logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: MODRZEJEWSKI WOJCIECH
Liczba odnalezionych rekordów: 54Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/54
Autorzy: Wojciech Modrzejewski, Małgorzata Knapp, Agnieszka Dobrzyń, Włodzimierz J[erzy] Musiał, Jan Górski.
Tytuł oryginału: Ceramidy i cząsteczki adhezyjne w stabilnej chorobie niedokrwiennej serca.
Tytuł angielski: Ceramides and adhesive molecules in stable ischaemic heart disease.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2008 : 65, 3, s. 131-134
Angielskie słowa kluczowe: Adult ; Aged ; Case-control studies ; Ceramides - blood ; Cholesterol - blood ; Cholesterol, HDL - blood ; Cholesterol, LDL - blood ; E-selectin - blood ; Female ; Humans ; Intercellular adhesion molecule-1 - blood ; Male ; Middle aged ; Myocardial ischemia - blood ; Triglycerides - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: Medline
Streszczenie w PubMed:
2/54
Autorzy: A[gnieszka] Kuklińska, P[aweł] Kralisz, W[łodzimierz] J[erzy] Musiał, B[ożena] Sobkowicz, W[ojciech] Modrzejewski, K[arol] Kamiński, S[ławomir] Dobrzycki.
Tytuł oryginału: Inflammation and prostacyclin synthesis in patients with acute coronary syndromes roceiving low dose of rofecoxib.
Czasopismo: Acute Cardiac Care
Szczegóły: 2006 : Vol. 8 suppl. 2: Abstract Book of the Acute Cardiac Care Congress, Prague, Czech Republic, 21 - 24 October 2006., s. 41
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
3/54
Autorzy: A[gnieszka] Kuklińska, K[arol] Kamiński, W[ojciech] Modrzejewski, W[łodzimierz] J[erzy] Musiał, B[ożena] Sobkowicz, P[aweł] Kralisz, S[ławomir] Dobrzycki.
Tytuł oryginału: The effect of simvastatin and a low dose of rofecoxib on blood pressure in patients with acute coronary syndromes and mild hypertension.
Czasopismo: Acute Cardiac Care
Szczegóły: 2006 : Vol. 8 suppl. 2: Abstract Book of the Acute Cardiac Care Congress, Prague, Czech Republic, 21 - 24 October 2006., s. 103
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
4/54
Autorzy: A[gnieszka] M. Kuklińska, W[łodzimierz] J[erzy] Musiał, K[arol] A. Kamiński, P[aweł] Kralisz, W[ojciech] Modrzejewski, B[ożena] Sobkowicz, S[ławomir] Dobrzycki, S. Stec, I. Wojtkowska.
Tytuł oryginału: Low dose rofecoxib, inflammation and prostacyclin synthesis in acute coronary syndromes.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 2005 : 50, s. 339-342
Polskie słowa kluczowe: Niedokrwienie mięśnia sercowego - farmakoterapia ; Niedokrwienie mięśnia sercowego - krew ; Choroba ostra ; Symwastatyna - stosowanie lecznicze ; Inhibitory cyklooxygenazy - stosowanie lecznicze ; Laktony - stosowanie lecznicze ; Sulfony - stosowanie lecznicze ; Epoprostenol - biosynteza ; Białko C-reaktywne - analiza ; Interleukina 6 - krew ; 6-ketoprostaglandyna F1 alfa - krew ; Leczenie farmakologiczne skojarzone
Angielskie słowa kluczowe: Myocardial ischemia - drug therapy ; Myocardial ischemia - blood ; Acute disease ; Simvastatin - therapeutic use ; Cyclooxygenase inhibitors - therapeutic use ; Lactones - therapeutic use ; Sulfones - therapeutic use ; Epoprostenol - biosynthesis ; C-reactive protein - analysis ; Interleukin-6 - blood ; 6-ketoprostaglandin F1 alpha - blood ; Drug therapy, combination
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
5/54
Autorzy: A. Sulewska, W[ojciech] Modrzejewski, O[ksana] Kovalchuk, I[rena] Kasacka, R[yszard] Jackowski, T[omasz] Hirnle, W[łodzimierz] Musiał, L[ech] Chyczewski.
Tytuł oryginału: Attempts to detect Helicobacter pylori in atherosclerotic plaques.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. 1, s. 239-241 wykr. bibliogr. 9 poz. abstr.
Uwagi: Proceedings of 40th Symposium of the Polish Histochemical and Cytochemical Society, Bialystok, Poland, 16-18 September 2004.
Polskie słowa kluczowe: Helicobacter pylori - izolowanie i oczyszczanie ; Helicobacter pylori - genetyka ; DNA bakteryjny - izolowanie i oczyszczanie ; Stwardnienie tętnic - mikrobiologia ; Endarterektomia ; Czynniki ryzyka ; Reakcja łańcuchowa polimerazy - metody
Angielskie słowa kluczowe: Helicobacter pylori - isolation & purification ; Helicobacter pylori - genetics ; DNA, bacterial - isolation & purification ; Arteriosclerosis - microbiology ; Endarterectomy ; Risk factors ; Polymerase chain reaction - methods
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
6/54
Autorzy: A. Sulewska, W[ojciech] Modrzejewski, O[ksana] Kovalchuk, L[ech] Chyczewski.
Tytuł oryginału: Próby wykrywania Helicobacter pylori metodami molekularnymi w blaszkach miażdżycowych u chorych.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl. II, s. 162
Uwagi: XL Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histo - i Cytochemików, Białystok, 16 - 18 wrzesień 2004r. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Helicobacter pylori - izolowanie i oczyszczanie ; Helicobacter pylori - genetyka ; DNA bakteryjny - izolowanie i oczyszczanie ; Endarterektomia ; Stwardnienie tętnic - mikrobiologia ; Czynniki ryzyka ; Reakcja łańcuchowa polimerazy - metody
Angielskie słowa kluczowe: Helicobacter pylori - isolation & purification ; Helicobacter pylori - genetics ; DNA, bacterial - isolation & purification ; Endarterectomy ; Arteriosclerosis - microbiology ; Risk factors ; Polymerase chain reaction - methods
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
7/54
Autorzy: A[gnieszka] Kuklińska, W[łodzimierz] J[erzy] Musiał, W[ojciech] Modrzejewski, K[arol] Kamiński, P. Kralisz.
Tytuł oryginału: The influence of low dose rofecoxib and simvastatin on inflammation and prostacyclin synthesis in patients with acute coronary syndromes.
Czasopismo: European Heart Journal
Szczegóły: 2004 : Vol. 25 supl., s. 296
Polskie słowa kluczowe: Niedokrwienie mięśnia sercowego - farmakoterapia ; Niedokrwienie mięśnia sercowego - krew ; Choroba ostra ; Symwastatyna - stosowanie lecznicze ; Inhibitory cyklooxygenazy - stosowanie lecznicze ; Laktony - stosowanie lecznicze ; Sulfony - stosowanie lecznicze ; Epoprostenol - biosynteza ; Białko C-reaktywne - analiza ; Interleukina 6 - krew ; 6-ketoprostaglandyna F1 alfa - krew ; Leczenie farmakologiczne skojarzone
Angielskie słowa kluczowe: Myocardial ischemia - drug therapy ; Myocardial ischemia - blood ; Acute disease ; Simvastatin - therapeutic use ; Cyclooxygenase inhibitors - therapeutic use ; Lactones - therapeutic use ; Sulfones - therapeutic use ; Epoprostenol - biosynthesis ; C-reactive protein - analysis ; Interleukin-6 - blood ; 6-ketoprostaglandin F1 alpha - blood ; Drug therapy, combination
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
8/54
Autorzy: Anna Tomaszuk-Kazberuk, Włodzimierz J[erzy] Musiał, Wojciech Modrzejewski, Małgorzata Knapp, Anna Lisowska.
Tytuł oryginału: Ziarnica złośliwa jako przyczyna gorączki u chorego z wadą serca i podejrzeniem infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
Tytuł angielski: Hodgkin's disease as a cause of pyrexia in apatient with valvular heart disease and suspicion of infective endocarditis - a case report.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2004 : 60, 1, s. 57-58
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie wsierdzia bakteryjne - diagnostyka ; Ziarnica złośliwa - powikłania ; Ziarnica złośliwa - diagnostyka ; Zastawka aorty - patomorfologia ; Gorączka o nieznanej etiologii - etiopatogeneza
Angielskie słowa kluczowe: Endocarditis, bacterial - diagnosis ; Hodgkin disease - complications ; Hodgkin disease - diagnosis ; Aortic valve - pathology ; Fever of unknown origin - etiology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
9/54
Autorzy: Agnieszka M. Kuklińska, Włodzimierz J[erzy] Musiał, Wojciech Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Korzyści a ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych przy stosowaniu inhibitorów cyklooksygenazy. Którędy droga?
Tytuł angielski: Cardiovascular benefit and risk connected with use of cyclooxygenase inhibitors. Where should we go?
Czasopismo: Forum Kardiologów
Szczegóły: 2003 : 8, 1, s. 5-10
Polskie słowa kluczowe: Inhibitory cyklooxygenazy - stosowanie lecznicze ; Choroby serca
Angielskie słowa kluczowe: Cyclooxygenase inhibitors - therapeutic use ; Heart diseases
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
10/54
Autorzy: Wojciech Modrzejewski, Włodzimierz J[erzy] Musiał.
Tytuł oryginału: Rola endoteliny w patogenezie ostrych zespołów wieńcowych.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T.57 supl.4, s.IV-77-83 wykr.bibliogr.57 poz.
Uwagi: Materiały dydaktyczne Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Niewydolny śródbłonek naczyniowy".
Polskie słowa kluczowe: Endoteliny ; Choroba wieńcowa - etiopatogeneza
Angielskie słowa kluczowe: Endothelins ; Coronary disease - etiology
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Embase
11/54
Autorzy: W[ojciech] Modrzejewski, A[gnieszka] Dobrzyń, M[ałgorzata] Knapp, W[łodzimierz] J[erzy] Musiał, J[an] Górski.
Tytuł oryginału: Ceramidy osocza w zawale serca i stabilnej chorobie wieńcowej.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2001 : T. 55 supl. 1, s. I-131 tab.
Uwagi: V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 27-29 września, 2001
Polskie słowa kluczowe: Ceramidy ; Zawał serca ; Choroba wieńcowa
Angielskie słowa kluczowe: Ceramides ; Myocardial infarction ; Coronary disease
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
12/54
Autorzy: Włodzimierz J[erzy] Musiał, Wojciech Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Safeer Richard S., Cornell Martha O. : Nowe spojrzenie na rolę cholesterolu frakcji HDL. Czas skupić się na zwiększaniu stężenia lipoprotein o dużej gęstości.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2001 : Vol. 10 nr 8, s. 49-65 bibliogr. 1 poz.
Polskie słowa kluczowe: Cholesterol
Angielskie słowa kluczowe: Cholesterol
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
13/54
Autorzy: W[ojciech] Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Mechanizmy zapalne w patogenezie ostrych zespołów wieńcowych.
Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna
Szczegóły: 2001 : T. 37 supl. 2, s. 48
Uwagi: XIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Poznań, 5-7 września 2001. Zbiór streszczeń.
Polskie słowa kluczowe: Choroby serca - etiopatogeneza ; Zapalenie
Angielskie słowa kluczowe: Heart diseases - etiology ; Inflammation
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
14/54
Autorzy: W[ojciech] Modrzejewski, W[łodzimierz] J[erzy] Musiał, W[acław] Kochman, M[ałgorzata] Knapp.
Tytuł oryginału: Association of tumor necrosis factor-alpha, lipids and hemostatic factors with coronary heart disease.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53 supl. 2, s. II-5
Uwagi: IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 28-30 września 2000, Wrocław. Warszawa: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 2000.
Polskie słowa kluczowe: Choroby mięśnia sercowego ; Czynnik martwicy nowotworu alfa
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
15/54
Autorzy: W[ojciech] Modrzejewski, A[gnieszka] Busłowska, M. Knapp, W[łodzimierz] Musiał.
Tytuł oryginału: Ceramidy osocza w zawale mięśnia sercowego.
Tytuł całości: W: IV Sympozjum Naukowe Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK, Komisji Krążenia Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN, Komisji Układu Sercowo-Naczyniowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN: Niewydolny mięsień sercowy. Program i streszczenia.Poznań-Kiekrz,7-9 października 1999./Poznań:PAN/ 1999
Opis fizyczny: s.25.
Polskie słowa kluczowe: Zawał serca ; Ceramidy - analiza
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
16/54
Autorzy: Wojciech Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Infekcje a choroba niedokrwienna serca.
Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna i Wiadomości PTDL
Szczegóły: 1998 : T.34 supl.1, s.141.
Uwagi: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.Zbiór streszczeń.Wrocław,10-12 wrzesień 1998.Kraków:Fund.Rozw.Diag.Lab.1998
Polskie słowa kluczowe: Choroby mięśnia sercowego
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
17/54
Autorzy: D[orota] Miłek-Kurzątkowska, W[łodzimierz] J. Musiał, W[ojciech] Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Ocena aktywności katepsyny D w świeżym zawale mięśnia sercowego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1998 : T.49 supl.1.W: II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Katowice,4-6 września 1998.Warszawa:Pol.Tow.Kard.1998, s.104.
Polskie słowa kluczowe: Katepsyna D ; Zawał serca
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
18/54
Autorzy: K.W.H. Wodzig, J.A. Kragten, W[ojciech] Modrzejewski, J[an] Górski, M.P. Dieijen-Visser van, J.F.C. Glatz, W.Th. Hermens.
Tytuł oryginału: Thrombolytic therapy does not change the release ratios of enzymatic and non-enzymatic myocardial marker proteins.
Czasopismo: Clinica Chimica Acta
Szczegóły: 1998 : Vol. 272, s. 209-223
Polskie słowa kluczowe: Zawał serca - leczenie
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.099
Punktacja MNiSW: 9.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences
19/54
Autorzy: Wojciech Modrzejewski, Jan Górski, Włodzimierz J. Musiał.
Tytuł oryginału: Białko wiążące kwasy tłuszczowe/FABP/.Nowy,wczesny wskaźnik uszkodzenia mięśnia serca.
Tytuł angielski: Fatty acid-binding protein/FABP/ - a new early biochemical marker of myocardial damage.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1997 : 46, 6, s.556-559
Polskie słowa kluczowe: Białka - analiza ; Zawał serca - diagnostyka ; Kwasy tłuszczowe
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
20/54
Autorzy: Dorota Miłek-Kurzątkowska, Wojciech Modrzejewski, Włodzimierz J. Musiał.
Tytuł oryginału: Biochemiczne wskaźniki reperfuzji wieńcowej.
Tytuł angielski: Biochemical markers of coronary reperfusion.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1997 : 97, 1, s.74-77
Polskie słowa kluczowe: Zawał serca - krew ; Markery biologiczne ; Reperfuzja ; Krążenie wieńcowe
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
21/54
Autorzy: Dorota Miłek-Kurzątkowska, Wojciech Modrzejewski, Włodzimierz J. Musiał.
Tytuł oryginału: Biochemiczne wskaźniki uszkodzenia mięśnia sercowego w zawale serca.
Tytuł angielski: Biochemical markers of myocardial damage in myocardial infarction.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1997 : 97, 1, s.69-73
Polskie słowa kluczowe: Zawał serca - krew ; Markery biologiczne - krew ; Mięsień sercowy - patomorfologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
22/54
Autorzy: W[ojciech] Modrzejewski, W[łodzimierz] J. Musiał, S[ławomir] Dobrzycki, A[natol] Aksiucik.
Tytuł oryginału: Endotelina oraz lipidy w chorobie niedokrwiennej serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. 289.
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 4-6 września 1997. Streszczenia.
Polskie słowa kluczowe: Choroby mięśnia sercowego ; Endoteliny ; Lipidy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
23/54
Autorzy: W[ojciech] Modrzejewski, K.W.H. Wodzig, J[an] Górski, W[łodzimierz] J. Musiał, J.F. Glatz.
Tytuł oryginału: Białko wiążące kwasy tłuszczowe-wczesny biochemiczny marker zawału serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : T. 45 Supl. 1., poz. 205.
Uwagi: 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 5-7 września 1996.
Polskie słowa kluczowe: Białko ; Zawał serca
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
24/54
Autorzy: Jolanta B. Prokop, Wojciech Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Wpływ lipoproteiny/a/-Lp/a/ na drożność tetnic wieńcowych z uwzględnieniem sposobu leczenia choroby niedokrwiennej serca.
Tytuł angielski: Effect of lipoprotein/a/ on coronary arteries patency depending upon ischemic heart disease treatment.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1996 : T.96 nr 2, s.177-182 wykr.bibliogr.31 poz.
Polskie słowa kluczowe: Choroby wieńcowa - leczenie ; Lipoproteiny - krew ; Drożność naczyń ; Naczynia wieńcowe
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
25/54
Autorzy: W[ojciech] Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Poziom endoteliny i lipoproteiny/a/ w osoczu chorych ze świeżym zawałem serca leczonych fibrynolitycznie.
Tytuł całości: W: 57 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Warszawa,31 sierpnia-1 września 1995.(Streszczenia).Warszawa:Ag.Wyd.MAKO(1995)
Opis fizyczny: s.30.
Polskie słowa kluczowe: Endoteliny ; Lipoproteina (a) ; Zawał serca - leczenie
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
26/54
Autorzy: Wojciech Modrzejewski, Mirosław Go.
Tytuł oryginału: Infekcje jako czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca.
Czasopismo: Czynniki Ryzyka
Szczegóły: 1994 : 4, s.38-43 wykr.bibliogr.64 poz.
Polskie słowa kluczowe: Choroby mięśnia sercowego - etiopatogeneza ; Zakażenie
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
27/54
Autorzy: W[ojciech] Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Endotelina a lipidy w zawale serca.
Tytuł całości: W: 53 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Szczecin,7-8 pażdziernika 1993 r.Streszczenia./Szczecin:Pol.Tow.Kard.1993/
Opis fizyczny: s.P-1.
Polskie słowa kluczowe: Zawał serca ; Endoteliny ; Lipidy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
28/54
Autorzy: Dariusz Ciećwierz, Andrzej Kaliciński, Edmund Nartowicz, Wojciech Modrzejewski, Bożena Bączkowska, Sławomir Burakowski, Józef Karwowski, Andrzej Koprowski, Jan Paruk, Janusz Siebert.
Tytuł oryginału: Ocena kliniczna preparatu Cardiopress u chorych ze stabilną dusznicą bolesną.
Czasopismo: Terapia i Leki, Warszawa
Szczegóły: 1993 : R.21/43/ nr 3, s.73-78 tab.bibliogr.13 poz.
Polskie słowa kluczowe: Dusznica bolesna - leczenie ; Cardiopress
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
29/54
Autorzy: Zygmunt Sadowski, Marianna Idzińska, Marek Kośmicki, Andrzej Kaliciński, Wojciech Modrzejewski, Sławomir Dobrzycki.
Tytuł oryginału: Ocena skuteczności klinicznej i działań niepożądanych Molsidominum prolongatum 8mg u chorych ze stabilną chorobą wieńcową.
Tytuł angielski: Estimation of clinical effectiveness and side effects of Molsidominum prolongatum 8mg in patients with a stable coronary disease.
Czasopismo: Terapia i Leki
Szczegóły: 1992 : 42, 12, s.337-347
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
30/54
Autorzy: Wojciech Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Prostacyklina, tromboksan i lipidy osocza w dusznicy bolesnej niestabilnej.
Tytuł angielski: Prostacycline, thromboxane and plasma lipids in unstable angina pectoris.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Białystok, 28-30.09.1989. Streszczenia.
Opis fizyczny: s. 82-83
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
31/54
Autorzy: Wojciech Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Wpływ dożylnego leczenia streptokinazą na poziom prostacykliny i tromboksanu oraz na lipidy osocza u chorych ze świeżym zawałem serca.
Tytuł angielski: The effect of streptokinase given intravenously on the levels of prostacycline, thromboxane and plasma lipids in patients with fresh cardiac infarction.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Białystok, 28-30.09.1989. Streszczenia.
Opis fizyczny: s. 71
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
32/54
Autorzy: B[ernard] M[arcin] Kozłowski, W[anda] Proniewska, H[anna] Bachórzewska-Gajewska, J[erzy] Sulima, M[ichał] Dowgird, W[ojciech] Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze a ciężar ciała.
Tytuł angielski: Arterial hypertension and body weight.
Tytuł całości: W: Społeczno-kliniczne problemy nadciśnienia tętniczego. V Konferencja Kardiologiczna Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Ciechocinek '85.
Opis fizyczny: s. 173-174
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
33/54
Autorzy: H[anna] Bachórzewska-Gajewska, W[anda] Proniewska, W[ojciech] Modrzejewski, B[ernard] M[arcin] Kozłowski, M[ichał] Dowgird, J[erzy] Sulima, A[ndrzej] Kaliciński.
Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze a niektóre aspekty zaburzeń gospodarki lipidowej.
Tytuł angielski: Arterial hypertension and certain aspects of lipid metabolism disturbances.
Tytuł całości: W: Społeczno-kliniczne problemy nadciśnienia tętniczego. V Konferencja Kardiologiczna Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Ciechocinek '85.
Opis fizyczny: s. 178-179
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
34/54
Autorzy: W[anda] Proniewska, W[ojciech] Modrzejewski, M[ichał] Dowgird, J[erzy] Bowszyc, J[ózef] Krętowski, A[ndrzej] Kaliciński.
Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze w populacji mężczyzn w Białymstoku i na wsi.
Tytuł angielski: Arterial hypertension in male urban (Białystok town) and rural population.
Tytuł całości: W: Społeczno-kliniczne problemy nadciśnienia tętniczego. V Konferencja Kardiologiczna Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Ciechocinek '85.
Opis fizyczny: s. 169-170
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
35/54
Autorzy: Anna Borowska, Wojciech Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Transport błonowy jonów sodu i litu a nadciśnienie tętnicze.
Tytuł angielski: The membrane transport of sodium and lithium ions, and arterial hypertension.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1984 : 41, 11, s. 661-665
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
36/54
Autorzy: Wojciech Modrzejewski, Wanda Proniewska, Bernard Marcin Kozłowski, Antoni Sydor, Michał Dowgird, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Badania epidemiologiczne choroby niedokrwiennej serca w Białymstoku i w gminie Suchowola.
Tytuł angielski: Epidemiological studies on the ischaemic heart disease (IHD) in the Białystok town and the Suchowola parish.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 133-139
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
37/54
Autorzy: Wanda Proniewska, Wojciech Modrzejewski, Michał Dowgird, Jerzy Bowszyc, Józef Krętowski, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze w populacji mężczyzn w wieku 40-59 lat w Białymstoku oraz w gminie Suchowola.
Tytuł angielski: Arterial hypertension in population of men aged 40 to 59 years in the Białystok town and the Suchowola parish.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 89-95
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
38/54
Autorzy: Wanda Proniewska, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Jerzy Sulima, Michał Dowgird, Wojciech Modrzejewski, Bernard Marcin Kozłowski, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze wśród osób z różną masą ciała.
Tytuł angielski: Arterial hypertension among persons with various body weight.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 113-122
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
39/54
Autorzy: Hanna Bachórzewska-Gajewska, Wanda Proniewska, Wojciech Modrzejewski, Bernard Marcin Kozłowski, Michał Dowgird, Jerzy Sulima, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze wśród osób z różnym stężeniem w surowicy cholesterolu lub trójglicerydów.
Tytuł angielski: Arterial hypertension among persons with various serum cholesterol and trigliceryde concentrations.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 123-131
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
40/54
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Wanda Proniewska, Wojciech Modrzejewski, Michał Dowgird, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Bernard Marcin Kozłowski, Jerzy Sulima, Antoni Sydor, Anatol Aksiucik, Waldemar Gawryluk.
Tytuł oryginału: Występowanie choroby niedokrwiennej serca i nadciśnienia tętniczego w Białymstoku i gminie Suchowola. Cz. 1. Organizacja badań i założenia metodyczne. Cz. 2. Charakterystyka ogólna badanych dwóch populacji: miasta Białegostoku i gminy Suchowola.
Tytuł angielski: The incidence of heart ischaemic disease and arterial hypertension in the Białystok town and the Suchowola parish. P. 1. Organization of studies and methodic assumptions. P. 2. General features of two populations investigated: one of the Białystok town, the second of the Suchowola parish.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 77-87
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
41/54
Autorzy: A[ndrzej] Kaliciński, W[ojciech] Modrzejewski, W[anda] Proniewska, B[ernard] M[arcin] Kozłowski, H[anna] Gajewska, J[erzy] Sulima, J[ózef] Krętowski, Ł[ucja] Różańska, J[erzy] Bowszyc.
Tytuł oryginału: Hiperlipidemia a choroba wieńcowa w materiale epidemiologicznym.
Tytuł angielski: Epidemiology of hyperlipidaemia and the coronary disease.
Tytuł całości: W: Streszczenia referatów XXXIV Posiedzenia Naukowego Polskiego Towarzystwa Kariologicznego. Kraków, 15-16 października 1978 r.
Opis fizyczny: s. 26-27
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
42/54
Autorzy: Wanda Proniewska, Jarosław Diakowski, Andrzej Kaliciński, Wojciech Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Hiperlipidemie wśród chorych z chorobą wieńcową.
Tytuł angielski: Hyperlipidemia in patients with coronary disease.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1978 : 35, 4-5, s. 456-457
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
43/54
Autorzy: W[ojciech] Modrzejewski, W[anda] Proniewska, A[ndrzej] Kaliciński.
Tytuł oryginału: On the method of determining blood plasma propranol concentration.
Tytuł całości: W: III Symposium on Clinical Pharmacology Greifswald, GDR June 20 th-22 nd, 1978.
Opis fizyczny: s. P-8
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
44/54
Autorzy: A[ndrzej] Kaliciński, W[anda] Proniewska, W[ojciech] Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Pharmacokinetic evaluation of propranolol elimination and the interaction between furosemide and propranolol.
Tytuł całości: W: III Symposium on Clinical Pharmacology Greifswald, GDR June 20 th-22 nd, 1978.
Opis fizyczny: s. V-26
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
45/54
Autorzy: Zofia Karczewska, Wojciech Modrzejewski, Danuta Filipowska, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Możliwości uszkodzenia serca w przebiegu rentgenoterapii.
Tytuł angielski: Possibilities of heart damage during roentgenotherapy.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1977 : 31, 41, s. 1761-1762
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
46/54
Autorzy: A[ndrzej] Kaliciński, W[anda] Proniewska, W[ojciech] Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Propranolol kinetics in healthy persons and hypertensive patients.
Tytuł całości: W: Symposium on Clinical Pharmacology. Poznań, 6-7.V.1977.
Opis fizyczny: s. 17
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
47/54
Autorzy: Zofia Karczewska, Wojciech Modrzejewski, Danuta Filipowska, Andrzej Kaliciński.
Tytuł oryginału: Możliwości uszkodzenia serca w przebiegu rentgenoterapii.
Tytuł angielski: Possibilities of heart damage during roentgenotherapy.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1976 : 31, 41, s. 1761-1762
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
48/54
Autorzy: Wojciech Modrzejewski, Lech Chyczewski.
Tytuł oryginału: Przypadek serca jednokomorowego.
Tytuł angielski: A case of univentricular heart.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1976 : 29, 16, s. 1451-1455
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
49/54
Autorzy: Waldemar Nowak, Andrzej Kaliciński, Wanda Proniewska, Stanisław Głowiński, Wojciech Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Alkalizacja ustroju a zużycie substratów przez psa.
Tytuł angielski: Alkalization of the body and utilization of substrates by a canine heart.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa Sekcji Kardiologicznej Towarzystwa Internistów Polskich z udziałem gości zagranicznych. Program. (Streszcz.). Augustów, 27-28 wrzesień 1974.
Opis fizyczny: s. 30
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
50/54
Autorzy: Wojciech Modrzejewski, Stanisław Kurasz.
Tytuł oryginału: Przypadek wrodzonego zwężenia tętnic wieńcowych i anomalii naczyniowych łuku aorty.
Tytuł angielski: A case of congenital stenosis of coronary arteries and vascular anomalies of aortic arch.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1974 : 29, 35, s. 1521-1522
51/54
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Wanda Proniewska, Waldemar Nowak, Wojciech Modrzejewski, Elżbieta Pawlicka, Stanisław Głowiński.
Tytuł oryginału: The influence of prostaglandin A2 (PGA2 on distribution of sodium in the organs of the rat.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy
Szczegóły: 1974 : 26, 1-2, s.257-262
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
52/54
Autorzy: Wojciech Modrzejewski.
Tytuł oryginału: Witamina A i beta-karoten osocza w przebiegu zawału mięśnia sercowego.
Tytuł angielski: Vitamin A and beta-caroten in the blood plasma of myocardial infarct patients.
Tytuł całości: W: Konf. Nauk. Sekc. Kard. Tow. Intern. Pol. z udziałem gości zagranicznych. Program. (Streszcz.). Augustów, 27-28 wrzesień 1974 r.
Opis fizyczny: s.24
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
53/54
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Wanda Proniewska, Waldemar Nowak, Wojciech Modrzejewski, Stanisław Głowiński.
Tytuł oryginału: Wpływ dożylnego wlewu emulsji tłuszczu na zużycie substratów przez serce psa.
Tytuł angielski: The effect of an intravenous infusion of fat emulsion on the utilization of substrates by a canine heart.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa Sekcji Kardiologicznej Towarzystwa Internistów Polskich z udziałem gości zagranicznych. Program. (Streszcz.). Augustów, 27-28 wrzesień 1974 r.
Opis fizyczny: s. 19
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
54/54
Autorzy: Andrzej Kaliciński, Waldemar Nowak, Wanda Proniewska, Wojciech Modrzejewski, Stanisław Głowiński.
Tytuł oryginału: Wpływ noradrenaliny na zużycie substratów przez serce psa.
Tytuł angielski: The effect of noradrenaline on the utilization of substrates by a canine heart.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa Sekcji Kardiologicznej Towarzystwa Internistów Polskich z udziałem gości zagranicznych. Program.(Streszcz.). Augustów, 27-28 wrzesień 1974 r.
Opis fizyczny: s. 30-31
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB