logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: SKRZYDLEWSKI ZDZISŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 182Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/182
Autorzy: Sławomir Dariusz Szajda, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Marcin Chlabicz, Tomasz Domel, Ewa Chabielska, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Aktywność nowotworowego prokoagulanta i katepsyny D w surowicy chorych na raka pęcherza moczowego.
Tytuł angielski: The cancer procoagulant and cathepsin D activity in blood serum in patients with bladder cancer.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2005 : 18, 108, s. 651-653
Polskie słowa kluczowe: Katepsyna D - krew ; Białka nowotworowe - krew ; Endopeptydazy cysteinowe - krew ; Czynniki krzepnięcia krwi - analiza ; Nowotwory pęcherza moczowego - krew ; Nowotwory pęcherza moczowego - diagnostyka ; Markery nowotworowe biologiczne - krew
Angielskie słowa kluczowe: Cathepsin D - blood ; Neoplasm proteins - blood ; Cysteine endopeptidases - blood ; Blood coagulation factors - analysis ; Bladder neoplasms - blood ; Bladder neoplasms - diagnosis ; Tumor markers, biological - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
2/182
Autorzy: Sławomir Dariusz Szajda, Jadwiga Snarska, Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Zwierz.
Tytuł oryginału: Nowotworowy prokoagulant (CP) w chirurgicznej diagnostyce onkologicznej.
Tytuł angielski: Cancer procoagulant (CP) in surgical oncology diagnostics.
Czasopismo: Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology
Szczegóły: 2005 : 9, 10, s. 409-413
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory - diagnostyka ; Nowotwory - krew ; Nowotwory - enzymologia ; Endopeptydazy cysteinowe - krew ; Endopeptydazy cysteinowe - stosowanie diagnostyczne ; Białka nowotworowe - krew ; Białka nowotworowe - stosowanie diagnostyczne ; Czynniki krzepnięcia krwi - analiza ; Czynniki krzepnięcia krwi - stosowanie diagnostyczne ; Markery nowotworowe biologiczne - krew ; Markery nowotworowe biologiczne - stosowanie diagnostyczne
Angielskie słowa kluczowe: Neoplasms - diagnosis ; Neoplasms - blood ; Neoplasms - enzymology ; Cysteine endopeptidases - blood ; Cysteine endopeptidases - diagnostic use ; Neoplasm proteins - blood ; Neoplasm proteins - diagnostic use ; Blood coagulation factors - analysis ; Blood coagulation factors - diagnostic use ; Tumor markers, biological - blood ; Tumor markers, biological - diagnostic use
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
3/182
Autorzy: Sławomir Dariusz Szajda, Barbara Darewicz, Małgorzata Gorzel, Beata Zalewska [S.D], Zdzisław Skrzydlewski, Jacek Kudelski, Tomasz Domel.
Tytuł oryginału: Nowotworowy prokoagulant (CP).
Tytuł angielski: Cancer procoagulant (CP).
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2005 : 62, 3, s. 169-172
Polskie słowa kluczowe: Endopeptydazy cysteinowe ; Białka nowotworowe ; Czynniki krzepnięcia krwi ; Markery nowotworowe biologiczne
Angielskie słowa kluczowe: Cysteine endopeptidases ; Neoplasm proteins ; Blood coagulation factors ; Tumor markers, biological
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
4/182
Autorzy: Sławomir Dariusz Szajda, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Tadeusz Werel, Krzysztof Zwierz, Zdzisław Skrzydlewski, Wojciech Gabrylewski.
Tytuł oryginału: Ocena przydatności badania aktywności nowotworowego prokoagulanta (CP) w diagnostyce onkologicznej układu moczowego.
Tytuł angielski: The assessment of efficacy of cancer procoagulant (CP) activity evaluation in the oncological diagnosis in the urinary system.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2005 : 19, 112, s. 596-599
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory nerek - diagnostyka ; Nowotwory nerek - krew ; Nowotwory pęcherza moczowego - diagnostyka ; Nowotwory pęcherza moczowego - krew ; Nowotwory gruczołu krokowego - diagnostyka ; Nowotwory gruczołu krokowego - krew ; Białka nowotworowe - krew ; Białka nowotworowe - stosowanie diagnostyczne ; Endopeptydazy cysteinowe - krew ; Endopeptydazy cysteinowe - stosowanie diagnostyczne ; Czynniki krzepnięcia krwi - stosowanie diagnostyczne ; Markery nowotworowe biologiczne - krew ; Markery nowotworowe biologiczne - stosowanie diagnostyczne
Angielskie słowa kluczowe: Kidney neoplasms - diagnosis ; Kidney neoplasms - blood ; Bladder neoplasms - diagnosis ; Bladder neoplasms - blood ; Prostatic neoplasms - diagnosis ; Prostatic neoplasms - blood ; Neoplasm proteins - blood ; Neoplasm proteins - diagnostic use ; Cysteine endopeptidases - blood ; Cysteine endopeptidases - diagnostic use ; Blood coagulation factors - diagnostic use ; Tumor markers, biological - blood ; Tumor markers, biological - diagnostic use
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
5/182
Autorzy: M[aciej] Jóźwik, S[ławomir] D[ariusz] Szajda, Z[dzisław] Skrzydlewski, M[arcin] Jóźwik, S[tanisław] Sulkowski.
Tytuł oryginału: The activity of cancer procoagulant in cases of uterine leiomyomas.
Czasopismo: European Journal of Gynaecological Oncology
Szczegóły: 2005 : 26, 4, s. 407-410
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory macicy - patomorfologia ; Nowotwory macicy - metabolizm ; Nowotwory macicy - krew ; Mięśniak gładkokomórkowy - patomorfologia ; Mięśniak gładkokomórkowy - metabolizm ; Mięśniak gładkokomórkowy - krew ; Endopeptydazy cysteinowe - krew ; Endopeptydazy cysteinowe - metabolizm ; Białka nowotworowe - krew ; Białka nowotworowe - metabolizm ; Czynniki krzepnięcia krwi - metabolizm ; Markery nowotworowe biologiczne - krew ; Markery nowotworowe biologiczne - metabolizm
Angielskie słowa kluczowe: Uterine neoplasms - pathology ; Uterine neoplasms - metabolism ; Uterine neoplasms - blood ; Leiomyoma - pathology ; Leiomyoma - metabolism ; Leiomyoma - blood ; Cysteine endopeptidases - blood ; Cysteine endopeptidases - metabolism ; Neoplasm proteins - blood ; Neoplasm proteins - metabolism ; Blood coagulation factors - metabolism ; Tumor markers, biological - blood ; Tumor markers, biological - metabolism
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.591
Punktacja MNiSW: 10.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents - Clinical Medicine
6/182
Autorzy: Barbara Darewicz, Tomasz Domel, Marcin Chlabicz, Sławomir Szajda, Rajab Attir, Bogusława Golców-Grabińska, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna aktywności prokoagulanta nowotworowego w przypadku raka nerki.
Tytuł angielski: Diagnostic value of the cancer procoagulant activity in kidney cancer.
Czasopismo: Urologia Polska
Szczegóły: 2005 : Vol. 58 supl. 1: XXXV Kongres Naukowy PTU, Lublin 23 - 25. 06. 2005. Książka streszczeń., s. 79
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory nerek - enzymologia ; Nowotwory nerek - krew ; Endopeptydazy cysteinowe - krew ; Endopeptydazy cysteinowe - stosowanie diagnostyczne ; Białka nowotworowe - krew ; Białka nowotworowe - stosowanie diagnostyczne ; Czynniki krzepnięcia krwi - stosowanie diagnostyczne ; Wznowa miejscowa nowotworu - diagnostyka ; Markery nowotworowe biologiczne - stosowanie diagnostyczne
Angielskie słowa kluczowe: Kidney neoplasms - enzymology ; Kidney neoplasms - blood ; Cysteine endopeptidases - blood ; Cysteine endopeptidases - diagnostic use ; Neoplasm proteins - blood ; Neoplasm proteins - diagnostic use ; Blood coagulation factors - diagnostic use ; Neoplasm recurrence, local - diagnosis ; Tumor markers, biological - diagnostic use
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
7/182
Autorzy: Sławomir Dariusz Szajda, Beata Zalewska [S.D], Kamil Michalak, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Aktywność katepsyny D u kobiet w przypadkach mięśniaków macicy.
Tytuł angielski: Cathepsin D activity in cases of uterine leiomyoma.
Czasopismo: Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology
Szczegóły: 2004 : 8, 5(52), s. 266-268
Polskie słowa kluczowe: Katepsyna D - analiza ; Katepsyna D - metabolizm ; Mięśniak gładkokomórkowy - enzymologia ; Nowotwory macicy - enzymologia
Angielskie słowa kluczowe: Cathepsin D - analysis ; Cathepsin D - metabolism ; Leiomyoma - enzymology ; Uterine neoplasms - enzymology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
8/182
Autorzy: Sławomir Dariusz Szajda, Michał Jankowski, Beata Zalewska [S.D], Bożena Kożuszko, Wojciech Gabrylewski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Aktywność prokoagulanta nowotworowego i katepsyny D w przypadkach raka sutka.
Tytuł angielski: Activity of cancer procoagulant and cathepsin D in breast cancer.
Czasopismo: Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology
Szczegóły: 2004 : 8, 3, s. 132-135
Polskie słowa kluczowe: Katepsyna D - krew ; Białka nowotworowe - analiza ; Endopeptydazy cysteinowe - analiza ; Czynniki krzepnięcia krwi - analiza ; Markery nowotworowe biologiczne ; Nowotwory sutka - diagnostyka ; Nowotwory sutka - krew
Angielskie słowa kluczowe: Cathepsin D - blood ; Neoplasm proteins - analysis ; Cysteine endopeptidases - analysis ; Blood coagulation factors - analysis ; Tumor markers, biological ; Breast neoplasms - diagnosis ; Breast neoplasms - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
9/182
Autorzy: Sławomir Dariusz Szajda, Maciej Jóźwik, Marcin Jóźwik, Beata Zalewska [S.D], Grzegorz Panek, Stanisław Sulkowski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Aktywność prokoagulanta nowotworowego w surowicy krwi oraz w tkankach nowotworowych kobiet z rakiem szyjki macicy i rakiem trzonu macicy.
Tytuł angielski: Cancer procoagulant activity in serum and neoplastic tissue in cases of cervical and uterine carcinoma.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2004 : 75, 9, s. 705-712
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy - krew ; Nowotwory macicy - krew ; Białka nowotworowe - analiza ; Endopeptydazy cysteinowe - analiza ; Czynniki krzepnięcia krwi - analiza ; Markery nowotworowe biologiczne
Angielskie słowa kluczowe: Uterine cervical neoplasms - blood ; Uterine neoplasms - blood ; Neoplasm proteins - analysis ; Cysteine endopeptidases - analysis ; Blood coagulation factors - analysis ; Tumor markers, biological
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
10/182
Autorzy: Sławomir Dariusz Szajda, Jadwiga Snarska, Marcin Chlabicz, Barbara Mroczko, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Ocena przydatności badania niektórych markerów nowotworowych w diagnostyce raka trzustki.
Tytuł angielski: Usefulness of examination of some tumor markers in the diagnostics of pancreas cancer.
Czasopismo: Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology
Szczegóły: 2004 : 8, 7, s. 338-341
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory trzustki - diagnostyka ; Katepsyna D - stosowanie diagnostyczne ; Katepsyna D - krew ; Endopeptydazy cysteinowe - krew ; Endopeptydazy cysteinowe - stosowanie diagnostyczne ; Antygen CA-19-9 - krew ; Antygen CA-19-9 - stosowanie diagnostyczne ; Białka nowotworowe - krew ; Białka nowotworowe - stosowanie diagnostyczne ; Markery nowotworowe biologiczne - krew ; Markery nowotworowe biologiczne - stosowanie diagnostyczne
Angielskie słowa kluczowe: Pancreatic neoplasms - diagnosis ; Cathepsin D - diagnostic use ; Cathepsin D - blood ; Cysteine endopeptidases - blood ; Cysteine endopeptidases - diagnostic use ; CA-19-9 antigen - blood ; CA-19-9 antigen - diagnostic use ; Neoplasm proteins - blood ; Neoplasm proteins - diagnostic use ; Tumor markers, biological - blood ; Tumor markers, biological - diagnostic use
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
11/182
Autorzy: A. Gabrylewska, Jadwiga Snarska, S[ławomir] Szajda, B. Zalewska, M. Jankowski, Z[dzisław] Skrzydlewski, E[wa] Chabielska.
Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna badania aktywności nowotworowego prokoagulanta i katepsyny D w surowicy krwi pacjentów z rakiem wątroby.
Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna
Szczegóły: 2004 : T. 40 nr 3, s. 364
Uwagi: XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Mikołajki, 8 - 10 wrzesień 2004r. Zbiór streszczeń.
Polskie słowa kluczowe: Białka nowotworowe - krew ; Endopeptydazy cysteinowe - krew ; Markery nowotworowe biologiczne - krew ; Czynniki krzepnięcia krwi - analiza ; Katepsyna D - krew ; Nowotwory wątroby - diagnostyka ; Nowotwory wątroby - krew
Angielskie słowa kluczowe: Neoplasm proteins - blood ; Cysteine endopeptidases - blood ; Tumor markers, biological - blood ; Blood coagulation factors - analysis ; Cathepsin D - blood ; Liver neoplasms - diagnosis ; Liver neoplasms - blood
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
12/182
Autorzy: S[tanisław] Kreczko, M. Jankowski, B. Zalewska, W[ojciech] Gabrylewski, S[ławomir] D[ariusz] Szajda, Z[dzisław] Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Wpływ lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) na aktywność antyheparynową osocza.
Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna
Szczegóły: 2004 : T. 40 nr 3, s. 439
Uwagi: XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Mikołajki, 8 - 10 wrzesień 2004r. Zbiór streszczeń.
Polskie słowa kluczowe: Lipoproteiny LDL - krew ; Antagoniści heparyny - krew
Angielskie słowa kluczowe: Lipoproteins, LDL - blood ; Heparin antagonists - blood
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
13/182
Autorzy: Elżbieta Skrzydlewska, Bożena Kożuszko, Mariola Sulkowska, Bogdan Zalewski, Mirosław Kozłowski, Jadwiga Snarska, Zbigniew Puchalski, Stanisław Sulkowski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Antioxidant potential in esophageal, stomach and colorectal cancers.
Czasopismo: Hepato-Gastroenterology
Szczegóły: 2003 : 50, 49, s. 126-131
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory przełyku - enzymologia ; Nowotwory przełyku - metabolizm ; Nowotwory żołądka - enzymologia ; Nowotwory żołądka - metabolizm ; Nowotwory jelita grubego - enzymologia ; Nowotwory jelita grubego - metabolizm ; Dysmutaza ponadtlenkowa - metabolizm ; Katalaza - metabolizm ; Peroksydaza glutationowa - metabolizm ; Reduktaza glutationowa - metabolizm ; Glutation - analiza ; Kwas askorbinowy - analiza ; Dialdehyd malonowy - analiza ; Antyoksydanty - analiza ; Antyoksydanty - metabolizm
Angielskie słowa kluczowe: Esophageal neoplasms - enzymology ; Esophageal neoplasms - metabolism ; Stomach neoplasms - enzymology ; Stomach neoplasms - metabolism ; Colorectal neoplasms - enzymology ; Colorectal neoplasms - metabolism ; Superoxide dismutase - metabolism ; Catalase - metabolism ; Glutathione peroxidase - metabolism ; Glutathione reductase - metabolism ; Glutathione - analysis ; Ascorbic acid - analysis ; Malondialdehyde - analysis ; Antioxidants - analysis ; Antioxidants - metabolism
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.837
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences ; Current Contents - Clinical Medicine ; Lista Filadelfijska
14/182
Autorzy: Jadwiga Snarska, Sławomir Szajda, Zdzisław Skrzydlewski, Bożena Kożuszko.
Tytuł oryginału: Ocena wartości diagnostycznej prokoagulanta nowotworowego w przypadkach raka trzustki, wątroby i jajnika.
Tytuł angielski: Evaluation of diagnostic value cancer procoagulant in cases of pancreas, liver and ovary cancer.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2003 : Vol. 15 no. 86, s. 123-124 tab. bibliogr. 17 poz. abstr. streszcz.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory trzustki ; Nowotwory wątroby ; Nowotwory jajników ; Markery nowotworowe biologiczne
Angielskie słowa kluczowe: Pancreatic neoplasms ; Liver neoplasms ; Ovarian neoplasms ; Tumor markers, biological
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
15/182
Autorzy: Barbara Darewicz, Lech Gałek, Małgorzata Gorzel, Tomasz Domel, Jacek Kudelski, Sławomir Szajda, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Przydatność prokoagulanta nowotworowego (CP) do wykrywania raka nerki i raka pęcherza moczowego.
Tytuł angielski: Usefulness of cancer procoagulant (CP) in the detection of renal and bladder cancers.
Czasopismo: Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology
Szczegóły: 2003 : Vol. 7 no 6, s. 401-403 bibliogr. 14 poz. streszcz.
Polskie słowa kluczowe: Markery nowotworowe biologiczne ; Nowotwory nerek ; Nowotwory pęcherza moczowego ; Endopeptydazy cysteinowe
Angielskie słowa kluczowe: Tumor markers, biological ; Kidney neoplasms ; Bladder neoplasms ; Cysteine endopeptidases
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
16/182
Autorzy: Barbara Darewicz, Lech Gałek, Sławomir Szajda, Tomasz Domel, Tomasz Gołąbek, Małgorzata Gorzel, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: The activity of EC 3.4.22.26 cancer procoagulant in some urinary system cancers.
Czasopismo: Acta Biochimica Polonica
Szczegóły: 2003 : Vol. 50 suppl. 1, s. 286
Uwagi: 39th Meeting of the Polish Biochemical Society, Gdańsk, 16-20 September 2003. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory narządów moczowych ; Endopeptydazy
Angielskie słowa kluczowe: Urologic neoplasms ; Endopeptidases
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
17/182
Autorzy: B[arbara] Darewicz, L[ech] Gałek, S[ławomir] Szajda, T. Domel, T. Gołąbek, M. Gorzel, Z[dzisław] Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: The activity of EC3.4.22.26 cancer procoagulant in renal cancer.
Tytuł całości: W: Republican Scientific-Practical Conference. VI Belorussian-Polish Symposium "Actual problems of urology", Vitebsk, 10-11 October, 2003. Abstracts.
Opis fizyczny: s. 33-34
Uwagi: Tekst równ. w j. polskim.
Polskie słowa kluczowe: Markery nowotworowe biologiczne - krew ; Nowotwory nerek
Angielskie słowa kluczowe: Kidney neoplasms ; Tumor markers, biological - blood
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
18/182
Autorzy: Sławomir Dariusz Szajda, Barbara Darewicz, Tadeusz Werel, Marcin Chlabicz, Zdzisław Skrzydlewski, Ewa Chabielska.
Tytuł oryginału: Wybrane markery nowotworowe w diagnostyce raka gruczołu krokowego.
Tytuł angielski: Selected tumor markers in the diagnostics of prostate cancer.
Czasopismo: Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology
Szczegóły: 2003 : Vol. 7 nr 10, s. 738-740 tab. bibliogr. 20 poz. abstr. streszcz.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory gruczołu krokowego - diagnostyka ; Katepsyna D ; Białka nowotworowe ; Antygeny nowotworowe ; Markery nowotworowe biologiczne ; Antygen gruczołu krokowego swoisty
Angielskie słowa kluczowe: Prostatic neoplasms - diagnosis ; Cathepsin D ; Neoplasm proteins ; Antigens, neoplasm ; Tumor markers, biological ; Prostate-specific antigen
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
19/182
Autorzy: Sławomir D[ariusz] Szajda, Marcin Jóźwik, Maciej Jóźwik, Mariusz Koda, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Zależność aktywności prokoagulanta nowotworowego (CP) w surowicy krwi od stopnia zróżnicowania komórkowego raka szyjki macicy i trzonu macicy = The relationship of serum cancer procoagulant (CP) activity to the degree of cellular differentiation in cases of cervical and uterine carcinoma.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2003 : T. 74 supl.1. XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Bydgoszcz, 17 - 20 września 2003., s. 204
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory szyjki macicy - krew ; Nowotwory szyjki macicy - patomorfologia ; Nowotwory macicy - krew ; Nowotwory macicy - patomorfologia ; Stadium zaawansowania nowotworu ; Endopeptydazy cysteinowe - krew ; Endopeptydazy cysteinowe - metabolizm ; Białka nowotworowe - krew ; Białka nowotworowe - metabolizm ; Czynniki krzepnięcia krwi - metabolizm
Angielskie słowa kluczowe: Uterine cervical neoplasms - blood ; Uterine cervical neoplasms - pathology ; Uterine neoplasms - blood ; Uterine neoplasms - pathology ; Neoplasm staging ; Cysteine endopeptidases - blood ; Cysteine endopeptidases - metabolism ; Neoplasm proteins - blood ; Neoplasm proteins - metabolism ; Blood coagulation factors - metabolism
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
20/182
Autorzy: Sławomir Dariusz Szajda, Maciej Jóźwik, Ryszard Wiśniewski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Aktywność prokoagulanta nowotworowego (CP) w surowicy krwi w przypadkach nowotworów narządów płciowych wewnętrznych u kobiet.
Tytuł angielski: The serum activity of cancer procoagulant in cases of uterine and ovarian neoplasia.
Czasopismo: Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology
Szczegóły: 2002 : 6, 9, s. 571-574
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory narządów płciowych żeńskich ; Markery nowotworowe biologiczne - krew
Angielskie słowa kluczowe: Genital neoplasms, female ; Tumor markers, biological - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
21/182
Autorzy: Ryszard Wiśniewski, Sławomir D. Szajda, Jadwiga Snarska, Maciej Jóźwik, Zdzisław Skrzydlewski, Stanisław Michalak.
Tytuł oryginału: Ocena aktywności prokoagulanta nowotworowego w przypadkach niektórych nowotworów.
Tytuł całości: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Wrocław, 18-22 września, 2002. Streszczenia. Wrocław: [B.n.] 2002
Opis fizyczny: s. 337-338 tab.
Polskie słowa kluczowe: Markery nowotworowe biologiczne - analiza ; Nowotwory
Angielskie słowa kluczowe: Tumor markers, biological - analysis ; Neoplasms
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
22/182
Autorzy: Sławomir Dariusz Szajda, Marek Kiluk, Ryszard Wiśniewski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna markerów nowotworowych : CEA, AFP, katepsyny D i prokoagulanta nowotworowego (CP) w przypadkach raka płuca i przełyku.
Tytuł angielski: Diagnostic value of cancer markers CEA, AFP, cathepsin D and cancer procoagulant (CP) in patients with lung and oesophagus cancer.
Czasopismo: Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology
Szczegóły: 2002 : 6, 1, s. 9-11
Polskie słowa kluczowe: Markery nowotworowe biologiczne ; Nowotwory płuc - krew ; Nowotwory przełyku - krew ; Rak płaskonabłonkowy - krew
Angielskie słowa kluczowe: Tumor markers, biological ; Lung neoplasms - blood ; Esophageal neoplasms - blood ; Carcinoma, squamous cell - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
23/182
Autorzy: Bożena Kożuszko, Zdzisław Skrzydlewski, Mariola Sulkowska, Jadwiga Snarska, Mirosław Kozłowski, Elżbieta Skrzydlewska, Bogdan Zalewski.
Tytuł oryginału: Aktywność prokoagulanta nowotworowego w przypadkach raka przełyku, żołądka i jelita grubego z uwzględnieniem stopnia klinicznego zaawansowania i typu histologicznego nowotworu.
Tytuł angielski: Cancer procoagulant activity in cases of esophagal, stomach and colorectal cancer considering progression degree and histological type of cancer.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2001 : 11, 63, s. 218-220
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory przełyku - metabolizm ; Nowotwory żołądka - metabolizm ; Nowotwory jelita grubego - metabolizm ; Markery nowotworowe biologiczne - metabolizm
Angielskie słowa kluczowe: Esophageal neoplasms - metabolism ; Stomach neoplasms - metabolism ; Colorectal neoplasms - metabolism ; Tumor markers, biological - metabolism
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
24/182
Autorzy: B. Kożuszko, E[lżbieta] Skrzydlewska, J[adwiga] Snarska, M[irosław] Kozłowski, B[ogdan] Zalewski, Z[dzisław] Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Cancer procoagulant as a marker in monitoring the therapy in cases of oesophageal, stomach and colorectal cancer.
Czasopismo: Folia Histochemica et Cytobiologica
Szczegóły: 2001 : 39, supl.2, s. 104-105
Uwagi: Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop Endocrine Disrupters and Carcinogenic Risk Assessment, Bialystok, 8-12 May 2001
Polskie słowa kluczowe: Markery nowotworowe biologiczne ; Nowotwory układu trawiennego - leczenie
Angielskie słowa kluczowe: Cancer procoagulant ; Digestive system neoplasms - therapy
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska
25/182
Autorzy: B. Kożuszko, E[lżbieta] Skrzydlewska, J[adwiga] Snarska, M[irosław] Kozłowski, B[ogdan] Zalewski, Z[dzisław] Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Cancer procoagulant as a marker using for monitoring of oesophageal, stomach and colorectal cancer therapy.
Czasopismo: Folia Histochemica et Cytobiologica
Szczegóły: 2001 : Vol. 39, supl. 1, s. 50-51
Uwagi: NATO Advanced Research Workshop. Endocrine Disrupters and Carcinogenic Risk Assessment, Białystok 8-12 May 2001
Polskie słowa kluczowe: Markery nowotworowe biologiczne ; Nowotwory przełyku - leczenie ; Nowotwory żołądka - leczenie ; Nowotwory jelita grubego - leczenie
Angielskie słowa kluczowe: Tumor markers, biological ; Esophageal neoplasms - therapy ; Stomach neoplasms - therapy ; Colorectal neoplasms - therapy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
26/182
Autorzy: Sławomir Szajda, Zdzisław Skrzydlewski, Stanisław Kreczko.
Tytuł oryginału: Kompleksy lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) z siarczanem dermatanu.
Tytuł całości: W: XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Toruń 2001. Streszczenia. [B.m.B.n.; 2001]
Opis fizyczny: s. 119
Polskie słowa kluczowe: Lipoproteiny ; Siarczany
Angielskie słowa kluczowe: Lipoproteins ; Sulfates
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
27/182
Autorzy: S[tanisław] Kreczko, B. Kożuszko, A. Gabrylewska, S[ławomir] Szajda, Z[dzisław] Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Próba wykorzystania badania aktywności katepsyny D i prokoagulanta nowotworowego do wykrywania raka jelita grubego.
Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna
Szczegóły: 2001 : T. 37 supl. 2, s. 102 tab.
Uwagi: XIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Poznań, 5-7 września 2001. Zbiór streszczeń.
Polskie słowa kluczowe: Katepsyna D ; Nowotwory jelita grubego - diagnostyka ; Białka nowotworowe
Angielskie słowa kluczowe: Cathepsin D ; Colorectal neoplasms - diagnosis ; Neoplasm proteins
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
28/182
Autorzy: Elżbieta Skrzydlewska, Agnieszka Roszkowska, Marek Makieła, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: The influence of green tea on the activity of proteases and their inhibitors in plasma of rats after ethanol treatment.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 2001 : 46, s. 240-250
Polskie słowa kluczowe: Inhibitory proteaz - krew ; Herbata ; Zwierzęta ; Alkoholizm - krew ; Hydrolazy peptydów - krew
Angielskie słowa kluczowe: Protease inhibitors - blood ; Tea ; Animals ; Alcoholism - blood ; Endopeptidases - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
29/182
Autorzy: Bożena Kożuszko, Zdzisław Skrzydlewski, Mirosław Kozłowski, Jadwiga Snarska.
Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna badania aktywności prokoagulanta nowotworowego w przypadkach raka żołądka i raka przełyku.
Tytuł angielski: Evaluation of diagnostic value of cancer procoagulant activity in cases of stomach and esophagus cancer.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2001 : 10, 57, s. 143-144
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory przełyku ; Nowotwory żołądka ; Enzymy ; Białka nowotworowe ; Czynniki krzepnięcia krwi
Angielskie słowa kluczowe: Esophageal neoplasms ; Stomach neoplasms ; Enzymes ; Cysteine endopeptidases ; Blood coagulation factors
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
30/182
Autorzy: Bożena Kożuszko, Elżbieta Skrzydlewska, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Prokoagulant nowotworowy (CP) - nowy marker biochemiczny w diagnostyce onkologicznej
Tytuł angielski: Cancer procoagulant (CP) - the new biochemical marker in oncologoic diagnostic.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : 8, 48
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory - diagnostyka ; Białka nowotworowe
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
31/182
Autorzy: Bożena Kożuszko, Zdzisław Skrzydlewski, Waldemar Famulski, S[ławomir] Szajda.
Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna aktywności prokoagulantu nowotworowego w przypadkach raka jelita grubego.
Tytuł angielski: Diagnostic significance of cancer procoagulant activity in colorectal cancer.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : 8, 45
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory jelita grubego ; Markery nowotworowe biologiczne ; Proteinazy cysteinowe
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
32/182
Autorzy: B. Kożuszko, Z[dzisław] Skrzydlewski, J[adwiga] Snarska, L. Kozłowski, B. Przestrzelska, S[ławomir] Szajda.
Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna prokoagulanta nowotworowego (CP) w przypadkach raka przełyku i raka żołądka.
Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Poznań 2000. Streszczenia. Poznań: Polskie Towarzystwo Biochemiczne 2000
Opis fizyczny: s. 352
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory przełyku ; Nowotwory żołądka ; Krzepnięcie krwi
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
33/182
Autorzy: Elżbieta Skrzydlewska, Marzanna Makarewicz, Zdzisław Skrzydlewski, Bogusław Musiatowicz, Bogdan Zalewski.
Tytuł oryginału: Activity of antioxidant enzymes and cancer procoagulant in colorectal neoplasm.
Czasopismo: Folia Morphologica
Szczegóły: 1999 : Vol.58 no 1 supl.1, s.233
Uwagi: Papers presented during 18th Congress of the Polish Anatomical Society and 34th Symposium of the Polish Society of Histochemistry and Cytochemistry Łódź 1999. Abstracts.Ed. Kazimierz Jędrzejewski (i in.) Wrocław: Urban and Partner 1999
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory okrężnicy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
34/182
Autorzy: B[ożena] Kożuszko, Z[dzisław] Skrzydlewski, E[lżbieta] Skrzydlewska, J[adwiga] Snarska, L[eszek] Kozłowski, B[ogdan] Zalewski.
Tytuł oryginału: Aktywność prokoagulanta nowotworowego i potencjał antyoksydacyjny w przypadkach raka przełyku i żołądka.
Tytuł całości: W: XXII Ogólnopolskie Sympozjum Cytologii Klinicznej Białystok, 8-9 października 1999.Streszczenia (B.m. B.n) 1999
Opis fizyczny: s.14
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory przełyku ; Białko ; Nowotwory żołądka
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
35/182
Autorzy: Bożena Kożuszko, Mirosław Kozłowski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Aktywność prokoagulanta nowotworowego/CP/ w przypadkach raka jelita grubego.
Tytuł całości: W: XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Olsztyn,13-16 września 1999.Streszczenia.Olsztyn:WSP 1999
Opis fizyczny: s.127.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory jelita grubego
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
36/182
Autorzy: Sławomir Szajda, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Kompleksy lipoprotein o niskiej gęstości/LDL/ z siarczanem dekstranu/SD/.
Tytuł całości: W: XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Olsztyn,13-16 września 1999.Streszczenia.Olsztyn:WSP 1999
Opis fizyczny: s.206.
Polskie słowa kluczowe: Lipoproteiny
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
37/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Maria Mantur, Krzysztof Worowski, Elżbieta Skrzydlewska.
Tytuł oryginału: Pobieranie wydzielin.
Tytuł całości: W: Wydzieliny człowieka.Powstawanie i badania laboratoryjne.Pod red.Mieczysława Uszyńskiego i Krzysztofa Worowskiego.Warszawa:Wyd.Lek.PZWL 1999
Opis fizyczny: s.158-177 il.bibliogr.13 poz.
Polskie słowa kluczowe: Wydzieliny
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
38/182
Autorzy: S[ławomir] Szajda, A. Kiluk, M[arian] Furman, Z[dzisław] Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Aktywność katepsyny D w przypadku raka płuca.
Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna i Wiadomości PTDL
Szczegóły: 1998 : T.34 supl.1, s.40.
Uwagi: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.Zbiór streszczeń.Wrocław,10-12 wrzesień 1998.Kraków:Fund.Rozw.Diag.Lab.1998
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory płuc ; Katepsyna D
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
39/182
Autorzy: Maria Mantur, Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: Badanie cytomorfologiczne.
Tytuł całości: W: Płyny z jam ciała:powstawanie i badania laboratoryjne.Pod red.Mieczysława Uszyńskiego.Warszawa:Wydaw.Lek.PZWL 1998
Opis fizyczny: s.132-150 tab.7 tabl.bibliogr.3 poz.
Polskie słowa kluczowe: Morfologia
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
40/182
Autorzy: Elżbieta Skrzydlewska, Ryszard Farbiszewski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Effect of N-acetylcysteine on the liver antioxidant status in methanol intoxication.
Czasopismo: Current Topics in Biophysics
Szczegóły: 1998 : Vol. 22 Supl. B, s. 186-190 tab. bibliogr. 22 poz.
Polskie słowa kluczowe: Acetylocysteina ; Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
41/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Maria Mantur, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: Identyfikacja i ilościowe oznaczanie związków chemicznych.
Tytuł całości: W: Płyny z jam ciała:powstawanie i badania laboratoryjne.Pod red.Mieczysława Uszyńskiego.Warszawa:Wydaw.Lek.PZWL 1998
Opis fizyczny: s.101-131 tab.wykr.bibliogr.4 poz.
Polskie słowa kluczowe: Pierwiastki (chemiczne) - analiza
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
42/182
Autorzy: Sławomir Szajda, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Interakcja lipoprotein o niskiej gęstości/LDL/ z siarczanem dekstranu.
Tytuł całości: W: XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Białystok,15-18 września 1998.Streszczenia.Białystok:Pol.Tow.Bioch.1998
Opis fizyczny: s.255.
Polskie słowa kluczowe: Lipoproteiny
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
43/182
Autorzy: Bożena Kożuszko, Elżbieta Skrzydlewska, Zdzisław Skrzydlewski, Waldemar Famulski, Bogdan Zalewski.
Tytuł oryginału: Zmiana aktywności prokoagulanta nowotworowego i zaburzenia układu antyoksydacyjnego w przypadkach raka jelita grubego.
Tytuł całości: W: XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Białystok,15-18 września 1998.Streszczenia.Białystok:Pol.Tow.Bioch.1998
Opis fizyczny: s.209.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory jelita grubego
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
44/182
Autorzy: Monika Rucińska, Marian Furman, Zdzisław Skrzydlewski, Ewa Zaremba.
Tytuł oryginału: Activity of cancer procoagulant/CP/ in serum of patients with cancer of lung, breast, oesophagus and colorectum.
Czasopismo: Acta Biochimica Polonica
Szczegóły: 1997 : 44, 1, s. 109-112
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory - analiza ; Markery nowotworowe biologiczne - krew ; Proteinazy cysteinowe - krew
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.522
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Current Contents - Life Sciences ; Medline
45/182
Autorzy: Elżbieta Skrzydlewska, Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: Activity of liver proteases in experimental methanol intoxication.
Czasopismo: Acta Biochimica Polonica
Szczegóły: 1997 : 44, 2, s. 339-342
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Hydrolazy peptydów - metabolizm ; Wątroba - metabolizm
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.522
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences
46/182
Autorzy: Marek Kiluk, Zdzisław Skrzydlewski, Andrzej Kiluk, Andrzej Woroniecki, Monika Rucińska, Leszek Kozłowski.
Tytuł oryginału: Aktywność katepsyny D w niektórych nowotworach przewodu pokarmowego.
Tytuł angielski: Activity of cathepsin D in some neoplasma of the gastrointestinal tract.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1997 : 2, 11, s.307-308
Polskie słowa kluczowe: Katepsyna D - analiza ; Nowotwory układu trawiennego - chemia ; Nowotwory - chemia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
47/182
Autorzy: Stanisław Michalak, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Aktywność katepsyny D w płynie nadosadowym łożyska i błon płodowych oraz katepsyn A,B,C i E w płynie nadosadowym łożyska w przypadkach fizjologicznych i powikłanych gestozą-EPH.
Tytuł całości: W: XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Katowice,9-12 września 1997.Streszczenia.
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Biochemiczne, 1997
Opis fizyczny: s.129-130.
Polskie słowa kluczowe: Katepsyna D ; Łożysko ; Gestozy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
48/182
Autorzy: Stanisław Michalak, Zdzisław Skrzydlewski, Andrzej Woroniecki, Małgorzata Lewandowska, Adam Zdanowicz.
Tytuł oryginału: Aktywność katepsyny D w płynie owodniowym w surowicy krwi w czasie porodu i połogu w przypadkach fizjologicznych i powikłanych gestozą EPH.
Tytuł angielski: Cathepsin D activities in amniotic fluid and serum in labour and puerperium in normal cases and those complicated by EPH-gestosis.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1997 : 68, 1, s.17-21
Polskie słowa kluczowe: Katepsyna D - metabolizm ; Płyn owodniowy - enzymologia ; Okres porodu drugi ; Połóg ; Gestoza EPH - enzymologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
49/182
Autorzy: Maria Konstantynowicz, Sławomir Szajda, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Aktywność katepsyny D w przypadkach choroby nowotworowej.
Tytuł całości: W: XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Katowice,9-12 września 1997.Streszczenia.
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Biochemiczne, 1997
Opis fizyczny: s.129.
Polskie słowa kluczowe: Katepsyna D ; Nowotwory
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
50/182
Autorzy: Monika Rucińska, Elżbieta Chyczewska, Krzysztof Worowski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Aktywność prokoagulanta nowotworowego/CP/ w płynie z popłuczyn oskrzelikowo-pęcherzykowych/BALF/.
Tytuł całości: W: XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Katowice,9-12 września 1997.Streszczenia.
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Biochemiczne, 1997
Opis fizyczny: s.120.
Polskie słowa kluczowe: Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe ; Komórki nowotworowe
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
51/182
Autorzy: Monika Rucińska, Marek Gacko, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Cancer procoagulant - CP.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1997 : 42, suppl.1, s. 110-117
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory - krew ; Markery nowotworowe biologiczne ; Czynnik X
Charakt. formalna: Polski artykuł w suplemencie
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
52/182
Autorzy: Monika Rucińska, Zdzisław Skrzydlewski, Ewa Zaremba, Marian Furman, Irena Kasacka.
Tytuł oryginału: Cancer procoagulant /CP/ in lung cancer.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1997 : 42, suppl.1, s. 251-253
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory płuc - krew ; Markery nowotworowe biologiczne ; Czynnik X
Charakt. formalna: Polski artykuł w suplemencie
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
53/182
Autorzy: Z[dzisław] Skrzydlewski, J[acek] Nikliński, S[tanisław] Kiluk, M[arek] Kiluk, B[ogusław] Musiatowicz, E. Zaremba, E[lżbieta] Skrzydlewska, A[ndrzej] Klepacki.
Tytuł oryginału: Evaluation of CA 15-3 serum levels in breast cancer patients.
Czasopismo: Minerva Chirurgica, Torino
Szczegóły: 1997 : 52, 3, s.251-254
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory sutka - diagnostyka ; Markery nowotworowe biologiczne - krew ; Antygeny nowotworowe - krew
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
54/182
Autorzy: Monika Rucińska, Marek Gacko, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Inhibitor zależnej od czynnika tkankowego drogi aktywacji krzepnięcia krwi/TFPI/ i jego znaczenie w patologii.
Tytuł angielski: Tissue factor pathway inhibitor/TFPI/ and its role in pathology.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1997 : 51, 4, s.421-430
Polskie słowa kluczowe: Czynniki krzepnięcia krwi - antagoniści i inhibitory
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
55/182
Autorzy: Stanisław Michalak, Lech Chyczewski, Mohamed Al Hameri, Małgorzata Tańska, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Lokalizacja katepsyny D w łożyskach pochodzących z ciąż nie powikłanych i powikłanych EPH gestozą.
Tytuł angielski: Cathepsin D localization in placentas from normal pregnancy and that complicated with EPH gestosis.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1997 : 68, 6, s.134 .
Uwagi: XXVI Kongr.Pol.Tow.Ginek.Białystok-Mikołajki-Olsztyn,4-7 czerwca 1997.
Polskie słowa kluczowe: Łożysko ; Katepsyna D ; Gestozy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
56/182
Autorzy: Monika Rucińska, Marek Gacko, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Tissue factor pathway inhibitor/TFPI/.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1997 : Vol. 42, suppl. 1, s. 118-122
Polskie słowa kluczowe: Czynniki krzepnięcia krwi - antagoniści i inhibitory ; Tkanki
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
57/182
Autorzy: Stanisław Michalak, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Aktywność katepsyny D w łożysku i błonach płodowych w przypadkach ciąż fizjologicznych i powikłanych gestozą EPH.
Tytuł całości: W: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Kraków,17-20 września 1996.Streszczenia.Kraków:Pol.Tow.Bioch./1996/
Opis fizyczny: s.192 tab. : bibliogr.10 poz.
Polskie słowa kluczowe: Błony płodowe ; Łożysko ; Katepsyna D ; Gestozy ; Ciąża
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
58/182
Autorzy: Monika Rucińska, Marian Furman, Zdzisław Skrzydlewski, Ewa Zaremba.
Tytuł oryginału: Aktywność prokoagulanta nowotworowego/CP/ w surowicy krwi chorych na nowotwory złośliwe płuca,sutka,jelita grubego i przełyku.
Tytuł całości: W: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Kraków,17-20 września 1996.Streszczenia.Kraków:Pol.Tow.Bioch./1996/
Opis fizyczny: s.193 tab. : bibliogr.5 poz.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory jelita grubego ; Białka nowotworowe ; Nowotwory płuc ; Nowotwory przełyku ; Nowotwory sutka
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
59/182
Autorzy: Elżbieta Skrzydlewska, Zdzisław Skrzydlewski, Roland Rółkowski.
Tytuł oryginału: Aktywność proteaz wątroby w eksperymentalnym zatruciu metanolem.
Tytuł całości: W: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Kraków,17-20 września 1996.Streszczenia.Kraków:Pol.Tow.Bioch./1996/
Opis fizyczny: s.196.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Wątroba ; Hydrolazy peptydów
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
60/182
Autorzy: M[onika] Rucińska, K[rzysztof] Worowski, E. Zaremba, Z[dzisław] Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Aktywność prokoagulacyjna nowotworów płuc.
Tytuł całości: W: XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Oprac.red.Barbara Grzelakowska-Sztabert,Małgorzata Balińska,Katarzyna Nałęcz/i in./.Warszawa:Pol.Tow.Bioch./1995/
Opis fizyczny: s.143.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory płuc ; Zakrzepica - profilaktyka
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
61/182
Autorzy: Stanisław Michalak, Małgorzata Lewandowska, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Aktywność katepsyny D/EC 3.4.4.34/ w łożysku i błonach płodowych w przypadkach EPH gestozy.
Tytuł angielski: The activity of cathepsin D/EC 3.4.4.34/ in placenta and fetal membranes.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1994 : Supl., s.205-206 streszcz.sum.
Uwagi: Gestoza i nadciśnienie w ciąży.Materiały naukowe IX Sympozjum Sekcji Gestozy PTG.Lublin,7-8 pażdziernika 1994 roku.Red.Jan Oleszczuk.Lublin:Folium 1994
Polskie słowa kluczowe: Gestozy ; Katepsyna D
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
62/182
Autorzy: Stanisław Michalak, Zdzisław Skrzydlewski, Małgorzata Lewandowska.
Tytuł oryginału: Aktywność katepsyny D/EC 3.4.4.34/ w wodach i błonach płodowych w łożysku oraz w surowicy krwi w przypadkach EPH-gestozy.
Tytuł angielski: Activity of cathepsin D/EC 3.4.4.34/ in amniotic waters and membranes of placenta and in blood serum of cases with EPH-gestosis.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa na temat:Wpływ gestozy i nadciśnienia w ciąży na płód.Streszczenia referatów.Augustów,17 września 1993./B.m./:Pol.Tow.Ginek.Sekc.Gestozy i Nadciśnienia w Ciąży/1993/
Opis fizyczny: s.26-28.
Uwagi: /Tekst równ.w jęz.ang./.
Polskie słowa kluczowe: Katepsyna D ; Gestozy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
63/182
Autorzy: Roland Rółkowski, Krzysztof Worowski, Zdzisław Skrzydlewski, Elżbieta Skrzydlewska.
Tytuł oryginału: Complexoproductive and antiheparin properties of low density lipoproteins/LDL/.3.Interaction of low density lipoproteins/LDL/ with synthetic polyanionic compounds.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1993 : Vol. 38 no 1, s. 38-44 tab. bibliogr. 9 poz. streszcz. rez. sum.
Polskie słowa kluczowe: Lipoproteiny LDL - farmakologia ; Środki antagonistyczne heparyny
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
64/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Roland Rółkowski, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: Complexoproductive and antiheparin properties of low density lipoproteins/LDL/.4.Influence of enzymatic degradation of low density lipoproteins/LDL/ on formation of complex bonds with heparin.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1993 : Vol. 38 no 1, s. 45-50 tab. bibliogr. 11 poz. streszcz. rez. sum.
Polskie słowa kluczowe: Lipoproteiny LDL - farmakologia ; Środki antagonistyczne heparyny
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
65/182
Autorzy: Roland Rółkowski, Krzysztof Worowski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Complexoproductive and antiheparin properties of low density lipoproteins/LDL/.5.Optimum conditions of the coagulation method to determine antiheparin activity in the blood plasma.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1993 : Vol. 38 no 1, s. 51-55 tab. bibliogr. 5 poz. streszcz. rez. sum.
Polskie słowa kluczowe: Środki antagonistyczne heparyny ; Lipoproteiny LDL - farmakologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
66/182
Autorzy: Roland Rółkowski, Krzysztof Worowski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Complexoproductive and antiheparin properties of low density lipoproteins/LDL/.6.Antiheparin activity in blood plasma of different species of vertebrates.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1993 : Vol. 38 no 1, s. 56-59 tab. bibliogr. 6 poz. streszcz. rez. sum.
Polskie słowa kluczowe: Środki antagonistyczne heparyny ; Lipoproteiny LDL - farmakologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
67/182
Autorzy: Stanisław Michalak, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Aktywność katepsyny D/EC 3.4.4.23 w surowicy krwi w czasie ciąży, porodu i połogu w przypadkach EPH-gestozy.
Tytuł angielski: Activity of cathepsin D/EC 3.4.4.23 in the blood serum during pregnancy, delivery and puerperium in cases with EPH gestosi.s
Tytuł całości: W: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Streszczenia referatów i komunikatów zjazdowych. Łódź, 16-18 września 1992 r.
Opis fizyczny: s.276
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
68/182
Autorzy: Stanisław Michalak, Zdzisław Skrzydlewski, Antoni Jasiewicz.
Tytuł oryginału: Aktywność katepsyny D/EC 3.4.4.23 w surowicy krwi w czasie ciąży, porodu i połogu.
Tytuł angielski: Activity of cathepsin D in the blood serum during pregnancy, delivery and puerperium.
Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna
Szczegóły: 1992 : 28, supl., s.160
Uwagi: Materiały XI Zjazdu PTDL. Łódź, 29.06-1.07.1992 r.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
69/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Roland Rółkowski, Krzysztof Worowski, Cecylia Łukaszuk.
Tytuł oryginału: Complexoproductive and antiheparin properties of low density lipoproteins (LDL). 1. Interaction of isolated low density lipoproteins with heparin of different molecular weight.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1992 : 37, s.24-31
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
70/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Roland Rółkowski, Krzysztof Worowski, Alina Piech-Brekin.
Tytuł oryginału: Complexoproductive and antiheparin properties of low density lipoproteins (LDL). 2. Interaction of serum low density lipoproteins with heparin of different molecular weight.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1992 : 37, s.32-37
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
71/182
Autorzy: Elżbieta Skrzydlewska, Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: Kompleksy lipoprotein o niskiej gęstości z LDL z chondroitynosiarczanami
Tytuł angielski: Low density lipoprotein (LDL) complexes with chondroitinosulphates
Tytuł całości: W: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Streszczenia referatów i komunikatów zjazdowych. Łódź, 16-18 września 1992 r.
Opis fizyczny: s.288
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
72/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski, Roland Rółkowski.
Tytuł oryginału: Low density lipoproteins (LDL) complexes with dextran sulphate (DS) of different molecular weight.
Czasopismo: Applied Biology Communications
Szczegóły: 1992 : 2, 6-7, s.321-326
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
73/182
Autorzy: Krzysztof Worowski, Roland Rółkowski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Aktywność przeciwheparynowa osocza o różnej zawartości lipoprotein o małej gęstości.
Tytuł angielski: Anti-heparin activity of plasma influence of variable low density lipoprotein (LDL).
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1991 : 46, 50-52, s.972-973
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
74/182
Autorzy: Elżbieta Skrzydlewska, Krzysztof Worowski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Kompleksy lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) z chondroitynosiarczanem B.
Tytuł angielski: Complexes of low density lipoproteins (LDL) with chondroitinosulphate B.
Tytuł całości: W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem. Kraków 91. Kraków, 4-7 wrzesień 1991.
Opis fizyczny: s.204
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
75/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Roland Rółkowski, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: Interakcja lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) z kwasem poliwinylosulfonowym.
Tytuł angielski: Interaction between low density lipoproteins and polyvinylsulfonic acid.
Tytuł całości: W: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Gdańsk, wrzesień 1990. Streszczenia prac.
Opis fizyczny: s. 309
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
76/182
Autorzy: Roland Rółkowski, Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski, Stanisław Michalak.
Tytuł oryginału: Połączenia kompleksowe lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) z kwasem polimetakrylowym.
Tytuł angielski: Low density lipoprotein complex bounds with polymethacrylic acid.
Tytuł całości: W: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Gdańsk, wrzesień 1990. Streszczenia prac.
Opis fizyczny: s. 308
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
77/182
Autorzy: Stanisław Michalak, Zdzisław Skrzydlewski, Mieczysław Doroszko, Halina Ostrowska.
Tytuł oryginału: Aktywność katepsyny D w surowicy krwi kobiet rodzących z EPH-gestozą, krwi pozałożyskowej oraz krwi noworodka.
Tytuł angielski: Cathepsin D activity in the sera of blood of parturient women with EPH-gestosis, in the extra-placental blood and in the blood of newborns.
Tytuł całości: W: XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Toruń, 13-15 września 1989. Streszczenia referatów i komunikatów.
Opis fizyczny: s. 94
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
78/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Stanisław Michalak, Wiesław Kurzątkowski, Halina Ostrowska.
Tytuł oryginału: Aktywność katepsyny D w surowicy krwi w ciąży, w czasie porodu i połogu.
Tytuł angielski: Blood serum cathepsin D during pregnancy, at the labor and puerperium.
Tytuł całości: W: Materiały X Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Kołobrzeg, 3-6 wrzesień 1989 r. (Streszczenia).
Opis fizyczny: s. 89
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
79/182
Autorzy: Roland Rółkowski, Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: Interakcja lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) surowicy krwi z heparyną o różnej masie cząsteczkowej.
Tytuł angielski: Interaction between blood serum low density lipoproteins and heparin of various molecular mass.
Tytuł całości: W: Materiały X Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Kołobrzeg, 3-6 wrzesień 1989 r. (Streszczenia).
Opis fizyczny: s. 67
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
80/182
Autorzy: Elżbieta Skrzydlewska, Krzysztof Worowski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Kompleksy lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) z glikozaminoglikanami (GAG).
Tytuł angielski: Low-density lipoproteins complexes with glycosaminoglycans.
Tytuł całości: W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Sekcja 1-6. Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.
Opis fizyczny: s. 152
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
81/182
Autorzy: Wiesław Kurzątkowski, Halina Ostrowska, Mieczysław Doroszko, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Oznaczanie aktywności katepsyny A w homogenatach tkankowych i w surowicy krwi.
Tytuł angielski: Estimation of cathepsin A activity in tissue homogenates and in blood serum.
Tytuł całości: W: Materiały X Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Kołobrzeg, 3-6 wrzesień 1989 r. (Streszczenia).
Opis fizyczny: s. 88
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
82/182
Autorzy: Stanisław Michalak, Halina Ostrowska, Wiesława Głuszczak, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Oznaczanie aktywności katepsyny D w surowicy krwi przy użyciu zdenaturowanej hemoglobiny jako substratu.
Tytuł angielski: Cathepsin D activity in blood serum estimated with the use of denatured hemoglobin as a substrate.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1989 : 31-32, s. 83-91
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
83/182
Autorzy: Roland Rółkowski, Zdzisław Skrzydlewski, Bogdan Dziatkiewicz.
Tytuł oryginału: Warunki powstawania i właściwości kompleksów lipoprotein o niskiej gęstości z heparyną.
Tytuł angielski: Conditions of arising and properties of low density lipoprotein complexes with heparin.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1989 : 31-32, s. 93-99
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
84/182
Autorzy: Roland Rółkowski, Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski, Mieczysław Doroszko.
Tytuł oryginału: Wpływ degradacji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) fosfolipazą C na tworzenie połączeń kompleksowych z heparyną.
Tytuł angielski: The effect of phospholipase C-induced degradation of low - density lipoproteins on the formation of complexes with heparin.
Tytuł całości: W: XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Toruń, 13-15 września 1989. Streszczenia referatów i komunikatów.
Opis fizyczny: s. 50
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
85/182
Autorzy: Roland Rółkowski, Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski, Franciszek Taraszkiewicz.
Tytuł oryginału: Aktywność antyheparynowa w stanach hyperlipoproteinemii i hypolipoproteinemii.
Tytuł angielski: Antiheparin activity in the states of hyperlipoproteinemia and hypolipoproteinemia.
Tytuł całości: W: XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Poznań, 19-21 wrzesień 1988. Streszczenia.
Opis fizyczny: s. 279
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
86/182
Autorzy: Stanisław Michalak, Mieczysław Doroszko, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Aktywność katepsyny A łożyska i błon płodowych.
Tytuł angielski: The activity of cathepsin A of the placenta and fetal membranes.
Tytuł całości: W: XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Streszczenia. Poznań, 19-21 wrzesień 1988
Opis fizyczny: s.394
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
87/182
Autorzy: Stanisław Michalak, Wiesław Kurzątkowski, Zdzisław Skrzydlewski, Mieczysław Doroszko.
Tytuł oryginału: Aktywność katepsyny D łożyska w porodach fizjologicznych i w EPH-gestozie.
Tytuł angielski: The activity of cathepsin D of the placenta in cases of physiological labor and EPH-gestosis.
Tytuł całości: W: XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Streszczenia. Poznań, 19-21 wrzesień 1988
Opis fizyczny: s.400
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
88/182
Autorzy: Stanisław Michalak, Halina Ostrowska, Zdzisław Skrzydlewski, Mieczysław Doroszko, Michał Grygoruk.
Tytuł oryginału: Katepsyna D płynu owodniowego. 1. Izolowanie i oczyszczanie.
Tytuł angielski: Cathepsin D of the amniotic fluid. 1. Isolating and purification.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1988 : 50, 5, s. 284-288
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
89/182
Autorzy: Stanisław Michalak, Halina Ostrowska, Zdzisław Skrzydlewski, Michał Grygoruk.
Tytuł oryginału: Katepsyna D płynu owodniowego. 2. Właściwości biochemiczne.
Tytuł angielski: Cathepsin D of the amniotic fluid. 2. Biochemical properties.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1988 : 59, 2, s. 93-96
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
90/182
Autorzy: Roland Rółkowski, Krzysztof Worowski, Zdzisław Skrzydlewski, Wiesława Roszkowska-Jakimiec.
Tytuł oryginału: Kompleksy lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) z polianionowymi polisacharydami.
Tytuł angielski: Low density lipoprotein complexes with polyanions polysacchardes.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1988 : 42, 6, s. 601-618
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
91/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski, Roland Rółkowski.
Tytuł oryginału: Kompleksy lipoprotein o niskiej gęstości z glikozaminoglikanami - warunki powstawania, znaczenie kliniczne i analityczne.
Tytuł angielski: Low density lipoprotein - glycosaminoglycans complexes. Conditions of their formation and their clinical and analytical importance.
Tytuł całości: W: Patogeneza miażdżycy. Sympozjum dedykowane prof. Januszowi Gregorczykowi. Streszczenia referatów. Szczecin, Pomorska Akademia Medyczna, 21-22 kwiecień 1988
Opis fizyczny: s.29
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
92/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Halina Ostrowska, Stanisław Michalak, Mieczysław Doroszko.
Tytuł oryginału: Oczyszczanie i charakterystyka katepsyny D wód płodowych.
Tytuł angielski: Purification and characteristics of amniotic fluid cathepsin D.
Tytuł całości: W: XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Streszczenia. Poznań, 19-21 wrzesień 1988
Opis fizyczny: s.393
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
93/182
Autorzy: Stanisław Michalak, Krzysztof Worowski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Enzymy proteolityczne narządów rozrodczych.
Tytuł angielski: Proteolytic enzymes of the reproductive organs.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1987 : 41, 1, s.74-110
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
94/182
Autorzy: Roland Rółkowski, Krzysztof Worowski, Zdzisław Skrzydlewski, Stanisław Michalak.
Tytuł oryginału: Tromboelastrograficzna ocena zaburzeń hemostazy wywołanych przez etanol i acetaldehyd.
Tytuł angielski: Thromboelastographic assessment of the hemostasis disorders induced by ethanol and acetaldehyde.
Czasopismo: Bydgoskie Zeszyty Lekarskie
Szczegóły: 1987, 3, s.380
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
95/182
Autorzy: Roland Rółkowski, Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: Właściwości fizyko-chemiczne kompleksów lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) z heparyną.
Tytuł angielski: Physical and chemical properties of low density lipoprotein complexes with heparin.
Tytuł całości: W: XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Streszczenia komunikatów zjazdowych. Białystok, 9-11 września 1987
Opis fizyczny: s.176
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
96/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Janusz Żak, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: Właściwości kompleksów lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) z chondroitynosiarczanem A.
Tytuł angielski: Properties of low density lipoprotein complexes with chondroitin sulphate.
Tytuł całości: W: XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Streszczenia komunikatów zjazdowych. Białystok, 9-11 września 1987
Opis fizyczny: s.177-178
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
97/182
Autorzy: Roland Rółkowski, Krzysztof Worowski, Zdzisław Skrzydlewski, Stanisław Michalak.
Tytuł oryginału: Wpływ etanolu i acetaldehydu na krzepnięcie krwi oceniany metodą tromboelastrograficzną.
Tytuł angielski: The effect of ethanol and acetaldehyde on the blood coagulation assessed thromboelastographically.
Czasopismo: Bydgoskie Zeszyty Lekarskie
Szczegóły: 1987, 3, s.371-372, 374-379
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
98/182
Autorzy: R[oland] Rółkowski, Z[dzisław] Skrzydlewski, S[tanisław] Michalak.
Tytuł oryginału: Aktywność antyheparynowa osocza kobiet w różnym okresie ciąży.
Tytuł angielski: Antiheparin plasma activity in women at various time of pregnancy.
Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Streszczenia referatów. Rzeszów, 1986.
Opis fizyczny: s. 78-79
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
99/182
Autorzy: S[tanisław] Michalak, Z[dzisław] Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Aktywność katepsyny D surowicy krwi w różnym okresie ciąży oraz w różnych odcinkach krążenia rodzącej i płodu.
Tytuł angielski: Blood serum cathepsin D activity at various stages of pregnany and in blood samples taken from parturient and fetus at different areas of circulation.
Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Streszczenia wygłoszonych prac i plakatów. Katowice, 17-19.IX.1986 r.
Opis fizyczny: s. 198
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
100/182
Autorzy: S[tanisław] Michalak, Z[dzisław] Skrzydlewski, H[alina] Ostrowska.
Tytuł oryginału: Dobór optymalnych warunków oznaczania aktywności katepsyny D w surowicy krwi przy użyciu substratów białkowych.
Tytuł angielski: Choice of optimum conditions for cathepsin D activity assay in blood serum with the use of protein substrates.
Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Streszczenia referatów. Rzeszów, 1986.
Opis fizyczny: s. 101
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
101/182
Autorzy: Roland Rółkowski, Krzysztof Worowski, Zdzisław Skrzydlewski, Stanisław Głowiński.
Tytuł oryginału: Hiperlipoproteinemia przyczyną zwiększonej aktywności antyheparynowej osocza chorych na miażdżycę.
Tytuł angielski: Increased antiheparin plasma activity caused by hyperlipoproteinemia in patients with atherosclerosis.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1986 : 24, 3, s. 204-208
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
102/182
Autorzy: Roland Rółkowski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Kompleksy zmodyfikowanych enzymatycznie lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) z heparyną.
Tytuł angielski: Enzymatically modified low density lipoprotein-heparin complexes.
Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Streszczenia wygłoszonych prac i plakatów. Katowice, 17-19.IX.1986 r.
Opis fizyczny: s. 242
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
103/182
Autorzy: Krzysztof Worowski, Roland Rółkowski, Zdzisław Skrzydlewski, Stanisław Michalak.
Tytuł oryginału: Aktywność antyheparynowa osocza i poziom lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) u rodzących i położnic.
Tytuł angielski: Plasma antiheparin activity and the level of low density lipoproteins (LDL) in women in labour and puerperium.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1985 : 56, 12, s. 742-747
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
104/182
Autorzy: Roland Rółkowski, Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: Aktywność antyheparynowa osocza w stanach hyperlipoproteinemii w miażdżycy.
Tytuł angielski: Blood plasma antiheparin activity in cases of atherosclerosis hyperlipoproteinemia.
Tytuł całości: W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Streszczenia wygłoszonych prac i plakatów. Kraków 1985.
Opis fizyczny: s. 261
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
105/182
Autorzy: Stanisław Michalak, Zdzisław Skrzydlewski, Halina Ostrowska.
Tytuł oryginału: Aktywność katepsyny D łożyska, błon i wód płodowych.
Tytuł angielski: Cathepsin D activity of placenta, fetal membranes and amniotic fluid.
Tytuł całości: W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Streszczenia wygłoszonych prac i plakatów. Kraków 1985.
Opis fizyczny: s. 273-274
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
106/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski, Elżbieta Skrzydlewska.
Tytuł oryginału: Release of acid proteolytic activity from lysosomes and degradation of protein in organs of rats intoxicated with ethanol and acetaldehyde.
Czasopismo: Acta Biochimica Polonica
Szczegóły: 1985 : 32, 3, s. 271-277
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.468
107/182
Autorzy: M[aciej] Szmitkowski, Z[dzisław] Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Serum lipoproteins inhibitors of granulocyte-macrophage (GM) colony formation.
Czasopismo: Folia Haematologica
Szczegóły: 1985 : 112, 1, s. 203-207
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
108/182
Autorzy: R[oland] Rółkowski, Z[dzisław] Skrzydlewski, K[rzysztof] Worowski.
Tytuł oryginału: Untersuchungen über die Rolle der nidrig dichten Lipoproteide (LDL) des Blut-plasmas gebärender in der Heparin-neutralisierung.
Czasopismo: Zentralblatt für Gynäkologie
Szczegóły: 1985 : 107, 8, s. 491-495
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: GER
109/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski, Elżbieta Skrzydlewska.
Tytuł oryginału: Wpływ etanolu i acetaldehydu na niektóre składniki układu krzepnięcia krwi i fibrynolizy (badania in vitro).
Tytuł angielski: On the effect of ethanol and acetaldehyde on certain parameters of blood clotting and fibrinolysis systems (studies in vitro).
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa poświęcona Profesorowi Antoniemu Dmochowskiemu. Program i streszczenia prac. Łódź, 1985.
Opis fizyczny: s. 45
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
110/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Antoni Jasiewicz, Stanisław Michalak, Janusz Tomaszewski, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: Aktywność proteaz lizosomalnych i degradacja białek płynu owodniowego.
Tytuł angielski: Activity of lysosomal proteases and protein degradation in amniotic fluid.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1984 : 55, 4, s. 253-256
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
111/182
Autorzy: Roland Rółkowski, Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: Właściwości połączeń kompleksów lipoprotein o niskiej gęstości z heparyną.
Tytuł angielski: The properties of the low density lipoprotein complex conjugates with heparin.
Tytuł całości: W: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Olsztyn, 18-20 września 1984. Streszczenia.
Opis fizyczny: s. 187
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
112/182
Autorzy: Wiesława Roszkowska, Krzysztof Worowski, Antoni Jasiewicz, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Neutralization of anticoagulative heparin activity by lipoproteids of low-density (LDL) of the blood-plasma of women in labor.
Czasopismo: Zentralblatt fur Gynakologie
Szczegóły: 1983 : 105, 13, s. 863-868
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
113/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski, Wiesława Roszkowska-Jakimiec.
Tytuł oryginału: Trójskładnikowe kompleksy złożone z lipoproteidów, protaminy i heparyny.
Tytuł angielski: Complexes of low-density lipoproteins, protamine and heparin.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1983 : 26, 10, s. 689-693
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
114/182
Autorzy: Roland Rółkowski, Krzysztof Boćkowski, Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: Udział lipoproteidów o niskiej gęstości (LDL) w aktywności antyheparynowej osocza.
Tytuł angielski: The role of low density lipoproteins (LDL) in the antiheparin blood plasma activity.
Tytuł całości: W: Diagnostyka laboratoryjna w rozpoznawaniu, leczeniu i zapobieganiu metabolicznych chorób cywilizacyjnych. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Kraków, 16-18 wrzesień 1983. Streszczenia.
Opis fizyczny: s. 30
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
115/182
Autorzy: Wiktor Łotocki, Maria Łazewska, Marian Bielecki, Stefan Jaworski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Zmiany w unerwieniu powłok brzucha u kobiet z EPH-gestozą.
Tytuł angielski: Morphologic changes in the abdominal wall innervation in women with EPH-gestosis.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1982 : 53, 1-2, s. 29-35
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
116/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Wiesława Roszkowska, Krzysztof Worowski, Antoni Jasiewicz.
Tytuł oryginału: Antyheparynowe działanie lipoproteidów osocza.
Tytuł angielski: Antiheparin action of plasma lipoproteids.
Tytuł całości: W: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Streszczenia. Wrocław, 16-18.IX.1981.
Opis fizyczny: s. 297
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
117/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski, Lucjan Wiśniewski, Wiesława Roszkowska.
Tytuł oryginału: Kompleksy białek zasadowych z chondroitynosiarczanami.
Tytuł angielski: Complexes of basic proteins with chondroitinosulphates.
Czasopismo: Patologia Polska
Szczegóły: 1981 : 32, 1, s. 121-128
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
118/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski, Wiesława Roszkowska.
Tytuł oryginału: Połączenia kompleksowe ściany naczyń krwionośnych.
Tytuł angielski: Complex compounds of the blood vessel walls.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1981 : 35, 6, s. 597-609
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
119/182
Autorzy: Z[dzisław] Skrzydlewski, M[arian] Bielecki, W[iktor] Łotocki, M[aria] Łazewska, S[tefan] Jaworski, A[ndrzej] Lenczewski.
Tytuł oryginału: Badania porównawcze gospodarki lipidowej u rodzących z EPH-gestozą i ich noworodków.
Tytuł angielski: Comparison of lipid metabolism in EPH-gestosis parturients and their newborns
Czasopismo: Zentralblatt fur Gynakologie
Szczegóły: 1980 : 102, s. 1151-1153
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: GER
120/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski, Wiesława Roszkowska.
Tytuł oryginału: Właściwości kompleksów białek zasadowych z chondroitynosiarczanami.
Tytuł angielski: Properties of the basic proteins-chondroitinsulphates complexes.
Tytuł całości: W: Materiały XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Streszczenia prac. Warszawa 1980.
Opis fizyczny: s. 254
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
121/182
Autorzy: Z[dzisław] Skrzydlewski, M[arian] Bielecki, W[iktor] Łotocki, M[aria] Łazewska, S[tefan] Jaworski, A[ndrzej] Lenczewski.
Tytuł oryginału: Badania porównawcze gospodarki lipidowej u rodzących z EPH-gestozą i ich noworodków.
Tytuł angielski: Comparison of lipid metabolism in EPH-gestosis parturients and their newborns.
Tytuł całości: W: Pamiętnik Sympozjum Perinatologicznego organizowanego w roku XXX-lecia Akademii Medycznej im. J. Marchlewskiego w Białymstoku. Białystok-Olsztyn, 25-26 XI 1979
Opis fizyczny: s. 146-149
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
122/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Lucjan Wiśniewski, Stanisław Głowiński, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: Interakcja lipoproteidów o niskiej gęstości z fibrynogenem oraz białkami zasadowymi.
Tytuł angielski: Interaction of low-density lipoproteids with fibrinogen and basic proteins.
Czasopismo: Patologia Polska
Szczegóły: 1979 : 30, 3, s. 415-420
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
123/182
Autorzy: K[rzysztof] Worowski, S[tanisław] Głowiński, Z[dzisław] Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: The effect of basic proteins on the haemostatic system of the dog.
Czasopismo: Haematologia
Szczegóły: 1979 : 12, 1-4, s. 165-168
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
124/182
Autorzy: S[tanisław] Kreczko, L[ucjan] Wiśniewski, Z[dzisław] Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Antiproteolytic activity of amniotic fluid.
Tytuł całości: W: XIV International Congress of Genetics. Contributed paper sessions. Abstracts. P. 1. Continuation sections 13-20. Moscow, 1978.
Opis fizyczny: s. 341
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
125/182
Autorzy: Z[dzisław] Skrzydlewski, K[rzysztof] Worowski.
Tytuł oryginału: Degradation of low-density lipoproteins (LDL) and LDL-protamine complexes by lysosomal protease.
Czasopismo: Acta Biologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Szczegóły: 1978 : 29, 1, s. 19-22
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
126/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: Kompleksy lipoproteidów, białek zasadowych i fibrynogenu.
Tytuł angielski: Complexes of the lipoproteins, alkali proteins and fibrinogen.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1978 : 32, 2, s. 129-153
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
127/182
Autorzy: Z[dzisław] Skrzydlewski, K[rzysztof] Worowski.
Tytuł oryginału: Formation of insoluble low density lipoprotein (LDL) complexes with basic proteins in vitro and in the walls of arteries changed by atheromatosis.
Czasopismo: Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Biologiques
Szczegóły: 1977 : 25, 2, 71-75
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
128/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Heterokompleksy lipoproteidów o niskiej gęstości
Tytuł angielski: Low density lipoprotein heterocomplexes
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1977 : 33, 38, s. 1517-1518
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
129/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Lucjan Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Kompleksy lipoproteidów o niskiej gęstości (LDL) z fibrynogenem, fibryną i białkami zasadowymi.
Tytuł angielski: Low-density lipoprotein complexes with fibrinogen, fibrin and basic proteins.
Tytuł całości: W: Polskie Towarzystwo Biochemiczne. XVI Zjazd. Łódź, 7-9 września 1978. Streszczenia.
Opis fizyczny: s. 123
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
130/182
Autorzy: Lucjan Wiśniewski, Beata Bogdanikowa, Jadwiga Drozd, Jerzy Orciuch, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Badania immunochemiczne białek płynu owodniowego w I trymestrze ciąży prawidłowej i patologicznej.
Tytuł angielski: Immunochemical assay of amniotic fluid proteins during the 1st trimester of normal and pathological pregnancy.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Białystok, 10-11 września 1976. Streszczenia referatów.
Opis fizyczny: s. 89-90
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
131/182
Autorzy: Andrzej Kuć, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Badania lipidów u ciężarnych z ciężką postacią gestozy, leczonych nikotynianem ksantynolu i chlorowodorkiem bufeniny.
Tytuł angielski: The investigation of lipids in pregnant patients with severe course of gestosis, treated with xantinol nicotinate and bufenin hydrochloride.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1976 : 47, 4, s. 379-382
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
132/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: Increase in basic-protein content of atheromatous arteries.
Czasopismo: Clinica Chimica Acta
Szczegóły: 1976 : 66, 3, s. 435 - 437
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.602
133/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Interakcja lipoproteidów o niskiej gęstości (LDL) z białkami zasadowymi (BZ).
Tytuł angielski: Interaction between low density lipoproteins with basic proteins.
Tytuł całości: W: Polskie Towarzystwo Biochemiczne. XIV Zjazd. Streszczenia. Lublin, 3-5 września 1976.
Opis fizyczny: s. 136
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
134/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: Low density lipoprotein (LDL) complexes with protamine.
Czasopismo: Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiques
Szczegóły: 1976 : 24, 4, s. 201-203
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
135/182
Autorzy: Lucjan Wiśniewski, Beata Bogdanikowa, Jadwiga Drozd, Zdzisław Skrzydlewski, Jerzy Orciuch.
Tytuł oryginału: Obraz białek płynu owodniowego w I trymestrze ciąży prawidłowej.
Tytuł angielski: The amniotic fluid proteins pattern in the I trimester of normal gestation.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1976 : 47, 7, s. 727-732
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
136/182
Autorzy: Andrzej Kuć, Zdzisław Skrzydlewski, Stefan Jaworski, Dorota Litwińczuk, Andrzej Cretti.
Tytuł oryginału: Badania poziomu lipidów całkowitych, cholesterolu i betalipoproteidów w gestozie. (Doniesienie wstępne).
Tytuł angielski: The serum levels of total lipids, cholesterol and betalipoproteids in gestosis.
Tytuł całości: W: I Sympozjum Sekcji Gestozy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Aktualne badania nad gestozą. Kielce, 8-9.XI.1974. Warszawa, 1975.
Opis fizyczny: s. 135-139
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
137/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: Fibrin complexes with beta-lipoproteins.
Czasopismo: Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiques
Szczegóły: 1975 : 23, 5, s. 301-304
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
138/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Wiązanie beta lipoproteidów przez fibrynę.
Tytuł angielski: Fibrin bound beta-lipoproteins.
Tytuł całości: W: Polskie Towarzystwo Biochemiczne. XIII Zjazd. Toruń, 4-6 września 1975 r. Streszczenia prac.
Opis fizyczny: s. 153
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
139/182
Autorzy: Lucjan Wiśniewski, Zdzisław Skrzydlewski, Jerzy Orciuch.
Tytuł oryginału: Alpha-fetoprotein in amniotic fluid in early normal pregnancy and intrauterine fetal death.
Czasopismo: British Medical Journal
Szczegóły: 1974 : 3, 5933, s.742
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
140/182
Autorzy: Ryszard Farbiszewski, Krzysztof Worowski, Zdzisław Skrzydlewski, Roman Tadeusz Mariak.
Tytuł oryginału: Badania nad zawartością argininy w białkach surowicy krwi płodów.
Tytuł angielski: Investigations on the contents of arginine in blood serum proteins of human fetuses.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1974 : 45, 3, s.313-316
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
141/182
Autorzy: Lucjan Wiśniewski, Zdzisław Skrzydlewski, Beata Bogdanikowa, Jadwiga Drozd, Jerzy Orciuch.
Tytuł oryginału: Badanie poziomu alfa 1 fetoproteiny w płynie owodniowym w I trymestrze ciąży prawidłowej i obumarłej.
Tytuł angielski: Estimation of alpha 1 fetoprotein contents in the amniotic fluid collected in the I trimester of normal and absolete pregnancy.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1974 : 45, 12, s.1369-1372
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
142/182
Autorzy: Lucjan Wiśniewski, Zdzisław Skrzydlewski, Jerzy Orciuch, Barbara Połaniecka.
Tytuł oryginału: Biochemiczna ocena wód płodowych w pierwszym trymestrze ciąży.
Tytuł angielski: Biochemical evaluation of the amniotic liquor in the I trimester of pregnancy.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1974 : 45, 3, s.297-301
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
143/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Lucjan Wiśniewski, Jerzy Orciuch.
Tytuł oryginału: Lipidy i lipoproteidy wód płodowych wczesnej ciąży prawidłowej.
Tytuł angielski: The lipids and lipoproteins of amniotic fluid in normal early pregnancy.
Tytuł całości: W: Symp.: Aktualny stan badań nad płynem owodniowym. Wrocław,7.XII.1974.
Opis fizyczny: s.356-359
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
144/182
Autorzy: Lucjan Wiśniewski, Zdzisław Skrzydlewski, Jerzy Orciuch.
Tytuł oryginału: Oznaczanie alfa1 fetoproteiny w płynie owodniowym w I trymestrze ciąży prawidłowej.
Tytuł angielski: The determination of alfa1 -fetoprotein in the amniotic liquor in the I trimester of normal gestation.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1974 : 45, 6, s.735-738
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
145/182
Autorzy: Lucjan Wiśniewski, Jerzy Orciuch, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Zachowanie się alfa1 -fetoproteiny w płynie owodniowym w ciąży wczesnej prawidłowej i obumarłej.
Tytuł angielski: The levels of alpha 1 -fetoprotein in amniotic fluid of normal early pregnancy and in the case of missed abortion.
Tytuł całości: W: Symp.: Aktualny stan badań nad płynem owodniowym. Wrocław, 7.XII.1974
Opis fizyczny: s.277-279
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
146/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Janina Kordecka, Stanisław Kreczko, Anna Mical, Jadwiga Skrzydlewska, Władysław Sadokierski.
Tytuł oryginału: Badanie układu krzepnięcia krwi i fibrynolizy u osób narażonych na działanie związków ołowiu.
Tytuł angielski: Clotting and fibrynolysis in persons exposed to lead compounds.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 1973 : 24, 2, s.179-183
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
147/182
Autorzy: Jan Jezuita, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Beta-lipoproteidy w surowicy i aktywność fibrynolityczna osocza u kobiet z różną utratą poporodową krwi.
Tytuł angielski: Serum beta-lipoproteins and plasma fibrynolytic activity in women with different postlabour blood loss.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1973 : 26, 8, s.719-723
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
148/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski, Ryszard Farbiszewski.
Tytuł oryginału: Lipoproteidy surowicy krwi i ich rola w powstawaniu niektórych stanów patologicznych.
Tytuł angielski: Blood serum lipoproteins and their role in the formation of certain pathologic states.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1973 : 44, 4, s.455-463
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
149/182
Autorzy: Lucjan Wiśniewski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Studies of the effect of amniotic fluid on the activity of proteolytic enzymes.
Tytuł całości: W: VII World Congr. of Obstet. and Gynec. Moscow, 12-18 August 1973.
Opis fizyczny: s.140
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
150/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Stanisław Kreczko, Marian Iwanicki.
Tytuł oryginału: Wpływ niektórych środków chwastobójczych na aktywność trypsyny, chymotrypsyny i plazminy ( in vitro).
Tytuł angielski: The influence of some herbicides on the trypsin, chymotrypsin and plasmon activities (in vitro).
Tytuł całości: W: V Zjazd Pol. Tow. Diag.Lab. Lublin, 6-8 września 1973 r.
Opis fizyczny: s.68
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
151/182
Autorzy: Anna Korfel, Ludwik Ostrowski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Białka surowicy krwi u kobiet po leczeniu energią promienistą z powodu raka szyjki macicy.
Tytuł angielski: Blood serum proteins in women after treatment with rentgenotherapy because of cervical carcinoma.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1972 : 17, s.67-72
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
152/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Inhibicyjny wpływ Beta-lipoproteidów surowicy krwi na aktywność niektórych enzymów proteolitycznych.
Tytuł angielski: Inhibitory effect of blood serum beta-lipoproteins on the activity of some proteolytic enzymes.
Tytuł całości: W: X Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Streszczenia prac. Poznań 21-23 wrzesnia 1972
Opis fizyczny: s.33
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
153/182
Autorzy: Marian Bielecki, Witold Gruszecki, Zbigniew Wojtowicz, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: O wpływie kobaltu na erytropoezę u myszy.
Tytuł angielski: The effect of cobalt on the erythropoiesis in mouse.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1972 : 17, s.179-185
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
154/182
Autorzy: Stefan Jaworski, Zdzisław Skrzydlewski, Antoni Jasiewicz, Andrzej Cretti.
Tytuł oryginału: Próba różnicowania gestozy pierwotnej z gestozą nałożoną na zespół nerczycowy.
Tytuł angielski: An attempt of differentiation of primary gestosis and the gestosis superimposed on the nephrotic syndrome.
Tytuł całości: W: Materiały Sympozjum na temat: Choroby nerek a ciąża.Warszawa 7 grudnia 1968
Opis fizyczny: s.19-24
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
155/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Jan Jezuita.
Tytuł oryginału: Stężenie beta-lipoproteidów i aktywność układu fibrynolitycznego w krwi kobiet w ostatnich dniach ciąży oraz w krwi płodowej.
Tytuł angielski: Concentrtion of beta-lipoproteins and fibrinolytic system activity in blood of women in the last days of pregnancy, and in fetal blood.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1972 : 25, 4, s.321-324
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
156/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Stanisław Kreczko, Anna Mical, Jadwiga Skrzydlewska.
Tytuł oryginału: Wpływ niektórych pochodnych dwunitroalkilofenoli na aktywność trypsyny, plazminy i trombiny.
Tytuł angielski: Influence of dinitroalkilphenols derivates on trypsin,plasmin and thrombin activity.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 1972 : 23, 3, s.259-263
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
157/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Badania nad inhibitorem plazminy zawartym w nasionach niektórych roślin z rodziny motylkowatych (Papilionaceae).
Tytuł angielski: Studies on the plasmin inhibitor from seeds of some Papilionaceae.
Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Streszczenai prac.Katowice.8-11 września 1971
Opis fizyczny: s.102
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
158/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Wpływ wyciągów z nasion niektórych roślin z rodziny motylkowatych na aktywność plazminy.
Tytuł angielski: Influence of some leguminous plant seed on the activity of plasmin
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1971 : 27, 8, s.605-607
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
159/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Stanisław Kreczko, Jadwiga Skrzydlewska.
Tytuł oryginału: Korelacja między stężeniem beta-lipoproteidów w surowicy krwi i aktywnością układu fibrynolitycznego osocza u ludzi zdrowych w różnym wieku.
Tytuł angielski: Correlation between the concentration of beta-lipoproteins in the serum and the activity of fibrinolytic system in plasma in healthy subjects at various age.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1970 : 23, 19, s. 1735-1739
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
160/182
Autorzy: Ryszard Farbiszewski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Platelet adhesiveness and aggregation in the final stage of pregnancy and in the puerperium.
Czasopismo: Haematologica
Szczegóły: 1970 : 4, 2, s. 187-190
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
161/182
Autorzy: Ryszard Farbiszewski, Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski.
Tytuł oryginału: The effect of lipoprotein fractions on adhesiveness and aggregation of blood platelets.
Czasopismo: Thrombosis et Diathesis Haemorrhagica
Szczegóły: 1969 : 21, 1, s. 89-92
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
162/182
Autorzy: Józef Musiatowicz, Zdzisław Skrzydlewski, Marian Bielecki.
Tytuł oryginału: Stężenia beta-lipoproteidów w surowicy oraz aktywność fibrinolityczna u kobiet w okresie przekwitania i po menopauzie
Tytuł angielski: Serum beta lipoprotein level and fibrinolytic activity in menopausal and postmenopausal women
Tytuł całości: W: Pamiętnik XVII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań 1968
Opis fizyczny: s. 241-243
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
163/182
Autorzy: Marian Bielecki, Jan Wielkopolan, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Wyniki badań biochemicznych u kobiet po menopauzie wywołanej kastracją chirurgiczną
Tytuł angielski: The results of biochemical studies woman postmenopause induced with surgical castration
Tytuł całości: W: Pamiętnik XVII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Cz.2-3, Poznań 1968
Opis fizyczny: s. 273-276
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
164/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Stefan Niewiarowski.
Tytuł oryginału: Influence of plasma lipoproteins on the fibrinolytic activity.
Czasopismo: Thrombosis et Diathesis Haemorrhagica
Szczegóły: 1967 : 17, 3/4, s. 482-490
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
165/182
Autorzy: Krzysztof Worowski, Stefan Niewiarowski, Zdzisław Skrzydlewski, Ryszard Farbiszewski.
Tytuł oryginału: Inhibitory effect of human serum beta-lippoprotein on plasmin, trypsin, alpha chymotrypsin and thrombin.
Czasopismo: Bulletin de l`Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Biologiques
Szczegóły: 1967 : 15, 12, s. 733-737
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
166/182
Autorzy: Józef Musiatowicz, Zdzisław Skrzydlewski, Marian Bielecki.
Tytuł oryginału: Investigations on the relation between beta-lipoproteins and plasma euglobulin fibrinolysis
Czasopismo: Experientia
Szczegóły: 1967 : 23, 4, s. 274-275
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
167/182
Autorzy: Anna Korfel, Helena Gulanowska, Z[dzisław] Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: O zachowaniu się białka surowicy krwi u chorych na raka szyjki macicy.
Tytuł angielski: On the behaviour of blood serum proteins in patients with cancer of uterine cervix.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1967 : 12, s. 29-35
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
168/182
Autorzy: Józef Musiatowicz, Marian Wróblewski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: O zachowaniu się niektórych czynników krzepnięcia i fibrynolizy po operacjach ginekologicznych
Tytuł angielski: On the behaviour of certain blood coagulation factors and fibrinolysis after gynaecological operations
Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Łódź, 23-25.IX.1965
Opis fizyczny: s. 829-831
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
169/182
Autorzy: Alfons Obrzut, Augustyn Jarzyna, Zdzisław Skrzydlewski, Marian Wróblewski.
Tytuł oryginału: Thrombelastographical evaluation of the coagulative system of the blood and fibbrinolysis in craniocerebral injuries.
Czasopismo: Minerva Neurochirurgica
Szczegóły: 1967 : 11, 1, s. 42-45
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
170/182
Autorzy: Józef Musiatowicz, Jadwiga Skrzydlewska, Zdzisław Skrzydlewski, Marian Wróblewski.
Tytuł oryginału: Trombelastograficzna ocena układu krzepnięcia krwi i fibrynolizy po operacjach ginekologicznych
Tytuł angielski: Thrombelastographic evaluation of blood coagulation and fibrinolysis after gynecological operations
Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Łódź, 23-25.IX.1965
Opis fizyczny: s.826-828
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
171/182
Autorzy: Józef Musiatowicz, Zdzisław Skrzydlewski, Alfons Obrzut.
Tytuł oryginału: Zależność między stężeniem lipoproteidów-beta a aktywnością ukladu fibrynolitycznego w miażdżycy i połogu.
Tytuł angielski: The relationship between beta lipoprotein concentration and the activity of the fibrinolytic system in atherosclerosis and in postpartum.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1967 : 22, 46, s. 1760-1762
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
172/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Stefan Niewiarowski.
Tytuł oryginału: Influence of plasma lipoproteins on the fibrinolytic activity.
Tytuł całości: W: Czechoslovak-Polish Hematological Meeting 20-22.X.1966. Novy Smokovec, Vysoké Tatry. Abstracts.
Opis fizyczny: 65 s.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
173/182
Autorzy: Zdzisław Skrzydlewski, Stefan Niewiarowski, J. Skrzydlewska.
Tytuł oryginału: Inhibition of proteolytic enzymes by beta-lipoprotein.
Czasopismo: Journal of Atherosclerosis
Szczegóły: 1966 : 6, s.273-276
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
174/182
Autorzy: J. Musiatowicz, H. Gulanowska, Zdzisław Skrzydlewski, M. Wróblewski.
Tytuł oryginału: Svertyvaemost krovi i fibrinoliz u bolnych rakom šejki matki posle łučevogo lečenika.
Tytuł angielski: Blood coagulation and fibrinolysis in patients with cancer of the cervix uteri following radiation treatment.
Czasopismo: Medicinskaja Radiologija
Szczegóły: 1966 : 12, s.10-14
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: RUS
175/182
Autorzy: Józef Musiatowicz, M. Wróblewski, Helena Gulanowska, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Badania trombelastograficzne w przypadkach raka szyjki macicy.
Tytuł angielski: Thromboelastographic investigations in cases of the uterine cervix cancer.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1965 : 36, s.1113-1116
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
176/182
Autorzy: B. Szymborski, S. Pużyński, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Experiences thrombelastographiques sur la coagulation du sang dans les psychoses (Communication 2).
Czasopismo: Psychiatria et Neurologia
Szczegóły: 1965 : 149, s.160-163
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: FRE
177/182
Autorzy: M. Wróblewski, Zdzisław Skrzydlewski, Lucjan Wiśniewski, Marian Bielecki, J. Jezuita.
Tytuł oryginału: Ocena trombelastograficzna układu krzepnięcia krwi i fibrynolizy w przypadkach wczesnej ciąży i po jej przerwaniu.
Tytuł angielski: The evaluation of blood-clotting and fibrinolysis systems in cases of early pregnancy and after its interruption.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1965 : 36, s.141-146
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
178/182
Autorzy: Józef Musiatowicz, M. Wróblewski, Zdzisław Skrzydlewski, Marian Bielecki, J. Jezuita.
Tytuł oryginału: Trombelastograficzna ocena leczenia nadmiernych krwawień macicznych kwasem epsilon-aminokapronowym.
Tytuł angielski: The thromboelastographic evaluation of treatment of menorrhagia by means of epsilon-aminocaproic acid administration.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1965 : 36, s.293-298
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
179/182
Autorzy: Józef Musiatowicz, J. Skrzydlewska, Zdzisław Skrzydlewski, M. Wróblewski.
Tytuł oryginału: Trombelastograficzna ocena układu krzepnięcia krwi i fibrynolizy po operacjach ginekologicznych.
Tytuł angielski: Thromboelastographic evaluation of the blood-clotting system and fibrinolysis after gynaecological operations.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1965 : 20, s.1147-1150
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
180/182
Autorzy: B. Szymborski, S. Pużyński, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Expériences thrombélastographiques sur la coagulation du sang dans les psychoses.
Czasopismo: Psychiatria et Neurologia
Szczegóły: 1964 : 147, s.261-264
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: FRE
181/182
Autorzy: B. Szymborski, S. Pużyński, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: Tromboelastograficzne badania układu krzepnięcia krwi w psychozach.
Tytuł angielski: Thromboelastographic examinations of the blood coagulation system in the psychoses.
Czasopismo: Neurologia Neurochirurgia Psychiatria Polska
Szczegóły: 1964 : 14, s.615-621
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
182/182
Autorzy: Józef Musiatowicz, Marian Wróblewski, Zdzisław Skrzydlewski.
Tytuł oryginału: O przydatności trombelastografii w ocenie położniczych zespołów krwotocznych.
Tytuł angielski: On the usefulness of thrombelastography in the evaluation of obstetrical haemorrhagic syndromes.
Tytuł całości: W: Referaty i streszczenia XV Jubileuszowego Zjazdu Ginekologów Polskich. Gdańsk, 17-19.IX.1962
Opis fizyczny: s.392-396
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB