logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: PASIEKA EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 91Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/91
Autorzy: Piotr Nowak, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Analiza wielkości pól radiogramów z kolimacją przed- i poekspozycyjną.
Tytuł angielski: Analysis of the radiograms field sizes with pre- and post-processing collimation.
Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
Szczegóły: 2020 : 9, 2, s. 89-97
p-ISSN: 2300-1410

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
2/91
Autorzy: Piotr Nowak, Diana Martonik, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Analiza retrospektywna opisów radiogramów klatki piersiowej noworodków - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Retrospective analysis of neonatal chest X-ray reports - own experience.
Czasopismo: Postępy Neonatologii
Szczegóły: 2019 : 25, 2, s. 67-75
p-ISSN: 1640-3959

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:
3/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Piotr Nowak, Diana Martonik.
Tytuł oryginału: Retrospektywna analiza wybranych parametrów jakości radiografii kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.
Tytuł angielski: Retrospective analysis of selected quality parameters lumbar-sacral spine radiography.
Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
Szczegóły: 2019 : 8, 5, s. 391-398
p-ISSN: 2300-1410

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
4/91
Autorzy: Piotr Nowak, Klaudia Murzyn, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Czy opatrunek gipsowy wpływa na indeks ekspozycji i dose area product? Odpowiedź na przykładzie radiografii nadgarstka.
Tytuł angielski: Are the plaster cast have infuence on exposure index and dose area product value? Based on the wrist radiography.
Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
Szczegóły: 2018 : 7, 2, s. 85-91
p-ISSN: 2300-1410

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
5/91
Autorzy: Magdalena Żelechowicz, Piotr Nowak, Patrycja Tomaszewska, Elwira Wyczółkowska, Ewa Pasieka, Jan Chwieśko.
Tytuł oryginału: Czy tak samo oceniamy to, co widzimy? Analiza porównawcza zdjęć stawu skokowego przez techników elektroradiologii i studentów kierunku elektroradiologia.
Tytuł angielski: Do we evaluate what we see in the same way? Comparative analysis of ankle joint images by radiology technicians and radiography students.
Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
Szczegóły: 2018 : 7, 3, s. 149-154
p-ISSN: 2300-1410

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
6/91
Autorzy: Diana Martonik, Aneta Metelska, Piotr Nowak, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Dose area product podczas radiografii stawu łokciowego - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Dose area product in radiography of elbow joint - own experiences.
Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
Szczegóły: 2018 : 7, 1, s. 49-53
p-ISSN: 2300-1410

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
7/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Magdalena Żelechowicz, Robert Milewski.
Tytuł oryginału: Analysis of frequency and effectiveness of gonad shield use during diagnostic hip radiology.
Czasopismo: European Journal of Medical Technologies
Szczegóły: 2017 : 1, 14, s. 1-7
e-ISSN: 2353-1029

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.000
Adres url:
8/91
Autorzy: Karolina Anna Bąk, Ewa Pasieka, Dorota Jankowska, Andrzej Ustymowicz.
Tytuł oryginału: Analysis of the dose area product variable in radiography of the lumbar-sacral spine using a water phantom = Analiza zmiennych dose area product w radiografii kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym z użyciem fantomu wodnego.
Czasopismo: European Journal of Medical Technologies
Szczegóły: 2017 : 2, 15, s. 1-8
e-ISSN: 2353-1029

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.000
Adres url:
9/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska.
Tytuł oryginału: Czy rzeczywiście starsi pacjenci bardziej niż młodsi boją się upadku i złamania?
Tytuł angielski: Is it really that older patients are more afraid of falling and fracture then younger?
Czasopismo: Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
Szczegóły: 2017 : 50, 1, s. 74-79
p-ISSN: 1643-3203

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
DOI:
10/91
Autorzy: Diana Martonik, Aneta Metelska, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Kolimacja w radiografii obustronnej stóp.
Tytuł angielski: Collimation in the both feet radiography.
Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
Szczegóły: 2017 : 6, 4, s. 231-236
p-ISSN: 2300-1410

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
11/91
Autorzy: Magdalena Żelechowicz, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: List do redakcji dotyczący pracy pt. Ochrona radiologiczna z punktu widzenia pacjentów Zakładu Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (Piel. Zdr. Publ. 2016, 6, 1, 2938).
Tytuł angielski: Letter to the Editor regarding the article Radiation Protection from the Point of View of Patients of the Radiology Department at the University Clinical Hospital in Białystok (Piel. Zdr. Publ. 2016, 6, 1, 2938).
Czasopismo: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
Szczegóły: 2017 : 7, 1, s. 89-91
p-ISSN: 2082-9876
e-ISSN: 2451-1870

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: List do redakcji
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
DOI:
12/91
Autorzy: Piotr Nowak, Anna Chendoszka, Diana Martonik, Aneta Metelska, Anna Skręta, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Motywy wyboru kierunku elektroradiologia a oczekiwania związane z pracą.
Tytuł angielski: Motives to choose the study of electroradiology and expectations related to the work.
Czasopismo: Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
Szczegóły: 2017 : 50, 1, s. 67-73
p-ISSN: 1643-3203

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
DOI:
13/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Magdalena Żelechowicz.
Tytuł oryginału: Określenie punktu padania promienia centralnego jako narzędzie kontroli jakości radiografii klatki piersiowej.
Tytuł angielski: Point of central ray as tool in quality control of chest radiography.
Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
Szczegóły: 2017 : 6, 2, s. 69-73
p-ISSN: 2300-1410

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
14/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Karolina Bąk.
Tytuł oryginału: Analiza czynników wpływających na dose area product (Dap) i dawkę wejściową promieniowania X w rentgenodiagnostyce kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.
Tytuł angielski: Analysis of factors affecting the dose area product (Dap) and input radiation dose in diagnostic radiology spine in the lumbar-sacral.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 2-4 czerwca 2016.
Opis fizyczny: s. 146-147 [Sn012/08]
Konferencja/zjazd: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne i in. : Kraków, 2-4 czerwca 2016
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
15/91
Autorzy: Piotr Nowak, Aneta Metelska, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza pól kolimacji radiografii kręgosłupa w odcinku szyjnym z wartością referencyjną.
Tytuł angielski: Comparative analysis of the collimation field size of cervical spine radiographs with reference value.
Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
Szczegóły: 2016 : 5, 4, s. 179-183
p-ISSN: 2300-1410

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
16/91
Autorzy: Dominika Pazdan, Ewa Pasieka, Dominika Bradtke, Laura Łomotowska.
Tytuł oryginału: Analysis of patient knowledge about the course of the trial and the principles of safety just before the RM.
Tytuł całości: W: 11th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok, Poland, May 5-7th, 2016. Book of abstracts.
Opis fizyczny: s. 307
Konferencja/zjazd: Students' Scientific Society of Medical University of Bialystok : Bialystok, May 5-7th 2016
p-ISBN: 978-83-940670-7-6

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
17/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Jacek Lewandowski.
Tytuł oryginału: Baryt - charakterystyka i zastosowanie w rentgenodiagnostyce.
Tytuł angielski: Barite - characteristics and application in radiology.
Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
Szczegóły: 2016 : 5, 2, s. 71-74
p-ISSN: 2300-1410

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
18/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska.
Tytuł oryginału: Czy strach przed kolejnym złamaniem naprawdę istnieje? Doniesienia wstępne.
Tytuł angielski: Life after fracture. Does the patients suffered from post-trauma fear of next fracture? Preliminary notification.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 2-4 czerwca 2016.
Opis fizyczny: s. 427-428 [Abstr. P018/02]
Konferencja/zjazd: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne i in. : Kraków, 2-4 czerwca 2016
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
19/91
Autorzy: Patryk Sulmiński, Kacper Polak, Piotr Nowak, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Czy zawsze stosuje się oznaczenie strony badanej w rentgenodiagnostyce klasycznej?
Tytuł angielski: Are the markers of anatomical side always used in radiography?
Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
Szczegóły: 2016 : 5, 4, s. 185-189
p-ISSN: 2300-1410

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
20/91
Autorzy: Monika Orzołek, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Emboliztion in hepatic cancer therapy = Embolizacja w leczeniu nowotworów wątroby.
Czasopismo: Health Problems of Civilization
Szczegóły: 2016 : 10, 3, s. 65-70
p-ISSN: 2353-6942
e-ISSN: 2354-0265

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Inne bazy podające opis: WoS - Web of Science
21/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska.
Tytuł oryginału: Fear of falling and physical activity after limb fracture.
Tytuł całości: W: 7th AIMS Annual International Medical Students Meeting, Lisbon, Portugal, 11,12 & 13th March 2016. Abstract book, research competition.
Opis fizyczny: s. 20
Konferencja/zjazd: Faculty of Medicine of University of Lisbon (Portugal) : Lisbon, 11,12 & 13th March 2016
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
22/91
Autorzy: Maria Telejko, Magdalena Wiska, Ewa Pasieka, Dorota Jankowska.
Tytuł oryginału: Ocena jakości radiogramów stawów biodrowych - kolimacja a zakres diagnostyczny.
Tytuł całości: W: II Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa, 27 lutego 2016. Księga Abstraktów.
Opis fizyczny: [Abstr. 17 Sesja Prac Posterowych]
Konferencja/zjazd: SKN Radiologii X-Ray przy II Zakładzie Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego : Warszawa, 27 lutego 2016
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
23/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Magdalena Żelechowicz, Urszula Łebkowska.
Tytuł oryginału: Ocena stosowania osłon na gonady w rentgenodiagnostyce klasycznej stawów biodrowych.
Tytuł angielski: Evaluation of gonad shield use in diagnostic radiology of hip joints.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 2-4 czerwca 2016.
Opis fizyczny: s. 265-266 [Sn024/07]
Konferencja/zjazd: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne i in. : Kraków, 2-4 czerwca 2016
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
24/91
Autorzy: Ryszard Kowski, Ewa Sierko, Izabela Sackiewicz, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej. Skrypt dla studentów elektroradiologii.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2016
Opis fizyczny: 155 s.
p-ISBN: 978-83-940670-6-9

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 9,88
Polskie słowa kluczowe: Ochrona przed promieniowaniem - metody ; Ochrona przed promieniowaniem - normy ; Fizyka ; Promieniowanie elektromagnetyczne ; Promieniowanie elektromagnetyczne - działanie szkodliwe ; Mikrofale ; Mikrofale - działanie szkodliwe ; Światło ; Światło - działanie szkodliwe ; Promieniowanie ultrafioletowe ; Promieniowanie ultrafioletowe - działanie szkodliwe ; Promieniowanie rentgenowskie ; Promieniowanie rentgenowskie - działanie szkodliwe ; Promienie gamma ; Promienie gamma - działanie szkodliwe
Angielskie słowa kluczowe: Radiation protection - methods ; Radiation protection - standards ; Physiscs ; Electromagnetic radiation ; Electromagnetic radiation - adverse effects ; Microwaves ; Microwaves - adverse effects ; Light ; Light - adverse effects ; Ultraviolet rays ; Ultraviolet rays - adverse effects ; X-rays ; X-rays - adverese effects ; Gamma rays ; Gamma rays - adverese effects
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
Adres url:
25/91
Autorzy: Dominika Pazdan, Karolina Bąk, Magda Chełmińska, Dominika Bradtke, Anna Chendoszka, Maciej Jaworski, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Porównanie oceny wybranych parametrów zdjęć Rtg przez studentów kierunku Elektroradiologia oraz kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Tytuł angielski: Comparing the evaluation of select parameters of X-Rays by students of direction Electroradiology and of direction Medical Medical University in Białystok.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 2-4 czerwca 2016.
Opis fizyczny: s. 428-429 [Abstr. P018/03]
Konferencja/zjazd: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne i in. : Kraków, 2-4 czerwca 2016
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
26/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Magdalena Żelechowicz, Urszula Łebkowska.
Tytuł oryginału: Punkt padania promienia centralnego jako element oceny jakości radiogramu klatki piersiowej.
Tytuł angielski: Point of central beam incidence as an element of thoracic radiograph quality assessment.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 2-4 czerwca 2016.
Opis fizyczny: s. 284-285 [Sn026/05]
Konferencja/zjazd: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne i in. : Kraków, 2-4 czerwca 2016
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
27/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Dominika Pazdan, Robert Milewski, Tomasz Latoszek, Magda Chełmińska, Dominika Bradtke.
Tytuł oryginału: Różnice pomiędzy studentami kierunku Elektroradiologia a technikami elektroradiologii w ocenie testu zgodności pola świetlnego.
Tytuł angielski: Differences between radiographers and Electroradiology students in assessing test accuracy of collimation of the light beam diaphragm & XRay beam alignment.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 2-4 czerwca 2016.
Opis fizyczny: s. 424-425 [P017/02]
Konferencja/zjazd: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne i in. : Kraków, 2-4 czerwca 2016
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
28/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Dominika Pazdan, Robert Milewski, Tomasz Latoszek, Magda Chełmińska, Dominika Bradtke.
Tytuł oryginału: Test zgodności pola świetlnego z polem promieniowania - analiza porównawcza oceny pomiędzy studentami a technikami elektroradiologii.
Tytuł angielski: Coincidence of the light field with the radiation field - comparative study between radiographers and students.
Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
Szczegóły: 2016 : 5, 5, s. 237-240
p-ISSN: 2300-1410

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
29/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Robert Milewski, Anna Skreta, Magdalena Żelechowicz, Olga Sobotko-Waszczeniuk, Urszula Łebkowska.
Tytuł oryginału: Wskaźnik masy ciała a indeks ekspozycji w rentgenodiagnostyce klasycznej klatki piersiowej.
Tytuł angielski: Body mass index and exposure index in thoracic diagnostic radiology.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 2-4 czerwca 2016.
Opis fizyczny: s. 254-255 [Sn023/05]
Konferencja/zjazd: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne i in. : Kraków, 2-4 czerwca 2016
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
30/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Jacek Lewandowski, Maciej Jaworski.
Tytuł oryginału: Broken heart syndrome mourning as an etiologic agent.
Tytuł całości: W: Challenges of the current medicine. Vol. 4. Eds. Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Cecylia Łukaszuk, Jolanta Lewko, Emilia Sarnacka.
Adres wydawniczy: Bialystok : Medical University of Białystok. Faculty of Health Sciences, 2015.
Opis fizyczny: s. 77-85
p-ISBN: 978-83-937785-6-0

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,57
Polskie słowa kluczowe: Żałoba ; Stres - powikłania ; Niedokrwienie mięśnia sercowego ; Kardiomiopatia takotsubo - etiopatogeneza
Angielskie słowa kluczowe: Bereavement ; Stress, physiological complications ; Myocardial ischemia ; Takotsubo cardiomyopathy - etiology
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
31/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska.
Tytuł oryginału: Chronic constipation - frequent problem of women after 65 years old with organic lumbar-sacral spine diseases.
Czasopismo: Irish Ageing Studies Review
Szczegóły: 2015 : 6, 1, s. 242-243 [Abstr. 0782]
Konferencja/zjazd: Irish Gerontological Society : Dublin, Ireland, 2015
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
32/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Chronic constipation - frequent problem of women after 65 years old with organic lumbar-sacral spine diseases.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2015 : 72, supl. 1, s. 68
Uwagi: International Medical Students' Conference, Kraków, 16-18th April 2015.
Konferencja/zjazd: Studenckie Towarzystwo Naukowe Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego : Kraków, 16-18th April 2015
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
33/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, P[aulina] Orłow, E[wa] Pasieka, M[agdalena] Choromańska.
Tytuł oryginału: Conventional Digital oral radiography. The exposure index.
Tytuł całości: W: 9th LIMSC Leiden Intenational Medical Student Conference "Key to the Future", Leiden, The Netherlands, 11th-15th March 2015. Abstract Book.
Opis fizyczny: s. 58
Konferencja/zjazd: : Leiden, The Netherlands, 11-15 March 2015
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
34/91
Autorzy: P[aulina] Orłow, M[agdalena] Czerżyńska, E[wa] Pasieka, M[agdalena] Choromańska.
Tytuł oryginału: Conventional radiography. Dental filling pixel brightness.
Tytuł całości: W: 10th Yes Meeting Young European Scientist Meeting, Porto, Portugal, 17th-20th September 2015.
Opis fizyczny: [Abstr. PS 36]
Konferencja/zjazd: University of Porto in Portugal : Porto, 17th-20th September 2015
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
35/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Diagnostyka gruczołu piersiowego metodą rezonansu magnetycznego w populacji pacjentek z wysokim ryzykiem rozwoju nowotworu piersi.
Tytuł całości: W: I Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa, 1 marca 2015. Zeszyt abstraktów.
Opis fizyczny: s. 3 [Sesja I]
Konferencja/zjazd: : Warszawa, 1 marca 2015
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
36/91
Autorzy: Karolina Bąk, D. Bradtke, Ewa Pasieka, M. Chełmińska, Maciej Jaworski.
Tytuł oryginału: Gadolin - coraz częściej używany, ale czy dobrze znany?
Tytuł angielski: Gadolinium - we use more and more, but we know very well?
Tytuł całości: W: VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "15 Lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej", X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok, 23-26 kwiecień 2015. Zeszyt streszczeń.
Opis fizyczny: s. 101-102
Konferencja/zjazd: Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : Białystok, 23-26 kwiecień 2015
Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
37/91
Autorzy: Karolina Bąk, Dominika Bradtke, Ewa Pasieka, Magda Chełmińska, Maciej Jaworski.
Tytuł oryginału: Gadolin - coraz częściej używany, ale czy dobrze znany?
Tytuł całości: W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 1. Praca zbiorowa. Red. Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2015
Opis fizyczny: s. 1148-1157
p-ISBN: 978-83-937785-8-4

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,64
Polskie słowa kluczowe: Gadolin DTPA - disgnostyka ; Gadolin - farmakologia ; Gadolin ; Pierwiastki chemiczne ; Substancje nieorganiczne
Angielskie słowa kluczowe: Gadolinium DTPA - diagnosis ; Gadolinium - pharmacology ; Gadolinium ; Elements ; Inorganic chemical
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Projekt/grant: KNOW
38/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Jacek Lewandowski.
Tytuł oryginału: Grafen - nowe możliwości w medycynie.
Tytuł angielski: Potential application on graphene in medicine.
Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
Szczegóły: 2015 : 4, 6, s. 353-356
p-ISSN: 2300-1410

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
39/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Patryk Wyszpiański, Anna Ostasz-Sokolik, Urszula Łebkowska.
Tytuł oryginału: Gustav Peter Bucky (1880-1963) - wynalazca i pionier w dziedzinie radiologii oraz radioterapii.
Tytuł angielski: Gustav Peter Bucky (1880-1963) - inventor, pioneer in X-ray technology and radiotherapy.
Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
Szczegóły: 2015 : 4, 1, s. 54-56
p-ISSN: 2300-1410

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
40/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Marta Jastrzębska-Mierzyńska, Ewa Pasieka, Urszula Łebkowska.
Tytuł oryginału: Jak przygotować pacjenta do rentgenodiagnostyki klasycznej odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa?
Tytuł angielski: How should we prepared patient before lumbra-sacral X-ray examination?
Czasopismo: Forum Medycyny Rodzinnej
Szczegóły: 2015 : 9, 6, s. 471-476
p-ISSN: 1897-3590
e-ISSN: 1897-7839

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
41/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Kolonografia tomografii komputerowej. Fakty i mity przygotowania pacjenta do badania.
Tytuł całości: W: III Ogólnopolska Konferencja Medycznych Studenckich Kół Naukowych, Rzeszów, 16.01.2015. Książka Streszczeń.
Konferencja/zjazd: : Rzeszów, 16.01.2015
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
42/91
Autorzy: Emilia Wyszomierska, Ewa Pasieka, Robert Milewski, Urszula Łebkowska.
Tytuł oryginału: Łagodne zdarzenia niepożądane po podaniu jodowego środka kontrastującego w badaniu tomografii komputerowej.
Tytuł angielski: Mild adverse events after administration of iodinated contrast agent in computed tomography examination.
Czasopismo: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
Szczegóły: 2015 : 21, 1, s. 7-12
p-ISSN: 2083-4543
e-ISSN: 2084-4905

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Adres url:
DOI:
43/91
Autorzy: Zuzanna Judyta Tyrakowska [S.D.], Magdalena Czerżyńska, Karolina Sochoń, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Materiały implantacyjne we współczesnej medycynie.
Tytuł całości: W: VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "15 Lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej", X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok, 23-26 kwiecień 2015. Zeszyt streszczeń.
Opis fizyczny: s. 228
Konferencja/zjazd: Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : Białystok, 23-26 kwiecień 2015
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
44/91
Autorzy: Zuzanna Judyta Tyrakowska [S.D.], Magdalena Czerżyńska, Karolina Sochoń, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Materiały implantacyjne we współczesnej medycynie.
Tytuł całości: W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 1. Praca zbiorowa. Red. Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2015
Opis fizyczny: s. 1163-1171
p-ISBN: 978-83-937785-8-4

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,57
Polskie słowa kluczowe: Protezy i implanty ; Sterylizacja - metody ; Polimery ; Polimeryzacja ; Materiały biologicznie zgodne
Angielskie słowa kluczowe: Prostheses and implants ; Sterylization - methods ; Polymers ; Polymerization ; Biocompatible materials
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
45/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Anna Chendoszka, Dominika Pazdan, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Metody diagnostyczne oceny krążenia mózgowego w procesie stwierdzenia śmierci pnia mózgu u dzieci i dorosłych.
Tytuł całości: W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 1. Praca zbiorowa. Red. Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2015
Opis fizyczny: s. 1133-1137
p-ISBN: 978-83-937785-8-4

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,32
Polskie słowa kluczowe: Śmierć mózgowa ; Obrazowanie diagnostyczne - metody ; Dzieci ; Dorośli ; Krążenie mózgowe ; Krążenie mózgowe - fizjologia
Angielskie słowa kluczowe: Brain death ; Diagnostic imaging - methods ; Child ; Adult ; Cerebrovascular circulation ; Cerebrovascular circulation - physiology
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
46/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Anna Chaendoszka, Dominika Pazdan, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Metody diagnostyki obrazowej wykorzystywane przy ocenie krążenia mózgowego w procesie stwierdzenia śmierci pnia mózgu u dzieci i dorosłych.
Tytuł całości: W: I Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa, 1 marca 2015. Zeszyt abstraktów.
Opis fizyczny: s. 6 [Sesja I]
Konferencja/zjazd: : Warszawa, 1 marca 2015
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
47/91
Autorzy: Maria Telejko, Magdalena Wiska, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Ocena poziomu wiedzy pacjentów na temat promieniowania jonizującego.
Tytuł całości: W: I Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa, 1 marca 2015. Zeszyt abstraktów.
Opis fizyczny: s. 11 [Sesja II]
Konferencja/zjazd: : Warszawa, 1 marca 2015
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
48/91
Autorzy: Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Przepływ informacji w realizacji świadczeń zdrowotnych z rentgenodiagnostyki - ocena pacjenta.
Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Komunikacja - wyzwaniem współczesnej medycyny", Lublin, 21 listopada 2015 r. Książka Streszczeń.
Opis fizyczny: s. 21
Konferencja/zjazd: Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i in. : Lublin, 21 listopada 2015 r.
p-ISBN: 978-83-936667-1-3

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
49/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska.
Tytuł oryginału: Przygotowanie pacjenta a ocena kliniczna struktur anatomicznych w rentgenodiagnostyce klasycznej kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.
Tytuł całości: W: I Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, Warszawa, 1 marca 2015. Zeszyt abstraktów.
Opis fizyczny: s. 8 [Sesja II]
Konferencja/zjazd: : Warszawa, 1 marca 2015
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
50/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Piotr Laudański.
Tytuł oryginału: Radiologia w leczeniu chorób u kobiet - embolizacja mięśniaków macicy.
Czasopismo: Medical Maestro Magazine
Szczegóły: 2015 : 11, s. 1576-1578
p-ISSN: 2353-3560

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
51/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Robert Milewski.
Tytuł oryginału: Retrospektywna analiza anodowego efektu osłabienia wiązki promieniowania rentgenowskiego na radiogramach porównawczych rąk.
Tytuł angielski: A retrospective analysis of the heel effect in hands radiography.
Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
Szczegóły: 2015 : 4, 2, s. 79-83
p-ISSN: 2300-1410

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
52/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Sposoby minimalizacji ekspozycji pacjenta.
Czasopismo: Medical Maestro Magazine
Szczegóły: 2015 : 7, s. 981-984
p-ISSN: 2353-3560

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
53/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Robert Milewski.
Tytuł oryginału: The analysis of the heel effect in hands radiography.
Tytuł całości: W: Congress of Polish Society of Medical Physics 50th anniversary of PSMP, Warsaw, Poland, 3-5 September 2015. Book of abstracts.
Opis fizyczny: s. 105
Konferencja/zjazd: Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej : Warsaw, 3-5 September 2015
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
54/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: What's role in medicine serves the functional magnetic resonance?
Tytuł całości: W: 2nd Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, Lublin, 11th-12th December, 2015.
Opis fizyczny: s. 65
Konferencja/zjazd: Students' Scientific Society of the Medical University of Lublin : Lublin, 11th-12th December, 2015.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
55/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska, Urszula Łebkowska.
Tytuł oryginału: Wpływ przygotowania pacjenta na wartość diagnostyczną radiogramów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
Tytuł angielski: The influence of patients preparation on the diagnostic value of radiographs episode back-cross the spine.
Czasopismo: Forum Medycyny Rodzinnej
Szczegóły: 2015 : 9, 1, s. 30-37
p-ISSN: 1897-3590
e-ISSN: 1897-7839

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
56/91
Autorzy: M. Chełmińska, Maciej Jaworski, Ewa Pasieka, Karolina Bąk, D. Bradtke.
Tytuł oryginału: Wpływ środków kontrastujących na funkcję nerek.
Tytuł angielski: The influence of the contrast agents on renals function.
Tytuł całości: W: VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "15 Lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej", X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok, 23-26 kwiecień 2015. Zeszyt streszczeń.
Opis fizyczny: s. 103-104
Konferencja/zjazd: Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : Białystok, 23-26 kwiecień 2015
Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
57/91
Autorzy: Magda Chełmińska, Maciej Jaworski, Ewa Pasieka, Karolina Bąk, Dominika Bradtke.
Tytuł oryginału: Wpływ środków kontrastujących na funkcję nerek.
Tytuł całości: W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 1. Praca zbiorowa. Red. Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2015
Opis fizyczny: s. 1138-1147
p-ISBN: 978-83-937785-8-4

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,64
Polskie słowa kluczowe: Nerka - radiografia ; Nerka - wpływ środków chemicznych ; Choroby nerek ; Środki kontrastowe ; Środki kontrastowe - działanie szkodliwe ; Urografia ; Radiologia - metody ; Obrazowanie diagnostyczne - metody ; Tomografia rentgenowska komputerowa
Angielskie słowa kluczowe: Kidney - radiography ; Kidney - drug effects ; Kidney diseases ; Contrast media ; Contrast media - adverse effects ; Urography ; Radiology - methods ; Diagnostic imaging - methods ; Tomography, X-ray computed
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
58/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Zastosowanie badania magnetycznego rezonansu jądrowego w diagnostyce pacjentek z wysokim ryzykiem rozwoju nowotworu piersi.
Tytuł angielski: The use of nuclear mognetic resonance imaging in the process of diagnosis brest cancer in high risk patients.
Czasopismo: Położna Nauka i Praktyka
Szczegóły: 2015, 3(31), s. 40-41
ISSN: 1898-6862

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
59/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Jacek Lewandowski.
Tytuł oryginału: Zastosowanie rentgenodiagnostyki klasycznej w identyfikacji zwłok i szczątków ludzkich.
Tytuł całości: W: W drodze do brzegu życia. T. 13. Praca zbiorowa. Red. Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2015
Opis fizyczny: s. 464-472
p-ISBN: 978-83-937785-5-3

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,57
Polskie słowa kluczowe: Zwłoki ; Medycyna sądowa - metody ; Obrazowanie diagnostyczne - metody ; Radiografia - metody ; Radiografia stomatologiczna
Angielskie słowa kluczowe: Cadaver ; Forensic medicine - methods ; Diagnostic imaging - methods ; Radiography - methods ; Radiography, dental
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
60/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Zastosowanie spektroskopii rezonansu magnetycznego w ocenie metabolizmu mięśnia sercowego po transplantacji.
Tytuł całości: W: III Ogólnopolska Konferencja Medycznych Studenckich Kół Naukowych, Rzeszów, 16.01.2015. Książka Streszczeń.
Konferencja/zjazd: : Rzeszów, 16.01.2015
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
61/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Aspekty radiobiologii w brachyterapii.
Tytuł angielski: Aspects of radiobiology in brachytherapy.
Tytuł całości: W: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elisabeth Kübler-Ross", Białystok, 22-25.05.2014. Zeszyt Streszczeń = IX International Scientific - Educational Conference "Life - giving death - in memory of Elizabeth Kübler-Ross" 22-25.05.2014. Abstract book.
Opis fizyczny: s. 278-279
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
62/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Paulina Szczerbo [S.D.], Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Aspekty radiobiologii w brachyterapii.
Tytuł całości: W: W drodze do brzegu życia. T. 12. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2014
Opis fizyczny: s. 595-602
p-ISBN: 978-83-89934-98-7

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,51
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory - leczenie promieniami ; Brachyterapia - metody ; Radiobiologia
Angielskie słowa kluczowe: Neoplasms - radiotherapy ; Brachytherapy - methods ; Radiobiology
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
63/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Urszula Łebkowska.
Tytuł oryginału: Doskonalenie jakości techniki wykonywania zdjęć teleradiograficznych czaszki w projekcji PA.
Tytuł angielski: Improving quality of technique for teleradiographic images of skull in PA projection.
Czasopismo: Magazyn Stomatologiczny
Szczegóły: 2014 : 5, s. 42-47
p-ISSN: 1230-0888

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
64/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Dozymetria in vivo w brachyterapii nowotworów gruczołu krokowego.
Tytuł całości: W: W drodze do brzegu życia. T. 12. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2014
Opis fizyczny: s. 588-594
p-ISBN: 978-83-89934-98-7

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,45
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory gruczołu krokowego ; Nowotwory gruczołu krokowego - leczenie promieniami ; Brachyterapia - metody ; Radiometria ; Dawkowanie promieniowania
Angielskie słowa kluczowe: Prostatic neoplasms ; Prostatic neoplasms - radiotherapy ; Brachytherapy - methods ; Radiometry ; Radiation dosage
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
65/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Sabina Jakubowska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska.
Tytuł oryginału: For what coexistence disease suffering patients who have X-ray exams LS spine?
Tytuł całości: W: Medical Problems 2014 XII International Conference, Starogard Gdański, 11th-12 th July 2014.
Opis fizyczny: s. 7
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
66/91
Autorzy: M[agdalena] Czerżyńska, E[wa] Pasieka.
Tytuł oryginału: Improving quality of technique for teleradiographic images of skull in PA projection. Prelimitary notification.
Tytuł całości: W: 14th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, Poland, May 9-10th 2014. Abstract Book.
Opis fizyczny: s. 79
Konferencja/zjazd: Student Scientific Society Poznan University of Medical Sciences, Poland : Poznań, Poland, May 9-10th 2014
p-ISBN: 978-83-7597-232-0

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
67/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska.
Tytuł oryginału: Is it necessarily to preparate patient for LS Spine X-ray examination?
Tytuł całości: W: 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Bialystok, April 24-26th 2014. Book of abstracts.
Opis fizyczny: s. 19
p-ISBN: 978-83-937785-3-9

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
68/91
Autorzy: M[agdalena] Czerżyńska, E[wa] Pasieka, A[nna] J[ustyna] Milewska.
Tytuł oryginału: Methods of patient preparation to X-ray procedure of lumbosacral spine (LS).
Tytuł całości: W: 14th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, Poland, May 9-10th 2014. Abstract Book.
Opis fizyczny: s. 80
Konferencja/zjazd: Student Scientific Society Poznan University of Medical Sciences, Poland : Poznań, Poland, May 9-10th 2014
p-ISBN: 978-83-7597-232-0

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
69/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Jacek Lewandowski.
Tytuł oryginału: Pacjent referencyjny w pracowni hemodynamiki - więcej (u)wagi.
Tytuł angielski: The reference man in cardiac cath-lab-more weight, more attention.
Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
Szczegóły: 2014 : 3, 6, s. 287-292
p-ISSN: 2300-1410

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
70/91
Autorzy: M[agdalena] Czerżyńska, E[wa] Pasieka, A[nna] J[ustyna] Milewska.
Tytuł oryginału: Patient preparation for radiology imaging of LS spine.
Tytuł całości: W: 14th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, Poland, May 9-10th 2014. Abstract Book.
Opis fizyczny: s. 81
Konferencja/zjazd: Student Scientific Society Poznan University of Medical Sciences, Poland : Poznań, Poland, May 9-10th 2014
p-ISBN: 978-83-7597-232-0

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
71/91
Autorzy: J[acek] Lewandowski, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Port naczyniowy - bezpieczeństwo i funkcjonalność długoterminowego dostępu żylnego.
Czasopismo: Na Ratunek
Szczegóły: 2014, 6, s. 24-26
p-ISSN: 1896-8546

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
72/91
Autorzy: M[agdalena] Czerżyńska, P[aulina] Orłow, E[wa] Pasieka.
Tytuł oryginału: Temporomandibular joints imaging by Cone Beam Computed Tomography.
Tytuł całości: W: 1st Lublin International Congress For Medical Students And Young Doctors Students' Scientific Society of the Medical University of Lublin, Lublin, November 29th and 30th2014.
Opis fizyczny: s. 81
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
73/91
Autorzy: M[agdalena] Czerżyńska, E[wa] Pasieka, A[nna] Ostasz-Sokolik.
Tytuł oryginału: The analysis of radiographs of infants and neonates in the Clinic of Neonatology in University Clinical Hospital in Bialystok from 2011 to 2012.
Tytuł całości: W: 14th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, Poland, May 9-10th 2014. Abstract Book.
Opis fizyczny: s. 67
Konferencja/zjazd: Student Scientific Society Poznan University of Medical Sciences, Poland : Poznań, Poland, May 9-10th 2014
p-ISBN: 978-83-7597-232-0

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
74/91
Autorzy: E[wa] Pasieka, J[acek] Lewandowski, J[erzy] Żuk.
Tytuł oryginału: The role and responsibilities of a radiographer in a cardiac cath-lab = Rola i zadania technika elektroradiologii w zespole diagnostyczno-terapeutycznym pracowni hemodynamiki.
Czasopismo: Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue
Szczegóły: 2014, 1, s. 11-14
p-ISSN: 2299-9140

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
75/91
Autorzy: M[agdalena] Czerżyńska, E[wa] Pasieka, A[nna] Ostasz-Sokolik.
Tytuł oryginału: The technique of performing X-ray scans of infants and neonates. Rules of radiological protection.
Tytuł całości: W: 14th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, Poland, May 9-10th 2014. Abstract Book.
Opis fizyczny: s. 70
Konferencja/zjazd: Student Scientific Society Poznan University of Medical Sciences, Poland : Poznań, Poland, May 9-10th 2014
p-ISBN: 978-83-7597-232-0

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
76/91
Autorzy: M[agdalena] Czerżyńska, E[wa] Pasieka, A[nna] J[ustyna] Milewska.
Tytuł oryginału: Wpływ elementów budowy endoprotezy stawu biodrowego na wartość czasu ekspozycji i Dose Area Product podczas rentgenodiagnostyki klasycznej.
Czasopismo: MEDtube Science
Szczegóły: 2014 : 2, 4, s. 57
Uwagi: Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów. Kierunki Przyrodnicze i Medyczne, Lublin, 22-23 listopada 2014 r.
p-ISSN: 2353-5687
e-ISSN: 2353-5695

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
77/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Sabina Jakubowska, Urszula Łebkowska.
Tytuł oryginału: Wpływ materiału endoprotezy stawu biodrowego na wartość indeksu ekspozycji i parametru DAP.
Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
Szczegóły: 2014 : 3, 2, s. 199-203
p-ISSN: 2300-1410

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
78/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Magdalena Czerżyńska, Justyna Welk, Urszula Łebkowska.
Tytuł oryginału: Zastosowanie filtrów kompensacyjnych w rentgenodiagnostyce.
Czasopismo: Inżynier i Fizyk Medyczny
Szczegóły: 2014 : 3, 2, s. 71-73
p-ISSN: 2300-1410

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
79/91
Autorzy: Paulina Orłow, Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Magdalena Choromańska, Anna Justyna Milewska.
Tytuł oryginału: Zmiana jasności piksela cyfrowego obrazu RTG w zależności od rodzaju zastosowanego materiału do stałych wypełnie zębowych.
Czasopismo: MEDtube Science
Szczegóły: 2014 : 2, 4, s. 89-90
Uwagi: Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów. Kierunki Przyrodnicze i Medyczne, Lublin, 22-23 listopada 2014 r
p-ISSN: 2353-5687
e-ISSN: 2353-5695

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
80/91
Autorzy: E[wa] Pasieka, J. Lewandowski, J. Żuk.
Tytuł oryginału: Analiza przekroczeń poziomu referencyjnego podczas angioplastyki wieńcowej.
Tytuł angielski: Analysis of exceedances of the reference level during coronary angioplasty.
Czasopismo: Polish Journal of Radiology
Szczegóły: 2013 : 78, suppl.1, s. 178 [Abstr. U163]
Uwagi: Abstracts Book.
Konferencja/zjazd: : Wrocław, June 6-8. 2013
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
81/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Anna Ostasz-Sokolik, Urszula Łebkowska.
Tytuł oryginału: Badanie wpływu kratki przeciwrozproszeniowej i komór systemu Automatic Exposition Control na Dose Area Product.
Tytuł angielski: Study the impact of grid and Automatic Exposition Control system on Dose Area Product.
Czasopismo: Polish Journal of Radiology
Szczegóły: 2013 : 78, suppl.1, s. 295 [Abstr. P148]
Uwagi: 40th Congress of Radiology, Wrocław, June 6-8. Abstracts Book.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
82/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Czy pacjenci są informowani o konieczności odpowiedniego przygotowania do badania rentgenowskiego odcinka ledźwiowo-krzyżowego kręgosłupa?
Tytuł całości: W: II Ogólnopolska Konferencja Medycznych Studenckich Kół Naukowych, Rzeszów, 6.XII.2013. Program.
Opis fizyczny: s. 12
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
83/91
Autorzy: W. Śmiarowska, Ewa Pasieka, Anna Ostasz-Sokolik, Urszula Łebkowska.
Tytuł oryginału: Czynniki wpływające na wielkość błędów w testach podstawowych.
Tytuł angielski: The factors influencing on the errors during making constancy.
Czasopismo: Polish Journal of Radiology
Szczegóły: 2013 : 78, suppl.1, s. 198 [Abstr. U198]
Uwagi: 40th Congress of Radiology, Wrocław, June 6-8. Abstracts Book.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
84/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Jacek Lewandowski.
Tytuł oryginału: Etyka i odpowiedzialność technika elektroradiologii podczas angiograficznego potwierdzenia śmierci mózgu.
Tytuł całości: W: W drodze do brzegu życia. T. 11. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii R. Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny, 2013
Opis fizyczny: s. 69-77
p-ISBN: 978-83-89934-81-9

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,57
Polskie słowa kluczowe: Śmierć mózgowa ; Angiografia ; Angiografia mózgowa ; Angiografia mózgowa - metody ; Angiografia rezonansu magnetycznego ; Obrazowanie rezonansem magnetycznym
Angielskie słowa kluczowe: Brain death ; Angiography ; Cerebral angiography ; Cerebral angiography - methods ; Magnetic resonance angiography ; Magnetic resonance imaging
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
85/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Jacek Lewandowski.
Tytuł oryginału: Etyka i odpowiedzialność technika elektroradiologii podczas angiograficznego potwierdzenia śmierci mózgu.
Tytuł angielski: Ethics and responsibility of radiographers during confirmation of brain death in angiography.
Tytuł całości: W: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elisabeth Kübler-Ross", Białystok, 23-26.05.2013. Zeszyt Streszczeń.
Opis fizyczny: s. 390-391
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
86/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Letalny wpływ promieniowania rentgenowskiego na komórki organizmu ludzkiego. Uzasadnienie stosowania ochrony radiologicznej.
Tytuł całości: W: W drodze do brzegu życia. T. 11. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii R. Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny, 2013
Opis fizyczny: s. 215-223
p-ISBN: 978-83-89934-81-9

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,57
Polskie słowa kluczowe: Ochrona przed promieniowaniem ; Ochrona przed promieniowaniem - metody ; Higiena radiologiczna ; Monitorowanie promieniowania ; Monitorowanie promieniowania - metody ; Wpływ promieniowania
Angielskie słowa kluczowe: Radiation protection ; Radiation protection - methods ; Radiologic health ; Radiation monitoring ; Radiation monitoring - methods ; Radiation effects
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
87/91
Autorzy: Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Letalny wpływ promieniowania rentgenowskiego na komórki organizmu ludzkiego. Uzasadnienie stosowania ochrony radiologicznej.
Tytuł angielski: Lethal effect of X-rays on the human body cells. Justification for the radiological protection.
Tytuł całości: W: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elisabeth Kübler-Ross", Białystok, 23-26.05.2013. Zeszyt Streszczeń.
Opis fizyczny: s. 334-335
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
88/91
Autorzy: Zuzanna Tyrakowska [S.D.], Ewa Pasieka, Urszula Łebkowska.
Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania jonizującego na strukturę i właściwości mechaniczne nowoczesnych materiałów stosowanych do produkcji implantów i narzędzi chirurgicznych.
Tytuł angielski: The influence of lonizing radiation on structure and mechanical properties of modern materials used in implants and surgical instruments production.
Czasopismo: Polish Journal of Radiology
Szczegóły: 2013 : 78, suppl.1, s. 301 [Abstr. P158]
Uwagi: 40th Congress of Radiology, Wrocław, June 6-8. Abstracts Book.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
89/91
Autorzy: Magda Chełmińska, Maciej Jaworski, Magdalena Czerżyńska, Karolina Bąk, Urszula Bieluczek, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Zmiany w strukturze kości widoczne na zdjęciach rentgenowskich w przebiegu Myeloma multiplex.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolska Konferencja Medycznych Studenckich Kół Naukowych, Rzeszów, 6.XII.2013. Program.
Opis fizyczny: s. 6
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
90/91
Autorzy: Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: Katalog potencjalnych zdarzeń niepożądanych jako narzędzie doskonalenia jakości w rentgenodiagnostyce.
Tytuł całości: W: XVI Ogólnopolska Konferencja Jakości w Opiece Zdrowotnej, Kraków, 28-29 maja 2012r.
Opis fizyczny: s. 127-132
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
91/91
Autorzy: Ewa Pasieka, Jacek Lewandowski.
Tytuł oryginału: Zarządzanie dawką pacjenta w kardiologii interwancyjnej - podejście systemowe.
Tytuł całości: W: Pielęgniarstwo kardiologiczne. VI Konferencja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK, Warszawa, 18 -19 marzec 2011
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB