logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: KOMENTARZ TYP PUBLIKACJI
Liczba odnalezionych rekordów: 80Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/80
Autorzy: Robert Flisiak, Jacek Juszczyk.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Juszczyk Jacek, Boroń-Kaczmarska Anna, Cianciara Janusz [i in.]. : Leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B. Stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów. Medycyna Praktyczna, 2007 no 3 s. 106, 108.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna
Szczegóły: 2007 : no 3, s. 108-109
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie wątroby B przewlekłe - farmakoterapia ; Środki przeciwwirusowe - stosowanie lecznicze ; Wytyczne postępowania ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Hepatitis B, chronic - drug therapy ; Antiviral agents - therapeutic use ; Practice guidelines as topic ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
2/80
Autorzy: Elżbieta Hassmann-Poznańska.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Leach A.J. , Morris P.S. : Skuteczność przewlekłej antybiotykoterapii w zapobieganiu ostremu i przewlekłemu zapaleniu ucha środkowego u dzieci - metaanaliza. Medycyna Praktyczna - Pediatria, 2007 nr 3 s. 103-106
Czasopismo: Medycyna Praktyczna - Pediatria
Szczegóły: 2007 : nr 3, s. 104, 106
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie ucha środkowego - farmakoterapia ; Zapalenie ucha środkowego - profilaktyka ; Choroba ostra ; Choroba przewlekła ; Środki przeciwbakteryjne - stosowanie lecznicze ; Próby kliniczne randomizowane ; Dzieci ; Młodzież ; Wynik leczenia ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Otitis media - drug therapy ; Otitis media - prevention & control ; Acute disease ; Chronic disease ; Anti-bacterial agents - therapeutic use ; Randomized controlled trials as topic ; Child ; Adolescent ; Treatment outcome ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
3/80
Autorzy: Włodzimierz J[erzy] Musiał, Jolanta Prokop.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Kilian Natalia, Wlazłowski Ryszard, Grabowicz Włodzimierz : Zawał mięśnia sercowego u młodej kobiety w przebiegu pierwotnego zespołu antyfosfolipidowego i niedoboru białka S. Kardiologia Polska, 2006 T. 64 nr 1 s. 72-75.
Tytuł angielski: Acute myocardial infarction in a young patient with a primary antiphospholipid syndrome - a case report.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2006 : T. 64 nr 1, s. 76
Polskie słowa kluczowe: Zespół antyfosfolipidowy - powikłania ; Zawał serca - etiopatogeneza ; Zawał serca - leczenie ; Niedobór białka S - powikłania ; Płeć żeńska ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Antiphospholipid syndrome - complications ; Myocardial infarction - etiology ; Myocardial infarction - therapy ; Protein S deficiency - complications ; Female ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
4/80
Autorzy: Bożena Chodynicka.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Laeijendecker Ronald, Van Joost Theodoor, Tank Bhupendra, Oranje Arnold P., Martino Neumann H.A. : Liszaj płaski jamy ustnej występujący w dzieciństwie; Dermatologia, 2006 nr 3 kwiecień s. 41-47.
Czasopismo: Dermatologia
Szczegóły: 2006 : nr 3 kwiecień, s. 47-48
Polskie słowa kluczowe: Liszaj płaski jamy ustnej - diagnostyka ; Liszaj płaski jamy ustnej - leczenie ; Dzieci ; Młodzież ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Lichen planus, oral - diagnosis ; Lichen planus, oral - therapy ; Child ; Adolescent ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
5/80
Autorzy: Elżbieta Hassman-Poznańska.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Rovers M. M. , Black N. , Browning G. G. , Maw R. , Zielhuis G. A. , Haggard M. P. : Skuteczność dreników tympanostomijnych w leczeniu zapalenia ucha środkowego z wysiękiem - metaanaliza danych pojedynczych chorych. Medycyna Praktyczna - Pediatria, 2006 nr 1 ( 43 ) s. 85-86
Tytuł angielski: Rovers M. M. , Black N. , Browning G. G. , Maw R. , Zielhuis G. A. , Haggard M. P. : Grommets in otitis media with effusion : an individual patient data meta-analysis. Archives of Disease in Childhood, 2005 Vol. 90 s. 480-485.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna - Pediatria
Szczegóły: 2006 : r 1 (43), s. 86-87
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie ucha środkowego wysiękowe - chirurgia ; Wentylacja ucha środkowego - sprzęt ; Wynik leczenia ; Dzieci ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Otitis media with effusion - surgery ; Middle ear ventilation - instrumentation ; Treatment outcome ; Child ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: ENG
6/80
Autorzy: Jolanta Małyszko.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Aronoff George R.: Bezpieczeństwo dożylnego podawania żelaza w praktyce klinicznej : implikacje dla protokołów leczenia niedokrwistości. Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze, 2005 nr 4 (19) s. 26-36.
Tytuł angielski: Aronoff George A.: Safety of intravenous iron in clinical practice: implications for anemia management protocols. J. Am. Soc. Nephrol. 2004; 15 Suppl. 2 : S99-S106.
Czasopismo: Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
Szczegóły: 2005 : nr 4 (19), s. 37-38 40 bibliogr. 12 poz.
Polskie słowa kluczowe: Niedokrwistość z niedoboru żelaza - farmakoterapia ; Żelazo - stosowanie lecznicze ; Żelazo - działanie szkodliwe ; Żelazo - dawkowanie ; Wstrzyknięcia dożylne ; Ferrytyna - krew ; Bezpieczeństwo ; Protokoły kliniczne ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Anemia, iron-deficiency - drug therapy ; Iron - therapeutic use ; Iron - adverse effects ; Iron - administration & dosage ; Injections, intravenous ; Ferritin - blood ; Safety ; Clinical protocols ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
7/80
Autorzy: Jolanta Małyszko.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Berl Thomas: Porównanie ochronnego wpływu inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę i antagonistów receptora AT1 na układ sercowo-naczyniowy i nerki : słowo na temat antagonistów receptora AT1. Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze, 2005 nr 1(16) s. 19-28.
Tytuł angielski: Berl Thomas: Angiotensin-converting enzyme inhibitors versus AT1receptor antagonist in cardiovascular and renal protection : The case for AT1 receptor antagonist. Journal of the American Society of Nephrology, 2004; 15(S71-S76).
Czasopismo: Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
Szczegóły: 2005 : nr 1(16), s. 29-32 bibliogr. 29 poz.
Polskie słowa kluczowe: Choroby układu krążenia - profilaktyka ; Choroby nerek - profilaktyka ; Nefropatie cukrzycowe - profilaktyka ; Inhibitory konwertazy angiotensyny - stosowanie lecznicze ; Blokery receptora angiotensyny II typ 1 - stosowanie lecznicze ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Cardiovascular diseases - prevention & control ; Kidney diseases - prevention & control ; Diabetic nephropathies - prevention & control ; Angiotensin-converting enzyme inhibitors - therapeutic use ; Angiotensin II type 1 receptor blockers - therapeutic use ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
8/80
Autorzy: Wiktor Łaszewicz.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Delgado-Aros Silvia, Cremonini Filippo, Talley Nicholas J. : Leczenie dyspepsji czynnościowej. Medycyna po Dyplomie, 2005 Vol.14 nr 3 s. 16-28.
Tytuł angielski: Delgado-Aros Silvia, Cremonini Filippo, Talley Nicholas J.: Treatment of functional dyspepsia. Curr Treat Options Gastroenterol, 2004; 7(2) : 121-131.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2005 : Vol. 14 nr 3, s. 28-30 bibliogr. 3 poz.
Polskie słowa kluczowe: Niestrawność - farmakoterapia ; Helicobacter pylori - wpływ środków chemicznych ; Środki działające na przewód pokarmowy - stosowanie lecznicze ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Dyspepsia - drug therapy ; Helicobacter pylori - drug effects ; Gastrointestinal agents - therapeutic use ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
9/80
Autorzy: Elżbieta Hassman-Poznańska.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Flynn C.A., Griffin G.H., Schultz J.K. : Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leków przeciwhistaminowych i leków zmniejszających przekrwienie błon śluzowych w ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci - metaanaliza. Medycyna Praktyczna - Pediatria, 2005 nr 5(41) s. 79-80.
Tytuł angielski: Flynn C.A., Griffin G.H., Schultz J.K. : Decongestants and antihistamines for acute otitis media in children (review). Cochrane Database Syst. Rev. 2004 (3).
Czasopismo: Medycyna Praktyczna - Pediatria
Szczegóły: 2005 : nr 5 (41 ), s. 80, 83 bibliogr. 1 poz.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie ucha środkowego - farmakoterapia ; Blokery H1 - stosowanie lecznicze ; Środki kurczące naczynia śluzówki nosa - stosowanie lecznicze ; Dzieci ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Otitis media - drug therapy ; Histamine H1 antagonists - therapeutic use ; Nasal decongestants - therapeutic use ; Child ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
10/80
Autorzy: Elżbieta Hassmann-Poznańska.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Garrison G.D., Sorum P.C., Hioe W., Miller M.M. : Porównanie skuteczności dużej i standardowej dawki amoksycyliny w leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego u małych dzieci. Medycyna Praktyczna - Pediatria, 2005 ; 1( 37 ); 71-72.
Tytuł angielski: Garrison G.D., Sorum P.C., Hioe W., Miller M.M.: High-dose versus standard-dose amoxicillin for acute otitis media: The Annals of Pharmacotherapy, 2004; 38 : 15-19.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna - Pediatria
Szczegóły: 2005 : nr 1 (37), s. 72, 75 bibliogr. 4 poz.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie ucha środkowego - farmakoterapia ; Choroba ostra ; Amoksycylina - stosowanie lecznicze ; Amoksycylina - dawkowanie ; Wynik leczenia ; Dzieci ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Otitis media - drug therapy ; Acute disease ; Amoxicillin - therapeutic use ; Amoxicillin - administration & dosage ; Treatment outcome ; Child ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
11/80
Autorzy: Włodzimierz Musiał.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Kosior Dariusz A., Stawicki Sławomir, Wożakowska-Kapłon Beata, [et al] : Wpływ przywrócenia i utrzymania rytmu zatokowego na funkcję lewej komory i tolerancję wysiłku u chorych z przetrwałym migotaniem przedsionków. Kardiologia Polska, 2005 T. 63 nr 7 s. 42-47.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2005 : T. 63 nr 7, s. 48-49 bibliogr. 17 poz.
Polskie słowa kluczowe: Migotanie przedsionków - leczenie ; Migotanie przedsionków - patofizjologia ; Częstość skurczów serca ; Czynność komory serca lewej ; Tolerancja wysiłku ; Kardiowersja i defibrylacja ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Atrial fibrillation - therapy ; Atrial fibrillation - physiopathology ; Heart rate ; Ventricular function, left ; Exercise tolerance ; Electric countershock ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
12/80
Autorzy: Elżbieta Hassman-Poznańska.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Lous J., Burton M. J., Felding J. U., Ovesen Y., Rovers M.M., Williamson I. : Skuteczność i bezpieczeństwo dreników tympanostomijnych w leczeniu wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci - metaanaliza. Medycyna Praktyczna - Pediatria - Wydanie Specjalne, 2005 nr 1 s. 58-60
Tytuł angielski: Lous J.,Burton M. J., Felding J.U., Ovesen Y., Rovers M.M., Williamson I. : Grommets (ventilation tubes) for hearing loss associated with otitis media with effusion in children (review).
Czasopismo: Medycyna Praktyczna - Pediatria
Szczegóły: 2005 : nr 1 wyd. specjalne, s. 60
Polskie słowa kluczowe: Niedosłuch - chirurgia ; Zapalenie ucha środkowego wysiękowe - chirurgia ; Wentylacja ucha środkowego - metody ; Dzieci ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Hearing loss - surgery ; Otitis media with effusion - surgery ; Middle ear ventilation - methods ; Child ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
13/80
Autorzy: Elżbieta Hassman-Poznańska.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ McCormick D.P., Chonmaitree T., Pittman C., Saeed K., Friedman N.R., Uchida T., Baldwin C.D. : Porównanie strategii wyczekującej i natychmiastowej antybiotykoterapii w leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego u dzieci. Medycyna Praktyczna - Pediatria, 2005 nr 6(42) s. 85-90.
Tytuł angielski: McCormick D.P., Chonmaitree T., Pittman C., Saeed K., Friedman N.R., Uchida T., Baldwin C.D.: Nonsevere acute otitis media: a clinical trial comparing outcomes of watchful waiting versus immediate antibiotic treatment. Pediatrics, 2005; 115 : 1455-1465.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna - Pediatria
Szczegóły: 2005 : nr 6 (42), s. 88-90
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie ucha środkowego - farmakoterapia ; Środki przeciwbakteryjne - dawkowanie ; Środki przeciwbakteryjne - stosowanie lecznicze ; Próba pojedynczo ślepa ; Badania porównawcze ; Postępowanie w przypadku chorobowym ; Dzieci ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Otitis media - drug therapy ; Anti-bacterial agents - administration & dosage ; Anti-bacterial agents - therapeutic use ; Single-blind method ; Comparative study ; Case management ; Child ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
14/80
Autorzy: Ida Kinalska.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Rembold Christopher M. : Skojarzone leczenie hipolipemizujące w cukrzycy typu 2 i zespole metabolicznym. Medycyna po Dyplomie, 2005 Vol. 14 nr 10 s. 103-111.
Tytuł angielski: Rembold Christopher M.: Combination therapy of dyslipidemia in non-insulin-dependent diabetes mellitus and the metabolic syndrome. Current Diabetes Reports, 2004; 4(5) : 330-334.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2005 : Vol. 14 nr 10, s. 111-112 bibliogr. 2 poz.
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca typu 2 - farmakoterapia ; Cukrzyca typu 2 - powikłania ; Zespół X metaboliczny - farmakoterapia ; Zespół X metaboliczny - powikłania ; Hiperlipidemia - farmakoterapia ; Środki hipolipemizujące - stosowanie lecznicze ; Leczenie farmakologiczne skojarzone ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Diabetes mellitus, type 2 - drug therapy ; Diabetes mellitus, type 2 - complications ; Metabolic syndrome X - drug therapy ; Metabolic syndrome X - complications ; Hyperlipidemia - drug therapy ; Antilipemic agents - therapeutic use ; Drug therapy, combination ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: ENG
15/80
Autorzy: Michał Myśliwiec.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Schrier Robert W., Wang Wei, Poole Brian, Mitra Amit: Ostra niewydolność nerek : definicje, diagnostyka, patogeneza i postępowanie terapeutyczne. Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze, 2005 nr 1 (16) s. 34-50.
Tytuł angielski: Schier Rober W., Wang Wei, Poole Brian, Mitra Amit: Acute renal failure: definitions, diagnosis, pathogenesis, and therapy. J. Clin. Invest. 2004; 114(1) : 5-14.
Czasopismo: Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
Szczegóły: 2005 : nr 1 (16), s. 51-54 bibliogr. 13 poz.
Polskie słowa kluczowe: Niewydolność nerek ostra ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Kidney failure, acute ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Język publikacji: POL
16/80
Autorzy: Wiktor Łaszewicz.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Zapalenie przełyku wywołane refluksem dwunastniczo-żołądkowym. Medycyna po Dyplomie; 14(8) : 40-44.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2005 : Vol. 14 nr 9, s. 95-96 bibliogr. 2 poz.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie przełyku - etiopatogeneza ; Refluks żołądkowo-przełykowy - powikłania ; Refluks żołądkowo-przełykowy - leczenie ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Esophagitis - etiology ; Gastroesophageal reflux - complications ; Gastroesophageal reflux - therapy ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
17/80
Autorzy: Stanisław Chodynicki.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Congeni Blaise I.: Ostre zapalenie ucha środkowego. Medycyna po Dyplomie, 2004; 13(3) : 145-146, 149, 152-155.
Tytuł angielski: Congeni Blaise I.: Acute otitis media. Current Treatment Options in Infectious Diseases, 2003; 5(2) : 151.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2004 : Vol. 13 nr 3, s. 155-156 bibliogr. 5 poz.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie ucha środkowego - farmakoterapia ; Choroba ostra ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Otitis media - drug therapy ; Acute disease ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
18/80
Autorzy: Jolanta Wasilewska.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Kahn Andre : Zalecenia dotyczące postępowania z niemowlętami po przebytym incydencie zagrożenia życia. Aktualne (2003) Stanowisko European Society for the Study and Prevention of Infant Death. Medycyna Praktyczna, 2004 nr 6 s. 31-43.
Tytuł angielski: Kahn Andre: Recommmended clinical evaluation of infants with an apparent life-threating event. Consensus document of the European Society for the Study and Prevenion od Infant Death. European Journal of Pediarrics, 2004; 163(2) : 108-115.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna
Szczegóły: 2004 : nr 6, s. 43
Polskie słowa kluczowe: Zespół nagłej śmierci niemowląt - profilaktyka ; Umieralność niemowląt ; Wytyczne postępowania ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Sudden infant death - prevention & control ; Infant mortality ; Practice guidelines as topic ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
19/80
Autorzy: Wiesław J. Zarzycki.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Kalantarinia Kambiz, Siragy Helmy M.: Farmakologiczne leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2: antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny II i inne leki. Medycyna po Dyplomie, 2004; 13(2) : 93--94, 97-98, 100, 102, 104, 107-108.
Tytuł angielski: Kalantarinia Kambiz, Siragy Helmy M.: The choice of antihypertensive drugs in patients with diabetes: angiotensin II and beyond. Current Diabetes Reports, 2002; 2(5) : 423.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2004 : Vol. 13 nr 2, s. 108-111 bibliogr. 10 poz.
Polskie słowa kluczowe: Powikłania cukrzycy ; Cukrzyca typu 2 - powikłania ; Nadciśnienie - etiopatogeneza ; Nadciśnienie - farmakoterapia ; Środki hipotensyjne - stosowanie lecznicze ; Układ renina-angiotensyna - fizjologia ; Aldosteron - fizjologia ; Angiotensyna II - metabolizm ; Receptor angiotensyny typ 1 - antagoniści i inhibitory ; Inhibitory konwertazy angiotensyny - stosowanie lecznicze ; Próby kliniczne randomizowane ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Diabetes complications ; Diabetes mellitus, type 2 - complications ; Hypertension - etiology ; Hypertension - drug therapy ; Antihypertensive agents - therapeutic use ; Renin-angiotensin system - physiology ; Aldosterone - physiology ; Angiotensin II - metabolism ; Receptors, angiotensin, type 1 - antagonists & inhibitors ; Angiotensin-converting enzyme inhibitors - therapeutic use ; Randomized controlled trials as topic ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
20/80
Autorzy: Włodzimierz Buczko.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Lakkis Jay, Lu Wei X., Weir Matthew R. : Zjawisko ucieczki układu RAA - prawdziwa jednostka chorobowa, która może być ważna w progresji schorzeń układu sercowo-naczyniowego i nerek. Kardiologia po Dyplomie, 2004; 3(3) : 33-44.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2004 : T. 3 nr 3, s. 45 bibliogr. 5 poz.
Polskie słowa kluczowe: Choroby nerek - patofizjologia ; Choroby układu krążenia - patofizjologia ; Układ renina-angiotensyna - fizjologia ; Aldosteron - fizjologia ; Receptory aldosteronu - antagoniści i inhibitory ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Kidney diseases - physiopathology ; Cardiovascular diseases - physiopathology ; Renin-angiotensin system - physiology ; Aldosterone - physiology ; Receptors, aldosterone - antagonists & inhibitors ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
21/80
Autorzy: Antoni Gabryelewicz.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Leung Wai K., Graham David Y.: Terapia ratunkowa w zakażeniu Helicobacter pylori. Medycyna po Dyplomie, 2004; 13(3) : 120, 123-127.
Tytuł angielski: Leung Wai K., Graham David Y.:Rescue therapy for Helicobacter pylori. Current Treatment Options in Gastroenterology, 2003; 5(2) : 133.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2004 : Vol. 13 nr 3, s. 127-128 bibliogr. 3 poz.
Polskie słowa kluczowe: Zakażenia bakteriami z rodzaju Helicobacter - farmakoterapia ; Leczenie farmakologiczne skojarzone ; Oporność drobnoustrojów na leki ; Chemioterapeutyki - farmakologia ; Chemioterapeutyki - dawkowanie ; Wynik leczenia ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Helicobacter infections - drug therapy ; Drug therapy, combination ; Drug resistance, microbial ; Anti-infective agents - pharmacology ; Anti-infective agents - administration & dosage ; Treatment outcome ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
22/80
Autorzy: Maciej Kaczmarski.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Matthew I. Fogg, Jonathan M. Spergel: Postępowanie w alergii pokarmowej. Medycyna Praktyczna - Pediatria 2004; 4(34) : 69-88.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna - Pediatria
Szczegóły: 2004 : T. 4 nr 34, s. 88- 90 bibliogr. 3 poz.
Polskie słowa kluczowe: Nadwrażliwość pokarmowa ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Food hypersensitivity ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
23/80
Autorzy: Wiesław Zarzycki.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Richard Barbano, Stephanie Hart - Gouleau, Janet Pennella - Vaughan, Robert H. Dworkin.; Farmakoterpia bólu w neuropatii cukrzycowej. Medycyna po Dyplomie, 2004 Vol.13 nr 7 s. 71 - 82.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2004 : Vol. 13 nr 7, s. 82 - 83
Polskie słowa kluczowe: Powikłania cukrzycy ; Neuropatie cukrzycowe ; Neuropatie cukrzycowe - leczenie ; Ból - farmakoterapia ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Diabetes complications ; Diabetic nephropathies ; Diabetic nephropathies - therapy ; Pain - drug therapy ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
24/80
Autorzy: Irina Kowalska.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Robert J. Richards, Anthony Blalock, Jie Liao, Efrain Reisin.; Wpływ leptyny na układ współczulny i sercowo - naczyniowy. Kardiologia po Dyplomie, 2004 T.3 nr 7 s. 48 - 50, 52 - 54.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2004 : T. 3 nr 7, s. 56 - 57 bibliogr. 16 poz.
Polskie słowa kluczowe: Leptyna ; Leptyna - farmakologia ; Układ krążenia - wpływ środków chemicznych ; Fizjologia układu krążenia ; Układ nerwowy współczulny - fizjologia ; Układ nerwowy współczulny - wpływ środków chemicznych ; Otyłość - etiopatogeneza ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Leptin ; Leptin - pharmacology ; Cardiovascular system - drug effects ; Cardiovascular physiological phenomena ; Sympathetic nervous system - physiology ; Sympathetic nervous system - drug effects ; Obesity - etiology ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
25/80
Autorzy: K[arol] Kamiński, Anna Lisowska, Włodzimierz Musiał.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Samir N. Patel, Venkataraman Rajaram, Sanjay Pandya [et al].: Nowe nieinwazyjne markery zastępcze miażdżycy. Kardiologia po Dyplomie, 2004; 3(8) : 22-33.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2004 : T. 3 nr 8, s. 33-35 bibliogr. 5 poz.
Polskie słowa kluczowe: Stwardnienie tętnic - diagnostyka ; Stwardnienie tętnic - profilaktyka ; Obrazowanie diagnostyczne - metody ; Tętnice szyjne - patomorfologia ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Arteriosclerosis - diagnosis ; Arteriosclerosis - prevention & control ; Diagnostic imaging - methods ; Carotid arteries - pathology ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
26/80
Autorzy: Jolanta Małyszko.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Sica Domenic A.: Stosowanie antagonistów receptora angiotensyny a czynność nerek: znaczenie kliniczne. Kardiologia po Dyplomie 2004; 3(3) : 32-34.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2004 : T. 3 nr 1, s. 35-36 bibliogr. 18 poz.
Polskie słowa kluczowe: Niewydolność nerek przewlekła - farmakoterapia ; Niewydolność nerek przewlekła - metabolizm ; Nerka - metabolizm ; Środki hipotensyjne - stosowanie lecznicze ; Receptory angiotensyny - antagoniści i inhibitory ; Zależność odpowiedzi od dawki leku ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Kidney - metabolism ; Kidney failure, chronic - drug therapy ; Kidney failure, chronic - metabolism ; Antihypertensive agents - therapeutic use ; Receptors, angiotensin - antagonists & inhibitors ; Dose-response relationship, drug ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Język publikacji: POL
27/80
Autorzy: Elżbieta Hassmann-Poznańska.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ V.N. Whatley, C.L. Dodds, R.I. Paul : Ocena skuteczności roztworu dokuzanu sodowego, trietanoloaminy i płukania przewodu słuchowego w usuwaniu woskowiny z przewodu słuchowego u dzieci. Medycyna Praktyczna - Pediatria, 2004 nr 3/2004 s. 74 - 76.
Tytuł angielski: Randomized clinical trial of docusate, trienthanolamine polypeptide, and irrigation in cerumen removal in children. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 2003 Vol.157 s. 1177 - 1180.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna - Pediatria
Szczegóły: 2004 : nr 3(33), s. 76 bibliogr. 4 poz.
Polskie słowa kluczowe: Woskowina ; Przewód słuchowy ; Płukanie ; Sulfobursztynian dioktylu - dawkowanie ; Środki powierzchniowo czynne - dawkowanie ; Chlorek sodowy - dawkowanie ; Etanoloaminy - dawkowanie ; Dzieci ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Cerumen ; Ear canal ; Irrigation ; Dioctyl sulfosuccinic acid - administration & dosage ; Surface-active agents - administration & dosage ; Sodium chloride - administration & dosage ; Ethanolamines - administration & dosage ; Child ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
28/80
Autorzy: Elżbieta Hassmann-Poznańska.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/: van Staaij B.K., van den Akker E.H., Rovers M.M., Hordijk G.J., Hoes A.W., Schilder A.G.: Ocena skuteczności adenotonsylektomii u dzieci chorujących na infekcyjne zapalenie gardła o łagodnym przebiegu lub przerost migdałków. Medycyna Praktyczna-Pediatria, 2004; 6 (36) : 82-83.
Tytuł angielski: Van Staaij B.K., van den Akker E.H., Rovers M.M., Hordijk G.J., Hoes A.W., Schilder A.W.: Effectiveness of adenotonsillectomy in children with mild symptoms of throat infections or adenotonsillar hypertrophy: open, randomised controlled trial. British Medical Journal, 2004; 329 (7467) : 651-654.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna - Pediatria
Szczegóły: 2004 : nr 6 (36), s. 84
Polskie słowa kluczowe: Migdałki gardłowe - patomorfologia ; Migdałek - patomorfologia ; Adenoidektomia - metody ; Tonsylektomia - metody ; Hipertrofia ; Zakażenia układu oddechowego - chirurgia ; Dzieci ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Adenoids - pathology ; Tonsil - pathology ; Adenoidectomy - methods ; Tonsillectomy - methods ; Hypertrophy ; Respiratory tract infections - surgery ; Child ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
29/80
Autorzy: Jacek Nikliński.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Esteller Manel : Znaczenie metylacji DNA w leczeniu nowotworów. The Lancet Oncology-PL 2003; 2(4) : 284-291.
Tytuł angielski: Esteller Manel ; Relevence of DNA methylation in the management of cancer. Lancet Oncol 2003; 4(6) : 351-358.
Czasopismo: LANCET Oncology-PL
Szczegóły: 2003 : R. 2 nr 4, s. 291
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory - genetyka ; Nowotwory - leczenie ; Metylacja DNA - wpływ środków chemicznych ; Naprawa DNA ; DNA nowotworowy - metabolizm ; Ekspresja genu ; Markery nowotworowe biologiczne ; Geny supresorowe nowotworowe - fizjologia ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Neoplasms - genetics ; Neoplasms - therapy ; Dna methylation - drug effects ; DNA repair ; DNA, neoplasm - metabolism ; Gene expression ; Tumor markers, biological ; Genes, tumor suppressor - physiology ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Język publikacji: POL
30/80
Autorzy: Stanisław Głowiński.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Iwan-Ziętek Iza, Ziętek Zbigniew, Rość Danuta, Olejarz Aleksander : Czynnik tkankowy i jego inhibitor w osoczu krwi i w płynie otrzewnowym u chorych operowanych z powodu zapalenia otrzewnej. Polski Przegląd Chirurgiczny 2003; 75(12) : 1187-1195.
Tytuł angielski: Commentary / on the article/ Iwan-Ziętek Iza, Ziętek Zbigniew, Rość Danuta, Olejarz Aleksander : Tissue factor and tissue factor pathway inhibitor in blood plasma and peritoneal fluid of operated patients suffering from peritonitis. Polski Przegląd Chirurgiczny 2003; 75(12) : 1187-1195.
Czasopismo: Polish Journal of Surgery
Szczegóły: 2003 : T. 75 nr 12, s. 1195 -1196
Uwagi: Tekst kom. równ. w j. angielskim.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie otrzewnej - krew ; Płyn puchlinowy - chemia ; Zaburzenia krzepnięcia krwi ; Tromboplastyna - analiza ; Lipoproteiny - analiza ; Antytrombina III - analiza ; Hydrolazy peptydów - analiza ; Protrombina - analiza ; Fragmenty peptydów - analiza ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Peritonitis - blood ; Ascitic fluid - chemistry ; Blood coagulation disorders ; Thromboplastin - analysis ; Lipoproteins - analysis ; Antithrombin III - analysis ; Peptide hydrolases - analysis ; Prothrombin - analysis ; Peptide fragments - analysis ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
31/80
Autorzy: Włodzimierz J[erzy] Musiał.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Maciejewski Paweł, Bednarz Bronisław, Chamiec Tomasz, Górecki Aleksander, Łukaszewicz Rafał, Ceremużyński Leszek : Ostry zespół wieńcowy. Potas i magnez w surowicy a zaburzenia rytmu serca. Kardiologia Polska, 2003; 59(11) : 405-406.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2003 : T. 59 nr 11, s. 407
Polskie słowa kluczowe: Potas - krew ; Magnez - krew ; Choroba wieńcowa - krew ; Zaburzenia rytmu serca - etiopatogeneza ; Choroba ostra ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Potassium - blood ; Magnesium - blood ; Coronary disease - blood ; Arrhythmia - etiology ; Acute disease ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
32/80
Autorzy: Elżbieta Hassman-Poznańska.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Mandel E. M., Casselbrant M. L., Rockette H. E., Fireman i in : Ocena skuteczności prednizolonu w leczeniu dzieci chorych na przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna - Pediatria
Szczegóły: 2003 : nr 4, s. 99-102 bibliogr. 2 poz.
Polskie słowa kluczowe: Prednizolon - stosowanie lecznicze ; Zapalenie ucha środkowego wysiękowe - farmakoterapia ; Wynik leczenia ; Dzieci ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Prednisolone - therapeutic use ; Otitis media with effusion - drug therapy ; Treatment outcome ; Child ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Język publikacji: POL
33/80
Autorzy: Danuta Prokopowicz.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Wormser G.P., Nadelman R.B., Dattwyler R.J., [ et al. ] Leczenie boreliozy z Lyme. Aktualne (2000) wytyczne Infectious Diseases Society of America. Medycyna Praktyczna, 2001 nr 7-8 s. 153-159.
Tytuł angielski: Wormser G.P., Nadelman R.B., Dattwyler R.J., [et al.]: Practice guidelines for the treatment of Lyme disease: Guidelines from the infectious diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases, 2000; 31 suppl. 1 : S1-14.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna
Szczegóły: 2001 : nr 7-8, s. 159-161 bibliogr. 10 poz.
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - farmakoterapia ; Wytyczne postępowania ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Lyme disease - drug therapy ; Practice guidelines as topic ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: ENG
34/80
Autorzy: Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Coco Andrew Steven, Marie Vandenbosche : Infekcyjne zapalenia pochwy. Postawienie prawidłowego rozpoznania jest możliwe i ma duże znaczenie kliniczne.
Tytuł angielski: Infectious vaginitis.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2000 : Vol. 9 nr 10, s. 177-186 tab. bibliogr. 54 poz.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie pochwy - etiopatogeneza ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
35/80
Autorzy: Antoni Gabryelewicz.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Graham David Y. : Eradykacja Helicobacter pylori- wskazówki praktyczne.
Tytuł angielski: Practical advice on eradicating Helicobacter pylori infection.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2000 : Vol.9 nr 2, s. 113-123
Polskie słowa kluczowe: Zakażenia bakteriami z rodzaju Helicobacter - leczenie ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
36/80
Autorzy: Wiesław Zarzycki.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Muha Jeffrey : Miejscowe leczenie owrzodzeń stopy cukrzycowej. Postępowanie i leczenie owrzodzeń zdecydowanie ograniczające ryzyko amputacji.
Tytuł angielski: Local wound care in diabetic foot complications.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2000 : Vol. 9 nr 4, s. 61-117 bibliogr. 4 poz.
Polskie słowa kluczowe: Stopa cukrzycowa ; Choroby stóp - etiopatogeneza ; Choroby stóp - leczenie ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
37/80
Autorzy: Sławomir Wołczyński.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Wallach Edward: Płodność po 35. roku życia : aktualny stan wiedzy.
Czasopismo: Ginekologia po Dyplomie
Szczegóły: 2000 : 2, 2, s. 10- 20
Polskie słowa kluczowe: Rozmnażanie ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
38/80
Autorzy: Stanisław Chodynicki.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Ahuja G.S.,Thompson J. : Znaczenie antybiotykoterapii w zapaleniu ucha środkowego i zapaleniu zatok.
Tytuł angielski: Commentary[on the article:Ahuja G.S.,Thompson J. : What role for antibiotics in otitis media and sinusitis?]
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1999 : Vol.8 nr 3, s. 105-124
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie ucha środkowego ; Zapalenie zatok ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
39/80
Autorzy: Janusz Darewicz.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Goldstein I. /i in./ : Sildenafil/Viagra/ w leczeniu zaburzeń wzwodu.
Tytuł angielski: Commentary[on the article:Goldstein I./i in/ : Oral sildenafil in the teratment of erectile dysfunction].
Czasopismo: Medycyna Praktyczna
Szczegóły: 1999 : nr 4, s. 137-141.
Polskie słowa kluczowe: Komentarz [Typ publikacji] ; Fosfodiesteraza 3,5-cyklicznego GMP - antagoniści i inhibitory ; Impotencja - leczenie
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
40/80
Autorzy: Janusz Darewicz.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Goldstein I. /i in./ : Sildenafil/Viagra/ w leczeniu zaburzeń wzwodu.
Tytuł angielski: Commentary[on the article:Goldstein I./i in/ : Oral sildenafil in the teratment of erectile dysfunction].
Czasopismo: Medycyna Praktyczna - Chirurgia
Szczegóły: 1999 : nr 3, s. 36-40.
Polskie słowa kluczowe: Komentarz [Typ publikacji] ; Fosfodiesteraza 3,5-cyklicznego GMP - antagoniści i inhibitory ; Impotencja - leczenie
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
41/80
Autorzy: Krzysztof Zwierz.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Meydani M., Meisler J.G. : Dokładniejsze spojrzenie na witaminę E.
Tytuł angielski: Commentary/on the article:Meydani M.,Meisler J.G. : A closer look at vitamin E/.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1999 : Vol.8 nr 2, s.62-63 bibliogr.8 poz.
Polskie słowa kluczowe: Witamina E ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
42/80
Autorzy: Antoni Gabryelewicz.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Mujica V.R., Satish Rao S.C. : Rozpoznawanie nietypowych objawów choroby refluksowej przełyku.
Tytuł angielski: Commentary/on the article:Mujica V.R.,Satish Rao S.C. : Recognizing atypical manifestations of GERD/.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1999 : Vol.8 nr 5, s. 133-142
Polskie słowa kluczowe: Refluks żołądkowo-przełykowy ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
43/80
Autorzy: Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Olejniczak Witold, Ciesielski Leszek, Janiak Adam : Zmiany aktywności dehydrogenazy mleczanowej w surowicy chorych na rozlane zapalenie otrzewnej.
Tytuł angielski: Commentary/on the article:Olejniczak W.,Ciesielski L.,Janiak A. : Changes in the activity of lactate dehydrogenase in blood serum of patients with diffuse peritonitis/.
Czasopismo: Polish Journal of Surgery
Szczegóły: 1999 : T.71 nr 1, s.11-12.
Polskie słowa kluczowe: Dehydrogenaza mleczanowa ; Komentarz [Typ publikacji] ; Zapalenie otrzewnej
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
44/80
Autorzy: Jerzy Robert Ładny.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Philip S. Barie, Stephen B. Vogel, E. Patchen, Ori D. Rotstein, Joseph S. Solomkin, Joanna Y. Yang, Todd F. BaumgartnerA randomized, double-blind clinical trial comparing cefepime plus metronidazole with imipenem-cilastatin in the tratment of complicated intra-abdominal infections.
Czasopismo: Zakażenia chirurgiczne, Warszawa
Szczegóły: 1999 : T.1 z.1, s. 33
Polskie słowa kluczowe: Brzuch ; Komentarz [Typ publikacji] ; Metronidazol
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
45/80
Autorzy: Stanisław Chodynicki.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Ruckenstein Michael J. : Ocena porażenia nerwu twarzowego.
Tytuł angielski: Commentary/on the article:Ruckenstein Michael J. : Evaluating facial paralysis/.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1999 : Vol.8 nr 4, s. 79-89 tab.bibliogr.7 poz.
Polskie słowa kluczowe: Porażenie nerwu twarzowego ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
46/80
Autorzy: Stanisław Głowiński.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Szecówka Krzysztof : Współczynnik rokowniczy w krytycznym niedokrwieniu kończyn dolnych.
Tytuł angielski: Commentary/on the article:Szecówka K. : Prognostic factor in critical limb ischemia/.
Czasopismo: Polish Journal of Surgery
Szczegóły: 1999 : T.71 nr 3, s.285-287.
Polskie słowa kluczowe: Kończyna dolna ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
47/80
Autorzy: Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Banks Peter A. : Nieoperacyjne leczenie ostrego zapalenia trzustki.
Tytuł angielski: Commentary[on the article:Banks Peter A. : Acute pancreatitis nonsurgical management].
Czasopismo: Medycyna Praktyczna
Szczegóły: 1998 : nr 7-8, s. 82-90.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie trzustki - leczenie ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
48/80
Autorzy: Maciej Kaczmarski, Jolanta Wasilewska.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Brooke H., Gibson A., Tappin D., Brown H. : Zespół nagłej śmierci dziecka - badanie kliniczno-kontrolne w Szkocji. Medycyna Praktyczna, 1998 nr 1 s.105.
Tytuł angielski: Brooke H., Gibson A.,Tappin D., Brown H.: Case-control study of sudden infant death syndrome in Scotland, 1992-5. British Medical Journal, 1997; 314 : 1516-1520.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna
Szczegóły: 1998 : nr 1, s. 105-106
Polskie słowa kluczowe: Zespół nagłej śmierci niemowląt ; Zespół nagłej śmierci niemowląt - epidemiologia ; Komentarz [Typ publikacji]
Angielskie słowa kluczowe: Sudden infant death ; Sudden infant death - epidemiology ; Comment [Publication type]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
49/80
Autorzy: Tadeusz Laudański.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Connell Elizabeth B. : Przezskórne leczenie estrogenami.
Tytuł angielski: Commentary[on the article:Connell Elizabeth B. : Transdermal estrogen therapy].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1998 : Vol.7 nr 3, s.53-54 tab.bibliogr.7 poz.
Polskie słowa kluczowe: Komentarz [Typ publikacji] ; Estrogeny
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
50/80
Autorzy: Wiesław Drozdowski.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Edmeads John : Bóle głowy u ludzi starszych.
Tytuł angielski: Headaches in older people.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1998 : Vol. 7 nr 4, s. 45-51 bibliogr. 7 poz.
Polskie słowa kluczowe: Komentarz [Typ publikacji] ; Ból głowy
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
51/80
Autorzy: Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Fernandez-Cruz L./i in./ : Odległe następstwa ostrego zapalenia trzustki.
Tytuł angielski: Commentary/on the article:Fernandez-Cruz L.:Late outcome after acute pancreatitis : functional impairment and gastrointestinal tract complications/.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna - Chirurgia
Szczegóły: 1998 : nr 4, s. 41-45
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie trzustki ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
52/80
Autorzy: Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Filipczyk Wojciech/i in./ : Chirurgiczne leczenie przewlekłych przetok trzustki sposobem Doyena.
Tytuł angielski: Commentary/on the article:Filipczyk Wojciech/i in./ : Surgical treatment of chronic pancreatic fistulas employing the Doyen's method/.
Czasopismo: Polish Journal of Surgery
Szczegóły: 1998 : T.70 nr 8, s.800-801.
Polskie słowa kluczowe: Przetoka trzustkowa - chirurgia ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
53/80
Autorzy: Włodzimierz Musiał.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Kułakowski Piotr /i in./ : Adenozyna i werapamil w przerywaniu częstoskurczu nadkomorowego. Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa.
Tytuł angielski: Commentary[on the article:Kułakowski Piotr/i in/.:Efficacy and safety of adenosine in termination of paroxysmal supraventricular tachycardia : comparison with verapamil].
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1998 : T.49 nr 10, s.302-303 bibliogr.5 poz.
Polskie słowa kluczowe: Komentarz [Typ publikacji] ; Częstoskurcz - leczenie ; Adenozyna ; Werapamil
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
54/80
Autorzy: Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Liu C.L./i in./ : Ostre żółciopochodne zapalenie trzustki.
Tytuł angielski: Commentary/on the article:Liu C.L.:Acute biliary pancreatitis : diagnosis and management./.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna - Chirurgia
Szczegóły: 1998 : nr 4, s. 9-17
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie trzustki ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
55/80
Autorzy: Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Mithofer K. /i in/ : Leczenie ropni trzustki.
Tytuł angielski: Commentary/on the article:Mithöfer K. : Interventional and surgical treatment of pancreatic abscess/.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna - Chirurgia
Szczegóły: 1998 : nr 4, s. 31-40
Polskie słowa kluczowe: Trzustka ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
56/80
Autorzy: Jan Urban.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Pflederer Timothy A. : Leczenie płynami nagłych stanów hipowolemii.
Tytuł angielski: Commentary[on the article:Pflederer Timothy A. : Emergency fluid management for hypowolemia.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1998 : Vol.7 nr 4, s.105-113.
Polskie słowa kluczowe: Komentarz [Typ publikacji] ; Objętość krwi - patofizjologia
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
57/80
Autorzy: Sabina Chyrek-Borowska.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Pina Joseph S.,Horan Mary P. : Niedobór alfa1-antytrypsyny i astma.
Tytuł angielski: Alpha1-antitrypsin deficiency and asthma.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1998 : Vol. 7 nr 4, s. 83-96 bibliogr. 5 poz.
Polskie słowa kluczowe: Komentarz [Typ publikacji] ; Astma ; alfa-1-Antytrypsyna
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
58/80
Autorzy: Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Ranson John H.C. : Rozpoznawanie ostrego zapalenia trzustki.
Tytuł angielski: Commentary[on the article:Ranson John H.C. : Diagnostic standards for acute pancreatitis].
Czasopismo: Medycyna Praktyczna
Szczegóły: 1998 : nr 7-8, s. 59-68.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie trzustki - diagnostyka ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
59/80
Autorzy: Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Rau B. /i in./ : Chirurgiczne leczenie zakażonej martwicy trzustki.
Tytuł angielski: Surgical treatment of infected necrosis of the pancreas.
Czasopismo: Medycyna Praktyczna - Chirurgia
Szczegóły: 1998 : nr 4, s. 19-28
Polskie słowa kluczowe: Trzustka - chirurgia ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
60/80
Autorzy: W[łodzimierz] J[erzy] Musiał.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Walczak Franciszek /i in./ : Ogniskowe migotanie przedsionków. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Commentary[on the article:Walczak Franciszek : Successful radiofrequency ablation of focal atrial fibrillation - case report].
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1998 : T.49 nr 12, s.563 bibliogr.4 poz.
Polskie słowa kluczowe: Komentarz [Typ publikacji] ; Migotanie przedsionków
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
61/80
Autorzy: Elżbieta Hassman-Poznańska.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Zapalenie ucha środkowego u dzieci. Rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie. Wytyczne Institute for Clinical Systems Integration w Minneapolis.
Tytuł angielski: Commentary/on the article : Otiis media in children by the Institite for Clinical Systems Integration,Minneapolis/.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1998 : Vol.7 nr 9, s.123-134 bibliogr.3 poz.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie ucha środkowego ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
62/80
Autorzy: Włodzimierz J[erzy] Musiał, Waldemar Banasiak, Grzegorz Opolski, Maria Trusz-Gluza, Franciszek Walczak.
Tytuł oryginału: Migotanie przedsionków czeka na nowy podział - odpowiedź.
Tytuł angielski: Atrial fibrillation - is there really time for a new classification - a reply.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1998 : 48, 7, s.57-58
Polskie słowa kluczowe: Migotanie przedsionków ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
63/80
Autorzy: Włodzimierz J. Musiał.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Bales Amy C.,Sorrentino Matthew J. : Przyczyny zastoinowej niewydolności serca.
Tytuł angielski: Causes of congestive heart failure.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1997 : 6, 4, s. 187-201
Polskie słowa kluczowe: Niewydolność serca zastoinowa ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
64/80
Autorzy: Antoni Gabryelewicz.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Bonagura A[nthony]F.,Dobezies M[arta]A. : Zakażenie Helicobacter pylori.
Tytuł angielski: Helicobacter pylori infection.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1997 : Vol. 6 nr 4, s. 63-74 tab.
Polskie słowa kluczowe: Zakażenia bakteriami z rodzaju Helicobacter ; Choroby żołądka ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
65/80
Autorzy: Wiktor Łotocki.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Davila G. Willy : Wypadanie pochwy.
Tytuł angielski: Commentary/on the article/: Davila G. Willy : Vaginal prolapse.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1997 : 6, 4, s. 89-99
Polskie słowa kluczowe: Pochwa ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
66/80
Autorzy: Stanisław Głowiński.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Drożdż Włodzimierz, Brzychczy Andrzej : "Pole niedokrwienia" jako ocena leczenia chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych.
Tytuł angielski: Commentary[on the article:Drożdż Włodzimierz,Brzychczy Andrzej : Ischemic field in evaluation of therapeutic management in patient with chronic ischemia of the lower limbs.
Czasopismo: Polish Journal of Surgery
Szczegóły: 1997 : T.69 nr 11, s.1189.
Polskie słowa kluczowe: Komentarz [Typ publikacji] ; Kończyna dolna
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
67/80
Autorzy: Stanisław Głowiński.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Kunitzky Louis. : Czy nadszedł czas, by powiedzieć "tak" antyoksydantom?.
Tytuł angielski: Commentary/on the article:Kunitzky Louis : Is it time to say "yes" to antioxidants?/.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1997 : 6, 4, s.238-239 .
Polskie słowa kluczowe: Antyoksydanty ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
68/80
Autorzy: Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Lampe P., Kabat J., Leidgens M., Górka Z. : Zastosowanie pierścienia Valtrac w chirurgii górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Tytuł angielski: Commentary/on the article:Lampe P.,Kabat J.,Leidgens M.,Górka Z. : Valtrac rings in surgery of upper gastro-intestinal tract./.
Czasopismo: Polish Journal of Surgery
Szczegóły: 1997 : T.69 nr 9, s.914-915.
Polskie słowa kluczowe: Komentarz [Typ publikacji] ; Przewód pokarmowy - chirurgia
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
69/80
Autorzy: Stanisław Głowiński.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Łagiewska Beata /i in./ : Ocena zaburzeń hemodynamicznych i metabolicznych u dawców nerek.
Tytuł angielski: Commentary/on the article:Łagiewska Beata/et al./ : Evaluation of hemodynamic and metabolic disturbances in kidney donors/.
Czasopismo: Polish Journal of Surgery
Szczegóły: 1997 : T.64 nr 12, s.1304-1305.
Polskie słowa kluczowe: Przeszczepianie nerek ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
70/80
Autorzy: Stanisław Głowiński.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Pacholczyk M., Łagiewska B., Meszaros, M.Szostek, W.Rowiński : Wpływ utajonego klinicznie zakażenia u dawcy na rozwój powikłań septycznych u biorców przeszczepu allogennego nerki.
Tytuł angielski: Commentary[on the article:Pacholczyk M.,Łagiewska B.,Meszaros,,Szostek M.,Rowiński W. : The effect of clinically latent infections in donors on the development of septic complications in recipients of allogenic kidney transplants.
Czasopismo: Polish Journal of Surgery
Szczegóły: 1997 : T.69 nr 8, s.830-831.
Polskie słowa kluczowe: Komentarz [Typ publikacji] ; Przeszczepianie nerek
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
71/80
Autorzy: Wojciech Pędich.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Paist III S.Scott, Jafri Ayesha : Ocena czynnościowa pacjentów w starszym wieku.
Tytuł angielski: Commentary/on the article:Paist III Scott S.,Jafri Ayesha : Functional assessment in older patients.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1997 : 6, 1, s.40-41 .
Polskie słowa kluczowe: Komentarz [Typ publikacji] ; Osoby w wieku podeszłym
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
72/80
Autorzy: Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Popiela Tadeusz : Dokąd zmierza chirurgia.
Tytuł angielski: Commentary/on the article:Popiela Tadeusz : What is surgery making for?/.
Czasopismo: Polish Journal of Surgery
Szczegóły: 1997 : T.64 nr 12, s.1265-1266.
Polskie słowa kluczowe: Chirurgia ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
73/80
Autorzy: Sabina Chyrek-Borowska.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Wyatt R. : Anafilaksja.
Tytuł angielski: Commentary[on the article:Wyatt R. : Anaphylaxis].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1997 : Vol.6 nr 3, s. 51-61.
Polskie słowa kluczowe: Komentarz [Typ publikacji] ; Anafilaksja
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
74/80
Autorzy: Włodzimierz J. Musiał.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Bankwala Zehyani, Swenson Lyle J. : Niestabilna choroba niedokrwienna serca.
Tytuł angielski: Unstable angina pectoris.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1996 : Vol. 5 nr 4, s. 157-158,160 bibliogr. 14 poz.
Polskie słowa kluczowe: Choroby serca ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
75/80
Autorzy: Janusz Darewicz.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Guay Andre T. : Zaburzenia wzwodu.
Tytuł angielski: Commentary[on the article:Guay Andre T. : Erectile dysfunction.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1996 : Vol.4 nr 6, s.109-110.
Polskie słowa kluczowe: Wzwód ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
76/80
Autorzy: Sławomir Kosidło.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Heigh Russell : Terapia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.
Tytuł angielski: Commentary[on the article:Heigh Russel I. : Use of NSAID's].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1996 : Vol.4 nr 6, s.117-119 bibliogr.7 poz.
Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwzapalne ; Komentarz [Typ publikacji] ; Środki przeciwzapalne - działanie szkodliwe
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
77/80
Autorzy: Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Karwowski Andrzej : Postępowanie w krwotoku z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Tytuł angielski: Commentary/on article:Karwowski Andrzej : Management in bleeding from the upper gastrointestinal tract/.
Czasopismo: Polish Journal of Surgery
Szczegóły: 1996 : 68, 9, s.883.
Polskie słowa kluczowe: Przewód pokarmowy ; Komentarz [Typ publikacji] ; Krwotok
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
78/80
Autorzy: Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Komentarz /do pracy/ Popiela Tadeusz =b= Quo vadis, chirurgia endoscopica?
Tytuł całości: W: W: Popiela Tadeusz:Quo vadis,chirurgia endoscopica?Warszawa:Fund.Pol.Prz.Chir.1996
Opis fizyczny: s.49-50
Polskie słowa kluczowe: Endoskopia ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
79/80
Autorzy: Antoni Gabryelewicz.
Tytuł oryginału: Komentarz /do pracy/ Popiela Tadeusz =b= Quo vadis, chirurgia endoscopica?
Tytuł całości: W: W: Popiela Tadeusz:Quo vadis,chirurgia endoscopica?Warszawa:Fund.Pol.Prz.Chir. 1996
Opis fizyczny: s.29
Polskie słowa kluczowe: Endoskopia ; Komentarz [Typ publikacji]
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
80/80
Autorzy: Marian Szamatowicz.
Tytuł oryginału: Komentarz /do artykułu/ Winkel C.A. : Agoniści hormonu uwalniającego gonadotropinę.
Tytuł angielski: Commentary/on the article:Winkel C.A. : Gonadotropin-releasing hormone agonists/.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1995 : Vol.3 nr 4, s.147.
Polskie słowa kluczowe: Hormony ; Komentarz [Typ publikacji] ; Gonadotropiny
Charakt. formalna: Komentarz
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB