logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: OŁÓW - TOKSYKOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/40
Autorzy: M[aria] Jurczuk, M[ałgorzata] M[ichalina] Brzóska, J[anina] Moniuszko-Jakoniuk.
Tytuł oryginału: Hepatic and renal concentrations of vitamins E and C in lead- and ethanol-exposed rats. An assessment of their involvement in the mechanisms of peroxidative damage.
Czasopismo: Food and Chemical Toxicology
Szczegóły: 2007 : Vol. 45, s. 1478-1486
Polskie słowa kluczowe: Nerka - wpływ środków chemicznych ; Nerka - chemia ; Wątroba - wpływ środków chemicznych ; Wątroba - chemia ; Ołów - toksykologia ; Etanol - toksykologia ; Witamina A - analiza ; Kwas askorbinowy - analiza ; Dialdehyd malonowy - analiza ; Peroksydacja lipidów - wpływ środków chemicznych ; Stres oksydacyjny - wpływ środków chemicznych ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Kidney - drug effects ; Kidney - chemistry ; Liver - drug effects ; Liver - chemistry ; Lead - toxicity ; Ethanol - toxicity ; Vitamin A - analysis ; Ascorbic acid - analysis ; Malondialdehyde - analysis ; Lipid peroxidation - drug effects ; Oxidative stress - drug effects ; Rats ; Animals
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.186
Punktacja MNiSW: 32.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents - Life Sciences
2/40
Autorzy: Maria Jurczuk, Janina Moniuszko-Jakoniuk.
Tytuł oryginału: Udział nieenzymatycznych antyoksydantów w mechanizmach peroksydacyjnego działania ołowiu i alkoholu etylowego na wątrobę i nerkę.
Tytuł angielski: Involvement of non-enzymatic antioxidants in the mechanisms of peroxidative damage to the liver and kidney via lead and ethanol.
Tytuł całości: W: Analiza farmaceutyczna i diagnostyka laboratoryjna a zdrowie człowieka. Białystok, 2007.
Opis fizyczny: s. 97
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Etanol - toksykologia ; Peroksydacja lipidów - wpływ środków chemicznych ; Wątroba - wpływ środków chemicznych ; Nerka - wpływ środków chemicznych ; Glutation - analiza ; Metalotioneina - analiza ; Witamina E - analiza ; Kwas askorbinowy - analiza ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Lead - toxicity ; Ethanol - toxicity ; Lipid peroxidation - drug effects ; Liver - drug effects ; Kidney - drug effects ; Glutathione - analysis ; Metallothionein - analysis ; Vitamin E - analysis ; Ascorbic acid - analysis ; Rats ; Animals
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
3/40
Autorzy: Maria Jurczuk, Janina Moniuszko-Jakoniuk, Małgorzata M[ichalina] Brzóska.
Tytuł oryginału: Involvement of some low-molecular thiols in the peroxidative mechanisms of lead and ethanol action on rat liver and kidney.
Czasopismo: Toxicology
Szczegóły: 2006 : Vol. 219, 1-3, s. 11-21
Polskie słowa kluczowe: Ołów - farmakologia ; Ołów - toksykologia ; Ołów - dawkowanie ; Etanol - farmakologia ; Etanol - toksykologia ; Etanol - dawkowanie ; Wątroba - wpływ środków chemicznych ; Wątroba - enzymologia ; Nerka - wpływ środków chemicznych ; Nerka - enzymologia ; Peroksydacja lipidów - wpływ środków chemicznych ; Glutation - analiza ; Metalotioneina - analiza ; Kwas aminolewulinowy - mocz ; Syntaza porfobilinogenowa - krew ; Związki sulfhydrylowe - analiza ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Lead - pharmacology ; Lead - toxicity ; Lead - administartion & dosage ; Ethanol - pharmacology ; Ethanol - toxicity ; Ethanol - administration & dosage ; Liver - drug effects ; Liver - enzymology ; Kidney - drug effects ; Kidney - enzymology ; Lipid peroxidation - drug effects ; Glutathione - analysis ; Metallothionein - analysis ; Aminolevulinic acid - urine ; Porphobilinogen synthase - blood ; Sulfhydryl compounds - analysis ; Rats ; Animals
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.685
Punktacja MNiSW: 24.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents - Life Sciences
4/40
Autorzy: Elżbieta Kulikowska-Karpińska.
Tytuł oryginału: Wpływ cynku na procesy oksydacyjno-redukcyjne zachodzące w ustroju szczura narażonego na różne stężenia kadmu lub ołowiu. Rozprawa habilitacyjna.
Adres wydawniczy: Białystok : Akademia Medyczna, 2004
Opis fizyczny: 212 s. tab. wykr. bibliogr. 425 poz. streszcz.
Uwagi: Praca habilitacyjna
Polskie słowa kluczowe: Cynk - farmakologia ; Kadm - toksykologia ; Ołów - toksykologia ; Dysmutaza ponadtlenkowa - metabolizm ; Katalaza - metabolizm ; Peroksydaza glutationowa - metabolizm ; Reduktaza glutationowa - metabolizm ; Peroksydacja lipidów - wpływ środków chemicznych ; Dialdehyd malonowy - krew ; Nadtlenek wodoru - analiza ; Wątroba - wpływ środków chemicznych ; Wątroba - enzymologia ; Nerka - wpływ środków chemicznych ; Nerka - enzymologia ; Miedź - analiza ; Żelazo - analiza ; Witamina E - krew ; Kwas askorbinowy - krew ; Związki sulfhydrylowe - analiza ; Oksydoredukcja ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Zinc - pharmacology ; Cadmium - toxicity ; Lead - toxicity ; Superoxide dismutase - metabolism ; Catalase - metabolism ; Glutathione peroxidase - metabolism ; Glutathione reductase - metabolism ; Lipid peroxidation - drug effects ; Malondialdehyde - blood ; Hydrogen peroxide - analysis ; Liver - drug effects ; Liver - enzymology ; Kidney - drug effects ; Kidney - enzymology ; Copper - analysis ; Iron - analysis ; Vitamin E - blood ; Ascorbic acid - blood ; Sulfhydryl compounds - analysis ; Oxidation-reduction ; Animals
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
5/40
Autorzy: E[lżbieta] Kulikowska-Karpińska, J[anina] Moniuszko-Jakoniuk.
Tytuł oryginału: Activity of antioxidant barrier enzymes and lipid peroxidation in the brain of rats exposed to lead.
Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
Szczegóły: 2003 : Vol. 12 Suppl. I, s. 181-185 tab. bibliogr. 28 poz. abstr.
Uwagi: VII Scientific Conference on "Health Effects of Environmental Pollution"; XXV - Anniversary of Polish Society of Toxicology, Augustów, Poland, June 22-25, 2003.
Polskie słowa kluczowe: Antyoksydanty - metabolizm ; Peroksydacja lipidów ; Mózg - metabolizm ; Mózg - enzymologia ; Ołów - toksykologia ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Antioxidants - metabolism ; Lipid peroxidation ; Brain - metabolism ; Brain - enzymology ; Lead - toxicity ; Rats ; Animals
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Current Contents - Agriculture, Biology and Environmental Sciences ; Lista Filadelfijska
6/40
Autorzy: J[oanna] Rogalska, A[licja] Roszczenko, M[aria] Jurczuk, M[ałgorzata] M[ichalina] Brzóska, E[lżbieta] Kulikowska-Karpińska, J[anina] Moniuszko-Jakoniuk.
Tytuł oryginału: Chosen serum parameters of lipid metabolism in rats continuously exposed to lead and ethanol.
Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
Szczegóły: 2003 : Vol. 12 Suppl. I, s. 195-198 tab. bibliogr. 21 poz. abstr.
Uwagi: VII Scientific Conference on "Health Effects of Environmental Pollution"; XXV - Anniversary of Polish Society of Toxicology, Augustów, Poland, June 22-25, 2003.
Polskie słowa kluczowe: Lipidy - krew ; Metabolizm lipidów ; Ołów - toksykologia ; Etanol - toksykologia ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Lipids - blood ; Lipid metabolism ; Lead - toxicity ; Ethanol - toxicity ; Rats ; Animals
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Current Contents - Agriculture, Biology and Environmental Sciences ; Lista Filadelfijska
7/40
Autorzy: M[aria] Jurczuk, J[anina] Moniuszko-Jakoniuk, M[ałgorzata] M[ichalina] Brzóska, J[oanna] Rogalska, A[licja] Roszczenko, E[lżbieta] Kulikowska-Karpińska.
Tytuł oryginału: Evaluation of chosen parameters of oxidative stress in rats exposed to lead and ethanol.
Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
Szczegóły: 2003 : Vol. 12 Suppl. I, s. 187-193 tab. wykr. bibliogr. 32 poz. abstr.
Uwagi: VII Scientific Conference on "Health Effects of Environmental Pollution"; XXV - Anniversary of Polish Society of Toxicology, Augustów, Poland, June 22-25, 2003.
Polskie słowa kluczowe: Peroksydacja lipidów ; Stres oksydacyjny ; Ołów - toksykologia ; Etanol - toksykologia ; Dialdehyd malonowy - analiza ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Lipid peroxidation ; Oxidative stress ; Lead - toxicity ; Ethanol - toxicity ; Malondialdehyde - analysis ; Rats ; Animals
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Current Contents - Agriculture, Biology and Environmental Sciences ; Lista Filadelfijska
8/40
Autorzy: J[anina] Moniuszko-Jakoniuk, M[aria] Jurczuk, M[ałgorzata] Gałażyn-Sidorczuk, M[ałgorzata] M[ichalina] Brzóska.
Tytuł oryginału: Lead turnover and changes in the body status of chosen micro- and macroelements in rats exposed to lead and ethanol.
Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
Szczegóły: 2003 : Vol. 12, 3, s. 335-344
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Etanol - toksykologia ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Lead - toxicity ; Ethanol - toxicity ; Animals
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.461
Punktacja MNiSW: 7.000
Inne bazy podające opis: Current Contents - Agriculture, Biology and Environmental Sciences ; Lista Filadelfijska
9/40
Autorzy: Joanna Rogalska, Alicja Roszczenko, Maria Jurczak, Elżbieta Kulikowska-Karpińska, Janina Moniuszko-Jakoniuk.
Tytuł oryginału: Parametry lipidowe krwi u szczurów długotrwale narażonych na ołów.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowa "Skutki zdrowotne skażenia środowiskowego. XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Augustów, 22-25 czerwiec 2003
Opis fizyczny: s. 233
Polskie słowa kluczowe: Lipidy - krew ; Ołów - toksykologia ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Lipids - blood ; Lead - toxicity ; Animals
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
10/40
Autorzy: Janina Moniuszko-Jakoniuk, Maria Jurczuk, Joanna Rogalska, Alicja Roszczenko, Elżbieta Kulikowska-Karpińska.
Tytuł oryginału: Stężenie dialdehydu malonowego (MDA) u szczurów narażonych na ołów i alkohol etylowy.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowa "Skutki zdrowotne skażenia środowiskowego. XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Augustów, 22-25 czerwiec 2003
Opis fizyczny: s. 264
Polskie słowa kluczowe: Dialdehyd malonowy - analiza ; Ołów - toksykologia ; Etanol - toksykologia ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Malondialdehyde - analysis ; Lead - toxicity ; Ethanol - toxicity ; Animals
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
11/40
Autorzy: M[aria] Jurczuk, J[anina] Moniuszko-Jakoniuk, M[ałgorzata] M[ichalina] Brzóska, M[ałgorzata] Gałażyn-Sidorczuk.
Tytuł oryginału: Superoxide dismutase and catalase activities and malondialdehyde concentration in the brain rats co-exposed to lead or cadmium and ethanol.
Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
Szczegóły: 2003 : Vol. 12 Suppl. I, s. 199-203 tab. wykr. bibliogr. 27 poz. abstr.
Uwagi: VII Scientific Conference on "Health Effects of Environmental Pollution"; XXV - Anniversary of Polish Society of Toxicology, Augustów, Poland, June 22-25, 2003.
Polskie słowa kluczowe: Dysmutaza ponadtlenkowa ; Katalaza ; Dialdehyd malonowy ; Mózg - enzymologia ; Ołów - toksykologia ; Kadm - toksykologia ; Etanol - toksykologia ; Peroksydacja lipidów ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Superoxide dismutase ; Catalase ; Malondialdehyde ; Brain - enzymology ; Lead - toxicity ; Cadmium - toxicity ; Ethanol - toxicity ; Lipid peroxidation ; Rats ; Animals
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: SPA
Inne bazy podające opis: Current Contents - Agriculture, Biology and Environmental Sciences ; Lista Filadelfijska
12/40
Autorzy: M[ałgorzata] Gałażyn-Sidorczuk, Janina Moniuszko-Jakoniuk, Maria Jurczuk, Maciej Kałużyński.
Tytuł oryginału: Udział stresu oksydacyjnego w mechanizmach wpływu alkoholu etylowego na wybrane narządy szczurów jednocześnie narażanych na kadm lub ołów.
Tytuł całości: W: Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja - Toksyczność - Przeciwdziałanie. Integracja Europejska. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa, 25-2609.2003.
Opis fizyczny: s. 61-62
Polskie słowa kluczowe: Stres oksydacyjny ; Etanol - toksykologia ; Zwierzęta ; Kadm - toksykologia ; Ołów - toksykologia
Angielskie słowa kluczowe: Oxidative stress ; Ethanol - toxicity ; Animals ; Cadmium - toxicity ; Lead - toxicity
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
13/40
Autorzy: Małgorzata Gałażyn-Sidorczuk, Janina Moniuszko-Jakoniuk, Maria Jurczuk, Maciej Kałużyński.
Tytuł oryginału: Udział stresu oksydacyjnego w mechanizmach wpływu alkoholu etylowego na wybrane narządy szczurów jednocześnie narażanych na kadm lub ołów.
Tytuł angielski: The involvement of oxidative stress in mechanisms of ethanol influence on the function of chosen organs in rats exposed to cadmium or lead.
Tytuł całości: W: Obieg pierwiastków w przyrodzie. Pod red. Barbary Gworek i Jana Misiaka. Monografia tom II. Warszawa Instytut Ochrony Środowiska, 2003
Opis fizyczny: s. 504-508 wykr. bibliogr. 9 poz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: Stres oksydacyjny ; Etanol - metabolizm ; Kadm - toksykologia ; Ołów - toksykologia ; Wątroba - wpływ środków chemicznych ; Nerka - wpływ środków chemicznych ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Oxidative stress ; Ethanol - metabolism ; Cadmium - toxicity ; Lead - toxicity ; Liver - drug effects ; Kidney - drug effects ; Rats ; Animals
Charakt. formalna: Polski rozdział
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
14/40
Autorzy: E[lżbieta] Kulikowska-Karpińska, J[anina] Moniuszko-Jakoniuk.
Tytuł oryginału: Wpływ cynku na aktywność akonitazy i stężenie nadtlenku wodoru w mitochondriach wątroby szczurów narażonych na ołów.
Tytuł całości: W: Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja - Toksyczność - Przeciwdziałanie. Integracja Europejska. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa, 25-2609.2003.
Opis fizyczny: s. 68
Polskie słowa kluczowe: Cynk - farmakologia ; Ołów - toksykologia ; Wątroba - wpływ środków chemicznych ; Mitochondria wątroby - wpływ środków chemicznych ; Hydrataza akonitanowa - wpływ środków chemicznych ; Nadtlenek wodoru - analiza ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Zinc - pharmacology ; Lead - toxicity ; Liver - drug effects ; Mitochondria, liver - drug effects ; Aconitate hydratase - drug effects ; Hydrogen peroxide - analysis ; Rats ; Animals
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
15/40
Autorzy: Elżbieta Kulikowska-Karpińska, Janina Moniuszko-Jakoniuk.
Tytuł oryginału: Wpływ cynku na aktywność akonitazy i stężenie nadtlenku wodoru w mitochondriach wątroby szczurów narażonych na ołów.
Tytuł angielski: Influence of zinc on the activity of aconitase and concentration of hydrogen peroxide in mitochodria of livers of rats exposed to lead.
Tytuł całości: W: Obieg pierwiastków w przyrodzie. Pod red. Barbary Gworek i Jana Misiaka. Monografia tom II. Warszawa Instytut Ochrony Środowiska, 2003
Opis fizyczny: s. 509-513 wykr. bibliogr. 17 poz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: Cynk - metabolizm ; Hydrataza akonitanowa ; Nadtlenek wodoru ; Mitochondria - metabolizm ; Wątroba - metabolizm ; Ołów - toksykologia ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Zinc - metabolism ; Aconitate hydratase ; Hydrogen peroxide ; Mitochondria - metabolism ; Liver - metabolism ; Lead - toxicity ; Rats ; Animals
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
16/40
Autorzy: E[lżbieta] Kulikowska-Karpińska, J[anina] Moniuszko-Jakoniuk.
Tytuł oryginału: Wpływ cynku na aktywność akonitazy i stężenie H2O2 w nerkach szczurów narażonych na ołów.
Tytuł angielski: Influence of zinc on the activity of aconitase and H2O2 concentration in kidneys of rats intoxicated with lead.
Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 8-11 września 2002. Łódź: Instytut Medycyny Pracy 2002
Opis fizyczny: s. 146
Polskie słowa kluczowe: Cynk - farmakologia ; Nerka - wpływ środków chemicznych ; Ołów - toksykologia ; Hydrataza akonitanowa - wpływ środków chemicznych ; Nadtlenek wodoru - analiza ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Zinc - pharmacology ; Kidney - drug effects ; Aconitate hydratase - drug effects ; Lead - toxicity ; Hydrogen peroxide - analysis ; Rats ; Animals
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
17/40
Autorzy: Beata Szynaka, Anna Andrzejewska, Marian Tomasiak, Albert Augustynowicz.
Tytuł oryginału: Exocrine cell mitochondria of the rat pancreas after lead intoxication.
Czasopismo: Experimental and Toxicologic Pathology
Szczegóły: 1999 : 51, 6, s. 559-564
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Trzustka ; Mitochondria
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.603
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Current Contents - Life Sciences ; Medline
18/40
Autorzy: B[eata] Szynaka, A[nna] Andrzejewska.
Tytuł oryginału: Chronic lead poisoning stimulates the development of intermediate cells in the pancreas of rats.
Czasopismo: Polish Journal of Pathology
Szczegóły: 1997 : 48, 4, s. 258
Uwagi: Meet.of the Electron Microscopy Comm.,Cellular and Molecular Pathology Comm.,Division of the Electron Microscopy Pol.Soc. Pathol. Poznań, 6 Dec. 1996. Abstr.
Polskie słowa kluczowe: Trzustka - cytologia ; Ołów - toksykologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
19/40
Autorzy: Beata Szynaka, Anna Andrzejewska.
Tytuł oryginału: Intermediate cells in the rat pancreas after chronic exposure to lead.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1997 : 42, supl.2, s. 222-230
Polskie słowa kluczowe: Trzustka - wpływ środków chemicznych ; Trzustka - ultrastruktura ; Trzustka - cytologia ; Wyspy trzustki - wpływ środków chemicznych ; Wyspy trzustki - ultrastruktura ; Wyspy trzustki - cytologia ; Ołów - toksykologia ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Pancreas - drug effects ; Pancreas - ultrastructure ; Pancreas - cytology ; Islets of Langerhans - drug effects ; Islets of Langerhans - ultrastructure ; Islets of Langerhans - cytology ; Lead - toxicity ; Rats ; Animals
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
20/40
Autorzy: J[anina] Moniuszko-Jakoniuk, M[ałgorzata] M[ichalina] Brzóska, E[lżbieta] Kulikowska-Karpińska, M. Gałażyn-Sidorczuk, M. Jurczyk, J. Rogalska, A[licja] Roszczenko, J[akub] Jabłoński.
Tytuł oryginału: Ocena zanieczyszczenia ołowiem wybranych warzyw i jabłek uprawianych na ogrodach działkowych miasta Białegostoku.
Tytuł całości: W: Dziecko w skażonym środowisku.Problemy ekologiczne i zdrowotne.Materiały konferencji naukowej.Legica,6-8 czerwca 1997
Opis fizyczny: s.267
Polskie słowa kluczowe: Owoce ; Ołów - toksykologia
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
21/40
Autorzy: Małgorzata M[ichalina] Brzóska, Maria Jurczuk, Jacek Zaborowski, Janina Moniuszko-Jakoniuk.
Tytuł oryginału: The influence of lead intoxication on calcium and magnesium concentration in rat serum and tissues.
Czasopismo: Acta Poloniae Toxicologica
Szczegóły: 1997 : 5, 2, s. 207-215
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Wapń - metabolizm ; Magnez - metabolizm ; Tkanki - metabolizm
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
22/40
Autorzy: B[eata] Szynaka, A[nna] Andrzejewska.
Tytuł oryginału: Ultrastructural changes in acinar cell mitochondria of the rat pancreas in the course of lead intoxication.
Czasopismo: Folia Histochemica et Cytobiologica
Szczegóły: 1996 : Vol.34 suppl.1, s.17-18 il.wykr.bibliogr.10 poz.
Polskie słowa kluczowe: Trzustka - toksykologia ; Ołów - toksykologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.088
Inne bazy podające opis: Medline
23/40
Autorzy: Anna Andrzejewska, Beata Szynaka, Wanda Stokowska, Piotr Szynaka.
Tytuł oryginału: Does lead acetate intoxication damage acinar cell nuclei in the rat pancreas? Ultrastructural observations.
Czasopismo: Materia Medica Polona
Szczegóły: 1995 : Vol.27 fasc.2, s.43-46 il.wykr.bibliogr.29 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Trzustka - wpływ środków chemicznych ; Zatrucie ołowiem - patomorfologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Medline
24/40
Autorzy: A[nna] Andrzejewska, B[eata] Szynaka, P[iotr] Szynaka.
Tytuł oryginału: Lead acetate intoxication impairs the acinar cell mitochondria in the rat pancreas.Ultrastructural observations.
Czasopismo: Pathology Research and Practice
Szczegóły: 1995 : Vol.191 no 7-8, s.608.
Uwagi: XVth Eur.Congr.Pathol.Copenhagen,Denmark,September 3-8,1995.Abstr.
Polskie słowa kluczowe: Trzustka ; Ołów - toksykologia
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
25/40
Autorzy: E[lżbieta] Kulikowska, J[anina] Moniuszko-Jakoniuk, E[wa] Jabłońska, A. Kałużyński.
Tytuł oryginału: The influence of ethanol on tissue distribution and the toxic effects of lead on rats.
Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
Szczegóły: 1995 : Vol. 4 no. 4, s. 51-54 tab. bibliogr. 34 poz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: Etanol - farmakologia ; Ołów - toksykologia ; Dystrybucja tkankowa - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
26/40
Autorzy: Wanda Stokowska, Lech Zimnoch.
Tytuł oryginału: Aktywność niektórych enzymów w śliniance przyusznej po doświadczalnym zatruciu ołowiem.
Tytuł angielski: Activity of several enzymes in the rat parotid gland after experimental lead poisoning.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 1, s.11-14 il.tab.bibliogr.16 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Ślinianka przyuszna - wpływ środków chemicznych ; Enzymy - metabolizm
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
27/40
Autorzy: Wanda Stokowska.
Tytuł oryginału: Badanie poziomu Pb we krwi szczura po doświadczalnym zatruciu ołowiem.
Tytuł angielski: Pb level determination in rat blood after experimental lead poisoning.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 4, s.256-258 tab.wykr.bibliogr.12 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Prędkość przepływu krwi
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
28/40
Autorzy: Zbigniew Koniusz, Krzysztof Zwierz, Janina Moniuszko-Jakoniuk, Leszek Arciuch, Alicja Pikutin.
Tytuł oryginału: Katabolizm glikokoniugatów tkanek szczurów narażonych na metale ciężkie.
Tytuł angielski: Catabolism of glycoconjugates in the tissues of rats exposed to heavy metals.
Czasopismo: Acta Toxicologica
Szczegóły: 1994 : 2, suppl., s.75-82
Uwagi: Referaty i doniesienia Konferencji Naukowej nt. Jakość badań w toksykologii. Supraśl k.Białegostoku,3-4 czerwca 1993 roku.
Polskie słowa kluczowe: Oligosacharydy - metabolizm ; Tkanki - wpływ środków chemicznych ; Kadm - toksykologia ; Ołów - toksykologia
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
29/40
Autorzy: Wanda Stokowska.
Tytuł oryginału: Poziom ołowiu w zębach i dziąśle szczura po doświadczalnym zatruciu octanem ołowiu.
Tytuł angielski: Lead level in the rat teeth and gingiva after experimental lead acetate poisoning.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 3, s.165-168 tab.wykr.bibliogr.30 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Zęby - wpływ środków chemicznych ; Dziąsła - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
30/40
Autorzy: Wanda Stokowska.
Tytuł oryginału: Poziom Pb w śliniance szczura po doświadczalnym zatruciu octanem ołowiu.
Tytuł angielski: Pb level in the rat parotid gland after experimental lead acetate poisoning.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 2, s.104-106 tab.wykr.bibliogr.14 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Ślinianka przyuszna - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
31/40
Autorzy: Anna Andrzejewska, Beata Szynaka, Wanda Stokowska.
Tytuł oryginału: Ultrastructural evaluation of the rat parotid gland after six-week-intoxication with lead acetate.
Czasopismo: Materia Medica Polona
Szczegóły: 1994 : Vol. 26 fasc.2, s. 65-68 il. wykr. bibliogr. 24 poz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Ślinianka przyuszna - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
32/40
Autorzy: Irena Gałasińska-Pomykoł, Alicja Mróz, Beata Szynaka, Elżbieta Kulikowska, Janina Moniuszko-Jakoniuk, Anna Andrzejewska.
Tytuł oryginału: Ultrastructure of the hypothalamo-neurohypophysial system in rats exposed to lead.1.Magnocellular nuclei.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 1994 : Vol. 39, s. 100-110 il. bibliogr. 27 poz. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Układ podwzgórzowo-przysadkowy - ultrastruktura ; Jądro nadwzrokowe - wpływ środków chemicznych ; Jądro przykomorowe - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
33/40
Autorzy: Wanda Stokowska.
Tytuł oryginału: Wpływ ołowiu na aktywność psychomotoryczną szczurów doświadczalnych.
Tytuł angielski: The influence of lead upon psychomotor activity of experimental animals.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 5, s.330-332 wykr.bibliogr.22 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Układ nerwowy ośrodkowy - wpływ środków chemicznych ; Sprawność psychomotoryczna - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
34/40
Autorzy: Wanda Stokowska, Anna Andrzejewska, Beata Szynaka.
Tytuł oryginału: Wpływ zatrucia ołowiem na obraz ultrastrukturalny ślinianki przyusznej.
Tytuł angielski: The effect of lead poisoning on the ultrastructural appearance of the parotid gland.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 7, s.461-463 il.bibliogr.11 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Ślinianka przyuszna - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
35/40
Autorzy: Wanda Stokowska, Anna Andrzejewska, Beata Szynaka.
Tytuł oryginału: Morfologiczne wykładniki zaburzenia gospodarki lipidowej w śliniance przyusznej szczura w przebiegu przewlekłego zatrucia ołowiem.
Tytuł angielski: Disorders of lipid metabolism in the parotid of rats chronically intoxicated with lead acetate.
Czasopismo: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
Szczegóły: 1993 : T.26 nr 4, s.251-257 il.tab.bibliogr.26 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Ślinianka przyuszna - wpływ środków chemicznych ; Metabolizm lipidów
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
36/40
Autorzy: Wanda Stokowska, Lech Zimnoch.
Tytuł oryginału: Obraz mikroskopowy ślinianki przyusznej szczura po doświadczalnym zatruciu octanem ołowiu.
Tytuł angielski: Microscopic picture of the parotid gland in rats after experimental lead acetate poisoning.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1993 : T.46 nr 11-12, s.724-729 il.tab.bibliogr.18 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ślinianka przyuszna - wpływ środków chemicznych ; Ołów - toksykologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
37/40
Autorzy: Wanda Stokowska.
Tytuł oryginału: Ołów - toksyczność biologiczna.
Tytuł angielski: Lead - biological toxicity.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1993 : 46, 9, s.579-581
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
38/40
Autorzy: Wanda Stokowska, Danuta Duda.
Tytuł oryginału: Wpływ doświadczalnego zatrucia octanem ołowiawym na zachowanie się kwasu dezoksyrybonukleinowego w jądrach komórek wydzielniczych ślinianki przyusznej szczura.
Tytuł angielski: Effect of experimental intoxication with lead acetate on DNA in secretory cells nuclei of rat's parotid.
Czasopismo: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
Szczegóły: 1993 : T.26 nr 4, s.245-249 wykr.bibliogr.12 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ślinianka przyuszna - wpływ środków chemicznych ; Ołów - toksykologia ; Kwas dezoksyrybonukleinowy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
39/40
Autorzy: Wanda Stokowska.
Tytuł oryginału: Wpływ ołowiu na niektóre elementy układu stomatognatycznego u szczura.Rozpr.na st.dokt.habil.
Adres wydawniczy: Białystok : AMB, 1993
Opis fizyczny: 150 s.il.tab.wykr.8o bibliogr.203 poz.streszcz.
Uwagi: Praca habilitacyjna
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Stomatologia
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
40/40
Autorzy: Wanda Stokowska, Anna Andrzejewska, Beata Szynaka.
Tytuł oryginału: Wpływ zatrucia ołowiem na obraz ultrastrukturalny ślinianki przyusznej.
Tytuł całości: W: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Stomatologii Zachowawczej i Sekcji Stomatologii Środowiskowej. Streszczenia referatów.Świradów Zdrój, 8-9 października 1993./ Wrocław: Pol. Tow. Stom. 1993/
Opis fizyczny: s.24.
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Ślinianka przyuszna - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB