logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: METANOL - TOKSYKOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 70Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/70
Tytuł oryginału: Toxicological and metabolic consequences of methanol poisoning.
Czasopismo: Toxicology Mechanisms and Methods
Szczegóły: 2003 : Vol. 11, s. 277-293 tab. wykr. bibliogr. 98 poz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - metabolizm ; Metanol - toksykologia ; Metanol - zatrucia ; Rodniki wolne - metabolizm ; Oksydoredukcja ; Endopeptydazy ; Inhibitory proteaz ; Zwierzęta ; Ludzie
Angielskie słowa kluczowe: Methanol - metabolism ; Methanol - poisoning ; Methanol - toxicity ; Free radicals - metabolism ; Oxidation-reduction ; Endopeptidases ; Protease inhibitors ; Animals ; Human
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.318
Punktacja MNiSW: 7.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska
2/70
Tytuł oryginału: Alcohol and aldehyde dehydrogenase activity measured with fluorogenic substrates in the liver of rats poisoned with methanol.
Czasopismo: Experimental and Toxicologic Pathology
Szczegóły: 2001 : Vol. 53, 1, s. 77-80
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Dehydrogenaza alkoholowa - metabolizm ; Dehydrogenaza aldehydowa - metabolizm ; Barwniki fluorescencyjne - metabolizm ; Wątroba - wpływ środków chemicznych ; Wątroba - enzymologia ; Aldehydy - metabolizm ; Naftalenu pochodne- metabolizm ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Methanol - toxicity ; Alcohol dehydrogenase - metabolism ; Aldehyde dehydrogenase - metabolism ; Fluorescent dyes - metabolism ; Liver - drug effects ; Liver - enzymology ; Aldehydes - metabolism ; Naphthalenes - metabolism ; Rats ; Animals
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.636
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Lista Filadelfijska ; Current Contents - Life Sciences
3/70
Tytuł oryginału: Ethanol and n-acetylcysteine influence on the development of liver changes in experimental methanol intoxication.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 2001 : 46, s. 133-144
Polskie słowa kluczowe: Etanol - toksykologia ; Metanol - toksykologia ; Acetylocysteina - farmakologia ; Wątroba - wpływ środków chemicznych ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Ethanol - toxicity ; Methanol - toxicity ; Acetylcysteine - pharmacology ; Liver - drug effects ; Animals
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
4/70
Tytuł oryginału: Badania cytochemiczne i ultrastrukturalne wątroby szczurów w zatruciu metanolem.
Tytuł całości: W: XXXV Sympozjum, Postępy technik biologii komórkowej i molekularnej, Poznań 26-27 września 2000
Opis fizyczny: s. 81
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Metanol - dawkowanie ; Metanol - farmakologia ; Zatrucie alkoholowe ; Wątroba - patomorfologia ; Wątroba - wpływ środków chemicznych ; Wątroba - ultrastruktura ; Hepatocyty - ultrastruktura ; Hepatocyty - wpływ środków chemicznych ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Methanol - toxicity ; Methanol - administration & dosage ; Methanol - pharmacology ; Alcoholic intoxication ; Liver - pathology ; Liver - drug effects ; Liver - ultrastructure ; Hepatocytes - ultrastructure ; Hepatocytes - drug effects ; Rats ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
5/70
Tytuł oryginału: Effect of methanol intoxication on free-radical induced protein oxidation.
Czasopismo: Journal of Applied Toxicology
Szczegóły: 2000 : 20, 3, s. 239-243
Polskie słowa kluczowe: Rodniki wolne ; Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.659
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences
6/70
Tytuł oryginału: N-acetylcysteine or trolox derivative mitigate the toxic effects of methanol on the antioxidant system of rat brain.
Czasopismo: Toxicology
Szczegóły: 2000 : no 156, s. 47-55
Polskie słowa kluczowe: Acetylocysteina - farmakologia ; Piperazyny - farmakologia ; Metanol - toksykologia ; Mózg - wpływ środków chemicznych ; Antyoksydanty - analiza ; Chromanu pochodne - farmakologia
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.427
Punktacja MNiSW: 9.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences
7/70
Tytuł oryginału: Protective effect of Trolox derivative on the membrane liver cells during methanol intoxication.
Czasopismo: Toxicology Letters
Szczegóły: 2000 : Vol. 116 supl. 1, s. 82
Uwagi: Abstracts of EUROTOX 2000, London 17-20 September 2000.
Polskie słowa kluczowe: Witamina E - pochodne ; Metanol - toksykologia ; Wątroba
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
8/70
Tytuł oryginału: Wpływ etanolu i N-acetylocysteiny na rozwój zmian morfologicznych wątroby w doświadczalnym zatruciu metanolem.
Tytuł całości: W: Konferencja nt: Toksykologiczne i farmakologiczne aspekty działania ksenobiotyków, Olsztyn 7-8 września 2000. Streszczenia. [B.m.B.n.; 2000]
Opis fizyczny: s. 79
Polskie słowa kluczowe: Etanol - toksykologia ; Metanol - toksykologia ; Acetylocysteina
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
9/70
Tytuł oryginału: Zachowanie się lizosomów w hepatocytach w zatruciu metanolem.
Tytuł całości: W: Metabolizm leków i ksenobiotyków, Bukowina Tatrzańska, 31.05 - 2.06 2000
Opis fizyczny: s. 56
Polskie słowa kluczowe: Metanol - farmakologia ; Metanol - toksykologia ; Zatrucie alkoholowe ; Wątroba - wpływ środków chemicznych ; Wątroba - patomorfologia ; Lizosomy - wpływ środków chemicznych ; Zwierzęta ; Szczury
Angielskie słowa kluczowe: Methanol - pharmacology ; Methanol - toxicity ; Alcoholic intoxication ; Liver - drug effects ; Liver - pathology ; Lysosomes - drug effects ; Animals ; Rats
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
10/70
Tytuł oryginału: A comparison of methanol and ethanol effects on the activity and distribution of lysosomal proteases.
Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
Szczegóły: 1999 : 8, 4, s. 251-257
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Etanol - toksykologia ; Hydrolazy peptydów
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: Medline
11/70
Tytuł oryginału: Activity of cathepsin G, elastase, and their inhibitors in plasma during methanol intoxication.
Czasopismo: Journal of Toxicology and Environmental Health
Szczegóły: 1999 : Vol. 57, s. 431-442 sum.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Katepsyny - krew ; Katepsyny - antagoniści i inhibitory ; Endopeptydazy serynowe - antagoniści i ihibitory ; Endopeptydazy serynowe - krew ; Elastaza trzustkowa - antagoniści i inhibitory ; Elastaza trzustkowa - krew ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Methanol - toxicity ; Cathepsins - blood ; Cathepsins - antagonists & inhibitors ; Serine endopeptidases - antagonists & inhibitors ; Serine endopeptidases - blood ; Pancreatic elastase - antagonists & inhibitors ; Pancreatic elastase - blood ; Rats ; Animals
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.349
Punktacja MNiSW: 11.000
Inne bazy podające opis: Current Contents - Life Sciences ; Medline
12/70
Tytuł oryginału: Activity of lysosomal proteases in the liver and in the plasma from rats intoxicated with methanol.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1999 : 44, s.76-88
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Hydrolazy peptydów - metabolizm ; Wątroba - enzymologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
13/70
Tytuł oryginału: Działanie etanolu na błonę komórek wątroby w zatruciu metanolem.
Tytuł całości: W: Scholar Pro-Eco aktywna edukacja ekologiczna nt.:Skażenie środowiska a zdrowie.Augustów,6-7 września 1999.Streszczenia.Warszawa:Nar.Fund.Ochr.Środ.Gosp.Wod. 1999
Opis fizyczny: s.115.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Etanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
14/70
Tytuł oryginału: Effect of ethanol on the changes in rat erythrocytes membrane charge density after methanol intoxication.
Czasopismo: Acta Poloniae Toxicologica
Szczegóły: 1999 : 7, 2, s. 137-146
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Erytrocyty
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
15/70
Tytuł oryginału: Experimental evaluation of methanol effect on the liver in white rat.
Czasopismo: Polish Journal of Pathology
Szczegóły: 1999 : Vol.50 nr 3, s.210-211.
Uwagi: Symp.VI Div.Pol.Acad.Sci.Poznań,10-11 December 1998.Abstr.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
16/70
Tytuł oryginału: Influence of ethanol on the changes in rat liver cells membrane after methanol intoxication.
Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
Szczegóły: 1999 : Vol. 8 supl.II, s. 248-251
Uwagi: Scholar PRO-ECO active ecological education on the subject of :Environmental Pollution and Health. Augustów, 6-7 September 1999. Olsztyn:Hard 1999.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Etanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
17/70
Tytuł oryginału: Influence of trolox derivative and N-acetylcysteine on surface charge density of erythrocytes in methanol intoxicated rats.
Czasopismo: Environmental Toxicology and Pharmacology
Szczegóły: 1999 : 8, s.15-21
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Erytrocyty ; Acetylocysteina
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.707
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Current Contents - Life Sciences
18/70
Tytuł oryginału: Morfologiczna ocena ochronnego działania N-acetylocysteiny na wątrobę szczurów zatrutych metanolem.
Tytuł całości: W: Scholar Pro-Eco aktywna edukacja ekologiczna nt.:Skażenie środowiska a zdrowie.Augustów,6-7 września 1999.Streszczenia.Warszawa:Nar.Fund.Ochr.Środ.Gosp.Wod. 1999
Opis fizyczny: s.117.
Polskie słowa kluczowe: Acetylocysteina ; Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
19/70
Tytuł oryginału: Morphological changes in the liver of rats intoxicated with methanol.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1999 : 44, s. 89-101
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Wątroba - patomorfologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
20/70
Tytuł oryginału: Ochronne działanie N-acetylocysteiny na układ antyoksydacyjny wątroby i centralnego systemu nerwowego szczurów zatrutych metanolem.
Tytuł całości: W: XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Olsztyn,13-16 września 1999.Streszczenia.Olsztyn:WSP 1999
Opis fizyczny: s.212.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Acetylocysteina
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
21/70
Tytuł oryginału: Parenchymal cell mitochondria in the liver of rats after methanol intoxication.
Czasopismo: Folia Histochemica et Cytobiologica
Szczegóły: 1999 : 37, 2, s.111-112
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Mitochondria wątroby - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.712
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline
22/70
Tytuł oryginału: The effect of N-acetylcysteine, trolox-derivative and ethanol on the proteolytic-antiproteolytic balance in methanol intoxication.
Czasopismo: Toxicology Letters
Szczegóły: 1999 : supl. 1/109, s. 105
Uwagi: Abstracts of the XXXVII European Congress of Toxicology- EUROTOX'99 Oslo, June 27-30, 1999.
Polskie słowa kluczowe: Acetylocysteina ; Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
23/70
Tytuł oryginału: The effect of U83836E on the proteolytic-antiproteolytic balance in plasma of rats after methanol ingestion.
Czasopismo: Acta Poloniae Toxicologica
Szczegóły: 1999 : 7, 2, s.147-156
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Antyoksydanty - farmakologia ; Katepsyny - krew ; Pankrato-peptydaza - krew ; Dialdehyd malonowy - krew
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
24/70
Tytuł oryginału: The experimental evaluation of methanol influence on the liver of white rats.
Czasopismo: Folia Morphologica
Szczegóły: 1999 : Vol.58 no 1 supl.1, s. 108
Uwagi: Papers presented during 18th Congress of the Polish Anatomical Society and 34th Symposium of the Polish Society of Histochemistry and Cytochemistry Łódź 1999. Abstracts.Ed. Kazimierz Jędrzejewski (i in.) Wrocław: Urban and Partner 1999
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
25/70
Tytuł oryginału: The morphologic evaluation of the protective effect of N-acetylcysteine on the liver of rats intoxicated with methanol.
Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
Szczegóły: 1999 : Vol. 8 supl.II, s.256-259 il.bibliogr.27 poz.sum.
Uwagi: Scholar PRO-ECO active ecological education on the subject of :Environmental Pollution and Health. Augustów, 6-7 September 1999. Olsztyn:Hard 1999.
Polskie słowa kluczowe: Acetylocysteina ; Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
26/70
Tytuł oryginału: The preliminary evaluation of liver damage in rats intoxicated with methanol.
Czasopismo: Folia Histochemica et Cytobiologica
Szczegóły: 1999 : 37, 2, s.109-110
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Wątroba - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.712
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline
27/70
Tytuł oryginału: The protective effect of N-acetylcysteine on the liver cell membrane in methanol intoxication.
Czasopismo: Toxicology Letters
Szczegóły: 1999 : supl. 1/109, s.42
Uwagi: Abstracts of the XXXVII European Congress of Toxicology - EUROTAX'99, Oslo, June 27-30 1999.
Polskie słowa kluczowe: Acetylocysteina ; Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
28/70
Tytuł oryginału: Wpływ etanolu na ładunek elektryczny błony erytrocytów szczurów zatrutych metanolem.
Tytuł angielski: Influence of ethanol on the electrostatic status rat's erythrocytes membrane intoxicated by a methanol.
Tytuł całości: W: VII Naukowy zjazd Polskiego Toawrzystwa Toksykologicznego.Międzyzdroje,31 maja-2 czerwca 1999.Materiały zjazdowe.Szczecin:Margraf 1999
Opis fizyczny: s.175
Polskie słowa kluczowe: Erytrocyty ; Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
29/70
Tytuł oryginału: Wpływ NAC, pochodnej troloksu i etanolu, na modyfikacje białek w zatruciu metanolem.
Tytuł całości: W: XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Olsztyn,13-16 września 1999.Streszczenia.Olsztyn:WSP 1999
Opis fizyczny: s.203.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Witamina E - pochodne ; Etanol
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
30/70
Tytuł oryginału: Effect of N-acetylcysteine on the liver antioxidant status in methanol intoxication.
Czasopismo: Current Topics in Biophysics
Szczegóły: 1998 : Vol. 22 Supl. B, s. 186-190 tab. bibliogr. 22 poz.
Polskie słowa kluczowe: Acetylocysteina ; Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
31/70
Tytuł oryginału: Lipid peroxidation and antioxidant status in the liver,erythrocytes and serum of rats after methanol intoxication.
Czasopismo: Journal of Toxicology and Environmental Health Part A
Szczegóły: 1998 : 53, 8, s.637-649
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Peroksydacja lipidów ; Erytrocyty
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.689
Punktacja MNiSW: 10.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences
32/70
Tytuł oryginału: Morphological and histochemical picture of the liver in rats intoxicated with methanol.
Czasopismo: Toxicology Letters
Szczegóły: 1998 : 95, suppl.1, s.163-164
Uwagi: Abstracts of the International Congress of Toxicology-ICT VIII,Paris,5-9 July 1998 "Chemical safety for the 21st century"
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
33/70
Tytuł oryginału: Ocena zmian morfologicznych w wątrobie szczurów w przebiegu doświadczalnego zatrucia metanolem.
Tytuł całości: W: XXXIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Kazimierz Dolny, 3- 5 września 1998. Streszczenia./Lublin/:Pol. Tow. Histoch. Cytoch. /1998/
Opis fizyczny: s.70.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
34/70
Tytuł oryginału: The comparison of the antioxidant defense potential of brain to liver of rats after methanol ingestion.
Czasopismo: Comparative Biochemistry and Physiology Part C, Basel
Szczegóły: 1998 : 120, 2, s.289-294
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.608
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences
35/70
Tytuł oryginału: The effect of antioxidants on the electrical charge density and lipid peroxidation of erythrocytes in methanol intoxication.
Czasopismo: Toxicology Letters
Szczegóły: 1998 : Suppl.1/95, s.54.
Uwagi: Abstracts of the International Congress of Toxicology-ICT VIII,Paris,5-9 July 1998 "Chemical safety for the 21st century"
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Peroksydacja lipidów ; Erytrocyty
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
36/70
Tytuł oryginału: The effect of ethanol and N-acetylcysteine on the proteolytic-antiproteolytic balance in methanol intoxication.
Czasopismo: Toxicology Letters
Szczegóły: 1998 : Suppl.1/95, s.75-76.
Uwagi: Abstracts of the International Congress of Toxicology-ICT VIII,Paris,5-9 July 1998 "Chemical safety for the 21st century"
Polskie słowa kluczowe: Alkohole - toksykologia ; Metanol - toksykologia ; Acetylocysteina
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
37/70
Tytuł oryginału: Wpływ metanolu, formaldehydu i mrówczanu na aktywność proteaz oraz błon lizosomalnych.
Tytuł całości: W: XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Białystok,15-18 września 1998.Streszczenia.Białystok:Pol.Tow.Bioch.1998
Opis fizyczny: s.261.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Formaldehyd ; Kwas mrówkowy ; Hydrolazy peptydów ; Lizosomy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
38/70
Tytuł oryginału: Wpływ zatrucia metanolem na równowagę kwasowo-zasadową i parametry hematologiczne.
Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna i Wiadomości PTDL
Szczegóły: 1998 : T.34 supl.1, s.110.
Uwagi: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.Zbiór streszczeń.Wrocław,10-12 wrzesień 1998.Kraków:Fund.Rozw.Diag.Lab.1998
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Równowaga kwasowo-zasadowa
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
39/70
Tytuł oryginału: Zachowanie się mitochondriów wątroby szczurów w doświadczalnym zatruciu metanolem.
Tytuł całości: W: XXXIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Kazimierz Dolny, 3- 5 września 1998. Streszczenia./Lublin/:Pol. Tow. Histoch. Cytoch. /1998/
Opis fizyczny: s.71.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
40/70
Tytuł oryginału: Zmiany ładunku elektrycznego błony erytrocytów szczura pod wpływem metanolu,formaldehydu i mrówczanu.
Tytuł całości: W: XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Białystok,15-18 września 1998.Streszczenia.Białystok:Pol.Tow.Bioch.1998
Opis fizyczny: s.300.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Formaldehyd ; Kwas mrówkowy ; Erytrocyty
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
41/70
Tytuł oryginału: Activity of liver proteases in experimental methanol intoxication.
Czasopismo: Acta Biochimica Polonica
Szczegóły: 1997 : 44, 2, s. 339-342
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Hydrolazy peptydów - metabolizm ; Wątroba - metabolizm
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.522
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences
42/70
Tytuł oryginału: Diminished antioxidant status of the liver and changes in activity and distribution of proteases during methanol intoxication.
Czasopismo: Pharmacology & Toxicology
Szczegóły: 1997 : Vol. 80 Suppl. 3, s. 171-172
Uwagi: EUROTOX'97. Diversification in Toxicology: Man and Environment, Aarhus, Denmark 25-28 June 1997
Polskie słowa kluczowe: Wątroba ; Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
43/70
Tytuł oryginału: Glutathione consumption and inactivation of glutathione-related enzymes in liver, erythrocytes and serum of rats after methanol intoxication.
Czasopismo: Archives of Toxicology
Szczegóły: 1997 : 71, 12, s. 741-745
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Reduktaza glutationowa ; Peroksydaza glutationowa ; Zwierzęta ; Wątroba - enzymologia ; Glutation - metabolizm ; Erytrocyty - enzymologia
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.068
Punktacja MNiSW: 9.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences
44/70
Tytuł oryginału: Liver and serum antioxidant status after methanol intoxication in rats.
Czasopismo: Acta Biochimica Polonica
Szczegóły: 1997 : Vol.44 no 1, s.139-145 tab.bibliogr.23 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Zatrucie alkoholowe - enzymologia ; Wątroba - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.522
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences
45/70
Tytuł oryginału: Metanol i jego metabolity jako modyfikatory systemu oksyredukcyjnego i proteolityczno-antyproteolitycznego.Rozprawa habilitacyjna.
Adres wydawniczy: Białystok : AMB, 1997
Opis fizyczny: 214 s.tab.wykr.8o bibliogr.325 poz.streszcz.
Uwagi: Praca habilitacyjna
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Dysertacje i rozprawy akademickie
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
46/70
Tytuł oryginału: O możliwości powstawania kwasu nadmrówkowego w zatruciu metanolem.
Tytuł całości: W: XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Katowice,9-12 września 1997.Streszczenia.Katowice:Pol.Tow.Bioch./1997/
Opis fizyczny: s.106.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Kwas nadmrówkowy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
47/70
Tytuł oryginału: Ocena zmian w peroksydacji lipidów metodą HPLC i metodą spektrofotometryczną w wątrobie szczurów zatrutych metanolem.
Tytuł angielski: The evaluation of changes in the liver lipid peroxidation of rats intoxicated with methanol by the HPLC and spectrophotometric methods.
Tytuł całości: W: 6th Conference on the application of chromatographic methods in phytochemical and biomedical research.Abstracts.Lublin,Poland,June 19-21,1997.Lublin:Wydz.Farm.AM Lub.1997
Opis fizyczny: P-52.
Uwagi: /Tekst równ.w jęz.ang./.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Peroksydacja lipidów
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
48/70
Tytuł oryginału: Oxidative processes and changes of surface charge density of erythrocytes in rat during methanol intoxication.
Czasopismo: Cellular & Molecular Biology Letters
Szczegóły: 1997 : 2, 4, s.345-353
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Peroksydacja lipidów ; Błona erytrocyta - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
49/70
Tytuł oryginału: Równowaga proteolityczno-antyproteolityczna osocza krwi szczurów zatrutych metanolem.
Tytuł całości: W: XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Katowice,9-12 września 1997.Streszczenia.Katowice:Pol.Tow.Bioch./1997/
Opis fizyczny: s.177-178.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
50/70
Tytuł oryginału: Trolox-derivative antioxidant protects against methanol-induced damage.
Czasopismo: Fundamental & Clinical Pharmacology
Szczegóły: 1997 : Vol.11, s.460-465
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Antyoksydanty - farmakologia ; Peroksydacja lipidów - wpływ środków chemicznych ; Wątroba - wpływ środków chemicznych ; Krew - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.226
Punktacja MNiSW: 9.000
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences
51/70
Tytuł oryginału: Ultrastructural evaluation of hepatocytes membranes and changes in cytosolic enzymes distribution in methanol intoxication.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1997 : Vol. 42, suppl. 2, s. 39-46
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Hepatocyty
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
52/70
Tytuł oryginału: Ultrastructural evaluation of lysosomes and biochemical changes in cathepsin D distribution in hepatocytes in methanol intoxication.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1997 : Vol. 42, suppl. 2, s. 47-55 il.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Hepatocyty ; Katepsyna D
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
53/70
Tytuł oryginału: Zaburzenia systemu antyoksydacyjnego mózgu i wątroby szczurów zatrutych metanolem.
Tytuł całości: W: XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Katowice,9-12 września 1997.Streszczenia.Katowice:Pol.Tow.Bioch./1997/
Opis fizyczny: s.96.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
54/70
Tytuł oryginału: Aktywność proteaz wątroby w eksperymentalnym zatruciu metanolem.
Tytuł całości: W: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Kraków,17-20 września 1996.Streszczenia.Kraków:Pol.Tow.Bioch./1996/
Opis fizyczny: s.196.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Wątroba ; Hydrolazy peptydów
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
55/70
Tytuł oryginału: Antioxidant status of liver in methanol induced liver injury in rats.
Tytuł całości: W: 3rd Symposium:Free Radicals in Biology and Medicine. Łódź, 29 April - 1 May 1996. Abstracts.
Opis fizyczny: s. 98.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
56/70
Tytuł oryginału: Changes in physico-chemical properties and antioxidant enzymes activity of rats erythrocytes in methanol intoxication.
Czasopismo: Toxicology Letters
Szczegóły: 1996 : Suppl.1/88, s.42.
Uwagi: Abstracts of the 35th European Congress of Toxicology - Eurotox'96.Alicante,Spain,22-25 September 1996./B.m.B.n./1996
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
57/70
Tytuł oryginału: Diminished antioxidant defense potential of liver,erythrocytes and serum from rats with subacute methanol intoxication.
Czasopismo: Veterinary and Human Toxicology, Manhattan
Szczegóły: 1996 : Vol.38 no 6, s.429-433 tab.bibliogr.38 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.571
Inne bazy podające opis: Medline
58/70
Tytuł oryginału: The effect of new antioxidant containing trolox ring on the antioxidant system in methanol intoxicated rats.
Tytuł całości: W: VIII Biennial Meeting International Society for Free Radical Research.Barcelona,Spain,1-5 October 1996.Abstract book./B.m.B.n./1996
Opis fizyczny: s.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
59/70
Tytuł oryginału: Wpływ metanolu na katabolizm glikokoniugatów wątroby szczurów.
Tytuł całości: W: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Kraków,17-20 września 1996.Streszczenia.Kraków:Pol.Tow.Bioch./1996/
Opis fizyczny: s.250 tab. : bibliogr.5 poz.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Glikokonjugaty
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
60/70
Tytuł oryginału: Zmiany morfologiczne w wątrobie w doświadczalnym zatruciu metanolem.
Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce chorób wątroby.Materiały I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.Szczecin,30 maja 1996.[Szczecin]:Pol.Tow.Hepatol.[1996]
Opis fizyczny: s.38.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
61/70
Tytuł oryginału: Aktywność proteaz lizosomalnych w zatruciu metanolem.
Tytuł całości: W: XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Oprac.red.Barbara Grzelakowska-Sztabert,Małgorzata Balińska,Katarzyna Nałęcz/i in./.Warszawa:Pol.Tow.Bioch./1995/
Opis fizyczny: s.48.
Polskie słowa kluczowe: Hydrolazy peptydów ; Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
62/70
Tytuł oryginału: Aktywność w surowicy krwi enzymów o różnej lokalizacji subkomórkowej w zatruciu metanolem.
Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna i Wiadomości PTDL
Szczegóły: 1995 : T.31 Supl., s.170.
Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.Warszawa,21-23 wrzesień 1995.Streszczenia.Warszawa:
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
63/70
Tytuł oryginału: Increased lipid peroxidation and decreased of peroxidase and reductase glutathione activities in methanol induced liver injury in rats.
Tytuł całości: W: Summer Meeting of Society for Free Radical Research.European Region.Budapest,Hungary,July 27-29,1995.Program and abstracts.[Budapest:Semmelweis Univ.1995]
Opis fizyczny: s.156.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Peroksydacja lipidów ; Reduktaza glutationowa
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
64/70
Tytuł oryginału: Ruchliwość elektroforetyczna hepatocytów szczura w zatruciu metanolem.
Tytuł całości: W: XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Oprac.red.Barbara Grzelakowska-Sztabert,Małgorzata Balińska,Katarzyna Nałęcz/i in./.Warszawa:Pol.Tow.Bioch./1995/
Opis fizyczny: s.48.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Wątroba ; Hepatocyty
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
65/70
Tytuł oryginału: System antyoksydacyjny wątroby w zatruciu metanolem.
Tytuł całości: W: XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Oprac.red.Barbara Grzelakowska-Sztabert,Małgorzata Balińska,Katarzyna Nałęcz/i in./.Warszawa:Pol.Tow.Bioch./1995/
Opis fizyczny: s.48.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Wątroba
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
66/70
Tytuł oryginału: The activity of alfa1-antitrypsin in methanol intoxication.
Czasopismo: Przegląd Lekarski
Szczegóły: 1995 : T.52 nr 5, s.232.
Uwagi: European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists.Scientific Meeting.Occupational and environmental toxicology.Kraków,Poland,18-20 May 1995.Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: alfa-1-Antytrypsyna - analiza ; Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
67/70
Tytuł oryginału: Właściwości fizyko-chemiczne hemoglobiny w zatruciu metanolem.
Tytuł całości: W: XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Oprac.red.Barbara Grzelakowska-Sztabert,Małgorzata Balińska,Katarzyna Nałęcz/i in./.Warszawa:Pol.Tow.Bioch./1995/
Opis fizyczny: s.49.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Hemoglobiny
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
68/70
Tytuł oryginału: Wytwarzanie energii i integralność błon lizosomalnych w zatruciu metanolem.
Tytuł całości: W: XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Oprac.red.Barbara Grzelakowska-Sztabert,Małgorzata Balińska,Katarzyna Nałęcz/i in./.Warszawa:Pol.Tow.Bioch./1995/
Opis fizyczny: s.48.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Lizosomy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
69/70
Tytuł oryginału: Zmiany ruchliwości elektroforetycznej erytrocytów szczura w zatruciu metanolem.
Tytuł całości: W: XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.Oprac.red.Barbara Grzelakowska-Sztabert,Małgorzata Balińska,Katarzyna Nałęcz/i in./.Warszawa:Pol.Tow.Bioch./1995/
Opis fizyczny: s.48.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia ; Erytrocyty
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
70/70
Tytuł oryginału: Metabolizm i toksyczne działanie metanolu.
Tytuł angielski: Metabolism and poisonous activity of methanol.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1993 : T.48 nr 18-19, s.433-436 tab.wykr.bibliogr.50 poz.
Polskie słowa kluczowe: Metanol - toksykologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB