logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: PROBLEMY GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ I KLINICZNEJ W WOJ BIAŁOST MATER III ZJAZDU N
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/27
Tytuł oryginału: Aktywność transamidazy osoczowej (FSF) i stężenie grup tiolowych w okresie starzenia się i starości.
Tytuł angielski: The activity of plasma transamidase (FSF) and the concentration of thiol groups during senescence and among aged people.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater.III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.43-47
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
2/27
Tytuł oryginału: Analiza bilirubinemii i przebiegu hospitalizacji chorych z wirusowym zapaleniem wątroby w zależności od grup wiekowych.
Tytuł angielski: Bilirubinaemia and the course of hospitalization of patients with viral hepatitis according to age groups.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj. białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973
Opis fizyczny: s.132-135
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
3/27
Tytuł oryginału: Analiza obrazów angiograficznych u ludzi starych w materiale Kliniki Neurochirurgii Instytutu Chorób Nerwowych i Narządów Zmysłów AMB.
Tytuł angielski: Analysis of angiographic pictures of elderly people in the material of the Clinic of Neurosurgery, Institute of Nervous and Sense Organs Diseases, Medical School in Białystok.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.333-337
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
4/27
Tytuł oryginału: Badania nad aktywacją układu fibrynolitycznego i kininotwórczego u ludzi w wieku starszym.
Tytuł angielski: Studies on the fibrinolytic and kininforming system in elderly people.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj. białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Bialost. Białystok , 1973.
Opis fizyczny: s.47-53
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
5/27
Tytuł oryginału: Badania nad przemianą 131 J-ludzkiej albuminy w przewlekłym zespole płucno-sercowym.
Tytuł angielski: Studies on the metabolism of 131 I labelled human albumin in a chronic cardio-pulmonary syndrome.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater.III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.117-120
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
6/27
Tytuł oryginału: Białaczki u chorych powyżej 60 roku życia w materiale Kliniki Hematologicznej Instytutu Chorób Wewnętrznych AMB.
Tytuł angielski: The incidence of leukaemia in patients aged over 60 in the material of the Clinic of Haematology, Institute of Medicine of the Białystok Medical School.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj. białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.127-131
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
7/27
Tytuł oryginału: Gruźlica płuc u chorych po 60 roku życia na podstawie materiału Kliniki Grużlicy Płuc AM w Białymstoku.
Tytuł angielski: Lung tbc in patients over 60 in the material of the TBC Clinic of the Białystok Medical School.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater. III Zjazdu Nauk.Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.138-143
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
8/27
Tytuł oryginału: Kiła u chorych powyżej 60-go roku życia w materiale Kliniki Dermatologicznej AMB w latach 1965-1972.
Tytuł angielski: Syphilis in patients aged over 60 in the material of the Clinic of Dermatology,Białystok Medical School in the years 1965-1972.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater.III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok , 1973.
Opis fizyczny: s.195-200
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
9/27
Tytuł oryginału: Krwiaki wewnątrzczaszkowe u osób w wieku podeszłym i starczym.
Tytuł angielski: Intracranial haematomas in aged and elderly people.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater. III Zjazdu Nauk.Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.339-341
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
10/27
Tytuł oryginału: Metoda Rorschacha w zastosowaniu do badania osobowości ludzi w wieku starczym.
Tytuł angielski: The method of Rorschach for personality studies in elderly people.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost.Mater.III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.182-186
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
11/27
Tytuł oryginału: Niedostateczność krążenia mózgowego u ludzi po 50 roku życia a niektóre aspekty oceny angiogafii mózgowych.
Tytuł angielski: Cerebral circulatory insufficiency in people over 50, and certain aspects of analysis of cerebral angiographs.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.153-157
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
12/27
Tytuł oryginału: Niedrożność brzusznego odcinka aorty i jej wewnątrzmiedniczych rozgałęzień w przebiegu miażdżycy.
Tytuł angielski: Occlusion of the abdominal aortal segment and intrapelvic aortal bronches in the course of arteriosclerosis.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater.III Zjazdu Nauk.Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.146-148
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
13/27
Tytuł oryginału: Niektóre aspekty głuchoty starczej u pensjonariuszy Domu Rencisty w Białymstoku.
Tytuł angielski: Some problems of senile deafness among the inmates of a Pensioner Hostel in Białystok.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj. białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok ,1973.
Opis fizyczny: s.192-195
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
14/27
Tytuł oryginału: Ocena przypadków schorzeń naczyniowych mózgu w wieku powyżej 64 lat leczonych na oddziałach psychiatrycznych Szpitala w Choroszczy.
Tytuł angielski: An assessment of cerebral vascular disorders in patients aged over 64 treated at psychiatric wards of the Choroszcz Hospital.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost.Mater.III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.174-178
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
15/27
Tytuł oryginału: Odrębności kliniczne dychawicy oskrzelowej u ludzi w starszym wieku na podstawie własnych obserwacji.
Tytuł angielski: Clinically different forms of bronchial asthma in senile patients stated on the basis of the authors' own observations.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.123-127
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
16/27
Tytuł oryginału: Problem odczynów kiłowych słabo dodatnich i wątpliwych u osób starszych.
Tytuł angielski: A problem of poorly -positive and dubious syphilis reactions in elderly patients.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.200-205
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
17/27
Tytuł oryginału: Próba oceny postaw emocjonalno-dążeniowych i stopnia adaptacji ludzi w wieku starczym w warunkach Domu Opieki Społecznej.
Tytuł angielski: An attempt at assessing emotional and aspiration attitudes and the degree of adaptation of aged people under a Social Care Home conditions.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost.Mater.III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.179-182
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
18/27
Tytuł oryginału: Próba oceny radiologicznej zmian wrzodowych żołądka i dwunastnicy u ludzi starszych.
Tytuł angielski: An attempt at radiological assessing ulcerous gastric and duodenal lesions in elderly people.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater.III Zjazdu Nauk.Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.143-146
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
19/27
Tytuł oryginału: Radiologiczno-kliniczny obraz niedrożności aorty w przebiegu miażdżycy.
Tytuł angielski: Radiological and clinical picture of aortal occlusion in the course of arteriosclerosis.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater.III Zjazdu Nauk.Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.148-153
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
20/27
Tytuł oryginału: Urazy czaszkowo-mózgowe u ludzi starych na podstawie materiału Kliniki Neurochirurgicznej AMB.
Tytuł angielski: Skull and brain injuries in elderly people on the basis of the material of the Clinic of Neurosurgery of the Białystok Medical School.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater. III Zjazdu Nauk.Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.337-339
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
21/27
Tytuł oryginału: Wiek chorych a rokowanie w tężcu.
Tytuł angielski: The age of patients and the prognosis in cases of tetanus.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.135-138
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
22/27
Tytuł oryginału: Wpływ stosowania fenforminy i stanozololu na aktywność fibrynolityczną,adhezję płytek krwi i gospodarkę tłuszczową u chorych z miażdżycą naczyń.
Tytuł angielski: The effect of phenformin and stanozolol upon the fibrinolytic activity, blood platelet adhesion and lipid metabolism in patients with vascular arteriosclerosis.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj. białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.53-57
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
23/27
Tytuł oryginału: Zagadnienia diagnostyki zaburzeń psychicznych wieku starczego.
Tytuł angielski: A problem of the diagnosis of psychic disturbances in elderly people.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost.Mater.III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.356-360
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
24/27
Tytuł oryginału: Zagadnienie głuchoty starczej w świetle współczesnych możliwości rehabilitacji.
Tytuł angielski: The problems of senile deafness in the light of modern rehabilitation possibilities.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok ,1973.
Opis fizyczny: s.186-191
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
25/27
Tytuł oryginału: Zagadnienie zaćmy przejrzałej i jaskry fakolitycznej na terenie województwa białostockiego.
Tytuł angielski: The problem of the occurence of hypermature and phacolytic cataracta among the population of the Białystok Province.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973.
Opis fizyczny: s.346-348
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
26/27
Tytuł oryginału: Zmaiany skórne oraz niektóre dermatozy charakterystyczne dla wieku starczego.
Tytuł angielski: Dermal lesions and certain dermatoses typical of senile age.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost. Mater. III Zjazdu Nauk. Lekarzy Ziemi Białost. Białystok, 1973
Opis fizyczny: s.205-208
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
27/27
Tytuł oryginału: Zmiany skórne oraz niektóre dermatozy charakterystyczne dla wieku starczego.
Tytuł angielski: Dermal lesions and certain dermatoses typical of senile age.
Tytuł całości: W: Problemy gerontologii społecznej i klinicznej w woj.białost.Mater.III Zjazdu Nauk.Lekarzy Ziemi Białost.Białystok,1973
Opis fizyczny: s.205-208
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB