logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: INTERAKCJA LEKÓW
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/23
Autorzy: J[olanta] Sawicka-Powierza, A[licja] M[ałgorzata] Ołtarzewska, S[ławomir] Chlabicz.
Tytuł oryginału: Doustne antykoagulanty w dwóch praktykach lekarzy rodzinnych w północno-wschodniej Polsce.
Czasopismo: Problemy Medycyny Rodzinnej
Szczegóły: 2007 : Vol. 9 nr 2, s. 60
Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwzakrzepowe - stosowanie lecznicze ; Acenokumarol - stosowanie lecznicze ; Interakcja leków ; Interakcja leków z żywnością ; Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany ; Wiedza o zdrowiu, postawy, praktyka ; Pacjenci - psychologia ; Wywiady
Angielskie słowa kluczowe: Anticoagulants - therapeutic use ; Acenocoumarol - therapeutic use ; Drug interactions ; Food-drug interactions ; International Normalized Ratio ; Health knowledge, attitudes, practice ; Patients - psychology ; Interviews
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
2/23
Autorzy: Jolanta Sawicka-Powierza, Alicja Małgorzata Ołtarzewska.
Tytuł oryginału: Doustne antykoagulanty w dwóch praktykach lekarzy rodzinnych w północno-wschodniej Polsce.
Tytuł angielski: Oral anticoagulants in two General Practitioner's practices in north-east Poland.
Czasopismo: Problemy Medycyny Rodzinnej
Szczegóły: 2007 : Vol. 9 nr 2, s. 134-137
Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwzakrzepowe - stosowanie lecznicze ; Acenokumarol - stosowanie lecznicze ; Interakcja leków ; Interakcja leków z żywnością ; Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany ; Wiedza o zdrowiu, postawy, praktyka ; Pacjenci - psychologia ; Wywiady
Angielskie słowa kluczowe: Anticoagulants - therapeutic use ; Acenocoumarol - therapeutic use ; Drug interactions ; Food-drug interactions ; International Normalized Ratio ; Health knowledge, attitudes, practice ; Patients - psychology ; Interviews
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
3/23
Autorzy: Jolanta Sawicka-Powierza, Jacek Jaromin, Janusz Kłoczko.
Tytuł oryginału: Doustne antykoagulanty.
Czasopismo: Lekarz Rodzinny
Szczegóły: 2007 : R. 12 nr 9 (121), s. 891-894
Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwzakrzepowe - stosowanie lecznicze ; Środki przeciwzakrzepowe - przeciwskazania ; Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany ; Interakcja leków ; Interakcja leków z żywnością
Angielskie słowa kluczowe: Anticoagulants - therapeutic use ; Anticoagulants - contraindications ; International Normalized Ratio ; Drug interactions ; Food-drug interactions
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
4/23
Autorzy: Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Marcin Czarnecki, Dorota Rogowska-Szadkowska.
Tytuł oryginału: Problemy kliniczne i terapeutyczne u osób zakażonych HIV uzależnionych od dożylnych środków narkotycznych.
Tytuł całości: W: Zakażenia HIV/AIDS poradnik dla lekarzy praktyków, Pod redakcją Andrzeja Gładysza.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2007
Opis fizyczny: s. 161-182
p-ISBN: 978-83-89629-78-4

Liczba arkuszy: 1,40
Polskie słowa kluczowe: Zakażenia HIV - farmakoterapia ; Zakażenia HIV - powikłania ; Zaburzenia związane z używaniem narkotyków - farmakoterapia ; Zaburzenia związane z używaniem narkotyków - rehabilitacja ; Zaburzenia związane z używaniem narkotyków - powikłania ; Nadużywanie substancji chemicznych dożylne - farmakoterapia ; Nadużywanie substancji chemicznych dożylne - powikłania ; Leczenie antyretrowirusowe wysoce aktywne ; Metadon - stosowanie lecznicze ; Buprenorfina - stosowanie lecznicze ; Narkotyki - stosowanie lecznicze ; Interakcja leków ; Ośrodki leczenia uzależnień od substancji chemicznych
Angielskie słowa kluczowe: HIV infections - drug therapy ; HIV infections - complications ; Opioid-related disorders - drug therapy ; Opioid-related disorders - rehabilitation ; Opioid-related disorders - complications ; Substance abuse, intravenous - drug therapy ; Substance abuse, intravenous - complications ; Antiretroviral therapy, highly active ; Methadone - therapeutic use ; Buprenorphine - therapeutic use ; Narcotics - therapeutic use ; Drug interactions ; Substance abuse treatment centers
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
5/23
Autorzy: B[arbara] Malinowska.
Tytuł oryginału: [Tłum.] Interakcje leków.
Tytuł całości: W: Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera / Ernst Mutschler, Gerd Geisslinger, Heyo K. Kroemer, Peter Ruth, Monika Schäfer-Korting, Wydanie pierwsze polskie redakcja naukowa Włodzimierz Buczko, Wrocław: Wydawnictwo MedPharm Polska, 2007
Opis fizyczny: s. 44-48
Polskie słowa kluczowe: Interakcja leków
Angielskie słowa kluczowe: Drug interactions
Charakt. formalna: Tłumaczenie
Język publikacji: POL
6/23
Autorzy: Wojciech Kułak.
Tytuł oryginału: Podstawy farmakokinetyki i farmakodynamiki.
Tytuł całości: W: Udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym, Łomża: Akademia Medyczna w Białymstoku, Instytut Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, 2006
Opis fizyczny: s. 19-23 bibliogr. 7 poz.
Polskie słowa kluczowe: Farmakokinetyka ; Leki - metabolizm ; Interakcja leków
Angielskie słowa kluczowe: Pharmacokinetics ; Pharmaceutical preparations - metabolism ; Drug interactions
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
7/23
Autorzy: Anna Stankiewicz, Elżbieta Skrzydlewska.
Tytuł oryginału: Protection against cyclophosphamide-induced renal oxidative stress by amifostine : the role of antioxidative mechanisms.
Czasopismo: Toxicology Mechanisms and Methods
Szczegóły: 2003 : 13, 4, s. 301-308
Polskie słowa kluczowe: Cyklofosfamid - metabolizm ; Cyklofosfamid - farmakologia ; Cyklofosfamid - działanie szkodliwe ; Nerka - enzymologia ; Nerka - wpływ środków chemicznych ; Środki przeciwnowotworowe alkilujące - farmakologia ; Amifostyna - farmakologia ; Stres oksydacyjny - wpływ środków chemicznych ; Antyoksydanty - farmakologia ; Interakcja leków ; Peroksydaza glutationowa - metabolizm ; Reduktaza glutationowa - metabolizm ; Katalaza ; Peroksydacja lipidów - wpływ środków chemicznych ; Dysmutaza ponadtlenkowa ; Dialdehyd malonowy ; Zwierzęta ; Szczury
Angielskie słowa kluczowe: Cyclophosphamide - metabolism ; Cyclophosphamide - pharmacology ; Cyclophosphamide - adverse effects ; Kidney - enzymology ; Kidney - drug effects ; Antineoplastic agents, alkylating - pharmacology ; Amifostine - pharmacology ; Oxidative stress - drug effects ; Antioxidants - pharmacology ; Drug interactions ; Glutathione peroxidase - metabolism ; Glutathione reductase - metabolism ; Catalase ; Lipid peroxidation - drug effects ; Superoxide dismutase ; Malondialdehyde ; Animals ; Rats
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.318
Punktacja MNiSW: 7.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Embase
8/23
Autorzy: Halina Car, Agnieszka Nadlewska, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: 3,5-DHPG influences behavioral effects of baclofen in rats.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 2000 : . 52, 4, s. 247-254
Polskie słowa kluczowe: Baklofen - farmakologia ; Zachowanie zwierząt ; Interakcja leków ; Receptory metabotropowe glutaminianu - agoniści ; Receptory GABA-B - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.456
Punktacja MNiSW: 7.000
Inne bazy podające opis: Medline
9/23
Autorzy: A[rsalan] Azzadin, T[omasz] Wollny, R[obert] Pawlak, J[acek] S[tanisław] Małyszko, J[olanta] Małyszko, M[ichał] Myśliwiec, W[łodzimierz] Buczko.
Tytuł oryginału: L-carnitine effects on anemia in uremic rats treated with erythropoietin.
Czasopismo: Nephron
Szczegóły: 1999 : 83, 4, s. 370-371
Polskie słowa kluczowe: Karnityna - farmakologia ; Niewydolność nerek ; Niedokrwistość - farmakoterapia ; Erytropoetyna - stosowanie lecznicze ; Mocznica - powikłania ; Interakcja leków
Charakt. formalna: List do redakcji
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.696
Punktacja MNiSW: 10.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Current Contents - Clinical Medicine ; Current Contents - Life Sciences ; Medline
DOI:
10/23
Autorzy: Małgorzata Malinowska-Zaprzałka, Lidia Malinowska.
Tytuł oryginału: Influence of propofol and ketamine in TIVA laparoscopic surgery on some hemodynamic and biochemical stress reaction parameters.
Czasopismo: Medical Science Monitor
Szczegóły: 1998 : Vol. 4, 4, s. 661-664
Polskie słowa kluczowe: Laparoskopia - metody ; Propofol - farmakologia ; Ketamina - farmakologia ; Środki znieczulające ogólnie - farmakologia ; Cholecystektomia - metody ; Interakcja leków ; Znieczulenie ogólne - metody
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
11/23
Autorzy: Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec.
Tytuł oryginału: Interakcje między lekami przeciwpadaczkowymi.
Czasopismo: Nowa Klinika
Szczegóły: 1998 : Vol.5 nr 9, s.920-924 tab.bibliogr.29 poz.
Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwdrgawkowe - farmakologia ; Interakcja leków
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
12/23
Autorzy: Dorota Rogowska-Szadkowska, Alicja Wiercińska-Drapało.
Tytuł oryginału: Nowo poznane działania uboczne inhibitorów proteazy HIV i ich interakcje z substancjami narkotycznymi.
Tytuł angielski: Recently recognized adverse events of HIV protease inhibitors and their interactions with illegal drugs.
Czasopismo: Problemy HIV i AIDS
Szczegóły: 1998 : 4, 1, s.15-17.
Polskie słowa kluczowe: Inhibitory proteaz - działanie szkodliwe ; HIV - enzymologia ; Interakcja leków ; Inhibitory wirusowe - działanie szkodliwe
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
13/23
Autorzy: Małgorzata M[ichalina] Brzóska, Janina Moniuszko-Jakoniuk.
Tytuł oryginału: The influence of calcium content in diet on cumulation and toxicity of cadmium in the organism.
Czasopismo: Archives of Toxicology
Szczegóły: 1998 : 72, 1, s.63-73
Polskie słowa kluczowe: Kadm - toksykologia ; Wapń w pokarmach - farmakologia ; Dieta ; Interakcja leków ; Wchłanianie jelitowe - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.537
Punktacja MNiSW: 10.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences
14/23
Autorzy: Krystyna Midura-Nowaczek, Irena Bruzgo, Krzysztof Worowski, Wiesława Roszkowska-Jakimiec.
Tytuł oryginału: The influence of epsilon-aminocaproic acid derivatives on the anticoagulant activity of heparin.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1998 : Vol. 43, s. 228-231.
Polskie słowa kluczowe: Kwas 6-aminokapronowy - farmakologia ; Heparyna - farmakologia ; Interakcja leków
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
15/23
Autorzy: Małgorzata M[ichalina] Brzóska, Maria Jurczuk, Janina Moniuszko-Jakoniuk.
Tytuł oryginału: Interakcje kadmu z wybranymi biopierwiastkami.
Czasopismo: Terapia
Szczegóły: 1997 : R.5 nr 7, s.28-30
Polskie słowa kluczowe: Kadm - toksykologia ; Pierwiastki śladowe - metabolizm ; Interakcja leków
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
16/23
Autorzy: Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec, Jolanta Strzelecka.
Tytuł oryginału: Kwas walproinowy - interakcje z innymi lekami.
Tytuł angielski: Sodium valproate - interactions with other drugs.
Tytuł całości: W: Kwas walproinowy historia i współczesność.
Adres wydawniczy: Białystok : Klinika Neurologii Dziecięcej, 1997
Opis fizyczny: s.53-63 .
Uwagi: Białost.Bibl.Padaczki.T.4.
Polskie słowa kluczowe: Kwas walproinowy ; Interakcja leków
Charakt. formalna: Polski rozdział
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
17/23
Autorzy: J[an] Giedrojć, H[ans] K[laus] Breddin, K[azimierz] Krupiński, M[ichał] Bielawiec.
Tytuł oryginału: Interaction between the sulfated lactobionic acid/LW 10082/ and others antithrombotic agents in animal thrombosis model.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 1996 : Vol.48 nr 3, s.317-322 wykr.bibliogr.14 poz.sum.
Uwagi: 2nd Jap.Pol.Symp.on Haemostasis and Circulation.Krakw,June 17-19,1995.P.3.
Polskie słowa kluczowe: Zakrzepica - farmakoterapia ; Środki przeciwzakrzepowe - farmakologia ; Interakcja leków
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
18/23
Autorzy: Róża Julia Wiśniewska, Konstanty Wiśniewski.
Tytuł oryginału: Interaction of cholecystokinin/CCK-8/ with agonist and antagonist of β-adrenergic receptors in circulatory system of diabetic rats.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 1996 : Vol. 48 nr3, s.293-297 tab.bibliogr.21 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca doświadczalna ; Pankreozymina - farmakologia ; Receptory adrenergiczne beta - wpływ środków chemicznych ; Interakcja leków
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.329
19/23
Autorzy: Marek Sipowicz, Anna Kostrzewska, Tadeusz Laudański, Mats Akerlund.
Tytuł oryginału: Effects of cadmium on myometrial activity of the nonpregnant human. Interactions with calcium and oxytocin.
Czasopismo: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Szczegóły: 1995 : Vol.74 nr, s.93-96 tab.wykr.bibliogr.13 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Kadm - farmakologia ; Mięsień maciczny - wpływ środków chemicznych ; Wapń - farmakologia ; Oksytocyna - farmakologia ; Interakcja leków
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.772
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Clinical Medicine
20/23
Autorzy: Elżbieta Skrzydlewska, Ryszard Farbiszewski.
Tytuł oryginału: Interakcja wolnych rodników z białkami.
Tytuł angielski: Interactions of free radicals with proteins.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1995 : T.49 z.6, s.747-766 il.tab.wykr.bibliogr.92 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Rodniki wolne - metabolizm ; Białka - fizjologia ; Interakcja leków
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
21/23
Autorzy: E[lżbieta] Krajewska-Kułak, W[iaczesław] Niczyporuk.
Tytuł oryginału: In vitro studies of the anti-candida albicans activity of Loreclezole and its combination with Ketoconazole. A pilot study.
Czasopismo: Applied Biology Communications
Szczegóły: 1994 : Vol. 4 no. 5/6, s. 141-145 wykr. bibliogr. 7 poz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: Candida albicans - wpływ środków chemicznych ; Ketokonazol - farmakologia ; Triazole - farmakologia ; Środki przeciwdrgawkowe - farmakologia ; Interakcja leków
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
22/23
Autorzy: Elżbieta Krajewska-Kułak, Wiaczesław Niczyporuk, Danuta Czapska.
Tytuł oryginału: Effects of the combination of ketoconazole and calmodulin inhibitors against Candida albicans in vitro.
Czasopismo: Applied Biology Communications
Szczegóły: 1993 : Vol. 3 no. 1/2, s. 47-51 wykr. bibliogr. 6 poz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: Candida albicans - wpływ środków chemicznych ; Neuroleptyki - farmakologia ; Środki przeciwdrgawkowe - farmakologia ; Interakcja leków
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
23/23
Autorzy: Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec, Maria Sobaniec-Łotowska.
Tytuł oryginału: Inhibition of lipid peroxidation in rat brain by nifedipine and clorazepate after electrically induced seizures.
Czasopismo: Materia Medica Polona
Szczegóły: 1993 : Vol. 25 fasc.1, s. 33-35 bibliogr. 12 poz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Peroksydacja lipidów - wpływ środków chemicznych ; Środki przeciwdrgawkowe - farmakologia ; Nifedypina - wpływ środków chemicznych ; Benzodiazepiny - farmakologia ; Mózgowie - wpływ środków chemicznych ; Peroksydacja lipidów - wpływ środków chemicznych ; Interakcja leków
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB