logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: ROŻKOWSKI KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 88Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/88
Autorzy: Ewa Czyżewska, Konrad Kiczka, Krzysztof Rożkowski, Marek Marcinkiewicz, Henryka Zajkowska.
Tytuł oryginału: Obciążenie umysłowe i emocjonalne maszynistów lokomotyw w obsadzie jedno- i dwuosobowej.
Tytuł całości: W: Ergonomia transportu. Red. Tadeusz Marek, Halszka Ogińska, Janusz Pokorski. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2001.
Opis fizyczny: s. 133-146 wykr. bibliogr. 23 poz.
Polskie słowa kluczowe: Kolejnictwo ; Procesy psychiczne
Angielskie słowa kluczowe: Railroads ; Mental processes
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
2/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Tadeusz Januszko, Eliza Lewonowska, Krystyna Walejewska-Iwaszko, Zofia Kuczyńska.
Tytuł oryginału: Ergonomiczna ocena warunków pracy i możliwości ich optymalizacji w małych zakładach rzeźniczo-masarskich.
Tytuł angielski: Ergonomic analysis of working conditions and their optimalization possibilities in small slaugther - butcher workshops.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1991 : R. 35-36, s.99-108
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
3/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Jan Szafraniec, Teresa Saj, Krystyna Walejewska-Iwaszko.
Tytuł oryginału: Neurotyczność studentów jako problem dydaktyczno-wychowawczy uczelni.
Tytuł angielski: Neuroticism of students as a didactic - educational problem of a oniversity school.
Czasopismo: Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych
Szczegóły: 1990 : 15, 2, s. 65-73
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
4/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Teresa Saj, Jan Szafraniec, Krystyna Walejewska-Iwaszko.
Tytuł oryginału: Ocena poziomu neurotyczności młodzieży rozpoczynającej studia medyczne.
Tytuł angielski: The assessment of the neuroticism level in the youth starting medical studies.
Czasopismo: Zdrowie Psychiczne
Szczegóły: 1990 : 31, 1-4, s. 97-105
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
5/88
Autorzy: Izydora Michalska, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Potrzeba edukacji pedagogicznej lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego.
Tytuł angielski: A need of pedagogic teaching of physicians within postgraduate training.
Tytuł całości: W: Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Sekcji Studiów Medycznych i Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Ustawiczne kształcenie lekarzy. Kielce - Cedzyna, 20-21 października 1989. Red. W. Tysarowski, A. Szczurowicz.
Opis fizyczny: s. 45-50
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
6/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Anna Badyda, Fabian Gogol.
Tytuł oryginału: Próba oceny wyników studiowania osób przyjętych na uczelnię bez egzaminu wstępnego.
Tytuł angielski: An attempt at assessing the effectiveness of studies of persons enrolled without admission examination.
Tytuł całości: W: Pedagogiczne uwarunkowania przebiegu studiów w uczelni technicznej. Red. Michał Balicki.
Adres wydawniczy: Białystok : Politechnika Białostocka, 1990
Opis fizyczny: s. 35-43
Seria: Rozprawy Naukowe, Nr 3.
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
7/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Izydora Michalska.
Tytuł oryginału: Samoocena pedagogicznego przygotowania do pracy młodych nauczycieli akademickich w Akademii Medycznej.
Tytuł angielski: Self-assessment of pedagogic fitness of young academic tutors in the Białystok Medical University School.
Tytuł całości: W: Pedagogiczne uwarunkowania przebiegu studiów w uczelni technicznej. Red. Michał Balicki.
Adres wydawniczy: Białystok : Politechnika Białostocka, 1990
Opis fizyczny: s. 91-177
Seria: Rozprawy Naukowe, Nr 3.
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
8/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Grażyna Kudelska, Mirosława Nowacka, Krystyna Walejewska-Iwaszko, Krystyna Łukawska.
Tytuł oryginału: Obciążenie psychofizyczne na podstawowych stanowiskach pracy odlewni Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego.
Tytuł angielski: Mental load on the basic work posts in the foundry of ZNTK workshop.
Czasopismo: Medycyna Komunikacyjna
Szczegóły: 1989, 6, s. 128-132
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
9/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Szczytowo duże obciążenie fizyczne przy dźwiganiu ciężarów jako przeciwwskazanie do zatrudniania kobiet na niektórych stanowiskach pracy PKP.
Tytuł angielski: An uppermost high physical loading during carrying heavy objects as a contraindication for employment of women at some of the work-stands in the Polish State Railways.
Czasopismo: Medycyna Komunikacyjna
Szczegóły: 1989, 3-4, s. 58-60
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
10/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Jan Syczewski, Fabian Gogol.
Tytuł oryginału: Kurs przygotowawczy na studia medyczne w opinii jego uczestników.
Tytuł angielski: Preparation classes for medical studies in the opinion of thier participants.
Czasopismo: Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych
Szczegóły: 1988 : 13, 3, s.162-172
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
11/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Tadeusz Januszko, Krystyna Walejewska-Iwaszko, Eliza Lewonowska, Zofia Kuczyńska.
Tytuł oryginału: Mieszalnia pasz typu "Ama" jako źródło zagrożeń zawodowych.
Tytuł angielski: "Ama" - type feed-mixing plant as the source of occupational risk.
Czasopismo: Medycyna Wiejska
Szczegóły: 1988 : 23, 4, s.255-263
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
12/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Bogumił Kiss, Elżbieta Szamborska.
Tytuł oryginału: Możliwości bezinwestycyjnego tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
Tytuł angielski: Investmentless possibilities of eration of work posts for disabled.
Tytuł całości: W: Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna NOT, nt: "Rehabilitacja zawodowa sposobem na zdrowie ludzi niepełnosprawnych.
Adres wydawniczy: Białystok : Komitet Naukowo Techniczny ds. Ergonomii Ochrony Pracy, 1988
Opis fizyczny: s.1-42
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
13/88
Autorzy: Jan Szafraniec, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Powinności zakładu pracy w zaspokojeniu potrzeb psychospołecznych swych pracowników.
Tytuł angielski: Duties of an employing institution in satisfying psycho-social demands of its workers.
Tytuł całości: W: Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna NOT, nt: "Rehabilitacja zawodowa sposobem na zdrowie ludzi niepełnosprawnych.Białystok, 1988
Opis fizyczny: s.1-13
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
14/88
Autorzy: Bogumił Kiss, Elżbieta Szamborska, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Rola ergonomii w zapobieganiu ludzkiej niepełnosprawności.
Tytuł angielski: Role of ergonomics in preventing human disability.
Tytuł całości: W: Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna NOT, nt: "Rehabilitacja zawodowa sposobem na zdrowie ludzi niepełnosprawnych.
Adres wydawniczy: Białystok : Komitet Naukowo-Techniczny ds. Ergonomii, Ochrony Pracy, 1988
Opis fizyczny: s.1-43
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
15/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Izydora Michalska.
Tytuł oryginału: System kształcenia pedagogicznego nauczycieli w Akademii Medycznej w Białymstoku.
Tytuł angielski: Medical system of teacher training in BiałystokMedical School.
Tytuł całości: W: Pedagogiczne aspekty kształcenia nauczycieli w systemi edukacji medycznej przed - i podyplomowej. Sympozjum Polsko-Szwedzkie.
Adres wydawniczy: Warszawa : B.n, 1988
Opis fizyczny: s.1-8
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
16/88
Autorzy: Anna Badyda, Krzysztof Rożkowski, Fabian Gogol.
Tytuł oryginału: Uczestnicy wojewódzkich eliminacji szkolnych olimpiad przedmiotowych jako studenci Akademii Medycznej w Białymstoku.
Tytuł angielski: Forner members of voivodeship school subject competitions as the students of the Białystok Medical Academy.
Czasopismo: Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych
Szczegóły: 1988 : 13, 3, s.173-179
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
17/88
Autorzy: Teresa Saj, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Wzór osoby lekarza w świetle wypowiedzi studentów Akademii Medycznej.
Tytuł angielski: Physician's personality model in the light of Medical Academy students' opinions.
Czasopismo: Zdrowie Psychiczne
Szczegóły: 1988 : 29, 3-4, s.150-156
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
18/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Krystyna Walejewska-Iwaszko.
Tytuł oryginału: Motywy podejmowania pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego.
Tytuł angielski: Motives of undertaking a work as an academic teacher.
Tytuł całości: W: Cele kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem gości z krajów socjalistycznych. Szczecin, 21-22 listopada 1985.
Adres wydawniczy: Szczecin, 1986.
Opis fizyczny: s. 184-196
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
19/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Działalność cywilnej służby zdrowia Białegostoku w czasie wojny i okupacji.
Tytuł angielski: The activity of the Białystok civil health service during the 2-nd World War and occupation.
Tytuł całości: W: Służba zdrowia Białostocczyzny w II wojnie światowej.
Adres wydawniczy: Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.
Opis fizyczny: s. 19-23
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
20/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Barbara Plutecka.
Tytuł oryginału: Fizyczne obciążenie pracowników naprawiających nadwozia wagonów kolejowych.
Tytuł angielski: Physical load of the workers repairing wagon bodies.
Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Katowice, 12-16 IX 1984. Streszczenia wykładów, referatów i komunikatów.
Opis fizyczny: s. 310
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
21/88
Autorzy: Barbara Plutecka, Krzysztof Rożkowski, Ewa Czyżewska, Konrad Kiczka.
Tytuł oryginału: Przerwy w pracy jako problem dla zakładowego zespołu ergonomicznego.
Tytuł angielski: Breakes as a problem for ergonomic team.
Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Katowice, 12-16 IX 1984. Streszczenia wykładów, referatów i komunikatów.
Opis fizyczny: s. 290
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
22/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Ewa Czyżewska, Barbara Plutecka, Konrad Kiczka.
Tytuł oryginału: Wrażliwość na czynniki monotonogenne osób z normalnym tętniczym ciśnieniem krwi i osób z granicznym nadciśnieniem.
Tytuł angielski: Sensibility to the monotonygenic factors of the subjects with normal arterial blood pressure and subjects with borderline hypertension.
Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Katowice, 12-16 IX 1984. Streszczenia wykładów, referatów i komunikatów.
Opis fizyczny: s. 309
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
23/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Anna Badyda, Fabian Gogol.
Tytuł oryginału: Program z "metodologii uczenia się" w świetle potrzeb studentów medycyny.
Tytuł angielski: Methodology of learning as a subject of studies in the light of the needs of medicine students. A programme.
Czasopismo: Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych
Szczegóły: 1983 : 8, 3-4, s. 9-20
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
24/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Konrad Kiczka, Ewa Czyżewska, Adam Czarnecki.
Tytuł oryginału: Wpływ modernizacji stanowiska obręczowania kół na wydatek energetyczny pracowników.
Tytuł angielski: The influence of modernisation of the wheel bending post on staff energy output.
Czasopismo: Medycyna Komunikacyjna
Szczegóły: 1983 : 19, 6, s. 167-170
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
25/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Bogumił Kiss, Konrad Kiczka.
Tytuł oryginału: Analiza ergonomiczna stanowisk pracy przy czterostronnej heblarko-frezarce.
Tytuł angielski: Ergonomic analysis of the work stands at the fourside planing miller machine.
Tytuł całości: W: Pamiętnik III Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Łódź, 9-11 listopada 1978. T. 2.
Adres wydawniczy: Łódź, 1981.
Opis fizyczny: s. 539-544
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
26/88
Autorzy: K[rzysztof] Rożkowski, K[onrad] Kiczka, E[wa] Czyżewska.
Tytuł oryginału: Ergonomic assessment of the work-stand of the SP-45 diesel locomotive driver.
Tytuł całości: W: Abstracts of the XV Congress of the Polish Physiological Society. Białystok, 24-26.IX.1981.
Opis fizyczny: s. 326
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
27/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Teresa Saj.
Tytuł oryginału: Kształtowanie osobowości studentów medycyny w toku studiów.
Tytuł angielski: Formation of the medical students personality in the course of studies.
Czasopismo: Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych
Szczegóły: 1981 : 6, 3-4, s. 65-72
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
28/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Anna Badyda, Fabian Gogol.
Tytuł oryginału: Niektóre uwarunkowania efektywności uczenia się w opinii i ocenie studentów I roku akademii medycznej.
Tytuł angielski: Some aspects of learning efficiency in the opinion of students of the first course of medicine.
Czasopismo: Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych
Szczegóły: 1981 : 6, 3-4, s. 73-81
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
29/88
Autorzy: Bogumił Kiss, Konrad Kiczka, Józef Kobus, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Obciążenie fizyczne, psychiczne i środowiskowe pracowników zatrudnionych przy barwiarce "Famatex" (typ Thermosol).
Tytuł angielski: Physical, psychic and environmental encumbrance of workers employed at the dye tank "Famatex".
Tytuł całości: W: Pamiętnik III Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Łódź, 9-11 listopada 1978. T. 2.
Adres wydawniczy: Łódź, 1981.
Opis fizyczny: s. 533-538
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
30/88
Autorzy: K[rzysztof] Rożkowski, T[eresa] Saj.
Tytuł oryginału: Kształcenie osobowości studentów medycyny w toku studiów.
Tytuł angielski: Medical students' personality building in the course of studies.
Tytuł całości: W: Sympozjum. Kształcenie lekarzy dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych ludności. Pamiętnik. Bydgoszcz, 5-6 grudnia 1980.
Opis fizyczny: s. 73-75
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
31/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Teresa Saj, Adela Monieta.
Tytuł oryginału: Osobowość lekarza w oczekiwaniach pacjentów.
Tytuł angielski: Personality of a physician in the expectations of patients.
Czasopismo: Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych
Szczegóły: 1980 : 5, 1, s. 35-42
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
32/88
Autorzy: K[rzysztof] Rożkowski, A[nna] Badyda, F[abian] Gogol.
Tytuł oryginału: Potrzeby i możliwości modyfikacji programu i treści kształcenia z przedmiotu "Propedeutyka medycyny z metodologią uczenia się".
Tytuł angielski: The needs and possibilities of modification of the program and substance of the topic "Medical propedeutics with learning methodology".
Tytuł całości: W: Sympozjum. Kształcenie lekarzy dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych ludności. Pamiętnik. Bydgoszcz, 5-6 grudnia 1980.
Opis fizyczny: s. 70-72
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
33/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Teresa Saj.
Tytuł oryginału: Cechy osobowości studentów medycyny a problem adaptacji do warunków wyższej uczelni.
Tytuł angielski: The personality traits of the student of medicine and the problem of adaptation to the high university school conditions.
Czasopismo: Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych
Szczegóły: 1979 : 4, 2, s. 45-52
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
34/88
Autorzy: Bogumił Kiss, Konrad Kiczka, Krzysztof Kobus, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Ergonomic analysis of work - stands at a famatex (thermosol type) dye tank.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1979 : 30, 1, s. 95
Uwagi: Proc. of the 14th Congr. of the Pol. Physiol. Soc. Łódź, September 11-13, 1978.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
35/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Konrad Kiczka, Bogumił Kiss, Józef Kobus, Ewa Czyżewska.
Tytuł oryginału: Ergonomic analysis of work stands in the electronic industry.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1979 : 30, 1, s. 171-172
Uwagi: Proc. of the 14th Congr. of the Pol. Physiol. Soc. Łódź September, 11-13, 1978.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
36/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Adela Monieta, Jan Szafraniec.
Tytuł oryginału: Analiza motywów wyboru studiów medycznych.
Tytuł angielski: The analysis of the reasons of the choice of medicine studies.
Czasopismo: Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych
Szczegóły: 1978 : 3, 3, s. 1-6
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
37/88
Autorzy: K[onrad] Kiczka, K[rzysztof] Rożkowski, B[ogumił] Kiss, J[ózef] Kobus, E[wa] Czyżewska.
Tytuł oryginału: Charakterystyka ergonomiczna wybranych stanowisk pracy w Zakładach Unitra-Polkolor.
Tytuł angielski: Ergonomic specifics of selected working stands in the "Unitra-Polcolor" plants.
Tytuł całości: W: III Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Streszczenia referatów. Łódz, 9-11 listopada 1978.
Opis fizyczny: s. 214
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
38/88
Autorzy: B[ogumił] Kiss, K[onrad] Kiczka, J[ózef] Kobus, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Ergonomiczna analiza stanowisk pracy przy barwiarce "Famatex" (typ thermosol).
Tytuł angielski: Ergonomic evaluation of work-stands at the dye tank Famatex (thermosol type).
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Lodzensis
Szczegóły: 1978 : 19, Supl. 16, s. 189
Uwagi: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Łódz, 11-13 IX 1978. Streszczenia wykładów, referatów i komunikatów. Red. Władysław Traczyk.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
39/88
Autorzy: K[rzysztof] Rożkowski, K[onrad] Kiczka, B[ogumił] Kiss, J[ózef] Kobus, E[wa] Czyżewska.
Tytuł oryginału: Ergonomiczna ocena stanowisk pracy w przemyśle elektronicznym.
Tytuł angielski: Ergonomic analysis of work-stands in the electronic industry.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Lodzensis
Szczegóły: 1978 : 19, Supl. 16, s. 333
Uwagi: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Łódz, 11-13 IX 1978. Streszczenia wykładów, referatów i komunikatów. Red. Władysław Traczyk.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
40/88
Autorzy: K[onrad] Kiczka, B[ogumił] Kiss, K[rzysztof] Rożkowski, J[ózef] Kobus, E[wa] Czyżewska.
Tytuł oryginału: Ergonomičeskaja ocenka rabočego mesta ludil'ščic i montažistok na televizionnom zavode "Unitra-Pol'kolor" Z.P.T. v Belostoke.
Tytuł całości: W: Tezisy dokladov. Doklady zacityvaemye na III-ej Meżdunarodnoj Konferencii stran-clenov SEV po ergonomike. Rezjume dokladov na russkom jazyke. Budapest, 28 avgusta-1 sentjabrja 1978 g.
Opis fizyczny: s. 129-130
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: RUS
41/88
Autorzy: B[ogumił] Kiss, K[onrad] Kiczka, J[ózef] Kobus, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Ergonomičeskij analiz rabočego mesta za krasil'noj mašinoj firmy "Famateks" (tip termozol), smonitrovannoj w kombinate "Fasty".
Tytuł całości: W: Tezisy dokladov. Doklady zacityvaemye na III-ej Meżdunarodnoj Konferencii stran-clenov SEV po ergonomike. Rezjume dokladov na russkom jazyke. Budapest, 28 avgusta-1 sentjabrja 1978 g.
Opis fizyczny: s. 127-128
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: RUS
42/88
Autorzy: B[ogumił] Kiss, K[onrad] Kiczka, J[ózef] Kobus, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Obciążenie fizyczne, psychiczne i środowiskowe pracowników zatrudnionych przy barwiarce "Famatex" (typ thermosol).
Tytuł angielski: Physical load, psychic stress and environmental effects in workers employed at a dyeing machine "Famatex" (thermosol type).
Tytuł całości: W: III Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Streszczenia referatów. Łódź, 9-11 listopada 1978.
Opis fizyczny: s. 214
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
43/88
Autorzy: J[ózef] Kobus, K[onrad] Kiczka, B[ogumił] Kiss, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Ocena ergonomiczna pracowników zatrudnionych przy taśmie montażowej w Zakładach Stolarki Budowlanej.
Tytuł angielski: Ergonomic analysis made in the workers employed at the assemlby belt in a Building Joinery Plant.
Tytuł całości: W: III Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Streszczenia referatów. Łódź, 9-11 listopada 1978.
Opis fizyczny: s. 215
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
44/88
Autorzy: Ewa Czyżewska, Konrad Kiczka, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Einfluss verschiedener Fahrtvarianten der Lok auf die Dynamik der Herzfrequenz.
Czasopismo: Verkehrsmedizin und ihre Grenzgebiete
Szczegóły: 1976 : 23, 8/9, s. 338-346
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: GER
45/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Fabian Gogol.
Tytuł oryginału: Kandydaci typowani przez szkoły średnie na Akademię Medyczną w Białymstoku.
Tytuł angielski: Candidates directed by secondary schools to the Białystok Medical Academy.
Czasopismo: Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych
Szczegóły: 1976 : 1, 3, s. 81-84
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
46/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Tadeusz Januszko, Fabian Gogol, Krystyna Bernacka.
Tytuł oryginału: Ocena niektórych problemów rekrutacji do Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1973-1975.
Tytuł angielski: An evaluation of certain problems of enrolling at the Białystok Medical Academy during the years 1973-1975.
Czasopismo: Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych
Szczegóły: 1976 : 1, 3, s. 71-79
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
47/88
Autorzy: Ewa Czyżewska, Konrad Kiczka, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Jednoosobowa obsada lokomotyw.
Tytuł angielski: One-man crew of locomotives.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Gdańsk, 22-26.IX.1975. Streszczenia referatów i komunikatów. Cz. 1.
Opis fizyczny: s. 46
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
48/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Konrad Kiczka, Ewa Czyżewska.
Tytuł oryginału: Obciążenia pracą na niektórych stanowiskach Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego.
Tytuł angielski: Work-load at some working places in the Railway Repair Workshop.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Gdańsk, 22-26.IX.1975. Streszczenia referatów i komunikatów. Cz. 2.
Opis fizyczny: s. 314
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
49/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Konrad Kiczka, Zdzisław Sadowski.
Tytuł oryginału: Stopień ciężkości pracy spawaczy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego.
Tytuł angielski: A degree of hardness of welders'work at ZNTK.
Czasopismo: Medycyna Komunikacyjna
Szczegóły: 1975 : 11, 3, s. 51-53
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
50/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Konrad Kiczka.
Tytuł oryginału: Straty energetyczne w pracy zawodowej formierzy odlewni Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK).
Tytuł angielski: Energetic losses at professional work of faunders in casting house of ZNTK.
Czasopismo: Medycyna Komunikacyjna
Szczegóły: 1975 : 11, 4, s. 6-11
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
51/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Kształtowanie się pochodzenia społecznego asystentów w stosunku do pochodzenia społecznego studentów w okresie 1963-1973.
Tytuł angielski: Social origin of assisstants in relation to the origin of students of the Białystok Medical School during the years 1963-1973.
Czasopismo: Problemy Uczelni i Instytutów Medycznych
Szczegóły: 1974 : 9, 1, s.169-173
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
52/88
Autorzy: Konrad Kiczka, Ewa Czyżewska, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Nagruzka sistemy krovoobraščenija i nervnoj sistemy u učastkovych dispetčerov.
Tytuł całości: W: Simp. po Fiziologii Truda i Érgonomii. Sofija, 30.10 -2 .11. 1974.
Opis fizyczny: s.84-89
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: RUS
53/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Konrad Kiczka, Zdzisław Sadowski.
Tytuł oryginału: Stepen'tjažesti truda svaršikov železnodorožnych remontnych masterskich.
Tytuł całości: W: Simp. po Fiziologii Truda i Érgonomii. Sofija, 30.10 -2 .11. 1974.
Opis fizyczny: s.133-139
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: RUS
54/88
Autorzy: Janusz Andrzejczuk, Jan Baciocha, Franciszek Grodzki, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Miernik czasu reakcji prostej i z wyboru. Chronometr typ alfa 2).
Tytuł angielski: Chronometer of the simple reaction and by choice reaction (chronometer type alpha 2).
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 1973 : 24, 1, s.11-16
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
55/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Henryk Reutt, Roman Kordecki, Konrad Kiczka.
Tytuł oryginału: Ocena obciążenia pracą robotników na niektórych stanowiskach pracy w hucie szkła.
Tytuł angielski: Estimation of the work- load of the workers on some work stands in glass-factories.
Czasopismo: Ochrona Pracy
Szczegóły: 1973 : 27, 5, s.14-19
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
56/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Henryk Reutt, Roman Kordecki, Konrad Kiczka.
Tytuł oryginału: Ocena obciążenia praca robotników niektórych stanowisk pracy w hucie szkła.
Tytuł angielski: Evaluation of work load in glass-house workers at sme working post.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 1972 : 23, 3, s.213-225
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
57/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Henryk Reutt, Roman Kordecki.
Tytuł oryginału: Próba oceny obciążenia pracą robotników działu obróbki wiórowej w jednym z zakładów naprawczych taboru kolejowego.
Tytuł angielski: An attempt to evaluate the Railway Repair Works section.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Streszczenia komunikatów.Olsztyn 13-17 IX 1972
Opis fizyczny: s.221
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
58/88
Autorzy: Henryk Reutt, Krzysztof Rożkowski, Zygmunt Latosiewicz.
Tytuł oryginału: Wpływ odruchowych reakcji z opłucnej na opór naczyniowy w krążeniu małym .
Tytuł angielski: The effect of pleural reflex on the peripheral resistance within the pulmonary circulation.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego.Streszczenia komunikatów. Olsztyn 13-17 IX 1972
Opis fizyczny: s.218-219
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
59/88
Autorzy: Roman Kordecki, Krzysztof Rożkowski, Stanisław Laskowski.
Tytuł oryginału: Wpływ odruchu opłucnowego na ciśnienie tętnicze, płucne i żylne po alkoholu etylowym.
Tytuł angielski: Effect of the pleural reflex on the arterial ,pulmonary and vein pressure after ethyl alcohol.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Streszczenia komunikatów.Olsztyn 13-17 IX 1972
Opis fizyczny: s.118
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
60/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Wpływ bezdechu,wentylacji płuc i oddychania tlenem na czas reakcji prostej.
Tytuł angielski: The effect of apnoea, lungs ventilation and oxygen respiration on the simple reaction time.
Czasopismo: Medycyna Komunikacyjna
Szczegóły: 1971, 5, s.241-246
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
61/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Henryk Reutt, Roman Kordecki.
Tytuł oryginału: Zależność odruchu okluzji z zatoki szyjnej od poziomu alkoholu etylowego we krwi.
Tytuł angielski: Corelation between the occlusive reponse from the carotid sinus and the level of ethyl alcohol in blood.
Czasopismo: Acta Physiologica
Szczegóły: 1970 : 21, s.473-481
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
62/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Piotr Hryniewiecki, Henryk Reutt.
Tytuł oryginału: Badania nad utlenianiem krwi pracowników odlewni ZNTK.
Tytuł angielski: The studies on the blood oxygenation in the workers employed at ZNTK.
Czasopismo: Medycyna Komunikacyjna
Szczegóły: 1969 : 5, s.1-4
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
63/88
Autorzy: Henryk Reutt, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Dynamika zmian aktywności aminotransferaz ASPAT i ALAT u psów po wysiłku fizycznym na bieżni.
Tytuł angielski: The dynamics of the changes in the activity of aminotransferases ASPAT and ALAT in dogs after a physical effort.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Szczecin, 15-18.IX.1969
Opis fizyczny: s.154
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
64/88
Autorzy: Edmund Biskup, Henryk Reutt, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Ocena stanu naczyń włosowatych w mięśniu międzykostnym I z zastosowaniem Na131J u osób narażonych na działanie wibracji.
Tytuł angielski: The evaluation of the state of capillary vessels in the interosseous muscle I after the application of Na131I in persons exposed to vibration.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 1969 : 20, s.53-59
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
65/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Henryk Reutt.
Tytuł oryginału: Odruch okluzji zatoki szyjnej przy różnym poziomie alkoholu etylowego we krwi.
Tytuł angielski: The occlusion reflex of carotid sinus at various levels of blood-ethanol .
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologów, Szczecin, 15-18,IX.1969
Opis fizyczny: s.160
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
66/88
Autorzy: Franciszka Bakunowa, Krzysztof Rożkowski, Mirosława Urban, Andrzej Lipczyński.
Tytuł oryginału: Reakcje układu krążenia dzieci zdrowych obciążonych pracą na ergometrze rowerowym.
Tytuł angielski: Reaction of the circulatory system in healthy children during exercise on a bicycle ergometer.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1969 : 44, s.683-691
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
67/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Roman Kordecki, Henryk Reutt.
Tytuł oryginału: Reaktywność zatoki szyjnej na histaminę i KC1 w warunkach perfuzji alkoholem etylowym.
Tytuł angielski: The effect of histamine and KC1 on the reactivity of the carotid sinus perfused with ethanol.
Czasopismo: Acta Physiologica
Szczegóły: 1969 : 20, s.757-762
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
68/88
Autorzy: Roman Kordecki, Krzysztof Rożkowski, Henryk Reutt, Jan Górski.
Tytuł oryginału: Wpływ alkoholu etylowego na pobudliwość interoreceptorów tchawicy i oskrzeli.
Tytuł angielski: The influence of ethyl alcohol on excitability of tracheal and bronchial interoreceptors.
Czasopismo: Acta Physiologica
Szczegóły: 1969 : 20, s.405-415
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
69/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Henryk Reutt.
Tytuł oryginału: Zależność czasu reakcji prostej od stażu pracy zawodowej kierowców samochodowych i drużyn parowozowych.
Tytuł angielski: The time of simple reaction according to the period of occupational work of car drivers and locomotive ones.
Czasopismo: Medycyna Komunikacyjna
Szczegóły: 1969 : 5, s.4-10
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
70/88
Autorzy: Władysław Klementowski, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Różnice wrażliwości opłucnej ściennej i trzewnej w świetle odruchowych reakcji hemodynamicznych.
Tytuł angielski: The differences in the susceptibility of the parietal and visceral pleura in the light of reflexive haemodynamic reactions.
Czasopismo: Acta Physiologica Polonica
Szczegóły: 1968 : 19, 4, s. 544-550
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
71/88
Autorzy: Roman Kordecki, Henryk Reutt, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Zmiany psychofizjologiczne i czynnościowe układu krążenia u pracowników ZNTK.
Tytuł angielski: Psychophysiological and functional changes in rolling-stock repair workshops.
Tytuł całości: W: Zbiór Pr. Cent. Ośr. Bad. Kolej. Służb. T. 1
Adres wydawniczy: [b.m] : [b.n], 1968
Opis fizyczny: s. 112-127
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
72/88
Autorzy: Krzysztof Rożkowski, Henryk Reutt.
Tytuł oryginału: Odruchy sensoryczno-motoryczne u mężczyzn zatrudnionych w transporcie.
Tytuł angielski: Sensoric and motoric reactions in men employed in transport.
Tytuł całości: W: Materiały I Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 8 - 9 września 1967.
Opis fizyczny: s. 124-126
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
73/88
Autorzy: Henryk Reutt, Krzysztof Rożkowski.
Tytuł oryginału: Reakcje naczyniowe palców rąk robotników narażonych na miejscowe działanie wibracji.
Tytuł angielski: Digital vascular reactions in workers exposed to locally acting vibration.
Tytuł całości: W: Materiały I Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 8-9 września 1967.
Opis fizyczny: s. 127-128
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
74/88
Autorzy: K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Pobudliwość chemoreceptorów kłąbka szyjnego w zależności od wielkości ciśnienia w zatoce szyjnej.
Tytuł angielski: The sensivity of chemoreceptors of the carotid glomus in relation to the pressure in the carotid sinus.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1966 : 12, s. 135-155
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
75/88
Autorzy: K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Wpływ alkoholu etylowego na pobudliwość chemoreceptorów izolowanej zatoki szyjnej.
Tytuł angielski: The influence of ethyl alcohol on the chemoreceptors stimulation in the isolated carotid sinus.
Tytuł całości: W: X Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Lublin, 13-17.IX.1966.
Opis fizyczny: s. 222
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
76/88
Autorzy: J. Szczepański, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Działanie kościotwórcze nasion Sesamum indicum u szczurów.
Tytuł angielski: The bone-forming effect of the seeds of Sesamum indicum in rats.
Czasopismo: Medycyna Weterynaryjna
Szczegóły: 1965 : 21, s. 205-207
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
77/88
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Physiologische Aspekte der Arbeit.
Tytuł całości: W: Onzieme Congres International, Vienne du 21 au 26 juin 1965.
Opis fizyczny: s. 25-31
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: GER
78/88
Autorzy: J. Szczepański, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Przyczynek do badań nad aktywizowaniem procesu powstawania blizny kostnej doświadczalnej.
Tytuł angielski: A contribution to the studies on the activity of an experimental bone scar formation.
Czasopismo: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska
Szczegóły: 1965 : 30, s. 131-134
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
79/88
Autorzy: E. Miętkiewski, L. Staniszewski, R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Wpływ alkoholu etylowego na niektóre objawy wstrząsów doświadczalnych.
Tytuł angielski: The influence of ethyl alcohol on some manifestations of the experimental shock.
Adres wydawniczy: Szczecin : Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 1965.
Opis fizyczny: 38, [1] s.
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
80/88
Autorzy: H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski, Z[ygmunt] Podjaski.
Tytuł oryginału: Wpływ pracy i wieku na wyniki prób czynnościowych układów krążenia i oddychania u pracowników warsztatowych ZNTK.
Tytuł angielski: The effect of work and age on the results of functional test of circulatory and respiratory systems in ZNTK workshop workers.
Czasopismo: Medycyna Komunikacyjna
Szczegóły: 1965 : 1, s. 195-201
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
81/88
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Wybrane metody fizjologiczne w ocenie niektórych funkcji ustroju u kierowców samochodowych.
Tytuł angielski: Selected physiological methods for evaluation of some systemic function in car-drivers.
Czasopismo: Medycyna Komunikacyjna
Szczegóły: 1965 : 1, s. 79-84
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
82/88
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Efekty hemodynamiczne wstrząsorodnych dawek histaminy i błękitu trypanu w upojeniu alkoholem etylowym u psów.
Tytuł angielski: The effect of haemodynamic shock doses of histamine and Trypan blue during ethyl-alcohol intoxication in dogs.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1964 : 10, s. 79-89
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
83/88
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Mechanizm odruchowych zmian ciśnienia w żyle udowej i tętnicy płucnej przy odruchu oskrzelowym.
Tytuł angielski: The mechanism of the reflectory changes of the blood pressure in femoral vein and in pulmonary artery evoked by the pleural reflex.
Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Toruń, 10-13.XII.1963.
Opis fizyczny: s. 154
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
84/88
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Wpływ pracy i wieku na układ krążenia w świetle niektórych prób czynnościowych u maszynistów i pomocników maszynistów.
Tytuł angielski: The influence of the work and age on the circulation system in the light of some functional tests performed in engine-drivers and their assisstants.
Czasopismo: Kolejowa Służba Zdrowia
Szczegóły: 1963 : 8, s. 97-100
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
85/88
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Wpływ różnych stężeń alkoholu we krwi na hemodynamiczne efekty wstrząsorodnych dawek błękitu trypanu.
Tytuł angielski: The influence of various alcohol concentrations in blood on the haemodynamic effects of the shock-inducing doses of Trypan blue.
Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Toruń, 10-13.XII.1963.
Opis fizyczny: s. 153
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
86/88
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Wpływ różnych stężeń alkoholu we krwi na hemodynamiczne efekty wstrząsorodnych dawek histaminy.
Tytuł angielski: The influence of various blood-alcohol concentrations on the haemodynamic effects of the shock-inducing doses of histamine.
Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Toruń, 10-13.XII.1963.
Opis fizyczny: s. 152
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
87/88
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Wpływ różnych stężeń alkoholu we krwi na hemodynamikę wstrząsu pokrwotocznego.
Tytuł angielski: The influence of various blood-alcohol concentrations on the haemodynamics of posthaemorrhagic shock.
Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Toruń 10-13.XII.1963.
Opis fizyczny: s. 154
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
88/88
Autorzy: R[oman] Kordecki, H[enryk] Reutt, K[rzysztof] Rożkowski.
Tytuł oryginału: Zależność czasu reakcji prostej od pracy i wieku u maszynistów i pomocników maszynistów.
Tytuł angielski: The dependence of the time of simple reaction on the work and age of the engine-drivers and their assisstants.
Czasopismo: Kolejowa Służba Zdrowia
Szczegóły: 1963 : 8, s. 129-132
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB