logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: TOŁWIŃSKI TOMASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/36
Tytuł oryginału: Znaczenie kompleksowości oddziaływań terapeutycznych u chorych na schizofrenię przewlekłą.
Tytuł angielski: Importance of complex therapy in patients with chronic schizophrenia.
Tytuł całości: W: Choroba przewlekła w aspekcie epidemiologii, profilaktyki i społeczno-rehabilitacyjnym. Materiały V Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej i Suwalskiej. Białystok, 10 listopad 1980 r.
Adres wydawniczy: Białystok, 1982.
Opis fizyczny: s. 305-308
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
2/36
Tytuł oryginału: Badania epidemiologiczne geronto-psychiatryczne w Bielsku-Podlaskim.
Tytuł angielski: Epidemiologic geronto-psychiatric investigations in Bielsk-Podlaski.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 1978 : 12, 2, s. 217-224
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
3/36
Tytuł oryginału: Badania epidemiologiczne geronto-psychiatryczne. (Przegląd piśmiennictwa).
Tytuł angielski: Epidemiologic geriatric-psychiatric investigations. (A review of the literature).
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 1978 : 12, 1, s. 87-94
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
4/36
Tytuł oryginału: Uwagi na temat psychoterapii osób w podeszłym wieku.
Tytuł angielski: Remarks on psychotherapy in geriatric patients.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 1978 : 12, 1, s. 103-104
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
5/36
Tytuł oryginału: Rehabilitacja w warunkach oddziału gerontopsychiatrycznego.
Tytuł całości: W: Československo-Polskâ Psychiatrickâ Konferencia. Rehabilitâcia v psychiatrii. Martin, 29. jun.-2. jul. 1977.
Opis fizyczny: s. 89
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
6/36
Tytuł oryginału: Ocena motywacji przyjęć do Kliniki Chorób Psychicznych .
Tytuł angielski: Motivations regarding psychiatric treatment in the clinic.
Tytuł całości: W: Materiały XXXII Naukowego Zjazdu Psychiatrów Polskich. Szczecin, 4-6 września 1976.
Opis fizyczny: s. 121-126
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
7/36
Tytuł oryginału: Porównanie obrazu klinicznego z wynikami badania autopsyjnego osób w wieku podeszłym (na podstawie materiału Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Choroszczy).
Tytuł angielski: A comparison of the clinical picture with the autopsy results in elderly patients based on the clinical records of the Hospital for Nervous and Mental Diseases in Choroszcz.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 1976 : 10, 3, s. 297-307
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
8/36
Tytuł oryginału: Problemy "konsultacyjne" ludzi w podeszłym wieku. Na podstawie wyników badań epidemiologiczno-psychiatrycznych.
Tytuł angielski: "Councelling" problem in the senile population. In connection with geronto-psychiatric investigation.
Tytuł całości: W: Materiały XXXII Naukowego Zjazdu Psychiatrów Polskich. Szczecin, 4-6 września 1976.
Opis fizyczny: s. 127-130
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
9/36
Tytuł oryginału: Sondażowe badania stanu psychicznego pacjentów leczonych w warunach sanatoryjnych.
Tytuł angielski: Emotional problems of the patients treated in the spa-sanatoria.
Tytuł całości: W: Materiały XXXII Naukowego Zjazdu Psychiatrów Polskich. Szczecin, 4-6 września 1976.
Opis fizyczny: s. 337-341
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
10/36
Tytuł oryginału: Transseksualizm żeński w diagnostyce psychiatrycznej.
Tytuł angielski: Female transsexualism in psychiatric diagnostics.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 1975 : 9, 6, s. 647-651
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
11/36
Tytuł oryginału: Analiza leczenia przypadków gerontopsychiatrycznych na oddziałach Szpitala w Choroszczy w latach 1972-73.
Tytuł angielski: Analysis of psychiatric geriatric cases treated at the Psychiatric Hospital of Choroszcz over 1972-73.
Tytuł całości: W: Pam. Czwartych Gdań. Dni Lecznictwa Psychiat. i IV Konf. Psychiatrów Pol. i Czechosł. Jastarnia, 5-6.X.1974 r. Cz.1. Gdańsk, 1974.
Opis fizyczny: s.191-198
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
12/36
Tytuł oryginału: Aspekty społeczne ambulatoryjnego leczenia ludzi w podeszłym wieku.(Doniesienie wstępne).
Tytuł angielski: Social aspects of the ambulatory treatment of people over 60 living in town population.
Tytuł całości: W: Pam. Czwartych Gdań. Dni Lecznictwa Psychiat. i IV Konf. Psychiatrów Pol. i Czechosł. Jastarnia, 5-6.X.1974 r. Cz.1. Gdańsk, 1974.
Opis fizyczny: s.199-201
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
13/36
Tytuł oryginału: Remotywacja jako nowa technika rehabilitacji defektów schizofrenicznych.
Tytuł angielski: Remotivation as a new technique in rehabilitation of chronic schizophrenics.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 1974 : 8, 1, s.83-88
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
14/36
Tytuł oryginału: Badania nad neurotycznością populacji wiejskiej województwa białostockiego.
Tytuł angielski: Studies on neuroticism in rural population in province of Białystok.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne
Szczegóły: 1973 : 84, 4, s.307-310
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
15/36
Tytuł oryginału: Kliniczna i katamnestyczna analiza psychoz starczych leczonych w Szpitalu w Choroszczy w latach 1960-1970.
Tytuł angielski: Clinical and follow-up analysis of old-age psychoses treated in the Hospital of Choroszcz from 1960 to 1970.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 1973 : 7, 1, s.29-37
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
16/36
Tytuł oryginału: Ocena przypadków schorzeń naczyniowych mózgu w wieku powyżej 64 lat leczonych na oddziałach psychiatrycznych Szpitala w Choroszczy.
Tytuł angielski: An assessment of cerebral vascular disorders in patients aged over 64 treated at psychiatric wards of the Choroszcz Hospital.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost.Mater.III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.174-178
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
17/36
Tytuł oryginału: Problem wątpliwych i nieumotywowanych wskazań lekarskich do leczenia przymusowego na oddziale psychiatrycznym.(Artykuł dyskusyjny).
Tytuł angielski: The problem of doubtful and unmotivated medical indications for compulsory treatment in the psychiatric ward.
Czasopismo: Zdrowie Psychiczne
Szczegóły: 1973 : 14, 2, s.84-88
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
18/36
Tytuł oryginału: Próba wykorzystania testu z zielenią indocyjaninową do oceny czynności wątroby u chorych na schizofrenię.
Tytuł angielski: A trial of application of indocyanine green for assessment of liver function in schizophrenics.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1973 : 28, 4, s.118-120
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
19/36
Tytuł oryginału: Przypadek zespołu Turnera z zaburzeniami psychicznymi.
Tytuł angielski: A case of Turner's syndrome with psychic disturbances.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1973 : 26, 7, s.649-653
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
20/36
Tytuł oryginału: Uwagi na temat koncepcji biologiczno-dynamicznej i niektórych metod terapii w psychiatrii.
Tytuł angielski: Remarks on the biologic and dynamic concept and some therapeutic methods in psychiatry.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 1973 : 7, 3, s.331-335
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
21/36
Tytuł oryginału: Zagadnienia diagnostyki zaburzeń psychicznych wieku starczego.
Tytuł angielski: A problem of the diagnosis of psychic disturbances in elderly people.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost.Mater.III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.356-360
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
22/36
Tytuł oryginału: Analiza psychoz starczych leczonych w szpitalu w Choroszczy w wieku powyżej 74 lat w latach 1960-1970.
Tytuł angielski: Analysis of senile psychoses in patients aged over 74 treated at the Choroszcz Hospital during 1960-1970.
Tytuł całości: W: Pamiętnik I Krajowego Sympozjum Gerontologii Klinicznej.Warszawa 6-7 listopada 1971
Opis fizyczny: s.266-274
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
23/36
Tytuł oryginału: Badania opinii dotyczących chorób i chorych psychicznie - w oparciu o próbę reprezentatywną populacji wiejskiej województwa białostockiego.
Tytuł angielski: Tests of opinions concerned with illnesses and psychical patients in virtue of a representative probation of rural population in Białystok voivodeship.
Czasopismo: Zdrowie Psychiczne
Szczegóły: 1972 : 13, 3, 33-40
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
24/36
Tytuł oryginału: Badania pneumoencefalograficzne w przewlekłej schizofrenii.
Tytuł angielski: Pneumoencephalography in chronic schizophrenia.
Czasopismo: Folia Medica Bialostocensia
Szczegóły: 1972 : 1, s.183-202
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
25/36
Tytuł oryginału: Doświadczenia własne z chlorometiazolem (hemineuryną).
Tytuł angielski: Experiences with chlormethiazol (hemineurine)
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 1972 : 6, 5, s.551-556
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
26/36
Tytuł oryginału: Metoda skojarzonego leczenia atropiną śpiączkową i insuliną subkomatyczną.
Tytuł angielski: Combined treatment with atropine coma and subcomatic insuline.
Tytuł całości: W: Pamiętnik Trzecich Gdańskich Dni Lecznictwa Psychiatrycznego.Jastarnia 24-25 IV 1972
Opis fizyczny: s.111-116
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
27/36
Tytuł oryginału: Spostrzeżenia kliniczne nad działaniem preparatu Thioridazin-Retard Polfa.
Tytuł angielski: Clinical study of the action of Thioridazin-Retard Polfa.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 1972 : 6, 2, s.137-142
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
28/36
Tytuł oryginału: Uwagi na temat trudności w systematyce psychiatrycznej.
Tytuł angielski: Remarks on nosologic difficulties in psychiatry.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 1972 : 6, 5, s.595-600
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
29/36
Tytuł oryginału: Zagadnienia tajemnicy lekarskiej a lecznictwo psychiatryczne.
Tytuł angielski: The problem of professionalsecrecy and psychiatric therapeutics.
Tytuł całości: W: Pamiętnik Trzecich Gdańskich Dni Lecznictwa Psychiatrycznego.Jastarnia 24-25 IV 1972
Opis fizyczny: s.19-26
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
30/36
Tytuł oryginału: Zespoły psychotyczne w przebiegu fenmetrazynomanii.
Tytuł angielski: Psychotic syndromes in phenmetrazine addiction.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1972 : 25, 2, s.199-202
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
31/36
Tytuł oryginału: Orzecznictwo psychiatryczne w sprawach testamentowych.
Tytuł angielski: Psychiatric expert opinion in matters of last will.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 1971 : 5, 4, s.453-457
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
32/36
Tytuł oryginału: Preparat mirenil v psichotropnom lečenii.
Czasopismo: Polfa Novosti Farmacii i Mediciny
Szczegóły: 1971, 1, s.21-25
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: CZE
33/36
Tytuł oryginału: Sondażowe badania nad zaburzeniami nerwicowymi wśród populacji wiejskiej.
Tytuł angielski: Sondage investigations on the neurotic disturbances among rural population.
Tytuł całości: W: III Czechoslowacko-Polska Konferencja Psychiatryczna. Gerontopsychiatria,nowe kierunki w badaniach i leczeniu nerwic.Špindreruv Mlýn 5-7.10 1971
Opis fizyczny: s.108-109
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: POL
34/36
Tytuł oryginału: Zespół niebieskich twardówek w klinice psychiatrycznej.
Tytuł angielski: The syndrome of blue sclerae in psychiatric practice.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1971 : 26, 42, s.1631-1632
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
35/36
Tytuł oryginału: Treatment of paranoid schizophrenics with chlorpromazine and group therapy.
Czasopismo: Disease of the Nervous System
Szczegóły: 1969 : 30, 3, s.201-202
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
36/36
Tytuł oryginału: Kliniczna ocena wpływu chloropromazyny na zaburzenia myślenia u schizofreników.
Tytuł angielski: Influence of chlorpromazine on disturbed thinking processes in schizophernic patients - a clinical evaluation.
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 1967 : 1, 4, s. 473-478
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB