognostyczna oceny tkankowej ekspresji białka p53 oraz surowiczych stężeń przeciwciał przeciw białku p53 we wczesnych stadiach zaawansowania klinicznego płaskonabłonkowego raka szyjki macicy.
Tytuł całości: W: V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Postępy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej. Od immunologii do biologii molekularnej, Poznań, 23-24. 09. 2005. Program Streszczenia.
Opis fizyczny: s. 55-56
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy - patomorfologia ; Nowotwory szyjki macicy - krew ; Rak płaskonabłonkowy - patomorfologia ; Rak płaskonabłonkowy - krew ; Białko p53 supresji nowotworu - metabolizm ; Przeciwciała - krew ; Rokowanie
Angielskie słowa kluczowe: Uterine cervical neoplasms - pathology ; Uterine cervical neoplasms - blood ; Carcinoma, squamous cell - pathology ; Carcinoma, squamous cell - blood ; Tumor suppressor protein p53 - blood ; Antibodies - blood ; Prognosis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
6/99
Autorzy: S[ławomir] J. Terlikowski, A[ndrzej] Lenczewski, B[ożena] Dobrzycka, R[obert] Boroń, O[ksana] Kovalchuk, K[rzysztof] Lejmanowicz, J[acek] Nikliński, L[ech] Chyczewski, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Prognostic value of sTNF-R and sICAM-1 levels in serous ovarian cancer.
Czasopismo: Polish Journal of Pathology
Szczegóły: 2004 : Vol. 55 no 2 suppl., s. 55
Uwagi: XVI Congress of the Polish Society of Pathologists,Wrocław, 8 - 11 September 2004. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory jajników - krew ; Receptory czynnika martwicy nowotworu - krew ; Cząsteczka 1 adhezji międzykomórkowej - krew ; Rozpuszczalność ; Rokowanie
Angielskie słowa kluczowe: Ovarian neoplasms - blood ; Receptors, tumor necrosis factor - blood ; Intercellular adhesion molecule-1 - blood ; Solubility ; Prognosis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
7/99
Autorzy: Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Andrzej Lenczewski, Mariusz Koda, Agnieszka Mirończuk, Robert Boroń, Stanisław Sulkowski, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Prognostic value of the sTNF-R and sICAM-1 serum levels in serous ovarian cancer = Wartość prognostyczna stężeń sTNF-R i sICAM-1 w surowiczym raku jajnika.
Czasopismo: Ginekologia Onkologiczna
Szczegóły: 2004 : T. 2 nr 4, s. 262-266 tab. bibliogr. 18 poz. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory jajników - krew ; Receptory czynnika martwicy nowotworu typu I - krew ; Receptory czynnika martwicy nowotworu typu II - krew ; Cząsteczka 1 adhezji międzykomórkowej - krew ; Rozpuszczalność ; Rokowanie
Angielskie słowa kluczowe: Ovarian neoplasms - blood ; Receptors, tumor necrosis factor, type I - blood ; Receptors, tumor necrosis factor, type II - blood ; Intercellular adhesion molecule-1 - blood ; Solubility ; Prognosis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
8/99
Autorzy: Sławomir Terlikowski, Andrzej Lenczewski, Bożena Dobrzycka, Oksana Kovalchuk, Krzysztof Lejmanowicz, Lech Chyczewski, Jacek Nikliński, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: The prognostic value of the cytokeratin 19 (CYFRA 21-1) fragments serum level in cervical cancer patients = Wartość prognostyczna stężeń fragmentów cytokeratyny 19 (CYFRA 21-1) w surowicy krwi chorych na raka szyjki macicy.
Czasopismo: Ginekologia Onkologiczna
Szczegóły: 2004 : T. 2 nr 3, s. 181-185
Polskie słowa kluczowe: Keratyna 19 - krew ; Keratyny - krew ; Antygeny nowotworowe - krew ; Markery nowotworowe biologiczne - krew ; Nowotwory szyjki macicy - krew ; Rak płaskonabłonkowy - krew ; Analiza przeżycia
Angielskie słowa kluczowe: Keratin-19 - blood ; Keratins - blood ; Antigens, neoplasm - blood ; Tumor markers, biological - blood ; Uterine cervical neoplasms - blood ; Carcinoma, squamous cell - blood ; Survival analysis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
9/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Waldemar Famulski, Mariusz Koda, Stanisław Sulkowski, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Tissue expression of p53 protein and anti-p53 antibodies in serum of patients with carcinoma of the uterine cervix = Ekspresja tkankowa białka p53 i przeciwciała przeciw białku p53 w surowicy krwi chorych na raka szyjki macicy.
Czasopismo: Ginekologia Onkologiczna
Szczegóły: 2004 : T. 2 nr 3, s. 174-180 tab. bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy - krew ; Rak płaskonabłonkowy - krew ; Białko p53 supresji nowotworu - analiza ; Przeciwciała nowotworowe - krew ; Immunohistochemia
Angielskie słowa kluczowe: Uterine cervical neoplasms - blood ; Carcinoma, squamous cell - blood ; Tumor suppressor protein p53 - analysis ; Antibodies, neoplasm - blood ; Immunohistochemistry
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL, ENG
10/99
Autorzy: M[arek] Kulikowski, A[ndrzej] Lenczewski, S[ławomir] Terlikowski.
Tytuł oryginału: Rak jajnika - wyzwanie dnia dzisiejszego.
Czasopismo: Biuletyn Suwalskie Towarzystwo Ginekologiczne im. prof. Stefana Soszki
Szczegóły: 2003 : nr 46A, s. 62-67
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory jajników
Angielskie słowa kluczowe: Ovarian neoplasms
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
11/99
Autorzy: Marek Kulikowski, Andrzej Lenczewski, Sławomir J. Terlikowski.
Tytuł oryginału: Rak pochwy.
Czasopismo: Ginekologia po Dyplomie
Szczegóły: 2003 : 5, 3, s. 26-34
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory pochwy
Angielskie słowa kluczowe: Vaginal neoplasms
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
12/99
Autorzy: Bożena Dobrzycka, Sławomir Dobrzycki, Andrzej Lenczewski, Sławomir Terlikowski, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Wpływ statyn na gospodarkę lipidową u kobiet z hipercholesterolemią podczas przezskórnej hormonalnej terapii zastępczej.
Tytuł angielski: Effects of simvastatin only or in combination with continuous combined hormone replacement therapy on lipid levels in hypercholesterolesterolaemic women.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2003 : 74, 9, s. 938-942
Polskie słowa kluczowe: Inhibitory reduktaz hydroksymetyloglutarylo-CoA - stosowanie lecznicze ; Terapia hormonalna zastępcza ; Lipidy - wpływ środków chemicznych ; Hipercholesterolemia
Angielskie słowa kluczowe: Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors - therapeutic use ; Lipids - drug effects ; Hormone replacement therapy ; Hypercholesterolemia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
13/99
Autorzy: Sławomir Terlikowski, Andrzej Lenczewski, Andrzej Mazurek, P. Pierzyński, T. Fedeńczuk, Stanisław Sulkowski, Tadeusz Laudański.
Tytuł oryginału: NORs staining in distinguishing between borderline and malignant tumors of the ovary.
Czasopismo: Ceska Gynekologie
Szczegóły: 2002 : 67, supl. 2, s. 50
Uwagi: 17th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, Prague, Czech Republic, 22-25 May 2002. Book of Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory jajników
Angielskie słowa kluczowe: Ovarian neoplasms
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
14/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Sławomir Terlikowski, Mariola Sulkowska, Waldemar Famulski, Stanisław Sulkowski, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Prognostic significance of CD34 expression in early cervical squamous cell carcinoma.
Czasopismo: Folia Histochemica et Cytobiologica
Szczegóły: 2002 : 40, 2, s. 205-206
Polskie słowa kluczowe: Antygeny CD34 ; Rak płaskonabłonkowy ; Nowotwory szyjki macicy
Angielskie słowa kluczowe: Antigens, CD34 ; Carcinoma, squamous cell ; Uterine cervical neoplasms
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.526
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska ; Embase
15/99
Autorzy: Marek Kulikowski, Andrzej Lenczewski, Sławomir Terlikowski.
Tytuł oryginału: Rak pochwy.
Tytuł całości: W: Onkologia ginekologiczna. Pod red. Janiny Markowskiej.
Adres wydawniczy: Wrocław : Urban & Partner, 2002
Opis fizyczny: s. 391-409
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory pochwy ; Nowotwory
Angielskie słowa kluczowe: Vaginal neoplasms ; Neoplasms
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
16/99
Autorzy: A[ndrzej] Lenczewski, S[ławomir] Terlikowski, W[aldemar] Famulski, M[ariola] Sulkowska, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Angiogenesis as a prognostic factor in invasive carcinoma of the uterine cervix.
Czasopismo: Folia Histochemica et Cytobiologica
Szczegóły: 2001 : 39, 2, s. 165-166
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy - diagnostyka ; Neowaskularyzacja patologiczna ; Rak płaskonabłonkowy - diagnostyka
Angielskie słowa kluczowe: Neovascularization, pathologic ; Uterine cervical neoplasms - diagnosis ; Carcinoma, squamous cell - diagnosis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.594
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska
17/99
Autorzy: S[ławomir] Terlikowski, A[ndrzej] Lenczewski, W[aldemar] Famulski, S[tanisław] Sulkowski, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Expression of nucleolar organizer regions (NORs) in ovarian epithelial tumors.
Czasopismo: Folia Histochemica et Cytobiologica
Szczegóły: 2001 : Vol. 39, 2, s. 161-162
Polskie słowa kluczowe: Regiony jąderkotwórcze - metabolizm ; Nowotwory jajników - metabolizm ; Białka chromosomalne niehistonowe - analiza
Angielskie słowa kluczowe: Nucleolus organizer region - metabolism ; Ovarian neoplasms - metabolism ; Chromosomal proteins, non-histone
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.594
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska
18/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Sławomir J. Terlikowski, Mariola Sulkowska, Waldemar Famulski, Stanisław Sulkowski, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Expression of p53 and PCNA in invasive squamous cell carcinoma of the uterine cervix.
Czasopismo: Folia Morphologica
Szczegóły: 2001 : Vol.60 nr 2, s. 141
Uwagi: Abstracts of the 25th Congress of the Polish Anatomical Society and 35th Symposium of the Polish Society of Histochemists and Cytochemists.
Polskie słowa kluczowe: Białko p53 supresji nowotworu ; Białka jądra ; Rak płaskonabłonkowy ; Nowotwory macicy
Angielskie słowa kluczowe: Tumor suppressor protein p53 ; Proliferating cell nuclear antigen ; Carcinoma, squamous cell ; Uterine neoplasms
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
19/99
Autorzy: S[ławomir] Terlikowski, A[ndrzej] Lenczewski, M[ariola] Sulkowska, W[aldemar] Famulski, S[tanisław] Sulkowski, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Patterns of immunohistochemical staining for p53 expression in hyperplastic endometrium and adenocarcinoma.
Czasopismo: Folia Histochemica et Cytobiologica
Szczegóły: 2001 : Vol. 39 supl. 1, s. 74
Uwagi: NATO Advanced Research Workshop. Endocrine Disrupters and Carcinogenic Risk Assessment, Białystok 8-12 May 2001
Polskie słowa kluczowe: Geny p53 ; Nowotwory macicy
Angielskie słowa kluczowe: Genes, p53 ; Endometrial neoplasms
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
20/99
Autorzy: S[ławomir] Terlikowski, A[ndrzej] Lenczewski, W[aldemar] Famulski, M[ariola] Sulkowska, B[ożena] Dobrzycka, A[nna] Stasiak-Barmuta, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Patterns of immunohistochemical staining for p53 expression in hyperplastic endometrium and adenocarcinoma.
Czasopismo: Folia Histochemica et Cytobiologica
Szczegóły: 2001 : Vol. 39 supl. 2, s. 195-196 il. bibliogr. 13 poz. sum.
Uwagi: Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop Endocrine Disrupters and Carcinogenic Risk Assessment, Bialystok, 8-12 May 2001
Polskie słowa kluczowe: Białko p53 supresji nowotworu - analiza ; Rozrost błony śluzowej macicy - patomorfologia ; Gruczolakorak - chemia ; Rozrost błony śluzowej macicy - chemia
Angielskie słowa kluczowe: Tumor suppressor protein p53 - analysis ; Endometrial hyperplasia - pathology ; Adenocarcinoma - chemistry ; Endometrial hyperplasia - chemistry
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska
21/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Sławomir Terlikowski, Mariola Sulkowska, Waldemar Famulski, Stanisław Sulkowski, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Prognostic significance of CD34 expression in early cervical squamous cell carcinoma.
Czasopismo: Folia Histochemica et Cytobiologica
Szczegóły: 2001 : 39, suppl. 3, s. 50
Uwagi: Abstracts of the XXXVII Symposium of the Polish Histochemical and Cytochemical Society, Kraków 2-5 September 2001
Polskie słowa kluczowe: Antygeny CD34 ; Rak płaskonabłonkowy ; Nowotwory szyjki macicy
Angielskie słowa kluczowe: Antigens, CD34 ; Carcinoma, squamous cell ; Uterine cervical neoplasms
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
22/99
Autorzy: S[ławomir] Terlikowski, A[ndrzej] Lenczewski, W[aldemar] Famulski, M[ariola] Sulkowska, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Proliferative activity in endometrial hyperplasia and adenocarcinoma.
Czasopismo: Folia Histochemica et Cytobiologica
Szczegóły: 2001 : Vol. 39, 2, s. 163-164
Polskie słowa kluczowe: Regiony jąderkotwórcze - chemia ; Rozrost błony śluzowej macicy - patomorfologia ; Nowotwory macicy ; Podział komórki ; Antygen jądrowy komórek proliferujących - analiza
Angielskie słowa kluczowe: Nucleous organizer region - chemistry ; Endometrial hyperplasia - pathology ; Endometrial neoplasms ; Proliferating cell nuclear antigen - analysis ; Cell division
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.594
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska
23/99
Autorzy: A[ndrzej] Lenczewski, S[ławomir] Terlikowski, M[ariola] Sulkowska, W[aldemar] Famulski, S[tanisław] Sulkowski, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Small cell carcinoma of the uterine cervix - an uncommon variant of cervical cancer with neuroendocrine features.
Czasopismo: Folia Histochemica et Cytobiologica
Szczegóły: 2001 : Vol. 39 supl. 1, s. 53
Uwagi: NATO Advanced Research Workshop. Endocrine Disrupters and Carcinogenic Risk Assessment, Białystok 8-12 May 2001
Polskie słowa kluczowe: Rak drobnokomórkowy ; Nowotwory szyjki macicy
Angielskie słowa kluczowe: Carcinoma, oat cell ; Uterine cervical neoplasms
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
24/99
Autorzy: A[ndrzej] Lenczewski, S[ławomir] Terlikowski, M[ariola] Sulkowska, W[aldemar] Famulski, W[ojciech] Kisielewski, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Small cell carcinoma of the uterine cervix - an uncommon variant of cervical cancer with neuroendocrine features.
Czasopismo: Folia Histochemica et Cytobiologica
Szczegóły: 2001 : Vol. 39 supl. 2, s. 89-90 il. tab. bibliogr. 12 poz. sum.
Uwagi: Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop Endocrine Disrupters and Carcinogenic Risk Assessment, Bialystok, 8-12 May 2001
Polskie słowa kluczowe: Rak drobnokomórkowy - patomorfologia ; Nowotwory szyjki macicy - patomorfologia
Angielskie słowa kluczowe: Carcinoma, small cell - pathology ; Uterine cervical neoplasms - pathology
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska
25/99
Autorzy: S[ławomir] Terlikowski, A[ndrzej] Lenczewski, M[ariola] Sulkowska, W[aldemar] Famulski, S[tanisław] Sulkowski, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Tissue expression of VEGF as a prognostic factor in early cervical squamous cell carcinoma.
Czasopismo: Folia Histochemica et Cytobiologica
Szczegóły: 2001 : Vol. 39 supl. 1, s. 74
Uwagi: NATO Advanced Research Workshop. Endocrine Disrupters and Carcinogenic Risk Assessment, Białystok 8-12 May 2001
Polskie słowa kluczowe: Rak płaskonabłonkowy ; Nowotwory szyjki macicy ; Substancje wzrostowe
Angielskie słowa kluczowe: Carcinoma, squamous cell ; Uterine cervical neoplasms ; Protein isoforms
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
26/99
Autorzy: S[ławomir] Terlikowski, A[ndrzej] Lenczewski, M[ariola] Sulkowska, W[aldemar] Famulski, S[tanisław] Sulkowski, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Tissue expression of VEGF as a prognostic factor in early cervical squamous cell carcinoma.
Czasopismo: Folia Histochemica et Cytobiologica
Szczegóły: 2001 : Vol. 39 supl. 2, s. 112-113 il. tab. bibliogr. 10 poz. sum.
Uwagi: Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop Endocrine Disrupters and Carcinogenic Risk Assessment, Bialystok, 8-12 May 2001
Polskie słowa kluczowe: Czynniki wzrostowe śródbłonka - analiza ; Nowotwory szyjki macicy - patomorfologia ; Rak płaskonabłonkowy - wtórne ; Limfokiny - analiza
Angielskie słowa kluczowe: Endothelial growth factors - analysis ; Uterine cervical neoplasms - pathology ; Carcinoma, squamous cell - secondary ; Lymphokines - analysis
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska
27/99
Autorzy: Sławomir Terlikowski, Andrzej Lenczewski, Mariola Sulkowska, Waldemar Famulski, Janusz Mirończuk, Bożena Dobrzycka, Stanisław Sulkowski, Bogusław Musiatowicz, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Aktywność proliferacyjna komórek w rozrostach i raku gruczołowym błony śluzowej trzonu macicy.
Tytuł angielski: Cell proliferating activity in edometrial hyperplasia and adenocarcinoma.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2000 : Supl., s. 200
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Uwagi: XXVII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Szczecin 13-16 września 2000. Streszczenia. Warszawa: Wydaw. Circa Medica 2000

Polskie słowa kluczowe: Nowotwory macicy - cytologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
28/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Waldemar Famulski, Sławomir Terlikowski, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Aktywność proliferacyjna w rozrostach i raku gruczołowym błony śluzowej trzonu macicy.
Tytuł całości: W: XXXV Sympozjum, Postępy technik biologii komórkowej i molekularnej, Poznań 26-27 września 2000
Opis fizyczny: s. 92
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory błony śluzowej macicy - patomorfologia ; Rozrost błony śluzowej macicy - patomorfologia ; Gruczolakorak - patomorfologia ; Antygen jądrowy komórek proliferujących - analiza ; Antygen jądrowy komórek proliferujących - metabolizm ; Regiony jąderkotwórcze - metabolizm ; Proliferacja komórki
Angielskie słowa kluczowe: Endometrial neoplasms - pathology ; Endometrial hyperplasia - pathology ; Adenocarcinoma - pathology ; Proliferating cell nuclear antigen - analysis ; Proliferating cell nuclear antigen - metabolism ; Nucleolus organizer region - metabolism ; Cell proliferation
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
29/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Sławomir Terlikowski, Mariola Sulkowska, Waldemar Famulski, Bożena Dobrzycka, Stanisław Sulkowski, Bogusław Musiatowicz, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Ekspresja antygenu PCNA w ocenie aktywności proliferacyjnej komórek raka szyjki macicy.
Tytuł angielski: Expression PCNA antigen in cellular proliferative activity of cervical carcinoma.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2000 : 71, 9, s. 1164 - 1168
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy ; Rak płaskonabłonkowy ; Antygen jądrowy komórek proliferujących
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
30/99
Autorzy: Sławomir Terlikowski, Andrzej Lenczewski, Waldemar Famulski, Stanisław Sulkowski, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Ekspresja białek regionów organizatorów jąderkowych (NORs) w nowotworach jajnika pochodzenia nabłonkowego.
Tytuł całości: W: XXXV Sympozjum, Postępy technik biologii komórkowej i molekularnej, Poznań 26-27 września 2000
Opis fizyczny: s. 145
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory jajników - patomorfologia ; Nowotwory jajników - metabolizm ; Regiony jąderkotwórcze - metabolizm
Angielskie słowa kluczowe: Ovarian neoplasms - pathology ; Ovarian neoplasms - metabolism ; Nucleolus organizer region - metabolism
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
31/99
Autorzy: A[ndrzej] Lenczewski, S[ławomir] Terlikowski, S[tanisław] Sulkowski, W[aldemar] Famulski, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Expression of BCL-2 in carcinoma of the uterine cervix.
Czasopismo: Tumor Biology
Szczegóły: 2000 : Vol. 21 supl. 1, s. 146
Uwagi: The 28th Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 2000, Munich, Germany 8-13 September 2000. Abstracts. [Basel: Krager 2000].
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy ; Geny bcl-2
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
32/99
Autorzy: S[ławomir] Terlikowski, S[tanisław] Sulkowski, A[ndrzej] Lenczewski, W[aldemar] Famulski, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Expression of Ki-67 and AgNORs in atypically proliferating mucinous ovarian tumors.
Czasopismo: Tumor Biology
Szczegóły: 2000 : 21, suppl.1, s. 50
Uwagi: The 28th Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 2000, Munich, Germany 8-13 September 2000. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Regiony jąderkotwórcze ; Antygen Ki-67 ; Nowotwory jajników
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
33/99
Autorzy: Sławomir Terlikowski, Andrzej Lenczewski, Mariola Sulkowska, Waldemar Famulski, Stanisław Sulkowski, Bogusław Musiatowicz, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Heterogenność nowotworów nabłonkowych jajnika w analizie ekspresji białek regionów organizatorów jąderkowych /NORS/.
Tytuł angielski: Heterogenity of ovarian epithelial tumors in analysis of nuclear organizer regions (NORS) expression.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 71, 9, s. 1194 - 1197
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory jajników ; Regiony jąderkotwórcze ; Nowotwory
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
34/99
Autorzy: S[ławomir] Terlikowski, A[ndrzej] Lenczewski, S[tanisław] Sulkowski, W[aldemar] Famulski, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Nucleolar organizer regions (NORS) in endometrial hyperplasia and carcinoma.
Czasopismo: Tumor Biology
Szczegóły: 2000 : Vol. 21 supl. 1, s. 49
Uwagi: The 28th Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 2000, Munich, Germany 8-13 September 2000. Abstracts. [Basel: Krager 2000].
Polskie słowa kluczowe: Regiony jąderkotwórcze ; Rozrost błony śluzowej macicy ; Nowotwory macicy
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
35/99
Autorzy: Bożena Dobrzycka, Andrzej Lenczewski, Sławomir Dobrzycki, Sławomir Terlikowski, Janusz Mirończuk, Artur Nowak, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Osoczowe stężenie lipidów u kobiet z hipercholesterolemią w trakcie przezskórnej sekwencyjnej złożonej hormonalnej terapii zastępczej skojarzonej z podawaniem statyn.
Tytuł angielski: Serum lipid levels in hypercholesterolaemic post-menopausal women treated with transdermal sequential combined hormone replacement therapy only or in combination with simvastatin.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 71 nr 9, s. 1074 - 1078
Polskie słowa kluczowe: Hipercholesterolemia - krew ; Terapia hormonalna zastępcza ; Inhibitory reduktaz hydroksymetyloglutarylo-CoA - stosowanie lecznicze ; Lipidy - krew
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
36/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Sławomir Terlikowski, Mariola Sulkowska, Waldemar Famulski, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Proces angiogenezy jako czynnik prognostyczny w inwazyjnym raku szyjki macicy.
Tytuł całości: W: XXXV Sympozjum, Postępy technik biologii komórkowej i molekularnej, Poznań 26-27 września 2000
Opis fizyczny: s. 93
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy - patomorfologia ; Neowaskularyzacja patologiczna - patomorfologia ; Rokowanie ; Immunohistochemia
Angielskie słowa kluczowe: Uterine cervical neoplasms - pathology ; Neovascularization, pathologic - pathology ; Prognosis ; Immunohistochemistry
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
37/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Sławomir Terlikowski, Maciej Lipski, Zdzisław Pieciukiewicz, Bogusław Musiatowicz, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Analiza częstości występowania rozrostów błony śluzowej trzonu macicy i raka gruczołowego w materiale kliniki w latach 1975,1985 i 1995.
Tytuł angielski: Analysis of the frequency of prevalence of endometrial adenocarcinoma based on own materials in the years 1975,1985 and 1995.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1999 : 70, 6, s. 440-443
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory macicy - epidemiologia ; Gruczolakorak ; Rozrost błony śluzowej macicy - epidemiologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
38/99
Autorzy: Marian Bielecki, Andrzej Lenczewski, Bożena Galińska-Kin, Danuta Cynkier, Krystyna Ermusz, Ewa Matulewicz.
Tytuł oryginału: Analiza epidemiologiczna wewnątrzmacicznych i nabytych bakteryjnych zakażeń u wcześniaków.
Tytuł angielski: Analysis of epidemiologic factors in intrauterine and acquired infections of preterm newborns.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1999 : 74, 7, s. 659-664
Polskie słowa kluczowe: Choroby wcześniaków - epidemiologia ; Zakażenia bakteryjne - epidemiologia ; Powikłania ciąży zakaźne - epidemiologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
39/99
Autorzy: Marian Bielecki, Andrzej Lenczewski, Bożena Galińska-Kin, Ewa Matulewicz, Danuta Cynkier, Krystyna Ermusz.
Tytuł oryginału: Analiza epidemiologiczna wrodzonych bakteryjnych infekcji u noworodków.
Tytuł angielski: The epidemiologic factor analysis of the congenital infections of newborns.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1999 : 0, 2, s. 62-68
Polskie słowa kluczowe: Choroby wcześniaków - mikrobiologia ; Zakażenia bakteryjne - przypadki wrodzone ; Choroby noworodków - mikrobiologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
40/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Sławomir Terlikowski, Stanisław Sulkowski, Mariola Sulkowska, Bogusław Musiatowicz, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Angiogeneza jako czynnik prognostyczny w inwazyjnym raku szyjki macicy.
Tytuł angielski: Angiogenesis as a prognostic factor in the invasive cervical carcinoma.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 1999 : T.49 supl.2, s. 16-18 tab. bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.
Uwagi: Wybór wykładów wygłoszonych podczas VII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej w Toruniu,23-25 września 1999. Pod red. Jana Zielińskiego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Onkologiczne 1999
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy ; Neowaskularyzacja patologiczna ; Nowotwory
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
41/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Sławomir Terlikowski, Mariola Sulkowska, Bogusław Musiatowicz, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Immunohistochemiczna ocena ekspresji białka P53 w inwazyjnym płaskonabłonkowym raku szyjki macicy.
Tytuł angielski: Immunohistochemical expression of the protein P53 evaluated in invasive squamous cell carcinoma of the cervix.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1999 : 70, 7, s. 478-483
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy - patomorfologia ; Białko p53 supresji nowotworu - metabolizm ; Rak płaskonabłonkowy - patomorfologia ; Immunohistochemia
Angielskie słowa kluczowe: Uterine cervical neoplasms - pathology ; Tumor suppressor protein p53 - metabolism ; Carcinoma, squamous cell - pathology ; Immunohistochemistry
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
42/99
Autorzy: Sławomir Terlikowski, Andrzej Lenczewski, Stanisław Sulkowski, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Nucleolar organizer regions in differentiated preneoplastic and neoplastic endometrial lesions.
Czasopismo: Gynecologic and Obstetric Investigation
Szczegóły: 1999 : 47, 3, s. 205-209
Polskie słowa kluczowe: Regiony jąderkotwórcze - patomorfologia ; Błona śluzowa macicy - patomorfologia ; Nowotwory macicy - patomorfologia
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.465
Punktacja MNiSW: 7.000
Inne bazy podające opis: Current Contents - Life Sciences ; Medline
43/99
Autorzy: Janusz Mirończuk, Andrzej Lenczewski, Sławomir Terlikowski, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Ocena wybranych paramertów klinicznych u kobiet po operacji wysiłkowego nietrzymania moczu.
Tytuł całości: W: Zaburzenia statyki narządu rodnego wysiłkowe nietrzymanie moczu - niedowartościowany problem kliniczny. Materiały Sympozjum Naukowego Sekcji Ginekologii Operacyjnej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Białystok, 25 - 27 listopoada 1999r. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Gomuły. Białystok : Wydawn. Medan 1999 r.
Opis fizyczny: s. 281 - 286 tab. : bibliogr. 23 poz.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
44/99
Autorzy: J[anusz] Mirończuk, A[ndrzej] Lenczewski, Z[dzisław] Pieciukiewicz, S[ławomir] Terlikowski, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów klinicznych u kobiet po operacji wysiłkowego nietrzymania moczu.
Tytuł całości: W: Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Sekcja Ginekologii Operacyjnej, Białystok, 25-27 listopada 1999
Opis fizyczny: poz. 28
Polskie słowa kluczowe: Nietrzymanie moczu wysiłkowe - chirurgia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
45/99
Autorzy: S[ławomir] Terlikowski, S[tanisław] Sulkowski, A[ndrzej] Lenczewski, B[ogusław] Musiatowicz, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Study of borderline and invasive mucinous ovarian tumors using Ki-67 (MIB 1) antibodies and nucleolar organizer region (NOR) staining.
Czasopismo: Archives of Gynecology and Obstetrics
Szczegóły: 1999 : 263, s. 29-33
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory jajników - diagnostyka ; Białka jądra - immunologia ; Regiony jąderkotwórcze ; Inwazyjność nowotworów
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.107
Punktacja MNiSW: 7.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Clinical Medicine
46/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Sławomir Terlikowski, Mariola Sulkowska, Stanisław Sulkowski, Bogusław Musiatowicz, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Wartość predykcyjna ekspresji białka Bcl-2 w inwazyjnym płaskonabłonkowym raku szyjki macicy.
Tytuł angielski: The predictive value of Bcl-2 protein expression in the invasive squamous cell cervical carcinoma.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 1999 : T.49 supl.2, s. 13-15 tab. bibliogr. 24 poz. streszcz. sum.
Uwagi: Wybór wykładów wygłoszonych podczas VII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej w Toruniu,23-25 września 1999. Pod red. Jana Zielińskiego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Onkologiczne 1999
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy - genetyka ; Białka proto-onkogenne c-bcl-2 ; Rak płaskonabłonkowy
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
47/99
Autorzy: A[ndrzej] Lenczewski, S[ławomir] Terlikowski, S[tanisław] Sulkowski, B[ogusław] Musiatowicz, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Aktywność proliferacyjna komórek w stanach przedrakowych szyjki macicy w oparciu o ilościową ocenę jąderkowych regionów organizacji/NORs/.
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowa. Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy.Zakopane,5-8 marca 1998.Program końcowy.Streszczenia prac./Kraków:UJ/ 1998
Opis fizyczny: s.116.
Polskie słowa kluczowe: Szyjka macicy - cytologia ; Regiony jąderkotwórcze
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
48/99
Autorzy: Marian Bielecki, Maria Bożena Galińska-Kin, Andrzej Lenczewski, Danuta Cynkier.
Tytuł oryginału: Analiza epidemiologiczna wrodzonych bakteryjnych infekcji u noworodków donoszonych.
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 1998 : Supl.do nr 3-4, s.10-12 tab.bibliogr.17 poz.streszcz.
Uwagi: Materiały z V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.Lublin,25-26 września 1998.Kraków:Med.Prakt.1998
Polskie słowa kluczowe: Noworodki
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
49/99
Autorzy: Marek Kulikowski, Andrzej Lenczewski.
Tytuł oryginału: Czynniki prognostyczne w raku szyjki macicy.
Czasopismo: Biuletyn Suwalskie Towarzystwo Ginekologiczne im. prof. Stefana Soszki
Szczegóły: 1998 : R.7 supl., s.21-30 bibliogr.69 poz.
Uwagi: Suwalskie Towarzystwo Ginekologiczne im,Prof.Stefana Soszki.Konferencja naukowa.Białystok-Kukle,19-21.VI.1998 r.Suwałki:Suw.Tow.Ginek.1998
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy ; Nowotwory
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
50/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Sławomir Terlikowski, Bogusław Musiatowicz, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Evaluation of the nucleolar organizer regions in differentiation of squamous carcinoma of the uterine cervix.
Czasopismo: Archives d' Anatomie et de Cytologie Patologique
Szczegóły: 1998 : Vol.46 nr 5-6, s.688
Uwagi: XXII International Congress of the International Academy of Pathology and 13th World Congress of Academic and Environmental Pathology.Nice (Acropolis) France October 18-23,1998 .Abstracts. Paris:Expansion Scientifigue Publications 1998
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy ; Regiony jąderkotwórcze
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
51/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Sławomir Terlikowski, Maciej Lipski, Janusz Mirończuk, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Ocena przydatności ultrasonografii przezpochwowej w diagnostyce raka endometrium.
Tytuł angielski: The estimation of uses of transvaginal ultrasonography in the diagnostics of endometrial carcinoma.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1998 : 69, 9, s.752-756
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory macicy - ultrasonografia ; Ultrasonografia ; Błona śluzowa macicy - patomorfologia ; Nowotwory - ultrasonografia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
52/99
Autorzy: A[lina] Lipska, M. Lipski, A[ndrzej] Lenczewski, J[olanta] Wysocka, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Poziom żelaza/Fe/ i utajona zdolność wiązania żelaza/UIBC/ w surowicy u kobiet leczonych operacyjnie z powodów ginekologicznych.
Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna i Wiadomości PTDL
Szczegóły: 1998 : T.34 supl.1, s.126-127.
Uwagi: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.Zbiór streszczeń.Wrocław,10-12 wrzesień 1998.Kraków:Fund.Rozw.Diag.Lab.1998
Polskie słowa kluczowe: Ginekologia ; Żelazo - krew
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
53/99
Autorzy: Sławomir Terlikowski, Andrzej Lenczewski, Stanisław Sulkowski, Mariola Sulkowska, Bogusław Musiatowicz, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna ekspresji regionów organizatorów jąderkowych/NORs/ w stanach przedrakowych i raku szyjki macicy.
Tytuł angielski: Diagnostic value of nucleolar organizer regions/NORs/ in premalignant and malignant lesions of the uterine cervix.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1998 : 69, 6, s.232-236
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy - diagnostyka ; Regiony jąderkotwórcze ; Rak płaskonabłonkowy - diagnostyka ; Stany przedrakowe - diagnostyka ; Podział komórki
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
54/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Maciej Lipski, Sławomir Terlikowski, Marta Roman, Krystyna Ermusz, Krystyna Dębek, Tadeusz Stojak, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Zespół pasm owodniowych - opis przypadku.
Tytuł angielski: Amniotic disease-case report.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1998 : 69, 8, s.656-659
Polskie słowa kluczowe: Zespół pasm owodniowych ; Zapalenie błon płodowych - powikłania ; Pęknięcie pęcherza płodowego przedwczesne - powikłania
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
55/99
Autorzy: M. Lipski, A[lina] Lipska, A[ndrzej] Lenczewski, J[olanta] Wysocka, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Zmiany poziomu magnezu w odniesieniu do poziomów wapnia i fosforu w surowicy u kobiet leczonych operacyjnie z powodów ginekologicznych.
Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna i Wiadomości PTDL
Szczegóły: 1998 : T.34 supl.1, s.109.
Uwagi: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.Zbiór streszczeń.Wrocław,10-12 wrzesień 1998.Kraków:Fund.Rozw.Diag.Lab.1998
Polskie słowa kluczowe: Ginekologia ; Magnez ; Wapń ; Fosfor
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
56/99
Autorzy: A[ndrzej] Lenczewski, W. Rogulski, S[ławomir] Terlikowski, B[ogusław] Musiatowicz, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Analiza morfologiczna wybranych parametrów w raku szyjki macicy.
Tytuł angielski: Morphologic analysis of chosen parameters in cancer of uterine cervix.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1997 : 68, 6, s.327
Uwagi: XXVI Kongr.Pol.Tow.Ginek.Białystok-Mikołajki-Olsztyn,4-7 czerwca 1997.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
57/99
Autorzy: S[ławomir] Terlikowski, S[tanisław] Sulkowski, A[ndrzej] Lenczewski, B[ogusław] Musiatowicz, M[arek] Kulikowski, J. Kupisz.
Tytuł oryginału: Argyrophilic nucleolar organizer regions in ovarian cancer.
Czasopismo: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Szczegóły: 1997 : 76, suppl.165, p.83.25.
Uwagi: XV FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics.Copenhagen,Denmark,3-8 August 1997.Programme and abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory jajników ; Regiony jąderkotwórcze
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
58/99
Autorzy: Sławomir Terlikowski, Andrzej Lenczewski, Mariola Sulkowska, Bogusław Musiatowicz, Stanisław Sulkowski, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Ekspresja regionów organizatorów jąderkowych i antygenu Ki67 w śluzowych nowotworach jajnika.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe Jubileuszowego Kongresu Ginekologii Praktycznej.Poznań,16-20 września 1997.
Opis fizyczny: s.31-33
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory jajników ; Regiony jąderkotwórcze
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
59/99
Autorzy: A[ndrzej] Lenczewski, J[anusz] Mirończuk, S[ławomir] Terlikowski, Z[dzisław] Pieciukiewicz, M. Jóźwik, M[arek] Drożdżewicz, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Kliniczna ocena przydatności miejscowego zastosowania estrogenów w leczeniu zespołu parć naglących u kobiet po menopauzie.
Tytuł angielski: Efficacy of topical estrogen administration for urge incontinence of urine in postmenopausal women.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1997 : 68, 6, s. 405.
Uwagi: XXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Białystok - Mikołajki - Olsztyn, 4 - 7 czerwca 1997.
Polskie słowa kluczowe: Estriol - stosowanie lecznicze ; Nietrzymanie moczu przy nagłym parciu - farmakoterapia ; Okres pomenopauzalny
Angielskie słowa kluczowe: Estriol - therapeutic use ; Urinary incontinence, urge - drug therapy ; Postmenopause
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
60/99
Autorzy: J[anusz] Mirończuk, A[ndrzej] Lenczewski, Z[dzisław] Pieciukiewicz, M[aciej] Jóźwik, M[arek] Drożdżewicz, S[ławomir] Terlikowski, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Nietrzymanie moczu u kobiet w okresie klimakterium.
Tytuł angielski: Urinary incontinence in climacteric women.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1997 : 68, 6, s.409
Uwagi: XXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Białystok-Mikołajki-Olsztyn, 4-7 czerwca 1997.
Polskie słowa kluczowe: Nietrzymanie moczu ; Przekwitanie - powikłania
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
61/99
Autorzy: A[ndrzej] Lenczewski, S[ławomir] Terlikowski, S[tanisław] Sulkowski, B[ogusław] Musiatowicz, M[arek] Kulikowski, J. Kupisz.
Tytuł oryginału: Nucleolar organizer regions in premalignant and malignant lesion of the uterine cervix.
Czasopismo: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Szczegóły: 1997 : Vol.76 Suppl.167, p.68.
Uwagi: XV FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics.Copenhagen,Denmark,3-8 August 1997.Programme and abstracts.Copenhagen:Munksgaard 1997
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy ; Regiony jąderkotwórcze
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
62/99
Autorzy: Sławomir Terlikowski, Andrzej Lenczewski, Mariola Sulkowska, Bogusław Musiatowicz, Stanisław Sulkowski, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Ocena proliferacji komórek w raku szyjki macicy z zastosowaniem przeciwciała monoklonalnego Ki67 - badania wstępne.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe Jubileuszowego Kongresu Ginekologii Praktycznej.Poznań,16-20 września 1997.Poznań:TERMEDIA 1997
Opis fizyczny: s.64-66 il. : bibliogr.11 poz.streszcz.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy ; Przeciwciała monoklonalne
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
63/99
Autorzy: A[ndrzej] Lenczewski, S[ławomir] Terlikowski, M[ariola] Sulkowska, S[tanisław] Sulkowski, B[ogusław] Musiatowicz, M[arek] Kulikowski.
Tytuł oryginału: Przydatność ocen jąderkowych regionów organizacji/AgNORs/ w histologicznym różnicowaniu raka płaskonabłonkowego szyjki macicy.
Tytuł angielski: Usefulness of determination of nuclear organization regions/AgNORs/ in histologic differentiation of planoepithelial cancer.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1997 : T.68 nr 6, s.328 tab.bibliogr.3 poz.
Uwagi: XXVI Kongr.Pol.Tow.Ginek.Białystok-Mikołajki-Olsztyn,4-7 czerwca 1997.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy ; Rak płaskonabłonkowy ; Regiony jąderkotwórcze
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
64/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Sławomir Terlikowski, Wojciech Rogulski, Wiktor Łotocki, Bogusław Musiatowicz, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Wyniki skojarzonego leczenia raka szyjki macicy - analiza czynników prognostycznych.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe Jubileuszowego Kongresu Ginekologii Praktycznej.Poznań,16-20 września 1997.Poznań:TERMEDIA 1997
Opis fizyczny: s.61-63 tab. : bibliogr.23 poz.streszcz.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy - leczenie
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
65/99
Autorzy: Sławomir Terlikowski, Andrzej Lenczewski, Janusz Mirończuk, Wiktor Łotocki.
Tytuł oryginału: Analiza kliniczna kobiet z rakiem szyjki macicy leczonych w latach 1989-1994.
Tytuł angielski: Clinical analysis of women with cervical carcinoma treated in the period of 1989-1994.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1996 : T.67 nr 3, s.144-147 tab.bibliogr.10 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy - leczenie ; Inwazyjność nowotworów - leczenie ; Nowotwory - leczenie ; Warunki społeczne
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
66/99
Autorzy: Sławomir Terlikowski, Stanisław Sulkowski, Mariola Sulkowska, Andrzej Lenczewski, Wiktor Łotocki.
Tytuł oryginału: Differential expression of AgNORs in selected states of endometrial proliferation.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1996 : T.67 Supl.6., s.141-145 il.tab.bibliogr.14 poz.sum.
Uwagi: Basic sciences in gynecology.Kazimierz,September 6-7,1996.Ed.Jerzy A.Jakowicki.
Polskie słowa kluczowe: Rozrost błony śluzowej macicy
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
67/99
Autorzy: Janusz Mirończuk, Andrzej Lenczewski, Zdzisław Pieciukiewicz, Marek Drożdżewicz, Sławomir Terlikowski, Wiktor Łotocki.
Tytuł oryginału: Powikłania operacji cięcia cesarskiego u kobiet leczonych w klinice w latach 1976-1995.
Tytuł angielski: Complications of cesarean section in women treated in the clinic in years 1976-1995.
Czasopismo: Kliniczna Perinatologia i Ginekologia
Szczegóły: 1996 : Supl.12.W: I Ogólnopolskie Sympozjum: Cięcie cesarskie we współczesnym położnictwie.Łódź,6-8 czerwca 1996.Łódź:Kom.Fizjopat.Płodu i Rozrodu Kom.Rozw.Człow.PAN 1996, s.213-216 tab.bibliogr.17 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Cięcie cesarskie - działanie szkodliwe
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
68/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Janusz Mirończuk, Zdzisław Pieciukiewicz, Sławomir Terlikowski, Marek Drożdżewicz, Wiktor Łotocki.
Tytuł oryginału: Uszkodzenia pęcherza moczowego podczas operacji cięcia cesarskiego.
Tytuł angielski: Urinary bladder injury during cesarean section.
Czasopismo: Kliniczna Perinatologia i Ginekologia
Szczegóły: 1996 : Supl.12.W: I Ogólnopolskie Sympozjum: Cięcie cesarskie we współczesnym położnictwie.Łódź,6-8 czerwca 1996.Łódź:Kom.Fizjopat.Płodu i Rozrodu Kom.Rozw.Człow.PAN 1996, s.213-216 tab.bibliogr.17 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Cięcie cesarskie - działanie szkodliwe ; Pęcherz moczowy - urazy
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
69/99
Autorzy: Sławomir Terlikowski, Andrzej Lenczewski, Janusz Mirończuk, Wiktor Łotocki.
Tytuł oryginału: Analiza kliniczna kobiet z rakiem szyjki macicy leczonych w latach 1989-1994 w Klinice Ginekologii i Położnictwa Septycznego AMB.
Tytuł angielski: Clinical analysis of women with cervical carcinoma treated in the period of 1989-1994 in the Clinic of Gynecology and Septic Obstetrics.
Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Chirurgów Onkologów.II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.Białowieża,11-14 maja 1995./Białystok:B.n.1995/
Opis fizyczny: s.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
70/99
Autorzy: A[ndrzej] Lenczewski, W[ojciech] Rogulski, S[ławomir] Terlikowski, B[ogusław] Musiatowicz, W[iktor] Łotocki.
Tytuł oryginału: Miejscowe odczyny komórkowe wyznacznikami histoklinicznej prognozy w raku szyjki macicy/doniesienie wstępne/.
Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Chirurgów Onkologów.II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.Białowieża,11-14 maja 1995./Streszcz././B.m.B.n./1995
Opis fizyczny: s.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
71/99
Autorzy: A[ndrzej] Lenczewski, W[ojciech] Rogulski, S[ławomir] Terlikowski, B[ogusław] Musiatowicz, W[iktor] Łotocki.
Tytuł oryginału: Morfologiczne podstawy histoklinicznej prognozy w raku szyjki macicy.
Czasopismo: Biuletyn Suwalskie Towarzystwo Ginekologiczne im. prof. Stefana Soszki
Szczegóły: 1995 : R.4 nr 16, s.14-28 tab.bibliogr.70 poz.streszcz.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy ; Nowotwory ; Stadium zaawansowania nowotworu
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
72/99
Autorzy: W. Gromkowski, A[ndrzej] Lenczewski, S[ławomir] Terlikowski.
Tytuł oryginału: Znieczulenie w leczeniu operacyjnym chorych z inwazyjnym rakiem szyjki macicy.
Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Chirurgów Onkologów.II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.Białowieża,11-14 maja 1995./Streszcz././B.m.B.n./1995
Opis fizyczny: s.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy - chirurgia ; Ginekologia ; Anestezja
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
73/99
Autorzy: Zdzisław Pieciukiewicz, Janusz Mirończuk, Andrzej Lenczewski, Wiktor Łotocki.
Tytuł oryginału: Ocena czynności pęcherza i cewki moczowej w wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet.
Tytuł angielski: Functional assessment of the bladder and urethra in women with stress urinary incontinence.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1994 : Supl.1, s.523-526 tab.bibliogr.14 poz.streszcz.sum.
Uwagi: XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.Warszawa,26-28.05.1994.Warszawa:Split Trading/1994/
Polskie słowa kluczowe: Nietrzymanie moczu wysiłkowe - chirurgia ; Pęcherz moczowy - patofizjologia ; Cewka moczowa - patofizjologia
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
74/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Janusz Mirończuk, Zdzisław Pieciukiewicz, Wiktor Łotocki.
Tytuł oryginału: Ocena kliniczna przydatności chlorowodorku oksybutyniny/Ditropan/ w leczeniu zespołu niestabilnego pęcherza moczowego u kobiet.
Tytuł angielski: Clinical assessment of the efficacy of oxybutynin hydrochloride/Ditropan/ for the management of the detrusor instability in women.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1994 : Supl.1, s.516-518 tab.bibliogr.13 poz.streszcz.sum.
Uwagi: XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.Warszawa,26-28.05.1994.Warszawa:Split Trading/1994/
Polskie słowa kluczowe: Środki parasympatykolityczne - stosowanie lecznicze ; Mięśnie gładkie - wpływ środków chemicznych ; Nietrzymanie moczu - farmakoterapia
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
75/99
Autorzy: Zdzisław Pieciukiewicz, Janusz Mirończuk, Andrzej Lenczewski, Wiktor Łotocki.
Tytuł oryginału: Uroflowmetria w ocenie stanu czynnościowego pęcherza i cewki moczowej u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu leczonych operacyjnie.
Tytuł angielski: Uroflowmetric evaluation of the bladder and urethra functional state in women with stress urinary incontinence treated surgically.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1994 : Supl.1, s.519-522 tab.bibliogr.13 poz.streszcz.sum.
Uwagi: XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.Warszawa,26-28.05.1994.Warszawa:Split Trading/1994/
Polskie słowa kluczowe: Nietrzymanie moczu wysiłkowe - chirurgia ; Pęcherz moczowy - patofizjologia ; Cewka moczowa - patofizjologia
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
76/99
Autorzy: Janusz Mirończuk, Andrzej Lenczewski, Zdzisław Pieciukiewicz, Maciej Jóźwik, Wiktor Łotocki.
Tytuł oryginału: Badania uroflowmetryczne w diagnostyce wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
Tytuł angielski: Uroflowmetry in diagnostics of stress urinary incontience in women.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1992 : 63, 4, s.195-198
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
77/99
Autorzy: Andrzej Podsiadły, Wiktor Łotocki, Andrzej Lenczewski.
Tytuł oryginału: Ocena morfologiczna nerek płodów królic z nadciśnieniem doświadczalnym w ciąży.
Tytuł angielski: Morphologic assessment of foetal kidneys in rabbits with experimental hypertension during pregnancy.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1987 : 58, s.135-141
Uwagi: Sympozjum Naukowe "Zespół opóźnionego wzrostu płodu". Białowieża, 25-26 wrzesnia 1987. Materiały naukowe.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
78/99
Autorzy: Wiktor Łotocki, Krystyna Kuczyńska, Andrzej Lenczewski.
Tytuł oryginału: Biocenoza pochwy u kobiet w ciąży zaawansowanej, gestozie i w ciąży po terminie porodu.
Tytuł angielski: Vaginal biocenosis in women with advanced pregnancy, gestosis and postmature pregnancy.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1986 : 57, 9, s. 600-604
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
79/99
Autorzy: Wiktor Łotocki, Krystyna Kuczyńska, Andrzej Lenczewski.
Tytuł oryginału: Biocenoza pochwy u kobiet w ciąży zaawansowanej, gestozie i w ciąży po terminie porodu.
Tytuł angielski: Vaginal biocenosis in women with advanced pregnancy, gestosis and postmature pregnancy.
Tytuł całości: W: Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Kraków, 8-10 września 1985 r. Materiały zjazdu. T. 1.
Opis fizyczny: s. 167-168
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
80/99
Autorzy: Andrzej Podsiadły, Wiktor Łotocki, Andrzej Lenczewski.
Tytuł oryginału: Zmiany morfologiczne w nerkach królic z nadciśnieniem doświadczalnym w ciąży.
Tytuł angielski: Morphological changes in the kidneys of female rabbits with experimental hypertension in pregnancy.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1985 : 56, 4, s. 189-194
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
81/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Wiktor Łotocki, Stefan Jaworski, Maria Łazewska, Marian Bielecki.
Tytuł oryginału: Badania morfologiczne tętniczek płuc po Dilatolu u ciężarnych królic z nadciśnieniem doświadczalnym.
Tytuł angielski: Morphological investigations of pulmonary arterioles after administration of Dilatol to pregnant rabbits with experimental hypertension.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1984 : 55, 2, s. 95-100
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
82/99
Autorzy: Wiktor Łotocki, Marek Drożdżewicz, Andrzej Choroszewski, Włodzimierz Misiaszek, Andrzej Lenczewski.
Tytuł oryginału: Poligraficzne badanie snu u kobiet w okresie jajeczkowania. Ocena wstępna.
Tytuł angielski: Polygraphic investigations of the sleep in women during ovulation. Preliminary estimation.
Tytuł całości: W: Diagnostyka i indukcja owulacji. VI Naukowa Konferencja Sekcji Płodności i Niepłodności P.T.G. Bydgoszcz, 16-19.09.1983 rok.
Opis fizyczny: s. 85-91
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
83/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Stefan Jaworski, Wiktor Łotocki, Marian Bielecki, Maria Łazewska.
Tytuł oryginału: Wpływ chlorowodorku bufeniny na objętość krwi krążącej i fizyczny rozwój płodów królic z nadciśnieniem doświadczalnym.
Tytuł angielski: Effect of buffenin hydrochloride on the volume of circulating blood and physical development of fetuses of female rabbits with experimental hypertension.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1983 : 54, 7, s. 453-457
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
84/99
Autorzy: Andrzej Kuć, Wiktor Łotocki, Andrzej Lenczewski.
Tytuł oryginału: Enzymy oddechowe myometrium i ścian tętniczek myometrium w EPH-gestozie.
Tytuł angielski: Respiratory enzymes of the myometrium and of its blood vessels wall in cases of EPH-gestosis.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 213-220
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
85/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Bogusław Musiatowicz, Marek Drożdżewicz, Wiktor Łotocki.
Tytuł oryginału: Kliniczne i morfologiczne odrębności rozwojowe gruczolakoraka śluzowego jajnika.
Tytuł angielski: Clinical and morphological developmental peculiarities of ovarian myxoadenocarcinoma.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1982 : 35, 9, s. 595-598
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
86/99
Autorzy: Andrzej Kuć, Wiktor Łotocki, Andrzej Lenczewski, Bogusław Musiatowicz.
Tytuł oryginału: Wznowa ogniskowa czerniaka sromu po sześciu latach od operacyjnego leczenia.
Tytuł angielski: Recurrent vulvar melanoma six years after surgical treatment.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1982 : 35, 7-8, s. 513-516
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
87/99
Autorzy: Stefan Jaworski, Wiktor Łotocki, Maria Łazewska, Marian Bielecki, Andrzej Lenczewski.
Tytuł oryginału: Die intrauterine Entwicklung des Feten und das Verhalten des kreisenden Blutes bei schwangeren Kaninchen in der experimentellen Hypertonie.
Czasopismo: Zentralblatt für Gynäkologie
Szczegóły: 1981 : 103, 2, s. 72-75
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: GER
88/99
Autorzy: Stefan Jaworski, Wiktor Łotocki, Andrzej Lenczewski.
Tytuł oryginału: Farmakologiczny model nadciśnienia tętniczego u królicy w ciąży.
Tytuł angielski: Pharmacological model of arterial hypertension in pregnant rabbit.
Tytuł całości: W: V Krajowa Konferencja naukowo-szkoleniowa: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Streszczenia referatów. Warszawa, 1981.
Opis fizyczny: s. 66-68
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
89/99
Autorzy: Stefan Jaworski, Wiktor Łotocki, Marian Bielecki, Maria Łazewska, Andrzej Lenczewski.
Tytuł oryginału: Morphologische Untersuchungen der Lungenarteriolen in der experimentellen Hypertonie bei schwangeren Kaninchen.
Czasopismo: Zentralblatt für Gynäkologie
Szczegóły: 1981 : 103, 2, s. 65-71
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: GER
90/99
Autorzy: Andrzej Lenczewski, Stefan Jaworski, Wiktor Łotocki.
Tytuł oryginału: Ostry krwotok wewnętrzny z pękniętego naczynia żylnego mięśniaka macicy.
Tytuł angielski: Acute internal haemorrhage from a ruptured vein in uterine myoma.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1981 : 34, 7, s. 609-610
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
91/99
Autorzy: Wiktor Łotocki, Edward Kopystecki, Marek Drożdżewicz, Andrzej Lenczewski, Andrzej Podsiadły.
Tytuł oryginału: Poligraficzne badania snu u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. Ocena wstępna.
Tytuł angielski: Polygraphic examinations of sleep of women in the first trimester of pregnancy. A preliminary assessment.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe XXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. (Poznań, 1981) Cz. 1. Fizjopatologia pierwszego trymestru ciąży.
Opis fizyczny: s. 13-16
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
92/99
Autorzy: Z[dzisław] Skrzydlewski, M[arian] Bielecki, W[iktor] Łotocki, M[aria] Łazewska, S[tefan] Jaworski, A[ndrzej] Lenczewski.
Tytuł oryginału: Badania porównawcze gospodarki lipidowej u rodzących z EPH-gestozą i ich noworodków.
Tytuł angielski: Comparison of lipid metabolism in EPH-gestosis parturients and their newborns
Czasopismo: Zentralblatt fur Gynakologie
Szczegóły: 1980 : 102, s. 1151-1153
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: GER
93/99
Autorzy: Wiktor Łotocki, Andrzej Kuć, Andrzej Lenczewski.
Tytuł oryginału: Rak pochwy i sromu współistniejący z całkowitym wypadaniem narządu rodnego.
Tytuł angielski: Carcinoma of vagina and vulva coexisting with total prolapse of the genital organ.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Stany przednowotworowe i nowotworowe sromu". Gdańsk 1980.
Opis fizyczny: s. 216-222
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
94/99
Autorzy: Stefan Jaworski, Wiktor Łotocki, Maria Łazewska, Marian Bielecki, Andrzej Lenczewski.
Tytuł oryginału: Wpływ doświadczalnego nadciśnienia u ciężarnych królic na stan ciężarnej i płodu.
Tytuł angielski: The effect of experimental hypertension in pregnant rabbits on the status of mother and fetus.
Tytuł całości: W: Badania naczyń krwionośnych i układu krążenia w gestozie. Zbiór prac. III Sympozjum Sekcji Gestozy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Szczecin, 10-11 V 1980.
Opis fizyczny: s. 64-69
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
95/99
Autorzy: Stefan Soszka, Andrzej Lenczewski, Wiktor Łotocki.
Tytuł oryginału: Zdolność fagocytarna i transportowa komórek płynu otrzewnowego u myszek w ciąży.
Tytuł angielski: Phagocytic and transport ability of peritoneal fluid cells in pregnant mice.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1980 : 35, 34, s. 1297-1299
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
96/99
Autorzy: Z[dzisław] Skrzydlewski, M[arian] Bielecki, W[iktor] Łotocki, M[aria] Łazewska, S[tefan] Jaworski, A[ndrzej] Lenczewski.
Tytuł oryginału: Badania porównawcze gospodarki lipidowej u rodzących z EPH-gestozą i ich noworodków.
Tytuł angielski: Comparison of lipid metabolism in EPH-gestosis parturients and their newborns.
Tytuł całości: W: Pamiętnik Sympozjum Perinatologicznego organizowanego w roku XXX-lecia Akademii Medycznej im. J. Marchlewskiego w Białymstoku. Białystok-Olsztyn, 25-26 XI 1979
Opis fizyczny: s. 146-149
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
97/99
Autorzy: S[tefan] Jaworski, W[iktor] Łotocki, M[arian] Bielecki, M[aria] Łazewska, A[ndrzej] Lenczewski.
Tytuł oryginału: Morphological investigations of arterioles in the experimental hypertension in pregnant rabbits.
Tytuł całości: W: Professor K. de Snoo Memorial Congress. In cooperation with the 11th Meeting of the Organisation Gestosis. The Hague, 18th-22st September 1979. Book of abstracts.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
98/99
Autorzy: M[arian] Bielecki, M[aria] Łazewska, W[iktor] Łotocki, S[tefan] Jaworski, A[ndrzej] Lenczewski.
Tytuł oryginału: Morphological parameters of peripheral blood and iron metabolism in parturients with gestosis in their newborns.
Tytuł całości: W: Professor K. de Snoo Memorial Congress. In cooperation with the 11th Meeting of the Organisation Gestosis. The Hague, 18th-22st September 1979. Book of abstracts.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
99/99
Autorzy: Wiktor Łotocki, Andrzej Lenczewski.
Tytuł oryginału: Gruczolistość zewnętrzna i stan układu moczowego u kobiet.
Tytuł angielski: External adenomatosis and the condition of the urinary system in women.
Tytuł całości: W: Materiały III Sympozjum Sekcji Onkologii Ginekologicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Kołobrzeg, dnia 7-8 maja 1978 roku. Cz. 1. Patologiczne rozrosty endometrium.
Opis fizyczny: s. 110-116b
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB