logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: IMMUNOSUPRESJA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/12
Autorzy: Jacek Stanisław Małyszko, Grażyna Kobus.
Tytuł oryginału: Immunosupresja w przeszczepianiu narządów.
Tytuł całości: W: Transplantologia i pielęgniarstwo transplantacyjne. Red. nauk. Hanna Rolka, Beata Kowalewska, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017
Opis fizyczny: s. 179-186
p-ISBN: 978-83-200-5145-2

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,51
Polskie słowa kluczowe: Przeszczepianie narządów ; Przeszczepianie ; Przeszczepianie - metody ; Immunosupresja ; Techniki immunologiczne
Angielskie słowa kluczowe: Organ transplantation ; Transplantation ; Transplantation - methods ; Immunosuppression ; Immunologic techniques
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
2/12
Autorzy: Tadeusz Wojciech Łapiński, Magdalena Rogalska-Płońska, Anna Parfieniuk-Kowerda, Magdalena Świderska, Robert Flisiak.
Tytuł oryginału: The occurrence of autoantibodies in patients with chronic HCV infection, including patients dialyzed and after kidney transplantation.
Czasopismo: Clinical and Experimental Hepatology
Szczegóły: 2016 : 2, 4, s. 161-166
p-ISSN: 2392-1099
e-ISSN: 2449-8238

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie wątroby C przewlekłe - krew ; Zapalenie wątroby C przewlekłe - diagnostyka ; Zapalenie wątroby C przewlekłe - leczenie ; Zapalenie wątroby C przewlekłe - immunologia ; Zapalenie wątroby C przewlekłe - powikłania ; Zapalenie wątroby C przewlekłe - genetyka ; Przeciwciała przeciw zapaleniu wątroby typu C - krew ; Przeciwciała przeciw zapaleniu wątroby typu C - immunologia ; Choroby nerek - krew ; Choroby nerek - powikłania ; Immunosupresja ; Immunoglobulina G - krew ; Immunoglobulina G - immunologia ; Dorośli
Angielskie słowa kluczowe: Hepatitis C, chronic - blood ; Hepatitis C, chronic - diagnosis ; Hepatitis C, chronic - therapy ; Hepatitis C, chronic - immunology ; Hepatitis C, chronic - complications ; Hepatitis C, chronic - genetics ; Hepatitis C antibodies - blood ; Hepatitis C antibodies - immunology ; Kidney diseases - blood ; Kidney diseases - complications ; Immunosupression ; Immunoglobulin G - blood ; Immunoglobulin G - immunology ; Adult
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.000
Inne bazy podające opis: WoS - Web of Science ; SCOPUS
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
3/12
Autorzy: W[łodzimierz] Łuczyński, A[nna] Stasiak-Barmuta, E[lżbieta] Iłendo, O[ksana] Kovalchuk, M[aryna] Krawczuk-Rybak, I[wona] Malinowska, M[ałgorzata] Mitura-Lesiuk, L[ech] Chyczewski, M. Matysiak, J. Kowalczyk, R. Jaworowski.
Tytuł oryginału: Low expression of costimulatory molecules and mRNA for cytokines are important mechanisms of immunosuppression in acute lymphoblastic leukemia in children?
Czasopismo: Neoplasma
Szczegóły: 2006 : 53, 4, s. 301 - 304
Polskie słowa kluczowe: Białaczka limfocytowa ostra L1 - immunologia ; Białaczka limfocytowa ostra L1 - metabolizm ; Antygeny CD - metabolizm ; Cytokiny - metabolizm ; RNA informacyjny - metabolizm ; Immunosupresja ; Cytometria przepływowa - metody ; Reakcja łańcuchowa polimerazy - metody ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Leukemia, lymphocytic, acute, L1 - immunology ; Leukemia, lymphocytic, acute, L1 - metabolism ; Antigens, CD - metabolism ; Cytokines - metabolism ; RNA, messenger - metabolism ; Immunosupression ; Flow cytometry - methods ; Polymerase chain reaction - methods ; Child
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.247
Punktacja MNiSW: 10.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents - Life Sciences
4/12
Autorzy: Włodzimierz Łuczyński, Maryna Krawczuk-Rybak.
Tytuł oryginału: Mechanizmy immunosupresji w białaczkach - wybrane aspekty.
Tytuł angielski: Mechanisms of immunosuppression in leukemia.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 2005 : 59, s. 28-33
Polskie słowa kluczowe: Białaczka - immunologia ; Białaczka - leczenie ; Immunosupresja ; Immunoterapia ; Obniżenie odporności gospodarza - immunologia
Angielskie słowa kluczowe: Leukemia - immunology ; Leukemia - therapy ; Immunosupression ; Immunotherapy ; Immunocompromised host - immunology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
5/12
Autorzy: Włodzimierz Łuczyński, Maryna Krawczuk-Rybak, Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Anna Stasiak-Barmuta, Janusz Żak.
Tytuł oryginału: Immunosuppression in childhood acute lymphoblastic leukemia after remission induction therapy concerns B not T lymphocytes.
Czasopismo: Medical Pediatric Oncology
Szczegóły: 2002 : 39, 2, s. 147 - 148
Polskie słowa kluczowe: Immunosupresja ; Białaczka limfocytowa ostra - immunologia ; Limfocyty T
Angielskie słowa kluczowe: Immunosupression ; Leukemia, lymphocytic, acute - immunology ; T-lymphocytes
Charakt. formalna: List do redakcji
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska ; Current Contents - Clinical Medicine
6/12
Autorzy: W. Łuczyński, A[nna] Stasiak-Barmuta, M[aryna] Krawczuk-Rybak, K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, E[dwina] Kasprzycka, M. Nowakowska.
Tytuł oryginału: Immunosupresja po indukcji remisji w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci dotyczy odporności humoralnej, a nie komórkowej?
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 2002 : Vol. 53 supl. 4, s. 85
Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września, 2002.
Polskie słowa kluczowe: Immunosupresja ; Białaczka limfocytowa ostra ; Odporność ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Immunosupression ; Leukemia, lymphocytic, acute ; Immunity ; Child
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
7/12
Autorzy: Monika Jedynak, Andrzej Siemiątkowski.
Tytuł oryginału: Rola monocytów/makrofagów i uwalnianych przez nie cytokin w rozwoju immunosupresji po ciężkim urazie.
Tytuł angielski: Role of monocytes/macrophages and their cytokines in immunosupression development after severe injury.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2002 : 13, 75, s. 238-241
Polskie słowa kluczowe: Immunosupresja ; Urazy ; Monocyty ; Makrofagi ; Posocznica
Angielskie słowa kluczowe: Immunosupression ; Injuries ; Monocytes ; Macrophages ; Sepsis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
8/12
Autorzy: U[rszula] Łebkowska, J[olanta] Małyszko, S[zymon] Brzósko, J[erzy] Walecki, M[ichał] Myśliwiec.
Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna ocena tarczycy u pacjentów po przeszczepie nerki w aspekcie stosowanej immunosupresji i wydolności przeszczepu.
Tytuł całości: W: V Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Mikołajki, 19-21. 04. 2001. Streszczenia. Warszawa: Fundacja Na Rzecz Transplantologii im. prof. Jana Nielubowicza 2001.
Opis fizyczny: s. 24
Polskie słowa kluczowe: Tarczyca - ultrasonografia ; Przeszczepianie nerek ; Immunosupresja
Angielskie słowa kluczowe: Thyroid gland - ultrasonography ; Kidney - transplantation ; Immunosupression
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
9/12
Autorzy: Anna Grzeszczuk, Danuta Prokopowicz.
Tytuł oryginału: Węgorczyca - zespół hiperinwazji u osób z niedoborami immunologicznymi.
Tytuł angielski: Strongyloidiasis - hyperinfection syndrome in immunodeficiency patients.
Czasopismo: Klinika Chorób Zakaźnych i Zakażenia Szpitalne
Szczegóły: 1999 : 3, 2, s.81-82
Polskie słowa kluczowe: Strongyloidoza - etiopatogeneza ; Immunosupresja ; Zespoły niedoborów odporności - powikłania
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
10/12
Autorzy: Jan Giedrojć, Barbara Janczarek, Marzenna Beata Klimiuk, Andrzej Płonowski, Michał Bielawiec.
Tytuł oryginału: Opis przypadku leczenia wybiórczej aplazji czerwonokrwinkowej.
Tytuł angielski: Treatment of the case of pure red cell aplasia - a description.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine
Szczegóły: 1997 : 98, 3, s. 231-234
Polskie słowa kluczowe: Aplazja erytrocytarna - leczenie ; Immunosupresja
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
11/12
Autorzy: Jerzy Robert Ładny, Jacek Dadan, Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłej immunosupresji na czynność przeszczepionej nerki w badaniach doświadczalnych.
Tytuł całości: W: 56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich.Lublin,8-11 września 1993.Pamiętnik.T.3.Chirurgia doświadczalna.Zakażenia chirurgiczne.Chirurgia endokrynologiczna.Wiscerosynteza.Chirurgia dziecięca.POL-ILKO.Lublin:/Tow.Chir.Pol.1993/
Opis fizyczny: s.870-873 wykr. : bibliogr.10 poz.
Polskie słowa kluczowe: Przeszczepianie nerek ; Immunosupresja
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
12/12
Autorzy: Jerzy Robert Ładny, Jacek Dadan, Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłej immunosupresji na czynność przeszczepionej nerki w badaniach doświadczalnych.
Tytuł całości: W: 56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich.Lublin,8-11.IX.1993.Streszczenia.T.2.Lublin:/Tow.Chir.Pol.1993/
Opis fizyczny: 322.
Polskie słowa kluczowe: Przeszczepianie nerek ; Immunosupresja
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB