logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: MATERIAŁY II ZJAZDU NAUKOWEGO LEKARZY ZIEMI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 26 WRZESIE
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/34
Tytuł oryginału: Analiza urazowości wśród dzieci wiejskich w Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Białymstoku w latach 1962-1969.
Tytuł angielski: The analysis of traumatism among the children from rural population treated at the Infantile Surgery Ward in Białystok during 1962-1969.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Adres wydawniczy: Białystok : Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział Wojewódzki w Białymstoku, 1970
Opis fizyczny: s.267-270
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
2/34
Tytuł oryginału: Analiza zachorowalności na kiłę wczesną w środowisku wiejskim województwa białostockiego w latach 1965-1969.
Tytuł angielski: The analysis of an early lues morbidity among the rural population of Białystok province during 1965-1969.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.62-66
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
3/34
Tytuł oryginału: Badania epidemiologiczne nad możliwością zakażeń Yersinia pseudotuberculosis u pracowników rolnictwa powiatu sejneńskiego.
Tytuł angielski: Epidemiologic studies on the possibility of Yersinia pseudotuberculosis among the farmers of the Sejny district.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.223-226
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
4/34
Tytuł oryginału: Charakterystyka szczepów Staphylococcus aureus pochodzących ze środowiska wiejskiego.
Tytuł angielski: The characteristis of S. aureus strains derived from rural population.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień, 1970
Opis fizyczny: s.230-232
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
5/34
Tytuł oryginału: Częstość występowania niedokrwistości u położnic Białostocczyzny z uwzględnieniem środowiska wiejskiego.
Tytuł angielski: The incidence of anaemia in obstetric patients of Białystok province from rural population.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970 r.
Opis fizyczny: s. 193-198
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
6/34
Tytuł oryginału: Dynamika odczyników serologicznych brucelozowych w kontrolnych badaniach epidemiologicznych pracowników pow. gołdapskiego.
Tytuł angielski: The dynamics of Brucella serological reactions in the workers subjected to control epidemiological examinations in the Gołdap district.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.216-219
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
7/34
Tytuł oryginału: Dynamika odczynów serologicznych brucelozowych w kontrolnych badaniach epidemiologicznych pracowników powiatu gołdapskiego.
Tytuł angielski: The dynamics of Brucella serological reactions in the workers subjected to control epidemiological examinations in the Gołdap district.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej. Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.216-219
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
8/34
Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne obniżenia i wypadania narządów rodnych kobiet w II Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Białymstoku i w Wojewódzkim Szpitalu im. M. C. Skłodowskiej w Białymstoku.
Tytuł angielski: Surgical treatment of ptosis and prolapsus of female genital organs in the 2nd Clinic of Obstetrics and Gynaology, Białystok Medical School and in the Voivodeship Hospital of the M. Skłodowska-Curie in Białystok.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970 r.
Opis fizyczny: s. 190-193
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
9/34
Tytuł oryginału: Nabłoniaki podstawno-komórkowe skóry w środowisku wiejskim województwa białostockiego.
Tytuł angielski: Skin basocellular epithelioma among the rural population of Białystok province.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.151-153
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
10/34
Tytuł oryginału: O cholestazie wewnątrzwątrobowej w żółtaczkowych postaciach leptospiroz.
Tytuł angielski: Intrahepatic cholestasis in cases of icterus forms of leptospirosis.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.238-241
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
11/34
Tytuł oryginału: O niektórych ujemnych skutkach stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej.
Tytuł angielski: On some negative effects of antibiotics applied in animal production.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień, 1970
Opis fizyczny: s.252-254
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
12/34
Tytuł oryginału: Obraz kliniczny kazuistyki tularemii spostrzeganej w środowisku białostockim.
Tytuł angielski: Clinical picture oftularaemia casuistics observed in the Białystok population.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.242-244
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
13/34
Tytuł oryginału: Obrażenia czaszki i mózgu na wsi.
Tytuł angielski: Skull and cerebral injuries among rural population.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Adres wydawniczy: Białystok : Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział Wojewódzki w Bialymstoku, 1970
Opis fizyczny: s.277-280
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
14/34
Tytuł oryginału: Ocena współpracy lekarsko-profilaktycznej w zakresie brucelozy wśród pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR) w województwie białostockim.
Tytuł angielski: The evaluation of medical and prophylactic team-work on brucellosis among the State Farms workers in Białystok province.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.250-251
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
15/34
Tytuł oryginału: Odczyny immunoserologiczne a zmiany w narządzie słuchu w przewlekłej brucelozie.
Tytuł angielski: Immunoserological reactions, and the disturbances of the auditory organ in chronic brucellosis.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.232-235
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
16/34
Tytuł oryginału: Oparzenia u dzieci wiejskich leczonych w Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Białymstoku w latach 1967-1969.
Tytuł angielski: Burns in children from rural population treated at the Infantile Surgery Ward in Białystok during 1967-1969.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970.
Adres wydawniczy: Białystok : Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział Wojewódzki w Białymstoku, 1970
Opis fizyczny: s.101-104
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
17/34
Tytuł oryginału: Przegląd badań profilaktycznych w kierunku brucelozy wśród pracowników PGR województwa białostockiego.
Tytuł angielski: The results of prophylactic examinations towards brucellosis performed among the State Farms workers in Białystok province.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.214-216
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
18/34
Tytuł oryginału: Przegląd immunoserologiczny w badaniach epidemiologicznych ornitozy u pracowników zakładów drobiarsko-jajczarskich
Tytuł angielski: Ornithosis immunoserological reactions among the workers of poultry and egg-producing plants.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.219-223
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
19/34
Tytuł oryginału: Przyczyny i miejsca wypadków wśród osób pracujących w rolnictwie.
Tytuł angielski: Causes and place of the accidents among the population of farmers.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Adres wydawniczy: Białystok : Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział Wojewódzki w Bialymstoku, 1970
Opis fizyczny: s.317-319
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
20/34
Tytuł oryginału: Skutki nieszczęśliwych wypadków u osób pracujacych w rolnictwie.
Tytuł angielski: Sequelae of fatal accidents among farmers.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Adres wydawniczy: Białystok : Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział Wojewódzki w Białymstoku, 1970
Opis fizyczny: s.319-321
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
21/34
Tytuł oryginału: Społeczny i genetyczny aspekt wad wrodzonych w województwie białostockim.
Tytuł angielski: Social and genetic aspects of inborn errors in Białystok province.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970 r.
Opis fizyczny: s. 76-81
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
22/34
Tytuł oryginału: Urazy klatki piersiowej i innych narządów związane z mechanizacją rolnictwa.
Tytuł angielski: Chest injuries and of other organs connected with mechanization of agriculture.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Adres wydawniczy: Bialystok : Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział Wojewódzki w Białymstoku, 1970
Opis fizyczny: s.296-299
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
23/34
Tytuł oryginału: Urazy naczyń kończyn u ludności wiejskiej leczone operacyjnie.
Tytuł angielski: Blood vessels injuries treated surgically in rural population.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Adres wydawniczy: Białystok : Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział Wojewódzki w Białymstoku, 1970
Opis fizyczny: s.299-303
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
24/34
Tytuł oryginału: Urazy układu nerwowego ludności wiejskiej woj. białostockiego w materiale Kliniki Neurochirurgii w latach 1964-1968.
Tytuł angielski: Traumas to the nervous system among rural population of Białystok province as observed in the Neurosurgical Clinic during 1964-1968.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok 26 wrzesień 1970.
Opis fizyczny: s.273-277
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
25/34
Tytuł oryginału: Urazy z zakresu otolaryngologii wśród ludności wiejskiej województwa białostockiego.
Tytuł angielski: Otolaryngological injuries among the rural population of Białystok province.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970.
Opis fizyczny: s. 286-290
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
26/34
Tytuł oryginału: Uwagi na temat profilaktyki i postępowania w chorobie cytotoksycznej noworodków z uwzględnieniem środowiska wiejskiego.
Tytuł angielski: Some remarks on prophylaxis and management of cytotoxic disease of newborns with respect to rural population.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970 r.
Opis fizyczny: s. 93-97
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
27/34
Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał anty-Listeria monocytogenes w surowicach pracowników rolnictwa powiatu sejneńskiego.
Tytuł angielski: The occurence of Listeria monocytogenes antibodies in the sera of the farmers of the Sejny district
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.226-228
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
28/34
Tytuł oryginału: Zagadnienia dermatoz związanych z mechanizacją i chemizacją rolnictwa na terenie województwa białostockiego.
Tytuł angielski: The problems of dermatoses connected with mechanization and chemization in agriculture of Białystok province
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.112-115
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
29/34
Tytuł oryginału: Zagadnienie wścieklizny na terenie województwa białostockiego. Rozeznanie epidemiologiczno-kliniczne i profilaktyczne.
Tytuł angielski: The problems of rabies in the Białystok province. Epidemiological clinical and prophylactic recognition.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s. 209-214
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
30/34
Tytuł oryginału: Zagadnienie wścieklizny na terenie województwa białostockiego. Rozpoznanie epizootyczne.
Tytuł angielski: Epizootic problems of rabies in the Białystok province.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.204-207
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
31/34
Tytuł oryginału: Zarażenie rzęsistkiem pochwowoym u ludzi przebywających w środowisku zamkniętym.
Tytuł angielski: Trichomonas infection in a closed population.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień, 1970.
Opis fizyczny: s.66-68
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
32/34
Tytuł oryginału: Zarażenie rzęsistkiem pochwowym u ludzi przebywających w środowisku zamkniętym.
Tytuł angielski: Trichomonas infection in a closed population.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej. Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.66-68
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
33/34
Tytuł oryginału: Zgony na nowotwory złośliwe żołądka w świetle badań sekcyjnych Zakładu Anatomii Patologicznej AM w Białymstoku w latach 1953-1965.
Tytuł angielski: The mortality rate of malignant gastric neoplasms observed in the autopsy material of the Department of Pathological Anatomy, Białystok Medical School, during 1953-1965.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej. Białystok, 26 wrzesień 1970.
Opis fizyczny: s.168-171
Uwagi: Oprac.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
34/34
Tytuł oryginału: Zmiany w narządzie słuchu w przewlekłej brucelozie w zależności od postaci klinicznej schorzenia.
Tytuł angielski: The alterations within the auditory organ in cases of chronic brucellosis in accordance to the clinical form of the disease.
Tytuł całości: W: Materiały II Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Białostockiej, Białystok, 26 wrzesień 1970
Opis fizyczny: s.235-238
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB