logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: ULTRASONOGRAFIA DOPLEROWSKA PRZEZCZASZKOWA - METODY
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/24
Autorzy: Justyna Zińczuk [S.D.], Katarzyna Niewiarowska [S.D], M[ariusz] Gryko, Andrzej Kemona, Joanna Kiśluk, Anna Pryczynicz, Konrad Zaręba.
Tytuł oryginału: Actinomycosis of sigmoid colon imitating ovary's tumor.
Tytuł całości: W: Medical Problems 2012. X International Conference of Student Research Groups. Organized by students of Medical University of Warsaw, 13th-14th July 2012, Starogard Gdański. Abstract Book.
Opis fizyczny: s. 22
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
2/24
Autorzy: E[lżbieta] Tryniszewska, M[aciej] Kaczmarski, S[andra] Colombini-Hatch, G[enoveffa] Franchini.
Tytuł oryginału: Detection of human herpesvirus type 8 (HHV-8) in the central nervous system in patients from Poland.
Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
Szczegóły: 2006 : 60, suppl. 1, s. 166
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
3/24
Autorzy: J[olanta] Małyszko, J[acek] S[tanisław] Małyszko, K[rystyna] Pawlak, M[ichał] Myśliwiec.
Tytuł oryginału: Resistin, a new adipokine, is related to inflammation and renal function in kidney allograft recipients.
Czasopismo: Transplantation Proceedings
Szczegóły: 2006 : 38, s. 3434-3436
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.962
Punktacja MNiSW: 10.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents - Life Sciences ; Current Contents - Clinical Medicine
4/24
Autorzy: Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Katarzyna Krajewska, Wojciech Nyklewicz.
Tytuł oryginału: Agresja i przemoc w pracy pielęgniarki (doniesienie wstępne).
Tytuł angielski: Aggression and violence in work of nurse (preliminary report).
Czasopismo: Pielęgniarstwo XXI wieku
Szczegóły: 2005, 3, s. 153-155
Polskie słowa kluczowe: Pielęgniarki - psychologia ; Narażenie zawodowe ; Agresja ; Przemoc ; Kwestionariusze
Angielskie słowa kluczowe: Nurses - psychology ; Occupational exposure ; Aggression ; Violence ; Questionnaires
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
5/24
Autorzy: S[ławomir] Dobrzycki, P. Kralisz, K[onrad] Nowak, H[anna] Bachórzewska-Gajewska, E[wa] Sitniewska, W[acław] Kochman, B[ogusław] Poniatowski, W[łodzimierz] J[erzy] Musiał.
Tytuł oryginału: Transfer for primary PCI with GP IIb/IIIa inhibitor versus on-site thrombolysis in patients with acute myocardial infarction. One year follow-up of randomised open-label study.
Czasopismo: European Heart Journal
Szczegóły: 2005 : Vol. 26 (Abstr. Suppl.), s. 464
Polskie słowa kluczowe: Zawał serca - leczenie ; Plastyka naczyniowa transluminalna przezskórna wieńcowa ; Kompleks glikoproteidowy płytek krwi GPIIb-IIIa - antagoniści i inhibitory ; Kompleks glikoproteidowy płytek krwi GPIIb-IIIa - stosowanie lecznicze ; Leczenie trombolityczne ; Streptokinaza - stosowanie lecznicze ; Tyrozyna - pochodne ; Tyrozyna - stosowanie lecznicze ; Inhibitory agregacji płytek krwi - stosowanie lecznicze ; Transport pacjentów ; Transfer pacjentów ; Wynik leczenia ; Próby kliniczne randomizowane ; Badania typu follow-up
Angielskie słowa kluczowe: Myocardial infarction - therapy ; Angioplasty, transluminal, percutaneous coronary ; Platelet glycoprotein GPIIb-IIIa complex - antagonists & inhibitors ; Platelet glycoprotein GPIIb-IIIa complex - therapeutic use ; Thrombolytic therapy ; Streptokinase - therapeutic use ; Tyrosine - analogs & derivatives ; Tyrosine - therapeutic use ; Platelet aggregation inhibitors - therapeutic use ; Transportation of patients ; Patient transfer ; Treatment outcome ; Randomized controlled trials as topic ; Follow-up studies
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
6/24
Autorzy: Ireneusz M[irosław] Kowalski, Józef Szarek, Izabella Babińska, Joanna Wojtkiewicz, Anna Andrzejewska, Joanna Lipińska, Mariusz Majewski.
Tytuł oryginału: Ultrastructural features of supraspinal muscles in rabbits after long-term transcutaneous lateral electrical surface stimulation (LESS).
Czasopismo: Folia Histochemica et Cytobiologica
Szczegóły: 2005 : 43, 4, s. 243-247
Polskie słowa kluczowe: Leczenie elektrostymulacją - metody ; Elektrostymulacja - działanie szkodliwe ; Skolioza - leczenie ; Mięśnie szkieletowe - patomorfologia ; Włókna mięśniowe - ultrastruktura ; Króliki ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Electric stimulation therapy - methods ; Electric stimulation - adverse effects ; Scoliosis - therapy ; Muscle, skeletal - pathology ; Muscle fibers - ultrastructure ; Rabbits ; Animals
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.789
Punktacja MNiSW: 10.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline
7/24
Autorzy: Adam Hołownia, Jan J[ózef] Braszko.
Tytuł oryginału: Acetaminophen alters microsomal ryanodine Ca2+ channel in HepG2 cells overexpressing CYP2E1.
Czasopismo: Biochemical Pharmacology
Szczegóły: 2004 : 68, 3, s. 513-521
Polskie słowa kluczowe: Acetaminofen - farmakologia ; Mikrosomy wątroby - wpływ środków chemicznych ; Mikrosomy wątroby - metabolizm ; Cytochrom P-450 CYP2E1 - metabolizm ; Kanały wapniowe - metabolizm ; Hodowle komórek nowotworowych
Angielskie słowa kluczowe: Acetaminophen - pharmacology ; Microsomes, liver - drug effects ; Microsomes, liver - metabolism ; Cytochrome P-450 CYP2E1 - metabolism ; Calcium channels - metabolism ; Ryanodine receptor calcium release channel - metabolism ; Tumor cells, cultured
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.436
Punktacja MNiSW: 13.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline ; Current Contents - Life Sciences
8/24
Autorzy: K[atarzyna] Muszyńska-Rosłan, A[nna] Galicka, M. Sawicka, M[aryna] Krawczuk-Rybak, S[ławomir] Wołczyński.
Tytuł oryginału: Association of collagen Type I alpha1 gene polymorphism with bone density in survivors of childhood cancer - preliminary report.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 2004 : Vol. 49 suppl.1, Proceedings of 40th Symposium of the Polish Histochemical and Cytochemical Society, Bialystok Poland, 16-18 September 2004, s. 46-48 tab. bibliogr. 9 poz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: Kolagen typu I - genetyka ; Polimorfizm genetyczny ; Gęstość kości ; Osteoporoza ; Nowotwory - patofizjologia ; Nowotwory - genetyka ; Genotyp ; Czas wolny od objawów choroby ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Collagen type I - genetics ; Polymorphism, genetic ; Bone density ; Osteoporosis ; Neoplasms - physiopathology ; Neoplasms - genetics ; Genotype ; Disease-free survival ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: ENG
Inne bazy podające opis: Medline
9/24
Autorzy: B[eata] Cudowska, M[aciej] Kaczmarski.
Tytuł oryginału: Diagnostic value of birch recombinant allergens (rBet v 1, profilin rBet v 2) in children with pollen-related food allergy.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
Szczegóły: 2004 : 49, s. 111-115
Polskie słowa kluczowe: Nadwrażliwość pokarmowa - diagnostyka ; Nadwrażliwość pokarmowa - immunologia ; Alergeny - stosowanie diagnostyczne ; Białka kurczliwe - stosowanie diagnostyczne ; Białka mikrofilamentów - stosowanie diagnostyczne ; Białka roślinne - stosowanie diagnostyczne ; Pyłek ; Brzoza - immunologia ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Food hypersensitivity - diagnosis ; Food hypersensitivity - immunology ; Allergens - diagnostic use ; Contractile proteins - diagnostic use ; Microfilament proteins - diagnostic use ; Plant proteins - diagnostic use ; Pollen ; Betula - immunology ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
10/24
Autorzy: Matylda Sierakowska, Otylia Kowal-Bielecka, Jacek Kita, Joanna Rojewska, Andrzej Lewszuk, Jerzy Walecki, Stanisław Sierakowski, Elżbieta Krajewska-Kułak.
Tytuł oryginału: Dolegliwości ze strony układu oddechowego, zgłaszane przez pacjentów z twardziną układową w świetle wybranych badań diagnostycznych.
Tytuł całości: W: Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo - Szkoleniowe na temat "Powikłania płucne w chorobach reumatycznych". Białowieża, 7 - 10 października 2004. Materiały Sympozjum.
Opis fizyczny: s. 73-74
Polskie słowa kluczowe: Twardzina układowa - powikłania ; Objawy ze strony układu oddechowego ; Diagnostyka chorób układu oddechowego
Angielskie słowa kluczowe: Scleroderma, systemic - complications ; Signs and symptoms, respiratory ; Diagnostic techniques, respiratory system
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
11/24
Autorzy: Jacek Dadan, Hady Razak Hady, Ammar Kilarji, Robert Zbucki, Jerzy Ładny, Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Przydatność biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej w przedoperacyjnej diagnostyce wola.
Tytuł całości: W: 61 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 17-20.09.2003.
Opis fizyczny: s. 81-82
Polskie słowa kluczowe: Choroby tarczycy - diagnostyka ; Biopsja cienkoigłowa
Angielskie słowa kluczowe: Thyroid diseases - diagnosis ; Biopsy, fine-needle
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
12/24
Autorzy: Michał Myśliwiec, Szymon Brzósko.
Tytuł oryginału: Statin therapy - more than lipid - lowering effect.
Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine
Szczegóły: 2003 : 12, 2, s. 185-190
Polskie słowa kluczowe: Miażdżyca ; Inhibitory reduktaz hydroksymetyloglutarylo-CoA - stosowanie lecznicze
Angielskie słowa kluczowe: Atherosclerosis ; Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors - therapeutic use
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
13/24
Autorzy: Jan Skowroński.
Tytuł oryginału: Uszkodzenia barku i kończyny górnej.
Tytuł całości: W: Podstawy chirurgii. Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. T. 1. Pod red. Jacka Szmidta oraz Zbigniewa Grucy, Marka Krawczyka, Jarosława Kużdżała, Pawła Lampego i Jerzego Polańskiego.
Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2003.
Opis fizyczny: s. 682-699
Polskie słowa kluczowe: Urazy kończyn górnych
Angielskie słowa kluczowe: Arm injuries
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
14/24
Autorzy: B[arbara] Południewska, M[arek] Rogowski, L[ech] Chyczewski, J[olanta] Soroczyńska, B[ogdan] Łazarczyk.
Tytuł oryginału: Przyczynek do patogenezy polipów nosa - rola CD4 i IL5.
Tytuł angielski: CD4 and IL5 - their role in etiopathology of nasal polyps.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Białystok-Mikołajki, 13-16 czerwca 2002.
Opis fizyczny: s. 174
Polskie słowa kluczowe: Polipy nosa - immunologia ; Polipy nosa - patofizjologia ; Interleukina 5 ; Antygeny CD4
Angielskie słowa kluczowe: Nasal polyps - immunology ; Nasal polyps - physiopathology ; Interleukin-5 ; Antigens, CD4
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
15/24
Autorzy: P[iotr] Lewczuk, A.L. Siren, W[ojciech] Sobaniec, H. Ehrenreich.
Tytuł oryginału: Przeżywalność neuronów hipokampa w hodowli w warunkach hipoksji : efekt erytropoetyny.
Tytuł całości: W: VI Dni Neurologii Dziecięcej "Stany naglące w neuropediatrii", Poznań, 11-12.10.2001. Poznań: Akademia Medyczna 2001
Opis fizyczny: s. 33-34
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Niedotlenienie ; Erytropoetyna ; Neurony ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Anoxia ; Erythropoietin ; Neurons ; Animals
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
16/24
Autorzy: J[arosław] Krejza.
Tytuł oryginału: Transcranial colour Doppler ultrasonography.
Czasopismo: Rivista di Neuroradiologia
Szczegóły: 2001 : 14, 3, s. 309-319
Polskie słowa kluczowe: Ultrasonografia doplerowska kolorowa - metody ; Ultrasonografia doplerowska przezczaszkowa - metody
Angielskie słowa kluczowe: Ultrasonography, Doppler, color - methods ; Ultrasonography, Doppler, transcranial - methods
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.128
Punktacja MNiSW: 7.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska
17/24
Autorzy: I[wona] Flisiak, B[ożena] Chodynicka, P[iotr] Porębski.
Tytuł oryginału: Transformujący czynnik wzrostu beta1 w osoczu i zmienionej skórze chorych na łuszczycę - badania wstępne.
Tytuł angielski: Transforming growth factor beta1 in plasma and skin lesions of patients with psoriasis - preliminary results.
Czasopismo: Dermatologia Kliniczna i Zabiegowa
Szczegóły: 2001 : T. 3 supl. 1, s. 172
Uwagi: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Wrocław 21-24.06.2001.
Polskie słowa kluczowe: Czynnik wzrostu transformujący beta ; Łuszczyca
Angielskie słowa kluczowe: Transforming growth factor beta ; Psoriasis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
18/24
Autorzy: E[lżbieta] Jarocka-Cyrta, M[irosława] Uścinowicz, M[aciej] Kaczmarski.
Tytuł oryginału: Abnormal gastric myoelectrical activity in children with functional constipation.
Czasopismo: Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
Szczegóły: 2000 : 31, suppl.2, s.96
Uwagi: World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. Boston,Massachusetts, August 5-9 2000. Abstracts.
Polskie słowa kluczowe: Zaparcie ; Układ trawienny
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
19/24
Autorzy: Jarosław Krejza.
Tytuł oryginału: Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska.
Tytuł całości: W: Neuroradiologia. Pod red. Jerzego Waleckiego, Warszawa: Wydaw. Upowszechnianie Nauki- Oświata"UN-O" 2000
Opis fizyczny: s. 63-80 il. tab. wykr. bibliogr. 36 poz.
Polskie słowa kluczowe: Ultrasonografia doplerowska kolorowa - metody ; Ultrasonografia doplerowska przezczaszkowa - metody
Angielskie słowa kluczowe: Ultrasonography, Doppler, color - methods ; Ultrasonography, Doppler, transcranial - methods
Charakt. formalna: Polski rozdział
Język publikacji: POL
20/24
Autorzy: Jerzy Polaków, Jerzy Robert Ładny, Jacek Janica, Abdulwahed Al-Athaiki, Bożena Świątek.
Tytuł oryginału: Przezskórna biopsja guzów wątroby pod kontrolą trójwymiarowej ultrasonografii.
Czasopismo: Biuletyn Suwalskie Towarzystwo Ginekologiczne im. prof. Stefana Soszki
Szczegóły: 2000 : R. 9 nr 35, s. 15-34 il. bibliogr. 11 poz.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory wątroby - ultrasonografia ; Ultrasonografia doplerowska kolorowa ; Biopsja
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
21/24
Autorzy: Ireneusz Rzewnicki, Jarosław Łuczaj, Ewa Olszewska.
Tytuł oryginału: Przyczyny opóźnień w leczeniu raka krtani w regionie północno-wschodnim Polski w latach 1986-1999.
Tytuł całości: W: Międzynarodowe Sympozjum, "Stan obecny i przyszłość onkologii w otolaryngologii", Poznań, 22-24 czerwca 2000. Streszczenia.
Opis fizyczny: s. abstr. nr P113
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory krtani - leczenie ; Nowotwory części krtaniowej gardła - leczenie ; Otorynolaryngologia - statystyka i dane liczbowe ; Czynniki czasu
Angielskie słowa kluczowe: Laryngeal neoplasms - therapy ; Hypopharyngeal neoplasms - therapy ; Otolaryngology - statistics & numerical data ; Time factors
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
22/24
Autorzy: J[arosław] Krejza, Z[enon] Mariak, R.J. Bert.
Tytuł oryginału: Transcranial colour Doppler sonography in emergency management of intracerebral haemorrhage caused by an arteriovenous malformation : case report.
Czasopismo: Neuroradiology
Szczegóły: 2000 : 42, 12, s. 900-904
Polskie słowa kluczowe: Wady rozwojowe naczyń krwionośnych - ultrasonografia ; Wady rozwojowe naczyń krwionośnych - powikłania ; Tętnice mózgu - wady rozwojowe ; Krwotoki śródczaszkowe - ultrasonografia ; Ultrasonografia doplerowska kolorowa - metody ; Ultrasonografia doplerowska przezczaszkowa - metody
Angielskie słowa kluczowe: Arteriovenous malformations - ultrasonography ; Arteriovenous malformations - complications ; Cerebral arteries - ultrasonography ; Intracranial hemorrhages - ultrasonography ; Ultrasonography, Doppler, color - methods ; Ultrasonography, Doppler, transcranial - methods
Charakt. formalna: Zagraniczny artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.997
Punktacja MNiSW: 8.000
Inne bazy podające opis: Current Contents - Life Sciences ; Current Contents - Clinical Medicine ; Medline
23/24
Autorzy: Robert Flisiak, Alicja Wiercińska-Drapało, Ewa Tynecka.
Tytuł oryginału: Transformujący czynnik wzrostu beta w patogenezie chorób wątroby.
Tytuł angielski: Transforming growth factor beta (TGF-beta) in the pathogenesis of liver diseases.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 2000 : T. 53, 9-10, s. 530-537
Polskie słowa kluczowe: Choroby wątroby - etiopatogeneza ; Choroby wątroby - diagnostyka ; Choroby wątroby - metabolizm ; Czynnik wzrostu transformujący beta - analiza ; Czynnik wzrostu transformujący beta - metabolizm
Angielskie słowa kluczowe: Liver diseases - etiology ; Liver diseases - diagnosis ; Liver diseases - metabolism ; Transforming growth factor beta - analysis ; Transforming growth factor beta - metabolism
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Medline
24/24
Autorzy: J[arosław] Krejza, J[erzy] Walecki, Z[enon] Mariak, P[iotr] Szydlik, J[anusz] Lewko.
Tytuł oryginału: Transcranial color-coded sonography in evaluation of patients with traumatic subarachnoid hemorrhage.
Czasopismo: Neuroradiology
Szczegóły: 1998 : Vol. 40 Suppl.1, s. S57-58
Uwagi: XXIV Congress European Society of Neuroradiology. Lisbon, Portugal, 23-26 September 1998. Final programme and abstracts. /Berlin: Springer/ 1998.
Polskie słowa kluczowe: Ultrasonografia doplerowska kolorowa ; Ultrasonografia doplerowska przezczaszkowa ; Krwotok podpajęczynówkowy urazowy - ultrasonografia
Angielskie słowa kluczowe: Ultrasonography, Doppler, color ; Ultrasonography, Doppler, transcranial ; Subarachnoid hemorrhage, traumatic - ultrasonography
Charakt. formalna: Zagraniczne streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB