logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: SZYMCZUK JAROSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 64Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/64
Autorzy: Dorota Kuryga, Piotr Wojskowicz, Jarosław Szymczuk, Anna Wojdyła, Anna Milewska, Marcin Barczyński, Jacek Dadan, Marek Rogowski, Piotr Myśliwiec.
Tytuł oryginału: Training in intraoperative neuromonitoring of recurrent laryngeal nerves reduces the risk of their injury during thyroid surgery.
Czasopismo: Archives of Medical Science
Szczegóły: 2021 : 17, 5, s. 1294-1302
p-ISSN: 1734-1922
e-ISSN: 1896-9151

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.707
Punktacja MNiSW: 100.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; SCOPUS
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
2/64
Autorzy: Jarosław Szymczuk, J. Łaszkiewicz, Zbigniew Puchalski, Jacek Dadan.
Tytuł oryginału: Sześcioletnie przeżycie chorej z rozsianym rakiem przewodów żółciowych leczonym operacyjnie.
Czasopismo: Polish Journal of Surgery
Szczegóły: 2011 : 83, supl. 1, s. S68
Uwagi: Polish Journal of Surgery
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
3/64
Autorzy: Jarosław Szymczuk, Jacek Dadan, Zbigniew Puchalski, J. Pierko, Joanna Żurawska.
Tytuł oryginału: Tendencja do radykalizacji zabiegów wycięcia tarczycy w materiale własnym.
Czasopismo: Polish Journal of Surgery
Szczegóły: 2011 : 83, supl. 1, s. S37
Uwagi: 65th Congress of the Association of Polish Surgeons, Łódź 2011. Abstract Book.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
4/64
Autorzy: J. Kulig, M. Sierzega, P. Kołodziejczyk, Jacek Dadan, M. Drews, M. Fraczek, Arkadiusz Jeziorski, M. Krawczyk, T. Starzyńska, G. Wallner, Study Group Polish Gastric Cancer.
Tytuł oryginału: Implications of overweight in gastric cancer: A multicenter study in a Western patient population.
Czasopismo: EJSO - European Journal of Surgical Oncology
Szczegóły: 2010 : 36, 10, s. 969-976
Uwagi: Study Group Polish Gastric Cancer., współautorzy:Roman Bandurski, Wiktor Łaszewicz, Zbigniew Puchalski, Jarosław Szymczuk,
p-ISSN: 0748-7983
e-ISSN: 1532-2157

Afiliacja UMB
Angielskie słowa kluczowe: Body Mass Index ; Cohort studies ; Comorbidity ; Female ; Follow-up studies ; Gastrectomy - methods ; Gastrectomy - mortality ; History, medieval ; Humans ; Kaplan-Meier estimate ; Male ; Multivariate analysis ; Neoplasm staging ; Overweight - mortality ; Poland ; Postoperative complications - mortality ; Postoperative complications - physiopathology ; Proportional hazards models ; Registries ; Retrospective studies ; Risk assessment ; Statistics, nonparametric ; Stomach neoplasms - mortality ; Stomach neoplasms - pathology ; Stomach neoplasms - surgery ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline
Streszczenie w PubMed:
5/64
Autorzy: J[arosław] Szymczuk, H. Malla, J. Sokołowski, K[azimierz] Kordecki, A. Lewczuk, J[acek] Dadan.
Tytuł oryginału: Odległy efekt embolizacji tętnicy śledzionowej i odroczonej splenectomii w leczeniu małopłytkowości samoistnej.
Tytuł angielski: Long term effect of splenic artery embolization and postponned splenectomy in idiopathic thrombocytopenic purpura treatment.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 2009 : 81, supl. 1, s. S/6-S/7
Uwagi: 64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 16 - 19 września 2009 roku. Streszczenia.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
6/64
Autorzy: J[arosław] Szymczuk, J[acek] Dadan, J. Łukaszewicz, K[amil] Safiejko, P. Wojskowicz.
Tytuł oryginału: Wpływ kolejnych reform finansowania opieki medycznej w Polsce na czas hospitalizacji chorych poddanych najczęstszym zabiegom chirurgicznym.
Tytuł angielski: Health care financing system changes influence on hospitalization time after most common surgical procedures.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 2009 : 81, supl. 1, s. S/41
Uwagi: 64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 16 - 19 września 2009 roku. Streszczenia.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
7/64
Autorzy: Jacek Dadan, Jerzy Łukaszewicz, Kamil Safiejko, Jarosław Szymczuk, Paweł Iwacewicz, Piotr Wojskowicz, Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Ocena przydatności śródoperacyjnej lokalizacji nerwów krtaniowych wstecznych (NKW) z zastosowaniem neuromonitoringu w chirurgicznym leczeniu wola.
Tytuł angielski: Intraoperative value of recurrent laryngeal nerve (RLN) identification via neuromonitoring in thyroid surgery.
Czasopismo: Acta Clinica et Morphologica
Szczegóły: 2008 : 11, 1, s. 8-14
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
8/64
Autorzy: Jadwiga Snarska, Maciej Biernacki, Katarzyna Iwanowicz, Krzysztof Jacyna, Mariusz Rosołowski, Zbigniew Puchalski, Jarosław Szymczuk, Fabian Kamiński.
Tytuł oryginału: Polipy i polipowatość mnoga jelita grubego a problem leczenia operacyjnego w ciągu ostatniego 25-lecia.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2008 : 9 (3): VII Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii, Kielce, 23 - 25 października 2008 r., s. 286
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
9/64
Autorzy: Jadwiga Snarska, Rafał Suszkiewicz, Krzysztof Jacyna, Katarzyna Iwanowicz, Jarosław Szymczuk, Lech Trochimowicz, Krystyna Łapuć-Seweryn, Grażyna Majewska, Beata Siwik.
Tytuł oryginału: Stomia w leczeniu zaawansowanych nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2008 : 9 (3): VII Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii, Kielce, 23 - 25 października 2008 r., s. 288
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
10/64
Autorzy: J[adwiga] Snarska, Hady Razak, F[abian] Kamiński, J[arosław] Szymczuk, K. Kiełpińska, A[ndrzej] Siemiątkowski, M[aria] Mantur, S[ławomir] Szajda, J[acek] Dadan.
Tytuł oryginału: Colectomia subtotalna - jeden ze sposobów leczenia operacyjnego chorych z przewlekłymi zaparciami.
Tytuł angielski: Subtotal colectomy - one of the ways of surgical management of patients with chronic constipation.
Czasopismo: Nowiny Lekarskie
Szczegóły: 2007 : supl. 1, s. 185-186
Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich , Poznań, 12 - 15 września 2007 r. Streszczenia wykładów i zgłoszonych prac naukowych.
Polskie słowa kluczowe: Zaparcie - chirurgia ; Choroba przewlekła ; Kolektomia - metody ; Wynik leczenia
Angielskie słowa kluczowe: Constipation - surgery ; Chronic disease ; Colectomy - methods ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
11/64
Autorzy: J[acek] Dadan, J. Łukaszewicz, K[amil] Safiejko, J[arosław] Szymczuk, P. Wojskowicz, P. Iwacewicz.
Tytuł oryginału: Ocena metod chirurgicznego leczenia żylaków kończyn dolnych oraz jakości życia chorych z analizą strukturalną i histopatologiczną usuniętych naczyń żylnych.
Tytuł angielski: Evaluation of the surgical methods for lower limb varicosity treatment and the quality of life of patients, with structural and histopathological analysis of the venous vessels.
Czasopismo: Nowiny Lekarskie
Szczegóły: 2007 : supl. 1, s. 248-249
Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich , Poznań, 12 - 15 września 2007 r. Streszczenia wykładów i zgłoszonych prac naukowych.
Polskie słowa kluczowe: Niewydolność żylna - chirurgia ; Niewydolność żylna - psychologia ; Żylaki - chirurgia ; Żylaki - psychologia ; Jakość życia
Angielskie słowa kluczowe: Venous insufficiency - surgery ; Venous insufficiency - psychology ; Varicose veins - surgery ; Varicose veins - psychology ; Quality of life
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
12/64
Autorzy: J[acek] Dadan, J. Łukaszewicz, K[amil] Safiejko, J[arosław] Szymczuk, P. Iwacewicz, P. Wojskowicz.
Tytuł oryginału: Ocena przydatności śródoperacyjnej elektroidentyfikacji nerwów krtaniowych wstecznych w chirurgicznym leczeniu wola.
Tytuł angielski: Intraoperative value of recurrent laryngeal nerve electroidentification in thyroid goiter surgical treatment.
Czasopismo: Nowiny Lekarskie
Szczegóły: 2007 : supl. 1, s. 41-42
Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich , Poznań, 12 - 15 września 2007 r. Streszczenia wykładów i zgłoszonych prac naukowych.
Polskie słowa kluczowe: Nerw krtaniowy wsteczny - patofizjologia ; Nerw krtaniowy wsteczny - urazy ; Choroby tarczycy - chirurgia ; Wole - chirurgia ; Monitorowanie śródoperacyjne ; Elektrostymulacja ; Elektrodiagnostyka - metody
Angielskie słowa kluczowe: Recurrent laryngeal nerve - physiopathology ; Recurrent laryngeal nerve - injuries ; Thyroid diseases - surgery ; Goiter - surgery ; Monitoring, intraoperative ; Electric stimulation ; Electrodiagnosis - methods
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
13/64
Autorzy: J[adwiga] Snarska, K. Łapuć-Seweryn, G[rażyna] Majewska, J[arosław] Szymczuk.
Tytuł oryginału: Uwarunkowania występowania powikłań skórnych w okresie pooperacyjnym u chorych ze stomią.
Tytuł angielski: Conditionings of the occurrence of cutanea complications in the postoperative period at patients with stoma.
Czasopismo: Nowiny Lekarskie
Szczegóły: 2007 : supl. 1, s. 195
Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich , Poznań, 12 - 15 września 2007 r. Streszczenia wykładów i zgłoszonych prac naukowych.
Polskie słowa kluczowe: Stomie - działanie szkodliwe ; Objawy skórne
Angielskie słowa kluczowe: Stomas - adverse effects ; Skin manifestations
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
14/64
Autorzy: Marzanna Sierocka, Jarosław Szymczuk.
Tytuł oryginału: Opieka pielęgniarska. Zaburzenia ogólnoustrojowe u pacjetów z OZT.
Czasopismo: Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Szczegóły: 2006 : nr 4, s. 34
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie trzustki - powikłania ; Zapalenie trzustki - pielęgniarstwo ; Choroba ostra ; Opieka pielęgniarska
Angielskie słowa kluczowe: Pancreatitis - complications ; Pancreatitis - nursing ; Acute disease ; Nursing care
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
15/64
Autorzy: J[adwiga] Snarska, M. Hend, F[abian] Kamiński [S.D], P. Iwacewicz, J[arosław] Szymczuk, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Megace standard czy placebo w leczeniu paliatywnym choroby nowotworowej przewodu pokarmowego?
Tytuł całości: W: 62 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Białystok, 14 - 17 września 2005. Streszczenia = 62 Congress of the Association of Polish Surgeons. Abstracts.
Opis fizyczny: s. 337
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory układu trawiennego - farmakoterapia ; Nowotwory układu trawiennego - leczenie ; Nowotwory układu trawiennego - psychologia ; Opieka paliatywna ; Octan megestrolu - stosowanie lecznicze ; Jakość życia
Angielskie słowa kluczowe: Digestive system neoplasms - drug therapy ; Digestive system neoplasms - therapy ; Digestive system neoplasms - psychology ; Palliative care ; Megestrol acetate - therapeutic use ; Quality of life
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
16/64
Autorzy: Z[bigniew] Puchalski, H[enryk] Dzienis, J[acek] Dadan, J[arosław] Szymczuk, F[abian] Kamiński [S.D], H[ady] Hady Razak, J. Łukaszewicz, P. Iwacewicz, R[obert] Zbucki, M. Kokoszko.
Tytuł oryginału: Odległe wyniki chirurgicznego leczenia raka żołądka - czynniki prognostyczne.
Tytuł całości: W: 62 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Białystok, 14 - 17 września 2005. Streszczenia = 62 Congress of the Association of Polish Surgeons. Abstracts.
Opis fizyczny: s. 109
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory żołądka - chirurgia ; Rokowanie ; Wynik leczenia
Angielskie słowa kluczowe: Stomach neoplasms - surgery ; Prognosis ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
17/64
Autorzy: J[adwiga] Snarska, F[abian] Kamiński [S.D], K. Łapuć, P. Iwacewicz, J[arosław] Szymczuk, Z[bigniew] Puchalski, H[ady] Hady Razak, J[erzy] R[obert] Ładny.
Tytuł oryginału: Zastosowanie fentanylu TTS w leczeniu przewlekłego bólu w nieoperacyjnych nowotworach przewodu pokarmowego.
Tytuł całości: W: 62 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Białystok, 14 - 17 września 2005. Streszczenia = 62 Congress of the Association of Polish Surgeons. Abstracts.
Opis fizyczny: s. 338
Polskie słowa kluczowe: Ból - farmakoterapia ; Fentanyl - dawkowanie ; Środki przeciwbólowe o działaniu narkotycznym - dawkowanie ; Podawanie leków przezskórne ; Nowotwory - powikłania
Angielskie słowa kluczowe: Pain - drug therapy ; Fentanyl - administration & dosage ; Analgesics, opioid - administration & dosage ; Administation, cutaneous ; Neoplasms - complications
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
18/64
Autorzy: Marzanna Sierocka, Jarosław Szymczuk.
Tytuł oryginału: Metoda otwartego brzucha w leczeniu zapalenia trzustki.
Czasopismo: Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Szczegóły: 2004 : nr 1-2, s. 56-57 il. bibliogr. 4 poz.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie trzustki - chirurgia ; Brzuch - chirurgia ; Opieka pielęgniarska ; Opieka pooperacyjna
Angielskie słowa kluczowe: Pancreatitis - surgery ; Abdomen - surgery ; Nursing care ; Postoperative care
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
19/64
Autorzy: Zbigniew Puchalski, Jadwiga Snarska, Jarosław Szymczuk.
Tytuł oryginału: Ostre zapalenie trzustki - problem chirurgiczny.
Tytuł całości: W: 170 lat Szpitala Miejskiego św. Aleksandra w Kielcach; Historia - Nauka - Współczesność. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Głuszka. Kielce: Agencja Wydawniczo - Reklamowa "EMES" 2004r.
Opis fizyczny: s. 149-158 bibliogr. 30 poz.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie trzustki - chirurgia ; Choroba ostra
Angielskie słowa kluczowe: Pancreatitis - surgery ; Acute disease
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
20/64
Autorzy: Marilena Mister, Marina Noris, Jarosław Szymczuk, Nadia Azzollini, Sistiana Aiello, Mauro Abbate, Lech Trochimowicz, Elena Gagliardini, Arduino Arduini, Norberto Perico, Giuseppe Remuzzi.
Tytuł oryginału: Propionyl-L-carnitine prevents renal function deterioration due to ischemia/reperfusion.
Czasopismo: Kidney International
Szczegóły: 2002 : 61, 3, s. 1064-1078
Polskie słowa kluczowe: Niewydolność nerek ostra - zapobieganie ; Przeszczepianie nerek ; Niedokrwienie ; Karnityna - pochodne ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Kidney failure, acute - prevention & control ; Kidney transplantation ; Ischemia ; Carnitine - analogs & derivatives ; Animals
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 5.016
Punktacja MNiSW: 17.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska ; Current Contents - Life Sciences ; Current Contents - Clinical Medicine
21/64
Autorzy: Jacek Robert Janica, Jerzy Polaków, Kazimierz Kordecki, Jerzy Robert Ładny, Witold Pepiński, Jarosław Szymczuk.
Tytuł oryginału: Ultrasonografia 3D w przedoperacyjnej diagnostyce raka z komórek wątroby.
Tytuł angielski: 3D ultrasound in preoperative diagnostics of hepatocellular carcinoma.
Czasopismo: Polish Journal of Radiology
Szczegóły: 2002 : Vol. 67, 3, s. 28-30
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory wątroby - ultrasonografia ; Nowotwory - ultrasonografia
Angielskie słowa kluczowe: Liver neoplasms - ultrasonography ; Neoplasms - ultrasonography
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
22/64
Autorzy: H[ady] Razak Hady, J[erzy] R[obert] Ładny, L[ech] Trochimowicz, J[acek] Dadan, M. Kokoszko, J[arosław] Szymczuk, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Combined treatment of pancreatic carcinoma.
Tytuł całości: W: 39th World Congress of Surgery International Surgical Week ISW 2001, Brussels, 26-30 August 2001. [B.m.B.n; 2001]
Opis fizyczny: poz. 121
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory trzustki - chirurgia
Angielskie słowa kluczowe: Pancreatic neoplasms - surgery
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
23/64
Autorzy: J[arosław] Szymczuk, J[erzy] R[obert] Ładny, H[ady] Razak, L[ech] Trochimowicz, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Palliative surgery for unresectable pancreatic carcinoma.
Tytuł całości: W: 39th World Congress of Surgery International Surgical Week ISW 2001, Brussels, 26-30 August 2001. [B.m.B.n; 2001]
Opis fizyczny: s. 203
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory trzustki - chirurgia
Angielskie słowa kluczowe: Pancreatic neoplasms - surgery
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
24/64
Autorzy: K[rzysztof] Pruszyński, J[arosław] Szymczuk, H[enryk] Dzienis, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Secondary infections in course of treatment of infected pancreatis necrosis.
Czasopismo: Medical Science Monitor
Szczegóły: 2000 : Vol. 6 suppl. 3, s. 89
Uwagi: XXIV Congress of the Polish Society of Microbiologists, Białystok 12-15 September 2000. Abstracts. Warszawa: Medical Science International 2000.
Polskie słowa kluczowe: Choroby trzustki - leczenie
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
25/64
Autorzy: J[erzy] R[obert] Ładny, J[arosław] Szymczuk, J[acek] Dadan, H. Malla.
Tytuł oryginału: Kryteria kwalifikacyjne do leczenia w centrach urazowych chorych z obrażeniami wielonarządowymi.
Tytuł całości: W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz 22-25 września 1999. Program i streszczenia. Bydgoszcz: Akademia Medyczna
Opis fizyczny: s.8-9
Polskie słowa kluczowe: Obrażenia mnogie - leczenie
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
26/64
Autorzy: J[adwiga] Snarska, J[anusz] Barczyk, Z[bigniew] Puchalski, L[ech] Trochimowicz, J[arosław] Szymczuk.
Tytuł oryginału: Pseudotorbiele trzustki - problem diagnostyczny i leczniczy.
Tytuł całości: W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz 22-25 września 1999. Program i streszczenia. Bydgoszcz: Akademia Medyczna 1999
Opis fizyczny: s.95
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie trzustki - powikłania ; Torbiel trzustki
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
27/64
Autorzy: J[adwiga] Snarska, Z[bigniew] Puchalski, J[anusz] Barczyk, L[ech] Trochimowicz, J[arosław] Szymczuk.
Tytuł oryginału: Pseudotorbiele trzustki - problem diagnostyczny i leczniczy.
Tytuł angielski: Pancreatic pseudocysts - diagnostic and therapy problems.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii T.4 /Prace zakwalifikowane do prezentacji na 59. Zjeździe Towarzystwa Chirurgów Polskich w Bydgoszczy ./ Pod red. Seweryna Wiechowskiego Warszawa: Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny 1999
Opis fizyczny: s.252-257 il. tab. : bibliogr. 27 poz.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie trzustki - powikłania ; Torbiel trzustki
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
28/64
Autorzy: J[erzy] R[obert] Ładny, J[acek] Dadan, J[erzy] Polaków, J[anusz] Dzięcioł, J[arosław] Szymczuk, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Ultrasound guided percutaneous fine-needle biopsy of the liver : efficacy of color Doppler sonography.
Tytuł całości: W: 38th World Congress of Surgery.International Surgical Week ISW 99.Vienna,Austria,15-20 August 1999.Abstracts book. Vienna: Int.Soc.Surg.1999
Opis fizyczny: s.47.
Polskie słowa kluczowe: Wątroba - ultrasonografia ; Biopsja cienkoigłowa
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
29/64
Autorzy: J[erzy] R[obert] Ładny, J[arosław] Szymczuk, J[acek] Dadan, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Wpływ antybiotyków na stężenia cytokin prozapalnych w doświadczalnym zapaleniu otrzewnej.
Tytuł całości: W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz 22-25 września 1999. Program i streszczenia. Bydgoszcz: Akademia Medyczna 1999
Opis fizyczny: s.80
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie otrzewnej ; Cytokiny ; Środki przeciwbakteryjne - stosowanie lecznicze
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
30/64
Autorzy: Z[bigniew] Puchalski, J[adwiga] Snarska, H[enryk] Dzienis, K[rzysztof] Pruszyński, J[arosław] Szymczuk.
Tytuł oryginału: Abscesses of the liver - surgery and complications.
Tytuł całości: W: 8th World Congress of the International Gastro-Surgical Club.IGSC Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists.Strasbourg,France,15-18 April 1998.Abstract book./B.m.B.n./ 1998
Opis fizyczny: s.218.
Polskie słowa kluczowe: Ropień wątroby - chirurgia
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
31/64
Autorzy: Zbigniew Puchalski, Jarosław Szymczuk.
Tytuł oryginału: Chirurgia trzustki.
Tytuł angielski: Pancreas surgery.
Tytuł całości: W: Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego 1997.T.5.Pod red.Wojciecha Noszczyka.Warszawa:Fund.Pol.Prz.Chir.1998
Opis fizyczny: s.201-213 bibliogr.100 poz.
Polskie słowa kluczowe: Trzustka - chirurgia
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
32/64
Autorzy: Jadwiga Snarska, Henryk Dzienis, Zbigniew Puchalski, Janusz Barczyk, Krzysztof Pruszyński, Jarosław Szymczuk.
Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie torbieli wątroby.
Tytuł angielski: Surgical treatment of hepatic cysts.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 1998 : 70, 12, s. 1229-1235
Polskie słowa kluczowe: Bąblowica wątroby - chirurgia ; Torbiele - chirurgia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
33/64
Autorzy: J[erzy] R[obert] Ładny, J[arosław] Szymczuk, K[azimierz] Orłowski, Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Current diagnosis and surgical management of liver tumours.
Czasopismo: Hepato-Gastroenterology
Szczegóły: 1998 : Vol.45.Suppl.2
Uwagi: 3rd World Congress of the International Hepato Pancreato Biliary Association May 24to 28, 1998.Abstracts. (B.m.B.n) 1998
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory wątroby - diagnostyka ; Nowotwory wątroby - chirurgia
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
34/64
Autorzy: J[erzy] R[obert] Ładny, J[arosław] Szymczuk, J[adwiga] Snarska, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Cysts of the liver - diagnosis and treatment.
Czasopismo: Hepato-Gastroenterology
Szczegóły: 1998 : Vol.45.Suppl.2
Uwagi: 3rd World Congress of the International Hepato Pancreato Biliary Association May 24to 28, 1998.Abstracts. (B.m.B.n) 1998
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory wątroby
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
35/64
Autorzy: J[erzy] R[obert] Ładny, J[arosław] Szymczuk, Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Diagnosis and surgical management of chronic, advanced pancreatitis.
Czasopismo: Hepato-Gastroenterology
Szczegóły: 1998 : Vol.45.Suppl.2
Uwagi: 3rd World Congress of the International Hepato Pancreato Biliary Association May 24to 28, 1998. Abstracts. (B.m.B.n) 1998
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie trzustki
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
36/64
Autorzy: Z[bigniew] Puchalski, J[erzy] R[obert] Ładny, J[arosław] Szymczuk.
Tytuł oryginału: Diagnosis and surgical management of chronic, advanced pancreatitis.
Tytuł całości: W: 8th World Congress of the International Gastro-Surgical Club. IGSC Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists, April 15-18,1998 - Strasbourg, France. Abstracts book. (B.m B.n.) 1998
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie trzustki - chirurgia ; Zapalenie trzustki - diagnostyka
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
37/64
Autorzy: J[erzy] R[obert] Ładny, H[enryk] Dzienis, J[erzy] Polaków, J[arosław] Szymczuk, M[arek] Róg, J[adwiga] Snarska, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Efficacy of intraoperative ultrasonography during laparoscopic cholecystectomy.
Tytuł całości: W: 8th World Congress of the International Gastro-Surgical Club.IGSC Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists.Strasbourg,France,15-18 April 1998.Abstract book./B.m.B.n./ 1998
Opis fizyczny: s.112.
Polskie słowa kluczowe: Cholecystektomia
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
38/64
Autorzy: J[erzy] R[obert] Ładny, Z[bigniew] Puchalski, J[erzy] Polaków, J[arosław] Szymczuk.
Tytuł oryginału: Imaging findings in pancreatic intraductal mucin - producing tumors.
Tytuł całości: W: 8th World Congress of the International Gastro-Surgical Club. IGSC Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists, April 15-18,1998 - Strasbourg, France. Abstracts book. (B.m B.n.) 1998
Opis fizyczny: s.246
Polskie słowa kluczowe: Mucyny
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
39/64
Autorzy: J[erzy] R[obert] Ładny, J[erzy] Polaków, J[arosław] Szymczuk, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Imaging findings in pancreatic intraductal mucin producing tumors.
Czasopismo: Hepato-Gastroenterology
Szczegóły: 1998 : Vol.45.Suppl.2
Uwagi: 3rd World Congress of the International Hepato Pancreato Biliary Association May 24to 28, 1998.Abstracts. (B.m.B.n) 1998
Polskie słowa kluczowe: Mucyny
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
40/64
Autorzy: J[adwiga] Snarska, Z[bigniew] Puchalski, H[enryk] Dzienis, K[rzysztof] Pruszyński, J[arosław] Szymczuk.
Tytuł oryginału: Non-specific inflammatory tumors of the colon - diagnosis and treatment problems.
Tytuł całości: W: 8th World Congress of the International Gastro-Surgical Club.IGSC Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists.Strasbourg,France,15-18 April 1998.Abstract book./B.m.B.n./ 1998
Opis fizyczny: s.200.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory okrężnicy - diagnostyka ; Nowotwory okrężnicy - leczenie
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
41/64
Autorzy: H[ady] Razak, J[arosław] Szymczuk, J[erzy] R[obert] Ładny, J[adwiga] Snarska, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Rak trzustki - problem diagnostyczny i leczniczy.
Tytuł angielski: Pancreatic cancer - diagnostic and therapeutic problem.
Tytuł całości: W: Czesko-Polskie Dni Chirurgiczne.Wisła-Jawornik,14-16 maja 1998.Program./Bm.B.n./1998
Opis fizyczny: s.27.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory trzustki
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
42/64
Autorzy: J[erzy] R[obert] Ładny, J[arosław] Szymczuk, K[rzysztof] Pruszyński, J[acek] Dadan, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Rola wybranych cytokin i ich endogennych inhibitorów w patogenezie doświadczalnego zapalenia otrzewnej.
Tytuł całości: W: Zapalenie otrzewnej.Sympozjum.Łódź,4-6 czerwca 1998.Streszczenia./Łódź/:Komit.Org.Symp.1998
Opis fizyczny: s.nlb.28.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie otrzewnej - etiopatogeneza ; Cytokiny
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
43/64
Autorzy: J[erzy] R[obert] Ładny, J[arosław] Szymczuk, K[azimierz] Orłowski, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Surgical management for hepatic metastases (HM) from colorectal carcinoma (CC).
Czasopismo: Hepato-Gastroenterology
Szczegóły: 1998 : Vol.45.Suppl.2
Uwagi: 3rd World Congress of the International Hepato Pancreato Biliary Association May 24to 28, 1998.Abstracts. (B.m.B.n) 1998
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory wątroby - wtórne ; Nowotwory okrężnicy - etiopatogeneza
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
44/64
Autorzy: Zbigniew Puchalski, Henryk Dzienis, Janusz Barczyk, Lech Trochimowicz, Jarosław Szymczuk.
Tytuł oryginału: Tumors of the adrenals - Diagnosis and surgical treatment.
Tytuł całości: W: EAST-WEST EXCHANGE IN SURGERY-IV. Proceedings of the Fourth Symposium Globalization of Medical Science - Toward the 21st Century - Japan-Poland Society for Exchange in Surgery, Tokyo, 10 April 1998
Opis fizyczny: s. 55-58 il. tab. : bibliogr. 18 poz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory nadnerczy - chirurgia ; Nowotwory nadnerczy - diagnostyka
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: ENG
45/64
Autorzy: J[oanna] Łaszkiewicz, J[arosław] Szymczuk, J[erzy] R[obert] Ładny, H[ady] Razak Hady, L[ech] Trochimowicz, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Zabiegi paliatywne w nieoperacyjnych rakach trzustki.
Tytuł całości: W: Czesko-Polskie Dni Chirurgiczne, Wisła - Jawornik 14-16 maja 1998 r. Program /B.m.B.n/ 1998
Opis fizyczny: s.28
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory trzustki
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
46/64
Autorzy: J[arosław] Szymczuk, J[erzy] R[obert] Ładny, J[erzy] Polaków, J[arosław] Krejza, M[arek] Róg, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Color Doppler sonography in patients with acute cholecystitis and decision open or laparoscopic cholecystectomy.
Czasopismo: Hepato-Pancreato-Biliary
Szczegóły: 1996 : 9, Suppl. 2, s. 214
Uwagi: Second World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Bologna, 2-6 June 1996.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie pęcherzyka żółciowego - ultrasonografia ; Cholecystektomia
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
47/64
Autorzy: J[erzy] R[obert] Ładny, J[erzy] Polaków, J[arosław] Szymczuk, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Evaluation of duodenogastric reflux and antral motility by color Doppler sonography in patients underwent cholecystectomy.
Czasopismo: Hepato-Gastroenterology
Szczegóły: 1996 : 6, s. A22
Uwagi: 7th World Congress IGSC Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists, Budapest, 26-30 June 1996
Polskie słowa kluczowe: Refluks dwunastniczo-żołądkowy - ultrasonografia ; Cholecystektomia
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
48/64
Autorzy: Jerzy Robert Ładny, Henryk Dzienis, Janusz Kuźmiuk, Jarosław Szymczuk, Jerzy Polaków.
Tytuł oryginału: Ocena zastosowania pentoksyfiliny w profilaktyce powikłań oddechowych w doświadczalnym wstrząsie endotoksycznym.
Tytuł angielski: Evaluation of pentoxyfilline effect in prevention of respiratory disturbances in experimental endotoxic shock.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 1996 : T.68 nr 6, s.577-583 il.tab.bibliogr.24 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Wstrząs septyczny - powikłania ; Pentoksyfilina - stosowanie lecznicze ; Niewydolność oddechowa - profilaktyka
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
49/64
Autorzy: J[erzy] R[obert] Ładny, B[eata] Szynaka, J[anusz] Kuźmiuk, J[arosław] Szymczuk, H[enryk] Dzienis, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Phosphodiesterase inhibition protects dog lung endothelium against endotoxins during experimental septic shock.
Tytuł całości: W: XXXIst Congress of the European Society for Surgical Research, Southampton, U.K., March 31 - April 3, 1996. Poster
Opis fizyczny: s. 18
Polskie słowa kluczowe: Inhibitory fosfodiesterazy - farmakologia ; Rolipram - farmakologia ; Pentoksyfilina - farmakologia ; Endotoksyny - toksykologia ; Escherichia coli ; Płuca - wpływ środków chemicznych ; Płuca - ultrastruktura ; Wstrząs septyczny ; Zwierzęta ; Psy
Angielskie słowa kluczowe: Phosphodiesterase inhibitors - pharmacology ; Rolipram - pharmacology ; Pentoxifylline - pharmacology ; Endotoxins - toxicity ; Escherichia coli ; Lung - drug effects ; Lung - ultrastructure ; Shock, septic ; Animals ; Dogs
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
50/64
Autorzy: Zbigniew Puchalski, Jacek Dadan, Jerzy Robert Ładny, Jarosław Szymczuk.
Tytuł oryginału: Chirurgiczne postępowanie w przewlekłym zapaleniu trzustki.
Tytuł angielski: Surgical management in chronic pancreatitis.
Czasopismo: Nowa Klinika
Szczegóły: 1995 : no 7, s.3-5 tab.bibliogr.20 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie trzustki - chirurgia ; Pankreatektomia - metody
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
51/64
Autorzy: Z[bigniew] Puchalski, J[erzy] R[obert] Ładny, J[arosław] Szymczuk, J[acek] Dadan.
Tytuł oryginału: Diagnosis and surgical treatment of pancreatic carcinoma.
Tytuł całości: W: Proceedings of Eurosurgery'95.Barcelona,Spain,15-19 November 1995. Blackwell Sci.1995
Opis fizyczny: s. : bibliogr.12 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory trzustki - diagnostyka ; Nowotwory trzustki - chirurgia
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: ENG
52/64
Autorzy: Z[bigniew] Puchalski, J[erzy] R[obert] Ładny, J[arosław] Szymczuk, J[acek] Dadan.
Tytuł oryginału: Diagnosis and surgical treatment of pancreatic carcinoma.
Tytuł całości: W: Eurosurgery '95. 5th European Congress of Surgery, Barcelona, 15-18 November, 1995. Bologna: Monduzzi Editore 1995.
Opis fizyczny: s. 207-210 : bibliogr. 12 poz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory trzustki - chirurgia
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: ENG
53/64
Autorzy: Zbigniew Puchalski, Jacek Dadan, Jerzy Robert Ładny, Hady Hady Razak, Marek Róg, Jarosław Szymczuk.
Tytuł oryginału: Diagnostyka i chirurgiczne leczenie nowotworów złośliwych trzustki.
Tytuł angielski: The diagnosis and surgical management in pancreatic carcinoma.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii./Zbiór prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas 57 Zjazdu Chirurgów Polskich w Szczecinie,w dniach 7-9 września 1995 r./Pod.red.Seweryna Wiechowskiego.Warszawa:Fund.Pol.Prz.Chir.1995
Opis fizyczny: s.239-242 il. : bibliogr.10 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory trzustki - diagnostyka ; Nowotwory trzustki - leczenie
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
54/64
Autorzy: Z[bigniew] Puchalski, J[erzy] R[obert] Ładny, J[acek] Dadan, H[ady] Razak, M[arek] Róg, J[arosław] Szymczuk.
Tytuł oryginału: Diagnostyka i chirurgiczne leczenie nowotworów złośliwych trzustki.
Tytuł angielski: Diagnostics and surgical management in pancreatic carcinoma.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii. Pod red. S. Wiechowskiego, 1995. 57 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Szczecin, 7-9 września 1995. Streszczenia prac.
Opis fizyczny: s. 159
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory trzustki - diagnostyka ; Nowotwory trzustki - chirurgia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
55/64
Autorzy: J[erzy] R[obert] Ładny, J[anusz] Kuźmiuk, J[arosław] Szymczuk, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Effects of pentoxifylline and rolipram on survival during lethal E.coli sepsis in dogs.
Czasopismo: British Journal of Surgery
Szczegóły: 1995 : Vol.82 Suppl.1, s.73.
Uwagi: Eurosurgery 95.Barcelona,Spain,15-19 November 1995/Abstr./. Blackwell Sci.1995
Polskie słowa kluczowe: Posocznica ; Pentoksyfilina ; Rolipram
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
56/64
Autorzy: J[erzy] R[obert] Ładny, J[arosław] Szymczuk, J[anusz] Kuźmiuk, W[ojciech] Dębek, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Effects of pentoxifylline and rolipram on survival during lethal E.coli sepsis in dogs.
Tytuł całości: W: Proceedings of Eurosurgery'95.Barcelona,Spain,15-19 November 1995. Blackwell Sci. 1995
Opis fizyczny: s. tab. : bibliogr.12 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Posocznica ; Pentoksyfilina ; Rolipram
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: ENG
57/64
Autorzy: J[erzy] R[obert] Ładny, B[eata] Szynaka, J[anusz] Kuźmiuk, H[enryk] Dzienis, J[arosław] Szymczuk, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: N-acetylocysteine protects dog lung endothelium against endotoxins during experimental ARDS.
Czasopismo: European Surgical Research
Szczegóły: 1995 : Vol.27 Suppl.1, s.75.
Uwagi: 30th Congress of the European Society for Surgical Research/ESSR/.Amsterdam,the Netherlands,May 10-13,1995./Abstr./Ed.T.M.van Gulik/i in./
Polskie słowa kluczowe: Niewydolność oddechowa ; Acetylocysteina ; Endotoksyny
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
58/64
Autorzy: J[acek] Dadan, J. Kuźma, M[arek] Baltaziak, J[erzy] R[obert] Ładny, J[arosław] Szymczuk, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Nietypowe formy nowotworów złośliwych tarczycy jako istotny problem kliniczny.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 1995 : T. 46, supl. 2do z. 2, s.111
Uwagi: VII Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Łódź, czerwiec 7-9, 1995.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory tarczycy - diagnostyka ; Nadczynność tarczycy - powikłania
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
59/64
Autorzy: Zbigniew Puchalski, Jarosław Szymczuk, Jerzy Robert Ładny, Lech Trochimowicz, Kazimierz Orłowski.
Tytuł oryginału: Postępowanie endoskopowe w ostrym zapaleniu trzustki.
Tytuł angielski: Endoscopic management in acute pancreatitis.
Czasopismo: Nowa Klinika
Szczegóły: 1995 : no 7, s.7-10 tab. wykr.bibliogr.27 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie trzustki ; Endoskopia ; Cholangiopankreatografia endoskopowa wsteczna ; Sfinkterotomia przezwątrobowa
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
60/64
Autorzy: Jerzy Robert Ładny, Henryk Dzienis, Jacek Dadan, Krzysztof Pruszyński, Janusz Kuźmiuk, Jarosław Szymczuk.
Tytuł oryginału: Postępy w leczeniu wstrząsu septycznego.
Tytuł angielski: Noveal approaches to the treatment of septic shock.
Czasopismo: Nowa Klinika
Szczegóły: 1995 : no 7, s.40-43 bibliogr.44 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Wstrząs septyczny - leczenie
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
61/64
Autorzy: J[erzy] R[obert] Ładny, J[acek] Dadan, J[erzy] Polaków, J[arosław] Szymczuk, J. Kuźma, J[arosław] Krejza, Z[bigniew] Puchalski.
Tytuł oryginału: Wartość badania usg metodą kolorowego dopplera w diagnostyce izoechogenicznych guzków tarczycy.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 1995 : T.46 Supl.nr 2 do z.2., s.115-116.
Uwagi: VII Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.Łódż,czerwiec 7-9,1995.Referaty programowe.Prace oryginalne.Streszczenia.Pod red.K.Rybińskiego.Warszawa:Pol.Tow.Endokr.1995
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory tarczycy - ultrasonografia
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
62/64
Autorzy: Jerzy Robert Ładny, Beata Szynaka, Zbigniew Puchalski, Anna Andrzejewska, Jarosław Szymczuk.
Tytuł oryginału: Obraz ultrastrukturalny płuc w doświadczalnym wstrząsie septycznym, powikłanym zespołem niewydolności oddechowej dorosłych /ARDS/.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "ARDS - aktualny stan wiedzy o patofizjologii i terapii", Białowieża, 18- 20. 02. 1994.
Opis fizyczny: s. 1-6
Polskie słowa kluczowe: Płuca - ultrastruktura ; Wstrząs septyczny - powikłania ; Endotoksyny - toksykologia ; Escherichia coli ; Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - patofizjologia ; Mikroskopia elektronowa ; Psy ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Lung - ultrastructure ; Shock, septic - complications ; Endotoxins - toxicity ; Escherichia coli ; Respiratory distress syndrome, adult - physiopathology ; Microscopy, electron ; Dogs ; Animals
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
63/64
Autorzy: Jerzy Robert Ładny, Jacek Dadan, Janusz Kuźmiuk, Lech Chrostek, Jarosław Szymczuk, Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Zmiany aktywności niektórych enzymów lizosomalnych płuc pod wpływem farmakologicznego leczenia wstrząsu septycznego, powikłanego zespołem niewydolności oddechowej dorosłych /ARDS/.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "ARDS - aktualny stan wiedzy o patofizjologii i terapii", Białowieża, 18-20. 02. 1994.
Opis fizyczny: s. brak tab. : bibliogr. 14 poz.
Polskie słowa kluczowe: Enzymy ; Wstrząs septyczny - powikłania ; Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
64/64
Autorzy: Jerzy Robert Ładny, Jacek Dadan, Lech Trochimowicz, Jarosław Szymczuk, Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: The diagnosis and management in pancreatic necrosis and abscess.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1993 : Vol. 38 no 2, s. 352-357 tab. bibliogr. 16 poz. streszcz. rez. sum.
Polskie słowa kluczowe: Choroby trzustki - diagnostyka ; Ropień - diagnostyka ; Martwica - diagnostyka
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB