logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: PADACZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 52Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/52
Tytuł oryginału: Analiza zaburzeń rozwoju mowy u dzieci z padaczką.
Tytuł całości: W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 6. Praca zbiorowa. Red. Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020
Opis fizyczny: s. 434-447
p-ISBN: 978-83-955921-0-2

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Zaburzenia rozwoju mowy ; Zaburzenia rozwoju mowy - etiopatogeneza ; Padaczka ; Padaczka - powikłania ; Kwestionariusze ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Language development disorders ; Language development disorders - etiology ; Epilepsy ; Epilepsy - complications ; Questionnaires ; Child
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
2/52
Tytuł oryginału: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 4 : praca zbiorowa.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2018
Opis fizyczny: 1450 s.
p-ISBN: 978-83-948644-0-8

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 82,6
Polskie słowa kluczowe: Ból - patofizjologia ; Fizjologia żywienia osób starszych ; Starzenie się - psychologia ; Studenci pielęgniarstwa - psychologia ; Mięśniak - pielęgniarstwo ; Proces pielęgnowania ; Środki przeciwzakrzepowe - stosowanie lecznicze ; Opieka zdrowotna nad osobami w podeszłym wieku ; Choroba Parkinsona ; Owrzodzenie żylakowate - pielęgniarstwo ; Łuszczyca ; Chirurgia bariatryczna - metody ; Znieczulenie - metody ; Jelita - patofizjologia ; Przepuszczalność ; Głuchota ; Komunikowanie się ; Bariery komunikacyjne ; Róża (choroba) ; Nietrzymanie moczu wysiłkowe - leczenie ; Powikłania ciąży zakaźne - leczenie ; Dystrofie mięśniowe - psychologia ; Jakość życia ; Dystrofia mięśniowa Duchennea ; Cholekalcyferol - krew ; Osteoporoza - etiopatogeneza ; Czynniki ryzyka ; Piłka nożna - fizjologia ; Piłka nożna - urazy ; Postawa ciała ; Wady serca wrodzone ; Edukacja pacjenta ; Zachowanie związane z odżywianiem ; Badanie sposobu żywienia ; Porażenie mózgowe dziecięce - patofizjologia ; Zaburzenia autystyczne ; Mutyzm ; Obrona praw dziecka ; Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ; Zaburzenia snu ; Natlenianie ciśnieniowe ; Dokumentacja medyczna ; Promocja zdrowia ; Zespół wypalenia zawodowego ; Stres psychologiczny ; Pielęgniarki - psychologia ; Satysfakcja osobista ; Zespoły bólowe kręgosłupa ; Zawody medyczne - klasyfikacja ; Jednostki pomocy doraźnej szpitalne ; Sprawność fizyczna ; Zachowania zdrowotne ; Aktywność fizyczna ; Urazy sportowców ; Mastektomia - rehabilitacja ; Porażenie nerwu twarzowego - leczenie ; Udar mózgu - etiopatogeneza ; Udar mózgu - rehabilitacja ; Złamania kości - rehabilitacja ; Choroba Parkinsona - rehabilitacja ; Złamania szyjki kości udowej - etiopatogeneza ; Złamania osteoporotyczne - etiopatogeneza ; Ocena ryzyka - metody ; Złamania kości - epidemiologia ; Telemedycyna ; Stan zdrowia ludności wiejskiej ; Prowadzenie samochodu ; Choroby zawodowe - profilaktyka ; Szczepienia ochronne ; Szczepionki ; Plan immunizacji ; Postawa wobec zdrowia ; Gruźlica - epidemiologia ; Stwardnienie tętnic wieńcowych - etiopatogeneza ; Otyłość ; Nadwaga ; Antykoncepcja - metody ; Padaczka ; Pierwsza pomoc - metody ; Niewidomi - nauczanie
Angielskie słowa kluczowe: Pain - physiopathology ; Elder nutritional physiological phenomena ; Aging - psychology ; Students, nursing - psychology ; Myoma - nursing ; Nursing process ; Anticoagulants - therapeutic use ; Health services for the aged ; Parkinson disease ; Varicose ulcer - nursing ; Psoriasis ; Bariatric surgery - methods ; Anesthesia - methods ; Intestines - physiopathology ; Permeability ; Deafness ; Communication ; Communication Barriers ; Erysipelas ; Urinary incontinence, stress - therapy ; Pregnancy complications, infectious - therapy ; Muscular dystrophies - psychology ; Quality of life ; Muscular dystrophy, Duchenne ; Cholecalciferol - blood ; Osteoporosis - etiology ; Risk factors ; Soccer - physiology ; Soccer - injuries ; Posture ; Heart defects, congenital ; Patient education as topic ; Feeding behavior ; Diet surveys ; Cerebral palsy - physiopathology ; Autistic disorder ; Mutism ; Child advocacy ; Osteoarthritis, knee ; Sleep disorders ; Hyperbaric oxygenation ; Medical records ; Health promotion ; Burnout, professional ; Stress, psychological ; Nurses - psychology ; Personal satisfaction ; Back pain ; Health occupations - classification ; Emergency service, hospital ; Physical fitness ; Health behavior ; Motor activity ; Athletic injuries ; Mastectomy - rehabilitation ; Facial paralysis - therapy ; Stroke - etiology ; Stroke - rehabilitation ; Fractures, bone - rehabilitation ; Parkinson disease - rehabilitation ; Femoral neck fractures - etiology ; Osteoporotic fractures - etiology ; Risk assessment - methods ; Fractures, bone - epidemiology ; Telemedicine ; Rural health ; Automobile driving ; Occupational diseases - prevention & control ; Vaccination ; Vaccines ; Immunization schedule ; Attitude to health ; Tuberculosis - epidemiology ; Coronary artery disease - etiology ; Obesity ; Overweight ; Contraception - methods ; Epilepsy ; First aid - methods ; Visually impaired persons - education
Charakt. formalna: Redaktor
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
3/52
Tytuł oryginału: Napad padaczkowy i epilepsja - definicja według Międzynarodowej Ligii Przeciwpadaczkowej (ILAE) i Międzynarodowego Biura Epilepsji (IBE).
Tytuł całości: W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 4. Red. Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2018
Opis fizyczny: s. 1312-1321
p-ISBN: 978-83-948644-0-8

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,55
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Napady ; Stereotypizacja
Angielskie słowa kluczowe: Epilepsy ; Seizures ; Stereotyping
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
4/52
Tytuł oryginału: Zadania pielęgniarki w czasie napadu padaczkowego.
Tytuł całości: W: Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. T. 4. Praca zbiorowa. Red. Krystyna Kowalczuk, Elżbieta Krajewska-Kułak, Mateusz Cybulski.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2018
Opis fizyczny: s. 43-65
p-ISBN: 978-83-951075-3-5

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 1,43
Polskie słowa kluczowe: Rola pielęgniarki ; Padaczka ; Choroby mózgu ; Choroby układu nerwowego ośrodkowego ; Opieka nad dzieckiem
Angielskie słowa kluczowe: Nurse's role ; Epilepsy ; Brain diseases ; Central nervous system diseases ; Patient care
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
5/52
Tytuł oryginału: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 3 : praca zbiorowa.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2017
Opis fizyczny: 1092 s.
p-ISBN: 978-83-944852-5-2

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 58,00
Polskie słowa kluczowe: Medycyna ratunkowa ; Ratownictwo ; Pierwsza pomoc ; Postępowanie w stanach nagłych - metody ; Otyłość - leczenie ; Otyłość - diagnostyka ; Pielęgniarstwo ; Opieka nad pacjentem ; Padaczka - diagnostyka ; Padaczka - powikłania ; Defibrylatory ; Studenci pielęgniarstwa ; Kardiowersja i defibrylacja ; Zapalenie trzustki ; Choroby trzustki ; Znieczulenie ogólne - metody ; Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ; Reanimacja - metody ; Niewydolność serca ; Choroby serca - powikłania ; Choroby serca - diagnostyka ; Zaburzenia snu ; Zaspół bezdechu sennego ; Zaspół Aspergera ; Zaburzenia rozwoju umysłowego dziecka ; Obrazowanie diagnostyczne ; Zaburzenia autystyczne - diagnostyka ; Wodogłowie - radiografia ; Wodogłowie - diagnostyka ; Choroby mózgu - etiopatogeneza ; Układ oddechowy - profilaktyka ; Układ krążenia ; Rola pielęgniarki ; Pacjenci ; Zaburzenia mowy ; Dzieci ; Zgryz nieprawidłowy ; Uzębienie ; Choroby zębów ; Ortodoncja korekcyjna ; Afazja ; Urazy mózgu ; Padaczka ; Angiografia mózgowa ; Tomografia komputerowa wielorzędowa - metody ; Aktywność fizyczna ; Ruch ; Rybia łuska - epidemiologia ; Opieka nad dzieckiem ; Andropauza ; Przekwitanie ; Przekwitanie - powikłania ; Stwardnienie rozsiane ; Choroby układu nerwowego ośrodkowego ; Zawroty głowy - diagnostyka ; Wrzód żołądka ; Choroby żołądka i jelit - diagnostyka ; Choroby układu trawiennego ; Noworodki ; Kobiety ciężarne ; Ciąża - pielęgniarstwo ; Zaburzenia żywieniowe ; Poronienie wywołane ; Chirurgia położnicza ; Położnictwo ; Zespoły bólowe kręgosłupa ; Zespoły bólowe kręgosłupa - diagnostyka ; Spektroskopia rezonansu magnetycznego ; Obrazowanie rezonansem magnetycznym ; Choroby reumatyczne ; Staw kolanowy ; Zaćma ; Nowotwory głowy i szyi ; Promieniowanie jonizujące ; Tolerancja na promieniowanie ; Złamania kości ; Rany i urazy - diagnostyka ; Mózg - fizjologia ; Mózg - immunologia ; Mózg - patomorfologia
Angielskie słowa kluczowe: Emergency service, hospital ; Rescure work ; Frist Aid ; Emergency treatment - methods ; Obesity - therapy ; Obesity - diagnosis ; Nursing ; Patient care ; Epilepsy - diagnosis ; Epilepsy - complications ; Seizures ; Defibrillators ; Students, nursing ; Electric countershock ; Pancreatitis ; Pancreatic diseases ; Anesthesia, general - prevention & control ; Emergency treatment ; Cardiopulmonary resuscitation ; Resuscitation - methods ; Heart diseases - complications ; Heart diseases - diagnosis ; Sleep disorders ; Sleep apnea syndromes ; Asperger Syndrome ; Child development disorders, prevasive ; Diagnostic imaging ; Autistic disorder - disgnosis ; Hydrocephalus - radiotherapy ; Hydrocephalus - diagnosis ; Brain diseases - etiology ; Nursing ; Respiratory system - prevention & control ; Cardiovascular system ; Nurse's role ; Patients ; Speech disorders ; Child ; Malocclusion ; Dentition ; Tooth diseases ; Orthodontics, corrective ; Aphasia ; Brain injuries ; Epilepsy ; Diagnostic imaging ; Cerebral angiography - methods ; Multidetector computed tomography - methods ; Motor activity ; Movement disorders ; Ichthyosis vulgaris - epidemiology ; Child care ; Andropause ; Climacteric ; Climacteric - complications ; Multiple sclerosis ; Optic nerve ; Optic nerve injuries - therpay ; Movement disorders ; Central nervous system ; Vertigo - diagnosis ; Stomach ulcer ; Stomach diseases ; Gastrointestinal diseases - diagnosis ; Digestive system diseases ; Infant ; Pregnant women ; Pregnancy - nursing ; Nutrition disorders ; Obstetric surgical procedures ; Obstetrics ; Back pain - diagnosis ; Magnetic resonance spectroscopy ; Magnetic resonance imaging ; Rheumatic diseases ; Knee joint ; Cataract ; Head and neck neoplasms ; Radiation, lonizing ; Fractures, bone
Charakt. formalna: Redaktor
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
6/52
Tytuł oryginału: Padaczka - zarys choroby w aspekcie epidemiologicznym, żywieniowym i społecznym.
Tytuł angielski: Epilepsy - the outline of the disease in the epidemiological, nutritional and social aspect.
Tytuł całości: W: Cywilizacja a zdrowie - przegląd zagadnień. Red. Paweł Kiciński, Beata A. Nowak.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017
Opis fizyczny: s. 157-168
p-ISBN: 978-83-65598-66-0

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,76
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Padaczka - epidemiologia ; Padaczka - etiopatogeneza ; Padaczka - klasyfikacja ; Fizjologia żywienia ; Stan odżywienia ; Jakość życia
Angielskie słowa kluczowe: Epilepsy ; Epilepsy - epidemiology ; Epilepsy - etiology ; Epilepsy - classification ; Nutritional physiological phenomena ; Nutritional status ; Quality of life
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
7/52
Tytuł oryginału: Wiedza służb mundurowych na temat podstawowych czynności ratunkowych.
Tytuł całości: W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 3. Praca zbior. pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2017
Opis fizyczny: s. 776-806
p-ISBN: 978-83-944852-5-2

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 1,64
Polskie słowa kluczowe: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ; Reanimacja ; Reanimacja - metody ; Pierwsza pomoc ; Defibrylatory ; Utrata przytomności ; Omdlenie ; Rany i urazy ; Krwotok ; Krwotok - leczenie ; Padaczka
Angielskie słowa kluczowe: Cardiopulmonary resuscitation ; Resuscitation ; Resuscitation - methods ; Frist Aid ; Defibrilators ; Unconsciousness ; Syncope ; Wounds and injuries ; Hemorrhage ; Hemorrhage - therpay ; Epilepsy
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
8/52
Tytuł oryginału: Zaburzenia mowy w zespole Landaua-Kleffnera.
Tytuł całości: W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 3. Praca zbiorowa. Red. Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2017
Opis fizyczny: s. 215-223
p-ISBN: 978-83-944852-5-2

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,55
Polskie słowa kluczowe: Afazja ; Dzieci ; Urazy mózgu ; Padaczka ; Angiografia mózgowa - metody ; Obrazowanie diagnostyczne ; Elektroencefalografia ; Diagnostyka neurologiczna
Angielskie słowa kluczowe: Aphasia ; Child ; Brain injuries ; Epilepsy ; Cerebral angiography - methods ; Diagnostic imaging ; Electroencephalography ; Diagnostic techniques, neurological
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
9/52
Tytuł oryginału: Klasyfikacja napadów padaczkowych.
Tytuł całości: W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 2. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu, 2016
Opis fizyczny: s. 62-72
p-ISBN: 978-83-940670-0-7

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,54
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Padaczka - powikłania ; Napady ; Objawy neurologiczne ; Stan padaczkowy ; Padaczka odruchowa
Angielskie słowa kluczowe: Epilepsy ; Epilepsy - complications ; Seizures ; Neurologic manifestations ; Stan petit mal ; Epilepsy, reflex
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
10/52
Tytuł oryginału: Metody diagnozowania i leczenia padaczki.
Tytuł całości: W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 2. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu, 2016
Opis fizyczny: s. 73-84
p-ISBN: 978-83-940670-0-7

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,62
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Padaczka - diagnostyka ; Napady ; Urazy czaszkowo-mózgowe ; Tomografia komputerowa wielorzędowa - metody ; Obrazowanie rezonansem magnetycznym - metody ; Obrazowanie diagnostyczne - metody
Angielskie słowa kluczowe: Epilepsy ; Epilepsy - diagnosis ; Seizures ; Craniocerebral trauma ; Multidetector computed tomography - methods ; Magnetic resonance imaging - methods ; Diagnostic imaging - methods
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
11/52
Tytuł oryginału: Analiza przebiegu ciąży, porodu i połogu u pacjentek z rozpoznaną padaczką.
Tytuł całości: W: W drodze do brzegu życia. T. 11. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii R. Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny, 2013
Opis fizyczny: s. 1159-1173
p-ISBN: 978-83-89934-81-9

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 0,96
Polskie słowa kluczowe: Ciąża ; Ciąża - metabolizm ; Kobiety ciężarne ; Poród ; Relacje matczyno-płodowe ; Padaczka
Angielskie słowa kluczowe: Pregnancy ; Pregnancy - metabolism ; Pregnant women ; Parturition ; Maternal-fetal relations ; Epilepsy
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
12/52
Tytuł oryginału: W drodze do brzegu życia .T. 9
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Praca zbior. pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko.
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny, 2011
Opis fizyczny: 532 s.
p-ISBN: 978-83-89934-67-3

Afiliacja UMB
Liczba arkuszy: 33,92
Polskie słowa kluczowe: Ból ; Stres psychologiczny ; Nowotwory - pielęgniarstwo ; Hospicja ; Opieka hospicyjna ; Opieka paliatywna ; Opieka pielęgniarska ; Etyka w pielęgniarstwie ; Śmierć ; Postawa wobec śmierci ; Postawa wobec zdrowia ; Wolontariusze ; Opieka nad pacjentem ; Nowotwory płuc - pielęgniarstwo ; Odleżyna - pielęgniarstwo ; Oddychanie sztuczne ; Chłoniak ; Pielęgnacja skóry ; Mastektomia - psychologia ; Padaczka ; Bezdomni ; Kara śmierci ; Otyłość - powikłania ; Niepłodność ; Zapłodnienie in vitro ; Poronienie wywołane ; Poronienie wywołane - prawo ; Matki zastępcze ; Nowotwory jelita grubego - etiopatogeneza ; Czynniki ryzyka ; Choroba Parkinsona ; Jakość życia ; Porażenie mózgowe dziecięce - pielęgniarstwo ; Defibrylatory implantowane ; Przetoka jelitowa ; Przepuklina oponowo-rdzeniowa - powikłania ; Zapalenie wątroby typu C - etiopatogeneza ; Chirurgia plastyczna ; Wiedza o zdrowiu, postawy, praktyka ; Kwestionariusze ; Dzieci ; Studenci pielęgniarstwa ; Młodzież ; Osoby niepełnosprawne ; Studenci zawodów medycznych
Angielskie słowa kluczowe: Pain - psychology ; Stress, psychological ; Neoplasms - nursing ; Hospices ; Hospice care ; Palliative care ; Nursing care ; Ethics, nursing ; Death ; Attitude to death ; Attitude to health ; Volunteers ; Patient care ; Lung neoplasms - nursing ; Pressure ulcer - nursing ; Respiration, artificial ; Lymphoma ; Skin care ; Mastectomy - psychology ; Epilepsy ; Homeless persons ; Capital punishment ; Obesity - complications ; Infertility ; Fertilization in vitro ; Abortion, induced ; Abortion, induced - legislation & jurisprudence ; Surrogate mothers ; Colorectal neoplasms - etiology ; Risk factors ; Parkinson disease ; Quality of life ; Cerebral palsy - nursing ; Defibrillators,implantable ; Intestinal fistula ; Meningomyelocele - complications ; Hepatitis C - etiology ; Surgery, plastic ; Health knowledge, attitudes, practice ; Questionnaires ; Child ; Students, nursing ; Adolescent ; Disabled persons ; Students, health occupations
Charakt. formalna: Redaktor
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
13/52
Tytuł oryginału: Analiza ilościowa EEG w aspekcie zmienności sezonowej u pacjentów z przewlekłą padaczką.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2005 : T. 13 supl. 1, s. 64
Uwagi: XIX Konferencja Naukowa na temat padaczki Polskiego Towarzystwa Epileptologii, Warszawa, 19-21 maja 2005.
Polskie słowa kluczowe: Elektroencefalografia ; Padaczka ; Choroba przewlekła ; Młodzież ; Pory roku
Angielskie słowa kluczowe: Electroencephalography ; Epilepsy ; Chronic disease ; Adolescent ; Seasons
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
14/52
Tytuł oryginału: Charakterystyka padaczki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2004 : 12, s. 221-233
Polskie słowa kluczowe: Porażenie mózgowe dziecięce - powikłania ; Padaczka ; Padaczka - epidemiologia ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Cerebral palsy - complications ; Epilepsy ; Epilepsy - epidemiology ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
15/52
Tytuł oryginału: Wyniki badania jakości życia dzieci z padaczką.
Tytuł angielski: Results of the study of the quality of life in children with epilepsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2003 : 12, 23, s. 21-27
Polskie słowa kluczowe: Jakość życia ; Padaczka ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Quality of life ; Epilepsy ; Child
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
16/52
Tytuł oryginału: Analiza występowania i przebiegu padaczek u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Tytuł angielski: Analysis of the prevalence and characteristics of epilepsis in children with cerebral palsy.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 2002 : T. 10 supl. 1, s. 102-103
Uwagi: tekst równ w jęz. ang.
Uwagi: XVI Konferencja Naukowa na Temat Padaczki, Warszawa, 23-25 maja 2002

Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Porażenie mózgowe dziecięce
Angielskie słowa kluczowe: Epilepsy ; Cerebral palsy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
17/52
Tytuł oryginału: Heterotopie jako przyczyna lekoopornej padaczki.
Tytuł angielski: Heterotopies - a cause of intractable epilepsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2002 : Vol. 11, 21, s. 73-84
Polskie słowa kluczowe: Padaczka
Angielskie słowa kluczowe: Epilepsy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
18/52
Tytuł oryginału: Ocena porównawcza wpływu wigabatryny i karbamazepiny na zapis EEG u dzieci leczonych z powodu padaczki.
Tytuł całości: W: VI Dni Neurologii Dziecięcej "Stany naglące w neuropediatrii", Poznań, 11-12.10.2001. Poznań: Akademia Medyczna 2001
Opis fizyczny: s. 21-22
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Wigabatryna - stosowanie lecznicze ; Karbamazepina - stosowanie lecznicze ; Padaczka
Angielskie słowa kluczowe: Vigabatrin - therapeutic use ; Carbamazepine - therapeutic use ; Epilepsy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
19/52
Tytuł oryginału: Próba oceny sezonowości padaczki u dzieci i młodzieży z Kliniki Neurologii Dziecięcej AMB - doniesienie wstępne.
Tytuł całości: W: VI Dni Neurologii Dziecięcej "Stany naglące w neuropediatrii", Poznań, 11-12.10.2001. Poznań: Akademia Medyczna 2001
Opis fizyczny: s. 84-85
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka
Angielskie słowa kluczowe: Epilepsy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
20/52
Tytuł oryginału: Monitorowane leczenie padaczki u dzieci.
Tytuł całości: W: Postępy w Diagnostyce i Leczeniu Chorób Układu Nerwowego u Dzieci.Opracowanie zb. Lublin: Bifolium 2000 T. 2
Opis fizyczny: s. 34 - 44 tab. bibliogr. 41 poz.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka
Charakt. formalna: Polski rozdział
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
21/52
Tytuł oryginału: Dyskinezy napadowe a padaczka.
Tytuł angielski: Paroxysmal dyskinesis and epilepsy.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 33, 6, s. 1391-1401
Polskie słowa kluczowe: Zaburzenia ruchowe - etiopatogeneza ; Padaczka
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: Medline
22/52
Tytuł oryginału: Hormony a napady padaczkowe u dzieci i młodzieży.
Tytuł angielski: Hormones and epileptic seizures in children and adolescents
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1999 : Supl.do nr 6, s.162.
Uwagi: /Tekst równ.w jęz.ang./.
Uwagi: Materiały Naukowe XXVI Ogólnopolskiego Kongresu Pediatrów .Białystok-Mikołajki, 6-9.06.1999.

Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Hormony
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
23/52
Tytuł oryginału: Zastosowanie lamotriginy w monoterapii dzieci z nowo zdiagnozowaną padaczką częściową.
Tytuł angielski: Lamotrigine monotherapy in children with newly diagnosed partial epilepsy.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 1999 : Vol.7 Supl.1/99, s.58-59.
Uwagi: /Tekst równ.w jęz.ang./.
Uwagi: XIII Konferencja Naukowa na temat padaczki.Warszawa,27-29.V.1999.Warszawa:Fund.Epileptol.1999

Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwdrgawkowe ; Padaczka
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
24/52
Tytuł oryginału: Zastosowanie lamotriginy w monoterapii padaczki u dzieci.
Tytuł angielski: Lamotrigine monotherapy in children epilepsy.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1999 : Supl.do nr 6, s.419.
Uwagi: /Tekst równ.w jęz.ang./.
Uwagi: Materiały Naukowe XXVI Ogólnopolskiego Kongresu Pediatrów .Białystok-Mikołajki, 6-9.06.1999.

Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwdrgawkowe ; Padaczka
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
25/52
Tytuł oryginału: Zastosowanie wideometrii w diagnostyce stanów napadowych u dzieci.
Tytuł angielski: Video-EEG in the diagnosis of seizures in children.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1999 : Supl.do nr 6, s.420.
Uwagi: /Tekst równ.w jęz.ang./
Uwagi: Materiały Naukowe XXVI Ogólnopolskiego Kongresu Pediatrów.Mikołajki-Białystok,6-9 czerwca 1999.Streszczenia.Wrocław:Urban & Partner 1999

Polskie słowa kluczowe: Padaczka
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
26/52
Tytuł oryginału: Bariera krew-mózg w padaczce - aspekty kliniczne i transport leków.
Tytuł angielski: The blood-brain barrier - clinical aspects and drug transport.
Czasopismo: Nowa Klinika
Szczegóły: 1998 : 5, 9, s. 913-916
Polskie słowa kluczowe: Bariera krew-mózg ; Padaczka ; Środki przeciwdrgawkowe - farmakokinetyka
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
27/52
Tytuł oryginału: Evaluation of efficacy of piracetam in add-on treatment of partial epilepsy in children.
Tytuł całości: W: 3rd European Congress of Epileptology.Warsaw,Poland,May 24-28,1998.Ed.Jerzy Majkowski,Krzysztof Owczarek,Piotr Zwoliński.Bologna:Monduzzi Ed.1998
Opis fizyczny: s.427-431 tab.wykr.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Piracetam
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Inne bazy podające opis: WoS - Web of Science
28/52
Tytuł oryginału: Evaluation of efficacy piracetam in add-on treatment of partial epilepsy in children.
Czasopismo: Epilepsia, Philadelphia
Szczegóły: 1998 : Vol.39 Suppl.2, s.104.
Uwagi: Abstracts from the Third European Congress of Epileptology,Warsaw,Poland,May 24-28,1998.Ed.Jerzy Majkowski,Piotr Zwoliński,Robert S.Fisher.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Piracetam
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
29/52
Tytuł oryginału: Increased level of S-100 protein in serum confirms a possible dysfunction of the blood-brain barrier in severe epilepsy in children.
Czasopismo: Epilepsia, Philadelphia
Szczegóły: 1998 : Vol.39 Suppl.2, s.29.
Uwagi: Abstracts from the Third European Congress of Epileptology,Warsaw,Poland,May 24-28,1998.Ed.Jerzy Majkowski,Piotr Zwoliński,Robert S.Fisher.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Bariera krew-mózg ; Białka S100
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
30/52
Tytuł oryginału: Increased level of S-100 protein in serum confirms a possible dysfunction of the blood-brain barrier in severe epilepsy in children.
Tytuł całości: W: 3rd European Congress of Epileptology.Warsaw,Poland,May 24-28,1998.Ed.Jerzy Majkowski,Krzysztof Owczarek,Piotr Zwoliński.Bologna:Monduzzi Ed.1998
Opis fizyczny: s.171-175 tab. : bibliogr.13 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Bariera krew-mózg ; Białka S100
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Inne bazy podające opis: WoS - Web of Science
31/52
Tytuł oryginału: Ocena skuteczności piracetamu w terapii dodanej u dzieci z padaczką.
Tytuł całości: W: Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w padaczce. IV Dni Neurologii Dziecięcej.Wrocław,9-10.10.1998.Streszczenia.Wrocław: (B.n.)1998
Opis fizyczny: s. 56
Polskie słowa kluczowe: Piracetam ; Padaczka
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
32/52
Tytuł oryginału: Visual and brainstem auditory evoked potentials in children with epilepsy treated with lamotrigine and vigabatrin in monotherapy.
Czasopismo: Epilepsia, Philadelphia
Szczegóły: 1998 : Vol.39 Suppl.2, s.115.
Uwagi: Abstracts from the Third European Congress of Epileptology,Warsaw,Poland,May 24-28,1998.Ed.Jerzy Majkowski,Piotr Zwoliński,Robert S.Fisher.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
33/52
Tytuł oryginału: Visual and brainstem auditory evoked potentials in children with epilepsy treated with lamotrigine and vigabatrin in monotherapy.
Tytuł całości: W: 3rd European Congress of Epileptology.Warsaw,Poland,May 24-28,1998.Ed.Jerzy Majkowski,Krzysztof Owczarek,Piotr Zwoliński.Bologna:Monduzzi Ed.1998
Opis fizyczny: s.75-79 tab. : bibliogr.10 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Środki przeciwdrgawkowe
Charakt. formalna: Zagraniczny referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Inne bazy podające opis: WoS - Web of Science
34/52
Tytuł oryginału: Wpływ lamotriginy i wigabatryny na somatosensoryczne,wzrokowe i słuchowe potencjały wywołane u dzieci z padaczką.
Tytuł całości: W: Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w padaczce.IV Dni Neurologii Dziecięcej.Wrocław,9-10.10.1998.Streszczenia.Wrocław: (B.n.)1998
Opis fizyczny: s.73
Polskie słowa kluczowe: Potencjały wywołane ; Padaczka ; Środki przeciwdrgawkowe
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
35/52
Tytuł oryginału: Zastosowanie lamotriginy w monoterapii padaczki u dzieci.
Tytuł angielski: Lamotrigine monotherapy in children epilepsy.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.Padaczka ze szczególnym uwzględnieniem postaci lekoopornych.Poznań,5-6.XI.1998.
Opis fizyczny: s.35.
Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwdrgawkowe ; Padaczka
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
36/52
Tytuł oryginału: Leczenie protetyczne chorych na padaczkę.
Tytuł angielski: Prosthetic treatment of epileptic patients.
Czasopismo: Protetyka Stomatologiczna
Szczegóły: 1997 : 47, 1, s. 16-19
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Protezy zębowe
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
37/52
Tytuł oryginału: Morphological features of encephalopathy after chronic administration of the antiepileptic drug valproate to rats.A transmission electron microscopic study of capillaries in the cerebellar cortex.
Tytuł całości: W: Kwas walproinowy historia i współczesność.Białystok:Kl.Neurol.Dziec.AMB 1997
Opis fizyczny: s.249-261 il.bibliogr.54 poz.streszcz.sum.
Uwagi: Białost.Bibl.Padaczki.T.4.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Kwas walproinowy - stosowanie lecznicze ; Choroby mózgu - etiologia chemiczna ; Środki przeciwdrgawkowe
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
38/52
Tytuł oryginału: Zasady stosowania kwasu walproinowego w padaczce u dzieci.
Tytuł angielski: The use of sodium valproate in children with epilepsy.
Tytuł całości: W: Kwas walproinowy historia i współczesność.Białystok:Kl.Neurol.Dziec.AMB 1997
Opis fizyczny: s.115-128 bibliogr.47 poz.streszcz.sum.
Uwagi: Białost.Bibl.Padaczki.T.4.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Kwas walproinowy
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
39/52
Tytuł oryginału: Free radicals and antioxidants in the serum and saliva of epileptic patients with gingival hyperplasia.
Czasopismo: Epilepsia, Philadelphia
Szczegóły: 1996 : 37, suppl.4, s.77
Uwagi: Abstracts from the Second European Congress of Epileptology.The Hague,The Netherlands,September 1-5,1996
Polskie słowa kluczowe: Rodniki wolne ; Ślina ; Padaczka ; Rozrost dziąseł
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
40/52
Tytuł oryginału: Morphological features of encephalopathy after chronic administration of the antiepileptic drug valproate to rats.A transmission electron microscopic study of capillaries in the cerebellar cortex.
Czasopismo: Experimental and Toxicologic Pathology
Szczegóły: 1996 : Vol.48 nr 1, s.65-75 il.bibliogr.54 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Kwas walproinowy - stosowanie lecznicze ; Choroby mózgu - etiologia chemiczna ; Środki przeciwdrgawkowe
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.464
Inne bazy podające opis: Medline ; Current Contents - Life Sciences
DOI:
41/52
Tytuł oryginału: Przydatność oznaczania stężenia karbamazepiny w ślinie w monitorowaniu leczenia padaczki u dzieci.
Tytuł angielski: Application of saliva in monitoring of carbamazepine concentration in treatment of epilepsy in children.
Tytuł całości: W: Karbamazepina. Nowe formy, nowe zastosowania. Kom. red. Wojciech Sobaniec [et al.].
Adres wydawniczy: Białystok : Klinika Neurologii Dziecięcej Akademii Medycznej, 1996
Opis fizyczny: s. 19-25
Seria: Białostocka Biblioteka Padaczki, t. 1
Polskie słowa kluczowe: Karbamazepina - analiza ; Padaczka
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
42/52
Tytuł oryginału: Rola antagonistów wapnia w drgawkach eksperymentalnych i padaczce.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Kom.red.Wojciech Sobaniec,Eleonora Jankowicz,Wojciech Kułak.
Adres wydawniczy: Białystok : Kl.Neurol.Dziec.AMB, 1996
Opis fizyczny: 82 s.,wiele liczb.,il.
Uwagi: Białost.Bibl.Padaczki.T.2.
Polskie słowa kluczowe: Drgawki ; Padaczka
Charakt. formalna: Polska książka
Język publikacji: POL
43/52
Tytuł oryginału: Rola bariery krew-mózg w padaczce.
Tytuł angielski: The blood-brain barrier in epilepsy.
Czasopismo: Epileptologia
Szczegóły: 1996 : T. 4 nr 2, s. 119-132 wykr. bibliogr. 65 poz. abstr. streszcz.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Bariera krew-mózg ; Odporność ; Środki przeciwdrgawkowe - farmakologia ; Transport biologiczny
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
44/52
Tytuł oryginału: Stan jamy ustnej u chorych na padaczkę.
Tytuł angielski: Oral condition in epileptic patients.
Czasopismo: Protetyka Stomatologiczna
Szczegóły: 1996 : T.46 nr 5, s.289-292 tab.bibliogr.11 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Stan jamy ustnej ; Wskaźnik PUW
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
45/52
Tytuł oryginału: Chory na padaczkę w gabinecie stomatologicznym.
Tytuł angielski: Dental procedures in patients with epilepsy.
Czasopismo: Magazyn Stomatologiczny
Szczegóły: 1995 : R.5 nr 4, s.44-45 bibliogr.11 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Stomatologia ; Padaczka
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
46/52
Tytuł oryginału: Effects of valproate on peripheral nerves in experimental studies and in epileptic children.
Czasopismo: Epilepsia, Philadelphia
Szczegóły: 1995 : Vol.36 Suppl.3, s.68-69.
Uwagi: Abstracts from the 21st International Epilepsy Congress.Sydney,Australia,September 3-8,1995.Ed.Samuel F.Berkovic/i in./
Polskie słowa kluczowe: Kwas walproinowy ; Padaczka
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
47/52
Tytuł oryginału: Interaction of valproate with other antiepileptic drugs in children treated for epilepsy.
Czasopismo: Epilepsia, Philadelphia
Szczegóły: 1995 : Vol.36 Suppl.3, s.68.
Uwagi: Abstracts from the 21st International Epilepsy Congress.Sydney,Australia,September 3-8,1995.Ed.Samuel F.Berkovic/i in./
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Środki przeciwdrgawkowe ; Kwas walproinowy
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
48/52
Tytuł oryginału: Tezy pracy habilitacyjnej p.t. : "Walproinian sodu (VPA) w badaniach doświadczalnych i leczeniu padaczki u dzieci".
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 1995 : T.4 nr 7, s.130-133 bibliogr.10 poz.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Kwas walproinowy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
49/52
Tytuł oryginału: Effects of cinnarizine, a calcium channel blocker, on valproic acid concentration in epileptic children with epilepsy.
Czasopismo: Neurosciences
Szczegóły: 1994 : Vol.20 no 4, s.187-190 wykr.bibliogr.18 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Cinnaryzyna ; Środki blokujące kanał wapniowy ; Kwas walproinowy ; Padaczka
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.626
50/52
Tytuł oryginału: Clorazepate/Tranxene/Sanofi in treatment of childhood epilepsy.
Czasopismo: Epilepsia, New York
Szczegóły: 1993 : Vol.34 Suppl.2., s.7.
Uwagi: Abstracts from the 20th International Epilepsy Congress.Oslo,Norway,July 3-8,1993.Ed.Svein I.Johannessen/i in./.
Polskie słowa kluczowe: Clorazepate dipotassium ; Padaczka
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
51/52
Tytuł oryginału: Nimodipine in the treatment of intractable epilepsy in children.
Czasopismo: Neurosciences
Szczegóły: 1993 : Vol.19 no, s.101-106 tab.wykr.bibliogr.19 poz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Nimodypina
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.582
52/52
Tytuł oryginału: Procesy lipidowej peroksydacji w drgawkach eksperymentalnych i padaczce u dzieci.
Tytuł angielski: Lipid peroxidation in experimental seizures and childhood epilepsy.
Tytuł całości: W: IX Konferencja Naukowa na temat padaczki.Warszawa,13-15 V 1993.Streszczenia komunikatów./Warszawa/:Pol.Liga Przeciwpadaczkowa /1993/
Opis fizyczny: s.50.
Polskie słowa kluczowe: Drgawki ; Padaczka ; Peroksydacja lipidów
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB