logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: CYTOKINY - ANALIZA
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/24
Autorzy: Elżbieta Maciorkowska, Anatol Panasiuk, Maciej Kaczmarski.
Tytuł oryginału: Concentrations of gastric mucosal cytokines in children with food allergy and Helicobacter pylori infection.
Czasopismo: World Journal of Gastroenterology
Szczegóły: 2005 : 11, 43, s. 6751-6756
Polskie słowa kluczowe: Nadwrażliwość pokarmowa - immunologia ; Zakażenia bakteriami z rodzaju Helicobacter - immunologia ; Błona śluzowa żołądka - immunologia ; Błona śluzowa żołądka - patomorfologia ; Cytokiny - analiza ; Interferon typ II - analiza ; Interleukina 2 - analiza ; Interleukina 4 - analiza ; Interleukina 5 - analiza ; Interleukina 8 - analiza ; Interleukina 10 - analiza ; Czynnik martwicy nowotworu alfa - analiza ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Food hypersensitivity - immunology ; Helicobacter infections - immunology ; Gastric mucosa - immunology ; Gastric mucosa - pathology ; Cytokines - analysis ; Interferon type II - analysis ; Interleukin-2 - analysis ; Interleukin-4 - analysis ; Interleukin-5 - analysis ; Interleukin-8 - analysis ; Interleukin-10 - analysis ; Tumor necrosis factor-alpha - analysis ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents - Clinical Medicine
2/24
Autorzy: P[iotr] A[drian] Klimiuk, S. Takemura, J.J. Goronzy, C.M. Weyand.
Tytuł oryginału: Synovium heterogeneity in rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
Szczegóły: 2004 : Vol. 63 Suppl.1, s. 15-16
Uwagi: Annual European Congress of Rheumatology, Berlin, Germany, 9-12 June, 2004. Abstracts
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie stawów reumatoidalne - immunologia ; Zapalenie stawów reumatoidalne - krew ; Błona maziowa - immunologia ; Błona maziowa - patomorfologia ; Zapalenie błony maziowej - immunologia ; Cytokiny - analiza
Angielskie słowa kluczowe: Arthritis, rheumatoid - blood ; Arthritis, rheumatoid - immunology ; Synovial membrane - immunology ; Synovial membrane - pathology ; Synovitis - immunology ; Cytokines - analysis
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
3/24
Autorzy: M[arek] Kowalewski, M[irosława] Urban, B[arbara] Mroczko, M[aciej] Szmitkowski.
Tytuł oryginału: Cytokiny prozapalne (IL-6, TNF-alpha) w patogenezie nawracających komorowych zaburzeń rytmu u dzieci i młodzieży ze strukturalnie prawidłowym sercem.
Czasopismo: Nowa Pediatria
Szczegóły: 2003 : z. 33 nr 1, s. 27
Uwagi: Sympozjum Naukowe "Choroby autoimmunologiczne u dzieci", Warszawa, 4-5.04.2003.
Polskie słowa kluczowe: Cytokiny - analiza ; Choroby serca
Angielskie słowa kluczowe: Cytokines - analysis ; Heart diseases
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
4/24
Autorzy: Sambor Grygorczuk, Sławomir Pancewicz, Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Joanna Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Stężenie zapalnych protein MIP-1alpha i MIP-1beta oraz interleukiny 8 (IL-8) w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym w przebiegu neuroboreliozy.
Tytuł angielski: Serum- and cerebrospinal fluid concentration of inflammatory proteins MIP-1alpha and MIP-1beta and of interleukin 8 (IL-8) in the course of borreliosis.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 2003 : 37, 1, s. 73-87
Polskie słowa kluczowe: Cytokiny - analiza ; Neuroborelioza z Lyme
Angielskie słowa kluczowe: Cytokines - analysis ; Lyme neuroborreliosis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
5/24
Autorzy: Bożena Skotnicka.
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty patogenezy i leczenia wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Rozprawa habilitacyjna.
Adres wydawniczy: Białystok : Akademia Medyczna, 2003
Opis fizyczny: 118 s. tab. wykr. bibliogr. 271 poz. streszcz.
Uwagi: Praca habilitacyjna
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie ucha środkowego wysiękowe - etiopatogeneza ; Zapalenie ucha środkowego wysiękowe - immunologia ; Zapalenie ucha środkowego wysiękowe - leczenie ; Błona bębenkowa - patomorfologia ; Błona bębenkowa - chirurgia ; Subpopulacje limfocytów T ; Subpopulacje limfocytów B ; Antygeny CD - analiza ; Cytokiny - analiza ; Interleukina 1 - analiza ; Interleukina 10 - analiza ; Interleukina 6 - analiza ; Interleukina 8 - analiza ; Interleukina 5 - analiza ; Immunoglobulina E - analiza ; Czynnik martwicy nowotworu alfa - analiza ; Białko kationowe eozynofili - analiza ; Chirurgia laserowa - metody
Angielskie słowa kluczowe: Otitis media with effusion - etiology ; Otitis media with effusion - immunology ; Otitis media with effusion - therapy ; Tympanic membrane - pathology ; Tympanic membrane - surgery ; T-lymphocytes subsets ; B-lymphocytes subsets ; Antigens, CD - analysis ; Cytokines - analysis ; Interleukin-1 - analysis ; Interleukin-10 - analysis ; Interleukin-6 - analysis ; Interleukin-8 - analysis ; Interleukin-5 - analysis ; Immunoglobulin E - analysis ; Tumor necrosis factor-alpha - analysis ; Eosinophil cationic protein - analysis ; Laser surgery - methods
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
6/24
Autorzy: Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Tadeusz Moniuszko.
Tytuł oryginału: Cytokines in the subretinal fluid of patients with rhegmatogenous retinal detachment.
Czasopismo: Central European Journal of Immunology
Szczegóły: 2002 : 27, 2, s. 45-48
Polskie słowa kluczowe: Płyn podsiatkówkowy ; Cytokiny - analiza ; Odwarstwienie siatkówki
Angielskie słowa kluczowe: Subretinal fluid ; Cytokines - analysis ; Retinal detachment
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
7/24
Autorzy: R[yszard] Rutkowski, T[adeusz] Moniuszko, K. Rutkowski.
Tytuł oryginału: Inaktywacja cząsteczek kostymulujących B7.1 (CD80), B7.2 (CD86), a wytwarzanie IL-4 i IFN-gamma przez hodowle monocytów i limfocytów T.
Tytuł angielski: The effect of B7.1 (CD80), B7.2 (CD86) inactivation on IL-4, IFN-gamma production in monocyte / lymphocyte cultures.
Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
Szczegóły: 2002 : Vol. 7 supl. 4, s. 91
Uwagi: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Bydgoszcz, 15-16 listopada 2002. Materiały naukowe.
Polskie słowa kluczowe: Limfocyty T ; Cytokiny - analiza ; Astma
Angielskie słowa kluczowe: T-lymphocytes ; Cytokines - analysis ; Asthma
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
8/24
Autorzy: Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Joanna M[aria] Zajkowska, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Sambor Grygorczuk, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Wpływ antybiotykoterapii na stężenie cytokin prozapalnych : interleukin IL-1, IL-6 oraz czynnika martwicy nowotworu TNF-alfa w surowicy chorych z boreliozą z Lyme.
Tytuł angielski: The influence of antibiotic therapy on serum concentration of proinflammatory cytokines : IL-1, IL-6, TNF-alpha in patients with different clinical forms of Lyme disease.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 2002 : 55, 5-6, s. 276-281
Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwbakteryjne - stosowanie lecznicze ; Cytokiny - analiza ; Choroba z Lyme - farmakoterapia
Angielskie słowa kluczowe: Anti-bacterial agents - therapeutic use ; Cytokines - analysis ; Lyme disease - drug therapy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
9/24
Autorzy: M[irosława] Urban, B[arbara] Głowińska.
Tytuł oryginału: Wybrane cytokiny (IL-6, IL-8,IL-10, MCP-1 i TNF-alfa) u dzieci i młodzieży obarczonych tradycjami czynnikami ryzyka miażdżycy : otyłością, nadciśnieniem, cukrzycą.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 53 supl. 1 do z. 2, s. 465
Uwagi: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002.
Polskie słowa kluczowe: Cytokiny - analiza ; Czynniki ryzyka ; Miażdżyca
Angielskie słowa kluczowe: Cytokines - analysis ; Risk factors ; Atherosclerosis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
10/24
Autorzy: A[rtur] Bossowski, M[irosława] Urban, J[adwiga] Sobotko.
Tytuł oryginału: Serum levels of cytokines in children and adolescents with immune and non-immune thyroid disease.
Tytuł całości: W: 14th European Immunology Meeting EFIS 2000, Poznań, 23-27 September 2000
Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Editore, 2001
Opis fizyczny: s. 267-273
Polskie słowa kluczowe: Choroby tarczycy - immunologia ; Cytokiny - analiza
Angielskie słowa kluczowe: Thyroid diseases - immunology ; Cytokines - analysis
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Inne bazy podające opis: Current Contents - Clinical Medicine ; WoS - Web of Science
11/24
Autorzy: Joanna Zajkowska, R[enata] Świerzbińska, S[ławomir] A[ndrzej] Pancewicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Stężenie SCD4, SCD8 i SCD25, oraz IFN gamma i IL-4 w hodowli limfocytów pobranych od chorych z Lyme arthritis po stymulacji B. burgdorferi.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 2001 : T. 105, s. 76
Uwagi: Pamiętnik XXXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Poznań, 19-22.09.2001.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - immunologia ; Limfocyty ; Antygeny - analiza ; Cytokiny - analiza
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - immunology ; Lymphocytes ; Antigens - analysis ; Cytokines - analysis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
12/24
Autorzy: Agata Szulc, Beata Galińska, Beata Konarzewska, Irena Gudel-Trochimowicz, Regina Popławska.
Tytuł oryginału: Wskaźniki aktywności układu immunologicznego u pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii.
Tytuł angielski: Markers of the immune system activity in first-episode schizophrenic patients.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2001 : 10, 60, s. 450-452
Polskie słowa kluczowe: Schizofrenia urojeniowa - immunologia ; Cytokiny - analiza ; Układ immunologiczny
Angielskie słowa kluczowe: Schizophrenia, paranoid - immunology ; Cytokines - analysis ; Immune system
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
13/24
Autorzy: Bożena Skotnicka, Elżbieta Hassman.
Tytuł oryginału: Cytokines in children with otitis media with effusion.
Czasopismo: European Archives of Oto-rhino-laryngology, New York
Szczegóły: 2000 : Vol. 257, s. 323-326 wykr. bibliogr. 21 poz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie ucha środkowego ; Cytokiny - analiza ; Przesięki i wysięki
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.646
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Clinical Medicine
14/24
Autorzy: Elżbieta Maciorkowska, Janusz Dzięcioł, Andrzej Kemona, Maciej Kaczmarski.
Tytuł oryginału: Evaluation of selected cytokines and mononuclear cell infiltration in gastric mucosa of children with food allergy.
Czasopismo: Medical Science Monitor
Szczegóły: 2000 : 6, 3, s.567-572
Polskie słowa kluczowe: Nadwrażliwość pokarmowa ; Błona śluzowa jelit - patomorfologia ; Cytokiny - analiza ; Błona śluzowa żołądka - patomorfologia ; Leukocyty jednojądrzaste
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
15/24
Autorzy: A[rtur] Bossowski, M[irosława] Urban, A. Bossowska, J. Sobotko.
Tytuł oryginału: Serum levels of cytokines in children and adolescents with immune and non-immune thyroid diseases.
Czasopismo: Immunology Letters
Szczegóły: 2000 : 73, 2,3, s.136
Uwagi: Abstracts of the 14th European Immunology Meeting EFIS 2000. 23-27 September 2000.
Polskie słowa kluczowe: Choroby tarczycy ; Cytokiny - analiza
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
16/24
Autorzy: Beata Kiersnowska-Rogowska, Adam Parfieńczyk, Franciszek Rogowski, Anna Citko, Ewa Jaroszewicz.
Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna aktywności stężeń cytokin w przewlekłej białaczce szpikowej.
Tytuł angielski: Diagnostic value of some cytokines levels in chronic myelogenous leukaemia.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : 8, 45, s.129-132
Polskie słowa kluczowe: Białaczka szpikowa przewlekła - krew ; Cytokiny - analiza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
17/24
Autorzy: E[lżbieta] Maciorkowska, M[aciej] Kaczmarski, J[arosław] Kowalczuk, A[ndrzej] Kemona.
Tytuł oryginału: Zakażenie Helicobacter pylori - proces zapalny czy alergiczny? - ocena stężenia cytokin błony śluzowej żoładka.
Tytuł angielski: Helicobacter pylori infection - inflammation or allergy process? The evaluation of cytokine concentration in stomach mucous membrane.
Czasopismo: Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Szczegóły: 2000 : 2, 4, s. 261-268
Polskie słowa kluczowe: Zakażenia bakteriami z rodzaju Helicobacter - immunologia ; Błona śluzowa żołądka - chemia ; Cytokiny - analiza ; Helicobacter pylori - chorobotwórczość
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
18/24
Autorzy: E[lżbieta] Maciorkowska, M[aciej] Kaczmarski, J[arosław] Kowalczuk, A[ndrzej] Kemona.
Tytuł oryginału: Zakażenie Helicobacter pylori, proces zapalny czy alergiczny? - ocena stężenia cytokin błony śluzowej żoładka.
Tytuł angielski: Helicobacter pylori infection, inflammatory or allergic process? The evaluation of gastric mucosa cytokine concentration.
Czasopismo: Przegląd Pediatryczny
Szczegóły: 2000 : Vol.30 supl.1, s.20
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Uwagi: I Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Łódź, 21 - 23 września 2000. Streszczenia materiałów naukowych. Łódź: Akademia Medyczna 2000.

Polskie słowa kluczowe: Zakażenia bakteriami z rodzaju Helicobacter ; Błona śluzowa żołądka ; Cytokiny - analiza
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
19/24
Autorzy: Bożena Skotnicka, Elżbieta Hassman-Poznańska.
Tytuł oryginału: Cytokiny w wysiękowym zapaleniu ucha środkowego u dzieci.
Tytuł angielski: Cytokines in children with otitis media with effusion.
Czasopismo: Nowa Pediatria
Szczegóły: 1999 : R.3 z.17 . Kongres Naukowy"XII Dni Otolaryngologii Dziecięcej".Warszawa 3-5.06.1999r. Warszawa: Wydawnictwo Medyczne Borgis 1999., s. 229-231 bibliogr. 12 poz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie ucha środkowego ; Cytokiny - analiza ; Przesięki i wysięki
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
20/24
Autorzy: Maciej Kondrusik, Renata Świerzbińska, Joanna M[aria] Zajkowska, Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Stężenie cytokin prozapalnych : IL-1,IL-6,IL-8,TNF-alfa oraz receptora IL-6R w boreliozie z Lyme.
Tytuł angielski: Serum concentration of proinflammatory cytokines : IL-1, IL-6,IL-8, TNF-alfa and receptor IL-6R in patients with Lyme disease.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1999 : T.7, 41, s. 218-220
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - krew ; Cytokiny - analiza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
21/24
Autorzy: E[lżbieta] Chyczewska, R[obert] M[arek] Mróz.
Tytuł oryginału: Concentration of selected cytokines in bronchoalveolar lavage fluid (BALF) of non-small cell lung cancer (NSCLC).
Czasopismo: European Respiratory Journal
Szczegóły: 1998 : Vol.12 suppl.28. ERS Annual Congress Genewa, 19-23 September,1998. Abstracts., s. 43s
Polskie słowa kluczowe: Cytokiny - analiza ; Rak płuc niedrobnokomórkowy
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
22/24
Autorzy: Beata Kiersnowska-Rogowska, Franciszek Rogowski, Tomasz Petelski, Jolanta Sawicka-Powierza, Adam Parfieńczyk, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Anna Citko, Ewa Jaroszewicz.
Tytuł oryginału: Cytokiny w ostrej białaczce szpikowej.
Tytuł angielski: Cytokines in acute myeloid leukemia.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1998 : 4, 23, s.259-261 .
Polskie słowa kluczowe: Cytokiny - analiza ; Białaczka szpikowa - krew
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
23/24
Autorzy: Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Tadeusz Moniuszko, Dorota Średzińska-Kita, Justyna Chwiećko.
Tytuł oryginału: Stężenie wybranych cytokin w płynie komory przedniej oka chorych operowanych z powodu zaćmy / IL-1beta, IL-2, IL-6, IL-8, TNF-alfa, IFN-gamma.
Tytuł angielski: Aqueous humor cytokines concentration in patients operated on cataract.
Czasopismo: Klinika Oczna
Szczegóły: 1997 : 99, 4, s.235-237
Polskie słowa kluczowe: Cytokiny - analiza ; Płyn śródkomorowy - chemia ; Zaćma ; Usunięcie zaćmy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
24/24
Autorzy: Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Tadeusz Moniuszko, Andrzej Stankiewicz, Małgorzata Mrugacz.
Tytuł oryginału: Stężenie wybranych cytokin w płynie podsiatkówkowym u chorych z odwarstwieniem siatkówki/IL-8, TNF-alfa, IFN-gamma.
Tytuł angielski: Concentration of subretinal fluid cytokines in patients wi th retinal detachment/IL-8, TNF-α, TNF-γ.
Czasopismo: Klinika Oczna
Szczegóły: 1997 : 99, 2, s.87-89
Polskie słowa kluczowe: Odwarstwienie siatkówki - metabolizm ; Cytokiny - analiza ; Przesięki i wysięki - chemia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB