logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: SOKOLEWICZ ELŻBIETA
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/44
Autorzy: Piotr Boroń, Agnieszka Borzuchowska, Anna Kaczmarska, Elżbieta Sokolewicz, Katarzyna Nadowska, Wojciech Łapiński.
Tytuł oryginału: Badania kliniczne nad stosowaniem tzw. diety bogatotłuszczowej w ostrych i przelekłych uszkodzeniach wątroby.
Tytuł angielski: Clinical studies on the use of the so-called high-fat diet in acute and chronic liver damage.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe X Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Kielce, 20-22 września 1985.
Opis fizyczny: s. 443-447
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
2/44
Autorzy: Agnieszka Borzuchowska, Piotr Boroń, Teresa Szpakowicz, Danuta Prokopowicz, Anna Kaczmarska, Elżbieta Sokolewicz, Barbara Pytel, Ireneusz Rzewnicki.
Tytuł oryginału: Dynamika zachowania sie serotoniny (5-HT) we krwi, aktywności monoaminooksydazy (MAO) w surowicy i kwasu 5-hydroksyindolooctowego (5-HIO) w moczu w zależności od wybranych wskaźników enzymatycznych uszkodzenia wątroby CCl4 u królików.
Tytuł angielski: Dynamics of the behaviour of serotonin (5-HT) in the blood and monoamine oxidase (MAO) and 5-hydroxyindoloacetic acid (5-HIO) activities in the serum and urine respectively in relation to liver lesion indices in experimental liver damage with CCl4 in the rabbit.
Czasopismo: Patologia Polska
Szczegóły: 1980 : 31, 3, s. 383-391
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
3/44
Autorzy: H[enryk] Dadan, P[iotr] Boroń, T[eresa] Szpakowicz, Fr[anciszek] Nowak, J[ózef] Zalewski, St[anisław] Kurasz, A[nna] Kaczmarska, E[lżbieta] Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Znaczenie diagnostyczne laparoskopii przedoperacyjnej w rozpoznawaniu zmian nowotworowych wątroby.
Tytuł angielski: Diagnostic importance of preoperative laparoscopy in recognition of liver neoplastic lesions.
Tytuł całości: W: Zaburzenia metaboliczne w chorobach przewodu pokarmowego. XLVI Posiedzenie naukowe. Warszawa, 21-22.V.1978. Streszczenia.
Opis fizyczny: s. 45
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
4/44
Autorzy: T[eresa] Szpakowicz, P[iotr] Boroń, A[gnieszka] Borzuchowska, Danuta Prokopowicz, Elżbieta Sokolewicz, A[nna] Kaczmarska, Barbara Pytel, I[reneusz] Rzewnicki.
Tytuł oryginału: Über die Serotoninämie bei Virushepatitis.
Tytuł całości: W: Abstrakts von Vortragen Gehalten am 11. u. 12. Mai 1978 beim "Wiener Lebersymposium".
Opis fizyczny: k. nlb.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: GER
5/44
Autorzy: Maria Zaremba, Jadwiga Filipczuk, Elżbieta Sokolewicz, Władysław Kaczmarski.
Tytuł oryginału: Wpływ ampicyliny na przebieg doświadczalnej rodencjozy.
Tytuł angielski: The influence of ampicilin on the course of experimental rodentiosis.
Czasopismo: Medycyna Weterynaryjna
Szczegóły: 1975 : 31, 3, s. 141-143
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
6/44
Autorzy: Piotr Boroń, Danuta Prokopowicz, Elżbieta Sokolewicz, Krystyna Łotocka, Anna Kulikowska.
Tytuł oryginału: Colimycine (Colistin-Polfa) in therapy of some salmonellosis.
Tytuł całości: W: VI Int. Congr. of Infectious and Parasitic Diseases. Vol.3. Chemotherapy of viral diseases.Chemotherapy of bacterial diseases. Intensive therapy. Warszawa,23-27.09.1974.
Opis fizyczny: s.61-62
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: ENG
7/44
Autorzy: Piotr Boroń, Elżbieta Sokolewicz, Anna Boroń-Kaczmarska, Mieczysław Dzikowski.
Tytuł oryginału: Zachowanie się aktywności wątrobowych enzymów waskaźnikowych w surowicy w korelacji z hepatitis- B-antygenemią w wirusowym zapaleniu wątroby.
Tytuł angielski: The serum activity of indicatory liver enzymes in correlation to hepatitis B antygenaemia in virus hepatitis patients.
Tytuł całości: W: Uczelniana Konf. Nauk.: Patofizjologia układu krążenia i krwi. Streszcz. prac. Białystok, 3 pażdziernik 1974 r.
Opis fizyczny: s.9
Uwagi: XXV-lecie AMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
8/44
Autorzy: Piotr Boroń, Elżbieta Sokolewicz, Ryszard Kossakowski.
Tytuł oryginału: Zróżnicowanie wiekowe a występowanie Australia - antygenemii u chorych z wirusowym zapaleniem wątroby.
Tytuł angielski: Age dependence of the occurence of Australia antigenaemia in patients with viral hepatitis
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1974 : 31, 8, s.725-728
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
9/44
Autorzy: Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Aktywność niektórych enzymów w surowicy krwi u dzieci, które zetknęły się z wirusowym zapaleniem wątroby (wzw) w środowiskach zamkniętych.
Tytuł angielski: The activity of certain enzymes in serum of children contacts of cases of virus hepatitis in other children.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1973 : 28, 32, s.1228-1232
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
10/44
Autorzy: Piotr Boroń, Teresa Szpakowicz, Elżbieta Sokolewicz, Bohdan Gradowski, Ryszard Kossakowski, Mieczysław Doroszko, Mikołaj Rybaczuk.
Tytuł oryginału: Analiza bilirubinemii i przebiegu hospitalizacji chorych z wirusowym zapaleniem wątroby w zależności od grup wiekowych.
Tytuł angielski: Bilirubinaemia and the course of hospitalization of patients with viral hepatitis according to age groups.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj. białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973
Opis fizyczny: s.132-135
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
11/44
Autorzy: Piotr Boroń, Albina Grabiańska, Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Avstralijskij antigen u donorov i bol'nych virusnym gepatitom.
Czasopismo: Vračebnoe delo
Szczegóły: 1973, 8, s.143-147
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: RUS
12/44
Autorzy: Piotr Boroń, Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Badania nad Australia antygenemią u dzieci w zależności od postaci klinicznej wirusowego zapalenia wątroby.
Tytuł angielski: Studies of Australia antigenaemia in children depending on the clinical form of virus hepatitis.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1973 : 48, 10, s.1191-1195
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
13/44
Autorzy: Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz, Olga Szeląg.
Tytuł oryginału: O wpływie terapeutycznym glikokortykoidów na przebieg wirusowego zapalenia wątroby u dzieci w zależności od występowania antygenu Australia.
Tytuł angielski: The therapeutic effect of glycocorticoids on the course of virus hepatitis in children in relation to Australia antigen.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1973 : 48, 10, s.1197-1202
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
14/44
Autorzy: Piotr Boroń, Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Dynamics of Australia antigenemia in children and aduluts with viral-hepatitis.
Tytuł całości: W: Immunologie podminěné patogeny. Terapeutické aktuality.Celostatni Konference Společnost Infekčniho Lékařstvi.Velkě Karlovice 19-22 09 1972
Opis fizyczny: s.231-241
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: ENG
15/44
Autorzy: Piotr Boroń, Czesław Jeżyna, Elżbieta Sokolewicz, Irena Korenkiewicz.
Tytuł oryginału: Investigations on immunoglobulin disproteinemia in chronic brucellosis.
Tytuł całości: W: Immunologie podminěné patogeny.Terapeutické aktuality.Celostatni Konf Společnost Infekčniho Lěkařstvi.Velké Karlovice 19-22.09.1972
Opis fizyczny: s.21-28
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: ENG
16/44
Autorzy: Czesław Jeżyna, Irena Korenkiewcz, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: O dysproteinemii immunoglobulinowej w brucelozie przewlekłej.
Tytuł angielski: On immunoglobulin dysproteinemia in chronic brucellosis.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów ,Szczecin 15-17 września 1972.
Opis fizyczny: s.81-84
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
17/44
Autorzy: Czesław Jeżyna, Agnieszka Borzuchowska, Jadwiga Klimowicz, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Odczyn śródskórno-alergiczny w badaniach epidemiologicznych nad tularemią wśród luności wiejskiej.
Tytuł angielski: Allergic skin reaction in epidemiologic tests for tularemia among rural population.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów, Szczecin 15-17 września 1972.
Opis fizyczny: s.179-182
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
18/44
Autorzy: Agnieszka Borzuchowska, Albina Grabiańska, Jadwiga Klimowicz, Irena Korenkiewicz, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Przydatność odczynu hemaglutynacji biernej w badaniach epidemiologicznych nad rodencjozą.
Tytuł angielski: Usefulness of passive haemagglutination reaction in epidemiological tests concerning rodenciosis.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów.Szczecin 15-17 września 1972
Opis fizyczny: s.195-197
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
19/44
Autorzy: Piotr Boroń, Elżbieta Sokolewicz, Ryszard Kossakowski.
Tytuł oryginału: Australia-antygenemia w diagnostyce wirusowego zapalenia wątroby (wzw ).
Tytuł angielski: Australia antigenemia in the diagnosis of viral hepatitis.
Tytuł całości: W: Magistro et medico.Profesorowi doktorowi habilitowanemu,doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej,pedagogicznrj i lekarskiej.
Adres wydawniczy: Wrocław, 1971
Opis fizyczny: s.279-289
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
20/44
Autorzy: Elżbieta Sokolewicz, Jerzy Borowski.
Tytuł oryginału: Charakterystyka szczepów Yersinia pseudotuberculosis wyosobnionych z przypadków chorobowych u ludzi.
Tytuł angielski: The charakteristics of Yersinia pseudotuberculosis strains isolated from cases of human disease.
Czasopismo: Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
Szczegóły: 1971 : 23, 1, s.11-17
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
21/44
Autorzy: Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz, Andrzej Szpak, Julian Wyrzykowski.
Tytuł oryginału: Przewlekłe zapalenie wątroby jako zjawisko epidemiologiczne i kliniczne w zamkniętej populacji dziecięcej po przebytym zapaleniu watroby ( wzw).
Tytuł angielski: Chronic hepatitis as an epidemiological and clinical event among a closed children population after viral hepatitis.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe Krajowego Sympozjum Polskiego Towarzystwa Epidemiologów. Bydgoszcz 13 XI 1971
Opis fizyczny: s.145-149
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
22/44
Autorzy: Krystyna Kupryanow-Wolfart, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Rodencjoza jako przyczyna zapalenia węzłów chłonnych krezki u dzieci.
Tytuł angielski: Rodenciosis as a cause of mesenteric lymphadenitis in children.
Tytuł całości: W: Pamiętnik II Zjazdu Naukowego polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Kraków-Prokocim 11-13 1970
Opis fizyczny: s.285-287
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
23/44
Autorzy: Piotr Boroń, Danuta Prokopowicz, Katarzyna Nadowska, Elżbieta Sokolewicz, Anna Grochowska.
Tytuł oryginału: Wybrane problemy kliniczne i laboratoryjne immunosupresji farmakologicznej w terapii niektórych przewlekajacych się postaci wirusowego zapalenia watroby.
Tytuł angielski: Selected clinical and laboratory problems of pharmacological immunosuppresion in the therapy of certain long-lasting viral hepatitis forms.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe Krajowego Sympozjum Polskiego Towarzystwa Epidemiologów. Bydgoszcz 13 XI 1971
Opis fizyczny: s.251-257
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
24/44
Autorzy: Piotr Boroń, Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Występowanie tzw. Australia antygenu (Au I) w środowisku dzieci chorych na wirusowe zapalenie wątroby.
Tytuł angielski: The incidence of the so-called Australia antigen (Au I ) in children with virus hepatitis.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1971 : 46, 1, s.1-6
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
25/44
Autorzy: Jerzy Borowski, Krystyna Kupryanow-Wolfart, Stanisław Kurasz, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: "A minor epidemics" of Yersinia pseudotuberculosis infection.
Czasopismo: Bulletin of Polish Medical History and Science
Szczegóły: 1970 : 13, 4, s. 165-168
Angielskie słowa kluczowe: Adult ; Aged ; Creatine - blood ; Glomerular filtration rate ; Heart transplantation ; Humans ; Kidney failure, chronic - epidemiology ; Kidney failure, chronic - physiopathology ; Kidney failure, chronic - surgery ; Kidney transplantation ; Middle aged ; Prevalence
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: WoS - Web of Science
Streszczenie w PubMed:
DOI:
26/44
Autorzy: Jerzy Borowski, Krystyna Kupryanow-Wolfart, Stanisław Kurasz, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: "Mała epidemia" brzusznej postaci rodencjozy u dzieci.
Tytuł angielski: "Minor epidemics" of abdominal type of rodentiosis in children.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1970 : 25, 11, s. 401-403
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
27/44
Autorzy: Piotr Boroń, Jerzy Borowski, Jadwiga Klimowicz, Elżbieta Sokolewicz, Maria Lucyna Zaremba.
Tytuł oryginału: Badania epidemiologiczne nad możliwością zakażeń Yersinia pseudotuberculosis u pracowników rolnictwa powiatu sejneńskiego.
Tytuł angielski: Epidemiologic studies on the possibility of Yersinia pseudotuberculosis among the farmers of the Sejny district.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.223-226
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
28/44
Autorzy: Elżbieta Sokolewicz, Jerzy Borowski.
Tytuł oryginału: Biologiczne właściwości szczepów Yersinia pseudoturberculosis wyizolowanych od ludzi.
Tytuł angielski: Biological properties of Yersinia pseudotuberculosis strains isolated from humans.
Tytuł całości: W: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Warszawa, 9-12 września 1970
Opis fizyczny: s.363
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
29/44
Autorzy: Janusz Grabiański, Stanisław Kurasz, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Brzuszna postać rodencjozy u ludzi dorosłych.
Tytuł angielski: Abdominal form of rodentine zoonosis in adults.
Czasopismo: Polish Journal of Surgery
Szczegóły: 1970 : 42, 2, s.195-200
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
30/44
Autorzy: Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Ocena przydatności odczynu hemaglutynacji biernej w diagnostyce rodencjozy.
Tytuł angielski: The value of the usefulness of passive haemagglutination in the diagnostics of rodentiosis.
Tytuł całości: W: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Warszawa, 9-12 września 1970
Opis fizyczny: s.366
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
31/44
Autorzy: Piotr Boroń, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Tzw. antygen Australia wśród chorych na wirusowe zapalenie wątroby w populacji regionu białostockiego.
Tytuł angielski: Incidence of the so-called Australia antigen in patients with virus hepatitis in the population of the Białystok region.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1970 : 25, 44, s.1643-1645
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
32/44
Autorzy: Maria Lucyna Zaremba, Jadwiga Filipczuk, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Wpływ ampiciliny na przebieg doświadczalnej rodencjozy.
Tytuł angielski: The effect of ampicilin on the course of experimental rodentiosis.
Tytuł całości: W: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów , Warszawa, 9-12 września 1970.
Opis fizyczny: s.367
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
33/44
Autorzy: Maria Zaremba, Jadwiga Filipczuk, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Wpływ ampicyliny na przebieg doświadczalnej rodencjozy.
Tytuł angielski: The effect of ampicilin on the course of experimental rodentiosis.
Tytuł całości: W: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Warszawa, 9-12 września 1970
Opis fizyczny: s.367
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
34/44
Autorzy: Maria Lucyna Zaremba, Elżbieta Sokolewicz, Jerzy Borowski.
Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał anty Listeria monocytogenes w surowicach pobranych od kobiet w ciąży.
Tytuł angielski: The occurence of Listeria monocytogenes antibodies in the sera of pregnant women.
Tytuł całości: W: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów , Warszawa, 9-12 września 1970
Opis fizyczny: s.369-370
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
35/44
Autorzy: Piotr Boroń, Jerzy Borowski, Jadwiga Klimowicz, Elżbieta Sokolewicz, Maria Lucyna Zaremba.
Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał anty-Listeria monocytogenes w surowicach pracowników rolnictwa powiatu sejneńskiego.
Tytuł angielski: The occurence of Listeria monocytogenes antibodies in the sera of the farmers of the Sejny district
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.226-228
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
36/44
Autorzy: Piotr Boroń, Ryszard Kossakowski, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Über das Vorkommen des sog. Australia - Antigens (AuI) bei Kindern mit Virushepatitis.
Tytuł całości: W: Virushepatitis. Aktuelle Probleme zu Ätiologie, Epidemiologie, Screening, Klinik und Nachsorge. I Symposium der Virushepatitis, Karl-Marx-Stadt, 5-6.2.1970
Opis fizyczny: s.54-62
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: GER
37/44
Autorzy: Jerzy Borowski, Alicja Pasymczuk-Boczoń, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Epidemiologia i chorobotwórczość enterotoksycznych (B) szczepów gronkowców dla noworodków.
Tytuł angielski: Epidemiology and morbidity of enterotoxic (B) strains of Staphylococci in newborns.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VII Konferencji Pediatrów Polski Północnej, Bydgoszcz, 19-20 września, 1969.
Opis fizyczny: s.195-196
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
38/44
Autorzy: Jerzy Borowski, Alicja Pasymczuk-Boczoń, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Klinika zakażeń noworodków enterotoksycznymi B szczepami Staphylococcus aureus.
Tytuł angielski: The clinical aspects of infections with enterotoxic (B) strains of S. aureus in newborns.
Tytuł całości: W: Pamiętnik I Konferencji Naukowej Sekcji Medycyny Perinatalnej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego : Zakażenia płodu i noworodka, Poznań 4.X.1969
Opis fizyczny: s.266-268
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
39/44
Autorzy: Augustyn Jarzyna, Elżbieta Sokolewicz, Jerzy Borowski.
Tytuł oryginału: Listerioza okołoporodowa.
Tytuł angielski: Perinatal listeriosis.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VII Konferencji Pediatrów Polski Północnej, Bydgoszcz, 19-20 września, 1969.
Opis fizyczny: s.197-198
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
40/44
Autorzy: Jerzy Borowski, Augustyn Jarzyna, Elżbieta Sokolewicz, Maria Zaremba.
Tytuł oryginału: Listerioza okołoporodowa.
Tytuł angielski: Perinatal listeriosis.
Tytuł całości: W: Pamiętnik I Konferencji Naukowej Sekcji Medycyny Perinatalnej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Zakażenia płodu i noworodka. Poznań 4.X.1969.
Opis fizyczny: s. 269-271
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
41/44
Autorzy: Krystyna Kuprynow-Wolfart, Elżbieta Sokolewicz, Mikołaj Wilczyński, Jerzy Borowski.
Tytuł oryginału: Przypadek rodzinnego zakażenia pałeczką rodencjozy.
Tytuł angielski: A case of family infection with Pasteurella pseudotuberculosis.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1969 : 24, 3, s.100-101
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
42/44
Autorzy: Krystyna Kupryanow-Wolfart, Elżbieta Sokolewicz, Jerzy Borowski.
Tytuł oryginału: Rodencjoza u dzieci na terenie Białostocczyzny.
Tytuł angielski: Rodentiosis among the children of Białystok province.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VII Konferencji Pediatrów Polski Północnej , Bydgoszcz, 19-20 września, 1969
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Oddział Bygdoski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, 1969
Opis fizyczny: s.199-200
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
43/44
Autorzy: Jerzy Borowski, Piotr Jakoniuk, Alicja Pasymczuk-Boczoń, Elżbieta Sokolewicz.
Tytuł oryginału: Rola lekoopornych enterotoksycznych B szczepów Staphylococcus aureus w zakażeniach wewnątrzszpitalnych.
Tytuł angielski: On the role of drug-resistant enterotoxic B strains of S. aureus in the intrahospital infections.
Tytuł całości: W: Epidemiologiczne i kliniczne następstwa lekooporności drobnoustrojów. Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego, Katowice, 25.I.1969
Opis fizyczny: s.73-76
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
44/44
Autorzy: Jerzy Borowski, Elżbieta Sokolewicz, Krystyna Kuprynow-Wolfart.
Tytuł oryginału: Występowanie brzusznej postaci rodencjozy (rzekomo-gruźliczego zakażenia) u dzieci.
Tytuł angielski: Occurrence of the abdominal from of rodentiosis (pseudotuberculous infection) in children).
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1968 : 43, 12, s. 1501-1507
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB