logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: NIEPŁODNOŚĆ
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/21
Autorzy: Marta Karolina Rupińska, Bożena Emilia Kulesza-Brończyk, Dorota Jankowska, Dorota Izabela Piechocka, Krystyna Piekut, Marta Zahor.
Tytuł oryginału: Skuteczność aktualnych metod leczenia niepłodności w Polsce.
Tytuł całości: W: Zagrożenia cywilizacyjne w położnictwie, ginekologii i neonatologii. T. 1. Praca zbiorowa. Red. Krystyna Piekut, Agnieszka Genowska.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2018
Opis fizyczny: s. 69-88
p-ISBN: 978-83-948644-2-2

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 1,29
Polskie słowa kluczowe: Niepłodność ; Niepłodność - leczenie ; Niepłodność - psychologia ; Niepłodność żeńska ; Niepłodność męska
Angielskie słowa kluczowe: Infertility ; Infertility - therapy ; Infertility - psychology ; Infertility, female ; Infertility, male
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
2/21
Tytuł oryginału: Zagrożenia cywilizacyjne w położnictwie, ginekologii i neonatologii. T. 1 : praca zbiorowa.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. Krystyna Piekut, Agnieszka Genowska.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2018
Opis fizyczny: 183 s.
p-ISBN: 978-83-948644-2-2

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 11,3
Polskie słowa kluczowe: Kobiety - psychologia ; Jakość życia ; Zagrożenie płodu ; Powikłania ciąży ; Niepłodność ; Niepłodność żeńska ; Niepłodność męska ; Gigantyzm płodowy ; Cięcie cesarskie ; Urazy porodowe ; Poród w domu ; Ból porodowy ; Poród martwego płodu ; Śmierć płodu ; Opieka nad pacjentem ; Opieka poporodowa ; Karmienie piersią ; Karmienie piersią - psychologia ; Fizjologia żywienia niemowląt
Angielskie słowa kluczowe: Women - psychology ; Quality of life ; Fetal distress ; Pregnancy complications ; Infertility ; Infertility, female ; Infertility, male ; Fetal gigantism ; Cesarean section ; Birth injuries ; Home childbirth ; Labor pain ; Stillbirth ; Fetal death ; Patient care ; Postnatal care - methods ; Breast feeding ; Breast feeding - psychology ; Infant nutritional physiological phenomena
Charakt. formalna: Redaktor
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
3/21
Autorzy: Ewa Warchoł, Hanna Rolka, Dorota Piechocka, Elżbieta Krajewska-Kułak, Beata Kowalewska, Barbara Jankowiak, Dorota Kondzior.
Tytuł oryginału: Analiza postaw studentów województwa podlaskiego na temat procedury zapłodnienia in vitro.
Tytuł całości: W: W drodze do brzegu życia. T. 13. Praca zbiorowa. Red. Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2015
Opis fizyczny: s. 200-222
p-ISBN: 978-83-937785-5-3

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 1,47
Polskie słowa kluczowe: Niepłodność ; Zapłodnienie in vitro - etyka ; Zapłodnienie in vitro - psychologia ; Postawa wobec zdrowia ; Kwestionariusze ; Studenci
Angielskie słowa kluczowe: Infertility ; Fertilization in vitro - ethics ; Fertilization in vitro - psychology ; Attitude to health ; Questionnaires ; Students
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
4/21
Autorzy: Ewelina Sobolewska [S.D.], Irena Fiedorczuk.
Tytuł oryginału: Najczęstsze problemy zdrowia prokreacyjnego kobiet.
Tytuł całości: W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 1. Praca zbiorowa. Red. Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2015
Opis fizyczny: s. 1298-1308
p-ISBN: 978-83-937785-8-4

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,76
Polskie słowa kluczowe: Ciąża niepożądana ; Choroby przenoszone drogą płciową ; Choroby narządów płciowych żeńskich ; Niepłodność ; HIV ; AIDS
Angielskie słowa kluczowe: Pregnancy, unwanted ; Sexually transmitted diseases ; Genital diseases, female ; Infertillity ; HIV ; AIDS
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
5/21
Autorzy: Robert Milewski, Anna Justyna Milewska, Teresa Więsak, Allen Morgan.
Tytuł oryginału: Comparison of Artificial Neural Networks and logistic regression analysis in pregnancy prediction using the in vitro fertilization treatment.
Czasopismo: Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
Szczegóły: 2013 : 35 (48), 1, s. 39-48
p-ISSN: 0860-150X
e-ISSN: 2199-6059

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Niepłodność ; Zapłodnienie in vitro - metody ; Techniki rozrodu wspomagane ; Wskaźnik liczby ciąż ; Ciąża ; Wartość predykcyjna testów ; Krzywa ROC ; Sieci neuronowe (komputerowe) ; Modele logistyczne ; Analiza regresji ; Analiza wielowymiarowa ; Wynik leczenia
Angielskie słowa kluczowe: Infertility ; Fertilization in vitro - methods ; Reproductive techniques, assisted ; Pregnancy rate ; Pregnancy ; Predictive value of tests ; ROC curve ; Neural networks (computer) ; Logistic models ; Regression analysis ; Multivariate analysis ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS ; ERIH PLUS (European Reference Index for Humanities and Social Sciences)
Adres url:
DOI:
6/21
Autorzy: Bożena Kulesza-Brończyk, Bożena Dobrzycka, Joanna Sic, Sławomir Jerzy Terlikowski.
Tytuł oryginału: Female infertility as a psychological problem.
Tytuł całości: W: Challenges of the current medicine. Vol. 2. Edited by: Krajewska-Kułak Elżbieta, Kułak Wojciech, Łukaszuk Cecylia, Lewko Jolanta, Rozwadowska Emilia.
Adres wydawniczy: Białystok : Medical University of Białystok. Faculty of Health Sciences, 2013
Opis fizyczny: s. 237-246
p-ISBN: 978-83-89934-86-4

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,64
Polskie słowa kluczowe: Niepłodność żeńska ; Niepłodność żeńska - genetyka ; Niepłodność żeńska - leczenie ; Niepłodność ; Choroby narządów płciowych żeńskich
Angielskie słowa kluczowe: Infertility, female ; Infertility, female - genetics ; Infertility, female - therapy ; Infertility ; Genital diseases, female
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
7/21
Autorzy: Grzegorz Mrugacz, Cezary Grygoruk, Mirosław Grusza, Bartosz Pietrzycki, Karol Ratomski, Piotr Pietrewicz.
Tytuł oryginału: Influence of cervical canal shape on embryo transfer feasibility.
Czasopismo: Progress in Health Sciences
Szczegóły: 2013 : 3, 1, s. 78-82
p-ISSN: 2083-1617

Polskie słowa kluczowe: Szyjka macicy - patofizjologia ; Transfer zarodka - metody ; Niepłodność ; Cewniki ; Ultrasonografia - metody ; Badania retrospektywne
Angielskie słowa kluczowe: Cervix uteri - physiopathology ; Embryo transfer - methods ; Infertility ; Catheters ; Ultrasonography - methods ; Retrospective studies
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.000
Adres url:
8/21
Autorzy: Ewelina Chilińska [S.D.], Malwina Ryniec, Emilia Rozwadowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Jolanta Lewko.
Tytuł oryginału: Postrzeganie in vitro przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Tytuł całości: W: W drodze do brzegu życia. T. 9. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny, 2011
Opis fizyczny: s.345-358
p-ISBN: 978-83-89934-67-3

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,89
Polskie słowa kluczowe: Postawa wobec zdrowia ; Niepłodność ; Zapłodnienie in vitro ; Kwestionariusze ; Studenci zawodów medycznych
Angielskie słowa kluczowe: Attitude to health ; Infertility ; Fertilization in vitro ; Questionnaires ; Students, health occupations
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
9/21
Tytuł oryginału: W drodze do brzegu życia .T. 9
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Praca zbior. pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny, 2011
Opis fizyczny: 532 s.
p-ISBN: 978-83-89934-67-3

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 33,92
Polskie słowa kluczowe: Ból ; Stres psychologiczny ; Nowotwory - pielęgniarstwo ; Hospicja ; Opieka hospicyjna ; Opieka paliatywna ; Opieka pielęgniarska ; Etyka w pielęgniarstwie ; Śmierć ; Postawa wobec śmierci ; Postawa wobec zdrowia ; Wolontariusze ; Opieka nad pacjentem ; Nowotwory płuc - pielęgniarstwo ; Odleżyna - pielęgniarstwo ; Oddychanie sztuczne ; Chłoniak ; Pielęgnacja skóry ; Mastektomia - psychologia ; Padaczka ; Bezdomni ; Kara śmierci ; Otyłość - powikłania ; Niepłodność ; Zapłodnienie in vitro ; Poronienie wywołane ; Poronienie wywołane - prawo ; Matki zastępcze ; Nowotwory jelita grubego - etiopatogeneza ; Czynniki ryzyka ; Choroba Parkinsona ; Jakość życia ; Porażenie mózgowe dziecięce - pielęgniarstwo ; Defibrylatory implantowane ; Przetoka jelitowa ; Przepuklina oponowo-rdzeniowa - powikłania ; Zapalenie wątroby typu C - etiopatogeneza ; Chirurgia plastyczna ; Wiedza o zdrowiu, postawy, praktyka ; Kwestionariusze ; Dzieci ; Studenci pielęgniarstwa ; Młodzież ; Osoby niepełnosprawne ; Studenci zawodów medycznych
Angielskie słowa kluczowe: Pain - psychology ; Stress, psychological ; Neoplasms - nursing ; Hospices ; Hospice care ; Palliative care ; Nursing care ; Ethics, nursing ; Death ; Attitude to death ; Attitude to health ; Volunteers ; Patient care ; Lung neoplasms - nursing ; Pressure ulcer - nursing ; Respiration, artificial ; Lymphoma ; Skin care ; Mastectomy - psychology ; Epilepsy ; Homeless persons ; Capital punishment ; Obesity - complications ; Infertility ; Fertilization in vitro ; Abortion, induced ; Abortion, induced - legislation & jurisprudence ; Surrogate mothers ; Colorectal neoplasms - etiology ; Risk factors ; Parkinson disease ; Quality of life ; Cerebral palsy - nursing ; Defibrillators,implantable ; Intestinal fistula ; Meningomyelocele - complications ; Hepatitis C - etiology ; Surgery, plastic ; Health knowledge, attitudes, practice ; Questionnaires ; Child ; Students, nursing ; Adolescent ; Disabled persons ; Students, health occupations
Charakt. formalna: Redaktor
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
10/21
Autorzy: Jacek Szamatowicz.
Tytuł oryginału: Endometrioza a niepłodność.
Tytuł całości: W: Niepłodność i rozród wspomagany. Pod redakcją Jerzego Radwana, Poznań: Wydawnictwo Medyczne Termedia, 2005
Opis fizyczny: s. 139-144 bibliogr. 20 poz.
Polskie słowa kluczowe: Endometrioza ; Niepłodność
Angielskie słowa kluczowe: Endometriosis ; Infertility
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
11/21
Autorzy: Marian Szamatowicz.
Tytuł oryginału: Niepłodność.
Tytuł całości: W: Położnictwo i ginekologia. Redaktor naukowy Grzegorz H. Bręborowicz T. 2.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005
Opis fizyczny: s. 737-755
Polskie słowa kluczowe: Niepłodność
Angielskie słowa kluczowe: Infertility
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
12/21
Autorzy: Marian Szamatowicz.
Tytuł oryginału: Etyczne, społeczne i psychiczne aspekty niepłodności.
Tytuł całości: W: Biologia rozrodu oraz zdrowie reprodukcyjne człowieka. Pod redakcją Waldemara Kuczyńskiego. Białystok: Akademia Medyczna 2004.
Opis fizyczny: s. 5-6
Polskie słowa kluczowe: Niepłodność
Angielskie słowa kluczowe: Infertility
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
13/21
Autorzy: Jacek Szamatowicz.
Tytuł oryginału: Endometrioza - mity i rzeczywistość w niepłodności.
Czasopismo: Biuletyn Suwalskie Towarzystwo Ginekologiczne im. prof. Stefana Soszki
Szczegóły: 2003 : nr 46A, s. 22-43 bibliogr. 38 poz.
Polskie słowa kluczowe: Endometrioza ; Niepłodność
Angielskie słowa kluczowe: Endometriosis ; Infertility
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
14/21
Tytuł oryginału: Gdy nie możesz mieć dziecka.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. Waldemar Kuczyński.
Adres wydawniczy: Warszawa : Agencja Reklamowo - Wydawnicza Twoje Zdrowie, 2003
Opis fizyczny: [ 86] s.
p-ISBN: 83-913733-2-0

Liczba arkuszy: 4,02
Polskie słowa kluczowe: Niepłodność ; Niepłodność - leczenie
Angielskie słowa kluczowe: Infertility ; Infertility - therapy
Charakt. formalna: Redaktor
Język publikacji: POL
15/21
Autorzy: Sławomir Wołczyński, Waldemar Kuczyński, Józefa Styrna, Marian Szamatowicz.
Tytuł oryginału: Niepłodność.
Tytuł całości: W: Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków. Praca zbiorowa pod red. prof. Macieja Kurpisza. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne 2002
Opis fizyczny: s. 269-287 il. tab. bibliogr. 24 poz.
Polskie słowa kluczowe: Niepłodność
Angielskie słowa kluczowe: Infertility
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
16/21
Autorzy: Marian Semczuk, Wiesław Szymański, Waldemar Kuczyński.
Tytuł oryginału: Niepłodność męska. Ogólne określenia pojęcia niepłodności, epidemiologia, przyczyny.
Tytuł całości: W: Andrologia. Pod red. Mariana Semczuka, Macieja Kurpisza. Warszawa; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998
Opis fizyczny: s. 346-351 tab. bibliogr. 17 poz.
Polskie słowa kluczowe: Niepłodność ; Niepłodność męska ; Niepłodność męska - etiopatogeneza ; Niepłodność męska - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: Infertility ; Infertility, male ; Infertility, male - etiology ; Infertility, male - epidemiology
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
17/21
Autorzy: Sławomir Wołczyński, Marian Szamatowicz.
Tytuł oryginału: Niepłodność idiopatyczna.
Tytuł angielski: Idiopathic infertility.
Tytuł całości: W: Niepłodność. Pod red.Tadeusza Pisarskiego,Mariana Szamatowicza.Warszawa:Wydaw.Lek.PZWL 1997
Opis fizyczny: s.238-241 bibliogr.20 poz.
Polskie słowa kluczowe: Niepłodność
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
18/21
Tytuł oryginału: Niepłodność.
Tytuł angielski: Infertility.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red.Tadeusza Pisarskiego, Mariana Szamatowicza.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 1997
Opis fizyczny: 375 s.il.tab.
Polskie słowa kluczowe: Niepłodność
Charakt. formalna: Redaktor
Język publikacji: POL
19/21
Autorzy: J[acek] Szamatowicz, I[zabela] Tomaszewska, M[arian] Szamatowicz.
Tytuł oryginału: The effectiveness of hysteroscopic intrauterine septum resection in terms of reproductive outcome.
Czasopismo: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Szczegóły: 1997 : Suppl.167., s. 69
Uwagi: XV FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics.Copenhagen,Denmark,3-8 August 1997.Programme and abstracts.Copenhagen:Munskard 1997
Polskie słowa kluczowe: Histeroskopia ; Rozmnażanie ; Niepłodność
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
20/21
Autorzy: M[arian] Szamatowicz, D[ariusz] Grochowski.
Tytuł oryginału: Infertility treatment in Poland.
Czasopismo: Journal of Assisted Reproduction and Genetics
Szczegóły: 1994 : 11, 4, s. 182-184
Polskie słowa kluczowe: Niepłodność
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.773
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents - Clinical Medicine
Streszczenie w PubMed:
DOI:
21/21
Autorzy: Wiktor Łotocki.
Tytuł oryginału: Przetoki moczowe i ich znaczenie w klinice niepłodności.
Tytuł angielski: Urinary fistulas and their significance in the clinic of sterility.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1994 : Supl.4, s.15-19 il.tab.bibliogr.16 poz.streszcz.sum.
Uwagi: Konferencja naukowa: Patologia zapłodnienia i wczesnej ciąży.Lublin,2 grudnia 1994.Lublin:Lub.Tow.Nauk.1994
Polskie słowa kluczowe: Przetoka moczowa ; Niepłodność
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB