logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: ANNALES ACADEMIAE MEDICAE SILESIENSIS
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/31
Autorzy: Eryk Latoch, Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Anna Pazik, Milena Osińska, Anna Panasiuk, Małgorzata Sawicka-Żukowska, Maryna Krawczuk-Rybak.
Tytuł oryginału: Zaopatrzenie organizmu w witaminę D u pacjentów po zakończonym w dzieciństwie leczeniu przeciwnowotworowym.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2017 : 71, Supl. 1, s. 28
p-ISSN: 0208-5607
e-ISSN: 1734-025X

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
2/31
Autorzy: Eryk Latoch [S.D.], Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Anna Pazik, Milena Osińska, Anna Panasiuk, Małgorzata Sawicka-Żukowska, Maryna Krawczuk-Rybak.
Tytuł oryginału: Niedobory witaminy D wśród pacjentów po zakończonym w dzieciństwie leczeniu przeciwnowotworowym.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2016 : 70, supl.1, s. 147
Uwagi: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Katowice, 2-4 czerwca 2016 r.
Konferencja/zjazd: : Katowice, 2-4 czerwca 2016 r.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
3/31
Autorzy: Małgorzata Sawicka-Żukowska, Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Anna Panasiuk, Eryk Latoch [S.D.], Agnieszka Paszkowska, Barbara Musiałowska, Katarzyna Janczewska, Karolina Dąbrowska, Maryna Krawczuk-Rybak.
Tytuł oryginału: Skuteczność doustnego leczenia chelatującego lekiem deferazyroks - doświadczenia Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Białymstoku.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2016 : 70, supl.1, s. 168
Uwagi: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Konferencja/zjazd: : Katowice, 2-4 czerwca 2016 r.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
4/31
Autorzy: Mariola Subocz, Bożena Popławska, Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski.
Tytuł oryginału: Pochodne platyny w chemioterapii chorób nowotworowych
Tytuł angielski: Platinium coordination complexes in cancer chemotherapy.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2011 : 65, 4, s. 70-76
ISSN: 0208-5607

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
5/31
Autorzy: Anna Bodzenta-Łukaszyk, Iwona Kucharewicz, Bartosz Olędzki.
Tytuł oryginału: Immunoterapia swoista w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych.
Tytuł angielski: Specific immunotherapy in allergy to hymenoptera venom.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2008 : 62, 2, s. 105-106
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
6/31
Autorzy: Krystyna Klimaszewska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Barbara Jankowiak, Hanna Rolka, Krystyna Kowalczuk, Katarzyna Krajewska.
Tytuł oryginału: Charakterystyka usprawniania chorych na udar mózgu w poszczególnych okresach rehabilitacji.
Tytuł angielski: Characteristic of rehabilitation of patients with cerebral stroke in particular stages of rehabilitation.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2006 : Vol. 60, 1, s. 41-46
Polskie słowa kluczowe: Udar mózgu - rehabilitacja ; Udar mózgu - pielęgniarstwo ; Czynniki czasu
Angielskie słowa kluczowe: Cerebrovascular accident - rehabilitation ; Cerebrovascular accident - nursing ; Time factors
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
7/31
Autorzy: Barbara Jankowiak, Krystyna Kowalczuk, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Klimaszewska, Hanna Rolka, Katarzyna Krajewska, Anna Baranowska, Marek Sobolewski.
Tytuł oryginału: Narażenie położnych na agresję w miejscu pracy - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Endangerment the nurses on aggression in place of work - preliminary report.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2006 : T. 60 nr 5, s. 405-409 tab. wykr. bibliogr. 8 poz. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Położne - psychologia ; Stosunki lekarz-pielęgniarka ; Stosunki pielęgniarka-pacjent ; Agresja ; Narażenie zawodowe ; Narażenie zawodowe - profilaktyka ; Kwestionariusze
Angielskie słowa kluczowe: Nurse midwives - psychology ; Physician-nurse relations ; Nurse-patient relations ; Aggression ; Occupational exposure ; Occupational exposure - prevention & control ; Questionnaires
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
8/31
Autorzy: Jolanta Lewko, Matylda Sierakowska, Krystyna Klimaszewska, Katarzyna Krajewska, Krystyna Kowalczuk, Elżbieta Krajewska-Kułak.
Tytuł oryginału: Profilaktyka i edukacja w zespole stopy cukrzycowej.
Tytuł angielski: Prophylaxis and education in diabetic fast syndrome.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2006 : T. 60 no 5, s. 459-461 bibliogr. 18 poz. streszcz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: Powikłania cukrzycy - profilaktyka ; Stopa cukrzycowa - profilaktyka ; Stopa cukrzycowa - psychologia ; Jakość życia ; Edukacja zdrowotna ; Edukacja pacjenta - metody
Angielskie słowa kluczowe: Diabetes complications - prevention & control ; Diabetic foot - prevention & control ; Diabetic foot - psychology ; Quality of life ; Health education ; Patient education - methods
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
9/31
Autorzy: Krystyna Kowalczuk, Wioleta Sokołowska, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Klimaszewska, Hanna Rolka, Matylda Sierakowska, Jolanta Lewko.
Tytuł oryginału: Program edukacji pielęgniarskiej wobec chorych z rozpoznaną neuropatyczną stopą cukrzycową.
Tytuł angielski: Nursery education program for patients with diagnosed neurotic diabetes foot.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2006 : T. 60 nr 5, s. 380-384 bibliogr. 12 poz. streszcz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: Edukacja pacjenta - metody ; Edukacja pacjenta - normy ; Stopa cukrzycowa - profilaktyka ; Stopa cukrzycowa - pielęgniarstwo ; Powikłania cukrzycy - profilaktyka
Angielskie słowa kluczowe: Patient education - methods ; Patient education - standards ; Diabetic foot - prevention & control ; Diabetic foot - nursing ; Diabetes complications - prevention & control
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
10/31
Autorzy: Hanna Rolka, Elżbieta Krajewska-Kułak, Barbara Jankowiak, Katarzyna Krajewska, Krystyna Kowalczuk, Krystyna Klimaszewska.
Tytuł oryginału: Psychologiczne aspekty bólu pooperacyjnego jako głównego problemu pielęgnacyjnego u pacjenta chirurgicznego.
Tytuł angielski: Psychological aspects of postoperative pain as the main nusing problem in surgical patient.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2006 : Vol. 60 no 1, s. 58-60 bibliogr. 6 poz. streszcz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: Ból pooperacyjny - psychologia
Angielskie słowa kluczowe: Pain, postoperative - psychology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
11/31
Autorzy: Bożena Dobrzycka, Sławomir J. Terlikowski, Sławomir Dobrzycki, Marek Kulikowski.
Tytuł oryginału: Wpływ statyn i przezskórnej hormonalnej terapii zastępczej na profil lipidowy oraz stężenia CRP, ICAM-1 i TNF-alpha u kobiet po menopauzie z hipercholesterolemią.
Tytuł angielski: Effects of statins and transdermal hormone replacement therapy on lipid profile and CRP, ICAM-1 and TNF-alpha level in hypercholesterolemic postmenopausal women.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2006 : T. 60 nr 5, s. 410-415 tab. bibliogr. 20 poz. streszcz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: Hipercholesterolemia - krew ; Hipercholesterolemia - leczenie ; Okres pomenopauzalny ; Terapia hormonalna zastępcza - metody ; Simwastatyna - stosowanie lecznicze ; Inhibitory reduktaz hydroksymetyloglutarylo-CoA - stosowanie lecznicze ; Lipidy - krew ; Białko C-reaktywne - analiza ; Cząsteczka 1 adhezji międzykomórkowej - krew ; Czynnik martwicy nowotworu alfa - krew
Angielskie słowa kluczowe: Hypercholesterolemia - blood ; Hypercholesterolemia - therapy ; Postmenopause ; Hormone replacement therapy - methods ; Simvastatin - therapeutic use ; Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors - therapeutic use ; Lipids - blood ; C-reactive protein - analysis ; Intercellular adhesion molecule-1 - blood ; Tumor necrosis factor-alpha - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
12/31
Autorzy: Barbara Jankowiak, Urszula Jakimik, Matylda Sierakowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Klimaszewska, Krystyna Kowalczuk, Anna Baranowska.
Tytuł oryginału: Zakres edukacji zdrowotnej chorych na cukrzycę typu 1 w odniesieniu do ich wiedzy o chorobie.
Tytuł angielski: Range of wholesome education of patients on the diabetes mellitus type 1 in reference to their knowledge about disease.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2006 : Vol. 60 no 6, s. 476-481
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
13/31
Autorzy: Katarzyna Leszczyńska, Grzegorz Leszczyński, Katarzyna Krajewska.
Tytuł oryginału: Ocena możliwości karmienia piersią w wybranych oddziałach położniczych województwa śląskiego.
Tytuł angielski: Assessment of breastfeeding possibilities in selected maternity wards in the Silesian Region.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2005 : 59, 6, s. 429-433
Polskie słowa kluczowe: Karmienie piersią ; Oddział ginekologiczno-położniczy ; Kwestionariusze
Angielskie słowa kluczowe: Breast feeding ; Obstetrics and gynecology department, hospital ; Questionnaires
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
14/31
Autorzy: Krystyna Kowalczuk, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Klimaszewska, Hanna Rolka, Katarzyna Krajewska.
Tytuł oryginału: Standard edukacji pielęgniarskiej w opiece nad pacjentami z żylakami kończyn dolnych.
Tytuł angielski: Standard of nursing education in patients with varices of lower limbs.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2005 : 59, 6, s. 485-490
Polskie słowa kluczowe: Żylaki - pielęgniarstwo ; Żylaki - etiopatogeneza ; Żylaki - diagnostyka ; Żylaki - leczenie ; Żylaki - powikłania ; Szkolnictwo pielęgniarskie - normy ; Wytyczne postępowania
Angielskie słowa kluczowe: Varicose veins - nursing ; Varicose veins - etiology ; Varicose veins - diagnosis ; Varicose veins - therapy ; Varicose veins - complications ; Education, nursing - standards ; Practice guidelines as topic
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
15/31
Autorzy: Katarzyna Krajewska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Barbara Jankowiak, Hanna Rolka, Regina Kriuszewa, Andrzej Szpakow, Sławomir Wołczyński.
Tytuł oryginału: Wpływ objawów klimakterycznych na jakość życia kobiet w okresie menopauzalnym na Białorusi - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Impact of climacteric symptoms on quality of life of menopausal women in Belorussia - preliminary report.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2005 : 59, 6, s. 453-456
Polskie słowa kluczowe: Menopauza - psychologia ; Przekwitanie - psychologia ; Jakość życia ; Kwestionariusze ; Białoruś
Angielskie słowa kluczowe: Menopause - psychology ; Climacteric - psychology ; Quality of life ; Questionnaires ; Byelarus
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
16/31
Autorzy: Małgorzata Pawińska, Elżbieta Skrzydlewska, Grażyna Tokajuk.
Tytuł oryginału: Uwalnianie jonów hydroksylowych przez materiały wodorotlenkowo-wapniowe używane na podkłady.
Tytuł angielski: Release of hydroxyl ions from calcium hydroxide materials used as base cements.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2002, supl. 46, s. 267-271
Uwagi: V Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii", Ustroń-Jaszowiec, 17-20 października, 2002
Polskie słowa kluczowe: Wodorotlenek wapniowy - chemia ; Cementy dentystyczne - chemia ; Stężenie jonów wodorowych
Angielskie słowa kluczowe: Calcium hydroxide - chemistry ; Dental cements - chemistry ; Hydrogen-ion concentration
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
17/31
Autorzy: Edyta Andrysewicz, Jan R. Dąbrowski, Eugeniusz Sajewicz, Wanda Stokowska, Anna Kierklo, Krystyna Zawadzka.
Tytuł oryginału: Badania wybranych właściwości i kompomerów Dyract i Compoglass.
Tytuł angielski: Investigations of selected properties of Dyract and Compoglass compomers.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2000 : supl. 31, s. 20-24
Uwagi: Materiały IV Konferencji " Biomateriały i mechanika w stomatologii".
Polskie słowa kluczowe: Fluorki - chemia ; Kompomery - chemia ; Testowanie materiałów ; In vitro
Angielskie słowa kluczowe: Fluorides - chemistry ; Compomers - chemistry ; Materials testing ; In vitro
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
18/31
Autorzy: Małgorzata Pawińska, Anna Kierklo.
Tytuł oryginału: Badanie szczelności różnych materiałów do wstecznego wypełniania kanałów korzeniowych w warunkach in vitro.
Tytuł angielski: An in vitro sealability study of different retrofilling materials.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2000 : . Supl. 31, s. 194-198 tab. bibliogr. 20 poz. streszcz. sum.
Uwagi: Materiały IV Konferencji "Biomateriały i Mechanika w Stomatologii" Ustroń Jaszowiec, 19-22 październik 2000. Katowice: Śląska Akademia Medyczna 2000.
Polskie słowa kluczowe: Stomatologia ; Materiały dentystyczne
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
19/31
Autorzy: Grażyna Tokajuk, Małgorzata Pawińska.
Tytuł oryginału: Leczenie zespołu ENDO-PERIO z zastosowaniem różnych biomateriałów.
Tytuł angielski: The treatment of ENDO-PERIO syndrome with the use of different biomaterials.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2000 : . Supl. 31, s. 285-291 il. bibliogr.15 poz. streszcz. sum.
Uwagi: Materiały IV Konferencji "Biomateriały i Mechanika w Stomatologii" Ustroń Jaszowiec, 19-22 październik 2000. Katowice: Śląska Akademia Medyczna 2000.
Polskie słowa kluczowe: Choroby przyzębia - leczenie
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
20/31
Autorzy: Anna Kierklo, Rościsław Tribiłło, Adam Walendziuk.
Tytuł oryginału: Wpływ naprężeń stycznych na utrzymanie wypełnień w ubytkach klinowych.
Tytuł angielski: The influence of shear stresses on the cervical restorations retention.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 2000 : . Supl. 31, s. 137-142 il. wykr. bibliogr. 11 poz. streszcz. sum.
Uwagi: Materiały IV Konferencji "Biomateriały i Mechanika w Stomatologii" Ustroń Jaszowiec, 19-22 październik 2000. Katowice: Śląska Akademia Medyczna 2000.
Polskie słowa kluczowe: Stomatologia ; Ubytek zębowy
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
21/31
Autorzy: Anna Kierklo, Rościsław Tribiłło, Adam Walendziuk.
Tytuł oryginału: Komputerowa symulacja stanu wytężenia w zębie z ubytkiem przyszyjkowym.
Tytuł angielski: Computer stimulation of the effort state in the tooth with cervical lesion.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 1998 : Supl.26, s.110-114 il.wykr.bibliogr.11 poz.streszcz.sum.
Uwagi: Materiały z III Konferencji "Biomateriały i mechanika w stomatologii".Ustroń,8-11 października 1998.Katowice:ŚlAM 1998
Polskie słowa kluczowe: Stomatologia
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
22/31
Autorzy: Małgorzata Pawińska, Anna Kierklo, Eugeniusz Sajewicz, Wanda Stokowska.
Tytuł oryginału: Ocena szczelności wypełnień kanałów korzeniowych cementem szklanojonomerowym.
Tytuł angielski: An evaluation of sealing of glass-ionomer root fillings.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 1998 : Supl.26, s.186-187 streszcz.sum.
Uwagi: Materiały z III Konferencji "Biomateriały i mechanika w stomatologii".Ustroń,8-11 października 1998.Katowice:ŚlAM 1998
Polskie słowa kluczowe: Wypełnienie kanałów korzeniowych ; Stomatologia
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
23/31
Autorzy: Halina Skobudzińska-Jaźwińska, Ewa Dzienis-Koronkiewicz, Robert Błahuszewski.
Tytuł oryginału: Obumierające zapalenie jelit u noworodków.
Tytuł angielski: Necrotizing enterocolitis in neonates.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 1993 : Supl.15, s.173-176 il.tab.bibliogr.5 poz.sum.
Uwagi: XVII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych "Chirurgia jamy brzusznej u dzieci".Katowice,21-22 maja 1993 r.Katowice:Śl.AM 1993
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie jelit ; Choroby noworodków
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
24/31
Autorzy: Halina Skobudzińska-Jaźwińska, Robert Błahuszewski, Ewa Dzienis-Koronkiewicz.
Tytuł oryginału: Perforacja jelit u noworodków.
Tytuł angielski: Neonatal intestinal perforation.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 1993 : Supl.15, s.177-181 il.tab.bibliogr.7 poz.sum.
Uwagi: XVII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych "Chirurgia jamy brzusznej u dzieci".Katowice,21-22 maja 1993 r.Katowice:Śl.AM 1993
Polskie słowa kluczowe: Przedziurawienie jelit ; Choroby noworodków
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
25/31
Autorzy: Witold Olański, Marzanna Nesteruk.
Tytuł oryginału: Twory torbielowate wątroby i śledziony u dzieci leczonych w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Białymstoku.
Tytuł angielski: Liver and spleen cysts in children hospitalized at the Pediatric Surgery Department in Białystok.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 1993 : Supl.15, s.53-58 bibliogr.13 poz.sum.
Uwagi: XVII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych "Chirurgia jamy brzusznej u dzieci".Katowice,21-22 maja 1993 r.Katowice:Śl.AM 1993
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory wątroby ; Nowotwory śledziony
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
26/31
Autorzy: Wiktor Łotocki.
Tytuł oryginału: Odrębności w prowadzeniu i przebiegu porodu w stanach septycznych u ciężarnych i rodzących.
Tytuł angielski: Specificity in the management and course of labour of pregnant and parturient women with diagnosed sepsis.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 1990, suppl. 8, s. 273-276
Uwagi: Sympozjum Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego "Nowoczesne prowadzenie porodu". Katowice, 18-19 maja 1990 roku.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
27/31
Autorzy: Marian Bielecki, Adam Zdanowicz, Valdir Kaplan, Michał Okła.
Tytuł oryginału: Pęknięcie macicy po cięciu cesarskim na podstawie porodów odbytych w Klinice Położnictwa Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1982-1987.
Tytuł angielski: Uterine rupture after cesarean section at the Clinic of Obstetrics and Gynaecology, Medical Academy of Białystok in the years 1982-1987.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 1990, supl. 8, s. 269-272
Uwagi: Sympozjum Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego "Nowoczesne prowadzenie porodu", Katowice, 18-19 maja 1990 roku.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
28/31
Autorzy: Adela Monieta, Zdzisław Falicki, Marian Bielecki, Zdzisław Jabłonowski.
Tytuł oryginału: Stan psychiczny ciężarnych przygotowywanych do porodu w hipnozie w porównaniu z ciężarnymi bez oddziaływania hipnotycznego.
Tytuł angielski: Psychic state of pregnant patients prepared for delivery in hypnosis as compared to those without hypnotic influence.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 1990, supl. 8, s. 531-537
Uwagi: Sympozjum Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego " Nowoczesne prowadzenie porodu", Katowice, 18-19 maja 1990 roku.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
29/31
Autorzy: Bożena Sobkowicz, M. Trzęsicka, J. Lewczuk, A. Porada, K. Reczuch, J. Śpikowski, P. Palka, A. Jagoda, P. Piszko, K. Wrabec.
Tytuł oryginału: Echokardiografia Dopplerowska w ocenie stanu krazenia u chorych z przewlekłym sercem płucnym. Część I: Korelacje pomiedzy badaniem hemodynamicznym a badaniem dopplerowskim.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 1989, supl. 7, 41
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
30/31
Autorzy: Bożena Sobkowicz, M. Trzęsicka, J. Lewczuk, J. Śpikowski, P. Palka, A. Porada, P. Piszko, K. Wrabec.
Tytuł oryginału: Echokardiografia dopplerowska w ocenie stanu krążenia u chorych z przewlekłym sercem płucnym. Część II: Zmienność niektórych parametrów echokardiografii dopplerowskiej w przebiegu leczenia zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 1989, supl. 7, 49
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
31/31
Autorzy: J. Lewczuk, J. Śpikowski, Bożena Sobkowicz, K. Wrabec, P. Piszko, P. Palka, A. Porada.
Tytuł oryginału: Prazosyna w nadciśnieniu płucnym na tle przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc. Hemodynamiczna ocena dawki jednorazowej i dwutygodniowego leczenia.
Czasopismo: Annales Academiae Medicae Silesiensis
Szczegóły: 1989, supl. 7, 35
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB