logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: MATERIAŁY NAUKOWE VIII ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CH
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/27
Tytuł oryginału: Aktywność rybonukleazy (RNA-zy 2-7-7-16) trzustkowej i wątrobowej w wirusowym zapaleniu wątroby u dzieci.
Tytuł angielski: The pancreatic and hepatic ribonuclease (RNA-se, E. 2-7-7-16) activity in children with viral hepatitis.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakażnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 361-363
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
2/27
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza oznaczania hepatitis B antygenu (HBsAg) w surowicy krwi metodą radioimmunoassay (RIA) i immunoelektroprecypitacji (IEP).
Tytuł angielski: Comparative analysis of estimation of the blood serum hepatitis B antigen (HBsAg) with the radioimmunoassay (RIA) and immunoelectroprecipitation (IEP).
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakażnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 200-202
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
3/27
Tytuł oryginału: Badania epidemiologiczne nad wykrywalnością nosicieli antygenu hepatitis B(HBsAg) w populacji dorosłej regionu białostockiego w latach 1972-1977.
Tytuł angielski: Epidemiological studies on the detectability of the hepatitis B-antigen (HBsAg) carriers among the population of adults of the Białystok Region in the years 1972-1977.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakażnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 260-261
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
4/27
Tytuł oryginału: Badania epidemiologiczne nad znaczeniem nosicielstwa HBsAg w zamkniętej populacji młodzieżowej z niedorozwojem umysłowym w latach 1974-1976.
Tytuł angielski: Epidemiological studies (1974-1976) on the role of carriership of HBsAg in a closed youth population of mentally under-developed.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakażnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 262-263
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
5/27
Tytuł oryginału: Badania nad dynamiką odczynu hamowania migracji leukocytów z antygenem HBsAg w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby (wzw).
Tytuł angielski: Studies on the dynamics of leukocyte migration inhibition test with HBsAg antigen in the course of viral hepatitis.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakażnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 212-214
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
6/27
Tytuł oryginału: Badania nad zachowaniem się aktywności arginazy w surowicy w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby.
Tytuł angielski: Studies on the activity of blood serum arginase in the course of viral hepatitis.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakażnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 400-403
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
7/27
Tytuł oryginału: Badania nad zachowaniem się immunoglobulin IgG, IgA, IgM w surowicy w korelacji z hepatitis B antygenemią (HBsAg) u chorych z wirusowym zapaleniem wątroby (wzw).
Tytuł angielski: Studies on blood serum immunoglobulins IgG, IgA and IgM in correlation with hepatitis B antigenaemia (HBsAg) in patients with viral hepatitis.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakażnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 247-250
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
8/27
Tytuł oryginału: Ciężkość przebiegu klinicznego kleszczowego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych , a zachowanie się odczynu zahamowania hemaglutynacji (OZHA).
Tytuł angielski: The severity of the clinical course of tickborn myelo-menung encephalitis and the behaviour of the haemagglutination inhibition test.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 164-166
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
9/27
Tytuł oryginału: Częstość występowania wirusowego zapalenia wątroby typu B i jego przebieg kliniczny łącznie z dynamiką HBs- antygenemii u chrych dializowanych z powodu przewlekłej niewydolności nerek.
Tytuł angielski: The incidence of viral hepatitis type B: its clinical course and the dynamics of HBs- antigenaemia in patients dialysed of chronic renal insufficiency.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 475-477
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
10/27
Tytuł oryginału: Glikokortykoterapia, a ocena przebiegu klinicznego wirusowego zapalenia wątroby z zachowaniem się zespołu testów laboratoryjnych łącznie z hepatitis-B-antygenemią.
Tytuł angielski: Glycocorticotherapy, and the clinical course of viral hepatitis assessed with laboratory tests including hepatitis B-antigenaemia.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 462-464
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
11/27
Tytuł oryginału: HBs antygenemia u osób z zespołem Dupuytrena, chorych na wirusowe zapalenie wątroby.
Tytuł angielski: HBs antigenaemia in viral hepatitis patients affected with Dupuytren syndrome.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 310-312
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
12/27
Tytuł oryginału: Hepatitis-B-antygenemia a stopień uszkodzenia wątroby w wirusowym zapaleniu wątroby w ocenie klinicznej i laboratoryjnej.
Tytuł angielski: Clinical and laboratory assessment of hepatitis B-antigenaemia and the severity of liver damage in viral hepatitis cases.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 471-474
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
13/27
Tytuł oryginału: O zachowaniu się alfa1- fetoproteinemii w żółtaczkowych postaciach wirusowego zapalenia wątroby.
Tytuł angielski: On the behaviour of alpha1-fetoproteinaemia in icteric forms of viral hepatitis.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 331-333
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
14/27
Tytuł oryginału: O zachowaniu się dysproteinemii immunoglobulinowej i autoprzeciwcial narządowych w przebiegu colitis ulcerosa.
Tytuł angielski: On the behaviour of the immunoglobulin dysproteinaemia and the organ autoantibodies in colitis ulcerosa cases.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 203-205
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
15/27
Tytuł oryginału: Ocena częstotliwości przewlekłych hepatopatii w korelacji z hepatitis B-antygenemią u chorych po ostrym wirusowym zapaleniu wątroby.
Tytuł angielski: The incidence of chronic hepatopathies correlated to hepatitis B antigenaemia in patients after acute viral hepatitis.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakażnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 550-552
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
16/27
Tytuł oryginału: Ocena leczenia zachowawczego i chirurgicznego przedłużających się postaci klinicznych wirusowego zapalenia wątroby.
Tytuł angielski: Assessment of conservative and surgical treatment of prolonged clinical forms of viral hepatits.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 556-558
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
17/27
Tytuł oryginału: Oznaczanie hepatitis antygenemii B(HBsAg) jako głównego czynnika epidemiologicznego przewlekłych zapaleń wątroby.
Tytuł angielski: Estimation of hepatitis B antigenaemia (HBsAg) as a main epidemiological factor of chronic hepatitis.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 257-259
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
18/27
Tytuł oryginału: Oznaczanie transformacji blastycznej limfocytów krwi obwodowej metodą izotopową z wykorzystaniem znakowanej trytem tymidyny (3H-tymidyna).
Tytuł angielski: Isotope method of estimation of peripheral blood lymphocytes blastic transformation with tritium labelled thymidine (3H-tymidine)
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 244-246
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
19/27
Tytuł oryginału: Patologia nerek u osób zmarłych w śpiączce wątrobowej.
Tytuł angielski: Renal pathology in persons died of hepatic coma.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 553-555
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
20/27
Tytuł oryginału: Stosowanie diety tzw. wysokotłuszczowej w leczeniu dietetycznym ostrych i przewlekłych zapaleń wątroby.
Tytuł angielski: The so-called high lipid diet in the dietetic management of acute and chronic hepatitis.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 468-470
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
21/27
Tytuł oryginału: Wirusowe zapalenie wątroby a cukrzyca.
Tytuł angielski: Viral hepatitis and diabetes.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakażnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 547-549
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
22/27
Tytuł oryginału: Występowanie autoprzeciwciał narządowych w korelacji z dysproteinemią immunoglobulinową w niektórych postaciach wirusowego zapalenia wątroby.
Tytuł angielski: The occurence of the organ autoantibodies in correlation to immunoglobulin dysproteinaemia in certain forms of viral hepatitis.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaxnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 209-211
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
23/27
Tytuł oryginału: Zachorowalność na wirusowe zapalenie wątroby w populacji regionu białostockiego z uwzględnieniem zachorowań wśród personelu medycznego w latach 1967-1977.
Tytuł angielski: The morbidity rate of viral hepatitis in the Białystok Region population including the morbidity among the medical personnel in the years 1967-1977.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978
Opis fizyczny: s. 317-319
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
24/27
Tytuł oryginału: Zachowanie się brucelozowych odczynów immunoserologicznych u 155 chorych z różnymi postaciami klinicznymi brucelozy z regionu białostockiego.
Tytuł angielski: The behaviour of brucellosis immunoserologic reactions in 155 patients with various forms of the disease in the Białystok Region.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 227-229
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
25/27
Tytuł oryginału: Zachowanie się odczynu zahamowania hemaglutynacji (OZHA) w kontrolnych badaniach u osób po przebytym kleszczowym zapaleniu mózgu.
Tytuł angielski: The behaviour of the haemagglutination inhibition test in control investigations in persons after passed tick-born encephalitis.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 167-170
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
26/27
Tytuł oryginału: Zmiany polikardiograficzne w wirusowym zapaleniu wątroby.
Tytuł angielski: Polycardiographic changes in viral hepatitis patients.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 465-467
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
27/27
Tytuł oryginału: Znaczenie określenia aktywności w surowicy krwi enzymów przemiany purynowej-dezaminazy guaninowej i adenozynowej w wirusowym zapaleniu wątroby u dzieci.
Tytuł angielski: The value of estimation of blood serum enzymes involved in the purine metabolism, guanine-, and adenosine-desaminase in cases of viral hepatitis in children.
Tytuł całości: W: Materiały naukowe VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 kwietnia 1978.
Opis fizyczny: s. 354-356
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB