logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: SZAPIEL GRZEGORZ
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/8
Autorzy: Bronisław Czech, Marek Frank, Ewa Kucewicz, Grzegorz Szapiel, Ryszard Jackowski, Alicja Gabrylewska, Jolanta Busłowska.
Tytuł oryginału: The effects of leukocyte-depleted blood cardioplegia on the early outcome in patients with preserved left ventricular function undergoing surgical revascularisation = Ochrona mięśnia sercowego w czasie operacyjnego leczenia choroby wieńcowej. Efekt krwistej, pozbawionej leukocytów kardioplegii.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2005 : 62, 1, s. 26-30
Uwagi: tekst w jęz. pol. s. 31-34
Polskie słowa kluczowe: Choroba wieńcowa - chirurgia ; Pomostowanie aortalno-wieńcowe ; Roztwory kardioplegiczne ; Uraz reperfuzyjny mięśnia sercowego - profilaktyka ; Kinaza fosfokreatynowa - krew ; Troponina I - krew ; Wynik leczenia ; Próba podwójnie ślepa
Angielskie słowa kluczowe: Coronary disease - surgery ; Coronary artery bypass ; Cardioplegic solutions ; Myocardial reperfusion injury - prevention & control ; Creatine kinase - blood ; Troponin I - blood ; Treatment outcome ; Double-blind method
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
2/8
Autorzy: T[omasz] Hirnle, P[iotr] Lisowski, G[rzegorz] Szapiel, S. Pawlak.
Tytuł oryginału: Cardiac surgical treatment of the patients with renal insufficiency.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 2004 : 49, s. 61-65
Polskie słowa kluczowe: Niewydolność nerek - powikłania ; Niewydolność nerek - profilaktyka ; Choroby serca - chirurgia ; Choroby serca - powikłania ; Choroby zastawek serca - chirurgia ; Choroby zastawek serca - powikłania ; Zapalenie wsierdzia bakteryjne - chirurgia ; Zapalenie wsierdzia bakteryjne - powikłania ; Powikłania pooperacyjne - etiopatogeneza ; Powikłania pooperacyjne - profilaktyka
Angielskie słowa kluczowe: Kidney failure - complications ; Kidney failure - prevention & control ; Heart diseases - surgery ; Heart diseases - complications ; Heart valve diseases - surgery ; Heart valve diseases - complications ; Endocarditis, bacterial - surgery ; Endocarditis, bacterial - complications ; Postoperative complications - etiology ; Postoperative complications - prevention & control
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
3/8
Autorzy: Ewa Kucewicz, Bronisław Czech, Grzegorz Juszczyk, Ryszard Jackowski, Grzegorz Szapiel, Jacek Bartosiewicz, Andrzej Siemiątkowski.
Tytuł oryginału: Ocena porównawcza dwóch metod śródoperacyjnego pomiaru rzutu minutowego serca (termodilucja i echokardiografia przezprzełykowa) u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych z użyciem krążenia pozaustrojowego.
Tytuł angielski: Comparative assessment of two methods of intraoperative cardiac output measurement (thermodilution and transoesophageal echocardiography) performed intraoperatively in patients undergoing coronary artery bypass grafting.
Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
Szczegóły: 2003 : 35, 1, s. 3-7
Polskie słowa kluczowe: Pomostowanie aortalno-wieńcowe ; Termodylucja ; Echokardiografia przezprzełykowa
Angielskie słowa kluczowe: Coronary artery bypass ; Thermodilution ; Echocardiography, transesophageal
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
4/8
Autorzy: Bronisław Czech, Jolanta Cylwik, Ewa Kucewicz, Grzegorz Szapiel, Mirosław Dubowski, Leszek Buzun.
Tytuł oryginału: Ocena wpływu leczenia operacyjnego chorób serca na jakość życia pacjentów w 3 i 9 miesięcy po zakończeniu hospitalizacji.
Tytuł angielski: Quality of life after coronary bypass surgery : a 9 months follow-up study.
Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
Szczegóły: 2003 : 35, 3, s. 180-184
Polskie słowa kluczowe: Kardiochirurgia ; Choroba wieńcowa - chirurgia ; Okres pooperacyjny ; Jakość życia
Angielskie słowa kluczowe: Heart surgery ; Coronary disease - surgery ; Postoperative period ; Quality of life
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
5/8
Autorzy: Ewa Kucewicz, Bronisław Czech, Grzegorz Juszczyk, Sebastian Pawlak, Grzegorz Szapiel, Sławomir Czaban, Andrzej Siemiątkowski.
Tytuł oryginału: Bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego krwi w tętnicy promieniowej - wiarygodność pomiaru w wybranych stanach klinicznych.
Tytuł angielski: Usefulness of radial artery blood pressure monitoring in selected clinical situations.
Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
Szczegóły: 2002 : T. 34, s. 131-134
Polskie słowa kluczowe: Pomiar ciśnienia krwi
Angielskie słowa kluczowe: Blood pressure monitoring
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
6/8
Autorzy: Ewa Kucewicz, Bronisław Czech, Grzegorz Juszczyk, Ryszard Jackowski, Grzegorz Szapiel, Andrzej Siemiątkowski, Sławomir Czaban.
Tytuł oryginału: Ocena porównawcza dwóch metod pomiaru rzutu minutowego serca (termodilucja i echokardiografia przez przełykowa) wykonywanego śródoperacyjnie, u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych z użyciem krążenia pozaustrojowego.
Tytuł całości: W: VI Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTA i IT, Ustroń, 16-18.05.2002.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
7/8
Autorzy: Sebastian Pawlak, Bronisław Czech, Ewa Kucewicz, Grzegorz Szapiel, Grzegorz Juszczyk, Marek Frank.
Tytuł oryginału: Ostra normowolemiczna hemodylucja w połączeniu z podawaniem aprotyniny jako schemat oszczędzania krwi w kardiochirurgii.
Tytuł angielski: Acute normovolemic hemodilution together with aprotynin applied as a scheme of blood saving in cardiac surgery.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2002 : 59, 10, s. 796-799
Polskie słowa kluczowe: Hemodylucja ; Aprotynina ; Przetaczanie krwi
Angielskie słowa kluczowe: Hemodilution ; Aprotinin ; Blood transfusion
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
8/8
Autorzy: E[wa] Kucewicz, B[ronisław] Czech, G[rzegorz] Juszczyk, S. Pawlak, G[rzegorz] Szapiel.
Tytuł oryginału: Rozważania na temat leczenia płynami chorych poddawanych operacjom serca z użyciem krążenia pozaustrojowego.
Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
Szczegóły: 2001 : T. 33 nr 4 supl., s. 59
Uwagi: Materiały V Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT, Szczyrk, 22-24.03.2001
Polskie słowa kluczowe: Serce - chirurgia ; Leczenie płynami
Angielskie słowa kluczowe: Heart - surgery ; Fluid therapy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB