logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: SZPAKOWICZ TERESA
Liczba odnalezionych rekordów: 503Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/503
Autorzy: Aneta Iżycka, Ewa Jabłońska, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Sławomir Ziarko, Piotr Radziwon, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Evaluation of CD15s and PSGL-1 expression on peripheral blood neutrophils and sPSGL-1 and sP-selectins from concentration in the serum of patients with Lyme borreliosis.
Czasopismo: International Review of Allergology and Clinical Immunology
Szczegóły: 2010 : 16, 1-2, s. 19-25
p-ISSN: 1232-9142

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
2/503
Autorzy: A[neta] Iżycka, E[wa] Jabłońska, S. Ziarko, P[iotr] Radziwon, J[oanna] Zajkowska, S[ławomir] Pancewicz, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Expression of PECAM-1on stimulated by TNF-alpha and IFN-gamma neutrophils and sPECAM-1 concentration in the serum of patients with Lyme borreliosis.
Czasopismo: International Review of Allergology and Clinical Immunology
Szczegóły: 2009 : 15, 1-2, s. 25-29
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
3/503
Autorzy: Piotr Owłasiuk, Joanna M[aria] Zajkowska, Małgorzata Pietruczuk, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Fraktalkina - budowa, własności i biologiczna rola.
Tytuł angielski: Fractalkine - structure, functions and biological activity.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2009 : 26, 153, s. 253-257
Afiliacja UMB
Angielskie słowa kluczowe: Chemokine CX3CL1 - chemistry ; Chemokine CX3CL1 - genetics ; Chemokine CX3CL1 - metabolism ; Chemokine CX3CL1 - pharmacology ; Free radicals - metabolism ; Hepatitis C - metabolism ; Humans ; Hypersensitivity - metabolism ; Kidney diseases - metabolism ; Leukocytes - metabolism ; Lung diseases - metabolism ; Polymorphism, genetic ; Vascular diseases - metabolism
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: Medline
Streszczenie w PubMed:
4/503
Autorzy: A[neta] Iżycka, E[wa] Jabłońska, J[oanna] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Expression of LFA-1 and L-selectin on peripheral blood neutrophils and concentrations of soluble forms of sICAM-1 and sL-selectin in the serum of patients with Lyme borreliosis = Ekspresja LFA-1 i L-selektyny na neutrofilach krwi obwodowej oraz stężenie rozpuszczalnych form ICAM-1 i L-selektyny w surowicy pacjentów z boreliozą z Lyme.
Czasopismo: International Review of Allergology and Clinical Immunology
Szczegóły: 2008 : 14, 1-2, s. 11-15
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
5/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Aneta Iżycka, Marcin Klibingat, Joanna M[aria] Zajkowska, Renata Świerzbińska-Pijanowska, Maciej Kondrusik, Sambor S[ebastian] Grygorczuk, Tomasz Iżycki, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Transformujący czynnik wzrostu beta oraz metaloproteinaza 2 i jej tkankowy inhibitor 2 w surowicy chorych na wczesną i późną boreliozę z Lyme.
Tytuł angielski: Transforming growth factor beta, metalloproteinase 2 and its tissue inhibitor 2 in the serum from patients with early and late boreliosis.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2008 : 25, 150, s. 495-499
Angielskie słowa kluczowe: Adult ; Aged ; Biomarkers - blood ; Female ; Humans ; Lyme disease - blood ; Male ; Matrix metalloproteinase 2 - blood ; Middle aged ; Tissue inhibitor of metalloproteinase-2 - blood ; Transforming growth factor beta - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: Medline
Streszczenie w PubMed:
6/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, Piotr Czupryna, Justyna Kuśmierczyk, Aleksandra Ciemerych, Mariusz Ciemerych, Maciej Kondrusik, Sławomir Pancewicz, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Analiza postaci klinicznych neuroboreliozy wśród pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 2000-2005.
Tytuł angielski: Clinical forms of neuroborreliosis - the analysis of patients diagnosed in Department of Infectious Diseases and Neuroinfection Medical Academy in Bialystok between 2000-2005.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2007 : T. 61 nr 1, s. 59-65
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - epidemiologia ; Choroba z Lyme - diagnostyka ; Borrelia burgdorferi ; Polska - epidemiologia ; Badania retrospektywne
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - epidemiology ; Lyme disease - diagnosis ; Borrelia burgdorferi ; Poland - epidemiology ; Retrospective studies
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Inne bazy podające opis: Medline
7/503
Autorzy: Elżbieta Witecka-Knysz, Małgorzata Klimczak, Karol Lakwa, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Renata Świerzbińska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Borelioza : dlaczego diagnostyka jest taka trudna?
Czasopismo: Diagnosta Laboratoryjny
Szczegóły: 2007 : 5, 1(13), s. 11-13
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - diagnostyka ; Choroba z Lyme - immunologia ; Serodiagnostyka ; Wyniki fałszywie dodatnie ; Wyniki fałszywie ujemne ; Borrelia burgdorferi - fizjologia
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - diagnosis ; Lyme disease - immunology ; Serodiagnosis ; False positive reactions ; False negative reactions ; Borrelia burgdorferi - physiology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
8/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Sławomir Pancewicz.
Tytuł oryginału: Borelioza z Lyme - zasady skutecznego leczenia.
Tytuł angielski: Lyme borreliosis - guidelines for effective treatment.
Czasopismo: Zakażenia
Szczegóły: 2007 : T. 7 nr 4, s. 33-38
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - etiopatogeneza ; Choroba z Lyme - farmakoterapia ; Wytyczne postępowania
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - etiology ; Lyme disease - drug therapy ; Practice guidelines as topic
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
9/503
Autorzy: Anna Moniuszko, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Ryszard Rutkowski, Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Renata Świerzbińska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Concentration of soluble forms of L-, P- and E-selectins in serum and CSF of patients with various forms of Lyme disease. = Stężenie rozpuszczalnych form selektyn L, P i E w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów z różnymi postaciami boreliozy z Lyme.
Czasopismo: International Review of Allergology and Clinical Immunology
Szczegóły: 2007 : Vol. 13 nr 2-3, s. 55-60
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - krew ; Choroba z Lyme - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Selektyna L - krew ; Selektyna L - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Selektyna P - krew ; Selektyna P - wpływ środków chemicznych ; Selektyna E - krew ; Selektyna E - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Rozpuszczalność
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - blood ; Lyme disease - cerebrospinal fluid ; Selectin L - blood ; Selectin L - cerebrospinal fluid ; Selectin P - blood ; Selectin P - cerebrospinal fluid ; Selectin E - blood ; Selectin E - cerebrospinal fluid ; Solubility
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
10/503
Autorzy: S[ambor] Grygorczuk, T. Chmielewski, J[oanna] Zajkowska, R[enata] Świerzbińska, S[ławomir] Pancewicz, M[aciej] Kondrusik, S. Tylewska-Wierzbanowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Concentration of TGF-beta1 in the supernatant of peripheral blood mononuclear cells cultures from patients with early disseminated and chronic Lyme borreliosis.
Czasopismo: Advances in Medical Sciences
Szczegóły: 2007 : Vol. 52, s. 174-178
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - krew ; Czynnik wzrostu transformujący beta1 - krew ; Hodowle komórkowe
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - blood ; Transforming growth factor beta1 - blood ; Cells, cultured
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Inne bazy podające opis: Medline
11/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Bogumiła Skotarczak, Beata Wodecka, Anna Rymaszewska, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Renata Świerzbińska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Molecular and serological diagnosis of Borrelia burgdorferi infection among patients with diagnosed Erythema migrans.
Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine
Szczegóły: 2007 : Vol. 14, s. 159-163
Polskie słowa kluczowe: Rumień przewlekły wędrujący - krew ; Rumień przewlekły wędrujący - mocz ; Rumień przewlekły wędrujący - genetyka ; Borrelia burgdorferi - immunologia ; Borrelia burgdorferi - genetyka ; DNA bakteryjny - krew ; DNA bakteryjny - mocz ; Choroba z Lyme - diagnostyka ; Przeciwciała bakteryjne - krew ; Metoda ELISA - metody ; Reakcja łańcuchowa polimerazy - metody
Angielskie słowa kluczowe: Erythema chronicum migrans - blood ; Erythema chronicum migrans - urine ; Erythema chronicum migrans - genetics ; Borrelia burgdorferi - immunology ; Borrelia burgdorferi - genetics ; DNA, bacterial - blood ; DNA, bacterial - urine ; Lyme disease - diagnosis ; Antibodies, bacterial - blood ; Enzyme-linked immunosorbent assay - methods ; Polymerase chain reaction - methods
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.074
Punktacja MNiSW: 27.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents - Agriculture, Biology and Environmental Sciences
12/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Emoke Ferenczi, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Sambor Grygorczuk, Renata Świerzbińska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Obecność przeciwciał reagujących z antygenem wirusa Zachodniego Nilu (WNV) wśród mieszkańców województw podlaskiego i świętokrzyskiego.
Tytuł angielski: The evaluation of serum presence of antibodies reacting with West Nile Fever virus (WNV) antigens among inhabitants from podlaskie and świętokrzyskie region.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2007 : T. 61 nr 2, s. 409-416
Polskie słowa kluczowe: West Nile virus - immunologia ; Gorączka Zachodniego Nilu - diagnostyka ; Gorączka Zachodniego Nilu - immunologia ; Antygeny wirusowe - krew ; Immunoglobulina G - krew ; Immunoglobulina M - krew
Angielskie słowa kluczowe: West Nile virus - immunology ; West Nile fever - diagnosis ; West Nile fever - immunology ; Antigens, viral - blood ; Immunoglobulin G - blood ; Immunoglobulin M - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Inne bazy podające opis: Medline
13/503
Autorzy: M[aciej] Kondrusik, J[oanna] Zajkowska, S[ławomir] Pancewicz, R[enata] Świerzbińska, S[ambor] Grygorczuk, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ocena występowania w surowicy przeciwciał przeciwko wirusowi zachodniego Nilu (WNV) wśród mieszkańców woj. podlaskiego i świętokrzyskiego.
Tytuł całości: W: III Konferencja " Medycyna Podróży" Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok ,12-14 października 2007.
Opis fizyczny: s. 71
Polskie słowa kluczowe: West Nile virus - immunologia ; Przeciwciała przeciwwirusowe - krew
Angielskie słowa kluczowe: West Nile virus - immunology ; Antibodies, viral - blood
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
14/503
Autorzy: Agnieszka Zdrodowska, Renata Świerzbińska, Maciej Kondrusik, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Joanna M[aria] Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Rzęskowy czynnik neurotropowy w kleszczowym zapaleniu mózgu.
Tytuł angielski: Cilliary neurotrophic factor in tick-borne encephalitis.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 23 nr 134, s. 100-102
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - krew ; Zapalenie mózgu kleszczowe - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne - krew ; Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Czynnik neurotroficzny zwoju rzęskowego - krew ; Czynnik neurotroficzny zwoju rzęskowego - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Czynnik neurotroficzny zwoju rzęskowego - stosowanie diagnostyczne
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - blood ; Encephalitis, tick-borne - cerebrospinal fluid ; Meningitis, bacterial - blood ; Meningitis, bacterial - cerebrospinal fluid ; Ciliary neurotrophic factor - blood ; Ciliary neurotrophic factor - cerebrospinal fluid ; Ciliary neurotrophic factor - diagnostic use
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: Medline
15/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Tomasz Chmielewski, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Renata Świerzbińska, Maciej Kondrusik, Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Stężenia białek sFas i sFasL w hodowli komórek jednojądrzastych krwi obwodowej chorych z późną boreliozą z Lyme.
Tytuł angielski: Concentration of sFas and sFasL in the supernatant of PBMC culture from the patients with late Lyme borreliosis.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2007 : T. 61 nr 1, s. 51-58
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - krew ; Choroba z Lyme - mikrobiologia ; Antygeny CD95 - krew ; Fas ligand protein - krew ; Rozpuszczalność ; Leukocyty jednojądrzaste - patomorfologia ; Limfocyty T - patomorfologia ; Apoptoza ; Hodowle komórkowe
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - blood ; Lyme disease - microbiology ; Antigens, CD95 - blood ; Fas ligand protein - blood ; Solubility ; Leukocytes, mononuclear - pathology ; T-lymphocytes - pathology ; Apoptosis ; Cells, cultured
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Inne bazy podające opis: Medline
16/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Renata Świerzbińska, Ewa Zielenkiewicz-Madejska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: The clinical course of tick-borne encephalitis (TBE).
Tytuł całości: W: IX International Jena Symposium on Tick-borne Diseases (formerly IPS) "Climate change and tick-borne diseases", Jena 2007. Programme and Compendium of Abstracts.
Opis fizyczny: s. 153
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
17/503
Autorzy: S[ławomir] A[ndrzej] Pancewicz, P[rzemysław] Wielgat, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, M[aciej] Kondrusik, J[oanna] Zajkowska, S[ambor] Grygorczuk, J[anusz] Popko, K[rzysztof] Zwierz.
Tytuł oryginału: Activity of lysosomal exoglycosidases in the serum of patients with chronic Lyme arthritis.
Czasopismo: International Journal of Medical Microbiology
Szczegóły: 2006 : Vol. 296 suppl.1, s. 280-282 tab. bibliogr. 8 poz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: Hydrolazy glikozydów - krew ; Lizosomy - enzymologia ; Choroba z Lyme - farmakoterapia ; Choroba z Lyme - enzymologia ; Zapalenie stawów zakaźne - farmakoterapia ; Zapalenie stawów zakaźne - enzymologia ; Beta-N-acetyloheksozoaminidazy - metabolizm ; Beta-galaktozydaza - metabolizm ; Alfa-mannozydaza - metabolizm ; Doksycyklina - stosowanie lecznicze
Angielskie słowa kluczowe: Glycoside hydrolases - blood ; Lysosomes - enzymology ; Lyme disease - drug therapy ; Lyme disease - enzymology ; Arthritis, infectious - drug therapy ; Arthritis, infectious - enzymology ; Beta-N-Acetylhexosaminidases - metabolism ; beta-Galactosidase - metabolism ; Alpha-Mannosidase - metabolism ; Doxycycline - therapeutic use
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł w suplemencie
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska ; Current Contents - Life Sciences
18/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Maciej Kondrusik, Joanna M[aria] Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Renata Świerzbińska.
Tytuł oryginału: Aspekty epidemiologiczno-kliniczne i profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu.
Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 2 nr 1, s. 7-12 bibliogr. 15 poz. streszcz.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - diagnostyka ; Zapalenie mózgu kleszczowe - epidemiologia ; Zapalenie mózgu kleszczowe - etiopatogeneza ; Zapalenie mózgu kleszczowe - farmakoterapia ; Szczepionki wirusowe - stosowanie lecznicze
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - diagnosis ; Encephalitis, tick-borne - epidemiology ; Encephalitis, tick-borne - etiology ; Encephalitis, tick-borne - drug therapy ; Viral vaccines - therapeutic use
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
19/503
Autorzy: Małgorzata Pietruczuk, Adam Pietruczuk, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Renata Świerzbińska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Cząsteczki adhezji międzykomórkowej sICAM-1, sICAM-2, sICAM-3, oraz IFNgamma w neuroboreliozie i kleszczowym zapaleniu mózgu.
Tytuł angielski: Intercellular adhesion molecules sICAM-1, sICAM-2, sICAM-3 and IFNgamma in neuroborreliosis and tick-borne encephalitis.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 60 supl. 1, s. 109-117 wykr. tab. bibliogr. 20 poz. streszcz. sm.
Uwagi: V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 21 - 22 kwietnia 2006 rok. Zbiór referatów i streszczeń przedstawionych podczas obrad V Konferencji pod redakcją Teresy Hermanowskiej-Szpakowicz.
Polskie słowa kluczowe: Neuroborelioza z Lyme - krew ; Neuroborelioza z Lyme - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Zapalenie mózgu kleszczowe - krew ; Zapalenie mózgu kleszczowe - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Cząsteczka 1 adhezji międzykomórkowej - krew ; Cząsteczka 1 adhezji międzykomórkowej - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Cząsteczki adhezji komórkowej - krew ; Cząsteczki adhezji komórkowej - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Interferon typ II - krew ; Interferon typ II - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Rozpuszczalność
Angielskie słowa kluczowe: Lyme neuroborreliosis - blood ; Lyme neuroborreliosis - cerebrospinal fluid ; Encephalitis, tick-borne - blood ; Encephalitis, tick-borne - cerebrospinal fluid ; Intercellular adhesion molecule-1 - blood ; Intercellular adhesion molecule-1 - cerebrospinal fluid ; Cell adhesion molecules - blood ; Cell adhesion molecules - cerebrospinal fluid ; Interferon type II - blood ; Interferon type II - cerebrospinal fluid ; Solubility
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
20/503
Autorzy: S[ambor] Grygorczuk, J[oanna] Zajkowska, R[enata] Świerzbińska, S[ławomir] Pancewicz, M[aciej] Kondrusik, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Elevated concentration of the chemokine CCL3 (MIP-1alpha) in cerebrospinal fluid and serum of patients with tick borne encephalitis.
Czasopismo: Advances in Medical Sciences
Szczegóły: 2006 : Vol. 51, s. 340-344 tab. bibliogr. 31 poz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: Białka zapalne makrofagów - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Białka zapalne makrofagów - krew ; Chemokiny CC - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Chemokiny CC - krew ; Zapalenie mózgu kleszczowe - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Zapalenie mózgu kleszczowe - krew ; Zapalenie mózgu kleszczowe - etiopatogeneza ; Leukocytoza
Angielskie słowa kluczowe: Macrophage inflammatory proteins - cerebrospinal fluid ; Macrophage inflammatory proteins - blood ; Chemokines CC - cerebrospinal fluid ; Chemokines CC - blood ; Encephalitis, tick-borne - cerebrospinal fluid ; Encephalitis, tick-borne - blood ; Encephalitis, tick-borne - etiology ; Leukocytosis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
21/503
Autorzy: A[neta] Iżycka, E[wa] Jabłońska, S. Ziarko, P[iotr] Radziwon, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Expression of Mac-1 and p-150 on polymorphonuclear cells (PMN) and concentrations of soluble forms of E-selectin and P-selectin in blood serum of patients with Lyme borreliosis.
Tytuł całości: W: 1st Joint Meeting of European National Societies of Immunology, 16th European Congress of Immunology, Paris, France, September 6-9, 2006. Book of Abstracts.
Opis fizyczny: s. 464
Polskie słowa kluczowe: Leukocyty jednojądrzaste - metabolizm ; Antygen makrofagowy 1 - metabolizm ; Integryna alfaXbeta2 - metabolizm ; Selektyna E - krew ; Selektyna P - krew ; Rozpuszczalność ; Choroba z Lyme - immunologia ; Choroba z Lyme - krew
Angielskie słowa kluczowe: Leukocytes, mononuclear - metabolism ; Macrophage-1 antigen - metabolism ; Integrin alphaXbeta2 - metabolism ; E-selectin - blood ; P-selectin - blood ; Solubility ; Lyme disease - immunology ; Lyme disease - blood
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
22/503
Autorzy: S[ławomir] Pancewicz, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, M[aciej] Kondrusik, J[oanna] Zajkowska, S[ambor] Grygorczuk, R. Wierzbińska, E[wa] Zielenkiewicz-Madejska.
Tytuł oryginału: Kleszczowe zapalenie mózgu w latach 1993-2004 w materiale Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Akademii Medycznej w Białymstoku.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 60 supl. 2: XVII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Warszawa, 14-16 września 2006., s. 31
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - epidemiologia ; Badania retrospektywne
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - epidemiology ; Retrospective studies
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
23/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Andrzej Sławomir Pancewicz, Iwona Sienkiewicz, Sambor Grygorczuk, Renata Świerzbińska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Laboratory diagnosis of early Lyme borreliosis - comparison of ELISA, Western blot (Eco Line), and PCR results.
Czasopismo: International Journal of Medical Microbiology
Szczegóły: 2006 : Vol. 296 S1: Proceedings of the VIII International Potsdam Symposium on Tick-Borne Diseases, Jena, (Germany), 10 - 12 March, 2005, s. 291-293 il. tab. wykr. bibliogr. 3 poz.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - diagnostyka ; Metoda ELISA ; Western bloting ; Reakcja łańcuchowa polimerazy ; Badania porównawcze
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - diagnosis ; Enzyme-linked immunosorbent assay ; Blotting, Western ; Polymerase chain reaction
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł w suplemencie
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents - Life Sciences
24/503
Autorzy: Joanna M[aria] Zajkowska, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Lyme borreliosis - the tick - borne disease.
Tytuł całości: W: Postępy polskiej akarologii. Redakcja naukowa Stanisław Ignatowicz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2006
Opis fizyczny: s. 458-468
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - etiopatogeneza ; Choroba z Lyme - patofizjologia ; Choroba z Lyme - leczenie
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - etiology ; Lyme disease - physiopathology ; Lyme disease - therapy
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 3.000
25/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Maciej Kondrusik, Joanna M[aria] Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Renata Świerzbińska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Joanna Siemienkowicz, Iwona Sienkiewicz, Stefan Kuroczycki-Saniutycz.
Tytuł oryginału: Lyme borreliosis incidence rate among the inhabitants of the Podlaskie voivodship in 1996- 2002.
Tytuł całości: W: Postępy polskiej akarologii, redakcja naukowa Stanisław Ignatowicz. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2006
Opis fizyczny: s. 267-274
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - epidemiologia ; Polska - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - epidemiology ; Poland - epidemiology
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: ENG
26/503
Autorzy: Joanna M[aria] Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Sambor Grygorczuk, Maciej Kondrusik, Sławomir Pancewicz, Anna Czeczuga, Mariusz Ciemerych.
Tytuł oryginału: Neuroborelioza.
Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 2 nr 1, s. 13-21 il. tab. bibliogr. 15 poz. streszcz.
Polskie słowa kluczowe: Neuroborelioza z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Lyme neuroborreliosis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
27/503
Autorzy: M[aciej] Kondrusik, S[ławomir] Pancewicz, J[oanna] Zajkowska, S[ambor] Grygorczuk, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Obecność komórek dendrytycznych w płynie mózgowo-rdzeniowym chorych z kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM).
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 60 supl. 2: XVII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Warszawa, 14-16 września 2006., s. 113
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Komórki dendrytyczne - immunologia ; Antygeny HLA-DR - metabolizm ; Antygeny HLA-DR - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Podjednostka alfa receptora interleukiny 3 - metabolizm ; Podjednostka alfa receptora interleukiny 3 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Antygeny CD11c - metabolizm ; Antygeny CD11c - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Płyn mózgowo-rdzeniowy - immunologia ; Płyn mózgowo-rdzeniowy - cytologia ; Cytometria przepływowa
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - cerebrospinal fluid ; Dendritic cells - immunology ; Antigens, HLA-DR - metabolism ; Antigens, HLA-DR - cerebrospinal fluid ; Interleukin-3 receptor alpha subunit - metabolism ; Interleukin-3 receptor alpha subunit - cerebrospinal fluid ; Antigens, CD11c - metabolism ; Antigens, CD11c - cerebrospinal fluid ; Cerebrospinal fluid - immunology ; Cerebrospinal fluid - cytology ; Flow cytometry
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
28/503
Autorzy: Anna Czeczuga, Arkadiusz Targoński, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Renata Świerzbińska.
Tytuł oryginału: Ocena przydatności ultrasonografii w diagnozowaniu zmian w obrębie stawów kolanowych u pacjentów z Lyme arthritis w korelacji z obecnością przeciwciał anty CCP w surowicy (badania wstępne).
Tytuł angielski: Ultrasonography in diagnosing Lyme arthritis of the knee joints in correlation with anti-CCP antibodies.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 60 supl. 1, s. 34-38 bibliogr. 17 poz. streszcz. sum.
Uwagi: V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 21 - 22 kwietnia 2006 rok. Zbiór referatów i streszczeń przedstawionych podczas obrad V Konferencji pod redakcją Teresy Hermanowskiej-Szpakowicz.
Polskie słowa kluczowe: Staw kolanowy - ultrasonografia ; Choroba z Lyme - ultrasonografia ; Choroba z Lyme - immunologia ; Zapalenie stawów zakaźne - ultrasonografia ; Zapalenie stawów zakaźne - immunologia ; Przeciwciała - krew ; Peptydy cykliczne - immunologia
Angielskie słowa kluczowe: Knee joint - ultrasonography ; Lyme disease - ultrasonography ; Lyme disease - immunology ; Arthritis, infectious - ultrasonography ; Arthritis, infectious - immunology ; Antibodies - blood ; Peptides, cyclic - immunology
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
29/503
Autorzy: Joanna M[aria] Zajkowska, Maciej Kondrusik, Sławomir Pancewicz, Renata Świerzbińska, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ocena stężenia sCD40 i sCD40L w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy chorych na kleszczowe zapalenie mózgu i neuroboreliozę.
Tytuł angielski: Soluble CD40 and soluble CD40L concentrations in the serum and the cerebrospinal fluid of patients with tick borne encephalitis and neuroborreliosis.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 2006 : Vol. 40, 1, s. 22-27
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - immunologia ; Neuroborelioza z Lyme - immunologia ; Antygeny CD40 - krew ; Antygeny CD40 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Ligand dla CD40 - krew ; Ligand dla CD40 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Rozpuszczalność
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - immunology ; Lyme neuroborreliosis - immunology ; Antigens, CD40 - blood ; Antigens, CD40 - cerebrospinal fluid ; CD40 ligand - blood ; CD40 ligand - cerebrospinal fluid ; Solubility
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
30/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Joanna Zajkowska, Renata Świerzbińska, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ocena stężenia wybranych czynników uczestniczących w procesie apoptozy limfocytów u chorych na przewlekłe boreliozowe zapalenie stawów (doniesienie wstępne).
Tytuł angielski: Concentrations of soluble factors participating in regulation of apoptosis of lymphocyte from patients with chronic Lyme arthritis (preliminary report).
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 20, 115, s. 49-52
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - immunologia ; Apoptoza ; Limfocyty T - immunologia ; Antygeny CD95 - analiza ; Ligandy ; Receptory czynnika martwicy nowotworu typu I - analiza ; Czynnik wzrostu transformujący beta - analiza ; Rozpuszczalność
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - immunology ; Apoptosis ; T-lymphocytes - immunology ; Antigens, CD95 - analysis ; Ligands ; Receptors, tumor necrosis factor, type I - analysis ; Transforming growth factor beta - analysis ; Solubility
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
31/503
Autorzy: Joanna M[aria] Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk.
Tytuł oryginału: Opryszczkowe zapalenie mózgu herpes simplex encephalitis.
Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
Szczegóły: 2006 : 2 (1), s. 22-26
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
32/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, E[lżbieta] Skrzydlewska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Marek Makieła, Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Renata Świerzbińska.
Tytuł oryginału: Parametry obrony antyoksydacyjnej w surowicy krwi a wiek pracowników leśnictwa zakażonych krętkiem Borrelia burgdorferi - bezobjawowych nosicieli przeciwciał - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: The evaluation of antioxydative deffence parameters in serum and age of patients showing antibodies anti-Borrelia burgdorferi presence - non-symptomatic carriers.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 60 supl. 1, s. 102-108 tab. bibliogr. 20 poz. streszcz. sum.
Uwagi: V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 21 - 22 kwietnia 2006 rok. Zbiór referatów i streszczeń przedstawionych podczas obrad V Konferencji pod redakcją Teresy Hermanowskiej-Szpakowicz.
Polskie słowa kluczowe: Dysmutaza ponadtlenkowa - krew ; Peroksydaza glutationowa - krew ; Związki sulfhydrylowe - krew ; Borrelia burgdorferi - immunologia ; Przeciwciała bakteryjne - krew ; Immunoglobulina M - krew ; Czynniki wieku ; Leśnictwo
Angielskie słowa kluczowe: Superoxide dismutase - blood ; Glutathione peroxidase - blood ; Sulfhydryl compounds - blood ; Borrelia burgdorferi - immunology ; Antibodies, bacterial - blood ; Immunoglobulin M - blood ; Age factors ; Forestry
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
33/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Maciej Kondrusik, Sławomir Pancewicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Patogeneza boreliozy - nowe aspekty.
Tytuł angielski: New aspects of pathogenesis of Lyme borreliosis.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : 60, supl.1, s. 167-170
Uwagi: V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 21 - 22 kwietnia 2006 rok. Zbiór referatów i streszczeń przedstawionych podczas obrad V Konferencji pod redakcją Teresy Hermanowskiej-Szpakowicz.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - etiopatogeneza ; Borrelia burgdorferi - genetyka ; Borrelia burgdorferi - chorobotwórczość ; Borrelia burgdorferi - immunologia ; Białka bakteryjne - immunologia ; Białka błonowe - immunologia
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - etiology ; Borrelia burgdorferi - genetics ; Borrelia burgdorferi - pathogenicity ; Borrelia burgdorferi - immunology ; Bacterial proteins - immunology ; Membrane proteins - immunology
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
34/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Sławomir Pancewicz, Renata Świerzbińska, Iwona Sienkiewicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Porównanie testów wykrywających przeciwciała przeciw antygenom Borrelia burgdorferi opartych na jednym genogatunku (EIA) i antygenach rekombinowanych (ELISA).
Tytuł angielski: Comparison of two types of diagnostic test detecting antibodies against Borrelia burgdorferi : EIA based on one genospecies antigens and ELISA based on recombinant antigens.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 60 supl. 1, s. 171-176 tab. bibliogr. 17 poz. streszcz. sum.
Uwagi: V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 21 - 22 kwietnia 2006 rok. Zbiór referatów i streszczeń przedstawionych podczas obrad V Konferencji pod redakcją Teresy Hermanowskiej-Szpakowicz.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - diagnostyka ; Immunoglobulina G - krew ; Antygeny bakteryjne - immunologia ; Przeciwciała bakteryjne - krew ; Testy serologiczne - metody ; Borrelia - immunologia ; Borrelia burgdorferi - immunologia ; Odczynniki diagnostyczne ; Techniki immunoenzymatyczne - metody ; Metoda ELISA - metody ; Badania porównawcze
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - diagnosis ; Immunoglobulin G - blood ; Antigens, bacterial - immunology ; Antibodies, bacterial - blood ; Serologic tests - methods ; Borrelia - immunology ; Borrelia burgdorferi - immunology ; Reagent kits, diagnostic ; Immunoenzyme techniques - methods ; Enzyme-linked immunosorbent assay - methods ; Comparative study
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
35/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Renata Świerzbińska, Ewa Zielenkiewicz-Madejska.
Tytuł oryginału: Powikłania kleszczowego zapalenia mózgu w 15-letniej obserwacji Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji AMB.
Tytuł angielski: Complications of tick-borne encephalitis in 15-year long experience of the Department of Infectious Diseases and Neuroinfections.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 60 supl. 1, s. 92-101 tab. bibliogr. 20 poz streszcz. sum.
Uwagi: V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 21 - 22 kwietnia 2006 rok. Zbiór referatów i streszczeń przedstawionych podczas obrad V Konferencji pod redakcją Teresy Hermanowskiej-Szpakowicz.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - epidemiologia ; Zapalenie mózgu kleszczowe - powikłania
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - epidemiology ; Encephalitis, tick-borne - complications
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
36/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Joanna M[aria] Zajkowska, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Maciej Kondrusik, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Aleksandra Hajduczyk-Ciemerych.
Tytuł oryginału: Próchnica zębów jako przyczyna zakażeń ropnych ośrodkowego układu nerwowego.
Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
Szczegóły: 2006 : 2 (1), s. 43-47
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
37/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Serologic evidence of Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum infection among patients hospitalized with tick-borne encephalitis (TBE).
Czasopismo: International Journal of Medical Microbiology
Szczegóły: 2006 : Vol. 296, S1, s. 302-303
Uwagi: Proceedings of the VIII International Potsdam Symposium on Tick-Borne Diseases, Jena, (Germany), 10 - 12 March, 200
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - diagnostyka ; Borrelia burgdorferi - immunologia ; Anaplasma phagocytophilum - immunologia ; Przeciwciała bakteryjne - krew ; Przeciwciała bakteryjne - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Immunoglobulina M - krew ; Immunoglobulina M - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Immunoglobulina G - krew ; Immunoglobulina G - płyn mózgowo-rdzeniowy
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - diagnosis ; Borrelia burgdorferi - immunology ; Anaplasma phagocytophilum - immunology ; Antibodies, bacterial - blood ; Antibodies, bacterial - cerebrospinal fluid ; Immunoglobulin M - blood ; Immunoglobulin M - cerebrospinal fluid ; Immunoglobulin G - blood ; Immunoglobulin G - cerebrospinal fluid
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł w suplemencie
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents - Life Sciences
38/503
Autorzy: Adam Pietruczuk, Renata Świerzbińska, Sławomir Pancewicz, Mirosława Pietruczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Serum levels of interleukin-18 (IL-18), interleukin - 1beta (IL-1beta), its soluble receptor sIL-1RII and C-reactive protein (CRP) in patients with Lyme arthritis.
Czasopismo: Infection
Szczegóły: 2006 : 34, 3, s. 158-162
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.368
Punktacja MNiSW: 10.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents - Life Sciences
39/503
Autorzy: S[ambor] Grygorczuk, J[oanna] Zajkowska, S[ławomir] Pancewicz, M[aciej] Kondrusik, R. Wierzbińska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Stężenia białek sFas i sFasL w hodowli komórek jednojądrzastych krwi obwodowej chorych z boreliozą z Lyme.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 60 supl. 2: XVII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Warszawa, 14-16 września 2006., s. 37
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - krew ; Leukocyty jednojądrzaste - patomorfologia ; Antygeny CD95 - krew ; Fas ligand protein - krew ; Rozpuszczalność ; Hodowle komórkowe
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - blood ; Leukocytes, mononuclear - pathology ; Antigens, CD95 - blood ; Fas ligand protein - blood ; Solubility ; Cells, cultured
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
40/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Joanna Zajkowska, Renata Świerzbińska, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Stężenie beta-chemokiny CCL5 (RANTES) w płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych na kleszczowe zapalenie mózgu.
Tytuł angielski: Concentration of the beta-chemokine CCL5 (RANTES) in cerebrospinal fluid in patients with tick-borne encephalitis.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 2006 : 40, 2, s. 106-111
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Zapalenie mózgu kleszczowe - krew ; Chemokiny - krew ; Chemokiny - płyn mózgowo-rdzeniowy ; RANTES - krew ; RANTES - płyn mózgowo-rdzeniowy
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - cerebrospinal fluid ; Encephalitis, tick-borne - blood ; Chemokines - blood ; Chemokines - cerebrospinal fluid ; RANTES - blood ; RANTES - cerebrospinal fluid
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
41/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Justyna Maria Pryszmont, Maciej Kondrusik, Sławomir Pancewicz, Renata Świerzbińska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Marcin Klibingat.
Tytuł oryginału: Stężenie interleukiny 6 i 10 w kleszczowym oraz ropnym zapaleniu mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych.
Tytuł angielski: Concentration of interleukin 6 and 10 in tick-borne and purulend encephalomeningitis.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2006 : 21 (121), s. 29-34
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
42/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Maciej Kondrusik, Sławomir Pancewicz, Jacek Jamiołkowski, Agnieszka Muszyńska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Stężenie rozpuszczalnych form cząsteczek adhezyjnych sVCAM-1, sPECAM-1, sVAP w boreliozie, w postaci wczesnej zlokalizowanej i rozsianej.
Tytuł angielski: Concentrations of soluble forms of adhesive particles sVCAM-1, sPECAM-1, sVAP in early localized and late disseminated borreliosis.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2006 : 21 (125), s. 459-464
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
43/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Sławomir Pancewicz, Sambor Grygorczuk, Renata Świerzbińska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Anna Czeczuga, Iwona Sienkiewicz.
Tytuł oryginału: Test Western blot z białkiem VlsE oraz antygenami "in vivo" w diagnostyce boreliozy z Lyme.
Tytuł angielski: Western-blot with VlsE protein and "in vivo" antigens in Lyme borreliosis diagnosis.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 60 supl. 1, s. 177-185 tab. wykr. bibliogr. 22 poz. steszcz. sum.
Uwagi: V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 21 - 22 kwietnia 2006 rok. Zbiór referatów i streszczeń przedstawionych podczas obrad V Konferencji pod redakcją Teresy Hermanowskiej-Szpakowicz.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - diagnostyka ; Borrelia burgdorferi - immunologia ; Antygeny bakteryjne - immunologia ; Immunoglobulina G - krew ; Immunoglobulina M - krew ; Białka bakteryjne - immunologia ; Białka bakteryjne - stosowanie diagnostyczne ; Lipoproteiny - krew ; Metoda ELISA ; Western bloting ; Badania porównawcze ; Testy serologiczne - metody
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - diagnosis ; Borrelia burgdorferi - immunology ; Antigens, bacterial - immunology ; Immunoglobulin G - blood ; Immunoglobulin M - blood ; Bacterial proteins - immunology ; Bacterial proteins - diagnostic use ; Lipoproteins - blood ; Enzyme-linked immunosorbent assay ; Blotting, Western ; Comparative study ; Serologic tests - methods
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
44/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Joanna M[aria] Zajkowska, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: The evaluation of vaccination effectiveness against tick-borne encephalitis virus among forestry workers.
Tytuł całości: W: Postępy polskiej akarologii, redakcja naukowa Stanisław Ignatowicz. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2006
Opis fizyczny: s. 275-281
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - immunologia ; Zapalenie mózgu kleszczowe - epidemiologia ; Zapalenie mózgu kleszczowe - profilaktyka ; Szczepienia ochronne ; Przeciwciała przeciwwirusowe - krew ; Leśnictwo ; Wynik leczenia
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - immunology ; Encephalitis, tick-borne - epidemiology ; Encephalitis, tick-borne - prevention & control ; Vaccination ; Antibodies, viral - blood ; Forestry ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: ENG
45/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Wirus gorączki Zachodniego Nilu - epidemiologia, klinika, powikłania.
Czasopismo: Lekarz
Szczegóły: 2006 : nr 1-2, s. 24-28
Polskie słowa kluczowe: West Nile virus - chorobotwórczość ; Gorączka Zachodniego Nilu - epidemiologia ; Gorączka Zachodniego Nilu - diagnostyka ; Gorączka Zachodniego Nilu - leczenie
Angielskie słowa kluczowe: West Nile virus - pathogenicity ; West Nile fever - epidemiology ; West Nile fever - diagnosis ; West Nile fever - therapy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
46/503
Autorzy: Małgorzata Klimczak, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Jakub Ząbek, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk.
Tytuł oryginału: Wstępne badania dotyczące obecności przeciwciał anty-neuronalnych w surowicach od chorych z boreliozą z Lyme.
Tytuł angielski: Preliminary studies on presence of antineuronal antibodies in serum of patients with Lyme borreliosis.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 60 supl. 1, s. 60-61 sum.
Uwagi: V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 21 - 22 kwietnia 2006 rok. Zbiór referatów i streszczeń przedstawionych podczas obrad V Konferencji pod redakcją Teresy Hermanowskiej-Szpakowicz.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - krew ; Choroba z Lyme - immunologia ; Autoprzeciwciała - krew ; Neuroborelioza z Lyme - krew ; Neuroborelioza z Lyme - immunologia ; Neurony - immunologia ; Antygeny - immunologia
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - blood ; Lyme disease - immunology ; Autoantibodies - blood ; Lyme neuroborreliosis - blood ; Lyme neuroborreliosis - immunology ; Neurons - immunology ; Antigens - immunology
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
47/503
Autorzy: M[ałgorzata] Klimczak, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, J[akub] Ząbek, J[oanna] Zajkowska, S[ławomir] Pancewicz, M[aciej] Kondrusik, S[ambor] Grygorczuk.
Tytuł oryginału: Wstępne badania dotyczące obecności przeciwciał anty-neuronalnych w surowicach od chorych z boreliozą z Lyme
Tytuł angielski: Preliminary studies on presence of antineuronal antibodies in serum of patients with Lyme borreliosis.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : 60, supl.1, s. 60-61
Charakt. formalna: Polski artykuł w suplemencie
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
48/503
Autorzy: J[oanna] Zajkowska, M[aciej] Kondrusik, S[ławomir] Pancewicz, S[ambor] Grygorczuk, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Wzrost zachorowań na choroby odkleszczowe a zmiany w środowisku-program EDEN.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 60 supl. 2: XVII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Warszawa, 14-16 września 2006., s. 105
Polskie słowa kluczowe: Choroby przenoszone przez kleszcze - epidemiologia ; Pory roku ; Temperatura ; Środowisko
Angielskie słowa kluczowe: Tick-borne diseases - epidemiology ; Seasons ; Temperature ; Environment
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
49/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, Elżbieta Malzahn, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Justyna Kuśmierczyk, Piotr Czupryna, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu, a zmiany w środowisku.
Tytuł angielski: Tick borne encephalitis and enviromental changes.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 60 supl. 1, s. 186-189 bibliogr. 8 poz. streszcz. sum.
Uwagi: V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 21 - 22 kwietnia 2006 rok. Zbiór referatów i streszczeń przedstawionych podczas obrad V Konferencji pod redakcją Teresy Hermanowskiej-Szpakowicz.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - epidemiologia ; Pory roku ; Klimat ; Zachorowalność ; Środowisko ; Efekt cieplarniany
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - epidemiology ; Seasons ; Climate ; Incidence ; Environment ; Greenhouse effect
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
50/503
Autorzy: Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Sambor Grygorczuk, Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz.
Tytuł oryginału: Zakażenie wirusem Zachodniego Nilu.
Tytuł angielski: Infections caused by West Nile virus.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : 60 (1), s. 93-98
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
51/503
Autorzy: J[oanna] Zajkowska, S[ławomir] Pancewicz, M[aciej] Kondrusik, S[ambor] Grygorczuk, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Zastosowanie Testu Western-blot z białkiem VLsE oraz antygenami "in vivo" w diagnostyce boreliozy z Lyme.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 60 supl. 2: XVII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Warszawa, 14-16 września 2006., s. 157-158 tab.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - diagnostyka ; Western bloting ; Antygeny bakteryjne - stosowanie diagnostyczne ; Immunoglobulina G - stosowanie diagnostyczne ; Immunoglobulina M - stosowanie diagnostyczne
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - diagnosis ; Blotting, Western ; Antigens, bacterial - diagnostic use ; Immunoglobulin G - diagnostic use ; Immunoglobulin M - diagnostic use
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
52/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Zespół popunkcyjny - przyczyny, profilaktyka i leczenie.
Tytuł angielski: Post-lumbar puncture syndrome-its pathogenesis, prophylaxis and treatment.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 2006 : 40 (5), s. 434-440
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
53/503
Autorzy: Aleksandra Ciemerych, Mariusz Ciemerych, Piotr Czupryna, Justyna Kuśmierczyk, Joanna Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Zmiany próchnicze zębów jako przyczyna posocznicy wśród pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w latach 2000-2005.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 60 supl. 1, s. 194
Uwagi: V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 21 - 22 kwietnia 2006 rok. Zbiór referatów i streszczeń przedstawionych podczas obrad V Konferencji pod redakcją Teresy Hermanowskiej-Szpakowicz.
Polskie słowa kluczowe: Zakażenie ogniskowe zębopochodne - powikłania ; Zakażenie ogniskowe zębopochodne - epidemiologia ; Posocznica - etiopatogeneza ; Badania retrospektywne
Angielskie słowa kluczowe: Focal infection, dental - complications ; Focal infection, dental - epidemiology ; Sepsis - etiology ; Retrospective studies
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
54/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Elżbieta Malzahn, Sławomir Pancewicz, Sambor Grygorczuk, Justyna Kuśmierczyk, Piotr Czupryna, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Zmiany środowiskowe a zachorowania na choroby odkleszczowe.
Tytuł całości: W: Znaczenie epidemiologiczne, Pod redakcją Alicji Buczek, Czesława Błaszaka. Lublin: Wydawnictwo Koliber, 2006.
Opis fizyczny: s. 233-239
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - epidemiologia ; Klimat ; Temperatura ; Środowisko
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - epidemiology ; Climate ; Temperature ; Environment
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
55/503
Autorzy: P[rzemysław] Wielgat, S[ławomir] Pancewicz, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, M[aciej] Kondrusik, S[ambor] Grygorczuk, J[anusz] Popko, K[rzysztof] Zwierz, Joanna M[aria] Zajkowska.
Tytuł oryginału: Activity of lysomal exoglycosidases in serum of patients with chronic Lyme arthritis.
Tytuł całości: W: VIII International Potsdam Symposium on Tick-Borne Diseases, Jena, 10 - 12 March 2005, Programme and Compendium of Abstracts.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
56/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Joanne Rubel.
Tytuł oryginału: Atypowe postacie Borrelia burgdorferi - następstwa kliniczne.
Tytuł angielski: Atypical forms of Borrelia burgdorferi - clinical consequences.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2005 : 18, 103, s. 115-119
Polskie słowa kluczowe: Borrelia burgdorferi
Angielskie słowa kluczowe: Borrelia burgdorferi
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
57/503
Autorzy: J[oanna] Zajkowska, J. M. Pryszmont, A[neta] Iżycka-Herman, S[ambor] Grygorczuk, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, E[wa] Jabłońska.
Tytuł oryginału: Comparative study of serum and cerebrospinal fluid (CSF) concentrations of IL-6 and IL-10 in patients with TBE and bacterial meningitis patients.
Czasopismo: Central European Journal of Immunology
Szczegóły: 2005 : Vol. 30 suppl. 1, s. 126
Uwagi: 12th Congress of Polish Society of Clinical and Experimental Immunology, Lublin, Poland , 19th - 22nd May 2005. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne - krew ; Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Zapalenie mózgu kleszczowe - krew ; Zapalenie mózgu kleszczowe - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Interleukina 6 - krew ; Interleukina 6 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Interleukina 10 - krew ; Interleukina 10 - płyn mózgowo-rdzeniowy
Angielskie słowa kluczowe: Meningitis, bacterial - blood ; Meningitis, bacterial - cerebrospinal fluid ; Encephalitis, tick-borne - blood ; Encephalitis, tick-borne - cerebrospinal fluid ; Interleukin-6 - blood ; Interleukin-6 - cerebrospinal fluid ; Interleukin-10 - blood ; Interleukin-10 - cerebrospinal fluid
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
58/503
Autorzy: S[ambor] Grygorczuk, J[oanna] Zajkowska, R[enata] Świerzbińska, S[ławomir] Pancewicz, M[aciej] Kondrusik, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Concentration of interferon-inducible T cell chemoattractant and monocyte chemotactic protein-1 in serum and cerebrospinal fluid of patients with Lyme borreliosis.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 2005 : 50, s. 173-178
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - krew ; Choroba z Lyme - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Chemokiny CXC - krew ; Chemokiny CXC - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Chemokina CCL2 - krew ; Chemokina CCL2 - płyn mózgowo-rdzeniowy
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - blood ; Lyme disease - cerebrospinal fluid ; Chemokines CXC - blood ; Chemokines CXC - cerebrospinal fluid ; Chemokine CCL2 - blood ; Chemokine CCL2 - cerebrospinal fluid
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
59/503
Autorzy: J[oanna] Zajkowska, M[aciej] Kondrusik, S[ławomir] Pancewicz, I. Sienkiewicz, S[ambor] Grygorczuk, R[enata] Świerzbińska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Contact with pathogenic genospecies of B. burgdorferi among forest workers in north-eastern Poland.
Tytuł całości: W: VIII International Potsdam Symposium on Tick-Borne Diseases, Jena, 10 - 12 March 2005, Programme and Compendium of Abstracts.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
60/503
Autorzy: S[ambor] Grygorczuk, M[aciej] Kondrusik, W[aldemar] Krupa, S[ławomir] Pancewicz, J[oanna] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Diagnostic difficulties in HIV-infected patients at a department of infectious diseases and neuroinfections.
Czasopismo: HIV & AIDS Review
Szczegóły: 2005 : Vol. 4 no 2, s. 12-13
Uwagi: 5th Congress of Polish AIDS Society, Joannit Castle in Łagów Lubuski, Poland, 19 - 21 May 2005. Abstracts Book.
Polskie słowa kluczowe: Choroby zakaźne - diagnostyka ; Zakażenia HIV - diagnostyka ; Serodiagnostyka ; Serodiagnostyka AIDS ; Przeciwciała anty-HIV - krew
Angielskie słowa kluczowe: Communicable diseases - diagnosis ; HIV infections - diagnosis ; Serodiagnosis ; AIDS serodiagnosis ; HIV antibodies - blood
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
61/503
Autorzy: A[neta] Iżycka, E[wa] Jabłońska, S. Ziarko, P[iotr] Radziwon, J[oanna] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Expression of PECAM-1 on peripheral blood neutrophils and concentrations of sPECAM-1 in blood serum of patients with Lyme borreliosis.
Czasopismo: Central European Journal of Immunology
Szczegóły: 2005 : Vol. 30 suppl. 1, s. 38
Uwagi: 12th Congress of Polish Society of Clinical and Experimental Immunology, Lublin, Poland , 19th - 22nd May 2005. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Antygeny CD31 - krew ; Antygeny CD31 - metabolizm ; Rozpuszczalność ; Neutrofile - metabolizm ; Choroba z Lyme - krew
Angielskie słowa kluczowe: Antigens, CD31 - blood ; Antigens, CD31 - metabolism ; Solubility ; Neutrophils - metabolism ; Lyme disease - blood
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
62/503
Autorzy: J[oanna] Zajkowska, M[aciej] Kondrusik, S[ławomir] Pancewicz, I. Sienkiewicz, S[ambor] Grygorczuk, R[enata] Świerzbińska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Laboratory diagnosis of early Lyme borreliosis - comparison of ELISA, Western blot (EcoLine) and PCR results.
Tytuł całości: W: VIII International Potsdam Symposium on Tick-Borne Diseases, Jena, 10 - 12 March 2005, Programme and Compendium of Abstracts.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
63/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Bogumiła Skotarczak, Beata Wodecka, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Renata Świerzbińska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Molecular and serological diagnosis of Borrelia burgdorferi infection among patients with diagnosed erythema migrans.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa. Doskonalenie metod wykrywania oraz ocena zagrożeń w zakresie chorób odzwierzęcych i skażeń żywności. Puławy, 13 maja 2005 r.
Opis fizyczny: s. 68-74 tab. : bibliogr. 16 poz.
Polskie słowa kluczowe: Rumień przewlekły wędrujący - krew ; Rumień przewlekły wędrujący - mocz ; Rumień przewlekły wędrujący - genetyka ; Borrelia burgdorferi - immunologia ; Borrelia burgdorferi - genetyka ; DNA bakteryjny - krew ; DNA bakteryjny - mocz ; Choroba z Lyme - diagnostyka ; Przeciwciała bakteryjne - krew ; Reakcja łańcuchowa polimerazy - metody ; Metoda ELISA - metody
Angielskie słowa kluczowe: Erythema chronicum migrans - blood ; Erythema chronicum migrans - urine ; Erythema chronicum migrans - genetics ; Borrelia burgdorferi - immunology ; Borrelia burgdorferi - genetics ; DNA, bacterial - blood ; DNA, bacterial - urine ; Lyme disease - diagnosis ; Antibodies, bacterial - blood ; Polymerase chain reaction - methods ; Enzyme-linked immunosorbent assay - methods
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: ENG
64/503
Autorzy: Adam Pietruczuk, Renata Świerzbińska, Małgorzata Pietruczuk, Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ocena stężenia interleukiny-18, interleukiny-1 beta, rozpuszczalnego receptora dla interleukiny-1 (sIL-1RII) oraz białka C-reaktywnego u chorych z neuroboreliozą.
Tytuł angielski: Concentration of interleukin-18, interleukin-1 beta, soluble receptor for interleukin-1 (sIL-1RII) and C-reactive protein in patients with neuroborreliosis.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 2005 : 39, 1, s. 33-39
Polskie słowa kluczowe: Neuroborelioza z Lyme - diagnostyka ; Neuroborelioza z Lyme - etiopatogeneza ; Interleukina 1 - krew ; Interleukina 1 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Interleukina 18 - krew ; Interleukina 18 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Receptory interleukiny 1 - krew ; Receptory interleukiny 1 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Rozpuszczalność ; Białko C-reaktywne - analiza ; Białko C-reaktywne - stosowanie diagnostyczne
Angielskie słowa kluczowe: Lyme neuroborreliosis - diagnosis ; Lyme neuroborreliosis - etiology ; Interleukin-1 - blood ; Interleukin-1 - cerebrospinal fluid ; Interleukin-18 - blood ; Interleukin-18 - cerebrospinal fluid ; Receptors, interleukin-1 - blood ; Receptors, interleukin-1 - cerebrospinal fluid ; Solubility ; C-reactive protein - analysis ; C-reactive protein - diagnostic use
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
65/503
Autorzy: M[aciej] Kondrusik, J[oanna] Zajkowska, S[ławomir] Pancewicz, S[ambor] Grygorczuk, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Serologic evidence of Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum infection among patients hospitalized with tick-borne encephalitis (TBE).
Tytuł całości: W: VIII International Potsdam Symposium on Tick-Borne Diseases, Jena, 10 - 12 March 2005, Programme and Compendium of Abstracts.
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
66/503
Autorzy: J[oanna] M[aria] Zajkowska, M[aciej] Kondrusik, A[neta] Iżycka-Herman, S[ławomir] Pancewicz, S[ambor] Grygorczuk, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Soluble CD40 and soluble CD40L concentrations in serum and cerebrospinal fluid of patients with tick borne encephalitis (TBE).
Czasopismo: Central European Journal of Immunology
Szczegóły: 2005 : 30, suppl.1, s. 126
Uwagi: 12th Congress of Polish Society of Clinical and Experimental Immunology, Lublin, Poland , 19th - 22nd May 2005. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - krew ; Zapalenie mózgu kleszczowe - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Antygeny CD40 - krew ; Antygeny CD40 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Ligand dla CD40 - krew ; Ligand dla CD40 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Neuroborelioza z Lyme - krew ; Neuroborelioza z Lyme - płyn mózgowo-rdzeniowy
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - blood ; Encephalitis, tick-borne - cerebrospinal fluid ; Antigens, CD40 - blood ; Antigens, CD40 - cerebrospinal fluid ; CD40 ligand - blood ; CD40 ligand - cerebrospinal fluid ; Lyme neuroborreliosis - blood ; Lyme neuroborreliosis - cerebrospinal fluid
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
67/503
Autorzy: Joanna M[aria] Zajkowska, Aneta Iżycka, Ewa Jabłońska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Maciej Kondrusik, Sławomir Pancewicz, Sambor Grygorczuk, Renata Świerzbińska.
Tytuł oryginału: Stężenie sICAM-1, sICAM-2, sICAM-3 w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych na neuroboreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Serum and cerebrospinal concentrations of sICAM-1 sICAM-2, sICAM-3 in neuroborreliosis and tick borne encephalitis - preliminary report.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2005 : 19, 110, s. 152-157
Polskie słowa kluczowe: Neuroborelioza z Lyme - immunologia ; Zapalenie mózgu kleszczowe - immunologia ; Cząsteczki adhezji komórkowej - krew ; Cząsteczki adhezji komórkowej - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Cząsteczka 1 adhezji międzykomórkowej - krew ; Cząsteczka 1 adhezji międzykomórkowej - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Rozpuszczalność
Angielskie słowa kluczowe: Lyme neuroborreliosis - immunology ; Encephalitis, tick-borne - immunology ; Cell adhesion molecules - blood ; Cell adhesion molecules - cerebrospinal fluid ; Intercellular adhesion molecule-1 - blood ; Intercellular adhesion molecule-1 - cerebrospinal fluid ; Solubility
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
68/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Elżbieta Skrzydlewska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Anna Stankiewicz, Anna Śniecińska, Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska, Renata Świerzbińska.
Tytuł oryginału: Stężenie witamin A, E oraz C w surowicy krwi osób posiadających przeciwciala przeciwko Borrelia burgdorferi - bez objawów zakażenia - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2005 : 59, 1, s. 35-41
Polskie słowa kluczowe: Borrelia burgdorferi - immunologia ; Przeciwciała bakteryjne - krew ; Choroba z Lyme - immunologia ; Witamina A - krew ; Witamina E - krew ; Kwas askorbinowy - krew
Angielskie słowa kluczowe: Borrelia burgdorferi - immunology ; Antibodies, bacterial - blood ; Lyme disease - immunology ; Vitamin A - blood ; Vitamin E - blood ; Ascorbic acid - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
69/503
Autorzy: Joanna M[aria] Zajkowska, Andrzej Ustymowicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Trudności wczesnej diagnostyki opryszczkowego zapalenia mózgu.
Tytuł angielski: Difficulties in early diagnosis of Herpes simplex encephalitis.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2005 : 19, 113, s. 719-722
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu opryszczkowe - diagnostyka ; Zapalenie mózgu opryszczkowe - etiopatogeneza ; Zapalenie mózgu opryszczkowe - farmakoterapia ; Acyklowir - stosowanie lecznicze ; Tomografia rentgenowska komputerowa ; Obrazowanie rezonansem magnetycznym - metody ; Spektroskopia rezonansu magnetycznego ; Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu ; Reakcja łańcuchowa polimerazy
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, Herpes Simplex - diagnosis ; Encephalitis, Herpes Simplex - etiology ; Encephalitis, Herpes Simplex - drug therapy ; Acyclovir - therapeutic use ; Tomography, X-ray computed ; Magnetic resonance imaging - methods ; Magnetic resonance spectroscopy ; Tomography, emission-computed, single-photon ; Polymerase chain reaction
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
70/503
Autorzy: Ryszard Rutkowski, Sławomir Andrzej Pancewicz, Elżbieta Skrzydlewska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Właściwości biologiczne czynnika transkrypcji jądrowej NK-kappaB.
Tytuł angielski: Biology of nuclear transcription factor NF-kappaB.
Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
Szczegóły: 2005 : 10, 3, s. 125-131
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
71/503
Autorzy: Magdalena Marcińczyk, Ewa Jabłońska, Wioletta Pużewska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Wpływ rekombinowanej ludzkiej interleukiny 15 na ekspresję receptora Toll-podobnego typu 2 oraz apoptozę neutrofilów u pacjentów z boreliozą z Lyme.
Tytuł angielski: Influence rhIL-15 on TLR2 expression and apoptosis of PMN from patients with Lyme disease.
Czasopismo: Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
Szczegóły: 2005 : 57, 1, s. 85-91
Polskie słowa kluczowe: Interleukina 15 - farmakologia ; Białka rekombinacyjne - farmakologia ; Choroba z Lyme - immunologia ; Borrelia burgdorferi - immunologia ; Apoptoza ; Neutrofile - immunologia ; Glikoproteiny błony komórkowej - metabolizm ; Receptory powierzchniowe komórki - metabolizm ; Toll-like receptor 2 - metabolizm
Angielskie słowa kluczowe: Interleukin-15 - pharmacology ; Recombinant proteins - pharmacology ; Lyme disease - immunology ; Borrelia burgdorferi - immunology ; Apoptosis ; Neutrophils - immunology ; Membrane glycoproteins - metabolism ; Receptors, cell surface - metabolism ; Toll-like receptor 2 - metabolism
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
72/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Renata Świerzbińska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Zakażenia powodowane przez wirus Zachodniego Nilu.
Tytuł angielski: Infections caused by West Nile virus.
Tytuł całości: W: Stawonogi. Różnorodność form i oddziaływań. Pod redakcją Alicji Buczek, Czesława Błaszaka. Lublin: Wydawnictwo Koliber, 2005
Opis fizyczny: s. 203-209 bibliogr. 12 poz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: West Nile virus - chorobotwórczość ; Gorączka Zachodniego Nilu
Angielskie słowa kluczowe: West Nile virus - pathogenicity ; West Nile fever
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
73/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Sławomir Pancewicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Zespół Guillaina-Barrego - związek z czynnikami zakaźnymi.
Tytuł angielski: Guillain-Barre Syndrome and its association with infectious factors.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 2005 : 39, 3, s. 230-236
Polskie słowa kluczowe: Zespół Guillain-Barre - etiopatogeneza ; Zakażenie - powikłania ; Szczepionki - działanie szkodliwe ; Zakażenia bakteriami z rodzaju Campylobacter - powikłania ; Zakażenia bakteriami z rodzaju Mycoplasma - powikłania ; Zakażenia bakteriami z rodzaju Haemophilus - powikłania
Angielskie słowa kluczowe: Guillain-Barre syndrome - etiology ; Infection - complications ; Vaccines - adverse effects ; Campylobacter infections - complications ; Mycoplasma infections - complications ; Haemophilus infections - complications
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
74/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Renata Świerzbińska, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Zmiany stężenia interferonu gamma w płynie mózgowo-rdzeniowym chorych na kleszczowe zapalenie mózgu.
Tytuł angielski: Interferon gamma concentration in the cerebrospinal fluid of patients with tick - borne encephalitis.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 2005 : 39, 2, s. 108-113
Polskie słowa kluczowe: Interferon typ II - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Zapalenie mózgu kleszczowe - płyn mózgowo-rdzeniowy
Angielskie słowa kluczowe: Interferon type II - cerebrospinal fluid ; Encephalitis, tick-borne - cerebrospinal fluid
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
75/503
Autorzy: Przemysław Wielgat, Sławomir Pancewicz, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Janusz Popko, Krzysztof Zwierz.
Tytuł oryginału: Aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w surowicy pacjentów z boreliozowym przewlekłym zapaleniem stawów.
Tytuł angielski: Activity of lisosomal exoglycosidases in serum of patients with chronic borrelia arthritis.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2004 : 58, 3, s. 451-458
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - enzymologia ; Zapalenie stawów - enzymologia ; Choroba przewlekła ; Hydrolazy glikozydów - krew ; Hydrolazy glikozydów - metabolizm ; Acetyloglukozaminidaza - krew
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - enzymology ; Arthritis - enzymology ; Chronic disease ; Glycoside hydrolases - blood ; Glycoside hydrolases - metabolism ; Acetylglucosaminidase - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
76/503
Autorzy: Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Bioterroryzm - zagrożeniem ludzkości
Czasopismo: Farmacja Regionu Północno-Wschodniego. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku
Szczegóły: 2004 : T.11 nr 1(41), s. 60-61
Uwagi: Wykład wygłoszony przez Zespół Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji AMB w dniu 16 lutego 2004 roku na zebraniu szkoleniowo - naukowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego organizowanym wspólnie z Polskim Towarzystwem Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Okręgową Izbą Aptekarską w Białymstoku.
Polskie słowa kluczowe: Bioterroryzm
Angielskie słowa kluczowe: Bioterrorism
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
77/503
Autorzy: S[ambor] Grygorczuk, R[enata] Świerzbińska, S[ławomir] Pancewicz, M[aciej] Kondrusik, J[oanna] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Concentration of I-TAC in serum and cerebrospinal fluid of patients Lyme borreliosis.
Tytuł całości: W: 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czech Republic, 1 - 4 May 2004.
Opis fizyczny: s. R2117
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - krew ; Choroba z Lyme - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Chemokiny - krew ; Chemokiny - płyn mózgowo-rdzeniowy
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - blood ; Lyme disease - cerebrospinal fluid ; Chemokines - blood ; Chemokines - cerebrospinal fluid
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
78/503
Autorzy: S[ławomir] Pancewicz, J[oanna] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, M[aciej] Kondrusik, R[enata] Świerzbińska.
Tytuł oryginału: Concentration of IFN-g, Il-6, Il-12 and Il-15 in cerebrospinal fluid of patients with neuroborreliosis.
Tytuł całości: W: 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czech Republic, 1 - 4 May 2004.
Opis fizyczny: s. R2114
Polskie słowa kluczowe: Neuroborelioza z Lyme - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Neuroborelioza z Lyme - farmakoterapia ; Interferon typ II - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Interleukina 6 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Interleukina 12 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Interleukina 15 - płyn mózgowo-rdzeniowy
Angielskie słowa kluczowe: Lyme neuroborreliosis - cerebrospinal fluid ; Lyme neuroborreliosis - drug therapy ; Interferon type II - cerebrospinal fluid ; Interleukin-6 - cerebrospinal fluid ; Interleukin-12 - cerebrospinal fluid ; Interleukin-15 - cerebrospinal fluid
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
79/503
Autorzy: S[ambor] Grygorczuk, R[enata] Świerzbińska, S[ławomir] Pancewicz, M[aciej] Kondrusik, J[oanna] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Concentration of MCP-1 in serum and cerebrospinal fluid of patients with Lyme borreliosis.
Tytuł całości: W: 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czech Republic, 1 - 4 May 2004.
Opis fizyczny: s. R2116
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - krew ; Choroba z Lyme - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Chemokiny - krew ; Chemokiny - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Chemokina CCL2 - krew ; Chemokina CCL2 - płyn mózgowo-rdzeniowy
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - blood ; Lyme disease - cerebrospinal fluid ; Chemokines - blood ; Chemokines - cerebrospinal fluid ; Chemokine CCL2 - blood ; Chemokine CCL2 - cerebrospinal fluid
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
80/503
Autorzy: S[ambor] Grygorczuk, J[oanna] Zajkowska, R[enata] Świerzbińska, S[ławomir] Pancewicz, M[aciej] Kondrusik, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Concentrations of chemokines in cerebrospinal fluid and serum of patients with neuroborreliosis.
Tytuł całości: W: World Conference on Magic Bullets - To Celebrate Paul Ehrlich's 150th Birthday , Nrnberg, Germany, 9 - 11 September 2004. Program and Abstracts.
Opis fizyczny: s. nr abstr. 178
Polskie słowa kluczowe: Neuroborelioza z Lyme - krew ; Neuroborelioza z Lyme - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Chemokiny - krew ; Chemokiny - płyn mózgowo-rdzeniowy
Angielskie słowa kluczowe: Lyme neuroborreliosis - blood ; Lyme neuroborreliosis - cerebrospinal fluid ; Chemokines - blood ; Chemokines - cerebrospinal fluid
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
81/503
Autorzy: J[oanna] M[aria] Zajkowska, M[aciej] Kondrusik, S[ławomir] Pancewicz, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, A[neta] Iżycka, E[wa] Jabłońska, S[ambor] Grygorczuk.
Tytuł oryginału: Concentrations of ICAM-1,-2,-3 soluble forms in serum and cerebrospinal fluid (CSF) in neuroborreliosis (NB) and tick borne encephalitis (TBE).
Tytuł całości: W: 6th Nordic-Baltic Congress on Infectious Diseases. In Cooperation with the Task Force on Communicable Disease Control in the Baltic Sea Region, Palanga, Lithuania, 3 - 6 June 2004. Final Programme. Abstract Book.
Opis fizyczny: s. 159
Polskie słowa kluczowe: Neuroborelioza z Lyme - krew ; Neuroborelioza z Lyme - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Zapalenie mózgu kleszczowe - krew ; Zapalenie mózgu kleszczowe - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Cząsteczka 1 adhezji międzykomórkowej - krew ; Cząsteczka 1 adhezji międzykomórkowej - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Cząsteczki adhezji komórkowej - krew ; Cząsteczki adhezji komórkowej - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Rozpuszczalność
Angielskie słowa kluczowe: Lyme neuroborreliosis - blood ; Lyme neuroborreliosis - cerebrospinal fluid ; Encephalitis, tick-borne - blood ; Encephalitis, tick-borne - cerebrospinal fluid ; Intercellular adhesion molecule-1 - blood ; Intercellular adhesion molecule-1 - cerebrospinal fluid ; Cell adhesion molecules - blood ; Cell adhesion molecules - cerebrospinal fluid ; Solubility
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
82/503
Autorzy: S[ambor] Grygorczuk, S[ławomir] Pancewicz, J[oanna] Zajkowska, M[aciej] Kondrusik, R[enata] Świerzbińska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Concentrations of macrophage inflammatory proteins MIP-1alpha and MIP-1beta and interleukin 8 ( Il-8 ) in Lyme borreliosis.
Czasopismo: Infection
Szczegóły: 2004 : 32, 6, s. 350 - 355
Polskie słowa kluczowe: Białka zapalne makrofagów - krew ; Białka zapalne makrofagów - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Interleukina 8 - krew ; Interleukina 8 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Chemokiny - krew ; Chemokiny - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Choroba z Lyme - krew ; Choroba z Lyme - płyn mózgowo-rdzeniowy
Angielskie słowa kluczowe: Macrophage inflammatory proteins - blood ; Macrophage inflammatory proteins - cerebrospinal fluid ; Interleukin-8 - blood ; Interleukin-8 - cerebrospinal fluid ; Chemokines - blood ; Chemokines - cerebrospinal fluid ; Lyme disease - blood ; Lyme disease - cerebrospinal fluid
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.401
Punktacja MNiSW: 9.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Clinical Medicine ; Current Contents - Life Sciences ; Lista Filadelfijska
83/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Sławomir Pancewicz, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Częstość wykrywania przeciwciał przeciwko Toxocara canis wśród mieszkańców regionu Podlasia.
Tytuł całości: W: Konferencja " Toksokaroza - niebezpieczna zoonoza XXI wieku", Warszawa, 2 czerwca 2004 r.
Polskie słowa kluczowe: Toksokaroza - epidemiologia ; Toxocara canis - izolowanie i oczyszczanie ; Przeciwciała przeciw robakom obłym - krew ; Immunoglobulina G - krew ; Polska - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: Toxocariasis - epidemiology ; Toxocara canis - isolation & purification ; Antibodies, helminth - blood ; Immunoglobulin G - blood ; Poland - epidemiology
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
84/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Joanna M[aria] Zajkowska, Renata Świerzbińska, Maciej Kondrusik, Sambor S[ebastian] Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Czy kleszcze są wektorem tularemii u mieszkańców północno - wschodniej Polski.
Tytuł angielski: Should tikcs be regarded as a tularemia vector in habitants of north - eastern Poland.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 2004 : 55, 2, s. 189 - 192
Polskie słowa kluczowe: Choroby przenoszone przez kleszcze - epidemiologia ; Choroby przenoszone przez kleszcze - przenoszenie ; Tularemia - epidemiologia ; Tularemia - przenoszenie ; Tularemia - diagnostyka ; Pasteurella tularensis ; Polska
Angielskie słowa kluczowe: Tick-borne diseases - epidemiology ; Tick-borne diseases - transmission ; Tularemia - epidemiology ; Tularemia - transmission ; Tularemia - diagnosis ; Francisella tularensis ; Poland
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
85/503
Autorzy: Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Bogumiła Skotarczak, Maciej Kondrusik, Anna Rymaszewska, Marek Sawczuk, Agnieszka Maciejewska, Małgorzata Adamska, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska.
Tytuł oryginału: Detecting DNAs of Anaplasma phagocytophilum and Babesia in the blood of patients suspected of Lyme disease.
Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine
Szczegóły: 2004 : 11, 2, s. 351 - 354
Polskie słowa kluczowe: Anaplasma phagocytophilum - izolowanie i oczyszczanie ; Anaplasma phagocytophilum - genetyka ; Babeszja - izolowanie i oczyszczanie ; Babeszja - genetyka ; DNA bakteryjny - krew ; Choroba z Lyme - diagnostyka ; Reakcja łańcuchowa polimerazy
Angielskie słowa kluczowe: Anaplasma phagocytophilum - isolation & purification ; Anaplasma phagocytophilum - genetics ; Babesia - isolation & purification ; Babesia - genetics ; DNA, bacterial - blood ; Lyme disease - diagnosis ; Polymerase chain reaction
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.590
Punktacja MNiSW: 10.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska ; Current Contents - Agriculture, Biology and Environmental Sciences
86/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu w wynikach 8-letniej obserwacji Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Akademii Medycznej w Białymstoku.
Tytuł angielski: Tuberculous meningitis in 8-year observation of the Department of Infectious Diseases and Neuroinfections of the Medical Academy in Białystok.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 2004 : 38, 1, s. 31-36
Polskie słowa kluczowe: Gruźlica opon mózgowo-rdzeniowych ; Gruźlica opon mózgowo-rdzeniowych - statystyka i dane liczbowe
Angielskie słowa kluczowe: Tuberculosis, meningeal ; Tuberculosis, meningeal - statistics & numerical data
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
87/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Grypa i jej powikłania.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2004 : 13, 11, s. 75-84
Polskie słowa kluczowe: Grypa ludzka - powikłania ; Grypa ludzka - leczenie ; Grypa ludzka - profilaktyka
Angielskie słowa kluczowe: Influenza, human - complications ; Influenza, human - therapy ; Influenza, human - prevention & control
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
88/503
Autorzy: Małgorzata Pietruczuk, Adam Pietruczuk, Sławomir Pancewicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: ICAM-1 : budowa, rola biologiczna i znaczenie w praktyce klinicznej.
Tytuł angielski: ICAM-1 : structure, biological role and clinical significance.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2004 : 17, 101, s. 507-511
Polskie słowa kluczowe: Cząsteczka 1 adhezji międzykomórkowej ; Cząsteczka 1 adhezji międzykomórkowej - stosowanie diagnostyczne ; Cząsteczka 1 adhezji międzykomórkowej - stosowanie lecznicze ; Cząsteczki adhezji komórkowej
Angielskie słowa kluczowe: Intercellular adhesion molecule-1 ; Intercellular adhesion molecule-1 - diagnostic use ; Intercellular adhesion molecule-1 - therapeutic use ; Cell adhesion molecules
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
89/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Kleszczowe zapalenie mózgu - aspekty patogenetyczne, kliniczne oraz powikłania.
Tytuł angielski: Tick-borne encephalitis - clinical, pathologic aspects and sequelae.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 1 (supl. 1), s. S67-S70
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - etiopatogeneza ; Zapalenie mózgu kleszczowe - patofizjologia ; Zapalenie mózgu kleszczowe - powikłania
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - etiology ; Encephalitis, tick-borne - physiopathology ; Encephalitis, tick-borne - complications
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
90/503
Autorzy: Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Sambor Grygorczuk.
Tytuł oryginału: Kleszczowe zapalenie mózgu - groźna choroba odkleszczowa.
Tytuł angielski: Tick - borne encephalitis - serious tick - borne disease.
Tytuł całości: W: Stawonogi Interakcje pasożyt - żywiciel. Pod red. Alicji Buczek Czesława Błaszaka. Lublin: Wydawn. Liber, 2004.
Opis fizyczny: s. 95-101 bibliogr. 28 poz.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
91/503
Autorzy: S[ławomir] Pancewicz, M[aciej] Kondrusik, J[oanna] Zajkowska, S[ambor] Grygorczuk, R[enata] Świerzbińska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, J. Siemienkowicz, I. Sienkiewicz, S. Kuroczycki-Saniutycz.
Tytuł oryginału: Lyme borreliosis morbidity/incidence rate among the inhabitants of Podlasie region, 1996-2002.
Tytuł całości: W: 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czech Republic, 1 - 4 May 2004.
Opis fizyczny: s. R2024
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - epidemiologia ; Polska - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - epidemiology ; Poland - epidemiology
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
92/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Sławomir Pancewicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ocena serologicznej diagnostyki zakażenia Borrelia burgdorferi wśród pacjentów z rozpoznaniem rumienia wędrującego.
Czasopismo: Polska Medycyna Rodzinna
Szczegóły: 2004 : T. 6 z. 3, s. 1375-1376
Uwagi: II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Wrocław, 29 września- 2 października 2004 r.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - diagnostyka ; Choroba z Lyme - immunologia ; Borrelia burgdorferi - immunologia ; Borrelia burgdorferi - genetyka ; DNA bakteryjny ; Immunoglobulina G - krew ; Immunoglobulina M - krew ; Przeciwciała bakteryjne - krew ; Metoda ELISA ; Reakcja łańcuchowa polimerazy
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - diagnosis ; Lyme disease - immunology ; Borrelia burgdorferi - immunology ; Borrelia burgdorferi - genetics ; DNA, bacterial ; Immunoglobulin G - blood ; Immunoglobulin M - blood ; Antibodies, bacterial - blood ; Enzyme-linked immunosorbent assay ; Polymerase chain reaction
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
93/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ocena stężeń wybranych cytokin prozapalnych : TNF-alfa, IL-1 beta, IL-6 oraz IFN-gamma w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy u chorych na neuroboreliozę.
Tytuł angielski: Evaluation of proinflammatory cytokine (TNF-alpha, IL-1 beta, IL-6, IFN-gamma) concentrations in serum and cerebrospinal fluid of patients with neuroborreliosis.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 2004 : 38, 4, s. 265-270
Polskie słowa kluczowe: Neuroborelioza z Lyme - krew ; Neuroborelioza z Lyme - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Neuroborelioza z Lyme - farmakoterapia ; Czynnik martwicy nowotworu alfa - analiza ; Czynnik martwicy nowotworu alfa - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Interleukina 1 - krew ; Interleukina 1 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Interleukina 6 - krew ; Interleukina 6 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Interferon typ II - krew ; Interferon typ II - płyn mózgowo-rdzeniowy
Angielskie słowa kluczowe: Lyme neuroborreliosis - blood ; Lyme neuroborreliosis - cerebrospinal fluid ; Lyme neuroborreliosis - drug therapy ; Tumor necrosis factor-alpha - analysis ; Tumor necrosis factor-alpha - cerebrospinal fluid ; Interleukin-1 - blood ; Interleukin-1 - cerebrospinal fluid ; Interleukin-6 - blood ; Interleukin-6 - cerebrospinal fluid ; Interferon type II - blood ; Interferon type II - cerebrospinal fluid
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
94/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Bogumiła Skotarczak, Beata Wodecka, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Renata Świerzbińska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ocena występowania materiału genetycznego Borrelia burgdorferi we krwi obwodowej chorych na boreliozę metodą łańcuchowej reakcji polimerazowej.
Tytuł angielski: The polymerase chain reaction evaluation of Borrelia burgdorferi DNA presence in peripheral blood of patients with Lyme disease.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2004 : 17, 102, s. 593-596
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - diagnostyka ; Borrelia burgdorferi - izolowanie i oczyszczanie ; Borrelia burgdorferi - genetyka ; Borrelia burgdorferi - immunologia ; DNA bakteryjny - krew ; Immunoglobulina G - krew ; Immunoglobulina M - krew ; Przeciwciała - krew ; Reakcja łańcuchowa polimerazy
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - diagnosis ; Borrelia burgdorferi - isolation & purification ; Borrelia burgdorferi - genetics ; Borrelia burgdorferi - immunology ; DNA, bacterial - blood ; Immunoglobulin G - blood ; Immunoglobulin M - blood ; Antibodies - blood ; Polymerase chain reaction
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
95/503
Autorzy: Joanna M[aria] Zajkowska, Renata Świerzbińska, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Maciej Kondrusik, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Porównanie stężenia wybranych receptorów rozpuszczalnych CD4, CD8 i CD25, a także IFN-gamma i IL-4 w hodowli limfocytów stymulowanych trzema szczepami Borrelia burgdorferi pobranych od chorych na przewlekłą boreliozę.
Tytuł angielski: Concentration of soluble CD4, CD8, CD25 receptors as well IFN-gamma and IL-4 released by lymphocyte of chronic Lyme patients cultured with 3 genotypes of Borrelia burgdorferi.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2004 : 16, 95, s. 447- 450
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - immunologia ; Borrelia burgdorferi - immunologia ; Antygeny CD8 - krew ; Receptory antygenów limfocytów T - krew ; Receptory interleukiny 2 - krew ; Interferon typ II - krew ; Interleukina 4 - krew ; Metoda ELISA
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - immunology ; Borrelia burgdorferi - immunology ; Antigens, CD4 - blood ; Receptors, antigen, T-cell - blood ; Receptors, interleukin-2 - blood ; Interferon type II - blood ; Interleukin-4 - blood ; Enzyme-linked immunosorbent assay
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
96/503
Autorzy: S[ambor] Grygorczuk, J[oanna] M[aria] Zajkowska, R[enata] Świerzbińska, S[ławomir] Pancewicz, M[aciej] Kondrusik, I. Sienkiewicz, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Protein C6 in serodiagnosis of Lyme borreliosis patients from Poland - a premilinary study.
Tytuł całości: W: 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czech Republic, 1 - 4 May 2004.
Opis fizyczny: s. R2155
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - diagnostyka ; Serodiagnostyka ; Metoda ELISA ; Dawcy krwi
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - diagnosis ; Serologic tests ; Enzyme-linked immunosorbent assay ; Blood donors
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
97/503
Autorzy: A[ndrzej] Ustymowicz, E[ugeniusz] Tarasów, J[oanna] Zajkowska, J[erzy] Walecki, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Proton MR spectroscopy in neuroborreliosis a preliminary study.
Czasopismo: Neuroradiology
Szczegóły: 2004 : 46, 1, s. 26-30
Polskie słowa kluczowe: Neuroborelioza z Lyme - diagnostyka ; Spektroskopia rezonansu magnetycznego - metody ; Protony - stosowanie diagnostyczne
Angielskie słowa kluczowe: Lyme neuroborreliosis - diagnosis ; Magnetic resonance spectroscopy - methods ; Protons - diagnostic use
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.515
Punktacja MNiSW: 10.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences ; Lista Filadelfijska ; Current Contents - Clinical Medicine
98/503
Autorzy: S[ambor] Grygorczuk, M[aciej] Kondrusik, S[ławomir] Pancewicz, J[oanna] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Serologic evidence of Borrelia burgdorferi infection among patients hospitalised with tick-borne encephalitis.
Tytuł całości: W: 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czech Republic, 1 - 4 May 2004.
Opis fizyczny: s. P643
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - diagnostyka ; Borrelia burgdorferi - immunologia ; Przeciwciała bakteryjne - krew ; Przeciwciała bakteryjne - płyn mózgowo-rdzeniowy
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - diagnosis ; Borrelia burgdorferi - immunology ; Antibodies, bacterial - blood ; Antibodies, bacterial - cerebrospinal fluid
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
99/503
Autorzy: S[ławomir] Pancewicz, J[oanna] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, M[aciej] Kondrusik, R[enata] Świerzbińska.
Tytuł oryginału: Serum concentration of IFN-g, Il-6, Il-12 and Il-15 in patients with neuroborreliosis.
Tytuł całości: W: 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czech Republic, 1 - 4 May 2004.
Opis fizyczny: s. R2115
Polskie słowa kluczowe: Neuroborelioza z Lyme - krew ; Neuroborelioza z Lyme - farmakoterapia ; Interferon typ II - krew ; Interleukina 6 - krew ; Interleukina 12 - krew ; Interleukina 15 - krew
Angielskie słowa kluczowe: Lyme neuroborreliosis - blood ; Lyme neuroborreliosis - drug therapy ; Interferon type II - blood ; Interleukin-6 - blood ; Interleukin-12 - blood ; Interleukin-15 - blood
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
100/503
Autorzy: Joanna M[aria] Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk.
Tytuł oryginału: Severe acute respiratory syndrome (SARS) - nowa, mało znana choroba?
Tytuł angielski: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) - a new, unknown disease?
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2004 : 16, 92, s. 183-187
Polskie słowa kluczowe: Zakażenia układu oddechowego ; Choroba ostra ; Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - diagnostyka ; Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - etiopatogeneza ; Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - patomorfologia ; Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - leczenie
Angielskie słowa kluczowe: Respiratory tract infections ; Acute disease ; Severe acute respiratory syndrome - diagnosis ; Severe acute respiratory syndrome - etiology ; Severe acute respiratory syndrome - patology ; Severe acute respiratory syndrome - therapy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Embase
101/503
Autorzy: M[aciej] Kondrusik, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, J[oanna] Zajkowska, S[ławomir] Pancewicz, S[ambor] Grygorczuk.
Tytuł oryginału: Tick-borne diseases : tick-borne encephalitis and Lyme borreliosis in north-eastern Poland in years 1998-2002.
Tytuł całości: W: 6th Nordic-Baltic Congress on Infectious Diseases. In Cooperation with the Task Force on Communicable Disease Control in the Baltic Sea Region, Palanga, Lithuania, 3 - 6 June 2004. Final Programme. Abstract Book.
Opis fizyczny: s. 161
Polskie słowa kluczowe: Choroby przenoszone przez kleszcze - epidemiologia ; Choroba z Lyme - epidemiologia ; Zapalenie mózgu kleszczowe - epidemiologia ; Polska - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: Tick-borne diseases - epidemiology ; Lyme disease - epidemiology ; Encephalitis, tick-borne - epidemiology ; Poland - epidemiology
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
102/503
Autorzy: Adam Pietruczuk, Renata Świerzbińska, Małgorzata Pietruczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Udział interleukiny 18, interleukiny 1beta i jej rozpuszczalnego receptora (sIL-1RII) u chorych we wczesnej i późnej postaci boreliozy z Lyme.
Tytuł angielski: Role of interleukin-18, interleukin-1beta and its soluble receptor (sIL-1RII) in early and late Lyme borreliosis.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2004 : 17, 101, s. 446-450
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - immunologia ; Choroba z Lyme - etiopatogeneza ; Interleukina 1 - krew ; Interleukina 1 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Interleukina 18 - krew ; Interleukina 18 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Receptory interleukiny 1 - krew ; Rozpuszczalność
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - immunology ; Lyme disease - etiology ; Interleukin-1 - blood ; Interleukin-1 - cerebrospinal fluid ; Interleukin-18 - blood ; Interleukin-18 - cerebrospinal fluid ; Receptors, interleukin-1 - blood ; Solubility
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
103/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Teresa Biedzińska, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Renata Świerzbińska, Stefan Saniutycz-Kuroczycki, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) w województwie białostockim/podlaskim w latach 1993 - 2002.
Tytuł angielski: Tick - borne encephalitis (TBE) cases in białostckie/podlaskie voivodeship in years 1993 - 2002.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2004 : 58, 2, s. 273-280
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - epidemiologia ; Podlaskie
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - epidemiology ; Podlaskie
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
104/503
Autorzy: J[oanna] M[aria] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, S[ławomir] A[ndrzej] Pancewicz, M[aciej] Kondrusik, S[ambor] Grygorczuk.
Tytuł oryginału: Acute encephalopathy in a patient with a chronic cutaneous form of Lyme disease, acrodermatitis chronica case study.
Tytuł całości: W: VII International Potsdam Symposium on Tick-Borne Diseases, Berlin, (Germany), 13 - 14 March 2003. Programme and Compendium of Abstracts.
Opis fizyczny: s. nr abstr 37
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - diagnostyka ; Zapalenie skóry kończyn zanikowe - diagnostyka ; Choroba przewlekła ; Neuroborelioza z Lyme - diagnostyka
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - diagnosis ; Acrodermatitis - diagnosis ; Chronic disease ; Lyme neuroborreliosis - diagnosis
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
105/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Apoptosis in Lyme borreliosis - a preliminary study.
Czasopismo: Medical Science Monitor
Szczegóły: 2003 : 9, 11, s. CR449-455
Polskie słowa kluczowe: Apoptoza ; Choroba z Lyme ; Borrelia burgdorferi ; Antygeny CD95 - krew ; Białka proto-onkogenne c-bcl-2 - krew ; Czynnik wzrostu transformujący beta - krew
Angielskie słowa kluczowe: Apoptosis ; Lyme disease ; Borrelia burgdorferi ; Antigens, CD95 - blood ; Transforming growth factor beta - blood ; Proto-oncogene proteins c-bcl-2 - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
106/503
Autorzy: M[aciej] Kondrusik, S[ławomir] Pancewicz, J[oanna] Zajkowska, S[ambor] Grygorczuk, R[enata] Świerzbińska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Chosen proinflammatory cytokines (TNF-alfa, interleukins IL-6 and IL-8 ) release assay in the supernatant of neutrophils taken from patients with Lyme arthritis stimulated by antigens of three Borrelia burgdorferi strains.
Tytuł całości: W: VII International Potsdam Symposium on Tick-Borne Diseases, Berlin, (Germany), 13 - 14 March 2003. Programme and Compendium of Abstracts.
Opis fizyczny: s. 1 : bibliogr. 3 poz.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - immunologia ; Borrelia burgdorferi - immunologia ; Czynnik martwicy nowotworu alfa - analiza ; Interleukina 6 - analiza ; Interleukina 8 - analiza ; Neutrofile - immunologia
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - immunology ; Borrelia burgdorferi - immunology ; Tumor necrosis factor-alpha - analysis ; Interleukin-6 - analysis ; Interleukin-8 - analysis ; Neutrophils - immunology
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
107/503
Autorzy: Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Grażyna Michałowska-Wender, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Mieczysław Wender, Jacek Losy.
Tytuł oryginału: Concentration of human monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1) in serum and CSF of patients with tick-borne encephalitis (TBE).
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 2003 : Vol. 55 nr 5, s. 849-850
Uwagi: Neurochemical Conference "The Days of Neurochemistry" ; Molecular Basis of Neurological Disease and New Therapeutic Strategies, Warszawa, 28-29 November, 2003.
Polskie słowa kluczowe: Chemokina CCL2 - krew ; Chemokina CCL2 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Zapalenie mózgu kleszczowe - krew ; Zapalenie mózgu kleszczowe - płyn mózgowo-rdzeniowy
Angielskie słowa kluczowe: Chemokine CCL2 - blood ; Chemokine CCL2 - cerebrospinal fluid ; Encephalitis, tick-borne - blood ; Encephalitis, tick-borne - cerebrospinal fluid
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
108/503
Autorzy: S[ławomir] A[ndrzej] Pancewicz, J[oanna] M[aria] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, M[aciej] Kondrusik, R[enata] Świerzbińska.
Tytuł oryginału: Concentration of IFN-gamma, IL-6, IL-12 and IL-15 in cerebrospinal fluid of patients with neuroborreliosis.
Tytuł całości: W: VII International Potsdam Symposium on Tick-Borne Diseases, Berlin, (Germany), 13 - 14 March 2003. Programme and Compendium of Abstracts.
Opis fizyczny: s. nr abstr 32
Polskie słowa kluczowe: Neuroborelioza z Lyme - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Neuroborelioza z Lyme - farmakoterapia ; Cefotaksym - stosowanie lecznicze ; Interferon typ II - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Interleukina 6 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Interleukina 12 - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Interleukina 15 - płyn mózgowo-rdzeniowy
Angielskie słowa kluczowe: Lyme neuroborreliosis - cerebrospinal fluid ; Lyme neuroborreliosis - drug therapy ; Cefotaxime - therapeutic use ; Interferon type II - cerebrospinal fluid ; Interleukin-6 - cerebrospinal fluid ; Interleukin-12 - cerebrospinal fluid ; Interleukin-15 - cerebrospinal fluid
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
109/503
Autorzy: S[ławomir] A[ndrzej] Pancewicz, J[oanna] M[aria] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, M[aciej] Kondrusik, R[enata] Świerzbińska.
Tytuł oryginału: Concentration of IFN-gamma, IL-6, IL-12 and IL-15 in serum of patients with neuroborreliosis.
Tytuł całości: W: VII International Potsdam Symposium on Tick-Borne Diseases, Berlin, (Germany), 13 - 14 March 2003. Programme and Compendium of Abstracts.
Opis fizyczny: s. nr abstr. 31
Polskie słowa kluczowe: Neuroborelioza z Lyme - krew ; Neuroborelioza z Lyme - farmakoterapia ; Cefotaksym - stosowanie lecznicze ; Interferon typ II - krew ; Interleukina 6 - krew ; Interleukina 12 - krew ; Interleukina 15 - krew
Angielskie słowa kluczowe: Lyme neuroborreliosis - blood ; Lyme neuroborreliosis - drug therapy ; Cefotaxime - therapeutic use ; Interferon type II - blood ; Interleukin-6 - blood ; Interleukin-12 - blood ; Interleukin-15 - blood
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
110/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Egzotoksyna botulinowa jako czynnik ataku bioterrorystycznego.
Tytuł angielski: Botuline as a bioterroristic attack tool.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 14, 80, s. 153-155
Polskie słowa kluczowe: Toksyny botulinowe - działanie szkodliwe ; Bioterroryzm
Angielskie słowa kluczowe: Botulinum toxins - adverse effects ; Bioterrorism
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
111/503
Autorzy: Aneta Iżycka, Ewa Jabłońska, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ekspresja L-selektyny na neutrofilach krwi obwodowej oraz stężenie rozpuszczalnej formy sL-selektyny w surowicy krwi pacjentów z boreliozą z Lyme.
Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok, 5-7 czerwca 2003. Plakaty.
Opis fizyczny: s. 160
Polskie słowa kluczowe: Selektyna L - krew ; Choroba z Lyme - immunologia
Angielskie słowa kluczowe: Selectin L - blood ; Lyme disease - immunology
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
112/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Agnieszka Zdrodowska, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Justyna Pryszmont, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Epidemiologiczno-kliniczne aspekty kleszczowego zapalenia mózgu na terenie Polski północno-wschodniej.
Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok, 5-7 czerwca 2003. Plakaty.
Opis fizyczny: s. 158
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - epidemiologia ; Polska
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - epidemiology ; Poland
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
113/503
Autorzy: A[neta] Iżycka, E[wa] Jabłońska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, T[omasz] Iżycki.
Tytuł oryginału: Expression of LFA-1 and L-selectin on PMN and TNF-alpha serum levels in patients with Lyme borreliosis.
Tytuł całości: W: International Cytokine Society Annual Meeting, Dublin, Ireland, 20th-24th September, 2003.
Opis fizyczny: s. 2
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme ; Neutrofile ; Czynnik martwicy nowotworu alfa - analiza ; Selektyna L - krew ; Cząsteczki adhezji komórkowej - krew
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease ; Tumor necrosis factor-alpha - analysis ; Neutrophils ; L-selectin - blood ; Adhesion molecules - blood
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
114/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu w 7-letniej obserwacji Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Akademii Medycznej w Białymstoku.
Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok, 5-7 czerwca 2003. Plakaty.
Opis fizyczny: s. 156
Polskie słowa kluczowe: Akademia Medyczna, Białystok ; Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego
Angielskie słowa kluczowe: Medical Academy, Bialystok ; Tuberculosis, central nervous system
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
115/503
Autorzy: E[wa] Jabłońska, M[agdalena] Marcińczyk, Ł. Talarek, S[ławomir] Pancewicz, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, J[akub] Jabłoński.
Tytuł oryginału: IL-15 in the culture supernatants of PMN and PBMC and the serum of patients with Lyme disease.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 2003 : Vol. 48, s. 78-81
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - krew ; Interleukina 15 - krew ; Interleukina 15 - biosynteza ; Neutrofile - wydzielanie ; Leukocyty jednojądrzaste - wydzielanie
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - blood ; Interleukin-15 - blood ; Interleukin-15 - biosynthesis ; Neutrophils - secretion ; Leukocytes, mononuclear - secretion
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
116/503
Autorzy: Ewa Jabłońska, Wioletta Pużewska, Magdalena Marcińczyk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Interleukina 6 w hodowlach neutrofilów i komórek jednojądrzastych oraz w surowicy krwi pacjentów w przebiegu boreliozy z Lyme.
Czasopismo: Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
Szczegóły: 2003 : 55, s. 81-87
Polskie słowa kluczowe: Interleukina 6 - analiza ; Choroba z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Interleukin-6 - analysis ; Lyme disease
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
117/503
Autorzy: J[oanna] M[aria] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, A[ndrzej] Ustymowicz, E[ugeniusz] Tarasów.
Tytuł oryginału: Neuroborreliosis : Proton (1 H ) MR spectroscopy in 12 cases.
Tytuł całości: W: VII International Potsdam Symposium on Tick-Borne Diseases, Berlin, (Germany), 13 - 14 March 2003. Programme and Compendium of Abstracts.
Opis fizyczny: s. nr abstr 36
Polskie słowa kluczowe: Neuroborelioza z Lyme - diagnostyka ; Neuroborelioza z Lyme - metabolizm ; Spektroskopia rezonansu magnetycznego - metody ; Protony - stosowanie diagnostyczne
Angielskie słowa kluczowe: Lyme neuroborreliosis - diagnosis ; Lyme neuroborreliosis - metabolism ; Magnetic resonance spectroscopy - methods ; Protons - diagnostic use
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
118/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Elżbieta Skrzydlewska, Jakub Jabłoński, Maciej Kondrusik, Wojciech Łuczaj, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ocena aktywności tlenowej i parametrów obrony antyoksydacyjnej granulocytów stymulowanych krętkami Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. garinii i Borrelia afzelii.
Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok, 5-7 czerwca 2003. Plakaty.
Opis fizyczny: s. 176
Polskie słowa kluczowe: Granulocyty - wirusologia ; Granulocyty - enzymologia ; Granulocyty - chemia ; Borrelia ; Tlen
Angielskie słowa kluczowe: Granulocytes - virology ; Granulocytes - enzymology ; Granulocytes - chemistry ; Borrelia ; Oxygen
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
119/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Jolanta Ostrowska, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Renata Świerzbińska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ocena stężenia w surowicy wybranych cytokin prozapalnych TNF-alfa i IL-1-beta u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C leczonych interferonem alfa.
Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok, 5-7 czerwca 2003. Plakaty.
Opis fizyczny: s. 100
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie wątroby typu C - farmakoterapia ; Interferon alfa - stosowanie lecznicze ; Czynnik martwicy nowotworu alfa - analiza ; Interleukina 1 - krew
Angielskie słowa kluczowe: Hepatitis C - drug therapy ; Interferon-alpha - therapeutic use ; Tumor necrosis factor-alpha - analysis ; Interleukin-1 - blood
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
120/503
Autorzy: Jolanta D. Ostrowska, Joanna Zajkowska, Waldemar Krupa, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ocena szczepień profilaktycznych przeciw wściekliźnie przeprowadzonych w latach 1992-2001 u dorosłych w ośrodku profilaktyki wścieklizny w Białymstoku.
Tytuł angielski: Evaluation of the prophylactic anti-rabies vaccination program for adults carried out by the center for rabies prevention in Białystok, 1992-2001.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 2003 : 54, 5, s. 453-456
Polskie słowa kluczowe: Wścieklizna - profilaktyka ; Szczepienia ochronne ; Białystok
Angielskie słowa kluczowe: Rabies - prevention & control ; Vaccination ; Białystok
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
121/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Joanna M[aria] Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Odczyny wątrobowe w wybranych chorobach zakaźnych.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2003 : 3, s. 48-54
Polskie słowa kluczowe: Choroby zakaźne ; Wątroba
Angielskie słowa kluczowe: Communicable diseases ; Liver
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
122/503
Autorzy: Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Joanna M[aria] Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Maciej Kondrusik.
Tytuł oryginału: Pathogenetic complexity, difficulties in diagnosis and therapy of Lyme disease.
Tytuł całości: W: V Międzynarodowe Sympozjum. Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne. Kazimierz Dolny, 12 - 15 maja 2003.
Opis fizyczny: s. 120
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - diagnostyka ; Choroba z Lyme - etiopatogeneza ; Choroba z Lyme - leczenie ; Grupa Borrelia burgdorferi - chorobotwórczość
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - diagnosis ; Lyme disease - etiology ; Lyme disease - therapy ; Borrelia burgdorferi group - pathogenicity
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
123/503
Autorzy: Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Joanna M[aria] Zajkowska, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Maciej Kondrusik, Sambor S. Grygorczuk, Renata Świerzbińska.
Tytuł oryginału: Problemy patogenetyczno-kliniczne boreliozy z Lyme.
Tytuł angielski: Pathogenetic and clinical problems of Lyme borreliosis.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 2003 : T.37 supl. 2, s. 29-38 il. bibliogr. 24 poz. sum.
Uwagi: ; Referaty i doniesienia wygłoszone na posiedzeniu Komisji Radiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN, Warszawa, 25.X.2002.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - etiopatogeneza ; Choroba z Lyme - farmakoterapia ; Choroba z Lyme - immunologia ; Choroba z Lyme - metabolizm ; Borrelia burgdorferi ; Interferon typ II - immunologia ; Interleukina 1 - immunologia ; Białko tkanki nerwowej - metabolizm ; Czynnik martwicy nowotworu alfa - immunologia
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - etiology ; Lyme disease - drug therapy ; Lyme disease - immunology ; Lyme disease - metabolism ; Borrelia burgdorferi ; Interferon type II - immunology ; Interleukin-1 - immunology ; Nerve tissue proteins - metabolism ; Tumor necrosis factor-alpha - immunology
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
124/503
Autorzy: Katarzyna Józefowicz-Kowalewska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Ewa R. Wasilewska, Marek Kowalewski.
Tytuł oryginału: Przebieg boreliozy u dzieci - obserwacje własne.
Tytuł angielski: The course of Lyme disease in children - own observation.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 2003 : 478, 10, s. 849-855
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease ; Child
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
125/503
Autorzy: Magdalena Marcińczyk, Ewa Jabłońska, Aneta Iżycka, Wioletta Pużewska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Stężenia IL-1beta, IL-6 oraz IL-15 w nadsączach hodowli komórkowej PMN oraz w surowicy krwi u chorych na boreliozę z LYME.
Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok, 5-7 czerwca 2003. Plakaty.
Opis fizyczny: s. 171
Polskie słowa kluczowe: Interleukiny - krew ; Choroba z Lyme - immunologia
Angielskie słowa kluczowe: Interleukins - blood ; Lyme disease - immunology
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
126/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Stężenie zapalnych protein MIP-1alpha i MIP-1beta oraz interleukiny 8 (IL-8) w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym w przebiegu neuroboreliozy.
Tytuł angielski: Serum- and cerebrospinal fluid concentration of inflammatory proteins MIP-1alpha and MIP-1beta and of interleukin 8 (IL-8) in the course of borreliosis.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 2003 : 37, 1, s. 73-87
Polskie słowa kluczowe: Cytokiny - analiza ; Neuroborelioza z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Cytokines - analysis ; Lyme neuroborreliosis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
127/503
Autorzy: Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Joanna M[aria] Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Maciej Kondrusik, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz.
Tytuł oryginału: The conservative management of encephalopathy and hepatic coma.
Czasopismo: Medical Science Monitor
Szczegóły: 2003 : Vol. 9 suppl. 2, s. 68 - 71 bibliogr. 44 poz. sum.
Uwagi: 6th Scientific Conference of the Polish Association for the Study of the Liver (PASL) on: Emergency States in Hepatology Progress in Hepatology, Międzyzdroje, Poland 22nd - 24th May 2003. Proceedings Book. Abstracts Book.
Polskie słowa kluczowe: Śpiączka wątrobowa - leczenie
Angielskie słowa kluczowe: Hepatic encephalopathy - therapy
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
128/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Wirus ospy prawdziwej jako broń biologiczna.
Tytuł angielski: Vaccinia virus as biological weapon.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 14, 80, s. 150-152
Polskie słowa kluczowe: Ospa prawdziwa ; Bioterroryzm
Angielskie słowa kluczowe: Smallpox ; Bioterrorism
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
129/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Wirusowe gorączki krwotoczne jako broń biologiczna.
Tytuł angielski: Viral haemorrhagic fevers as a biological weapon.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 14 nr 80, s. 146-149 bibliogr. 34 poz. abstr. streszcz.
Polskie słowa kluczowe: Gorączki krwotoczne wirusowe ; Bioterroryzm
Angielskie słowa kluczowe: Hemorrhagic fevers, viral ; Bioterrorism
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
130/503
Autorzy: Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Joanna M[aria] Zajkowska, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Maciej Kondrusik, Sambor S. Grygorczuk.
Tytuł oryginału: Wirusowe zakażenia szpitalne - problemem współczesnego szpitalnictwa.
Tytuł angielski: Viral nosocomial infections - the problem of contemporary hospital management.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2003 : Vol. 57, s. 321-327 bibliogr. 28 poz. streszcz.
Polskie słowa kluczowe: Zakażenie szpitalne
Angielskie słowa kluczowe: Cross infection
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
131/503
Autorzy: Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Joanna M[aria] Zajkowska, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Maciej Kondrusik, Sambor S. Grygorczuk.
Tytuł oryginału: Wirusowe zakażenia szpitalne - problemem współczesnego szpitalnictwa.
Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok, 5-7 czerwca 2003. Referaty.
Opis fizyczny: s. 37
Polskie słowa kluczowe: Zakażenie szpitalne - profilaktyka ; Wirusy
Angielskie słowa kluczowe: Cross infection - prevention & control ; Viruses
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
132/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Joanna M[aria] Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Wpływ antybiotykoterapii na stężenie wybranych cytokin prozapalnych : interleukiny - IL-1, IL-6 oraz czynnika martwicy nowotworu-TNF-alfa w surowicy chorych z boreliozą z Lyme.
Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok, 5-7 czerwca 2003. Plakaty.
Opis fizyczny: s. 163
Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwbakteryjne - stosowanie lecznicze ; Cytokiny - krew ; Cytokiny - wpływ środków chemicznych ; Choroba z Lyme - farmakoterapia
Angielskie słowa kluczowe: Anti-bacterial agents - therapeutic use ; Cytokines - blood ; Cytokines - drug effects ; Lyme disease - drug therapy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
133/503
Autorzy: Ewa Jabłońska, Magdalena Marcińczyk, Aneta Iżycka, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Wpływ interleukiny 15 na aktywność neutrofilów w przebiegu boreliozy z Lyme.
Tytuł angielski: Effect of interleukin 15 on the activity of PMN during Lyme borreliosis.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 15 nr 87, s. 249-252
Polskie słowa kluczowe: Interleukina 15 ; Neutrofile ; Choroba z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Interleukin-15 ; Neutrophils ; Lyme disease
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
134/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Joanna M[aria] Zajkowska, Renata Świerzbińska, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał przeciw Francisella tularensis we krwi długoletnich pracowników leśnictwa na terenie Województwa Podlaskiego.
Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok, 5-7 czerwca 2003. Plakaty.
Opis fizyczny: s. 261
Polskie słowa kluczowe: Francisella tularensis - izolowanie i oczyszczanie ; Podlasie
Angielskie słowa kluczowe: Francisella tularensis - isolation & purification ; Podlasie
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
135/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Teresa Biedzińska, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Renata Świerzbińska, Stefan Saniutycz-Kuroczycki, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) w województwie podlaskim w latach 1993-2002.
Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok, 5-7 czerwca 2003. Plakaty.
Opis fizyczny: s. 165
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - epidemiologia ; Podlasie
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - epidemiology ; Podlasie
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
136/503
Autorzy: Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Joanna M[aria] Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, M[aciej] Kondrusik.
Tytuł oryginału: Zawiłości patogenetyczne i wynikające z nich trudności diagnostyczno - terapeutyczne choroby z Lyme.
Tytuł angielski: Pathogenetic complexity, difficulties in diagnosis and therapy of Lyme disease.
Tytuł całości: W: Stawonogi i żywiciele. Pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka. Lublin: Liber 2003.
Opis fizyczny: s. 185 - 199 tab. bibliogr. 52 poz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - etiopatogeneza ; Choroba z Lyme - diagnostyka ; Choroba z Lyme - leczenie ; Borrelia burgdorferi
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - etiology ; Lyme disease - diagnosis ; Lyme disease - therapy ; Borrelia burgdorferi
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
137/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Zjawisko apoptozy w boreliozie z Lyme.
Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok, 5-7 czerwca 2003. Plakaty.
Opis fizyczny: s. 155
Polskie słowa kluczowe: Apoptoza ; Choroba z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Apoptosis ; Lyme disease
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
138/503
Autorzy: Joanna M[aria] Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Khalid Al-Azazi, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Bąblowica w północno-wschodniej Polsce - wybrane aspekty epidemiologiczne, diagnostyczne i kliniczne.
Tytuł angielski: Echinococcosis in north-eastern Poland - the epidemiological, diagnostic and clinical aspects.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2002 : 13, 76, s. 321-325
Polskie słowa kluczowe: Bąblowica wątroby - epidemiologia ; Bąblowica wątroby - diagnostyka
Angielskie słowa kluczowe: Echinococcosis, hepatic - diagnosis ; Echinococcosis, hepatic - epidemiology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
139/503
Autorzy: Katarzyna Józefowicz-Kowalewska, Ewa Róża Wasilewska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Borelioza z Lyme u dzieci Podlasia.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2002 : 56, supl.1, s. 129
Uwagi: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 7 czerwca 2002
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
140/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Patricia Coyle, Jolanta Ostrowska, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik.
Tytuł oryginału: Comparative study of early Lyme disease : Erythema migrans in New York State and Northeastern Poland.
Czasopismo: Medical Science Monitor
Szczegóły: 2002 : Vol. 8 no 1, s. CR37-43 il. tab. bibliogr. 30 poz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - diagnostyka ; Rumień przewlekły wędrujący - diagnostyka ; Choroba z Lyme - patomorfologia
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - diagnosis ; Erythema chronicum migrans - diagnosis ; Lyme disease - pathology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
141/503
Autorzy: Bogumiła Skotarczuk, Beata Wodecka, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Czułość techniki PCR w wykrywaniu DNA Borrelia burgdorferi sensu lato w różnych izolatach.
Tytuł angielski: Sensitivity of Pcr method for detection of DNA of Borrelia burgdorferi sensu lato in different isolates.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2002 : T. 56 supl. 1, s. 73-79
Uwagi: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 7 czerwca 2002
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - diagnostyka ; Borrelia - genetyka
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - diagnosis ; Borrelia - genetics
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
142/503
Autorzy: Aneta Iżycka, Ewa Jabłońska, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ekspresja cząsteczek adhezyjnych na neutrofilach krwi obwodowej u chorych z boreliozą z Lyme.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2002 : supl. 1, s. 134
Uwagi: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 7 czerwca 2002
Polskie słowa kluczowe: Neutrofile ; Choroba z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Neutrophils ; Lyme disease
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
143/503
Autorzy: A[neta] Iżycka, E[wa] Jabłońska, J[oanna] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Evaluation of neutrophil (PMN) phagocytic activity correlating to IFN-Gamma and GM-CSF concentrations in serum of patients with Lyme disease.
Czasopismo: Medicine et Maladies Infectieuses
Szczegóły: 2002 : 32, s. 725-729
Polskie słowa kluczowe: Neutrofile ; Choroba z Lyme - immunologia ; Interferon typ II ; Borrelia burgdorferi
Angielskie słowa kluczowe: Neutrophils ; Lyme disease - immunology ; Interferon type II ; Borrelia burgdorferi
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.339
Punktacja MNiSW: 7.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Current Contents - Clinical Medicine
144/503
Autorzy: M[agdalena] Marcińczyk, E[wa] Jabłońska, L. Talarek, A[neta] Iżycka, W[ioletta] Pużewska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, J[akub] Jabłoński.
Tytuł oryginału: IL-15 in the culture supernatants of PMN and PBMC and the serum levels of patients with Lyme disease.
Czasopismo: Central European Journal of Immunology
Szczegóły: 2002 : Vol. 27 supl. 1, s. 72
Uwagi: XI Polish Society for Immunology Congress, Olsztyn, 18-21 September, 2002
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - immunologia ; Neutrofile ; Interleukina 15 - analiza
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - immunology ; Neutrophils ; Interleukin-15 - analysis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
145/503
Autorzy: E[wa] Jabłońska, M[agdalena] Marcińczyk, A[neta] Iżycka, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, J[akub] Jabłoński.
Tytuł oryginału: IL-1beta, IL-1Ra and sIL-1RII in the culture supernatants of PMN and PBMC from patients with Lyme disease.
Czasopismo: Journal of Interferon and Cytokine Research
Szczegóły: 2002 : Vol. 22 supl. 1, s. S-162
Uwagi: Joint Meeting The International Society for Interferon and Cytokine Research (ISICR), The International Cytokine Society (ICS), The Society for Leukocyte Biology (SLB) and The European Cytokine Society (ECS) "Cytokines and interferons 2002", Turin, 6-10 October, 2002
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme ; Interleukiny - analiza
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease ; Interleukins - analysis
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
146/503
Autorzy: W[ioletta] Pużewska, E[wa] Jabłońska, M[agdalena] Marcińczyk, A[neta] Iżycka, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: IL-6 in the culture supernatants of PMN and PBMC with Lyme disease.
Czasopismo: Central European Journal of Immunology
Szczegóły: 2002 : Vol. 27 supl. 1, s. brak
Uwagi: XI Polish Society for Immunology Congress, Olsztyn, 18-21 September, 2002
Polskie słowa kluczowe: Interleukina 6 - analiza ; Choroba z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease ; Interleukin-6 - analysis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
147/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Dorota Mierzyńska, Agnieszka Zdrodowska, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Justyna Pryszmont, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Kleszczowe zapalenie mózgu (kzm) w latach 1997-2001 w materiale Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji AMB.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2002 : T. 56 supl. 1, s. 123-124
Uwagi: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 7 czerwca 2002
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - epidemiology
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
148/503
Autorzy: J[oanna] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Nowe aspekty patogenetyczne boreliozy z Lyme.
Tytuł angielski: New aspects of the pathogenesis of Lyme disease.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2002 : T. 56, supl. 1, s. 57-67
Uwagi: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 7 czerwca 2002
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - etiopatogeneza
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - etiology
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
149/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Marzanna Makarewicz-Płońska, Artur Witek, Ryszard Farbiszewski, Joanna Zajkowska, Bożena Michalska.
Tytuł oryginału: Obniżenie mechanizmów obrony antyoksydacyjnej w płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych z kleszczowym zapaleniem mózgu.
Tytuł angielski: Decreased antioxidant-defence mechanisms in cerebrospinal fluid (CSF) in patients with tick-borne encephalitis (TBE).
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 2002 : 36, 4, s. 767-776
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - enzymologia ; Enzymy - płyn mózgowo-rdzeniowy
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - enzymology ; Enzymes - cerebrospinal fluid
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Embase
150/503
Autorzy: Przemysław Wielgat, Anna Stypułkowska, Sławomir Pancewicz, Krzysztof Zwierz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Joanna Zajkowska.
Tytuł oryginału: Ocena aktywności N-acetylo-beta-D-heksozoaminidazy w surowicy chorych z boreliozowym zapaleniem stawów.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2002 : supl. 1, s. 136
Uwagi: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 7 czerwca 2002
Polskie słowa kluczowe: Beta-N-acetyloheksozoaminidazy ; Choroba z Lyme ; Zapalenie stawów
Angielskie słowa kluczowe: Beta-N-Acetylhexosaminidases ; Lyme disease ; Arthritis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
151/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Elżbieta Skrzydlewska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Anna Stankiewicz, Maciej Kondrusik.
Tytuł oryginału: Ocena potencjału oksydoredukcyjnego u chorych z neuroboreliozą.
Tytuł angielski: Evaluation of oxidoreductive potential of patients with neuroborreliosis.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2002 : 56, 3, s. 425-433
Polskie słowa kluczowe: Neuroborelioza z Lyme ; Reaktywne formy tlenu
Angielskie słowa kluczowe: Lyme neuroborreliosis ; Reactive oxygen species
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
152/503
Autorzy: Aneta Iżycka, Ewa Jabłońska, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ocena stężenia IFN-gamma i GM-CSF w surowicy chorych na boreliozę z Lyme.
Tytuł angielski: IFN-gamma and GM-CSF concentration in serum of patients with Lyme disease.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2002 : T. 13, 78, s. 459-461
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - immunologia ; Interferon typ II - krew ; Czynnik stymulujący kolonie granulocyt-makrofag - krew
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - immunology ; Interferon type II - blood ; Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
153/503
Autorzy: Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Renata Świerzbińska.
Tytuł oryginału: Ocena stężenia IFN-gamma, IL-6, IL-12 i IL-15 w płynie mózgowo-rdzeniowym chorych z neuroboreliozą.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2002 : supl. 1, s. 138
Uwagi: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 7 czerwca 2002
Polskie słowa kluczowe: Interleukiny - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Neuroborelioza z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Interleukins - cerebrospinal fluid ; Lyme neuroborreliosis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
154/503
Autorzy: Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Sambor Grygorczuk.
Tytuł oryginału: Ocena stężenia IFN-gamma, IL-6, IL-12 i IL-15 w surowicy chorych z neuroboreliozą.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2002 : supl. 1, s. 137
Uwagi: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 7 czerwca 2002
Polskie słowa kluczowe: Interleukiny - analiza ; Neuroborelioza z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Interleukins - analysis ; Lyme neuroborreliosis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
155/503
Autorzy: S[ławomir] A[ndrzej] Pancewicz, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ocena stężenia przeciwciał przeciw wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) po przeprowadzonym uodpornieniu szczepionką FSME IMMUN Inject.
Tytuł angielski: The evaluation of anti-TBE virus antibodies serum concentration after FSME Inject vaccine administration.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2002 : T. 56 supl. 1, s. 116-121
Uwagi: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 7 czerwca 2002
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - profilaktyka ; Szczepionki
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - prevention & control ; Vaccines
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
156/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Jolanta Wysocka, Renata Lipartowska, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ocena wpływu antybiotykoterapii na fagocytozę i metabolizm tlenowy granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u chorych z postacią stawową boreliozy.
Tytuł angielski: The evaluation of antibiotic therapy influences on phagocytosis and oxidative metabolism of polymorphonuclear leukocytes of patients with Lyme arthritis.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2002 : T. 13, 75, s. 204-207
Polskie słowa kluczowe: Neutrofile - wpływ środków chemicznych ; Choroba z Lyme - farmakoterapia ; Fagocytoza - wpływ środków chemicznych
Angielskie słowa kluczowe: Neutrophils - drug effects ; Lyme disease - drug therapy ; Phagocytosis - drug effects
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
157/503
Autorzy: Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Sambor Grygorczuk.
Tytuł oryginału: Ocena zachowania się stężenia IFN-gamma, IL-6, IL-12 i IL-15 w surowicy chorych z Lyme arthritis.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2002 : supl. 1, s. 136
Uwagi: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 7 czerwca 2002
Polskie słowa kluczowe: Interleukiny ; Choroba z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Interleukins ; Lyme disease
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
158/503
Autorzy: Ewa Jabłońska, Wioletta Pużewska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Sławomir Pancewicz.
Tytuł oryginału: Ocena zdolności neutrofilów do uwalniania IL-6 w przebiegu boreliozy z Lyme.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2002 : supl. 1, s. 135
Uwagi: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 7 czerwca 2002
Polskie słowa kluczowe: Neutrofile ; Interleukina 6 ; Choroba z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Neutrophils ; Interleukin-6 ; Lyme disease
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
159/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Pałeczka Yersinia pestis jako niebezpieczna broń biologiczna.
Tytuł angielski: Yersinia pestis as a dangerous biological weapon.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 2002 : T. 53, 4, s. 343-348
Polskie słowa kluczowe: Bioterroryzm ; Yersinia pestis ; Dżuma
Angielskie słowa kluczowe: Bioterrorism ; Plague ; Yersinia pestis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
160/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Dorota Mierzyńska, Agnieszka Zdrodowska, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Justyna Pryszmont, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Przebieg kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) u chorych hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji AMB w roku 2001.
Tytuł angielski: The course of the tick-borne encephalitis (TBE) in the material of the Department of Infectious diseases and neuroinfections in Białystok in the year 2001.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2002 : 56, 4, s. 595-604
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe ; Białystok
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne ; Białystok
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
161/503
Autorzy: Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz.
Tytuł oryginału: Selected pathogenic and clinical aspects of Lyme borreliosis.
Tytuł całości: W: IV Międzynarodowe Sympozjum "Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne", Kazimierz Dolny, 6-9 maja 2002. Lublin: Akademia Medyczna 2002
Opis fizyczny: s. 78
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
162/503
Autorzy: Joanna M[aria] Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Sambor Grygorczuk.
Tytuł oryginału: Serum concentration of TNF-alpha and IL-1beta in patients with chronic Hepatitis C treated with interferon alpha - a preliminary report.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 2002 : Vol. 47, s. 276-286
Polskie słowa kluczowe: Czynnik martwicy nowotworu alfa - analiza ; Interleukina 1 - krew ; Zapalenie wątroby C przewlekłe - farmakoterapia ; Interferon alfa - stosowanie lecznicze
Angielskie słowa kluczowe: Tumor necrosis factor-alpha - analysis ; Interleukin-1 - blood ; Hepatitis C, chronic - drug therapy ; Interferon-alpha - therapeutic use
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 3.000
Inne bazy podające opis: Medline
163/503
Autorzy: Sambor Sebastian Grygorczuk, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska, Renata Świerzbińska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Stężenia makrofagowych protein zapalnych MIP-1alpha i MIP-1beta oraz interleukiny 8 w rumieniu wędrującym.
Tytuł angielski: Concentrations of macrophage inflammatory proteins MIP-1alpha and MIP-1beta and of interleukin 8 in course of erythema migrans.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2002 : 12, 72, s. 458-461
Polskie słowa kluczowe: Rumień przewlekły wędrujący ; Choroba z Lyme ; Chemokiny - analiza
Angielskie słowa kluczowe: Erythema chronicum migrans ; Lyme disease ; Chemokines - analysis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
164/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Stężenie zapalnych protein MIP-1alpha i MIP-1beta oraz interleukiny 8 (IL-8) w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym w przebiegu neuroboreliozy.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2002 : T. 56 supl. 1, s. 133
Uwagi: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 7 czerwca 2002
Polskie słowa kluczowe: Chemokiny - analiza ; Neuroborelioza z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Chemokines - analysis ; Lyme neuroborreliosis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
165/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Dorota Mierzyńska, Agnieszka Zdrodowska, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Justyna Pryszmont, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Tick-borne encephalitis in north-eastern Poland in 1997-2001 : a retrospective study.
Czasopismo: Scandinavian Journal of Infectious Diseases
Szczegóły: 2002 : 34, 12, s. 904-909
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - epidemiologia ; Polska
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - epidemiology ; Poland
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.023
Punktacja MNiSW: 9.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska ; Current Contents - Life Sciences ; Current Contents - Clinical Medicine
166/503
Autorzy: Dorota Mierzyńska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Tularemia jako potencjalna broń bioterrorystów.
Tytuł angielski: Tularemia as a potential weapon of bioterrorists.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 2002 : T. 53, 3, s. 279-281
Polskie słowa kluczowe: Tularemia ; Bioterroryzm
Angielskie słowa kluczowe: Tularemia ; Bioterrorism
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
167/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Wąglik jako broń biologiczna.
Tytuł angielski: Anthrax as biowarfare weapon.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 2002 : T. 53, 2, s. 167-172
Polskie słowa kluczowe: Wąglik ; Bioterroryzm
Angielskie słowa kluczowe: Anthrax ; Bioterrorism
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
168/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Joanna M[aria] Zajkowska, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Wpływ antybiotykoterapii na stężenie cytokin prozapalnych : interleukin IL-1, IL-6 oraz czynnika martwicy nowotworu TNF-alfa w surowicy chorych z boreliozą z Lyme.
Tytuł angielski: The influence of antibiotic therapy on serum concentration of proinflammatory cytokines : IL-1, IL-6, TNF-alpha in patients with different clinical forms of Lyme disease.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 2002 : 55, 5-6, s. 276-281
Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwbakteryjne - stosowanie lecznicze ; Cytokiny - analiza ; Choroba z Lyme - farmakoterapia
Angielskie słowa kluczowe: Anti-bacterial agents - therapeutic use ; Cytokines - analysis ; Lyme disease - drug therapy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
169/503
Autorzy: Ewa Jabłońska, Magdalena Marcińczyk, Aneta Iżycka, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Maciej Kondrusik.
Tytuł oryginału: Wpływ IL-15 na aktywność neutrofilów w przebiegu boreliozy z Lyme.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2002 : supl. 1, s. 134-135
Uwagi: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 7 czerwca 2002
Polskie słowa kluczowe: Interleukina 15 ; Neutrofile ; Choroba z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Interleukin-15 ; Neutrophils ; Lyme disease
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
170/503
Autorzy: Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz.
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty patogenetyczno-kliniczne boreliozy z Lyme.
Tytuł angielski: Selected pathogenic and clinical aspects of Lyme borreliosis.
Tytuł całości: W: Stawonogi w medycynie, pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka. Lublin: Wydawnictwo Drukarnia Liber 2002.
Opis fizyczny: s. 239-248 bibliogr. 25 poz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
171/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Katarzyna Puciło, Renata Świerzbińska, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał przeciwko Ehrlichia chaffeensis wśród chorych pokłutych przez kleszcze.
Tytuł angielski: Ehrlichia chaffeensis antibodies prevalence among patients bitten by ticks.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2002 : T. 13, 78, s. 462-464
Polskie słowa kluczowe: Ehrlichia chaffeensis ; Przeciwciała ; Erlichioza
Angielskie słowa kluczowe: Ehrlichiosis ; Antibodies ; Ehrlichia chaffeensis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
172/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Andrzej Ustymowicz, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik.
Tytuł oryginału: Zmiany OUN u chorej z boreliozą z Lyme w postaci skórnej Acrodermatitis chronica atrophicans - opis przypadku.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2002 : T. 56 supl. 1, s. 132
Uwagi: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 7 czerwca 2002
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme ; Zapalenie skóry kończyn zanikowe
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease ; Acrodermatitis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
173/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Waldemar Krupa, Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Dżina Droń.
Tytuł oryginału: Bakteryjne zapalenie wsierdzia w materiale własnym.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 2001 : T. 105, s. 100
Uwagi: Pamiętnik XXXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Poznań, 19-22.09.2001.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie wsierdzia bakteryjne
Angielskie słowa kluczowe: Endocarditis, bacterial
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
174/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Ewa Siwak, Irena Snarska-Furła, Waldemar Krupa, Renata Świerzbińska, Aneta Iżycka, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Borelioza z Lyme - choroba zawodowa leśników.
Czasopismo: Problemy Medycyny Społecznej
Szczegóły: 2001, 34, s. 174-182
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - epidemiologia ; Choroby zawodowe ; Leśnictwo
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - epidemiology ; Occupational diseases ; Forestry
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
175/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Chemokiny w zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych o różnej etiologii.
Tytuł angielski: Chemokines in meningitis of different etiologies.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2001 : 10, 56, s. 117-121
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - płyn mózgowo-rdzeniowy ; Chemokiny ; Płyn mózgowo-rdzeniowy - chemia
Angielskie słowa kluczowe: Meningitis - cerebrospinal fluid ; Chemokines ; Cerebrospinal fluid - chemistry
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
176/503
Autorzy: J[oanna] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, R[enata] Świerzbińska.
Tytuł oryginału: Concentration of soluble CD4, CD8 and CD25 receptors in early localized and early disseminated Lyme borreliosis.
Czasopismo: Infection
Szczegóły: 2001 : 29, 2, s. 71-74
Polskie słowa kluczowe: Antygeny CD4 - analiza ; Receptory antygenów limfocytów T - analiza ; Receptory interleukiny 2 - analiza ; Choroba z Lyme - immunologia
Angielskie słowa kluczowe: Antigens, CD4 - analysis ; Receptors, antigen, T-cell - analysis ; Receptors, interleukin-2 - analysis ; Lyme disease - immunology
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.250
Punktacja MNiSW: 9.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska ; Current Contents - Life Sciences ; Current Contents - Clinical Medicine
177/503
Autorzy: Adam Pietruczuk, Joanna M[aria] Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Cytokiny prozapalne w odpowiedzi humoralnej.
Tytuł angielski: Proinflammatory cytokines in humoral immune response.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2001 : T. 11, 65, s. 434-437
Polskie słowa kluczowe: Cytokiny - fizjologia ; Mediatory procesu zapalnego ; Synteza przeciwciał ; Zapalenie - immunologia
Angielskie słowa kluczowe: Cytokines - physiology ; Inflammation mediators ; Antibody formation ; Inflammation - immunology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
178/503
Autorzy: Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz.
Tytuł oryginału: Częstość wykrywania przeciwciał przeciwko Toxocara canis i objawy kliniczne u mieszkańców północno-wschodniej Polski.
Tytuł angielski: The frequency of detection of antibodies against Toxocara canis and clinical symptoms in inhabitants of North Eastern Poland.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2001 : T. 10, 57, s. 168-170
Polskie słowa kluczowe: Toksokaroza - epidemiologia ; Toxocara canis - izolowanie i oczyszczanie ; Przeciwciała przeciw robakom obłym ; Polska - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: Toxocariasis - epidemiology ; Toxocara canis - isolation & purification ; Antibodies, helminth ; Poland - epidemiology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
179/503
Autorzy: S. Tylewska-Wierzbanowska, T. Chmielewski, M[aciej] Kondrusik, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, W. Sawicki, K. Sułtek.
Tytuł oryginału: First cases of acute human granulocytic ehrlichiosis in Poland.
Czasopismo: European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases
Szczegóły: 2001 : 20, 3, s. 196-198
Polskie słowa kluczowe: Erlichioza - diagnostyka ; Reakcja łańcuchowa polimerazy ; Przeciwciała bakteryjne - krew
Angielskie słowa kluczowe: Erlichiosis - diagnosis ; Polymerase chain reaction ; Antibodies, bacterial - blood
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.386
Punktacja MNiSW: 9.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska ; Current Contents - Life Sciences
180/503
Autorzy: S[ławomir] A[ndrzej] Pancewicz, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, R[enata] Świerzbińska, M[aciej] Kondrusik, J[oanna] Zajkowska, S[ambor] Grygorczuk.
Tytuł oryginału: Narażenie pracowników leśnictwa w północno-wschodniej Polsce na zakażenie Borrelia burgdorferi (B.b).
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2001 : T. 55 supl. 3, s. 212
Uwagi: Konferencja Naukowa PTEiLChZ "Zakażenia ogólnoustrojowe - współczesne zagrożenie", Bydgoszcz, 20-22 września 2001
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - epidemiology
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
181/503
Autorzy: Eugeniusz Tarasów, Andrzej Ustymowicz, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Neuroborelioza : badania obrazowe OUN (CT i MR) u 14 chorych. Doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Neuroborreliosis : CT and MR findings in 14 cases. Preliminary communication.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 2001 : T. 35, 5, s. 803-813
Polskie słowa kluczowe: Neuroborelioza z Lyme - radiografia ; Spektroskopia rezonansu magnetycznego ; Choroby układu nerwowego ośrodkowego - radiografia ; Tomografia rentgenowska komputerowa
Angielskie słowa kluczowe: Lyme neuroborreliosis - radiography ; Central nervous system diseases - radiography ; Magnetic resonance spectroscopy ; Tomography, X-ray computed
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
182/503
Autorzy: Joanna M[aria] Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Jolanta Wysocka, Sławomir Pancewicz, Alina Lipska, Edwina Kasprzycka.
Tytuł oryginału: Ocena liczby płytek i ich parametrów morfologicznych u chorych zakażonych Borrelia burgdorferi.
Tytuł angielski: Estimation of platelet counts and their morphological parameters in patients infected by Borrelia burgdorferi.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 2001 : 54, 11-12, s. 668-673
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - krew ; Liczba płytek krwi
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - blood ; Platelet count
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
183/503
Autorzy: S[ławomir] A[ndrzej] Pancewicz, E[lżbieta] Skrzydlewska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ocena potencjału oksydoredukcyjnego płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) u chorych z neuroboreliozą.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2001 : T. 55 supl. 3, s. 211-212
Uwagi: Konferencja Naukowa PTEiLChZ "Zakażenia ogólnoustrojowe - współczesne zagrożenie", Bydgoszcz, 20-22 września 2001
Polskie słowa kluczowe: Płyn mózgowo-rdzeniowy ; Choroba z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Cerebrospinal fluid ; Lyme neuroborreliosis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
184/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ocena wpływu antybiotykoterapii na fagocytozę i metabolizm tlenowy granuloctów obojętnochłonnych krwi obwodowej u chorych z Lyme arthritis.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 2001 : T. 105, s. 76
Uwagi: Pamiętnik XXXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Poznań, 19-22.09.2001.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - farmakoterapia ; Granulocyty - wpływ środków chemicznych ; Fagocytoza
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - drug therapy ; Granulocytes - drug effects ; Phagocytosis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
185/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Elżbieta Skrzydlewska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik.
Tytuł oryginału: Role of reactive oxygen species (ROS) in patients with erythema migrans, an early manifestation of Lyme borreliosis.
Czasopismo: Medical Science Monitor
Szczegóły: 2001 : T. 7, 6, s. 1230-1235
Polskie słowa kluczowe: Reaktywne formy tlenu ; Rumień przewlekły wędrujący - metabolizm ; Choroba z Lyme - powikłania ; Antyoksydanty
Angielskie słowa kluczowe: Reactive oxygen species ; Erythema chronicum migrans - metabolism ; Lyme disease - complications ; Antioxidants
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
186/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Renata Świerzbińska, Maciej Kondrusik, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Stężenia makrofagowych protein zapalnych MIP-1alfa i MIP-1beta oraz interleukiny 8 w surowicy chorych z boreliozowym zapaleniem stawów.
Tytuł angielski: Concentrations of macrophage inflammatory proteins MIP-1alpha and MIP-1beta and of interleukin 8 in serum of patients with Lyme arthritis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2001 : 39, 4, s. 315-325
Polskie słowa kluczowe: Białka zapalne makrofagów - analiza ; Interleukina 8 - analiza ; Choroba z Lyme - krew ; Zapalenie stawów - krew
Angielskie słowa kluczowe: Macrophage inflammatory proteins - analysis ; Interleukin-8 - analysis ; Lyme disease - blood ; Arthritis - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
187/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Stężenie czynnika martwicy nowotworów alfa i interleukiny 1beta w surowicy chorych na kleszczowe zapalenie mózgu.
Tytuł angielski: Tumor necrosis factor alpha and interleukine 1beta in serum of patients with tick-borne encephalitis.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2001 : 11, 61, s. 26-28
Polskie słowa kluczowe: Czynnik martwicy nowotworu alfa - analiza ; Interleukina 1 - analiza ; Zapalenie mózgu kleszczowe - krew
Angielskie słowa kluczowe: Tumor necrosis factor-alpha - analysis ; Interleukin-1 - analysis ; Encephalitis, tick-borne - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
188/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, R[enata] Świerzbińska, S[ławomir] A[ndrzej] Pancewicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Stężenie SCD4, SCD8 i SCD25, oraz IFN gamma i IL-4 w hodowli limfocytów pobranych od chorych z Lyme arthritis po stymulacji B. burgdorferi.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 2001 : T. 105, s. 76
Uwagi: Pamiętnik XXXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Poznań, 19-22.09.2001.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - immunologia ; Limfocyty ; Antygeny - analiza ; Cytokiny - analiza
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - immunology ; Lymphocytes ; Antigens - analysis ; Cytokines - analysis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
189/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Barbara Olszewska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska, Sambor Grygorczuk, Renata Świerzbińska.
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty epidemiologiczne boreliozy z Lyme wśród mieszkańców województwa podlaskiego.
Tytuł angielski: Epidemiologic aspects of Lyme borreliosis among the inhabitants of Podlasie Province.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2001 : T. 55, supl. 3, s. 187-194
Uwagi: Konferencja Naukowa PTEiLChZ "Zakażenia ogólnoustrojowe - współczesne zagrożenie", Bydgoszcz, 20-22 września 2001
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - epidemiologia ; Przeciwciała bakteryjne - krew ; Borrelia burgdorferi - izolowanie i oczyszczanie ; Choroby zawodowe - epidemiologia ; Podlasie
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - epidemiology ; Antibodies, bacterial - blood ; Borrelia burgdorferi - isolation & purification ; Occupational diseases - epidemiology ; Podlasie
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
190/503
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Janusz Myśliwiec, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Ida Kinalska.
Tytuł oryginału: Zaburzenia endokrynologiczne w zespole AIDS.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 2001 : Vol. 105 no. 3, s. 241-247 bibliogr. 19 poz.
Polskie słowa kluczowe: AIDS ; Endokrynologia
Angielskie słowa kluczowe: Acquired immunodeficiency syndrome ; Endocrinology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
191/503
Autorzy: S[ławomir] A[ndrzej] Pancewicz, B. Olszewska, M[aciej] Kondrusik, J[oanna] M[aria] Zajkowska, S[ambor] Grygorczuk, R[enata] Świerzbińska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Zachorowalność na boreliozę z Lyme w latach 1996-2000 wśród mieszkańców województwa podlaskiego.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2001 : T. 55 supl. 3, s. 211
Uwagi: Konferencja Naukowa PTEiLChZ "Zakażenia ogólnoustrojowe - współczesne zagrożenie", Bydgoszcz, 20-22 września 2001
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - epidemiology
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
192/503
Autorzy: T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, R[enata] Świerzbińska, J[oanna] M[aria] Zajkowska, A[neta] Iżycka-Herman, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, M[aciej] Kondrusik.
Tytuł oryginału: Aktualne możliwości diagnostyki boreliozy z Lyme.
Tytuł angielski: Actual diagnostic possibilities of Lyme borreliosis.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : 8, 43, s. 69-71
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - diagnostyka
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
193/503
Autorzy: Joanna M[aria] Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Jolanta Wysocka, Maciej Kondrusik, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Sambor Grygorczuk.
Tytuł oryginału: Analysis of some peripheral blood lymphocyte subsets in relation to Borrelia burgdorferi antibodies in patients with Lyme disease.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 2000 : Vol. 45, s. 184-198
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - krew ; Choroba z Lyme - immunologia ; Subpopulacje limfocytów ; Przeciwciała bakteryjne - analiza ; Borrelia burgdorferi - immunologia ; Limfocyty T
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
194/503
Autorzy: S[ławomir] Pancewicz, E[lżbieta] Skrzydlewska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, M[aciej] Kondrusik, J[oanna] Zajkowska, K. Świerzbińska.
Tytuł oryginału: Antioxidant system and lipid peroxidation in plasma of patients with erythema migrans (EM) - The early, localized form of lyme disease.
Czasopismo: Clinical Microbiology and Infection
Szczegóły: 2000 : no 6 supl., s. 150
Uwagi: 10th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Stockholm 28-31 May 2000. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Rumień ; Choroba z Lyme ; Peroksydacja lipidów
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
195/503
Autorzy: Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Aspekty kliniczno-terapeutyczno-profilaktyczne chorób przenoszonych przez kleszcze.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2000 : T. 54 Supl. 3, s. 209-216 bibliogr. 20 poz.
Uwagi: Zakażenia - Etiopatogeneza, Epidemiologia, Klinika, Profilaktyka, Leczenie, pod red. W. Haloty i M. Pawłowskiej. XV Jubileuszowy Zjazd, Bydgoszcz 21-23 września 2000. Referaty. Warszawa: Państwowy Zakład Higieny 2000.
Polskie słowa kluczowe: Choroby przenoszone przez kleszcze
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
196/503
Autorzy: Aneta Iżycka, Ewa Jabłońska, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Tomasz Iżycki, Justyna Piecuch, Sławomir Pancewicz.
Tytuł oryginału: Bakteriobójcze właściwości granulocytów obojętnochłonnych (PMN) krwi obwodowej u chorych z boreliozą z Lyme.
Tytuł angielski: Bactericidal properties of neutrophilis from peripheral blood (PMN) of patients with Lyme boreliosis.
Czasopismo: Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
Szczegóły: 2000 : 52, 2, s.165-171
Polskie słowa kluczowe: Neutrofile - patofizjologia ; Choroba z Lyme - krew ; Działanie bakteriobójcze krwi ; Fagocytoza ; Wybuch oddechowy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
197/503
Autorzy: J[oanna] M[aria] Zajkowska, P.K. Coyle, M[aciej] Kondrusik, S[ławomir] Pancewicz, J[olanta] Ostrowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, R[enata] Świerzbińska.
Tytuł oryginału: Comparison of erythema migrans (EM) picture of patients from New York State (NYS) and East Poland (EP).
Czasopismo: Clinical Microbiology and Infection
Szczegóły: 2000 : Vol. 6 supl., s. 225
Uwagi: 10th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Stockholm 28-31 May 2000. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Rumień przewlekły wędrujący
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
198/503
Autorzy: M[aciej] Kondrusik, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, R[enata] Świerzbińska, J[oanna] Zajkowska, S[ławomir] Pancewicz.
Tytuł oryginału: Częstość wykrywania przeciwciał przeciw Toxocara canis wśród mieszkańców północno-wschodniej Polski.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2000 : T. 54 Supl. 2, s. 39
Uwagi: Zakażenia - Etiopatogeneza, Epidemiologia, Klinika, Profilaktyka, Leczenie, pod red. W. Haloty i M. Pawłowskiej. XV Jubileuszowy Zjazd, Bydgoszcz 21-23 września 2000. Streszczenia. Warszawa: Państwowy Zakład Higieny 2000.
Polskie słowa kluczowe: Toksokaroza - epidemiologia ; Toxocara canis - izolowanie i oczyszczanie ; Przeciwciała przeciw robakom obłym - krew ; Polska - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: Toxocariasis - epidemiology ; Toxocara canis - isolation & purification ; Antibodies, helminth - blood ; Poland - epidemiology
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
199/503
Autorzy: I[rena] Gudel-Trochimowicz, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, S[ławomir] Pancewicz, R[egina] Popławska, J[oanna] Zajkowska.
Tytuł oryginału: Depressive disorders in patients after recovery from Tick-Borne Encephalitis (TBE).
Czasopismo: Clinical Microbiology and Infection
Szczegóły: 2000 : Vol. 6 supl., s. 23-24
Uwagi: 10th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Stockholm 28-31 May 2000. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - psychologia ; Depresja
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
200/503
Autorzy: Andrzej Ustymowicz, Eugeniusz Tarasów, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik.
Tytuł oryginału: Diagnostyka obrazowa (tk, MR) zmian w przebiegu neuroboreliozy.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2000 : T. 54 Supl. 2, s. 32-33
Uwagi: Zakażenia - Etiopatogeneza, Epidemiologia, Klinika, Profilaktyka, Leczenie, pod red. W. Haloty i M. Pawłowskiej. XV Jubileuszowy Zjazd, Bydgoszcz 21-23 września 2000. Streszczenia. Warszawa: Państwowy Zakład Higieny 2000.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - powikłania
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
201/503
Autorzy: J[oanna] M[aria] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, R[enata] Świerzbińska, S[ławomir] Pancewicz, E[dwina] Kasprzycka.
Tytuł oryginału: Estimation of serum concentration of sCD4, sCD8 and sCD25 of patients with Lyme disease.
Czasopismo: Clinical Microbiology and Infection
Szczegóły: 2000 : Vol. 6 supl., s. 145 tab.
Uwagi: 10th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Stockholm 28-31 May 2000. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme ; Limfocyty T
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
202/503
Autorzy: Aneta Iżycka, Sławomir Pancewicz, Ewa Jabłońska, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Tomasz Iżycki, Maciej Kondrusik.
Tytuł oryginału: Estimation of some parameters of non-specific cellular response in patients with tick-borne encephalitis (TBE).
Czasopismo: Clinical Microbiology and Infection
Szczegóły: 2000 : Vol. 6 supl., s. 150
Uwagi: 10th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Stockholm 28-31 May 2000. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
203/503
Autorzy: A[neta] Iżycka, E[wa] Jabłońska, J[oanna] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Evaluation of neutrophils phagocytic activity challenged with INF-gamma and GM-CSF levels in sera of patients with Lyme borreliosis.
Czasopismo: Medical Science Monitor
Szczegóły: 2000 : Vol. 6 suppl. 3, s. 104
Uwagi: XXIV Congress of the Polish Society of Microbiologists, Białystok 12-15 September 2000. Abstracts. Warszawa: Medical Science International 2000. Medical Science Monitor 2000 Vol. 6 suppl. 3
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - krew ; Neutrofile
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
204/503
Autorzy: T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, M[aciej] Kondrusik, R. Świerzbińska, J[oanna] Zajkowska, S[ławomir] Pancewicz.
Tytuł oryginału: Frequency of Toxacara canis antibody detection in population of North-Eastern Poland.
Czasopismo: Medical Science Monitor
Szczegóły: 2000 : Vol. 6 suppl. 3, s. 68
Uwagi: XXIV Congress of the Polish Society of Microbiologists, Białystok 12-15 September 2000. Abstracts. Warszawa: Medical Science International 2000.
Polskie słowa kluczowe: Toksokaroza - epidemiologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
205/503
Autorzy: J[oanna] M[aria] Zajkowska, P.K. Coyle, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, J[olanta] Ostrowska, M[aciej] Kondrusik, S[ławomir] Pancewicz, R[enata] Świerzbińska.
Tytuł oryginału: General and neurological symptoms in the course of erythema migrans (EM) of patients of New York State (NYS) and East Poland (EP).
Czasopismo: Clinical Microbiology and Infection
Szczegóły: 2000 : Vol. 6 supl., s. 47
Uwagi: 10th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Stockholm 28-31 May 2000. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Rumień ; Objawy neurologiczne - etiopatogeneza
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
206/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Liver reactions in the course of Lyme disease.
Tytuł całości: W: Falk Symposium no 117. Hepatology 2000. Symposium in Honour of Gustav Paumgartner, Munich 4-6 May 2000. [B.m.B.n.; 2000]
Opis fizyczny: s. 31
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme ; Wątroba
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
207/503
Autorzy: Joanna M[aria] Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Maciej Kondrusik, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz.
Tytuł oryginału: Neurologiczne postacie choroby z Lyme.
Tytuł angielski: Neurologic syndromes of Lyme disease.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : 9, 50, s.584-588
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - diagnostyka ; Choroby układu nerwowego - diagnostyka ; Objawy neurologiczne
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
208/503
Autorzy: Aneta Iżycka, Ewa Jabłońska, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Tomasz Iżycki.
Tytuł oryginału: Ocena ekspresji receptorów FcR i CR granulocytów obojętnochłonnych i poziomu krążących kompleksów immunologicznych u chorych z kleszczowym zapaleniem mózgu.
Tytuł angielski: Estimation an expression FcR and CR receptors of PMN and immune complexes level in patients with tick-borne encephalitis (TBE).
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : 10, 5, s. 564-566
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
209/503
Autorzy: Aneta Iżycka, Ewa Jabłońska, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Tomasz Iżycki.
Tytuł oryginału: Ocena ekspresji receptorów FcR i CR granulocytów obojętnochłonnych i poziomu krążących kompleksów immunologicznych u chorych na kleszczowe zapalenie mózgu.
Tytuł angielski: Expression of estimation FcR and CR receptors of PMN and immune complexes level in patients with tick-borne encephalitis (TBE).
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : T. 9, 52, s. 701-703
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - immunologia ; Neutrofile - immunologia ; Kompleks antygen-przeciwciało - krew
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
210/503
Autorzy: Aneta Iżycka, Ewa Jabłońska, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Tomasz Iżycki.
Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów odporności komórkowej nieswoistej u chorych z kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM).
Tytuł angielski: Assessment of selected parameters of non - specific cellular response in patients with tick borne encephalitis (TBE).
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 2000 : 34, 4, s.691-698
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - immunologia ; Odporność komórkowa
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
211/503
Autorzy: S[ławomir] Pancewicz, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, A[rtur] Witek.
Tytuł oryginału: Oxydoreductive potential in plasma of patients with lyme arthritis (LA).
Czasopismo: Clinical Microbiology and Infection
Szczegóły: 2000 : Vol. 6 supl., s. 150
Uwagi: 10th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Stockholm 28-31 May 2000. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - powikłania ; Zapalenie stawów - etiopatogeneza
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
212/503
Autorzy: T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, M[aciej] Kondrusik, S. Tylewska-Wierzbanowska, T. Chmielewski, S[ambor] Grygorczuk, J[oanna] Zajkowska, S[ławomir] Pancewicz.
Tytuł oryginału: Pierwsze 2 przypadki erlichiozy w północno-wschodniej Polsce.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2000 : T. 54 Supl. 2, s. 38-39
Uwagi: Zakażenia - Etiopatogeneza, Epidemiologia, Klinika, Profilaktyka, Leczenie, pod red. W. Haloty i M. Pawłowskiej. XV Jubileuszowy Zjazd, Bydgoszcz 21-23 września 2000. Streszczenia. Warszawa: Państwowy Zakład Higieny 2000.
Polskie słowa kluczowe: Erlichioza
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
213/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Elżbieta Skrzydlewska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Artur Witek, Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska.
Tytuł oryginału: Porównanie zachowania się reaktywnych form tlenu (RTF) u chorych z boreliozowym zapaleniem stawów i u chorych z rumieniem wędrującym.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2000 : T. 54 Supl. 2, s. 34
Uwagi: Zakażenia - Etiopatogeneza, Epidemiologia, Klinika, Profilaktyka, Leczenie, pod red. W. Haloty i M. Pawłowskiej. XV Jubileuszowy Zjazd, Bydgoszcz 21-23 września 2000. Streszczenia. Warszawa: Państwowy Zakład Higieny 2000.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - krew
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
214/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Wojciech Łebkowski, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Renata Świerzbińska.
Tytuł oryginału: Posocznice zębopochodne z zajęciem OUN.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2000 : T. 54 Supl. 2, s. 9-10
Uwagi: Zakażenia - Etiopatogeneza, Epidemiologia, Klinika, Profilaktyka, Leczenie, pod red. W. Haloty i M. Pawłowskiej. XV Jubileuszowy Zjazd, Bydgoszcz 21-23 września 2000. Streszczenia. Warszawa: Państwowy Zakład Higieny 2000.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - etiopatogeneza ; Choroby zębów - powikłania
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
215/503
Autorzy: M[aciej] Kondrusik, R[enata] Świerzbińska, J[oanna] Zajkowska, S[ławomir] Pancewicz, S[ambor] Grygorczuk, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Serum concentration of chosen proinflammatory cytokines among patients with erythema migrans (EM).
Czasopismo: Clinical Microbiology and Infection
Szczegóły: 2000 : Vol. 6 supl., s. 145 tab.
Uwagi: 10th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Stockholm 28-31 May 2000. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Cytokiny ; Rumień ; Choroba z Lyme
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
216/503
Autorzy: Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Renata Świerzbińska, Maciej Kondrusik, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Sambor Grygorczuk.
Tytuł oryginału: Stężenie rozpuszczalnych receptorów sCD4, sCD8 oraz sCD25 w ostrej zlokalizowanej i rozsianej postaci boreliozy z Lyme.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2000 : T. 54 Supl. 2, s. 32
Uwagi: Zakażenia - Etiopatogeneza, Epidemiologia, Klinika, Profilaktyka, Leczenie, pod red. W. Haloty i M. Pawłowskiej. XV Jubileuszowy Zjazd, Bydgoszcz 21-23 września 2000. Streszczenia. Warszawa: Państwowy Zakład Higieny 2000.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - krew ; Limfocyty
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
217/503
Autorzy: Joanna Maria Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Subpopulations of the peripheral lymphocytes in the early clinical forms of Lyme disease
Czasopismo: Medical Science Monitor
Szczegóły: 2000 : 6, 2, s. 278-284
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - immunologia ; Subpopulacje limfocytów
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
218/503
Autorzy: S. Tylewska-Wierzbanowska, T. Chmielewski, M[aciej] Kondrusik, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, W. Sawicki, K. Sułtek.
Tytuł oryginału: Three acute cases of human granulocytic ehrlichiosis recognized in Poland.
Czasopismo: Clinical Microbiology and Infection
Szczegóły: 2000 : Vol. 6 supl., s. 195
Uwagi: 10th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Stockholm 28-31 May 2000. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Erlichioza
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
219/503
Autorzy: M[aciej] Kondrusik, K[rystyna] Małyszko, J[olanta] Ostrowska, A. Zdrodowska, S[ławomir] Pancewicz, J[oanna] Zajkowska, S[ambor] Grygorczuk, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Tularemia - czy jest chorobą często przenoszoną przez kleszcze?
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2000 : T. 54 Supl. 2, s. 38
Uwagi: Zakażenia - Etiopatogeneza, Epidemiologia, Klinika, Profilaktyka, Leczenie, pod red. W. Haloty i M. Pawłowskiej. XV Jubileuszowy Zjazd, Bydgoszcz 21-23 września 2000. Streszczenia. Warszawa: Państwowy Zakład Higieny 2000.
Polskie słowa kluczowe: Tularemia - etiopatogeneza
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
220/503
Autorzy: Joanna M[aria] Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, M[aciej] Kondrusik.
Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia immunopatogenezy choroby z Lyme.
Tytuł angielski: Choosen aspects of immunopathogenesis of Lyme disease.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : 9, 50, s.579-583
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - etiopatogeneza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
221/503
Autorzy: J[oanna] Zajkowska, W[ojciech] Łebkowski, T[omasz] Łysoń, S[ławomir] Pancewicz, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Zmiany zapalne OUN w przebiegu posocznicy zębopochodnej.
Tytuł całości: W: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Białystok 14-16 wrzesień 2000. Streszczenia. Białystok: Akademia Medyczna 2000
Opis fizyczny: s. 17
Polskie słowa kluczowe: Posocznica - powikłania ; Układ nerwowy ośrodkowy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
222/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Artur Witek, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Aktywność dysmutazy nadtlenkowej w surowicy chorych we wczesnej postaci boreliozy z Lyme.
Tytuł angielski: Superoxide dismutase/SOD/ activity in sera of patients in early stadium of Lyme disease.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa nt.Neuroinfekcji.Białystok,7 maja 1999.Streszczenia.Białystok:Kl.Chor.Pasoż.i Neuroinf.AM 1999
Opis fizyczny: s.65-66.
Uwagi: /Tekst równ.w jęz.ang./.
Polskie słowa kluczowe: Dysmutaza ponadtlenkowa ; Choroba z Lyme
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
223/503
Autorzy: Waldemar Krupa, Dżina Droń-Domańska, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Borelioza a układ krążenia.
Tytuł angielski: Lyme carditis
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1999 : 51, 10, s.352-354
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - powikłania ; Choroby serca - etiopatogeneza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
224/503
Autorzy: Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Borelioza z Lyme - choroba wieloukładowa.
Tytuł angielski: The Lyme disease/borreliosis/ - a multisystem disease.
Czasopismo: Postępy Psychiatrii i Neurologii
Szczegóły: 1999 : 8, 1, s.15-25
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme ; Boreliozy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
225/503
Tytuł oryginału: Borelioza z Lyme.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red.Teresy Hermanowskiej-Szpakowicz.
Adres wydawniczy: Białystok : Akademia Medyczna, 1999
Opis fizyczny: 102 s.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
226/503
Autorzy: Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Boreliozowe zapalenie stawów - Lyme arthritis.
Tytuł całości: W: Borelioza z Lyme. Pod red.Teresy Hermanowskiej-Szpakowicz.Białystok:AM 1999
Opis fizyczny: s.37-42 bibliogr.17 poz.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme ; Zapalenie stawów - etiopatogeneza
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
227/503
Autorzy: Michał Pryszmont, Maria Lewonowska, Jan Kochanowicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Case of multiple sclerosis with an atypical onset.
Czasopismo: Medical Science Monitor
Szczegóły: 1999 : 5, 5, s. 963-965
Polskie słowa kluczowe: Stwardnienie rozsiane - diagnostyka ; Błędy diagnostyczne
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
228/503
Autorzy: S[ławomir] Pancewicz, I[rena] Gudel-Trochimowicz, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, R[egina] Popławska, A[gata] Szulc.
Tytuł oryginału: Chronic mental disorders in patients after tick-borne encephalitis.
Czasopismo: Clinical Microbiology and Infection
Szczegóły: 1999 : Vol.5 supl.3, P476.
Uwagi: 9th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.Berlin,Germany,March 21-24,1999.Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - psychologia
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
229/503
Autorzy: S[ławomir] Pancewicz, I[rena] Gudel-Trochimowicz, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, R[egina] Popławska, A[gata] Szulc.
Tytuł oryginału: Chronic mental disorders in patients after tick-borne encephalitis.
Tytuł całości: W: Borelioza z Lyme. Pod red.Teresy Hermanowskiej-Szpakowicz. Białystok: AM 1999
Opis fizyczny: s. 105.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - psychologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
230/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Joanna M[aria] Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Jadwiga Snarska.
Tytuł oryginału: Czas utrzymywania się dodatnich wyników badań serologicznych u osób operowanych z rozpoznaniem bąblowicy wątroby - obserwacje własne.
Czasopismo: Wiadomości Parazytologiczne
Szczegóły: 1999 : 45, 3, s.387-389
Polskie słowa kluczowe: Bąblowica wątroby - diagnostyka ; Próby serologiczne - metody
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
231/503
Autorzy: Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Diagnostyka boreliozy z Lyme.
Tytuł całości: W: Borelioza z Lyme. Pod red.Teresy Hermanowskiej-Szpakowicz.Białystok:AM 1999
Opis fizyczny: s.81-88 bibliogr.30 poz.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - diagnostyka
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
232/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Epidemiologia choroby z Lyme.
Tytuł angielski: Epidemiology of lyme borreliosis.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 1999 : 50, 4, s. 315-320
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - epidemiologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
233/503
Autorzy: A[neta] Iżycka-Herman, J[oanna] M[aria] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, Z[ofia] Pietruska.
Tytuł oryginału: Evaluation of neutrophils in peripheral blood with Lyme disease.
Tytuł całości: W: VIII International Conference on Lyme Borreliosis and other Emerging Tick-Borne Diseases. Munich, Germany, 20-24 June 1999. Abstracts book (B.m. B.n.) 1999.
Opis fizyczny: s. P 311 tab.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme ; Neutrofile
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
234/503
Autorzy: M[aciej] Kondrusik, E[wa] Siwak, J[oanna] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Influence of antibiotic treatment on serum concentrations of pro-inflammatory cytokines in patients with Lyme disease.
Czasopismo: Clinical Microbiology and Infection
Szczegóły: 1999 : Vol.5 supl.3, P640 tab.
Uwagi: 9th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.Berlin,Germany,March 21-24,1999.Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - leczenie ; Cytokiny
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
235/503
Autorzy: M[aciej] Kondrusik, E[wa] Siwak, J[oanna] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Influence of antibiotic treatment on serum concentrations of pro-inflammatory cytokines in patients with Lyme disease.
Tytuł całości: W: Borelioza z Lyme. Pod red.Teresy Hermanowskiej-Szpakowicz.Białystok:AM 1999
Opis fizyczny: s.106.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - leczenie ; Cytokiny
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
236/503
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Leczenie boreliozy z Lyme.
Tytuł angielski: Treatment of Lyme borreliosis.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 1999 : 50, 5, s.439-442
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
237/503
Autorzy: S[ławomir] A[ndrzej] Pancewicz, J[oanna] M[aria] Zajkowska, M[aciej] Kondrusik, E[wa] Siwak, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, R[enata] Świerzbińska.
Tytuł oryginału: Lyme disease among the forest district employees.
Tytuł całości: W: VIII International Conference on Lyme Borreliosis and other Emerging Tick-Borne Diseases.Munich,Germany,June 20-24,1999.Abstracts book./B.m.B.n./ 1999
Opis fizyczny: s.P 242.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - epidemiologia ; Choroby zawodowe
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
238/503
Autorzy: J[oanna] M[aria] Zajkowska, S[ławomir] A[ndrzej] Pancewicz, A[neta] Iżycka, M[aciej] Kondrusik, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, E[wa] Siwak.
Tytuł oryginału: Lymphocytes in pathogenesis of early stadium of Lyme diseases.
Tytuł całości: W: VIII International Conference on Lyme Borreliosis and other Emerging Tick-Borne Diseases. Munich, Germany, 20-24 June 1999. Abstracts book (B.m. B.n.) 1999.
Opis fizyczny: s.(br stron) tab.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme ; Limfocyty
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
239/503
Autorzy: J[oanna] M[aria] Zajkowska, M[aciej] Kondrusik, S[ławomir] A[ndrzej] Pancewicz, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, A[neta] Iżycka.
Tytuł oryginału: Neuroborreliosis (NB) in the material from the Department of Parasitology Diseases and Neuroinfections in Medical University of Białystok.
Tytuł całości: W: VIII International Conference on Lyme Borreliosis and other Emerging Tick-Borne Disease. Munich, Germany 20-24 June 1999. Abstracts book. (B.m. B.n.) 1999
Opis fizyczny: s. P 282
Polskie słowa kluczowe: Neuroborelioza z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Lyme neuroborreliosis
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
240/503
Autorzy: J[oanna] Zajkowska, E[dwina] Kasprzycka, S[ławomir] A[ndrzej] Pancewicz, E[wa] Siwak, M[aciej] Kondrusik, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, J[anusz] Żak.
Tytuł oryginału: Observation of changes in percentages of B/CD19/ and T/CD3/ lymphocytes, subsets CD4 and CD8 and CD4/CD8 ratio in Lyme borreliosis.
Czasopismo: Clinical Microbiology and Infection
Szczegóły: 1999 : 5, suppl.3, s.P598
Uwagi: 9th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Berlin, Germany, March 21-24,1999. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - krew ; Limfocyty
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
241/503
Autorzy: J[oanna] Zajkowska, M[aciej] Kondrusik, S[ławomir] Pancewicz, E[wa] Siwak, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, J. Żak.
Tytuł oryginału: Observations of changes in the number of NK cells,activated lymphocytes of CD3+HLA-DR and CD3+CD25+ as well as CD4/CD8 ratio during Lyme borreliosis.
Czasopismo: Clinical Microbiology and Infection
Szczegóły: 1999 : Vol.5 supl.3, P599.
Uwagi: 9th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.Berlin,Germany,March 21-24,1999.Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme ; Limfocyty
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
242/503
Autorzy: J[oanna] Zajkowska, M[aciej] Kondrusik, S[ławomir] Pancewicz, E[wa] Siwak, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, J. Żak.
Tytuł oryginału: Observations of changes in the number of NL cells,activated lymphocytes of CD3+HLA-DR and CD3+CD25+ as well as CD4/CD8 ratio during Lyme borreliosis.
Tytuł całości: W: Borelioza z Lyme. Pod red.Teresy Hermanowskiej-Szpakowicz.Białystok:AM 1999
Opis fizyczny: s.105.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme ; Limfocyty
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
243/503
Autorzy: J[oanna] Zajkowska, S[ławomir] Pancewicz, M[aciej] Kondrusik, E[wa] Siwak, E[dwina] Kasprzycka, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Ocena liczby płytek/PLT/ i ich parametrów morfologicznych/MPV,PCT,PDW/ w zakażeniu Borrelia burgdorferi.
Tytuł angielski: Estimation platelet count/PLT/ and their morphologic parameters/MPV,PCT,PDW/ during infection Borrelia burgdorferi.
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa nt.Neuroinfekcji.Białystok,7 maja 1999.Streszczenia.Białystok:Kl.Chor.Pasoż.i Neuroinf.AM 1999
Opis fizyczny: s.95-96 tab.
Uwagi: /Tekst równ.w jęz.ang./.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
244/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Irena Snarska-Furła, Waldemar Krupa, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska, Ewa Siwak, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Odczyny wątrobowe w przebiegu boreliozy z Lyme.
Tytuł angielski: Liver reactions in the course of Lyme borreliosis.
Czasopismo: Hepatologia Polska
Szczegóły: 1999 : 6, 1, s.29-32
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - diagnostyka ; Boreliozy - diagnostyka ; Próby czynnościowe wątroby - krew
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
245/503
Autorzy: Joanna M[aria] Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz.
Tytuł oryginału: Opryszczkowe zapalenie mózgu.
Tytuł angielski: Herpes simplex encephalitis.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1999 : 6, 36, s.297-301.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu opryszczkowe
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
246/503
Autorzy: S[ławomir] Pancewicz, A[rtur] Witek, M[arzanna] Makarewicz, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, M[aciej] Kondrusik.
Tytuł oryginału: Oxidoreductive potential of cerebrospinal fluid (CSF) in patients with tick-borne encephalitis (TBE).
Czasopismo: Clinical Microbiology and Infection
Szczegóły: 1999 : Vol.5 supl.3, poz. P946
Uwagi: 9th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.Berlin,Germany,March 21-24,1999.Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
247/503
Autorzy: Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Profilaktyka boreliozy z Lyme.
Tytuł angielski: Prevention of Lyme disease.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 1999 : 50, 4, s. 321-324
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - profilaktyka ; Szczepionki inaktywowane - stosowanie lecznicze
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
248/503
Autorzy: R[egina] Popławska, J[oanna] M[aria] Zajkowska, S[ławomir] A[ndrzej] Pancewicz, I[rena] Gudel-Trochimowicz, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Psychic state of patients after cerebrospinal meningits and encephalitis of Lyme disease.
Tytuł całości: W: VIII International Conference on Lyme Borreliosis and other Emerging Tick-Borne Diseases. Munich, Germany, June 20-24,1999. Abstracts book. /B.m.B.n./ 1999
Opis fizyczny: s. P 279
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - powikłania ; Zapalenie mózgu kleszczowe - psychologia ; Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - powikłania ; Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - psychologia ; Zaburzenia psychiczne - etiopatogeneza ; Zaburzenia psychiczne - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - complications ; Encephalitis, tick-borne - psychology ; Meningitis - complications ; Meningitis - psychology ; Mental disorders - etiology ; Mental disorders - epidemiology
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
249/503
Autorzy: R[egina] Popławska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, I[rena] Gudel-Trochimowicz, S[ławomir] Pancewicz, J[oanna] Zajkowska, A[gata] Szulc.
Tytuł oryginału: Psychological condition of patients after recovery from neuroborreliosis in the form of meningitis and encephalitis.
Czasopismo: Clinical Microbiology and Infection
Szczegóły: 1999 : Vol.5 supl.3, P637.
Uwagi: 9th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.Berlin,Germany,March 21-24,1999.Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
250/503
Autorzy: R[egina] Popławska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz, I[rena] Gudel-Trochimowicz, S[ławomir] Pancewicz, J[oanna] Zajkowska, A[gata] Szulc.
Tytuł oryginału: Psychological condition of patients after recovery from neuroborreliosis in the form of meningitis and encephalitis.
Tytuł całości: W: Borelioza z Lyme. Pod red.Teresy Hermanowskiej-Szpakowicz. Białystok: AM 1999
Opis fizyczny: s.105.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
251/503
Autorzy: M[aciej] Kondrusik, E[wa] Siwak, J[oanna] Zajkowska, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Serum concentration of proinflamatory cytokines TNF-alfa and interleukins-1,-6,-8 in patients with Lyme disease.
Tytuł całości: W: VIII International Conference on Lyme Borreliosis and other Emerging Tick-Borne Diseases.Munich,Germany,June 20-24,1999.Abstracts book./B.m.B.n./ 1999
Opis fizyczny: s.P 402.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - krew ; Środki przeciwbakteryjne ; Cytokiny
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG