logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: CUKRZYCA - KREW
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/29
Autorzy: Krzysztof Kukuła, Mariusz Kłopotowski, P. K. Kunicki, Jacek Jamiołkowski, A. Dębski, P. Bekta, Magdalena Polańska-Skrzypczyk, Z. Chmielak, Adam Witkowski.
Tytuł oryginału: Platelet aggregation and risk of stent thrombosis or bleeding in interventionally treated diabetic patients with acute coronary syndrome.
Czasopismo: BMC Cardiovascular Disorders
Szczegóły: 2016 : 16, 1, s. 252
e-ISSN: 1471-2261

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Agregacja płytek krwi ; Inhibitory agregacji płytek krwi - działanie szkodliwe ; Inhibitory agregacji płytek krwi - stosowanie lecznicze ; Próby czynnościowe płytek krwi ; Zakrzepica - epidemiologia ; Zakrzepica - krew ; Zakrzepica - etiopatogeneza ; Krwotok - epidemiologia ; Krwotok - etiopatogeneza ; Ostry zespół wieńcowy - leczenie ; Ostry zespół wieńcowy - powikłania ; Cukrzyca - farmakoterapia ; Cukrzyca - krew ; Niedrożność przeszczepu naczyniowego - epidemiologia ; Niedrożność przeszczepu naczyniowego - krew ; Niedrożność przeszczepu naczyniowego - etiopatogeneza ; Tyklopidyna - pochodne ; Tyklopidyna - działanie szkodliwe ; Tyklopidyna - stososwanie lecznicze ; Badania perspektywne ; Osoby w wieku podeszłym ; Polska - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: Platelet aggregation ; Platelet aggregation inhibitors - adverse effects ; Platelet aggregation inhibitors - therapeutic use ; Platelet function tests ; Thrombosis - epidemiology ; Thrombosis - blood ; Thrombosis - etiology ; Hemorrhage - epidemiology ; Hemorrhage - etiology ; Acute coronary syndrome - therapy ; Acute coronary syndrome - complications ; Diabetes mellitus - drug therapy ; Diabetes mellitus - blood ; Graft occlusion, vascular - epidemiology ; Graft occlusion, vascular - blood ; Graft occlusion, vascular - etiology ; Ticlopidine - analogs & derivatives ; Ticlopidine - adverse effects ; Ticlopidine - therapeutic use ; Perspective studies ; Aged ; Poland - epidemiology
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.832
Punktacja MNiSW: 25.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; SCOPUS ; WoS - Web of Science
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
2/29
Autorzy: H[anna] Bachórzewska-Gajewska, J[olanta] Małyszko, J[acek] S[tanisław] Małyszko, S[ławomir] Dobrzycki, W[łodzimierz] J[erzy] Musiał.
Tytuł oryginału: Undiagnosed chronic kidney disease is common in diabetic patients undergoing percutanous coronary intervention.
Czasopismo: European Heart Journal
Szczegóły: 2006 : Vol. 27 (abstr. suppl), s. P3107
Uwagi: World Congress of Cardiology 2006 , The Joint Meeting of the European Society of Cardiology Congress 2006 and the World Heart Federation's , Barcelona - Spain, 2 - 6 September 2006. Final programme.
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - krew ; Cukrzyca - leczenie ; Plastyka naczyniowa transluminalna przezskórna wieńcowa ; Kreatynina - krew ; Wielkość przesączania kłębuszkowego ; Powikłania cukrzycy ; Niewydolność nerek przewlekła - diagnostyka ; Niewydolność nerek przewlekła - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: Diabetes mellitus - blood ; Diabetes mellitus - therapy ; Angioplasty, transluminal, percutaneous coronary ; Creatinine - blood ; Glomerular filtration rate ; Diabetes complications ; Kidney failure, chronic - diagnosis ; Kidney failure, chronic - epidemiology
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
3/29
Autorzy: B[arbara] Szepietowska, M[ałgorzata] Szelachowska, A[gnieszka] Nikołajuk, U[rszula] Puch, A[nna] Głębocka, I[da] Kinalska, M[aria] Górska.
Tytuł oryginału: Association of inflammatory markers with concomitant hypertension and parameters of metabolic control in non-obese patients with newly diagnosed diabetes.
Czasopismo: Diabetologia
Szczegóły: 2004 : Vol. 47 suppl. 1: Abstracts of the 40th Annual Meeting of the EASD , Munich, Germany, 5 - 9 September 2004., s. A 414
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - krew ; Powikłania cukrzycy ; Nadciśnienie - diagnostyka ; Lipidy - krew ; Interleukina 6 - krew ; Receptory interleukiny 6 - krew ; Białko C-reaktywne - analiza
Angielskie słowa kluczowe: Diabetes mellitus - blood ; Diabetes complications ; Hypertension - diagnosis ; Lipids - blood ; Interleukin-6 - blood ; Receptors, interleukin-6 - blood ; C-reactive protein - analysis
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
4/29
Autorzy: Barbara Głowińska, Mirosława Urban, Andrzej Hryniewicz, Jadwiga Peczyńska, Bożena Florys, Mortada Al-Hwish.
Tytuł oryginału: Endothelin-1 plasma concentration in children and adolescents with atherogenic risk factors = Stężenie endoteliny-1 u dzieci i młodzieży z czynnikami ryzyka miażdżycy.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2004 : 61, 10, s. 329-338
Polskie słowa kluczowe: Endotelina 1 - krew ; Nadciśnienie - krew ; Cukrzyca - krew ; Otyłość - krew ; Lipidy - krew ; Wskaźnik masy ciała ; Ciśnienie krwi ; Stwardnienie tętnic - etiopatogeneza ; Czynniki ryzyka ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Endothelin-1 - blood ; Hypertension - blood ; Diabetes mellitus - blood ; Obesity - blood ; Lipids - blood ; Body Mass Index ; Blood pressure ; Arteriosclerosis - etiology ; Risk factors ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
5/29
Autorzy: Barbara Głowińska, Mirosława Urban, Jadwiga Peczyńska, Bożena Florys.
Tytuł oryginału: Udział selektyn w patogenezie i diagnostyce wczesnych zmian miażdżycowych u dzieci i młodzieży z czynnikami ryzyka ( otyłością, nadciśnieniem, cukrzycą ).
Tytuł angielski: Selectins in the pathogenesis and diagnosis of early atherosclerotic changes in children and adolescents with risk factors ( obesity, hypertension and diabetes ).
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 2004 : 61, 9, s. 935-939
Polskie słowa kluczowe: Selektyny - krew ; Selektyny - stosowanie diagnostyczne ; Stwardnienie tętnic - diagnostyka ; Stwardnienie tętnic - etiopatogeneza ; Czynniki ryzyka ; Cukrzyca - krew ; Nadciśnienie - krew ; Otyłość - krew ; Lipidy - krew ; Ciśnienie krwi ; Wskaźnik masy ciała ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Selectins - blood ; Selectins - diagnostic use ; Arteriosclerosis - diagnosis ; Arteriosclerosis - etiology ; Risk factors ; Diabetes mellitus - blood ; Hypertension - blood ; Obesity - blood ; Lipids - blood ; Blood pressure ; Body Mass Index ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
6/29
Autorzy: I[da] Kinalska, M[ałgorzata] Szelachowska, A[dam] Krętowski, M[aria] Górska, B[arbara] Szepietowska, A[gnieszka] Stępień.
Tytuł oryginału: Serum Th1 and Th2 profile cytokine level in newly diagnosed adult diabetic patients in relation to presence of humoral autoimmune markers.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology, Lyon, France, 26 - 30 April 2003. Abstracts of Plenary Lectures, Symposia, Meet the Expert Sessions, Oral Communications and Posters Sessions.
Opis fizyczny: s. abstr PO316
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - diagnostyka ; Cukrzyca - immunologia ; Cukrzyca - krew ; Cytokiny - krew ; Komórki Th1 - immunologia ; Komórki Th2 - immunologia ; Peptyd C - krew ; Interleukina 1 - krew ; Interleukina 10 - krew ; Interleukina 4 - krew ; Interferon typ II - krew
Angielskie słowa kluczowe: Diabetes mellitus - diagnosis ; Diabetes mellitus - immunology ; Diabetes mellitus - blood ; Cytokines - blood ; Th1 cells - immunology ; Th2 cells - immunology ; C-peptide - blood ; Interleukin-1 - blood ; Interleukin-10 - blood ; Interleukin-4 - blood ; Interferon type II - blood
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
7/29
Autorzy: B[arbara] Głowińska, M[irosława] Urban, J[adwiga] Peczyńska, B[ożena] Florys.
Tytuł oryginału: Udział selektyn w patogenezie i diagnostyce wczesnych zmian miażdżycowych u dzieci i młodzieży z czynnikami ryzyka (otyłością, nadciśnieniem, cukrzycą).
Czasopismo: Nowa Pediatria
Szczegóły: 2003 : z. 33 nr 1, s. 26-27
Uwagi: Sympozjum Naukowe "Choroby autoimmunologiczne u dzieci", Warszawa, 4-5.04.2003.
Polskie słowa kluczowe: Selektyny - krew ; Selektyny - stosowanie diagnostyczne ; Czynniki ryzyka ; Otyłość - krew ; Nadciśnienie - krew ; Cukrzyca - krew ; Stwardnienie tętnic - etiopatogeneza ; Stwardnienie tętnic - diagnostyka ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Selectins - blood ; Selectins - diagnostic use ; Risk factors ; Obesity - blood ; Hypertension - blood ; Diabetes mellitus - blood ; Arteriosclerosis - etiology ; Arteriosclerosis - diagnosis ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
8/29
Autorzy: B[eata] Telejko, M[arian] Tomasiak, H[alina] Stelmach, I[da] Kinalska.
Tytuł oryginału: Związek pomiędzy wzmożoną aktywnością przeciwtransportu NA+/H+ a aktywnością prokoagulacyjną płytek krwi u chorych na cukrzycę.
Tytuł angielski: The association between an increased platelet NA+/H+ exchanger activity and platelet procoagulant activity in diabetic patients.
Czasopismo: Diabetologia Polska
Szczegóły: 2001 : Vol. 8 nr 1, s. 59
Uwagi: VIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Mikołajki, 17-20 maja 2001 tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - krew ; Płytki krwi - fizjologia ; Płytki krwi - wpływ środków chemicznych ; Antyporter sodowo-wodorowy - fizjologia ; Krzepnięcie krwi
Angielskie słowa kluczowe: Diabetes mellitus - blood ; Blood platelets - physiology ; Blood platelets - drug effects ; Sodium-hydrogen antiporter - physiology ; Blood coagulation
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
9/29
Autorzy: B[eata] Telejko, M[arian] Tomasiak, H[alina] Stelmach, I[da] Kinalska.
Tytuł oryginału: An association between an increased platelet Na+/H+ exchanger activity and the availability of platelet factor 3 diabetic patients - the role in procoagulant activity.
Czasopismo: Diabetologia, Berlin
Szczegóły: 2000 : Vol. 43 suppl. 1, s. 74
Uwagi: Abstracts of the 36th Annual Meeting of the EASD Jerusalem, Israel, 17-21 September 2000.
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - krew ; Czynnik płytkowy 3
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
10/29
Autorzy: Stella Dzienis-Strączkowska, Marek Strączkowski, Anna Zonenberg.
Tytuł oryginału: Hipoglikemia w cukrzycy.
Tytuł angielski: Hypoglycemia in diabetes.
Czasopismo: Terapia Endokrynologia, Warszawa
Szczegóły: 2000 : R.8 nr 6-7 (91/92), s. 39-43
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - krew ; Hipoglikemia - etiopatogeneza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
11/29
Autorzy: Maria Górska, Agnieszka Busłowska, Robert Bucki, Jan Górski.
Tytuł oryginału: The plasma ceramides in patients with diabetes type II.
Czasopismo: Diabetes Research and Clinical Practice
Szczegóły: 2000 : Vol. 50 suppl. 1, s. S395
Uwagi: 17th Inernational Diabetes Federation Congress, Mexico City 5-10 November 2000. Abstract book.
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - krew ; Ceramidy - farmakologia
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
12/29
Autorzy: Beata Telejko, Katarzyna Jachimowicz, Joanna Samson, Marian Tomasiak, Ida Kinalska.
Tytuł oryginału: Aktywność płytkowego czynnika 3 w różnych frakcjach osocza u chorych na cukrzycę.
Tytuł angielski: Platelet factor 3 in plasma fractions of diabetic patients.
Czasopismo: Diabetologia Polska
Szczegóły: 1999 : Vol.6 supl.1, s.117
Uwagi: VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.Wrocław 27-30 maja 1999.Streszczenia.Łódź:Publisher 1999.
Polskie słowa kluczowe: Czynnik płytkowy 3 ; Cukrzyca - krew
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
13/29
Autorzy: A[dam] Krętowski, J[anusz] Myśliwiec, I[da] Kinalska.
Tytuł oryginału: Alterations of gamma delta TCR+CD3+ lymphocyte T subpopulations in the peripheral blood of the patients with Graves' disease, type 1 diabetes and prediabetics.
Czasopismo: Journal of Endocrinological Investigation
Szczegóły: 1999 : Vol.22 supl. to no 7, s. 54
Uwagi: 16th Congress of the Polish Society of Endocrinology a Joint Meeting with the European Federation of Endocrine Societies Białystok/ Mikołajki,Poland September 10-14,1999.Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Choroba Gravesa i Basedowa - krew ; Limfocyty ; Cukrzyca - krew
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
14/29
Autorzy: Janusz Myśliwiec, Adam Krętowski, Irina Kowalska, Małgorzata Szelachowska, Ida Kinalska.
Tytuł oryginału: Sekrecja in vitro interleukiny 2 oraz ekspresja receptora dla IL-2 przez limfocyty T krwi obwodowej w przedklinicznej fazie cukrzycy typu 1.
Tytuł angielski: In vitro secretion of interleukin 2 and expression of IL-2 receptor in peripheral blood lymphocytes T in high risk of insulin-dependent diabetes mellitus subjects.
Czasopismo: Diabetologia Polska
Szczegóły: 1999 : Vol.6 supl.1, s.52
Uwagi: VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.Wrocław 27-30 maja 1999.Streszczenia.Łódź:Publisher 1999.
Polskie słowa kluczowe: Interleukina 2 ; Cukrzyca - krew
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
15/29
Autorzy: J[anusz] Myśliwiec, A[dam] Krętowski, M[ałgorzata] Szelachowska, A[ndrzej] Mikita, I[da] Kinalska.
Tytuł oryginału: The assessment of serum L- selectin and ICAM-1 in patients witth Graves' disease without ophthalmopathy and during treatment of ophthalmopathy with corticosteroids.
Czasopismo: Journal of Endocrinological Investigation
Szczegóły: 1999 : Vol.22 supl. to no 7, s.57
Uwagi: 16th Congress of the Polish Society of Endocrinology a Joint Meeting with the European Federation of Endocrine Societies Białystok/ Mikołajki,Poland September 10-14,1999.Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Choroba Gravesa i Basedowa ; Hormony kory nadnerczy ; Cukrzyca - krew
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
16/29
Autorzy: A[nna] Popławska, M[ałgorzata] Szelachowska, J[olanta] Topolska, I[da] Kinalska.
Tytuł oryginału: A pilot study of glycosaminoglycans/GAG'S/ activity on microalbuminuria of type I diabetic patients.
Czasopismo: Diabetologia, Berlin
Szczegóły: 1997 : 40, suppl.1, s.A547
Uwagi: Abstracts of the 16th International Diabetes Federation Congress.Helsinki,20-25 July 1997.
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - krew ; Glikozoaminoglikany ; Albuminuria
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
17/29
Autorzy: B[eata] Telejko, A[nna] Zonenberg, I[wona] Borejszo, I[da] Kinalska.
Tytuł oryginału: A prothrombotic state as a risk factor promoting vascular disease in IDDM and NIDDM patients.
Czasopismo: Diabetologia
Szczegóły: 1997 : 40, suppl.1, s.A409
Uwagi: Abstracts of the 16th International Diabetes Federation Congress.Helsinki,20-25 July 1997.
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - krew ; Fibrynoliza ; Krzepnięcie krwi
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
18/29
Autorzy: Adam Krętowski, Małgorzata Szelachowska, Ida Kinalska.
Tytuł oryginału: Decreased in vitro IL-4 and IL-10 production by peripheral blood in first degree relatives at high risk of IDDM.
Czasopismo: Diabetologia, Berlin
Szczegóły: 1997 : Vol.40 Suppl.1, s.A92.
Uwagi: Abstracts of the 16th International Diabetes Federation Congress.Helsinki,20-25 July 1997.
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - krew ; Interleukina 10 ; Interleukina 4
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
19/29
Autorzy: M[aria] Mazerska, A[ndrzej] Rydzewski, A[nna] Popławska, I[da] Kinalska, M[ichał] Myśliwiec.
Tytuł oryginału: Fibrinolytic activity in type II diabetic patients with microalbuminuria - effects of antihypertensive treatment.
Czasopismo: Thrombosis and Haemostasis
Szczegóły: 1997 : Suppl., s.149.
Uwagi: XVIth Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis.Florence,Italy,June 6-12,1997.
Polskie słowa kluczowe: Środki hipotensyjne ; Cukrzyca - krew ; Albuminuria
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
20/29
Autorzy: Irena Zakrzewska, Alicja Koput, Anna Woźniewska.
Tytuł oryginału: Profil lipidowy surowicy w różnych okresach trwania cukrzycy.
Tytuł całości: W: XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Katowice,9-12 września 1997.Streszczenia.Katowice:Pol.Tow.Bioch./1997/
Opis fizyczny: s.126-127.
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - krew
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
21/29
Autorzy: Adam Krętowski, Janusz Myśliwiec, Małgorzata Szelachowska, Mirosława Pietruczuk, Ida Kinalska.
Tytuł oryginału: Sekrecja in vitro interleukiny 2 oraz ekspresja receptora dla IL-2 przez limfocyty krwi obwodowej w przedklinicznej fazie cukrzycy.
Tytuł całości: W: Cytokiny w badaniach doświadczalnych i klinicznych.Sympozjum Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.Gdańsk,16-18 październik 1997.Gdańsk:Acad.Med.Ged.1997
Opis fizyczny: s.72-73.
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - krew ; Interleukina 2
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
22/29
Autorzy: I[rina] Kowalska, M[arek] Strączkowski, B[eata] Telejko, I[da] Kinalska.
Tytuł oryginału: Stężenie leptyny w surowicy chorych z cukrzycą typu II.
Tytuł angielski: Plasma leptin concentration in patients with NIDDM.
Czasopismo: Diabetologia Polska
Szczegóły: 1997 : Vol.4 supl.1, s.43.
Uwagi: /Tekst równ.w jęz.ang./.
Uwagi: VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.Łódź 1997/.Streszczenia.Łódź:Publisher PTBC 1997

Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - krew ; Leptyna
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
23/29
Autorzy: I[rina] Kowalska, R. Pachocki, M[arek] Strączkowski, I[da] Kinalska.
Tytuł oryginału: Stężenie leptyny w surowicy osób z cukrzycą typu II.
Czasopismo: Medycyna Metaboliczna
Szczegóły: 1997 : T.1 nr 3-4, s.24.
Uwagi: II Zj.Pol.Nauk.Tow.Otyłości i Przemiany Materii.Kraków,18-19 września 1997./Streszcz./.
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - krew ; Leptyna
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
24/29
Autorzy: A[dam] Krętowski, M[ałgorzata] Szelachowska, I[da] Kinalska.
Tytuł oryginału: Zaburzenie równowagi w stężeniu cytokin we krwi obwodowej u krewnych I stopnia chorych na cukrzycę typu I.
Tytuł angielski: Cytokine imbalances in peripheral blood in first degree relatives of type I diabetic patients.
Czasopismo: Diabetologia Polska
Szczegóły: 1997 : Vol.4 supl.1, s.30.
Uwagi: /Tekst równ.w jęz.ang./.
Uwagi: VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.Łódź 1997/.Streszczenia.Łódź:Publisher PTBC 1997

Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - krew ; Cytokiny ; Cukrzyca - genetyka
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
25/29
Autorzy: Jolanta Andrzejewska-Buczko, Dariusz Pawlak, Maciej Walkowiak, Andrzej Stankiewicz.
Tytuł oryginału: Serotonina w retinopatii cukrzycowej.
Tytuł angielski: Serotonin in diabetic retinopathy.
Czasopismo: Klinika Oczna
Szczegóły: 1996 : 98, 2, s.101-104.
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - krew ; Retinopatia cukrzycowa - krew ; Płytki krwi - chemia ; Serotonina - krew
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
26/29
Autorzy: M[aria] Mazerska, A[nna] Popławska, A[ndrzej] Rydzewski, J[olanta] Małyszko, I[da] Kinalska, M[ichał] Myśliwiec.
Tytuł oryginału: Attenuated fibrinolysis in type II diabetic patients with microalbuminuria.
Tytuł całości: W: XXXIInd Congress of the European Renal Association,European Dialysis and Transplant Association.Athens,Greece,June 11-14,1995.Abstracts./Athens/:Europ.Renal Ass./1995/
Opis fizyczny: s.112.
Polskie słowa kluczowe: Fibrynoliza ; Cukrzyca - krew
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
27/29
Autorzy: M[arek] Liniarski, I[da] Kinalska, M[aria] Czokało.
Tytuł oryginału: Kininogeneza osoczowa w cukrzycy.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1995 : T. 26, z. 2, supl. 1, s. 171-172.
Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Warszawa, 21-24 czerwca 1995.
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - krew ; Kalikreina
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
28/29
Autorzy: J[olanta] Małyszko, T[etsumei] Urano, R[alf] Kno-äfler, A. Taminato, T. Yoshimi, Y[umiko] Takada, A[kikazu] Takada.
Tytuł oryginału: Daily variations of platelet aggregation in relation to blood and plasma serotonin in diabetes.
Czasopismo: Thrombosis Research
Szczegóły: 1994 : Vol.75 no 5, s.569-576 tab.wykr.bibliogr.29 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - krew ; Serotonina ; Agregacja płytek krwi
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.165
Inne bazy podające opis: Medline
29/29
Autorzy: I[wona] Borejszo, A[nna] Zonenberg, R. Chałupczak, I[da] Kinalska.
Tytuł oryginału: Mikroalbuminuria l lipoproteidy surowicy krwi u chorych na cukrzycę typu II.
Tytuł angielski: Microalbuminuria and serum lipoproteins in type II diabetic patients.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.Streszczenia.Poznań,21-23 pażdziernika 1993./oznań:Pol.Tow.Diab.1993/
Opis fizyczny: s.32-33.
Uwagi: /Tekst równ.w jęz.ang./.
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca - krew ; Lipoproteiny ; Albuminuria
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB