logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: ANESTEZJOLOGIA I RATOWNICTWO
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/15
Tytuł oryginału: Comparison of direct laryngoscopy with videoloaryngoscopy for endotracheal intubation performed by last year medical students - a pilot data.
Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
Szczegóły: 2018 : 12, s. 237-241
p-ISSN: 1898-0732

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
2/15
Tytuł oryginału: Comparison of Macintosh and Intubrite laryngoscopes for endotracheal intubation during cardiopulmonary resuscitation. A prospective, randomized, crossover simulation study.
Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
Szczegóły: 2018 : 12, s. 117-124
p-ISSN: 1898-0732

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
3/15
Tytuł oryginału: Odpowiedzialnośc karna za błąd w sztuce lekarskiej.
Tytuł angielski: Criminal responsibility for medical malpractice.
Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
Szczegóły: 2018 : 12, s. 224-228
p-ISSN: 1898-0732

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
4/15
Tytuł oryginału: Stany nagłe w cukrzycy - postępowanie przedszpitalne.
Tytuł angielski: Emergency medical conditions in diabetes - prehospital procedure.
Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
Szczegóły: 2018 : 12, s. 153-160
p-ISSN: 1898-0732

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
5/15
Tytuł oryginału: The final battle. What more can we do to be victorious with cardiac arrest? Preliminary data.
Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
Szczegóły: 2018 : 12, s. 111-116
p-ISSN: 1898-0732

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
6/15
Tytuł oryginału: Zakażenia szpitalne w aspekcie prawnym.
Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
Szczegóły: 2018 : 12, s. 353-356
p-ISSN: 1898-0732

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
7/15
Tytuł oryginału: Comparison of two techniques of cardiopulmonary resuscitation performed by nurses. Randomized, cross-over, simulation study = Porównanie dwóch technik resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez pielęgniarki. Badanie randomizowane, krzyżowe, symulacyjne.
Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
Szczegóły: 2017 : 11, s. 368-373
p-ISSN: 1898-0732

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
8/15
Tytuł oryginału: Influence of CPR feedback device on chest compression quality. Pilot study = Wpływ zastosowania asystenta resuscytacji na jakość uciskania klatki piersiowej. Badanie pilotażowe.
Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
Szczegóły: 2017 : 11, s. 363-367
p-ISSN: 1898-0732

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
9/15
Tytuł oryginału: Ocena zachowań bólowych pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych.
Tytuł angielski: Behavioral assessment of pain after cardiac surgery patients.
Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
Szczegóły: 2017 : 11, 2, s. 138-151
p-ISSN: 1898-0732

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
10/15
Tytuł oryginału: Przedszpitalna farmakoterapia ostrych zespołów wieńcowych porównanie najnowszych zaleceń Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (z marca 2017 r.) i wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (z października 2015 r.)
Tytuł angielski: Prehospital farmacology of acute coronary syndromes. Comparsion of Polish Society of Cardiology Guidelines 2017 and European Resuscitation Council Guidelines 2015.
Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
Szczegóły: 2017 : 11, s. 457-464
p-ISSN: 1898-0732

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
11/15
Tytuł oryginału: Should basic emergency medical teams be dispatched more often than specialized emergency medical teams to patients with impaired ventilation and suspected bronchial asthma?
Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
Szczegóły: 2017 : 11, s. 247-255
p-ISSN: 1898-0732

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
12/15
Tytuł oryginału: Stabilność hemodynamiczna podczas intubacji dotchawicznej bez zastosowania środków zwiotczających mięśnie szkieletowe.
Tytuł angielski: Haemodynamic response to tracheal intubation without neuromuscular blocking agents.
Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
Szczegóły: 2017 : 11, s. 256-263
p-ISSN: 1898-0732

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
13/15
Tytuł oryginału: Stan wyższej konieczności w zawodzie ratownika medycznego.
Tytuł angielski: The state of necessity in paramedic profession.
Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
Szczegóły: 2017 : 11, s. 5-10
p-ISSN: 1898-0732

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
14/15
Tytuł oryginału: Wiedza i postawy ratowników medycznych wobec uzyskiwania dostępów doszpikowych u pacjentów pediatrycznych: badanie pilotażowe.
Tytuł angielski: Knowledge and attitudes of paramedics with reference to obtaining intraosseous access in pediatric patients: a pilot study.
Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
Szczegóły: 2017 : 11, s. 5-10
p-ISSN: 1898-0732

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
15/15
Tytuł oryginału: Jednoczasowa rozdzielna wentylacja płuc dodatnim przerywanym ciśnieniem oraz wysokoczęstoliwością wentylacją dyszową w trakcie torakotomii z wycięciem klinowym segmentu płuca - opis przypadku.
Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
Szczegóły: 2011 : 5, s. 52-55
p-ISSN: 1898-0732

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB