logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: MÓZG
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/19
Autorzy: Paulina Lewczuk, Kamila Kulesza, Anna Witkowska.
Tytuł oryginału: Żywność, żywienie a funkcjonowanie mózgu.
Tytuł całości: W: Środowisko a zdrowie. Red. Andrzej Borzęcki.
Adres wydawniczy: Lublin : Norbertinum Wydawnictwo, 2017
Opis fizyczny: s. 264-281
p-ISBN: 978-83-7222-623-5

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 1,02
Polskie słowa kluczowe: Fizjologia żywienia ; Żywność ; Mózg ; Mózg - metabolizm
Angielskie słowa kluczowe: Nutritional physiological phenomena ; Food ; Brain ; Brain - metabolism
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
2/19
Autorzy: E[lżbieta] Barańczuk, J[ózef] Langfort, D[ariusz] Pawlak, J[an] Górski.
Tytuł oryginału: Effect of acute exercise and training on serotonin metabolism in various brain regions in rats.
Czasopismo: Journal of Physiology and Pharmacology
Szczegóły: 2002 : Vol. 53 supl.1, s. 8
Uwagi: XXII Congress of the Polish Physiological Society, Bydgoszcz, 4-7th September, 2002.
Polskie słowa kluczowe: Serotonina - metabolizm ; Mózg ; Ćwiczenia fizyczne ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Serotonin - metabolism ; Brain ; Exercise ; Animals
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
3/19
Autorzy: E[ugeniusz] Tarasów, A[licja] Wiercińska-Drapało, B[ożena] Kubas, D[orota] Werel, D[anuta] Prokopowicz, J[erzy] Walecki.
Tytuł oryginału: Metabolic disturbances in neurologically asymptomatic, HIV seropositive patients; an MRS study.
Czasopismo: European Radiology
Szczegóły: 2002 : Vol. 12 supl. 1, s. 467
Uwagi: European Congress of Radiology, Vienna, 1-5 March 2002
Polskie słowa kluczowe: Mózg ; Spektroskopia rezonansu magnetycznego ; Zakażenia HIV
Angielskie słowa kluczowe: Brain ; Magnetic resonance spectroscopy ; HIV infections
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
4/19
Autorzy: Wojciech Rudziński, Jarosław Krejza.
Tytuł oryginału: Oddziaływanie estrogenów na mózg ze szczególnym uwzględnieniem działania neuroprotekcyjnego.
Tytuł angielski: Biological effects of oestrogens on the brain and implications for neuroprotection.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 2002 : 36, 1, s. 143-156
Polskie słowa kluczowe: Estrogeny ; Prędkość przepływu krwi ; Mózg
Angielskie słowa kluczowe: Estrogens ; Blood flow velocity ; Brain
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Embase
5/19
Autorzy: Paweł Grieb, Piotr Pieniążek, Maria Sokół, Jerzy Walecki.
Tytuł oryginału: Metabolite ratios measured with a short echo time 1H-MRS in the frontal lobe of young healthy subjects : an approach to generate reference 1H-MRS data.
Czasopismo: Folia Neuropathologica
Szczegóły: 2001 : Vol. 39, 2, s. 57-62
Polskie słowa kluczowe: Spektroskopia rezonansu magnetycznego ; Mózg
Angielskie słowa kluczowe: Magnetic resonance spectroscopy ; Brain
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.471
Punktacja MNiSW: 7.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska
6/19
Autorzy: Tomasz Łysoń, Zenon Mariak, Wojciech Łebkowski, Janusz Lewko, Piotr Szydlik, Marek Jadeszko, Paweł Piekarski.
Tytuł oryginału: Bezpośredni pomiar temperatury mózgu w intensywnej opiece neurochirurgicznej.
Tytuł angielski: Intracranial temperatura monitoring in neurosurgical intensive care.
Tytuł całości: W: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Białystok 14-16 wrzesień 2000. Streszczenia.
Opis fizyczny: s. 204-205
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Mózg
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
7/19
Autorzy: Małgorzata M. Brzóska, Janina Moniuszko-Jakoniuk.
Tytuł oryginału: Effect of cadmium and lead on calcium levels in the rat brain.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 2000 : Vol. 52 nr 2, s. 134
Uwagi: The Ninth Days of Neuropsychopharmacology,Ustroń - Jaszowiec, May 22-24, 2000
Polskie słowa kluczowe: Mózg ; Metale ; Wapń - analiza ; Kadm
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
8/19
Autorzy: A[gnieszka] Sulik, S[tanisław] Sierakowski, B. Bogusz, J[erzy] Walecki.
Tytuł oryginału: Korelacja objawów neurologicznych i zaburzeń psychicznych w toczniu rumieniowatym układowym ze zmianami obserwowanymi w ośrodkowym układzie nerwowym w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2000 : 38, 2, s. 174
Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego Wrocław, 15 - 18 czerwca 2000r.
Polskie słowa kluczowe: Toczeń rumieniowaty układowy - powikłania ; Mózg
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
9/19
Autorzy: Bożena Michalska, Marek Rogowski, Elżbieta Gindzieńska.
Tytuł oryginału: Zastosowanie odpowiedzi elektrycznych z pnia mózgu (BERA) w monitorowaniu chorych z obrażeniami czaszkowo- mózgowymi.
Tytuł całości: W: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Białystok 14-16 wrzesień 2000. Streszczenia. Białystok: Akademia Medyczna 2000
Opis fizyczny: s. 169
Polskie słowa kluczowe: Urazy szczękowo-twarzowe ; Mózg
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
10/19
Autorzy: Zenon Mariak, M[atthew] D. White, Janusz Lewko, T[omasz] Łysoń, P. Piekarski.
Tytuł oryginału: Direct cooling of the human brain by heat loss from the upper respiratory tract.
Czasopismo: Journal of Applied Physiology
Szczegóły: 1999 : 85, 5, s. 1609-1613
Polskie słowa kluczowe: Mózg ; Choroby układu oddechowego
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.081
Punktacja MNiSW: 11.000
Inne bazy podające opis: Current Contents - Life Sciences ; Medline
11/19
Autorzy: Jan J[ózef] Braszko, W[iesława] Karwowska-Polecka, A[gata] Purzecka.
Tytuł oryginału: Effect of simultaneous blockade of AT1 and AT2 brain angiotensin receptors on the cognitive enhancement caused by angiotensin II.
Czasopismo: Polish Journal of Pharmacology
Szczegóły: 1998 : Vol.50 Suppl., s.52 bibliogr.4 poz.
Uwagi: XIII Congress of the Polish Pharmacological Society.Katowice,September 13-16,1998.Kraków:Inst.of Pharmacol.1998
Polskie słowa kluczowe: Mózg ; Angiotensyna ; Receptory
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
12/19
Autorzy: Z[enon] Mariak, Marek Jadeszko, J[anusz] Lewko, W[ojciech] Łebkowski, T[omasz] Łysoń.
Tytuł oryginału: No specific brain protection against thermal stress in fever.
Czasopismo: Acta Neurochirurgica
Szczegóły: 1998 : Vol.140, s.585-590
Polskie słowa kluczowe: Mózg ; Wstrząs ; Gorączka
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.748
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Clinical Medicine
13/19
Autorzy: Agata Szulc.
Tytuł oryginału: Wyniki badań tomografii komputerowej mózgu a objawy negatywne i pozytywne schizofrenii
Tytuł angielski: Brain abnormalities computerized tomography and negative and positive symptoms of schizophrenia.
Tytuł całości: W: Badania nad Schizofrenią. 1998 R.1. Red.M.Masiak, A.Czernikiewicz, B. Łoza/i in./
Adres wydawniczy: Lublin: : Klinika Psychiatrii, 1998
Polskie słowa kluczowe: Mózg ; Schizofrenia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
14/19
Autorzy: Agata Szulc.
Tytuł oryginału: Zaniki korowe w tomografii komputerowej mózgu a objawy negatywne i pozytywne schizofrenii.
Tytuł całości: W: Współczesna cywilizacja a zdrowie psychiczne człowieka.XXXIX Zjazd Psychiatrów Polskich.Bydgoszcz-Toruń,3-6 czerwca 1998.Streszczenia prac.Kraków:Kom.Red.Wydaw.Pol.Tow.Psychiat./1998/
Opis fizyczny: s.185-186.
Polskie słowa kluczowe: Mózg ; Schizofrenia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
15/19
Autorzy: Yumiko Takada, Tetsumei Urano, Jolanta Małyszko, Akikazu Takada.
Tytuł oryginału: Changes in serotonergic measures in whole blood and various brain regions of rats administered with the 5-HT11 agonist tandospirone and/or exposed to electric foot-shock.
Czasopismo: Brain Research Bulletin
Szczegóły: 1996 : Vol.40 no 1, s.51-55 tab.wykr.bibliogr.37 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Serotonina ; Mózg
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.641
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences
16/19
Autorzy: R[yszard] Farbiszewski, A[nna] Bielawska, M. Szymańska, E[lżbieta] Skrzydlewska.
Tytuł oryginału: Spermine partially normalizes in vivo antioxidant defense potential in certain brain regions in transiently hypoperfused rat brain.
Czasopismo: Neurochemical Research, New York
Szczegóły: 1996 : Vol.21 no 12, s.1497-1503 tab.wykr.bibliogr.36 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Mózg
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.292
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences
17/19
Autorzy: Zenon Mariak.
Tytuł oryginału: Neurofizjologiczne i kliniczne aspekty regulacji temperatury mózgu.
Tytuł angielski: Neurophysiological and clinical aspects of brain temperature control.
Adres wydawniczy: Białystok : Akademia Medyczna, 1995
Opis fizyczny: 220 s.
Polskie słowa kluczowe: Mózg
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
18/19
Autorzy: Zenon Mariak, Janusz Lewko, J. Jadeszko, Henryk Dudek.
Tytuł oryginału: Cerebral and related temperatures in resting,normothermic subjects.
Tytuł całości: W: Temperature regulation:recent physiological and pharmaceutical advances.Ed.A.S.Milton.Basel:Birkhäuser 1994
Opis fizyczny: s.139-144.
Polskie słowa kluczowe: Mózg
Charakt. formalna: Zagraniczny rozdział
Język publikacji: ENG
19/19
Autorzy: W[iesław] Drozdowski.
Tytuł oryginału: Ocena występowania fali F w zespołach parkinsonowskich.
Tytuł całości: W: XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.Streszczenia.Kraków,22-25.09.1993./Kraków:Pol.Tow.Neurol.1993/
Opis fizyczny: poz.146.
Polskie słowa kluczowe: Parkinsonizm ; Mózg
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB