logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: AKTUALNOŚCI NEUROLOGICZNE
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/28
Tytuł oryginału: Fifteen-year experience with natalizumab in the treatment of multiple sclerosis - a description of 15 clinical cases.
Tytuł angielski: 15 lat stosowania natalizumabu w terapii stwardnienia rozsianego - opis 15 przypadków klinicznych.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2022 : 22, 1, s. 39-59
Uwagi: 2022 Journal Impact Factor <0,1.
e-ISSN: 1641-9227

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.100
Punktacja MNiSW: 20.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; WoS - Web of Science
Adres url:
DOI:
2/28
Tytuł oryginału: Flammer syndrome - characteristics and prevalence among multiple sclerosis patients.
Tytuł angielski: Zespół Flammera - charakterystyka i występowanie wśród pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2022 : 22, 2, s. 99-104
Uwagi: 2022 Journal Impact Factor <0,1.
e-ISSN: 1641-9227

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.100
Punktacja MNiSW: 20.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska
DOI:
3/28
Tytuł oryginału: Manual therapy improves symptom severity and disability in patients with carpal tunnel syndrome.
Tytuł angielski: Terapia manualna zmniejsza intensywność objawów i poziom niepełnosprawności u pacjentów z zespołem cieśni nadgarstka.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2022 : 22, 2, s. 80-85
Uwagi: 2022 Journal Impact Factor <0,1.
e-ISSN: 1641-9227

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.100
Punktacja MNiSW: 20.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska
Adres url:
DOI:
4/28
Tytuł oryginału: The first Polish experiences with SC natalizumab.
Tytuł angielski: Pierwsze polskie doświadczenia ze stosowaniem natalizumabu s.c.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2022 : 22, 4, s. 192-201
Uwagi: 2022 Journal Impact Factor <0,1.
e-ISSN: 1641-9227

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.100
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:
5/28
Tytuł oryginału: Ischaemic stroke caused by spontaneous unilateral carotid artery dissection in patient with connective tissue disorder.
Tytuł angielski: Udar niedokrwienny mózgu spowodowany samoistnym jednostronnym rozwarstwieniem tętnicy szyjnej u pacjentki z chorobą tkanki łączne.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2021 : 21, 1, s. 41-46
p-ISSN: 1641-9227
e-ISSN: 2451-0696

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:
6/28
Tytuł oryginału: The multiple sclerosis patient's journey in Poland - current diagnosis.
Tytuł angielski: Ścieżka opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym w Polsce - aktualna diagnoza.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2021 : 21, 1, s. 9-23
p-ISSN: 1641-9227
e-ISSN: 2451-0696

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:
7/28
Tytuł oryginału: The multiple sclerosis patients journey model in Poland - future tasks.
Tytuł angielski: Modelowa ścieżka opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym w Polsce - zadania na przyszłość.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2021 : 21, 2, s. 76-85
p-ISSN: 1641-9227
e-ISSN: 2451-0696

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:
8/28
Tytuł oryginału: Body mass index, waist-to-hip ratio, and body surface area in patients with acute ischaemic stroke in north-eastern Poland.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2020 : 20, 3, s. 103-108
p-ISSN: 1641-9227
e-ISSN: 2451-0696

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:
9/28
Tytuł oryginału: The relationship between smoking and disease activity in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis on immunomodulatory therapy.
Tytuł angielski: Związek między paleniem tytoniu a aktywnością choroby u pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego w trakcie leczenia immunomodulacyjnego.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2020 : 20, 1, s. 9-13
p-ISSN: 1641-9227
e-ISSN: 2451-0696

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska
Adres url:
DOI:
10/28
Tytuł oryginału: Multiple sclerosis and syringomyelia - a case report = Stwardnienie rozsiane i syringomielia - opis przypadku.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2019 : 19, 1, s. 45-48
p-ISSN: 1641-9227

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:
11/28
Tytuł oryginału: An outbreak of aseptic meningitis in Podlaskie Voivodeship in 2014 = Ognisko epidemiczne zachorowań na aseptyczne zapalenie opon mózgowych w województwie podlaskim w 2014 roku.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2016 : 16, 4, s. 212-217
p-ISSN: 1641-9227

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS ; WoS - Web of Science
12/28
Tytuł oryginału: MMP-2 and MMP-9 as prognostic factors in ischaemic stroke = MMP-2 i MMP-9 jako czynniki prognostyczne w udarze niedokrwiennym mózgu.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2016 : 16, 3, s. 125-130
p-ISSN: 1641-9227

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS ; WoS - Web of Science
DOI:
13/28
Tytuł oryginału: Ocena wpływu czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych na śmiertelność w udarze mózgu.
Tytuł angielski: Assessment ot the effect of cardivascular risk factors on mortality in stroke.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2013 : 13, 1, s. 62-67
p-ISSN: 1641-9227

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
Adres url:
14/28
Tytuł oryginału: Charakterystyka etiologiczna udarów mózgu leczonych w Klinice Neurologii UM w Białymstoku z analizą czynników ryzyka .
Tytuł angielski: Etiology and risk factors of stroke attack in patients treated in the Department of Neurology Medical University in Bialystok.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2010 : 10, 1, s. 26-30
p-ISSN: 1641-9227

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
15/28
Tytuł oryginału: Przemijający deficyt neurologiczny spowodowany neurotoksycznym dzialaniem środka kontrastowego użytego do zabiegu koronografii.
Tytuł angielski: Transient neurological deficit due to neuroxicity of contrast medium used for coronary angiography.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2010 : 10, 3, s. 172-175
p-ISSN: 1641-9227

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
16/28
Tytuł oryginału: Współwystępowanie nerwiakowłókniakowatości typu 1. i glejaka skrzyżowania nerwów wzrokowych - opis przypadku.
Tytuł angielski: Coexistence of neurofibromatosis type 1 and optic chiasm glioma - case report.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2010 : 10, 1, s. 55-59
p-ISSN: 1641-9227

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
17/28
Tytuł oryginału: Zaburzenia poznawczo-behawioralne po zatruciu tlenkiem węgla - opis przypadku.
Tytuł angielski: Cognitive and behavioural disorders after carbon monoxide intoxication - case report.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2007 : 7 (4), s. 254-258
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
18/28
Tytuł oryginału: Zespół połowiczego zaniedbywania jamy ustnej.
Tytuł angielski: Buccal cavity hemineglect syndrome.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2007 : 7 (4), s. 277-281
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
19/28
Tytuł oryginału: Percepcyjny wariant zespołu zaniedbywania jednostronnego w następstwie udaru niedokrwiennego mózgu - opis przypadku.
Tytuł angielski: Perceptive variant of the unilateral neglect syndrome as a consequence of brain infarct - case report.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2006 : 6 (3), s. 175-180
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
20/28
Tytuł oryginału: Wpływ interferonu beta-1b na uczenie się niewerbalne i ciągłość uwagi u chorych na stwardnienie rozsiane.
Tytuł angielski: Effect of interferon beta-1b on the nonverbal learning and sustained attention in patients with multiple sclerosis.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2005 : 4, 5, s. 265-270
Polskie słowa kluczowe: Stwardnienie rozsiane - farmakoterapia ; Stwardnienie rozsiane - psychologia ; Interferon beta - stosowanie lecznicze ; Uczenie się - wpływ środków chemicznych ; Uwaga - wpływ środków chemicznych
Angielskie słowa kluczowe: Multiple sclerosis - drug therapy ; Multiple sclerosis - psychology ; Interferon beta - therapeutic use ; Learning - drug effects ; Attention - drug effects
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 2.000
21/28
Tytuł oryginału: Pierwotny nieziarniczy chłoniak ośrodkowego układu nerwowego
Tytuł angielski: Primary non-Hodgkin lymphoma of the central nervous system
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2004 : 4, 3(04), s.212-219
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
22/28
Tytuł oryginału: Połączenia międzykomórkowe typu gap w fizjologii i patologii ośrodkowego układu nerwowego.
Tytuł angielski: The role of intercellular gap junctions in physiology and pathology of central nervous system.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2004 : 4, 1, s. 60-64
Polskie słowa kluczowe: Złącza szczelinowe - fizjologia ; Złącza szczelinowe - metabolizm ; Koneksyny - fizjologia ; Koneksyny - metabolizm ; Układ nerwowy ośrodkowy - fizjologia ; Choroby układu nerwowego ośrodkowego - patofizjologia ; Choroby układu nerwowego ośrodkowego - patomorfologia
Angielskie słowa kluczowe: Gap junctions - physiology ; Gap junctions - metabolism ; Connexins - physiology ; Connexins - metabolism ; Central nervous system - physiology ; Central nervous system diseases - physiopathology ; Central nervous system diseases - pathology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
23/28
Tytuł oryginału: Zespół sztywności uogólnionej.
Tytuł angielski: The stiff man syndrome.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2004 : 4, 1, s. 56-59
Polskie słowa kluczowe: Zespół stężałego człowieka - diagnostyka ; Zespół stężałego człowieka - etiopatogeneza ; Zespół stężałego człowieka - leczenie ; Choroby układu nerwowego ośrodkowego
Angielskie słowa kluczowe: Stiff-Person syndrome - diagnosis ; Stiff-Person syndrome - etiology ; Stiff-Person syndrome - therapy ; Central nervous system diseases
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
24/28
Tytuł oryginału: Dysplazja włóknisto-mięśniowa tętnic - przyczyna udarów u osób młodych.
Tytuł angielski: Fibromuscular dysplasia - a cause of cerebrovascular strokes in young people.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2003 : 3, 3, s. 228-231
Polskie słowa kluczowe: Dysplazja włóknisto-mięśniowa ; Choroby naczyń mózgu ; Angiografia mózgowa
Angielskie słowa kluczowe: Fibromuscular dysplasia ; Cerebrovascular disorders ; Angiography
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
25/28
Tytuł oryginału: Hemosyderoza powierzchowna ośrodkowego układu nerwowego.
Tytuł angielski: Superficial hemosiderosis of the central nervous system.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2001 : 1, 3, s. 284-288
Polskie słowa kluczowe: Hemosyderoza ; Objawy neurologiczne
Angielskie słowa kluczowe: Hemosiderosis ; Neurologic manifestations
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
26/28
Tytuł oryginału: Neuroplastyczność - współczesne koncepcje i czynniki modulujące.
Tytuł angielski: Neural plasticity - modern concepts and modulating factors.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2001 : Vol. 1, 2, s. 139 -145 .
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
27/28
Tytuł oryginału: Neuroplastyczność - współczesne koncepcje i czynniki modulujące.
Tytuł angielski: Neural plasticity - modern concepts and modulating factors.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2001 : Vol.1 nr 2, s. 97
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
28/28
Tytuł oryginału: Rekomendacje diagnostyczne Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej : Elektromiografia, potencjały wywołane, elektroencefalografia.
Czasopismo: Aktualności Neurologiczne
Szczegóły: 2001 : Vol. 1 nr 2, s. 103 - 118
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB