logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: SZPAKOWICZ PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Zdzisław Borucki, Piotr Szpakowicz, Zenon Mariak, Maciej Bień, Mirosław Smółka, Bolesław Połocki.
Tytuł oryginału: Glejaki nadnamiotowe w materiale Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1964-1977.
Tytuł angielski: Supratentorial gliomas in the material of Neurosurgical Clinic of Medical Academy in Białystok in the years 1964-1977.
Tytuł całości: W: Z zagadnień pierwotnych nowotworów mózgu. 11 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Łódź, 8-9.X.1978.
Adres wydawniczy: Łódź, 1981.
Opis fizyczny: s. 299-301
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
2/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Zdzisław Borucki, Zenon Mariak, Mirosław Smółka, Maciej Bień, Piotr Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Wskazania do leczenia operacyjnego i zachowawczego glejaków nadnamiotowych.
Tytuł angielski: Indications to operative or conservative treatment of supratentorial gliomas.
Tytuł całości: W: Z zagadnień pierwotnych nowotworów mózgu. 11 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Łódź, 8-9.X.1978.
Adres wydawniczy: Łódź, 1981.
Opis fizyczny: s. 159-160
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
3/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Zdzisław Borucki, Maciej Bień, Zenon Mariak, Piotr Szpakowicz, Mirosław Smółka, Henryk Dudek, Janusz Lewko.
Tytuł oryginału: Wyniki leczenia zachowawczego glejaków nadnamiotowych.
Tytuł angielski: The effects of conservative treatment of supratentorial gliomas.
Tytuł całości: W: Z zagadnień pierwotnych nowotworów mózgu. 11 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Łódź, 8-9.X.1978.
Adres wydawniczy: Łódź, 1981.
Opis fizyczny: s. 161-163
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
4/29
Autorzy: Waldemar Szwaykowski, Jarosław Szmurło, Janusz Lewko, Piotr Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ograniczone postacie osteodysplazji włóknistej kości czaszki.
Tytuł angielski: Limited forms of fibrous osteodysplasia of cranial bones.
Czasopismo: Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1975 : 39, 5, s. 537-546
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
5/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Piotr Szpakowicz, Bolesław Połocki, Jan Prokopowicz, Józef Zwoliński, Janusz Lewko, Jan Kopeć.
Tytuł oryginału: Kliniczna ocena glicerolu stosowanego dożylnie w przypadkach wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
Tytuł angielski: Clinical estimation of glycerol administered intravenously in cases of increased intracranial pressure.
Tytuł całości: W: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Neurochirurgów. Materiały Naukowe. Białystok, 11 maja, 1974 r.
Opis fizyczny: s. 224-238
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
6/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Bolesław Połocki, Zdzisław Borucki, Piotr Szpakowicz, Henryk Dudek, Henryk Tomczyk.
Tytuł oryginału: O potrzebie przetaczania krwi w zabiegach neurochirurgicznych.
Tytuł angielski: Usefulness of blood transfusion in neurosurgical procedures.
Tytuł całości: W: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Neurochirurgów. Materiały Naukowe. Białystok, 11 maja, 1974 r.
Opis fizyczny: s. 177-185
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
7/29
Autorzy: Bolesław Połocki, Piotr Szpakowicz, Idalia Połońska-Miksza.
Tytuł oryginału: Przypadek dwukrotnej śmierci klinicznej po podaniu propanididu z sukcynylocholiną.
Tytuł angielski: A case of twofold death after administration of propanid with succinylcholine.
Tytuł całości: W: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Neurochirurgów. Materiały Naukowe. Białystok, 11 maja, 1974 r.
Opis fizyczny: s. 172-176
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
8/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Janusz Lewko, Jan Kopeć, Piotr Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Torbiele pochewek korzeni nerwów krzyżowych jako przyczyna rwy kulszowej.
Tytuł angielski: Cysts of radicular sheath of sacral spinal nerves as a cause of ischias.
Tytuł całości: W: IX Og.-pol. Konf.Nauk. Neurochirurgów. Mater. Nauk. Białystok, 11 maja 1974 r.
Opis fizyczny: s.215-217
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
9/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Jan Kopeć, Janusz Lewko, Piotr Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Krwiaki wewnątrzczaszkowe u osób w wieku podeszłym i starczym.
Tytuł angielski: Intracranial haematomas in aged and elderly people.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater. III Zjazdu Nauk.Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.339-341
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
10/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Bolesław Połocki, Zdzisław Borucki, Henryk Dudek, Piotr Szpakowicz, Henryk Tomczyk.
Tytuł oryginału: Próby oznaczania poziomu wypadniętego "dysku" w przebiegu rwy kulszowej z użyciem termometru elektrycznego.
Tytuł angielski: Trials of determinations of the level of prolapsed intervertebral disc during ischalgia with an electric thermometer.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1973 : 28, 24, s. 907-908
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
11/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Janusz Lewko, Jan Kopeć, Piotr Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Tegretol w leczeniu ambulatoryjnym rwy twarzowej.
Tytuł angielski: Tegretol in the out-patient treatment of facial neuralgia.
Tytuł całości: W: Pam.VII Konf.Nauk.Pol.Tow.Neurochir. w Szczecinie. Red.Kazimierz Niezabitowski. Szczecin, 1973.
Opis fizyczny: s.288-290
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
12/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Piotr Szpakowicz, Janusz Lewko, Jan Kopeć.
Tytuł oryginału: Urazy czaszkowo-mózgowe u ludzi starych na podstawie materiału Kliniki Neurochirurgicznej AMB.
Tytuł angielski: Skull and brain injuries in elderly people on the basis of the material of the Clinic of Neurosurgery of the Białystok Medical School.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater. III Zjazdu Nauk.Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.337-339
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
13/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Janusz Lewko, Piotr Szpakowicz, Jan Kopeć, Bolesław Połocki.
Tytuł oryginału: Walka z nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym u ludzi starych.
Tytuł angielski: The difficulties connected with overcoming the intracerebral hypertension therapy in elderly people.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj. białostockim. Materiały III Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s. 341-342
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
14/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Bolesław Połocki, Henryk Dudek, Zdzisław Borucki, Henryk Tomczyk, Piotr Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Wpływ znieczulenia ogólnego na zachowanie się ciepłoty powierzchniowej kończyn dolnych przy operacji dysków.
Tytuł angielski: Influence of anaesthesia on leg skin superficial temperature in disc operations.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe VI Zjazdu Anestezjologów Polskich. Gdańsk, 7-9 czerwca, 1973.
Opis fizyczny: s. 136-142
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
15/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Bolesław Połocki, Zdzisław Borucki, Henryk Dudek, Piotr Szpakowicz, Radosław Ponikarczyk.
Tytuł oryginału: Zachowanie się ciepłoty skóry kończyn dolnych przed i po usunięciu "dysku".
Tytuł angielski: The behaviour of the skin temperature of the legs before and after removal of the lumbar disc.
Czasopismo: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska
Szczegóły: 1973 : 38, 3, s. 345-351
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
16/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Janusz Lewko, Jan Kopeć, Michał Paprocki, Piotr Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Obustronne nerwiaki nerwu VIII z współistniejącymi nerwiakami narzadów wewnętrznych.
Tytuł angielski: Bilateral acoustic neurinomas with coexistent neurinomas in other organs.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 1972 : 6, 4, s.649-651
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
17/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Janusz Lewko, Piotr Szpakowicz, Jan Kopeć.
Tytuł oryginału: Frakcjonowana wentrykulografia.
Tytuł angielski: Fractionated ventriculography.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 1971 : 5, 6, s.869-870
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
18/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Emanuel Trembaczowski, Michał Pryszmont, Zdzisław Borucki, Henryk Dudek, Henryk Tomczyk, Piotr Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Badania gammaencefalograficzne w padaczkach ogniskowych.
Tytuł angielski: Gammaencephalographic examination in focal epilepsis.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolskie Sympozjum Neurochirurgów, Materiały naukowe , Augustów, 4-6 wrzesień, 1970
Opis fizyczny: s.204-206
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
19/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Emanuel Trembaczowski, Michał Pryszmont, Zdzisław Borucki, Henryk Dudek, Henryk Tomczyk, Piotr Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Badanie gammaencefalograficzne w padaczkach ogniskowych.
Tytuł angielski: Gammaencephalographic examination in focal epilepsies.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolskie Sympozjum Neurochirurgów, Augustów, 4-6 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.204-206
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
20/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Janusz Lewko, Piotr Szpakowicz, Radosław Ponikarczyk.
Tytuł oryginału: Długotrwały, odruchowy kurcz tętnic obu kończyn dolnych po urazie stopy.
Tytuł angielski: A longlasting reflectory spasm of both lower extremities arteries following a trauma to the foot.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolskie Sympozjum Neurochirurgów, Augustów, 4-6 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.198-201
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
21/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Piotr Szpakowicz, Janusz Lewko, Józef Zwoliński, Bolesław Połocki, Jan Kopeć, Radosław Ponikarczyk.
Tytuł oryginału: Dożylne wlewanie gliceryny w przypadkach wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.
Tytuł angielski: Intravenous infusions of glycerol in cases of raised intracranial pressure.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1970 : 25, 47, s.1808-1809
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
22/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Henryk Dudek, Henryk Tomczyk, Piotr Szpakowicz, Zdzisław Borucki.
Tytuł oryginału: Guzy rdzenia kręgowego w materiale Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej w Białymstoku.
Tytuł angielski: Tumours of spinal cord in the material of the Clinic of Neurosurgery of Białystok Medical School.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolskie Sympozjum Neurochirurgów, Augustów, 4-6 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.175-176
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
23/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Piotr Szpakowicz, Zdzisław Borucki, Henryk Dudek, Henryk Tomczyk, Bolesław Połocki, Janusz Lewko.
Tytuł oryginału: Przyczynek do zagadnienia zamknięcia urazów czaszkowo-mózgowych.
Tytuł angielski: A contribution to the problem of closed cranio-cerebral injuries.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolskie Sympozjum Neurochirurgów, Augustów, 4-6 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.213-217
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
24/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Piotr Szpakowicz, Zdzisław Borucki, Henryk Dudek, Henryk Tomczyk, Bolesław Połocki, Janusz Lewko.
Tytuł oryginału: Przyczynek do zagadnienia zamkniętych urazów czaszkowo-mózgowych.
Tytuł angielski: A contribution to the problem of closed cranio-cerebral injuries.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolskie Sympozjum Neurochirurgów, Augustów, 4-6 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.213-217
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
25/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Henryk Dudek, Zdzisław Borucki, Henryk Tomczyk, Jarosław Szmurło, Piotr Szpakowicz, Bolesław Połocki, Janusz Lewko.
Tytuł oryginału: Przypadek równoczesnego występowania w mózgu nowotworu i wrodzonych zaburzeń naczyniowych.
Tytuł angielski: A case of a brain tumour with a coexistent congenital vascular disorders.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolskie Sympozjum Neurochirurgów, Białystok, 4-6 września 1970
Opis fizyczny: s.184-189
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
26/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Zdzisław Borucki, Henryk Dudek, Henryk Tomczyk, Piotr Szpakowicz, Bolesław Połocki.
Tytuł oryginału: Rzadkie powikłania w przebiegu dyskopatii w postaci przerostowego zwyrodnienia uciskanego korzonka nerwowego.
Tytuł angielski: A rare complication of discopathy in the form of a hypertrophic degeneration of compressed nerve root.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolskie Sympozjum Neurochirurgów, Augustów, 4-6 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.196-198
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
27/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Zdzisław Borucki, Henryk Dudek, Henryk Tomczyk, Piotr Szpakowicz, Bolesław Połocki.
Tytuł oryginału: Rzadkie powikłanie w przebiegu dyskopatii w postaci przerostowego zwyrodnienia uciskanego korzonka nerwowego.
Tytuł angielski: A rare complication of discopathy in the from of a hypertrophic degeneration of a compressed nerve root.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolskie Sympozjum Neurochirurgów. Materiały naukowe, Augustów, 4-6 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.196-198
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
28/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Bolesław Połocki, Henryk Dudek, Jan Kopeć, Piotr Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Urazy układu nerwowego ludności wiejskiej woj. białostockiego w materiale Kliniki Neurochirurgii w latach 1964-1968.
Tytuł angielski: Traumas to the nervous system among rural population of Białystok province as observed in the Neurosurgical Clinic during 1964-1968.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok 26 wrzesień 1970.
Opis fizyczny: s.273-277
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
29/29
Autorzy: Jerzy Łebkowski, Zdzisław Borucki, Henryk Dudek, Henryk Tomczyk, Janusz Lewko, Piotr Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Usuwanie centralnego "dysku" z dojścia bocznego.
Tytuł angielski: Removing the central disc through a lateral laminectomy.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolskie Sympozjum Neurochirurgów, Augustów, 4-6 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.194-195
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB