logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: IMMUNOGLOBULINA E - ANALIZA
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/17
Tytuł oryginału: Immunoglobulina E.
Tytuł całości: W: Alergologia. Kompendium. Red. Rafał Pawliczek.
Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uaktual.
Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2018
Opis fizyczny: s. 45-47
p-ISBN: 978-83-7988-238-0

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,19
Polskie słowa kluczowe: Immunoglobulina E - analiza ; Immunoglobulina E - immunologia
Angielskie słowa kluczowe: Immunoglobulin E - analysis ; Immunoglobulin E - immunology
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
2/17
Tytuł oryginału: Ocena markerów aktywacji i stanu czynnościowego płytek krwi u chorych zarażonych Giardia intestinalis i Echinococcus granulosus. Rozprawa habilitacyjna.
Adres wydawniczy: Białystok : Akademia Medyczna, 2003
Opis fizyczny: 120 s. tab. wykr. bibliogr. 299 poz. streszcz.
Uwagi: Praca habilitacyjna
Polskie słowa kluczowe: Choroby pasożytnicze - krew ; Giardiaza - krew ; Giardiaza - immunologia ; Bąblowica - krew ; Bąblowica - immunologia ; Płytki krwi - immunologia ; Płytki krwi - wpływ środków chemicznych ; Aktywacja płytek krwi ; Liczba płytek krwi ; Fagocytoza ; Działanie bakteriobójcze krwi ; Czynnik płytkowy 4 - metabolizm ; Tromboglobulina beta - metabolizm ; Interleukina 5 - analiza ; Interleukina 6 - analiza ; Interferon typ II - analiza ; Białko C-reaktywne - analiza ; Selektyna P - krew ; Kompleks glikoproteidowy płytek krwi GPIb-IX - analiza ; Immunoglobulina E - analiza ; Glikoproteiny błony płytek krwi - analiza
Angielskie słowa kluczowe: Parasitic diseases - blood ; Giardiasis - blood ; Giardiasis - immunology ; Echinococcosis - blood ; Echinococcosis - immunology ; Blood platelets - immunology ; Blood platelets - drug effects ; Platelet activation ; Platelet count ; Phagocytosis ; Blood bactericidal activity ; Platelet factor 4 - metabolism ; Beta-thromboglobulin - metabolism ; Interleukin-5 - analysis ; Interleukin-6 - analysis ; Interferon type II - analysis ; C-reactive protein - analysis ; Selectin P - blood ; Platelet glycoprotein GPIb-IX complex - analysis ; Immunoglobulin E - analysis ; Platelet membrane glycoproteins - analysis
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
3/17
Tytuł oryginału: Specific IgE and clinical symptoms in latex allergy patients.
Czasopismo: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology
Szczegóły: s. 202-203
Uwagi: Abstracts of the 12th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Barcelona, Spain, 15-18 October, 2003.
Polskie słowa kluczowe: Nadwrażliwość na lateks - immunologia ; Immunoglobulina E - analiza
Angielskie słowa kluczowe: Latex hypersensitivity - immunology ; Immunoglobulin E - analysis
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
4/17
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty patogenezy i leczenia wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Rozprawa habilitacyjna.
Adres wydawniczy: Białystok : Akademia Medyczna, 2003
Opis fizyczny: 118 s. tab. wykr. bibliogr. 271 poz. streszcz.
Uwagi: Praca habilitacyjna
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie ucha środkowego wysiękowe - etiopatogeneza ; Zapalenie ucha środkowego wysiękowe - immunologia ; Zapalenie ucha środkowego wysiękowe - leczenie ; Błona bębenkowa - patomorfologia ; Błona bębenkowa - chirurgia ; Subpopulacje limfocytów T ; Subpopulacje limfocytów B ; Antygeny CD - analiza ; Cytokiny - analiza ; Interleukina 1 - analiza ; Interleukina 10 - analiza ; Interleukina 6 - analiza ; Interleukina 8 - analiza ; Interleukina 5 - analiza ; Immunoglobulina E - analiza ; Czynnik martwicy nowotworu alfa - analiza ; Białko kationowe eozynofili - analiza ; Chirurgia laserowa - metody
Angielskie słowa kluczowe: Otitis media with effusion - etiology ; Otitis media with effusion - immunology ; Otitis media with effusion - therapy ; Tympanic membrane - pathology ; Tympanic membrane - surgery ; T-lymphocytes subsets ; B-lymphocytes subsets ; Antigens, CD - analysis ; Cytokines - analysis ; Interleukin-1 - analysis ; Interleukin-10 - analysis ; Interleukin-6 - analysis ; Interleukin-8 - analysis ; Interleukin-5 - analysis ; Immunoglobulin E - analysis ; Tumor necrosis factor-alpha - analysis ; Eosinophil cationic protein - analysis ; Laser surgery - methods
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
5/17
Tytuł oryginału: Stężenie immunoglobuliny E przed i po leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) i chłoniaka nieziarniczego (NHL), a występowanie reakcji uczuleniowych na L-asparginazę.
Tytuł angielski: IgE serum concentration before and after acute lymphoblastic leukaemia and non-Hodgkin lymphoma treatment and L-asparginase hypersensitivity.
Czasopismo: Przegląd Pediatryczny
Szczegóły: 2002 : 32, 1, s. 59 - 62
Polskie słowa kluczowe: Immunoglobulina E - analiza ; Białaczka limfocytowa ostra ; Chłoniak złośliwy nieziarniczy ; Asparaginaza ; Nadwrażliwość
Angielskie słowa kluczowe: Immunoglobulin E - analysis ; Leukemia, lymphocytic, acute ; Hodgkin disease ; Asparaginase ; Hypersensitivity
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Inne bazy podające opis: Embase
6/17
Tytuł oryginału: Alergia na lateks w praktyce poradni dermatologicznej.
Tytuł angielski: Latex allergy in dermatological outpatient clinic.
Czasopismo: Przegląd Dermatologiczny
Szczegóły: 2001 : 88, 4, s. 339-345
Polskie słowa kluczowe: Nadwrażliwość na lateks - epidemiologia ; Immunoglobulina E - analiza
Angielskie słowa kluczowe: Latex hypersensitivity - epidemiology ; Immunoglobulin E - analysis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
7/17
Tytuł oryginału: Wpływ rybosomów bakteryjnych na stan kliniczny i parametry immunologiczne u dzieci z nawrotowymi zapaleniami dróg oddechowych z odczynem bronchospastycznym.
Tytuł angielski: The effect of bacterial ribosoms extracts on clinical status and immunological parameters among children with recurrent infections of respiratory tract with bronchospastic symptoms.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2001 : 10, 59, s. 353-356
Polskie słowa kluczowe: Immunoglobulina E - analiza ; Antygeny bakteryjne ; Zakażenia układu oddechowego - immunologia ; Szczepionki bakteryjne - stosowanie lecznicze
Angielskie słowa kluczowe: Immunoglobulin E - analysis ; Antigens, bacterial ; Respiratory tract infections - immunology ; Bacterial vaccines - therapeutic use
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
8/17
Tytuł oryginału: Wpływ Ribomunylu na poziom specyficznych IgE stymulowanych antygenami bakteryjnymi u dzieci z nawracającymi zapaleniami dróg oddechowych z odczynem bronchospastycznym.
Tytuł angielski: The influence of Ribomunyl on specific IgE level induced by bacterial antigens in children with recurrent infections with bronchospastic symptoms.
Czasopismo: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica
Szczegóły: 2000 : 3, 4, s. 11-16
Polskie słowa kluczowe: Środki immunostymulujące - farmakologia ; Antygeny bakteryjne - farmakologia ; Immunoglobulina E - analiza ; Zakażenia układu oddechowego ; Skurcz oskrzeli - immunologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
9/17
Tytuł oryginału: Oznaczanie specyficznych IgE stymulowanych antygenami bakteryjnymi w diagnostyce różnicowej astmy oskrzelowej u dzieci.
Tytuł angielski: Specific IgE stimulated by bacterial antigens differential diagnosis of bronchial asthma in children.
Czasopismo: Przegląd Pediatryczny
Szczegóły: 1999 : Vol.29 Supl.1, s.45-47 tab.bibliogr.11 poz.streszcz.sum.
Uwagi: XXVI Ogólnopolski Kongres Pediatrów.Białystok-Mikołajki,6-9.06.1999.Łódź:Pol.Tow.Pediat.1999
Polskie słowa kluczowe: Astma ; Immunoterapia ; Immunoglobulina E - analiza ; Antygeny bakteryjne - stosowanie lecznicze ; Skurcz oskrzeli
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
10/17
Tytuł oryginału: Znaczenie specyficznych IgE stymulowanych antygenami bakteryjnymi w diagnostyce astmy oskrzelowej u dzieci.
Tytuł angielski: The efficacy of specific IgE against bacterial antigens in diagnosis and therapy of bronchial asthma in children.
Czasopismo: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica
Szczegóły: 1999 : 2, 1, s.16-20
Polskie słowa kluczowe: Astma ; Immunoterapia ; Immunoglobulina E - analiza ; Antygeny bakteryjne
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
11/17
Tytuł oryginału: Idiopatyczny zespół nerczycowy i atopia.
Tytuł angielski: Idiopathic nephrotic syndrome and atopy.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1998 : 73, 7, s.623-628
Polskie słowa kluczowe: Zespół nerczycowy ; Immunoglobulina E - analiza ; Nadwrażliwość - immunologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
12/17
Tytuł oryginału: Nowe drogi stosowania immunoterapii swoistej w chorobach alergicznych IgE-zależnych.
Tytuł angielski: New ways of applying specific immunotherapy in IgE-mediated allergic diseases.
Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
Szczegóły: 1997 : 2, 2, s. 73-77
Polskie słowa kluczowe: Nadwrażliwość - leczenie ; Immunoterapia - trendy ; Immunoglobulina E - analiza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
13/17
Tytuł oryginału: Ocena zależności między całkowitym stężeniem IgE nieswoistej w surowicy a obecnością swoistych przeciwciał tej klasy przeciw alergenom pokarmowym w odniesieniu do klinicznego rozpoznania choroby atopowej.
Tytuł angielski: The correlation between total serum IgE concentration and specific food IgE antibodies in relation to clinical diagnosis of atopy.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1997 : 72, 11, s.1005-1008
Polskie słowa kluczowe: Nadwrażliwość pokarmowa - immunologia ; Immunoglobulina E - analiza ; Swoistość przeciwciał
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
14/17
Tytuł oryginału: Podwyższone stężenie immunoglobuliny E we krwi pępowinowej jako czynnik prognostyczny rozwoju atopii w okresie niemowlęcym.
Tytuł angielski: Elevated cord blood immunoglobulin E level as a predictor of atopic disease in early infancy.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1997 : 72, 12, s. 1087-1093
Polskie słowa kluczowe: Immunoglobulina E - analiza ; Nadwrażliwość - immunologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
15/17
Tytuł oryginału: Ocena stężenia immunoglobuliny E nieswoistej we krwi pępowinowej nowo narodzonych dzieci w zależności od ilości spożywanego przez kobietę ciężarną mleka krowiego.
Tytuł angielski: The assessment of nonspecific cord blood IgE levels in newborns in relation to maternal cow's milk allergen intake during pregnancy.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1996 : T.71 nr 7, s.591-594 tab.bibliogr.17 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Mleko - immunologia ; Alergeny - immunologia ; Immunoglobulina E - analiza ; Krew płodowa
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
16/17
Tytuł oryginału: Wpływ palenia papierosów w rodzinach nowo narodzonych dzieci na stężenie immunoglobuliny E we krwi pępowinowej.
Tytuł angielski: Influence of smoking in the family on cord blood IgE level of newborn infants.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1995 : T.70 nr 9, s.723-726 tab.wykr.bibliogr.16 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Palenie tytoniu ; Immunoglobulina E - analiza ; Pępowina ; Nadwrażliwość - genetyka
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
17/17
Tytuł oryginału: Zależność między poziomem immunoglobuliny E we krwi pępowinowej nowo narodzonych dzieci a rodzinnym obciążeniem alergią.
Tytuł angielski: The correlation between cord blood IgE level in newborn infants and family history of allergy.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1995 : T.70 nr 9, s.717-721 tab.wykr.bibliogr.17 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Nadwrażliwość - genetyka ; Pępowina ; Immunoglobulina E - analiza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB