logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: ŚRODOWISKO
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/15
Autorzy: Anna Kroten, Kacper Emil Toczyłowski, Bożena Kiziewicz, Elżbieta Ołdak, Artur Sulik.
Tytuł oryginału: Environmental contamination with Toxocara eggs and seroprevalence of toxocariasis in children of northeastern Poland.
Czasopismo: Parasitology Research
Szczegóły: 2016 : 115, 1, s. 205-209
p-ISSN: 0932-0113
e-ISSN: 1432-1955

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Toxocara - izolowanie i oczyszczanie ; Toxocara - immunologia ; Toksokaroza - epidemiologia ; Toksokaroza - diagnostyka ; Toksokaroza - krew ; Zoonozy - parazytologia ; Zoonozy - epidemiologia ; Western bloting ; ELISA ; Stan zdrowia ludności miejskiej ; Stan zdrowia ludności podmiejskiej ; Środowisko ; Pory roku ; Dzieci ; Polska
Angielskie słowa kluczowe: Toxocara - isolation & purification ; Toxocara - immunology ; Toxocariasis - epidemiology ; Toxocariasis - diagnosis ; Toxocariasis - blood ; Zoonoses - parasitology ; Zoonoses - epidemiology ; Blotting, Western ; Enzyme-linked immunosorbent assay ; Urban health ; Suburban health ; Environment ; Seasons ; Child ; Poland
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.329
Punktacja MNiSW: 30.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents - Life Sciences ; SCOPUS ; WoS - Web of Science
Streszczenie w PubMed:
DOI:
2/15
Autorzy: Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Hanna Rolka, Tadeusz Makarowski.
Tytuł oryginału: Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi
Tytuł całości: W: W drodze do brzegu życia. T. 8. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny, 2011
Opis fizyczny: s. 335-351
p-ISBN: 978-83-89934-66-6

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 1.08
Polskie słowa kluczowe: Ekologia ; Higiena środowiska ; Środowisko ; Zanieczyszczenie środowiska ; Zanieczyszczenie powietrza ; Zdrowie publiczne
Angielskie słowa kluczowe: Ecology ; Environmental health ; Environment ; Environmental pollution ; Air pollution ; Public health
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
3/15
Autorzy: Alina T[eresa] Midro, Henryk Midro.
Tytuł oryginału: Czy dialog genów ze środowiskiem może kształtować fenotyp zachowania w zespole Retta i innych zaburzeniach?
Tytuł angielski: May the dialogue between genes and environmental factors modify the behavioural phenotype of Rett syndrome and others?
Czasopismo: Psychiatria Polska
Szczegóły: 2006 : 40, 5, s. 949-967
Polskie słowa kluczowe: Zespół Retta - genetyka ; Zespół Retta - diagnostyka ; Algorytmy ; Fenotyp ; Epigeneza genetyczna ; Analiza mutacyjna DNA ; Metylacja DNA ; Mutacja ; Białka wiążące DNA - genetyka ; Białko 2 wiążące metylo-CpG - genetyka ; Środowisko
Angielskie słowa kluczowe: Rett syndrome - genetics ; Rett syndrome - diagnosis ; Algorithms ; Phenotype ; Epigenesis, genetic ; Dna mutational analysis ; Dna methylation ; Mutation ; DNA-binding proteins - genetics ; Methyl-CpG-binding protein 2 - genetics ; Environment
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
4/15
Autorzy: Adam Krętowski, Wojciech Młynarski.
Tytuł oryginału: Etiopatogeneza cukrzycy typu 1.
Tytuł całości: W: Cukrzyca typu 1, Pod redakcją Ewy Otto-Buczkowskiej.
Adres wydawniczy: Wrocław : Cornetis, 2006
Opis fizyczny: s. 62-74
p-ISBN: 83-919540-1-3

Liczba arkuszy: 0,83
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca typu 1 - etiopatogeneza ; Cukrzyca typu 1 - genetyka ; Predyspozycja genetyczna do choroby ; Środowisko ; Choroby wirusowe - powikłania ; Niedobór witaminy D - powikłania ; Mleko - działanie szkodliwe ; Wyspy trzustki - immunologia ; Wyspy trzustki - patomorfologia
Angielskie słowa kluczowe: Diabetes mellitus, type 1 - etiology ; Diabetes mellitus, type 1 - genetics ; Genetic predisposition to disease ; Environment ; Virus diseases - complications ; Vitamin D deficiency - complications ; Milk - adverse effects ; Islets of Langerhans - immunology ; Islets of Langerhans - pathology
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
5/15
Autorzy: J[oanna] Zajkowska, M[aciej] Kondrusik, S[ławomir] Pancewicz, S[ambor] Grygorczuk, T[eresa] Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Wzrost zachorowań na choroby odkleszczowe a zmiany w środowisku-program EDEN.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 60 supl. 2: XVII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Warszawa, 14-16 września 2006., s. 105
Polskie słowa kluczowe: Choroby przenoszone przez kleszcze - epidemiologia ; Pory roku ; Temperatura ; Środowisko
Angielskie słowa kluczowe: Tick-borne diseases - epidemiology ; Seasons ; Temperature ; Environment
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
6/15
Autorzy: Joanna Zajkowska, Elżbieta Malzahn, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Justyna Kuśmierczyk, Piotr Czupryna, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu, a zmiany w środowisku.
Tytuł angielski: Tick borne encephalitis and enviromental changes.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : T. 60 supl. 1, s. 186-189 bibliogr. 8 poz. streszcz. sum.
Uwagi: V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Neuroinfekcji, Białystok, 21 - 22 kwietnia 2006 rok. Zbiór referatów i streszczeń przedstawionych podczas obrad V Konferencji pod redakcją Teresy Hermanowskiej-Szpakowicz.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - epidemiologia ; Pory roku ; Klimat ; Zachorowalność ; Środowisko ; Efekt cieplarniany
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - epidemiology ; Seasons ; Climate ; Incidence ; Environment ; Greenhouse effect
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
7/15
Autorzy: Joanna Zajkowska, Maciej Kondrusik, Elżbieta Malzahn, Sławomir Pancewicz, Sambor Grygorczuk, Justyna Kuśmierczyk, Piotr Czupryna, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Zmiany środowiskowe a zachorowania na choroby odkleszczowe.
Tytuł całości: W: Znaczenie epidemiologiczne, Pod redakcją Alicji Buczek, Czesława Błaszaka. Lublin: Wydawnictwo Koliber, 2006.
Opis fizyczny: s. 233-239
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie mózgu kleszczowe - epidemiologia ; Klimat ; Temperatura ; Środowisko
Angielskie słowa kluczowe: Encephalitis, tick-borne - epidemiology ; Climate ; Temperature ; Environment
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
8/15
Autorzy: I[lona] Lengiewicz, M[irosława] Orłowska.
Tytuł oryginału: Lichenoflora of Emperor's Road in Biebrza National Park.
Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
Szczegóły: 2005 : Vol. 14 no 2, s. 231-235 tab. wykr. bibliogr. 20 poz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: Ekosystem ; Środowisko ; Drzewa ; Porosty - izolowanie i oczyszczanie ; Porosty - klasyfikacja ; Polska
Angielskie słowa kluczowe: Ecosystem ; Environment ; Trees ; Lichens - isolation & purification ; Lichens - classification ; Poland
Charakt. formalna: List do redakcji
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Current Contents - Agriculture, Biology and Environmental Sciences
9/15
Autorzy: J[anina] Moniuszko-Jakoniuk.
Tytuł oryginału: The role of research institutions in the activity in favour of the environment protection.
Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
Szczegóły: 2003 : Vol. 12 Suppl. I, s. 9-12
Uwagi: VII Scientific Conference on "Health Effects of Environmental Pollution"; XXV - Anniversary of Polish Society of Toxicology, Augustów, Poland, June 22-25, 2003.
Polskie słowa kluczowe: Środowisko ; Zanieczyszczenie środowiska - profilaktyka ; Ochrona bogactw naturalnych ; Ekologia ; Badania naukowe ; Programy zdrowotne narodowe
Angielskie słowa kluczowe: Environment ; Environmental pollution - prevention control ; Conservation of natural resources ; Ecology ; Research ; National health programs
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Current Contents - Agriculture, Biology and Environmental Sciences ; Lista Filadelfijska
10/15
Autorzy: Beata Cudowska, Maciej Kaczmarski.
Tytuł oryginału: Udział czynników środowiskowych w kształtowaniu objawów klinicznych z układu oddechowego u dzieci z nadwrażliwością pokarmową.
Czasopismo: Progress in Medical Research
Szczegóły: 2003 : 1, 24
Uwagi: Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.progmedres.com
Polskie słowa kluczowe: Nadwrażliwość pokarmowa ; Czynniki społeczno-ekonomiczne ; Środowisko ; Nadwrażliwość układu oddechowego - etiopatogeneza ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Food hypersensitivity ; Respiratory hypersensitivity - etiology ; Socioeconomic factors ; Environment ; Child
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Adres url:
11/15
Autorzy: J[an] K[azimierz] Karczewski.
Tytuł oryginału: Środowisko pracy.
Tytuł całości: W: Higiena: Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Pod red. Jana Kazimierza Karczewskiego. Lublin: Wyd. Czelej 2002.
Opis fizyczny: s. 231-262 tab. bibliogr. 13 poz.
Polskie słowa kluczowe: Środowisko ; Praca
Angielskie słowa kluczowe: Environment ; Work
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
12/15
Autorzy: Bazyli Czeczuga, Ilona Lengiewicz.
Tytuł oryginału: Lichens of the Knyszyńska forest (NE Poland).
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 2001 : 46, s. 263-289
Polskie słowa kluczowe: Porosty ; Środowisko ; Polska
Angielskie słowa kluczowe: Lichens ; Environment ; Poland
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
13/15
Autorzy: Ryszard Grębowski.
Tytuł oryginału: Marketing społeczny w ochronie środowiska.
Tytuł angielski: Social marketing in environmental protection.
Czasopismo: Ekonomia i Środowisko, Białystok
Szczegóły: 1997 : nr 1, s.63-67
Polskie słowa kluczowe: Ochrona przyrody ; Środowisko
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
14/15
Autorzy: Jan Kazimierz Karczewski.
Tytuł oryginału: Próba oceny środowiska człowieka w oparciu o zawartość magnezu w wybranych materiałach biologicznych.Praca habilitacyjna.
Adres wydawniczy: Białystok : AMB, 1996
Opis fizyczny: 189 s.tab.wykr.bibliogr.489 poz.streszcz.
Uwagi: Praca habilitacyjna
Polskie słowa kluczowe: Magnez ; Środowisko
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
15/15
Autorzy: Małgorzata Halicka, Beata Wojszel, Jolanta Wilmańska.
Tytuł oryginału: Rozprzestrzenianie się oddziaływania środowiskowego - badania ankietowe.
Czasopismo: Zeszyty Problemowe Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Białystok
Szczegóły: 1994 : T. 2 nr 3, s. 83-87 tab.
Uwagi: Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego "Aktywizacja środowiskowa ludzi starszych", Ełk, 23-24 września 1994.
Polskie słowa kluczowe: Środowisko ; Osoby w wieku podeszłym - psychologia
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB