logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: XL ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI BIAŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/15
Autorzy: M[ariusz] Koda, M[ariola] Sulkowska, W[aldemar] Famulski, L[ech] Chyczewski, A[nna] Stasiak-Barmuta, I[rena] Daniszewska, S[tanisław] Sulkowski.
Tytuł oryginału: Badania aktywności proliferacyjnej nowotworów ślinianek. I. Ocena białek jąderkowych regionów organizacji (AgNORs) w materiale pooperacyjnym.
Tytuł angielski: Proliferating activity in salivary gland neoplastic tumors. I. Analysis of nucleolar organizer region proteins (AgNORs) in surgery specimens.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Białystok-Mikołajki, 13-16 czerwca 2002
Opis fizyczny: s. 75- 76
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory ślinianek - patomorfologia ; Regiony jąderkotwórcze - patomorfologia
Angielskie słowa kluczowe: Salivary gland neoplasms - pathology ; Nucleolus organizer region - pathology
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
2/15
Autorzy: M[ariola] Sulkowska, W[aldemar] Famulski, J[anusz] Dzięcioł, A[nna] Stasiak-Barmuta, M[ariusz] Koda, I[rena] Daniszewska, S[tanisław] Sulkowski.
Tytuł oryginału: Badania aktywności proliferacyjnej nowotworów ślinianek. II. Ocena białek jąderkowych regionu organizacji (AgNORs) w materiale cytologicznym uzyskanym techniką BAC.
Tytuł angielski: Proliferating activity in salivary gland neoplastic tumors. II. Analysis of nucleolar organizer region proteins (AgNORs) in fine needle aspiration biopsy.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Białystok-Mikołajki, 13-16 czerwca 2002
Opis fizyczny: s. 208 - 209
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory ślinianek - patomorfologia ; Regiony jąderkotwórcze - patomorfologia ; Biopsja cienkoigłowa
Angielskie słowa kluczowe: Salivary gland neoplasms - pathology ; Nucleolus organizer region - pathology ; Biopsy, fine-needle
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
3/15
Autorzy: I[reneusz] Rzewnicki, M[ałgorzata] Różańska-Kudelska, J[an] Domitrz.
Tytuł oryginału: Czynność narządu przedsionkowego u kobiet w okresie stosowania hormonalnej terapii zastępczej.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Białystok-Mikołajki, 13-16 czerwca 2002.
Opis fizyczny: s. 185
Polskie słowa kluczowe: Terapia hormonalna zastępcza ; Przedsionek błędnika - patofizjologia ; Przedsionek błędnika - wpływ środków chemicznych ; Próby czynnościowe narządu przedsionkowego
Angielskie słowa kluczowe: Hormone replacement therapy ; Vestibule - physiopathology ; Vestibule - drug effects ; Vestibular function tests
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
4/15
Autorzy: S[tanisław] Sulkowski, W[aldemar] Famulski, K[atarzyna] Guzińska-Ustymowicz, D[orota] Miller-Famulska, J[oanna] Reszeć, L. Koda.
Tytuł oryginału: Ekspresja białka Bcl-2 w raku płaskonabłonkowym jamy ustnej.
Tytuł angielski: Bcl-2 protein expression in oral squamous cell carcinoma.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Białystok-Mikołajki, 13-16 czerwca 2002
Opis fizyczny: s. 289
Polskie słowa kluczowe: Białka proto-onkogenne c-bcl-2 - metabolizm ; Rak płaskonabłonkowy - patomorfologia ; Nowotwory jamy ustnej - patomorfologia
Angielskie słowa kluczowe: Proto-oncogene proteins c-bcl-2 - metabolism ; Carcinoma, squamous cell - pathology ; Mouth neoplasms - pathology
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
5/15
Autorzy: W[aldemar] Famulski, K[atarzyna] Guzińska-Ustymowicz, L. Koda, D[orota] Miller-Famulska, M[ariola] Sulkowska, J[oanna] Reszeć, S[tanisław] Sulkowski.
Tytuł oryginału: Ekspresja białka p53 w raku płaskonabłonkowym jamy ustnej.
Tytuł angielski: P53 protein expression in oral squamous cell cancer.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Białystok-Mikołajki, 13-16 czerwca 2002
Opis fizyczny: s. 292
Polskie słowa kluczowe: Białko p53 supresji nowotworu - metabolizm ; Rak płaskonabłonkowy - patomorfologia ; Rak płaskonabłonkowy - metabolizm ; Nowotwory jamy ustnej - patomorfologia ; Nowotwory jamy ustnej - metabolizm
Angielskie słowa kluczowe: Tumor suppressor protein p53 - metabolism ; Carcinoma, squamous cell - pathology ; Carcinoma, squamous cell - metabolism ; Mouth neoplasms - pathology ; Mouth neoplasms - metabolism
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
6/15
Autorzy: B[ożena] Kosztyła-Hojna.
Tytuł oryginału: Ocena czynności głosowej w dysfonii porażennej.
Tytuł angielski: Assessment of voice at paralytic dysphonia.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Białystok-Mikołajki, 13-16 czerwca 2002.
Opis fizyczny: s. 80
Polskie słowa kluczowe: Zaburzenia głosu - diagnostyka ; Zaburzenia głosu - patofizjologia ; Jakość głosu
Angielskie słowa kluczowe: Voice disorders - diagnosis ; Voice disorders - physiopathology ; Voice quality
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
7/15
Autorzy: K[atarzyna] Guzińska-Ustymowicz, M[ariola] Sulkowska, W[aldemar] Famulski, L[ech] Chyczewski, M. Koda, J[oanna] Reszeć, S[tanisław] Sulkowski.
Tytuł oryginału: Ocena ekspresji białek p53 i Bcl-2 w stanach przedrakowych jamy ustnej.
Tytuł angielski: P53 and Bcl-2 oncoprotein expression in precancerous lesions of the oral cavity.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Białystok-Mikołajki, 13-16 czerwca 2002
Opis fizyczny: s. 57
Polskie słowa kluczowe: Białka proto-onkogenne c-bcl-2 ; Białko p53 supresji nowotworu ; Nowotwory jamy ustnej ; Stany przedrakowe
Angielskie słowa kluczowe: Proto-oncogene proteins c-bcl-2 ; Tumor suppressor protein p53 ; Mouth neoplasms ; Precancerous conditions
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
8/15
Autorzy: B[ożena] Kosztyła-Hojna.
Tytuł oryginału: Ocena zaburzeń jakości głosu u pacjentów z presbyphonią.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Białystok-Mikołajki, 13-16 czerwca 2002.
Opis fizyczny: s. 80-81
Polskie słowa kluczowe: Zaburzenia głosu - diagnostyka ; Zaburzenia głosu - patomorfologia ; Struny głosowe - patomorfologia ; Jakość głosu ; Starzenie się
Angielskie słowa kluczowe: Voice disorders - diagnosis ; Voice disorders - pathology ; Vocal cords - pathology ; Voice quality ; Aging
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
9/15
Autorzy: B[ogdan] Łazarczyk, T[adeusz] Moniuszko, B[ożena] Kosztyła-Hojna, M. Lachowicz, M[arek] Rogowski, R[yszard] Rutkowski.
Tytuł oryginału: Ocena zdolności komórek jednojądrowych krwi obwodowej do produkcji interferonu gamma u chorych z rakiem krtani.
Tytuł angielski: Assessment of the ability of mononuclear blood cells to produce IFN - gamma in patients with the laryngeal cancer.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Białystok-Mikołajki, 13-16 czerwca 2002.
Opis fizyczny: s. 119
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory krtani - immunologia ; Nowotwory krtani - metabolizm ; Interferon typ II - biosynteza ; Antygeny CD3 ; Interleukina 12 ; Interleukina 18 ; Leukocyty jednojądrzaste - metabolizm
Angielskie słowa kluczowe: Laryngeal neoplasms - immunology ; Laryngeal neoplasms - metabolism ; Interferon type II - biosynthesis ; Antigens, CD3 ; Interleukin-12 ; Interleukin-18 ; Leukocytes, mononuclear - metabolism
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
10/15
Autorzy: B[arbara] Południewska, M[arek] Rogowski, L[ech] Chyczewski, J[olanta] Soroczyńska, B[ogdan] Łazarczyk.
Tytuł oryginału: Przyczynek do patogenezy polipów nosa - rola CD4 i IL5.
Tytuł angielski: CD4 and IL5 - their role in etiopathology of nasal polyps.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Białystok-Mikołajki, 13-16 czerwca 2002.
Opis fizyczny: s. 174
Polskie słowa kluczowe: Polipy nosa - immunologia ; Polipy nosa - patofizjologia ; Interleukina 5 ; Antygeny CD4
Angielskie słowa kluczowe: Nasal polyps - immunology ; Nasal polyps - physiopathology ; Interleukin-5 ; Antigens, CD4
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
11/15
Autorzy: K[atarzyna] Godlewska-Żołądkowska, B[ogdan] Łazarczyk, J[olanta] Soroczyńska.
Tytuł oryginału: Rozpoznawanie i leczenie przewodzeniowych zaburzeń węchu.
Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of the conductive olfactory disturbances.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Białystok-Mikołajki, 13-16 czerwca 2002.
Opis fizyczny: s. 48
Polskie słowa kluczowe: Zaburzenia węchu - diagnostyka ; Zaburzenia węchu - leczenie ; Zaburzenia oddychania - diagnostyka
Angielskie słowa kluczowe: Olfaction disorders - diagnosis ; Olfaction disorders - therapy ; Respiration disorders - diagnosis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
12/15
Autorzy: M[arek] Rogowski, W[itold] Pepiński, I. Walenczak, M[ałgorzata] Skawrońska.
Tytuł oryginału: Utrata heterozygotyczności w raku krtani - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Loss of heterozygosity in laryngeal cancer - preliminary report.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Białystok-Mikołajki, 13-16 czerwca 2002.
Opis fizyczny: s. 180-181
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory krtani - genetyka ; Utrata heterozygotyczności
Angielskie słowa kluczowe: Laryngeal neoplasms - genetics ; Loss of heterozygosity
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
13/15
Autorzy: D[anuta] Gryczyńska, M[ichał] Grzegorowski, E[lżbieta] Hassman-Poznańska, G[rażyna] Niedzielska.
Tytuł oryginału: Wieloośrodkowe otwarte badanie kliniczne nad zastosowaniem cefprozilu w zakażeniach ucha środkowego u dzieci.
Tytuł angielski: Multicenter, open clinical investigation on using cefprozil in therapy of otitis media in children.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Białystok-Mikołajki, 13-16 czerwca 2002.
Opis fizyczny: s. 53
Polskie słowa kluczowe: Cefalosporyny - stosowanie lecznicze ; Zapalenie ucha środkowego - farmakoterapia ; Badania wieloośrodkowe ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Cephalosporins - therapeutic use ; Otitis media - drug therapy ; Multicenter studies as topic ; Child
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
14/15
Autorzy: E. Olszewska, A. Kułakowska, B[ogdan] Łazarczyk, S[tanisław] Chodynicki.
Tytuł oryginału: Wyniki leczenia zaawansowanego raka gardła dolnego.
Tytuł angielski: Treatment results of advanced hypopharynx cancer.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Białystok-Mikołajki, 13-16 czerwca 2002.
Opis fizyczny: s. 158
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory gardła - leczenie ; Wynik leczenia
Angielskie słowa kluczowe: Pharyngeal neoplasms - therapy ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
15/15
Autorzy: J[arosław] Łuczaj, B[ożena] Kosztyła-Hojna.
Tytuł oryginału: Zastosowanie protez głosowych u pacjentów po całkowitym usunięciu krtani.
Tytuł angielski: Voice prosthesis in patients after total laryngectomy.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Białystok-Mikołajki, 13-16 czerwca 2002.
Opis fizyczny: s. 120
Polskie słowa kluczowe: Laryngektomia ; Krtań sztuczna ; Mowa przełykowa
Angielskie słowa kluczowe: Laryngectomy ; Larynx, artificial ; Speech, esophageal
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB