logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: CZASOPISMO STOMATOLOGICZNE
Liczba odnalezionych rekordów: 480Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/480
Tytuł oryginału: Effect of dentine bondings in combination with peroxide bleaching agents on the biosynthesis of DNA in human gingival fibroblasts = Wpływ żywic wiążących w połączeniu ze środkami do wybielania na biosyntezę DNA w komórkach fibroblastów dziąsła ludzkiego.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2016 : 69, 2, s. 153-161
p-ISSN: 0011-4553
e-ISSN: 2299-551X

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 12.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
DOI:
2/480
Tytuł oryginału: Distribution of occlusal contacts in asymptomatic young adults = Rozkład kontaktów okluzyjnych u osób młodych, bez objawów zaburzeń czynnościowych.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2015 : 68, 6, s. 681-689
p-ISSN: 0011-4553
e-ISSN: 2299-551X

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
DOI:
3/480
Tytuł oryginału: Effect of juvenile idiopathic arthritis on facial skeleton morphology - literature review = Wpływ młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów na morfologię struktur twarzowej części czaszki - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2015 : 68, 4, s. 439-455
Uwagi: Tekst równ. w jęz. ang.
p-ISSN: 0011-4553
e-ISSN: 2299-551X

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
4/480
Tytuł oryginału: Influence of vertical dimension on the degree of dentoalveolar compensation in patients with severe Class III malocclusion = Wpływ wymiaru pionowego na stopień kompensacji zębowo-wyrostkowej w nasilonej wadzie klasy III.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2015 : 68, 5, s. 500-518
p-ISSN: 0011-4553
e-ISSN: 2299-551X

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
5/480
Tytuł oryginału: Primary Failure of Eruption (PFE) - case reports = Pierwotne zaburzenie wyrzynania (Primary Failure of Eruption, PFE) - opis przypadków.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2015 : 68, 3, s. 332-342
Uwagi: Tekst równ. w jęz. ang.
p-ISSN: 0011-4553
e-ISSN: 2299-551X

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
6/480
Tytuł oryginału: Analiza braków uzębienia oraz liczby zachowanych zębów u pacjentów po zawale serca leczonych pierwotną angioplastyką.
Tytuł angielski: The analysis of teeth absence and the number of teeth remaining in patients treated with coronary angioplasty.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 134-135 [Abstr. P-42]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
7/480
Tytuł oryginału: Application of polymerase chain reaction tests to dentistry - review of literature = Zastosowanie testów PCR w stomatologii - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, 5, s. 674-681
p-ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
DOI:
8/480
Tytuł oryginału: Career, scientific and educational aspirations of the first and final year dental students questionnaire-based comparative analysis (preliminary study) = Aspiracje zawodowe, naukowe i edukacyjne studentów I i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego - analiza porównawcza na podstawie ankiet (badania wstępne).
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, 4, s. 491-502
p-ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
DOI:
9/480
Tytuł oryginału: Częstość występowania chorób przyzębia i chorób błony śluzowej jamy ustnej u osób w wieku 35-44 i 65-74 lata w wybranych miastach Polski.
Tytuł angielski: Frequency of the incidence of periodontal diseases and oral mucosa diseases in the individuals aged 35-44 and 65-74 years in the selected Polish cities.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 57 [Abstr. R-46]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
10/480
Tytuł oryginału: Loss of maxillary central incisors - interdisciplinary treatment. Case report = Utrata siekaczy górnych centralnych - postępowanie interdyscyplinarne. Opis przypadku.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, 4, s. 540-552
p-ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
DOI:
11/480
Tytuł oryginału: Objawy kliniczne kandydozy jamy ustnej u osób zakażonych HIV.
Tytuł angielski: Clinical symptoms of oral candidiasis in HIV-infected persons.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 131 [Abstr. P-36]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
12/480
Tytuł oryginału: Ocena aktywności glukuronidazy w ślinie w otyłości olbrzymiej.
Tytuł angielski: Salivary glucuronidase in morbid obesity.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 130-131 [Abstr. P-35]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
13/480
Tytuł oryginału: Ocena cytotoksyczności wybranych kompomerów w zależności od sposobu polimeryzacji - badania ex vivo.
Tytuł angielski: Evaluation of the cytoxicity of the selected compomers depending on the polymerization method - an ex vivo examination.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 156-157 [Abstr. P-78]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
14/480
Tytuł oryginału: Ocena intensywności próchnicy u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
Tytuł angielski: Assessment of dental caries among children and teenagers suffering from diabetes type 1.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 159-160 [Abstr. P-82]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
15/480
Tytuł oryginału: Ocena morfologiczna i czynnościowa rekonstrukcji zwarcia centralnego u pacjentów bezzębnych zgodnie z kryterium dolnej granicy wartości referencyjnej kąta AnsXiPm.
Tytuł angielski: Morphological and functional assessment of prosthethic rehabilitation of complete denture wearers with respect to AnsXiPm angle value.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 65-66 [Abstr. R-59]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
16/480
Tytuł oryginału: Ocena stanu higieny jamy ustnej i potrzeb leczenia periodontologicznego u pacjentów po zawale serca.
Tytuł angielski: The assessment of oral cavity's condition and required periodontic treatment in patients with history of myocardial infarction.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 225-226 [Abstr. P-193]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
17/480
Tytuł oryginału: Ocena toksycznego potencjału uszczelniaczy kanałowych - badania in vitro.
Tytuł angielski: The toxic potential assessment of root canal sealers - an in vitro study.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 175-176 [Abstr. P-109]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
18/480
Tytuł oryginału: Ocena zaawansowanych stadiów choroby próchnicowej w trzonowych zębach mlecznych u dzieci 6-8 letnich na podstawie własnego wskaźnika powikłań nieleczonej próchnicy.
Tytuł angielski: Assessment of advanced stages of caries in primary molars among 6-8-year-old children using the own index of the consequences of untreated dental caries.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 168 [Abstr. P-96]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
19/480
Tytuł oryginału: Ocena zastosowania ozonu w przebiegu gojenia po chirurgicznych ekstrakcjach dolnych zębów mądrości.
Tytuł angielski: Assessment the use of ozone in the course of healing after surgical extractions of lower wisdom teeth.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 143 [Abstr. P-55]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
20/480
Tytuł oryginału: Odporność swoista śliny w przebiegu twardziny układowej.
Tytuł angielski: Adaptive immunity of the saliva in systemic sclerosis.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 129-130 [Abstr. P-34]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
21/480
Tytuł oryginału: Orthodontic treatment of dental transpositions - case report = Leczenie ortodontyczne transpozycji zębów - opis przypadku.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, 6, s. 857-871
p-ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
DOI:
22/480
Tytuł oryginału: Ortodoncja 21 wieku - dokąd zmierzamy?
Tytuł angielski: Orthodontics of the 21 st century - where are we heading?
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 11-12 [Abstr. W-13]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
23/480
Tytuł oryginału: Pierwotne Zaburzenie Wyrzynania (Primary Failure of Eruption, PFE) - opis przpadków.
Tytuł angielski: Primary Failure of Eruption (PFE) - case study.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 211 [Abstr. P-168]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
24/480
Tytuł oryginału: Porównanie zdolności pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez różne preparaty mineral trioxide aggregate.
Tytuł angielski: Comparison of the X-ray absorption ability by various formulations of mineral trioxide aggregate.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 157-158 [Abstr. P-78]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
25/480
Tytuł oryginału: Primary failure of eruption (PFE) - review of literature = Pierwotne zaburzenia wyrzynania - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, 5, s. 663-673
p-ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
DOI:
26/480
Tytuł oryginału: Skojarzone działanie żywic wiążących i środków do wybielania na żywotność fibroblastów dziąsła ludzkiego w badaniach in vitro.
Tytuł angielski: Combined effect of dentin bonding and whitening agents on the viability of human gingival fibroblasts, in vitro.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 118-119 [Abstr. P-16]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
27/480
Tytuł oryginału: Stan jamy ustnej i przyzębia u Polaków w wieku od 65 do 74 lat.
Tytuł angielski: Oral and periondontal condition in 65-74 year-old Poles.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 57-58 [Abstr. R-47]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
28/480
Tytuł oryginału: Stan uzębienia a poziom IL-6 I CRP u pacjentów po zawale mięśnia sercowego z regionu Polski północno- wschodniej.
Tytuł angielski: The state of dentition and IL-6 I CRP level in patients from North-Eastern Poland with history of myocardial infarction.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 134 [Abstr. P-41]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
29/480
Tytuł oryginału: Stan uzębienia dzieci w wieku przedszkolnym w zależności od warunków socjoekonomicznych.
Tytuł angielski: Dentition of preschool children depending on the influence of socioeconomic conditions.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 158 [Abstr. P-80]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
30/480
Tytuł oryginału: Wpływ rodzaju zabiegu stomatologicznego na aktywność amylazy w ślinie.
Tytuł angielski: The influence of the type of dental treatment on the activity of amylase.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 176-177 [Abstr. P-110]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
31/480
Tytuł oryginału: Wstępna ocena instrumentu mierzącego profil zdrowia jamy ustnej u pacjentów zamieszkujących Bialystok, Polska.
Tytuł angielski: Preliminary assessment of oral health impact profile in people from Bialystok, Poland.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 139 [Abstr. P-49]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
32/480
Tytuł oryginału: Wybrane antyoksydanty śliny spoczynkowej i stymulowanej u pacjentek z ograniczoną i uogólnioną twardziną układową.
Tytuł angielski: Selected antioxidants of the unstimulated and stimulated saliva in patients with localized and generalized systemic sclerosis.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 128-129 [Abstr. P-32]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków 9-12 kwiatnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
33/480
Tytuł oryginału: Wzajemna zależność przednich czynników kontrolujących i konfiguracji anatomicznej powierzchni okluzyjnej zębów bocznych u młodych dorosłych z pełnym uzębieniem naturalnym.
Tytuł angielski: Interaction between anterior guidance system and occlusal surface morphology of lateral teeth in the group of young adults with full natural dentition.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 66-67 [Abstr. R-61]
Uwagi: 12 Kongres Stoamtologów Polskich, Kraków 9-12 kwietnia 2014.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
34/480
Tytuł oryginału: Zdolności uszczelniające i adhezyjne systemu Resiolon/Epiphany do wypełniania kanałów korzeniowych zębów w badaniach doświadczalnych.
Tytuł angielski: Sealing and adhesion abilities of the Resilon/Epiphany root canal obturation system in the experimental studies.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2014 : 67, supl.1, s. 17-18 [H-8]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków, 9-12 kwietnia 2014
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
35/480
Tytuł oryginału: Articulators as diagnostic tools in orthodontics - review of literature = Artykulatory w ortodoncji - narzędzia diagnostyczne. Przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2013 : 66, 2, s. 231-245
p-ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
36/480
Tytuł oryginału: Correlation between activity and asymmetry indices and skeletal classes in symptomatic-free young adults = Zależność pomiędzy wskaźnikami asymetrii i aktywności mięśni a klasami szkieletowymi u młodych bezobjawowych osób.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2013 : 66, 6, s. 750-760
p-ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
37/480
Tytuł oryginału: Distalization methods in treatment of Class II division 2 malocclusion - systematic review of literature = Dystalizacja jako metoda leczenia wady zgryzu klasy II grupy 2 - systematyczny przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2013 : 66, 5, s. 693-709
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. polskim.
p-ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
38/480
Tytuł oryginału: Endodontic treatment of an invaginated tooth - case report = Leczenie endodontyczne zęba wgłobionego - opis przypadku.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2013 : 66, 2, s. 281-287
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
p-ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
39/480
Tytuł oryginału: Orthodontic treatment for oncological patients - literature review = Pacjent onkologiczny a leczenie ortodontyczne - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2013 : 66, 4, s. 517-533
Uwagi: Tekst w jęz. pol. i ang.
p-ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
40/480
Tytuł oryginału: Strength assessment of endodontically-treated teeth based on a 3D numerical model = Ocena wytrzymałości zębów leczonych endodontycznie na podstawie trójwymiarowego modelu numerycznego.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2013 : 66, 1, s. 24-36
p-ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
41/480
Tytuł oryginału: Artykulatory w ortodoncji - narzędzie diagnostyczne; przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Articulators in orthodontics - a diagnostic tool; review of the literature.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2012 : 65, 2, s. 295-296
Uwagi: XXXII Konferencja, Sekcji Ortopedii Szczękowej - Gloria Orthodontiae 2012, Kraków, 24-25 maja 2012. Tekst równ. w jęz. ang.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
42/480
Tytuł oryginału: Assessment of influence of ozonotherapy on saliva activity of chosen exoglycosidases in patients with chronic and aggressive periodontitis. = Ocena wpływu ozonoterapii na aktywność wybranych egzoglikozydaz w ślinie pacjentów z przewlekłym i agresywnym zapaleniem przyzębia.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2012 : 65, 6, s. 825-835
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
43/480
Tytuł oryginału: Assessment of sIgA, IgG and IgM immunoglobulin levels in the saliva of children with type 1 diabetes. = Ocena poziomu immunoglobulin sIgA, IgG o IgM w ślinie dzieci z cukrzycą typu 1.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2012 : 65, 5, s. 667-675
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
44/480
Tytuł oryginału: Current dental caries indices - a review of the literature. = Współczesne wskaźniki próchnicy zębów - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2012 : 65, 6, s. 899-914
ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
45/480
Tytuł oryginału: Insulin-like growth factor - I (IGF-I) complexes in human saliva. = Kompleksy insulinopodobnego czynnika wzrostowego (IGF-I) w ślinie ludzkiej.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2012 : 65, 2, s. 146-154
Uwagi: Tekst równ. w jęz. ang.
ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 5.000
46/480
Tytuł oryginału: Leczenie ortodontyczne pacjentów nowotworowych - współczesne poglądy.
Tytuł angielski: Orthodontic treatment of cancer patients - current views.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2012 : 65, 2, s. 292-293
Uwagi: XXXIII Konferencja, Sekcji Ortopedii Szczękowej - Gloria Orthodontiae 2012, Kraków, 24-25 maja 2012. Tekst równ. w jęz. ang.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
47/480
Tytuł oryginału: Mikrochirurgia ortodontyczna - nowa metoda w leczeniu ortodontycznym pacjentów dorosłych - opis dwóch przypadków.
Tytuł angielski: Orthodontic microsurgery a new technique in orthodontic treatment of adult patients - two case reports.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2012 : 65, 2, s. 299-300
Uwagi: XXXII Konferencja, Sekcji Ortopedii Szczękowej - Gloria Orthodontiae 2012, Kraków, 24-25 maja 2012. Tekst równ. jez. ang.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
48/480
Tytuł oryginału: Tooth loss and its influence on Tooth Wear Index in subjects with pathological tooth wear. = Wpływ braków zębowych na wartość wskaźnika starcia zębów TWI u osób z patologicznym starciem zębów.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2012 : 65, 5, s. 693-704
ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
49/480
Tytuł oryginału: Vibration analysis of temporomandibular joints BioJVA device description and its clinical application in dental diagnostics - review of literature. = Analiza wibracyjna stawów skroniowo-żuchwowych - opis urządzenia BioJVA i jego kliniczne zastosowanie w diagnostyce układu stomatognatycznego - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2012 : 65, 2, s. 207-215
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 5.000
50/480
Tytuł oryginału: Zastosowanie nowych technik ortodontycznych w leczeniu zablokowanych stałych kłów - opis przypadku.
Tytuł angielski: Application of new orthodontic techniques in treatment of blocked permanent canines - case report.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2012 : 65, 2, s. 300-301
Uwagi: XXXII Konferencja, Sekcji Ortopedii Szczękowej - Gloria Orthodontiae 2012, Kraków, 24-25 maja 2012. Tekst równ. jez. ang.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
51/480
Tytuł oryginału: Assessment of the incidence of caries in first molars using visual detection and the Diagnodent system.=Ocena porównawcza wzrokiem oraz za pomocą aparatu Diagnodent występowania próchnicy pierwszych zębów trzonowych.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2011 : 64, 5-6, s. 385-393
ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
52/480
Tytuł oryginału: Clinical and microbiological evaluation of the effectiveness of the modified protocol of full-mouth disinfection in the treatment of chronic periodontitis. = Kliniczna i mikrobiologiczna ocena skuteczności zmodyfikowanego protokołu odkażania jamy ustnej w leczeniu przewlekłego zapalenia przyzębia.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2011 : 64, 5-6, s. 371-384
ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
53/480
Tytuł oryginału: Clinical comparison of two minimally invasive methods of caries treatment in deciduous teeth. = Kliniczne porównanie dwóch minimalnie inwazyjnych metod leczenia próchnicy zębów mlecznych.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2011 : 64, 12, s. 917-928
ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
54/480
Tytuł oryginału: Clinical evaluation of the effectiveness of atraumatic restorative treatment of caries in deciduous teeth - a three-year study. = Kliniczna ocena skuteczności atraumatycznego leczenia zachowawczego próchnicy zębów mlecznych - obserwacje trzyletnie.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2011 : 64, 3-4, s. 145-160
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
55/480
Tytuł oryginału: Complications of oral piercing - review of literature. = Powikłania po kolczykowaniu jamu ustnej na podstawie przeglądu piśmiennictwa.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2011 : 64, 10, s. 750-759
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang
ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
56/480
Tytuł oryginału: Cytotoxic effect of tooth whitening agents on human gingival fibroblasts, in vitro. = Cytotoksyczny wpływ środków do wybielania zębów na fibroblasty dziąsła ludzkiego w badaniach in vitro.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2011 : 64, 5-6, s. 328-340
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
57/480
Tytuł oryginału: Evaluation of the radiopacity of root canal filling materials. = Ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2011 : 64, 8, s. 566-578
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
58/480
Tytuł oryginału: Two-year clinical evaluation of Gradia Direct composite restorations - preliminary report. = Dwuletnia kliniczna ocena wypełnień z materiału złożonego Gradia Direct - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2011 : 64, 1-2, s. 25-36
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
ISSN: 0011-4553

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
59/480
Tytuł oryginału: Analiza termiczna wybranych uszczelniaczy kanałowych.
Tytuł angielski: Thermal analysis of selected root canal sealers.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2010 : 63, 3, s. 139-147
p-ISSN: 0011-4553
e-ISSN: 2299-551X

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
60/480
Tytuł oryginału: Insulinopodobny czynnik wzrostowy I w ślinie - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Insulin-like growth factor I in saliva - preliminary report.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2010 : 63, 6, s. 358-364
p-ISSN: 0011-4553
e-ISSN: 2299-551X

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
61/480
Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania różnych metod rentgenowskiej tomografii komputerowej w endodoncji - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Applicability of different methods of computed tomography to endodontics - review of literature.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2010 : 63, 1, s. 41-50
p-ISSN: 0011-4553
e-ISSN: 2299-551X

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
62/480
Tytuł oryginału: Ocena stomatologicznych zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z wybranych województw Polski - badania socjomedyczne.
Tytuł angielski: Evaluation of dental health promoting habitis of disabled children and adolescents in selected Polish provinces - a sociomedical study.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2010 : 63, 1, s. 18-26
p-ISSN: 0011-4553
e-ISSN: 2299-551X

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
63/480
Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Sekcji Periodontologii PTS pt "Postęy w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej".
Tytuł angielski: Repot on the International Scientific Conference of the Periodontological Section of the Polish Dental Society " Advances in the diagnostics and treatment of diseases of the periodontium and oral mucosa".
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2010 : 63, 10, s. 650-652
Uwagi: Sprawozdanie
p-ISSN: 0011-4553
e-ISSN: 2299-551X

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Inne
Język publikacji: POL
64/480
Tytuł oryginału: Wyniki ekspertyzy oceniającej stan jamy ustnej, potrzeby lecznicze, a takze dostępność do stomatologa dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej.
Tytuł angielski: Results of dental research project on oral health status, treatment needs and access barriers to dental care of disabled and chronically ill children and adolescents.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2010 : 63, 2, s. 90-101
p-ISSN: 0011-4553
e-ISSN: 2299-551X

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
65/480
Tytuł oryginału: Analiza zdjęć pantomograficznych u pacjentów z niewyrównaną cukrzycą.
Tytuł angielski: Assessment of panoramic radiographs in uncontrolled diabetic patients.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62 (5): XI Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław, 25 - 27 czerwiec 2009 r., s. 348
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
66/480
Tytuł oryginału: Choroby przyzębia a wzrost odpowiedzi zapalnej.
Tytuł angielski: Periodontal diseases and the development of inflammatory response.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 7, s. 531-548
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
67/480
Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie kanałów typu C - przegląd piśmiennictwa i obserwacje własne.
Tytuł angielski: Diagnostics and treatment of C-shaped root canal systems - on the basis of literature and own observations.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 8, s. 629-636
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
68/480
Tytuł oryginału: Dolegliwości bólowe stomatologów związane z obciążeniami w pracy.
Tytuł angielski: Workload-related pain complaints in dentists.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 5, s. 432
Uwagi: The 11th Congress of the Polish Dental Society, June 25th - 27, 2009, Wrocław, Poland. Abstracts.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
69/480
Tytuł oryginału: Dwuletnia kliniczna ocena wypełnień z kompozytu Gradia Direct.
Tytuł angielski: Two years clinical evaluation of composite Gradia Direct fillings.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 5, s. 368-369
Uwagi: The 11th Congress of the Polish Dental Society, June 25th - 27, 2009, Wrocław, Poland. Abstracts.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
70/480
Tytuł oryginału: Dysplazja zębiny występująca u pacjenta z zespołem Frasera.
Tytuł angielski: Dental dysplasia in Fraser syndrome patient.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 5, s. 407
Uwagi: The 11th Congress of the Polish Dental Society, June 25th - 27, 2009, Wrocław, Poland. Abstracts.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
71/480
Tytuł oryginału: Działanie antybakteryjne dwóch preparatów wodorotlenku wapnia na Streptococcus mutans i Lactobacillus casei.
Tytuł angielski: Antibacterial activity of two calcium hydroxide materials against the bacteria Streptococcus mutans and Lactobacillus casei.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 5, s. 397-398
Uwagi: The 11th Congress of the Polish Dental Society, June 25th - 27, 2009, Wrocław, Poland. Abstracts.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
72/480
Tytuł oryginału: Leczenie endodontyczne zęba wgłobionego - opis przypadku.
Tytuł angielski: Endodontic treatment of dens invaginatus - description of case.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 5, s. 397
Uwagi: The 11th Congress of the Polish Dental Society, June 25th - 27, 2009, Wrocław, Poland. Abstracts.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
73/480
Tytuł oryginału: Leczenie ortodontyczne pacjentów z zapaleniami przyzębia - opis dwóch przypadków.
Tytuł angielski: Orthodontic treatment of patients with periodontitis - two case reports.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 1, s. 63-76
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
74/480
Tytuł oryginału: Ocena higieny jamy ustnej i stanu tkanek przyzębia u dzieci z białaczką.
Tytuł angielski: Assessment of oral hygiene and periodontal tissue status in children with leukemic children.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 5, s. 406
Uwagi: The 11th Congress of the Polish Dental Society, June 25th - 27, 2009, Wrocław, Poland. Abstracts.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
75/480
Tytuł oryginału: Ocena jakości wypełnień kanałowychw aspekcie przylegania i szczelności na podstawie obrazów mikroskopowych SEM.
Tytuł angielski: Evaluation of the quality of root-canal obturation in its adaptation and sealing aspects - based on SEM microscope images.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 1, s. 5-13
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
76/480
Tytuł oryginału: Ocena jednoczesnej ekspresji wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w jamie ustnej oraz guzie nowotworowym u chorych na raka jelita grubego.
Tytuł angielski: The evaluation of simultaneous expression of human papillomavirus (HPV) in oral cavity neoplastic tumor in patients with colon cancer.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 5, s. 358-359
Uwagi: The 11th Congress of the Polish Dental Society, June 25th - 27, 2009, Wrocław, Poland. Abstracts.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
77/480
Tytuł oryginału: Ocena pH i pojemności buforowej śliny u dzieci i młodzieży z cukrzyca typu 1.
Tytuł angielski: Assessment of pH and buffer capacity of saliva in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 3, s. 192-196
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
78/480
Tytuł oryginału: Ocena poziomu interleukiny 6 (IL-6) i stanu higieny jamy ustnej u pacjentów z zawałem serca.
Tytuł angielski: Evaluation value of interleukin 6 (IL-6) and status of oral hygiene in patients with myocardial infarction.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62 (5): XI Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław, 25 - 27 czerwiec 2009 r., s. 425-426
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
79/480
Tytuł oryginału: Ocena skuteczności płukanek MeridolR i ListerineR we wstępnej fazie leczenia przewlekłego zapalenia przyzębia - badania kliniczne i ankietowe.
Tytuł angielski: Evaluation of MeridolR and ListerineR mouthrinses in the initial phase of chronic periodontitis therapy - clinical and questionnaire study.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 6, s. 478-485
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
80/480
Tytuł oryginału: Ocena wpływu płukanki DentoseptR na stan kliniczny przyzębia oraz aktywność egzoglikozydaz w płynie dziąsłowym pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia.
Tytuł angielski: Evaluation of DentoseptR mouthrinse effect on periodontal status and on the activity of exoglycosidases in crevicular fluid in patients with chronic periodontitis.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 4, s. 254-261
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
81/480
Tytuł oryginału: Ocena zmian makroskopowych i mikroskopowych w obrębie jamy ustnej u chorych na raka jelita grubego z ekspresją HPV.
Tytuł angielski: The evaluation of macroscopic and microscopic changes of oral mucosa in patients suffering from colon cancer with expression of HPV.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 5, s. 358
Uwagi: The 11th Congress of the Polish Dental Society, June 25th - 27, 2009, Wrocław, Poland. Abstracts.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
82/480
Tytuł oryginału: Ogniska zębopochodne - kliniczny punkt widzenia.
Tytuł angielski: Odontogenic infection - clinical point of view.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 5, s. 362-363
Uwagi: XI Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław, 25-27 czerwiec 2009 r.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
83/480
Tytuł oryginału: Porównanie wypełnień kanałowych systemu Resilon/Epiphany oraz gutaperką z uszczelniaczem RSA w badaniu ex vivo.
Tytuł angielski: A comparison of Resilon/Epiphany and gutta-percha/RSA root canal filling-in-vitro study.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 5, s. 372
Uwagi: The 11th Congress of the Polish Dental Society, June 25th - 27, 2009, Wrocław, Poland. Abstracts.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
84/480
Tytuł oryginału: Potrzeby leczenia protetycznego u pacjentów z niewyrównaną cukrzycą typu II w świetle przeprowadzonych badań diagnostycznych.
Tytuł angielski: Needs of the prosthetic treatment at patients with the not even diabetes of the type II on the diagnostic research.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62 (5): XI Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław, 25 - 27 czerwiec 2009 r., s. 426
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
85/480
Tytuł oryginału: Potrzeby leczenia protetycznego u pacjentów z niewyrównaną cukrzycą typu II w świetle przeprowadzonych badań diagnostycznych.
Tytuł angielski: Needs of the prosthetic treatment at patients with the not even diabetes of the type II on the diagnostic research.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 5, s. 426
Uwagi: The 11th Congress of the Polish Dental Society, June 25th - 27, 2009, Wrocław, Poland. Abstracts.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
86/480
Tytuł oryginału: Poziom immunoglobuliny IgG w ślinie u dzieci z cukrzycą typu 1.
Tytuł angielski: Immunoglobulin IgG level in saliva at children with type I diabetes mellitus.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 5, s. 402
Uwagi: The 11th Congress of the Polish Dental Society, June 25th - 27, 2009, Wrocław, Poland. Abstracts.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
87/480
Tytuł oryginału: Problemy diagnostyczne choroby kociego pazura.
Tytuł angielski: Diagnostic problems of cat scratch disease.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 5, s. 414
Uwagi: The 11th Congress of the Polish Dental Society, June 25th - 27, 2009, Wrocław, Poland. Abstracts.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
88/480
Tytuł oryginału: Ryzyko erozji zębów u młodzieży - ogólnopolskie badania ankietowe studentów.
Tytuł angielski: Risk of dental erosion in young adults - nationwide questionnaire survey of students.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 5, s. 364
Uwagi: The 11th Congress of the Polish Dental Society, June 25th - 27, 2009, Wrocław, Poland. Abstracts.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
89/480
Tytuł oryginału: Stan uzębienia u dzieci z refluksem żołądkowo-przełykowym.
Tytuł angielski: The status of teeth in children with gastroesophageal reflux.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 5, s. 431
Uwagi: The 11th Congress of the Polish Dental Society, June 25th - 27, 2009, Wrocław, Poland. Abstracts.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
90/480
Tytuł oryginału: Stężenie lizozymu w ślinie chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł angielski: The lysosyme concentration in rheumatoid arthritis patients.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 5, s. 437
Uwagi: The 11th Congress of the Polish Dental Society, June 25th - 27, 2009, Wrocław, Poland. Abstracts.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
91/480
Tytuł oryginału: Stężenie lizozymu w ślinie u dzieci z cukrzycą typu 1.
Tytuł angielski: The concentration of lysozyme in saliva at children with type I diabetes mellitus.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 5, s. 401-402
Uwagi: The 11th Congress of the Polish Dental Society, June 25th - 27, 2009, Wrocław, Poland. Abstracts.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
92/480
Tytuł oryginału: Wrodzone torbiele szyi.
Tytuł angielski: Congenital neck cysts.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 5, s. 414
Uwagi: The 11th Congress of the Polish Dental Society, June 25th - 27, 2009, Wrocław, Poland. Abstracts.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
93/480
Tytuł oryginału: Związek choroby przyzębia z chorobami serca i naczyń.
Tytuł angielski: Relationship between periodontal disease and cardiovascular disease.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2009 : 62, 7, s. 554-561
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
94/480
Tytuł oryginału: Cefalometryczna ocena zmian w przebiegu protrakcji szczęki z uwzględnieniem struktur górnych dróg oddechowych.
Tytuł angielski: Cephalometric alterations after maxillary protraction including oropharyngeal airway structures.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2008 : 61, 7, s. 495-503
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
95/480
Tytuł oryginału: Ekstruzja ortodontyczna metodą z wyboru w przypadku poddziąsłowego złamania korzenia zęba - wieloletnie obserwacje.
Tytuł angielski: Orthodontic extrusion as a method of choice in cases of subgingival root fracture - long-term observation.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2008 : 61, 12, s. 875-881
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
96/480
Tytuł oryginału: Frekwencja i intensywność próchnicy u dzieci w wieku od 3 do 7 lat, mieszkających w Białymstoku.
Tytuł angielski: The incidence and intensity of caries in 3- to 7-year-old children living in Białystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2008 : 61, 7, 480-487
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
97/480
Tytuł oryginału: Istotny wskaźnik poziomu choroby próchnicowej wg Bratthalla u dzieci 12-letnich z powiatu wysokomazowieckiego (województwo podlaskie).
Tytuł angielski: Significant caries index acc. Bratthall in 12-year-old children living in Wysokie Mazowieckie region.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2008 : 61, 12, s. 863-866
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
98/480
Tytuł oryginału: Mikrobiologiczne właściwości triklosanu.
Tytuł angielski: Microbiological properties of triclosan.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2008 : 61, 3, s. 154-170
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
99/480
Tytuł oryginału: Ocena porównawcza przeciwbakteryjnej aktywności ćwieków zawierających wodorotlenek wapnia i chlorheksydynę.
Tytuł angielski: Comparative assessment of antibacterial activity of calcium hydroxide - and chlorhexidine-gutta-percha points.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2008 : 61, 9, s. 615-623
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
100/480
Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Sekcji Periodontologii PTS pt. "Środowisko a stan jamy ustnej. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej".
Tytuł angielski: Report on the International Scientific Conference of the Periodontology Section of the Polish Dental Society devoted to "Environment versus the condition of the oral cavity : advances in diagnostics and treatment of periodontal diseases and oral mucosa".
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2008 : 61, 11, s. 834-837
Uwagi: Sprawozdanie
Charakt. formalna: Inne
Język publikacji: POL
101/480
Tytuł oryginału: Tempo wydzielania śliny a stan uzębienia i higiena jamy ustnej w przebiegu młodzieńczego przewlekłego zapalenia stawów u dzieci.
Tytuł angielski: Salivary flow rate, dental status, and oral hygiene in juvenile idiopathic arthritis.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2008 : 61, 8, s. 547-553
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
102/480
Tytuł oryginału: Terminy oraz kolejność wyrzynania zębów stałych u 4-8 letnich dzieci białostockich - analiza wartości centylowych.
Tytuł angielski: Time and sequence of eruption of permanent teeth in 4-8-year-old children from Białystok - analysis of centile values.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2008 : 61, 5, s. 330-339
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
103/480
Tytuł oryginału: Terminy oraz kolejność wyrzynania zębów stałych u 4-8 letnich dzieci białostockich - ocena z zastosowaniem średniej arytmetycznej.
Tytuł angielski: Time and sequence of eruption of permanent teeth in 4-8-year-old children from Białystok - assessment through arithmetic mean.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2008 : 61, 4, s. 267-274
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
104/480
Tytuł oryginału: Uboczne działanie amalgamatów i materiałów złożonych - na podstawie piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Side effects of amalgams and resin composites - on the basis of literature.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2008 : 61, 8, s. 577-587
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
105/480
Tytuł oryginału: Wpływ cynku na obraz ultrastrukturalny ślinianki podżuchwowej u szczura.
Tytuł angielski: Influence of zinc on the ultrastructural image of the submandibular gland in rats.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2008 : 61, 10, s. 704-710
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
106/480
Tytuł oryginału: Wpływ pasty do zębów zawierającej triklosan/kopolimer (PVM/MA) i fluorki na halitozę jamy ustnej.
Tytuł angielski: Effect of a triclosan/copolymer PVM/MA/fluoride toothpaste on oral halitosis.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2008 : 61, 3, s. 224-233
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
107/480
Tytuł oryginału: Występowanie objawów dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych u dzieci 7-12 letnich ze zgryzem krzyżowym bocznym jednostronnym.
Tytuł angielski: The incidence of temporomandibular dysfunction symptoms in 7- to 12-year-old children with unilateral posterior crossbite.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2008 : 61, 6, s. 428-434
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
108/480
Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu PRO ROOT MTA w endodontycznym leczeniu dorosłych pacjentów.
Tytuł angielski: Application of PRO ROOT MTA preparation during endodontic treatment of adult patients.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2008 : 61, 10, s. 686-690
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
109/480
Tytuł oryginału: Analiza fraktalna obrazów radiologicznych żuchwy w obszarze zębów reinkludowanych.
Tytuł angielski: Fractal analysis of mandibular radiographic image in the region of reincluded teeth.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2007 : T. 60 nr 9, s. 593-600
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
110/480
Tytuł oryginału: Analiza histopatologiczna 114 przypadków zmian hiperplastycznych błony śluzowej jamy ustnej, poprzednio określanych jako nadziąślaki, w materiale biopsyjnym ze szczególnym uwzględnieniem procesu metaplazji kostnej.
Tytuł angielski: The histopathological analysis of 114 cases of hyperplastic lesions of the oral mucosa - previously defined as epulides - in biopsy specimens, with a focus on osseous metaplasia.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2007 : 60, 5, s. 306-311
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
111/480
Tytuł oryginału: Dystalizacja pierwszych zębów trzonowych szczęki aparatem Pendex.
Tytuł angielski: Maxillary first molar distalization with the pendex appliance.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2007 : 60, 3, s. 186-194
Polskie słowa kluczowe: Ortodoncja korekcyjna - metody ; Ortodoncja korekcyjna - sprzęt ; Przesuwanie zębów - metody ; Przesuwanie zębów - sprzęt ; Zgryz nieprawidłowy klasy II Angle'a - leczenie ; Aparaty ortodontyczne ; Cefalometria
Angielskie słowa kluczowe: Orthodontics, corrective - methods ; Orthodontics, corrective - instrumentation ; Tooth movement - methods ; Tooth movement - instrumentation ; Malocclusion, angle class II - therapy ; Orthodontic appliances ; Cephalometry
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
112/480
Tytuł oryginału: Oporność na złamanie zębów wypełnionych Resilonem - wstępne badania doświadczalne.
Tytuł angielski: Fracture resistance of Resilon-filled teeth - an introductory experimental study.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2007 : T. 60 nr 4, s. 222-230
Polskie słowa kluczowe: Materiały do wypełniania kanału korzeniowego ; Złamania zęba - profilaktyka ; Zęby sieczne ; Wytrzymałość na zgniatanie ; Testowanie materiałów
Angielskie słowa kluczowe: Root canal filing materials ; Tooth fractures - prevention & control ; Incisor ; Compressive strength ; Materials testing
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
113/480
Tytuł oryginału: Porównanie techniki regeneracji przyzębia z użyciem białek pochodnych matrycy szkliwa a techniką kombinowaną.
Tytuł angielski: Comparison of periodontal regenerative techniques : matrix derivative proteins with or without bone substitute.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2007 : T. 60 nr 4, s. 240-248
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie przyzębia - chirurgia ; Kieszonka przyzębna - chirurgia ; Zanik wyrostka zębodołowego - radiografia ; Zanik wyrostka zębodołowego - chirurgia ; Białka szkliwa - stosowanie lecznicze ; Substytuty kości - stosowanie lecznicze ; Regeneracja tkanek przyzębia sterowana - metody ; Wynik leczenia ; Badania porównawcze
Angielskie słowa kluczowe: Periodontitis - surgery ; Periodontal pocket - surgery ; Alveolar bone loss - radiography ; Alveolar bone loss - surgery ; Dental enamel proteins - therapeutic use ; Bone substitutes - therapeutic use ; Guided tissue regeneration, periodontal - methods ; Treatment outcome ; Comparative study
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
114/480
Tytuł oryginału: Postępowanie z pacjentami leczonymi doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi podczas leczenia stomatologicznego.
Tytuł angielski: Dental management of patients on oral anticoagulants.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2007 : T. 60 nr 10, s. 684-691
Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwzakrzepowe - stosowanie lecznicze ; Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany ; Opieka stomatologiczna nad przewlekle chorymi ; Choroba zakrzepowo-zatorowa - profilaktyka ; Krwawienie z jamy ustnej - profilaktyka ; Czynniki ryzyka ; Wytyczne postępowania ; Ekstrakcja zęba ; Periodontologia ; Stomatologia
Angielskie słowa kluczowe: Anticoagulants - therapeutic use ; International Normalized Ratio ; Dental care for chronically ill ; Thromboembolism - prevention & control ; Oral hemorrhage - prevention & control ; Risk factors ; Practice guidelines as topic ; Tooth extraction ; Periodontics ; Dentistry
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
115/480
Tytuł oryginału: Resorpcja reinkludowanych zębów mlecznych.
Tytuł angielski: Resorption of reincluded deciduous teeth
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2007 : 60, 8, s.548-556,
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
116/480
Tytuł oryginału: Zmiany morfologiczne w miazdze reinkludowanych zębów mlecznych
Tytuł angielski: Morphological changes in the pulp of reincluded deciduous teeth.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2007 : 60, 7, s. 449-455
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
117/480
Tytuł oryginału: Leczenie poprzecznych złamań korzeni zębów - opis przypadków.
Tytuł angielski: The management of horizontal root fractures - case reports.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2006 : T. 59 nr 8, s. 553-562
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
118/480
Tytuł oryginału: Liczba bakterii z rodzaju Streptococcus i Lactobacillus w ubytkach próchnicowych przed i po opracowaniu metodą chemo-mechaniczną z użyciem systemu Carisolv.
Tytuł angielski: Streptococcus and Lactobacillus counts in carious lesions before and after cavity preparation using Carisolv chemo-mechanical method.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2006 : 59 (6), s. 380-387
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
119/480
Tytuł oryginału: Ocena szczelności wypełnienia kanałów korzeniowych Resilonem - badania wstępne w elektronowym mikroskopie skaningowym.
Tytuł angielski: An evaluation of the root canal sealing after the application of Resilon filling material - a pilot study using the scanning electron microscope.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2006 : T. 59 nr 5, s. 307-314 il. bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Wypełnienie kanałów korzeniowych - metody ; Gutaperka ; Materiały do wypełniania kanału korzeniowego ; Testowanie materiałów ; Mikroskopia elektronowa skaningowa ; Wiązanie materiałów dentystycznych ; Badania porównawcze
Angielskie słowa kluczowe: Root canal obturation - methods ; Gutta-Percha ; Root canal filing materials ; Materials testing ; Microscopy, electron, scanning ; Dental bonding ; Comparative study
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
120/480
Tytuł oryginału: Pojemność buforowa, pH i stężenie immunoglobuliny A w ślinie całkowitej, spoczynkowej osób młodych odpornych i podatnych na próchnicę.
Tytuł angielski: Buffer capacity, pH, and immunoglobulin A concentration in whole resting saliva in caries resistant or susceptible young patients.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2006 : T. 59, 4, s. 221-226
Polskie słowa kluczowe: Próchnica zębów ; Ślina - chemia ; Ślina - immunologia ; Immunoglobulina A - analiza ; Stężenie jonów wodorowych ; Wskaźnik PUW
Angielskie słowa kluczowe: Dental caries ; Saliva - chemistry ; Saliva - immunology ; Immunoglobulin A - analysis ; Hydrogen-ion concentration ; DMF index
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
121/480
Tytuł oryginału: Stomatologiczne potrzeby lecznicze u osób zakażonych HIV.
Tytuł angielski: Dental treatment needs of HIV-positive patients.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2006 : T. 59 nr 3, s. 175-181 tab. wykr. bibliogr. 10 poz. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Zakażenia HIV ; Zapotrzebowanie i popyt na usługi zdrowotne - statystyka i dane liczbowe ; Opieka stomatologiczna nad przewlekle chorymi - statystyka i dane liczbowe ; Stan jamy ustnej ; Uzębienie ; Próchnica zębów - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: HIV infections ; Health services needs and demand - statistics & numerical data ; Dental care for chronically ill - statistics & numerical data ; Oral health ; Dentition ; Dental caries - epidemiology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
122/480
Tytuł oryginału: Wpływ położenia zatrzymanych w szczęce kłów na przebieg i czas sprowadzania ich do łuku zębowego.
Tytuł angielski: The influence of the localisation of impacted maxillary canines on the course and time of their alignment.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2006 : T. 59, 1, s. 47-55
Polskie słowa kluczowe: Ząb zatrzymany - leczenie ; Przesuwanie zębów - metody ; Czynniki czasu ; Kły - patofizjologia ; Kły - radiografia ; Radiografia panoramiczna ; Wynik leczenia
Angielskie słowa kluczowe: Tooth, unerupted - therapy ; Tooth movement - methods ; Time factors ; Cuspid - physiopathology ; Cuspid - radiography ; Radiography, panoramic ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
123/480
Tytuł oryginału: Wpływ wieku badanych na przebieg i czas sprowadzania zatrzymanych kłów w szczęce do łuku zębowego.
Tytuł angielski: The influence of the patients' age on the course and time of bringing the impaeted maxillary canines into dental arch.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2006 : T. 59, 2, s. 118-125
Polskie słowa kluczowe: Ząb zatrzymany - leczenie ; Kły - patofizjologia ; Kły - radiografia ; Przesuwanie zębów - metody ; Czynniki czasu ; Czynniki wieku ; Wynik leczenia
Angielskie słowa kluczowe: Tooth, unerupted - therapy ; Cuspid - physiopathology ; Cuspid - radiography ; Tooth movement - methods ; Time factors ; Age factors ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
124/480
Tytuł oryginału: Czynnik wzrostowy hepatocytów w chorobie przyzębia - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Hepatocyte growth factor in periodontal disease - a literature review.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2005 : 58, 4, s. 247-252
Polskie słowa kluczowe: Czynnik wzrostu hepatocytów - analiza ; Choroby przyzębia
Angielskie słowa kluczowe: Hepatocyte growth factor - analysis ; Periodontal diseases
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
125/480
Tytuł oryginału: Istotny wskaźnik poziomu choroby próchnicowej wg Bratthalla wśród studentów Akademii Medycznej w Białymstoku.
Tytuł angielski: Significant Caries index acc. Bratthall in students of the Medical Academy in Bialystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2005 : 58, 5, s. 310-313
Polskie słowa kluczowe: Próchnica zębów - epidemiologia ; Wskaźnik PUW ; Studenci medycyny
Angielskie słowa kluczowe: Dental caries - epidemiology ; DMF index ; Students, medical
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
126/480
Tytuł oryginału: Ocena polaryzacji próchnicy zębów stałych u 12-letnich dzieci z województwa podlaskiego.
Tytuł angielski: The evaluation of caries polarization in permanent teeth of 12-year-olds from Podlasie.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2005 : 58 (10), s. 719-722
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
127/480
Tytuł oryginału: Ocena przepływu śliny u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym błony śluzowej jamy ustnej.
Tytuł angielski: Salivary flow assessment of patients with oral cavity squamous cell carcinoma.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2005 : 58 (10), s. 733-738
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
128/480
Tytuł oryginału: Powstawanie abfrakcji w świetle analizy numerycznej stanu naprężeń okolicy szyjki zęba.
Tytuł angielski: The development of abfraction lesions in the light of numerical analysis of the stress state in the cervical region of the tooth.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2005 : 58, 9, s. 605- 612
Polskie słowa kluczowe: Naprężenie w jamie ustnej ; Naprężenie mechaniczne ; Metoda elementów skończonych ; Szyjka zęba - patofizjologia ; Przedtrzonowce - patofizjologia ; Biomechanika ; Wytrzymałość na rozciąganie
Angielskie słowa kluczowe: Dental stress analysis ; Stress, mechanical ; Finite element analysis ; Tooth cervix - physiopathology ; Bicuspid - physiopathology ; Biomechanics ; Tensile strength
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
129/480
Tytuł oryginału: Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku.
Tytuł angielski: The dental status of permanent first molars in students of Dental and Medical Divisions, Medical University, Bialystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2005 : 58, 11, s. 815-821
Polskie słowa kluczowe: Próchnica zębów - epidemiologia ; Zęby trzonowe ; Wskaźnik PUW ; Studenci medycyny ; Studenci stomatologii
Angielskie słowa kluczowe: Dental caries - epidemiology ; Molar ; DMF index ; Students, medical ; Students, dental
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
130/480
Tytuł oryginału: Stan uzębienia dzieci w wieku 36-48 miesięcy mieszkających na terenie województwa podlaskiego.
Tytuł angielski: Oral health of children aged 36-48 months living in the Podlaska region.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2005 : 58, 1, s. 44-50
Polskie słowa kluczowe: Uzębienie ; Próchnica zębów - epidemiologia ; Wskaźnik PUW ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Dentition ; Dental caries - epidemiology ; DMF index ; Child
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
131/480
Tytuł oryginału: Wpływ zabiegu hemodializy na pH śliny pacjentów z niewydolnością nerek.
Tytuł angielski: The effect of haemodialysis on salivary pH of patients with renal failure.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2005 : 58, 7, s. 480-485
Polskie słowa kluczowe: Niewydolność nerek przewlekła - leczenie ; Dializa nerek ; Dializa otrzewnowa ambulatoryjna ciągła ; Choroby przyzębia ; Ślina - chemia ; Stężenie jonów wodorowych
Angielskie słowa kluczowe: Kidney failure, chronic - therapy ; Renal dialysis ; Peritoneal dialysis, continuous ambulatory ; Periodontal diseases ; Saliva - chemistry ; Hydrogen-ion concentration
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
132/480
Tytuł oryginału: Czy zmiany zachodzące w jamie ustnej mogą wpływać na dalsze odcinki przewodu pokarmowego?
Tytuł angielski: Can changes in the oral cavity affect the lower parts of the alimentary tract?
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : 57, 1, s. 65-69
Polskie słowa kluczowe: Żucie ; Nieżyt żołądka - etiopatogeneza ; Zakażenia bakteriami z rodzaju Helicobacter - etiopatogeneza ; Błona śluzowa żołądka - patomorfologia
Angielskie słowa kluczowe: Mastication ; Gastritis - etiology ; Helicobacter infections - etiology ; Gastric mucosa - pathology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
133/480
Tytuł oryginału: Ekspresja CD62L i CD54 na leukocytach krwi obwodowej pacjentów z agresywnym zapaleniem przyzębia (AP).
Tytuł angielski: CD62L and CD54 expression on peripheral blood leucocytes in patients with aggressive periodontitis (AP).
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T. 57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s. 129 - 130
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie przyzębia - krew ; Zapalenie przyzębia - metabolizm ; Selektyna L - krew ; Cząsteczka 1 adhezji międzykomórkowej - krew ; Leukocyty - metabolizm ; Cytometria przepływowa
Angielskie słowa kluczowe: Periodontitis - blood ; Periodontitis - metabolism ; Selectin L - blood ; Intercellular adhesion molecule-1 - blood ; Leukocytes - metabolism ; Flow cytometry
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
134/480
Tytuł oryginału: Ekspresja cząsteczek adhezyjnych podrodziny beta2 integryn na limfocytach krwi obwodowej pacjentów z agresywnym zapaleniem przyzębia (AP).
Tytuł angielski: The adhesive molecule expression of the beta2 integrin subgroup on the peripheral blood lymphocystes in patients with aggressive periodontitis (AP).
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T.57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s.132 - 133
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie przyzębia - krew ; Zapalenie przyzębia - metabolizm ; Antygeny CD11a - metabolizm ; Antygeny CD11b - metabolizm ; Antygeny CD11c - metabolizm ; Komórki NK - metabolizm ; Limfocyty - metabolizm
Angielskie słowa kluczowe: Periodontitis - blood ; Periodontitis - metabolism ; Antigens, CD11a - metabolism ; Antigens, CD11b - metabolism ; Antigens, CD11c - metabolism ; Killer cells, natural - metabolism ; Lymphocytes - metabolism
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
135/480
Tytuł oryginału: Kliniczna i radiologiczna ocena zachowawczego leczenia rozległych zmian okołowierzchołkowych.
Tytuł angielski: Clinical and radiological assessment of conservative treatment in large periapical lesions.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T.57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s. 54-55
Polskie słowa kluczowe: Choroby okolicy okołowierzchołkowej - leczenie ; Choroby okolicy okołowierzchołkowej - radiografia ; Torbiel korzeniowa - farmakoterapia ; Torbiel korzeniowa - radiografia ; Torbiel korzeniowa - leczenie ; Wynik leczenia
Angielskie słowa kluczowe: Periapical diseases - therapy ; Periapical diseases - radiography ; Radicular cyst - drug therapy ; Radicular cyst - radiography ; Radicular cyst - therapy ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
136/480
Tytuł oryginału: Leczenie zespołowe urazów zębów stałych.
Tytuł angielski: Complex treatment of traumatized permanent teeth.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T.57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s. 38
Polskie słowa kluczowe: Urazy zębów - leczenie ; Złamania zęba - leczenie ; Uzębienie stałe ; Młodzież ; Formy praktyki stomatologicznej
Angielskie słowa kluczowe: Tooth injuries - therapy ; Tooth fractures - therapy ; Dentition, permanent ; Adolescent ; Dentist's practice patterns
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
137/480
Tytuł oryginału: Liczba bakterii z rodzaju Streptococcus i Lactobacillus w ubytkach próchnicowych przed i po opracowaniu techniką ART.
Tytuł angielski: Number of bacteria Streptococcus spp. and Lactobacilli spp. in carious cavities before and after preparation by ART technique.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T.57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s. 17
Polskie słowa kluczowe: Próchnica zębów - mikrobiologia ; Streptococcus - izolowanie i oczyszczanie ; Lactobacillus - izolowanie i oczyszczanie ; Opracowywanie ubytku zęba - metody
Angielskie słowa kluczowe: Dental caries - microbiology ; Streptococcus - isolation & purification ; Lactobacillus - isolation & purification ; Dental cavity preparation - methods
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
138/480
Tytuł oryginału: Mnogie pierwotne nowotwory złośliwe.
Tytuł angielski: Multiply primary malignant tumors.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T.57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s.120
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory głowy i szyi - epidemiologia ; Nowotwory mnogie pierwotne - epidemiologia ; Badania retrospektywne
Angielskie słowa kluczowe: Head and neck neoplasms - epidemiology ; Neoplasms, multiple primary - epidemiology ; Retrospective studies
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
139/480
Tytuł oryginału: Modelowanie numeryczne zjawisk mechanicznych w obrębie szyjki zębowej.
Tytuł angielski: Numerical modelling of mehanical phenomena in celvical region.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : 57, nr 4 supl., s. 163
Uwagi: Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004.
Polskie słowa kluczowe: Naprężenie w jamie ustnej - metody ; Metoda elementów skończonych ; Szyjka zęba
Angielskie słowa kluczowe: Dental stress analysis - methods ; Finite element analysis ; Tooth cervix
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
140/480
Tytuł oryginału: N-końcowy propeptyd prokolagenu typu III (PIIINP) w ocenie gojenia złamań żuchwy u mężczyzn.
Tytuł angielski: Procollagen type III N-propeptide (PIIINP) in the evaluation of the healing of mandibular fractures in males.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : 57, 4, s. 246-254
Polskie słowa kluczowe: Prokolagen - krew ; Fragmenty peptydów - krew ; Złamania żuchwy - krew ; Gojenie się złamań
Angielskie słowa kluczowe: Procollagen - blood ; Peptide fragments - blood ; Mandibular fractures - blood ; Fracture healing
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
141/480
Tytuł oryginału: Objawy kliniczne i radiologiczne reinkluzji zębów - przegląd piśmiennictwa i opis pięciu przypadków.
Tytuł angielski: Clinical and radiological findings of the teeth reinclusion - review of the literature and the description of five cases.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : 57, 3, s. 205-211
Polskie słowa kluczowe: Ząb zatrzymany - etiopatogeneza ; Ząb zatrzymany - klasyfikacja ; Ząb zatrzymany - radiografia ; Ząb zatrzymany - patomorfologia ; Ząb zatrzymany - chirurgia ; Ekstrakcja zęba ; Objawy
Angielskie słowa kluczowe: Tooth, unerupted - etiology ; Tooth, unerupted - classification ; Tooth, unerupted - radiography ; Tooth, unerupted - pathology ; Tooth, unerupted - surgery ; Tooth extraction ; Signs and symptoms
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
142/480
Tytuł oryginału: Ocena błony śluzowej jamy ustnej dzieci z nietolerancją białka mleka krowiego.
Tytuł angielski: The evaluation of oral mucosa in children with the intolerance of cow milk protein.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T.57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s. 41 -42
Polskie słowa kluczowe: Nadwrażliwość na mleko ; Błona śluzowa jamy ustnej ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Milk hypersensitivity ; Mouth mucosa ; Child
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
143/480
Tytuł oryginału: Ocena ekspresji jądrowego antygenu komórek proliferujących (PCNA) i nasilenia włóknienia w nadziąślakach.
Tytuł angielski: Evaluation of the expression of proliferative cell nuclear antigen (PCNA) and degree of fibrosis in epulides.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : 57, 10, s. 675-679
Polskie słowa kluczowe: Choroby dziąseł - immunologia ; Choroby dziąseł - patomorfologia ; Antygen jądrowy komórek proliferujących - analiza ; Immunohistochemia - metody
Angielskie słowa kluczowe: Gingival diseases - immunology ; Gingival diseases - pathology ; Proliferating cell nuclear antigen - analysis ; Immunohistochemistry - methods
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
144/480
Tytuł oryginału: Ocena kliniczna wypełnień z materiału EsthetX
Tytuł angielski: Clinical evaluation of restorations made from EsthetX material.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T.57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s. 83-84
Polskie słowa kluczowe: Wypełnienie zęba stałe - metody ; Materiały dentystyczne ; Materiały kompozytowe
Angielskie słowa kluczowe: Dental restoration, permanent - methods ; Dental materials ; Composite resins
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
145/480
Tytuł oryginału: Ocena leczenia periodontologicznych ubytków kostnych z użyciem białek matrycy szkliwa.
Tytuł angielski: Evaluation of the treatment of periodontal osseous defects using enamel matrix proteins.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : 57, 4, s. 223-229
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie przyzębia - leczenie ; Zapalenie przyzębia - chirurgia ; Białka szkliwa - stosowanie lecznicze ; Regeneracja kości - wpływ środków chemicznych ; Wynik leczenia
Angielskie słowa kluczowe: Periodontitis - therapy ; Periodontitis - surgery ; Dental enamel proteins - therapeutic use ; Bone regeneration - drug effects ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
146/480
Tytuł oryginału: Ocena skojarzonego stosowania żelu Corsodyl oraz pasty Elgydium w leczeniu przewlekłych zapaleń przyzębia.
Tytuł angielski: The evaluation of combined application of Corsodyl-gel Elgydium tooth-paste in the treatment of chronic periodontitis.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T.57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s. 132 - 133
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie przyzębia - farmakoterapia ; Kieszonka przyzębna - farmakoterapia ; Choroba przewlekła ; Chlorheksydyna - pochodne ; Chlorheksydyna - stosowanie lecznicze ; Pasty do zębów - stosowanie lecznicze ; Przyzębie - wpływ środków chemicznych ; Wynik leczenia
Angielskie słowa kluczowe: Periodontitis - drug therapy ; Periodontal pocket - drug therapy ; Chronic disease ; Chlorhexidine - analogs & derivatives ; Chlorhexidine - therapeutic use ; Toothpaste - therapeutic use ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
147/480
Tytuł oryginału: Ocena sposobu aplikacji preparatów zawierających glukonian chlorheksydyny na przyzębie pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia.
Tytuł angielski: The evaluation of application methods of the preparations containing chlorhexidine digluconate on periodontium of patients with chronic periodontits.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T.57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s. 131 - 132
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie przyzębia - farmakoterapia ; Chlorheksydyna - dawkowanie ; Chlorheksydyna - stosowanie lecznicze ; Chlorheksydyna - pochodne ; Przyzębie - wpływ środków chemicznych
Angielskie słowa kluczowe: Periodontitis - drug therapy ; Chlorhexidine - administration & dosage ; Chlorhexidine - therapeutic use ; Chlorhexidine - analogs & derivatives ; Periodontium - drug effects
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
148/480
Tytuł oryginału: Ocena stanu uzębienia dzieci 3-letnich z terenu województwa podlaskiego.
Tytuł angielski: Evaluation of dental condition in 3-year-old children from Podlaskie region.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T.57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s. 59 - 60
Polskie słowa kluczowe: Próchnica zębów - epidemiologia ; Wskaźnik PUW ; Stan jamy ustnej ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Dental caries - epidemiology ; DMF index ; Oral health ; Child
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
149/480
Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów śliny u młodych osób z cukrzycą typu 1.
Tytuł angielski: The evaluation of selected salivary parameters in adolescents with diabetes mellitus type -1.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T.57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s. 40 - 41
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca typu 1 ; Ślina - wydzielanie ; Ślina - mikrobiologia ; Streptococcus - izolowanie i oczyszczanie ; Lactobacillus - izolowanie i oczyszczanie ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Diabetes mellitus, type 1 ; Saliva - secretion ; Saliva - microbiology ; Streptococcus - isolation & purification ; Lactobacillus - isolation & purification ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
150/480
Tytuł oryginału: Pasta jodormowa w połączeniu z preparatami Ca(OH)2 w leczeniu endodontycznym zębów z niezakończonym rozwojem korzenia.
Tytuł angielski: Iodophorm paste connected with Ca(OH)2 specimens in endodontic treatment of teeth with non completed root development.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T.57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s. 38 - 39
Polskie słowa kluczowe: Materiały do wypełniania kanału korzeniowego ; Wodorotlenek wapniowy - stosowanie lecznicze ; Jodopochodne węglowodorów - stosowanie lecznicze ; Endodoncja - metody ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Root canal filing materials ; Calcium hydroxide - therapeutic use ; Hydrocarbons, iodinated - therapeutic use ; Endodontics - methods ; Child
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
151/480
Tytuł oryginału: Stan dziąseł a stężenie immunoglobulin klasy G w ślinie spoczynkowej osób zakażonych HIV.
Tytuł angielski: Gingival condition and IgG immunoglobulin concentration in the resting saliva of HIV-infected persons.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : 57, 10, s. 644-649
Polskie słowa kluczowe: Zakażenia HIV ; Ślina - immunologia ; Immunoglobulina G - analiza ; Stan jamy ustnej ; Higiena jamy ustnej ; Wskaźnik stanu przyzębia ; Zapalenie dziąseł
Angielskie słowa kluczowe: HIV infections ; Saliva - immunology ; Immunoglobulin G - analysis ; Oral health ; Oral hygiene ; Periodontal index ; Gingivitis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
152/480
Tytuł oryginału: Stan jamy ustnej pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami.
Tytuł angielski: The oral status of patients with chronic renal failure treated with hemodialysis.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T.57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s. 77 -78
Polskie słowa kluczowe: Niewydolność nerek przewlekła - leczenie ; Dializa nerek ; Stan jamy ustnej
Angielskie słowa kluczowe: Kidney failure, chronic - therapy ; Renal dialysis ; Oral health
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
153/480
Tytuł oryginału: Stężenia C-końcowego propeptydu prokolagenu typu I (PICP) w ocenie gojenia złamań żuchwy.
Tytuł angielski: Levels of procollagen type I C-propeptide (PICP) in the evaluation of the healing of mandibular fractures.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : 57, 5, s. 333-340
Polskie słowa kluczowe: Gojenie się złamań - fizjologia ; Złamania żuchwy - krew ; Prokolagen - krew ; Fragmenty peptydów - krew
Angielskie słowa kluczowe: Fracture healing - physiology ; Mandibular fractures - blood ; Procollagen - blood ; Peptide fragments - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
154/480
Tytuł oryginału: Stężenia C-końcowego telopeptydu kolagenu typu I (ICTP) w surowicy mężczyzn w przebiegu gojenia zlamań żuchwy.
Tytuł angielski: Concentrations of C-terminal telopeptide of type I collagen (ICTP) in the serum of males in the course of healing of mandibular fractures.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : 57, 6, s. 399-406
Polskie słowa kluczowe: Gojenie się złamań - fizjologia ; Złamania żuchwy - krew ; Kolagen - krew ; Peptydy - krew
Angielskie słowa kluczowe: Fracture healing - physiology ; Mandibular fractures - blood ; Collagen - blood ; Peptides - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
155/480
Tytuł oryginału: Terminy rozpoczęcia ząbkowania stałego - przegląd piśmiennictwa i badania własne.
Tytuł angielski: Terms of beginning of permanent teeth eruption - a review of literature and own study.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T.57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s. 101
Polskie słowa kluczowe: Wyrzynanie się zębów ; Uzębienie stałe ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Tooth eruption ; Dentition, permanent ; Child
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
156/480
Tytuł oryginału: Torbiele części twarzowej czaszki i szyi.
Tytuł angielski: Cysts of facial skeleton and neck
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T. 57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s. 121
Polskie słowa kluczowe: Torbiele - chirurgia ; Wynik leczenia
Angielskie słowa kluczowe: Cysts - surgery ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
157/480
Tytuł oryginału: Uwalnianie jonów hydroksylowych i wapniowych przez uszczelniacze kanałowe.
Tytuł angielski: Release of hydroxyl and calcium ions by root canals sealers
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T.57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s. 53
Polskie słowa kluczowe: Materiały do wypełniania kanału korzeniowego - chemia ; Wodorotlenek wapniowy - chemia ; Wodorotlenki - chemia ; Stężenie jonów wodorowych
Angielskie słowa kluczowe: Root canal filing materials - chemistry ; Calcium hydroxide - chemistry ; Hydroxides - chemistry ; Hydrogen-ion concentration
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
158/480
Tytuł oryginału: Uwalnianie jonów wapniowych i hydroksylowych przez tymczasowe materiały wodorotlenkowo-wapniowe.
Tytuł angielski: The release of calcium and hydroxyl ions by calcium hydroxide temporary materials.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : 57, 11, s. 715-721
Polskie słowa kluczowe: Materiały do wypełniania kanału korzeniowego - chemia ; Wodorotlenek wapniowy - chemia ; Wodorotlenek wapniowy - farmakologia ; Testowanie materiałów ; Czynniki czasu ; In vitro
Angielskie słowa kluczowe: Root canal filing materials - chemistry ; Calcium hydroxide - chemistry ; Calcium hydroxide - pharmacology ; Materials testing ; Time factors ; In vitro
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
159/480
Tytuł oryginału: Własne doświadczenia w diagnozowaniu i leczeniu doprzednich wad części twarzowej czaszki.
Tytuł angielski: The own experiences in diagnosis and treatment anterior defects of facial skeleton.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T.57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s.121
Polskie słowa kluczowe: Przodożuchwie - diagnostyka ; Przodożuchwie - leczenie ; Wynik leczenia
Angielskie słowa kluczowe: Prognathism - diagnosis ; Prognathism - therapy ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
160/480
Tytuł oryginału: Właściwości mechaniczne wybranych standardowych wkładów koronowo-korzeniowych.
Tytuł angielski: Mechanical properties s of selected standard core-dowels posts.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : T.57 nr 4 supl. Jubileuszowy X Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 22 - 24 kwietnia 2004., s. 24
Polskie słowa kluczowe: Zęby ćwiekowe ; Testowanie materiałów ; Naprężenie w jamie ustnej
Angielskie słowa kluczowe: Post and core technique ; Materials testing ; Dental stress analysis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
161/480
Tytuł oryginału: Wpływ sposobu aplikacji preparatu Parodium na stan kliniczny przyzębia.
Tytuł angielski: The influence of the way of Parodium gel application on periodontium clinical status.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : 57, 8, s. 519-523
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie przyzębia - farmakoterapia ; Przyzębie - wpływ środków chemicznych ; Przyzębie - patomorfologia ; Chlorheksydyna - dawkowanie ; Chlorheksydyna - stosowanie lecznicze
Angielskie słowa kluczowe: Periodontitis - drug therapy ; Periodontium - drug effects ; Periodontium - pathology ; Chlorhexidine - administration & dosage ; Chlorhexidine - therapeutic use
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
162/480
Tytuł oryginału: Występowanie i etiologia recesji dziąsła na podstawie piśmiennictwa i własnych spostrzeżeń.
Tytuł angielski: The occurrence and aetiology of gingival recession on the basis of the literature and the authors own observations.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2004 : 57, 9, s. 582-589
Polskie słowa kluczowe: Recesja dziąsła - epidemiologia ; Recesja dziąsła - etiopatogeneza
Angielskie słowa kluczowe: Gingival recession - epidemiology ; Gingival recession - etiology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
163/480
Tytuł oryginału: Analiza numeryczna stanu naprężeń w strefie ubytku przyszyjkowego zęba z wypełnieniem na powierzchni zgryzowej.
Tytuł angielski: A numerical analysis of the state of stresses in the zome of a cervical lesion in a tooth with an occlusal restoration.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2003 : Vol. 56, 4, s. 221-227
Polskie słowa kluczowe: Naprężenie w jamie ustnej ; Ubytek zębowy ; Wypełnienie zęba stałe
Angielskie słowa kluczowe: Dental stress analysis ; Dental fissures ; Dental restoration, permanent
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
164/480
Tytuł oryginału: Badania ekspresji receptorów estrogenowych i progesteronowych w nadziąślakach olbrzymiokomórkowych.
Tytuł angielski: Evaluation of the expression of estrogen and progesterone receptors in peripheral giant cell granulomas.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2003 : 56, 7, s. 475-479
Polskie słowa kluczowe: Receptory estrogenów ; Ziarniniak olbrzymiokomórkowy
Angielskie słowa kluczowe: Receptors, estrogen ; Granuloma, giant cell
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
165/480
Tytuł oryginału: Ocena książki. Radiodiagnostyka głowy i szyi. Thomas J. Vogl, Joern Balzer, Martin Mack, Wolfgang Steger. Wydawnictwo CZELEJ 2003.Redakcja naukowa wydania polskiego: prof. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło - specjalista radiolog. Tytuł orygninału " Different Diagnosis in Head and Neck Imaging" Wyd. Thieme-Stuttgart - 1999. Przekład z języka angielskiego: dr med. Marzena Janczarek i dr med. Ingrid Różyło-Kalinowska.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2003 : Vol. 56 no 6, s. 431
Uwagi: Recenzja
Polskie słowa kluczowe: Głowa - radiografia ; Szyja - radiografia
Angielskie słowa kluczowe: Head - radiography ; Neck - radiography
Charakt. formalna: Inne
Język publikacji: POL
166/480
Tytuł oryginału: Ocena treści percepcji i stylu myślenia u osób z bruksizmem.
Tytuł angielski: An evaluation of the content of perception and style of thinking in persons with bruxism.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2003 : 56, 2, s. 95-101
Polskie słowa kluczowe: Bruksizm - psychologia ; Spostrzeganie ; Myślenie
Angielskie słowa kluczowe: Bruxism - psychology ; Perception ; Thinking
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
167/480
Tytuł oryginału: Stan uzębienia mlecznego u dzieci 4-6-letnich z nietolerancją białka mleka krowiego.
Tytuł angielski: The condition of the deciduous teeth in children aged 4-6 with intolerance to cows' milk.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2003 : 56, 9, s. 591-595
Polskie słowa kluczowe: Zęby mleczne ; Próchnica zębów - epidemiologia ; Nadwrażliwość na mleko ; Nadwrażliwość pokarmowa ; Białko mleka - działanie szkodliwe ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Tooth, deciduous ; Dental caries - epidemiology ; Milk hypersensitivity ; Food hypersensitivity ; Milk proteins - adverse effects ; Child
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
168/480
Tytuł oryginału: Związek parametrów żucia z zakażeniem błony śluzowej żołądka bakterią Helicobacter pylori.
Tytuł angielski: The connection between parameters of mastification and Helicobacter pylori infection of the gastric mucosa.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2003 : 56, 2, s. 130-136
Polskie słowa kluczowe: Żucie ; Zakażenia bakteriami z rodzaju Helicobacter ; Błona śluzowa żołądka
Angielskie słowa kluczowe: Mastication ; Helicobacter infections ; Gastric mucosa
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
169/480
Tytuł oryginału: Związek parametrów żucia z zapaleniem błony śluzowej żołądka.
Tytuł angielski: The connection between the parameters of mastification and inflammation of the gastric mucosa.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2003 : 56, 1, s. 50-55.
Polskie słowa kluczowe: Żucie ; Nieżyt żołądka ; Błona śluzowa żołądka - patomorfologia
Angielskie słowa kluczowe: Mastication ; Gastritis ; Gastric mucosa - pathology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
170/480
Tytuł oryginału: Ocena populacji limfocytów B i T oraz subpopulacji limfocytów T we krwi obwodowej pacjentów z różnymi formami zapaleń przyzębia.
Tytuł angielski: Evaluation of peripheral blood B and T lymphocyte populations and T lymphocyte subsets in patients with different forms of periodontitis.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2002 : 55, 9, s. 553-558
Polskie słowa kluczowe: Subpopulacje limfocytów ; Zapalenie przyzębia
Angielskie słowa kluczowe: Lymphocyte subsets ; Periodontitis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
171/480
Tytuł oryginału: Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych śliny osób z nadżerkami szkliwa.
Tytuł angielski: The assessment of selected physiochemical characteristics of the saliva in patients with enamel erosions.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2002 : T. 55, 12, s. 775-781
Polskie słowa kluczowe: Erozja zębów ; Ślina - chemia
Angielskie słowa kluczowe: Saliva - chemistry ; Tooth erosion
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
172/480
Tytuł oryginału: Potrzeby w zakresie leczenia próchnicy zębów i jej następstw u 18-letniej młodzieży białostockiej.
Tytuł angielski: The needs for treatment of caries and its consequences among 18-year-olds from the province of Białystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2002 : T. 55, 11, s. 700-706
Polskie słowa kluczowe: Próchnica zębów - leczenie ; Białystok ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Dental caries - therapy ; Białystok ; Youth
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
173/480
Tytuł oryginału: Wpływ podłoża na uwalnianie jonów hydroksylowych z preparatów wodorotlenkowo-wapniowych.
Tytuł angielski: Influence of the vehicle on release of hydroxyl ions from calcium hydroxide preparations.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2002 : T. 55, 3, s. 141-146
Polskie słowa kluczowe: Wodorotlenek wapniowy - chemia ; Materiały dentystyczne - chemia ; Stężenie jonów wodorowych
Angielskie słowa kluczowe: Calcium hydroxide - chemistry ; Dental materials - chemistry ; Hydrogen-ion concentration
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
174/480
Tytuł oryginału: Zastosowanie czynnika wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF) w leczeniu zapalenia błony śluzowej jamy ustnej u dzieci po chemioterapii - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: G-CSF administration for the treatment of mucositis in children after chemotherapy. A preliminary study.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2002 : T. 55, 11, s. 757-762
Polskie słowa kluczowe: Czynnik stymulujący kolonie granulocytów - stosowanie lecznicze ; Zapalenie jamy ustnej - leczenie
Angielskie słowa kluczowe: Granulocyte colony-stimulating factor - therapeutic use ; Oral diseases - therapy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
175/480
Tytuł oryginału: Zastosowanie systemu CarisolvTM w leczeniu próchnicy zębów mlecznych u dzieci w wieku przedszkolnym - obserwacje roczne.
Tytuł angielski: The use of CarisolvTM in the treatment of caries of the deciduous teeth in pre-school children - a one year observation.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2002 : T. 55, 10, s. 619-625
Polskie słowa kluczowe: Próchnica zębów - leczenie ; Opracowywanie ubytku zęba - metody ; Zęby mleczne ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Dental caries - therapy ; Dental cavity preparation - methods ; Tooth, deciduous ; Child
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
176/480
Tytuł oryginału: Zmiany w położeniu zębów po leczeniu aparatem Herbsta na szynach akrylowych u pacjentów z tyłożuchwiem czynnościowym i zgryzem głębokim.
Tytuł angielski: Changes in the position of teeth after treatment using an acrylic splint Herbst appliance in patients with mandibular functional retroposition with deep overbite.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2002 : 55, 4, s. 250-259
Polskie słowa kluczowe: Aparaty ortodontyczne czynnościowe ; Zgryz nieprawidłowy - leczenie
Angielskie słowa kluczowe: Activator appliances ; Malocclusion - therapy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
177/480
Tytuł oryginału: Aktywność fosfatazy zasadowej w procesie gojenia złamań żuchwy u szczurów.
Tytuł angielski: Alkaline phosphatase activity in the process of fracture healing of the mandible in rats.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2001 : T. 54, 10, s. 660-666
Polskie słowa kluczowe: Fosfataza alkaliczna - metabolizm ; Złamania żuchwy - enzymologia ; Gojenie się złamań ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Alkaline phosphatase - metabolism ; Mandibular fractures - enzymology ; Fracture healing ; Animals
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
178/480
Tytuł oryginału: Analiza stężeń osteokalcyny w przebiegu gojenia złamań żuchwy u szczurów.
Tytuł angielski: Serum osteocalcin levels during healing of mandibular fractures in rats.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2001 : T. 54, 9, s. 599-605
Uwagi: W pracy pt: Analiza stężeń osteokalcyny w przebiegu gojenia złamań żuchwy u szczurów opublikowanej w Czas. Stomat., 2001, LIV, 9, 599-605, na stronicy tytułowej (str. 599) omyłkowo pominięto nazwisko pierwszego autora - doktor Bożeny Antonowicz. Sprostowanie jest w Czasopiśmie Stomatologicznym: 2001: T. 54, 10, s. 666
Polskie słowa kluczowe: Osteokalcyna - krew ; Złamania żuchwy ; Zwierzęta ; Gojenie się złamań ; Wapń - krew
Angielskie słowa kluczowe: Osteocalcin - blood ; Mandibular fractures ; Animals ; Fracture healing ; Calcium - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
179/480
Tytuł oryginału: Analiza zależności metod statycznych i dynamicznych pomiaru wydolności żucia.
Tytuł angielski: Analysis of the dependence between static and dynamic methods of measuring efficiency of mastication.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2001 : T. 54, 2, s. 123-131
Polskie słowa kluczowe: Układ stomatognatyczny ; Żucie - fizjologia
Angielskie słowa kluczowe: Stomatognathic system ; Mastication - physiology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
180/480
Tytuł oryginału: Morfologia dziąsła w procesie osteointegracji implantów.
Tytuł angielski: Morphology of the gingiva during osseointegration.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2001 : T. 54, 6, s. 372-376
Polskie słowa kluczowe: Dziąsła - immunologia ; Wszczepy stomatologiczne
Angielskie słowa kluczowe: Gingiva - immunology ; Dental implants
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
181/480
Tytuł oryginału: Ocena intensywności próchnicy oraz określenie skuteczności świadczeń leczniczych u 18-letnich mieszkańców dawnego województwa białostockiego.
Tytuł angielski: Evaluation of caries intensity and caries treatment index in 18-year old inhabitants of the Białystok area.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2001 : T. 54, 3, 145-151
Polskie słowa kluczowe: Próchnica zębów - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: Dental caries - epidemiology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
182/480
Tytuł oryginału: Ocena możliwości osiągnięcia trzeciego celu zdrowia jamy ustnej Światowej Organizacji Zdrowia na 2000 rok w dawnym województwie białostockim.
Tytuł angielski: An evaluation of the possibility of achieving the third WHO goal for oral health for year 2000 in the province of Białystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2001 : T.54, 4, s.232- 237
Polskie słowa kluczowe: Próchnica zębów - epidemiologia ; Stan jamy ustnej
Angielskie słowa kluczowe: Dental caries - epidemiology ; Oral health
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
183/480
Tytuł oryginału: Protezy overdenture - wybrane możliwości zastosowania w rehabilitacji narządu żucia.
Tytuł angielski: Overdentures - selected possibilities of use in the rehabilitation of the masticatory system.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2001 : T. 54 nr 7, s. 461-468
Polskie słowa kluczowe: Proteza zębowa całkowita ; Proteza zębowa podparta
Angielskie słowa kluczowe: Denture, complete ; Denture, overlay
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
184/480
Tytuł oryginału: Próchnica zębów dzieci 6-letnich na terenie dawnego województwa białostockiego.
Tytuł angielski: Dental caries in six year old children from the previously - named Białystok region.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2001 : T. 54, 1, s. 10-14
Polskie słowa kluczowe: Próchnica zębów ; Próchnica zębów - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: Dental caries ; Dental caries - epidemiology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
185/480
Tytuł oryginału: Stężenia C-końcowego propeptydu prokolagenu typu I w przebiegu gojenia złamania żuchwy u szczurów.
Tytuł angielski: Concentrations of C-terminal propeptide of type I procollagen during fracture healing of the mandible in rats.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2001 : T. 54, 11, s. 718-722
Polskie słowa kluczowe: Prokolagen - krew ; Złamania żuchwy - krew ; Zwierzęta ; Gojenie się złamań
Angielskie słowa kluczowe: Procollagen - blood ; Mandibular fractures - blood ; Animals ; Fracture healing
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
186/480
Tytuł oryginału: Zmiany szkieletowe u pacjentów z tyłożuchwiem czynnościowym i zgryzem głębokim po leczeniu aparatem Herbsta na szynach akrylowych.
Tytuł angielski: Skeletal changes in patients with mandibular functional retroposition with deep overbite after treatment using an acrylic splint Herbst appliance.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2001 : T.54, 4, s.262- 271
Polskie słowa kluczowe: Aparaty ortodontyczne czynnościowe ; Zgryz nieprawidłowy - leczenie
Angielskie słowa kluczowe: Activator appliances ; Malocclusion - therapy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
187/480
Tytuł oryginału: Czynnik wzrostowy naskórka w ślinie - wybrane aspekty biochemiczne i fizjologiczne.
Tytuł angielski: Epidermal growth factor in saliva - selected biochemical and physiological aspects.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2000 : T. 53 nr 10, s. 656-660 bibliogr. 39 poz. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Ślina - chemia ; Czynnik wzrostu epidermalny - fizjologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
188/480
Tytuł oryginału: Higiena jamy ustnej u osób z nadżerkami zębowymi
Tytuł angielski: Dental hygiene in people with dental erosions
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2000 : T.53 nr 3, s.167 -172 tab.bibliogr.20 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Erozja zębów ; Higiena jamy ustnej
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
189/480
Tytuł oryginału: Kliniczna ocena kompomerów Dyract i Compoglass na podstawie trzyletnich obserwacji.
Tytuł angielski: Clinical evaluation of Dyract and Compoglass compomers based on three years follow-up.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2000 : T. 53 nr 10, s. 623-628 tab. bibliogr. 16 poz. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Cement szklano-jonomerowy ; Kompozyty światłoutwardzalne ; Wypełnienie zęba stałe
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
190/480
Tytuł oryginału: Leczenie przewlekłych i przewlekłych zaostrzonych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych z zastosowaniem biostymulacji laserowej - ocena kliniczna
Tytuł angielski: Treatment of chronic and acute apical periodontitis with the laser biostimulation - clinical evaluation
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2000 : T.53 nr 1, s.27-35 tab.bibliogr.41 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie przyzębia przyszczytowego - leczenie ; Lasery - stosowanie lecznicze
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
191/480
Tytuł oryginału: Leczenie przewlekłych i przewlekłych zaostrzonych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych z zastosowaniem biostymulacji laserowej - ocena radiologiczna.
Tytuł angielski: Treatment of chronic and acute apical periodontitis with laser biostymulation. A radiographic evaluation.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2000 : T. 53, 2, s. 89-96
Polskie słowa kluczowe: Lasery ; Zapalenie przyzębia przyszczytowego - leczenie
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
192/480
Tytuł oryginału: Leczenie ubytków klinowych lub przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia w aspekcie rozkładu naprężeń.
Tytuł angielski: Treatment of cervical lesions in aspect of the stress distribution.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2000 : T. 53 nr 11, s. 674-679 il. wykr. bibliogr. 20 poz. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Ubytek zębowy - leczenie ; Naprężenie w jamie ustnej ; Wypełnienie zęba stałe
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
193/480
Tytuł oryginału: Marathon- alternatywa dla amalgamatu?
Tytuł angielski: Marathon- an alternative for amalgam.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2000 : T. 53, 8, s. 469-473
Polskie słowa kluczowe: Materiały dentystyczne
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
194/480
Tytuł oryginału: Mucyny ślinowe - skład biochemiczny i ich wpływ na biologiczne funkcje śliny w środowisku jamy ustnej - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Salivary mucins - biochemical composition and their influence on biological functions of saliva in the oral environement - literature review.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2000 : T. 53, 11, s. 715-720
Polskie słowa kluczowe: Mucyny - fizjologia ; Ślina - chemia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
195/480
Tytuł oryginału: Podatność twardych tkanek zębów na działanie kwasów u osób z nadżerkami zębowymi.
Tytuł angielski: The susceptibility of hard dental tissues to the action of acidis in individuals with dental erosion.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2000 : T. 53, 5, s. 270-275
Polskie słowa kluczowe: Erozja zębów ; Rozpuszczalność szkliwa ; Kwasy - farmakologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
196/480
Tytuł oryginału: Polipeptydowe czynniki wzrostu w zapaleniu przyzębia. Epidermalny czynnik wzrostu (EGF) i fibroblastyczny czynnik wzrostu (FGF) w surowicy i ślinie pacjentów z zapaleniem przyzębia o progresywnym przebiegu.
Tytuł angielski: Polypeptide growth factors in periodontitis. Epidermal growth factor (EGF) and fibroblast growth factor (FGF) in serum and saliva of patients with rapidly progressive periodontitis.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2000 : T. 53 nr 8, s. 485-489 tab. wykr. bibliogr. 21poz. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie przyzębia ; Czynniki wzrostu fibroblastyczne - analiza ; Czynnik wzrostu epidermalny
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
197/480
Tytuł oryginału: Profesor doktor habilitowana Ewa Szymaniak (1923-2000) wspomnienie.
Tytuł angielski: Professor Ewa Szymaniak (1923-2000) obituary.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2000 : T. 53 nr 4, s. 203-204
Polskie słowa kluczowe: Szymaniak, Ewa (1923-2000) ; Lekarze stomatolodzy - historia ; Historia stomatologii ; Biografie
Angielskie słowa kluczowe: Szymaniak, Ewa (1923-2000) ; Dentists - history ; History of dentistry ; Biography
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
198/480
Tytuł oryginału: Rękawice lateksowe : ochrona i zagrożenie.
Tytuł angielski: Latex gloves : protection and allergy threat.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2000 : T.53, 7, s. 450 - 454
Polskie słowa kluczowe: Mleczko kauczukowe
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
199/480
Tytuł oryginału: Rozmieszczenie przyszyjkowych nadżerek zębowych w wybranej populacji mieszkańców Białostocczyzny.
Tytuł angielski: Location of dental cervical erosions in selected population of the inhabitants in Białystok region.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2000 : T. 53, 4, s. 210-214
Polskie słowa kluczowe: Erozja zębów - epidemiologia ; Szyjka zęba - patomorfologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
200/480
Tytuł oryginału: Stan pierwszych zębów trzonowych stałych u 7-letnich dzieci z województwa białostockiego - badania porównawcze.
Tytuł angielski: State of the first permanent molars in 7- years old children in the Białystok region - comparative studies.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2000 : T. 53, 6, s. 352-356
Polskie słowa kluczowe: Próchnica zębów ; Zęby trzonowe ; Stan jamy ustnej
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
201/480
Tytuł oryginału: Wstępne badania nad polipeptydowymi czynnikami wzrostu w zapaleniu przyzębia. Płytkowy czynnik wzrostu (PDGF) i transformujący czynnik wzrostu typu beta (TGFbeta) w surowicy i ślinie pacjentów z zapaleniem przyzębia o progresywnym przebiegu.
Tytuł angielski: A pilot study of the platelet derived growth factor (PDGF) and transforming growth factor type beta (TGFbeta) in serum and saliva of patients with progressive periodontitis.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2000 : T.53 nr 7, s.413-417 tab.bibliogr. 20 poz. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie przyzębia - krew ; Ślina - chemia ; Czynnik wzrostu transformujący beta - analiza ; Czynnik wzrostu płytkopochodny - analiza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
202/480
Tytuł oryginału: Zastosowanie aparatu Herbsta na szynach akrylowych w leczeniu tyłożuchwia czynnościowego ze zgryzem głębokim - opis przypadków.
Tytuł angielski: The acrylic-splint Herbst appliance in the treatment of mandibular functional retroposition with deep overbite - case reports.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2000 : T. 53, 6, s. 382-389
Polskie słowa kluczowe: Aparaty ortodontyczne ruchome ; Retrognatyzm - leczenie ; Zgryz nieprawidłowy - leczenie
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
203/480
Tytuł oryginału: Dziedziczenie progenii na przykładzie jej występowania w dynastii Jagiellonów i Wazów.
Tytuł angielski: Inheritance of mandible prognathism in the royal Jagiellonian and Wasa family.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1999 : T. 52, 4, s. 254-263
Polskie słowa kluczowe: Przodożuchwie - genetyka ; Portrety ; Fenotyp ; Osoby sławne
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
204/480
Tytuł oryginału: Intensywność próchnicy zębów w populacji dorosłych mieszkańców województwa białostockiego.
Tytuł angielski: The caries intensity in adult population living in the Białystok district.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1999 : 52, 8, s.523-527
Polskie słowa kluczowe: Próchnica zębów - epidemiologia ; Stan jamy ustnej ; Wskaźnik PUW
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
205/480
Tytuł oryginału: Powikłanie dewitalizacji miazgi zęba odczynem uczuleniowym.
Tytuł angielski: Allergic reaction after pulp devitalisation.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1999 : 52, 3, s.181-184
Polskie słowa kluczowe: Anafilaksja - etiopatogeneza ; Dewitalizacja miazgi zęba - powikłania
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
206/480
Tytuł oryginału: Progenia u dziewczynki z częściową monosomią 9q w kariotypie i rodzinną translokacją chromosomową wzajemną t(9;17)(q34.1;p11.2).
Tytuł angielski: Prognathism of mandible in a girl with partial monosomy 3q in the karyotype and familial reciprocal chromosomal translocation t(9;17)(q34.1;p11.2).
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1999 : 52, 2, s.99-107
Polskie słowa kluczowe: Delecja chromosomu ; Przodożuchwie - genetyka ; Chromosomy człowieka para 9 ; Translokacja genetyczna
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
207/480
Tytuł oryginału: Wpływ roztworów modelowych na uwalnianie jonów fluorkowych z materiałów do wypełnień.
Tytuł angielski: The influence of the experimental solutions on fluoride ion release from filling materials.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1999 : 52, 8, s. 499-504
Polskie słowa kluczowe: Cement szklano-jonomerowy - farmakokinetyka ; Fluor - farmakokinetyka ; Roztwory
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
208/480
Tytuł oryginału: Wpływ ubytku klinowego na stan wytężenia twardych tkanek zęba.
Tytuł angielski: The influence of noncarious cervical lesions on stresses within the hard dental tissues.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1999 : 52, 6, s.355-360
Polskie słowa kluczowe: Ubytek zębowy ; Naprężenie mechaniczne ; Naprężenie w jamie ustnej
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
209/480
Tytuł oryginału: Występowanie przyszyjkowych nadżerek szkliwa u ludności województwa białostockiego.
Tytuł angielski: Frequency of cervical enamel erosions among people from the Białystok district.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1999 : 52, 7, s. 431-436
Polskie słowa kluczowe: Erozja zębów - epidemiologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
210/480
Tytuł oryginału: Aparat stały według Grabera do zwalczania uporczywego nawyku ssania kciuków.Postępowanie kliniczne i laboratoryjne.
Tytuł angielski: Graber fixed appliance to combat persistent thumbsucking habit.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1998 : 51, 8, s.555-558
Polskie słowa kluczowe: Aparaty ortodontyczne ; Ssanie palców - leczenie
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
211/480
Tytuł oryginału: Doświadczalny cykl przemieszczenia zębów u szczura z niedoborem wapnia w ustroju.
Tytuł angielski: Experimental cycle of tooth movement in rachitic rats.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1998 : 51, 1, s. 52-56
Polskie słowa kluczowe: Przesuwanie zębów ; Wapń - niedobór
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
212/480
Tytuł oryginału: Elastosystem ortodontyczny - nowa koncepcja leczenia w ortopedii szczękowej w świetle piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Orthodontic elastosystem - a new concept in dental orthopedics on the basis of the literature.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1998 : 51, 9, s.620-624
Polskie słowa kluczowe: Zgryz nieprawidłowy - leczenie ; Aparaty ortodontyczne
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
213/480
Tytuł oryginału: Interdyscyplinarne leczenie urazów zębów przednich u dzieci - opis przypadku.
Tytuł angielski: Multidisciplinary approach to the treatment of tarumatized anterior teeth in children - description of a case.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1998 : 51, 6, s. 404-406
Polskie słowa kluczowe: Zęby sieczne - urazy ; Złamania zęba - leczenie ; Korona protetyczna - metody ; Aparaty ortodontyczne ; Dzieci
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
214/480
Tytuł oryginału: Koenzym Q10 w leczeniu zapaleń przyzębia.
Tytuł angielski: Coenzyme Q10 in the treatment of periodontal inflammation.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1998 : 51, 6, s.368-372
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie przyzębia - farmakoterapia ; Ubichinon - stosowanie lecznicze
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
215/480
Tytuł oryginału: Ocena efektów działania i wpływ na zmiany zębowo-szkieletowe aparatu quad-helix.
Tytuł angielski: Evaluation of the quad-helix appliance,its influence on dental and skeletal changes in the maxillofacial complex.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1998 : 51, 3, s.195-198
Polskie słowa kluczowe: Aparaty ortodontyczne ; Zgryz nieprawidłowy - leczenie ; Rozsunięcie szwu podniebiennego - metody
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
216/480
Tytuł oryginału: Powikłania po leczeniu endodontycznym.
Tytuł angielski: Complications of endodontic treatment.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1998 : 51, 5, s.312-318
Polskie słowa kluczowe: Leczenie zęba kanałowe - działanie szkodliwe ; Zapalenie przyzębia okołowierzchołkowego - etiopatogeneza ; Wypełnienie kanałów korzeniowych - działanie szkodliwe ; Endodoncja
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
217/480
Tytuł oryginału: Problem stresu lekarzy stomatologów podczas wykonywania praktyki zawodowej.
Tytuł angielski: The problem of stress in dentists during the practice of their profession.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1998 : 51, 5, s.325-331 .
Polskie słowa kluczowe: Lekarze stomatolodzy - psychologia ; Stres psychologiczny ; Praktyka zawodowa
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
218/480
Tytuł oryginału: Telerentgenograficzna ocena budowy podstawy czaszki u pacjentów z zaburzeniami doprzednimi.
Tytuł angielski: Cephalometric evaluation of structure of base of skull in patients with angle class III malocclusion.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1998 : 51, 10, s.668-674
Polskie słowa kluczowe: Zgryz nieprawidłowy klasy III Angle'a - radiografia ; Czaszka - radiografia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
219/480
Tytuł oryginału: Wpływ środowiska pracy na uzębienie dmuchaczy szkła.
Tytuł angielski: Influence of the work environment of the dentition of glassblowers.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1998 : 51, 1, s.13-17
Polskie słowa kluczowe: Choroby zawodowe ; Ubytek zębowy - epidemiologia ; Próchnica zębów - epidemiologia ; Wskaźnik PUW ; Fluor - toksykologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
220/480
Tytuł oryginału: Wydzielanie i buforowość śliny u osób z nadżerkami szkliwa.
Tytuł angielski: Secretion and buffering capacity of saliva in individuals with enamel erosion.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1998 : 51, 8, s.497-503
Polskie słowa kluczowe: Erozja zębów ; Ślina - wydzielanie
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
221/480
Tytuł oryginału: Zmiany morfologiczne w tkankach przyzębia podlegających "siłom ciągnienia" podczas doświadczalnego przemieszczenia zębów u szczura z niedoborem wapnia w ustroju.
Tytuł angielski: Morphological changes in periodontal tissues subjected to "tractional forces" during experimental tooth movement in calcium deficient rats.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1998 : 51, 2, s.118-124
Polskie słowa kluczowe: Przyzębie - patomorfologia ; Wapń - niedobór ; Przesuwanie zębów
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
222/480
Tytuł oryginału: Znaczenie peroksydacji lipidów w chorobach przyzębia - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Role of lipid peroxidation in periodontal disease - a review of the literature.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1998 : 51, 2, s.137-143 .
Polskie słowa kluczowe: Choroby przyzębia - metabolizm ; Peroksydacja lipidów
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
223/480
Tytuł oryginału: Badania genetyczne w wybranych zespołach z prognatyzmem żuchwy.
Tytuł angielski: Genetic research in selected syndromes with mandibular prognathism.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1997 : 50, 12, s.823-827
Polskie słowa kluczowe: Przodożuchwie - genetyka ; Wady rozwojowe szczęk - genetyka ; Wady rozwojowe mnogie - genetyka
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
224/480
Tytuł oryginału: Biomechaniczna ocena zęba z ćwiekiem dokanałowym w zależności od stopnia osadzenia w kości.
Tytuł angielski: A biomechanical evaluation of a tooth with a post in the canal in relation to the level of bone support.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1997 : 50, 3, s.173-180
Polskie słowa kluczowe: Zęby ćwiekowe ; Ćwieki korzeniowe ; Naprężenie w jamie ustnej ; Wyrostek zębodołowy - patomorfologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
225/480
Tytuł oryginału: Intensywność próchnicy a stan higieny jamy ustnej u osób z nadżerkami szkliwa.
Tytuł angielski: Caries intensity and state of oral hygiene in persons with enamel erosion.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1997 : 50, 7, s.467-471
Polskie słowa kluczowe: Erozja zębów ; Próchnica zębów ; Higiena jamy ustnej
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
226/480
Tytuł oryginału: Obraz histologiczny przyzębia szczura z niedoborem wapnia w ustroju.
Tytuł angielski: The histological picture of rat periodontium with systemic calcium deficiency.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1997 : 50, 2, s.110-118
Polskie słowa kluczowe: Przyzębie - patomorfologia ; Wapń - niedobór ; Wyrostek zębodołowy - patomorfologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
227/480
Tytuł oryginału: Resorpcja korzeni po doświadczalnym przemieszczeniu zębów u szczura z niedoborem wapnia w ustroju.
Tytuł angielski: Root resorption after experimental transposition of teeth in calcium deficient rats.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1997 : 50, 3, s.192-202
Polskie słowa kluczowe: Przesuwanie zębów - działanie szkodliwe ; Wapń - niedobór ; Resorpcja korzenia zęba - etiopatogeneza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
228/480
Tytuł oryginału: Rola wolnych rodników w fizjologii i patologii człowieka.
Tytuł angielski: The role of free radicals in human physiology and pathology.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1997 : 50, 10, s.698-703 .
Polskie słowa kluczowe: Rodniki wolne
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
229/480
Tytuł oryginału: Wpływ czynności gruczołu tarczowego na układ stomatognatyczny.
Tytuł angielski: The influence of thyroid function on the stomatognathic system.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1997 : 50, 9, s. 588-593
Polskie słowa kluczowe: Układ stomatognatyczny ; Tarczyca ; Hormony tarczycy - fizjologia ; Choroby tarczycy - powikłania ; Choroby układu stomatognatycznego - etiopatogeneza
Angielskie słowa kluczowe: Stomatognathic system ; Thyroid gland ; Thyroid hormones - physiology ; Thyroid diseases - complications ; Stomatognathic diseases - etiology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
230/480
Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności w zapaleniu przyzębia - granulocyty obojętnochłonne.
Tytuł angielski: Disturbances of immunity in periodontal inflammation - neutrophil granulocytes.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1997 : 50, 8, s.536-542
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie przyzębia - immunologia ; Neutrofile - patofizjologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
231/480
Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności w zapaleniu przyzębia - odporność swoista.
Tytuł angielski: Disturbances of immunity in periodontal inflammation - specific immunity.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1997 : 50, 12, s.802-809
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie przyzębia - immunologia ; Synteza przeciwciał ; Odporność komórkowa
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
232/480
Tytuł oryginału: Zespół Blocha i Sulzbergera - postępowanie ortodontyczne.
Tytuł angielski: Bloch and Sulzberger syndrome - the orthodontic treatment.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1997 : 50, 7, s.492-495
Polskie słowa kluczowe: Nietrzymanie pigmentu
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
233/480
Tytuł oryginału: Ziarniniak olbrzymiokomórkowy żuchwy u dziecka dziewięcioletniego.
Tytuł angielski: Giant cell granuloma of the mandible in a nine year old child.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1997 : 50, 7, s.488-491
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory żuchwy ; Ziarniniak olbrzymiokomórkowy ; Dzieci
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
234/480
Tytuł oryginału: Aktywność katepsyny A i prolylkarboksylazy w ślinie u osób z małą i dużą podatnością na próchnicę.
Tytuł angielski: The activity of cathepsin A and prolylcarboxypeptidase in saliva of individuals with low and high caries susceptibility.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1996 : T.49 nr 6, s.389-391 tab.bibliogr.20 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Podatność zębów na próchnicę ; Ślina - enzymologia ; Katepsyna A - metabolizm ; Karboksypeptydazy - metabolizm
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
235/480
Tytuł oryginału: Aspergiloza zatok przynosowych.
Tytuł angielski: Aspergillosis of the paranasal sinuses.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1996 : T.49 nr 1, s.62-65 bibliogr.24 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie zatok - mikrobiologia ; Aspergiloza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
236/480
Tytuł oryginału: Ekspresja receptorów Fc i CR granulocytów obojętnochłonnych osób z zapaleniem przyzębia dorosłych/AP/.
Tytuł angielski: Neutrophil granulocyte FcR and CR receptor expression in patients with adult periodontitis.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1996 : T.49 nr 10, s.684-689 tab.wykr.bibliogr.21 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Choroby przyzębia - immunologia ; Neutrofile - immunologia ; Receptory Fc
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
237/480
Tytuł oryginału: Kliniczna ocena biologicznego leczenia odwracalnych zapaleń miazgi metodą amputacji konwencjonalnej oraz po stymulacji laserowej.
Tytuł angielski: Clinical evaluation of treatment of reversible pulpitis by conventional pulpotomy and laser biostimulation.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1996 : T.49 nr 4, s.229-234 il.tab.bibliogr.37 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie miazgi zęba - leczenie ; Lasery - stosowanie lecznicze ; Pulpotomia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
238/480
Tytuł oryginału: Leczenie tyłożuchwia czynnościowego aparatem Herbsta na zdejmowanych szynach akrylowych.
Tytuł angielski: Treatment of functional retrusion of the mandible using the Herbst appliance on removable acrylic splints.Description of a case.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1996 : T.49 nr 12, s.848-852 il.bibliogr.7 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Aparaty ortodontyczne czynnościowe ; Zgryz nieprawidłowy - leczenie ; Żuchwa - patofizjologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
239/480
Tytuł oryginału: Morfologiczna odpowiedż wielkokomórkowego układu neurosekrecyjnego na fluor.
Tytuł angielski: Morphological response of multicellular neurosecretory system to fluorine.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1996 : T.49 nr 11, s.733-739 il.tab.bibliogr.42 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Fluor - toksykologia ; Układy neurosekrecyjne - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
240/480
Tytuł oryginału: Ocena działań leczniczych w województwie białostockim na podstawie wykładnika leczenia.
Tytuł angielski: An evaluation of treatment in the Białystok Voivodeship on the basis of the treatment ratio.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1996 : 49, 12, s.821-823
Polskie słowa kluczowe: Opieka stomatologiczna ; Próchnica zębów - leczenie ; Białostockie
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
241/480
Tytuł oryginału: Ocena stanu przyzębia i higieny jamy ustnej pacjentów leczonych aparatami stałymi i ruchomymi.
Tytuł angielski: Evaluation of the periodontium and oral hygiene in patients treated with of fixed and removable orthodontic appliances.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1996 : T.49 nr 9, s.636-640 tab.bibliogr.11 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Aparaty ortodontyczne - działanie szkodliwe ; Wskaźnik stanu przyzębia ; Wskaźnik higieny jamy ustnej
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
242/480
Tytuł oryginału: Patogeneza resorpcji korzeni zębów w leczeniu ortodontycznym na podstawie piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Pathogenesis of root resorption in orthodontics on the basis of the literature.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1996 : T.49 nr 3, s.200-205 bibliogr.45 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Aparaty ortodontyczne - działanie szkodliwe ; Naprężenie w jamie ustnej ; Resorpcja korzenia zęba - etiopatogeneza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
243/480
Tytuł oryginału: Przypadek ziarniniaka olbrzymiokomórkowego żuchwy u 8-letniego dziecka.
Tytuł angielski: Giant cell granuloma in an eight year old child.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1996 : T.49 nr 9, s.630-632 il.bibliogr.12 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ziarniniak olbrzymiokomórkowy ; Nowotwory żuchwy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
244/480
Tytuł oryginału: Resorpcja korzeni zębów po ortodontycznym przemieszczeniu w przypadku niedoboru wapnia na podstawie piśmiennictwa.
Tytuł angielski: A survey of the literature on root resorption after orthodontic movement of teeth in situations of low calcium intake.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1996 : T.49 nr 9, s.648-653 bibliogr.39 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Wapń - niedobór ; Resorpcja korzenia zęba - etiopatogeneza ; Przesuwanie zębów - działanie szkodliwe ; Hipokalcemia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
245/480
Tytuł oryginału: Stan pierwszych stałych zębów trzonowych u dzieci siedmioletnich województwa białostockiego.
Tytuł angielski: The state of the first permanent molars in 7 year old children from the Bialystok Voivodeship.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1996 : T.49 nr 3, s.158-161 tab.wykr.bibliogr.11 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Próchnica zębów - epidemiologia ; Zęby trzonowe ; Wskaźnik PUW
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
246/480
Tytuł oryginału: Wpływ leczenia zachowawczego na aktywność granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u osób z zapaleniem przyzębia.
Tytuł angielski: The influence of conservative treatment on neutrophil granulocyte activity in peripheral blood in individuals with gingiva inflammation.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1996 : T.49 nr 11, s.750-754 tab.wykr.bibliogr.33 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Choroby przyzębia - immunologia ; Neutrofile - immunologia ; Środki przeciwzapalne - farmakologia ; Środki immunostymulujące - farmakologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
247/480
Tytuł oryginału: Wpływ pilokarpiny na stężenie białka i aktywność kininogenazową/kalikreinową/ w ślinie wydzielanej przez śliniankę przyuszną chorych na raka głowy i szyi w toku radioterapii.
Tytuł angielski: The action of pilocarpine in parotid saliva in patients undergoing radiotherapy for cancer of the head and neck.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1996 : T.49 nr 1, s.48-53 tab.wykr.bibliogr.17 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Kalikreina - metabolizm ; Nowotwory głowy i szyi - leczenie promieniami ; Ślinianka przyuszna - wpływ promieniowania ; Ślina - enzymologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
248/480
Tytuł oryginału: Wybrane markery biochemiczne procesu przebudowy tkanki kostnej.
Tytuł angielski: Selected biochemical markers in the process of bone remodelling.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1996 : T.49 nr 6, s.436-440 bibliogr.27 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Osteogeneza ; Regeneracja kości ; Resorpcja kości ; Markery biologiczne
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
249/480
Tytuł oryginału: Zachowanie się składników dopełniacza C3 i C4 w surowicy krwi osób z zapaleniem przyzębia dorosłych /AP/.
Tytuł angielski: The behaviour of C3 and C4 in blood serum of patients with adult periodontal inflammation /API/.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1996 : T. 49 nr 1, s. 21-25 tab. wykr. bibliogr. 17 poz. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie przyzębia - immunologia ; Zapalenie przyzębia - krew ; Składowa C3 dopełniacza - analiza ; Składowa C4 dopełniacza - analiza
Angielskie słowa kluczowe: Periodontitis - immunology ; Periodontitis - blood ; Complement C3 - analysis ; Complement C4 - analysis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
250/480
Tytuł oryginału: Zanik wyrostka zębodołowego a stan wytężenia w tkankach zęba i przyzębia.
Tytuł angielski: Loss of alveolar bone and state of tension in tooth and periodontium.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1996 : T.49 nr 7, s.487-494 tab.wykr.bibliogr.15 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Wyrostek zębodołowy - patomorfologia ; Naprężenie w jamie ustnej ; Choroby przyzębia - patofizjologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
251/480
Tytuł oryginału: Zmiany w jamie ustnej u pacjentki z fakomatozą Jadassohna.
Tytuł angielski: Oral changes in Jadassohn's phacomatosis.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1996 : T.49 nr 11, s.779-783 il.bibliogr.13 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Dysplazja ektodermalna ; Objawy w jamie ustnej
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
252/480
Tytuł oryginału: Aparat Herbsta na zdejmowanych szynach akrylowych - postępowanie kliniczne.
Tytuł angielski: The Herbst appliance on removable acrylic splints - clinical procedures.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1995 : T. 48 nr 3, s. 194-200 il. bibliogr. 24 poz. abstr. streszcz.
Polskie słowa kluczowe: Aparaty ortodontyczne czynnościowe ; Zgryz nieprawidłowy - leczenie
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
253/480
Tytuł oryginału: Hipodoncja w materiale pacjentów leczonych w Zakładzie Ortodoncji IS AM w Białymstoku w latach 1987-1993.
Tytuł angielski: Hypodontia in records of patients treated in the Orthodontic Department,Institute of Stomatology in Białystok 1987-1993.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1995 : T.48 nr 1, s.55-59 tab.wykr.bibliogr.13 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Hipodoncja
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
254/480
Tytuł oryginału: Kliniczna ocena wypełnień ubytków przyszyjkowych.
Tytuł angielski: A clinical assessment of restorations of cervical cavities.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1995 : T.48 nr 8, s.505-509 wykr.bibliogr.10 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Materiały kompozytowe - stosowanie lecznicze ; Wypełnienie zęba stałe - metody ; Cement szklano-jonomerowy - stosowanie lecznicze
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
255/480
Tytuł oryginału: Ocena stanu uzębienia i przyzębia studentów stomatologii AM w Białymstoku.
Tytuł angielski: An assessment of the teeth and periodontium of dental students at the Medical Academy in Buałystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1995 : T.48 nr 7, s.452-456 tab.wykr.bibliogr.7 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Stan jamy ustnej ; Wskaźnik PUW ; Studenci stomatologii ; Wskaźnik stanu przyzębia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
256/480
Tytuł oryginału: Położenie stawu skroniowo-żuchwowego w płaszczyżnie strzałkowej czaszki - analiza cefalometryczna.
Tytuł angielski: Position of the temporomandibular joint in the sagittal plane of the skull.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1995 : T.48 nr 5, s.330-334 il.tab.bibliogr.14 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Staw skroniowo-żuchwowy - morfologia ; Kefalometria
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
257/480
Tytuł oryginału: Przypadek zespołu Marfana w ocenie ortodontycznej.
Tytuł angielski: A case of Marfan's syndrome in orthodontic assessment.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1995 : T. 48 nr 6, s. 408-412 il. bibliogr. 14 poz. abstr. streszcz.
Polskie słowa kluczowe: Zespół Marfana ; Układ stomatognatyczny - wady rozwojowe ; Zgryz nieprawidłowy - genetyka
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
258/480
Tytuł oryginału: Resorpcja korzeni zębów po leczeniu ortodontycznym na podstawie piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Root resorption of teeth after orthodontic treatment on the basis of the literature.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1995 : T.48 nr 8, s.542-546 il.bibliogr.32 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ortodoncja - powikłania ; Resorpcja korzenia zęba - etiopatogeneza ; Aparaty ortodontyczne - działanie szkodliwe
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
259/480
Tytuł oryginału: Stan higieny ruchomych uzupełnień protetycznych u osób w wieku powyżej 55 lat w makroregionie północno-wschodnim Polski.
Tytuł angielski: Hygiene condition of removable prosthetic replacements of persons aged over 55 years in north-east Poland.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1995 : T.48 nr 2, s.111-115 tab.wykr.bibliogr.14 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Proteza zębowa całkowita ; Higiena jamy ustnej ; Proteza zębowa częściowa ruchoma
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
260/480
Tytuł oryginału: Stan naprężeń w zębach leczonych endodontycznie i w tkankach otaczających.
Tytuł angielski: Stresses in endodentically treated teeth and the surrounding tissues.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1995 : T.48 nr 6, s.362-368 il.wykr.bibliogr.13 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Naprężenie w jamie ustnej ; Wypełnienie kanałów korzeniowych - metody
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
261/480
Tytuł oryginału: Stres w gabinecie stomatologicznym.
Tytuł angielski: Stress in the dental office.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1995 : T. 48 nr 8, s. 526-531 il. bibliogr. 33 poz. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Opieka stomatologiczna - psychologia ; Lęk w stomatologii ; Stres - etiopatogeneza
Angielskie słowa kluczowe: Dental care - psychology ; Dental anxiety ; Stress - etiology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
262/480
Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności w kandydiazie jamy ustnej. Przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Disturbances in resistance in oral candidiasis. A review of the literature.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1995 : T. 48 nr 4, s. 282-286 bibliogr. 34 poz. abstr. streszcz.
Polskie słowa kluczowe: Kandydoza jamy ustnej - immunologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
263/480
Tytuł oryginału: Zaopatrzenie protetyczne osób w wieku powyżej 55 lat w makroregionie północno-wschodnim Polski.
Tytuł angielski: The prosthetic care of people above 55 years of age in a north-eastern macroregion of Poland.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1995 : T.48 nr 1, s.35-38 tab.bibliogr.11 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Bezzębie szczęki lub żuchwy - epidemiologia ; Protezy zębowe
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
264/480
Tytuł oryginału: Zastosowanie metody elementów skończonych/MES/ do oceny naprężeń w zębie z kanałem wypełnionym gutaperką.
Tytuł angielski: Use of the finite element method/FEM/ to assess stresses in the tooth canal filled with gutta-percha.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1995 : T.48 nr 8, s.495-500 il.wykr.bibliogr.15 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Naprężenie mechaniczne ; Gutaperka ; Zęby sieczne ; Wypełnienie kanałów korzeniowych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
265/480
Tytuł oryginału: Źródła postawy lękowej pacjenta stomatologicznego.
Tytuł angielski: Sources of attitude of fear in stomatological patients.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1995 : T. 48 nr 9, s. 606-610 bibliogr. 42 poz. abstr. streszcz.
Polskie słowa kluczowe: Lęk w stomatologii ; Stosunki stomatolog-pacjent ; Opieka stomatologiczna - psychologia
Angielskie słowa kluczowe: Dental anxiety ; Dentist-patient relations ; Dental care - psychology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
266/480
Tytuł oryginału: Aktywność granulocytów obojętnochłonnych u osób z chorobami przyzębia.
Tytuł angielski: Activity of polymorphonuclears in patients with periodontitis.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 4, s.272-274 tab.wykr.bibliogr.15 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Neutrofile - patofizjologia ; Choroby przyzębia - immunologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
267/480
Tytuł oryginału: Aktywność niektórych enzymów w śliniance przyusznej po doświadczalnym zatruciu ołowiem.
Tytuł angielski: Activity of several enzymes in the rat parotid gland after experimental lead poisoning.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 1, s.11-14 il.tab.bibliogr.16 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Ślinianka przyuszna - wpływ środków chemicznych ; Enzymy - metabolizm
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
268/480
Tytuł oryginału: Analiza utraty zębów i zdolności żucia u dorosłych mieszkańców województwa białostockiego.
Tytuł angielski: An analysis of the relationship between the loss of teeth and chewing ability of adults.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 5, s.336-339 tab.bibliogr.10 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Żucie ; Bezzębie częściowe nabyte - epidemiologia ; Jama ustna - patofizjologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
269/480
Tytuł oryginału: Badanie poziomu Pb we krwi szczura po doświadczalnym zatruciu ołowiem.
Tytuł angielski: Pb level determination in rat blood after experimental lead poisoning.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 4, s.256-258 tab.wykr.bibliogr.12 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Prędkość przepływu krwi
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
270/480
Tytuł oryginału: Immunoglobuliny A, G, M i podklasy immunoglobuliny G/IgG/ : IgG1,IgG2,IgG3,IgG4 w surowicy pacjentów z periodontopatią dorosłych.
Tytuł angielski: Serum immunoglobulins A,M,G and subclasses of IgG : G1,G2,G3,G4 in patients with adult periodontitis.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 12, s.836-840 tab.wykr.bibliogr.31 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Choroby przyzębia - immunologia ; Immunoglobuliny - analiza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
271/480
Tytuł oryginału: Potrzeby w zakresie ruchomych uzupełnień protetycznych u mieszkańców północno-wschodniego regionu Polski w wieku powyżej 55 lat.
Tytuł angielski: Denture needs of inhabitants aged over 55 year in the North of Poland.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 11, s.845-847 tab.bibliogr.4 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Bezzębie szczęki lub żuchwy - epidemiologia ; Protezy zębowe
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
272/480
Tytuł oryginału: Poziom ołowiu w zębach i dziąśle szczura po doświadczalnym zatruciu octanem ołowiu.
Tytuł angielski: Lead level in the rat teeth and gingiva after experimental lead acetate poisoning.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 3, s.165-168 tab.wykr.bibliogr.30 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Zęby - wpływ środków chemicznych ; Dziąsła - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
273/480
Tytuł oryginału: Poziom Pb w śliniance szczura po doświadczalnym zatruciu octanem ołowiu.
Tytuł angielski: Pb level in the rat parotid gland after experimental lead acetate poisoning.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 2, s.104-106 tab.wykr.bibliogr.14 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Ślinianka przyuszna - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
274/480
Tytuł oryginału: Stan uzębienia dorosłych mieszkańców województwa białostockiego.
Tytuł angielski: The dental state of adult population living in the province of Białystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T. 47 nr 1, s. 20-24 tab. wykr. bibliogr. 16 poz. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Stan jamy ustnej ; Próchnica zębów - epidemiologia ; Wskaźnik PUW ; Uzębienie ; Dorośli
Angielskie słowa kluczowe: Oral health ; Dental caries - epidemiology ; DMF index ; Dentition ; Adult
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
275/480
Tytuł oryginału: Świadczenia i potrzeby lecznicze w zakresie stomatologii u 35-44-letnich mieszkańców województwa białostockiego.
Tytuł angielski: Stomatological treatment services and therapeutic needs in subjects aged 35-44 living in the province of Białystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 3, s.188-192 tab.wykr.bibliogr.10 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Stan jamy ustnej ; Opieka stomatologiczna - wykorzystanie ; Białostockie
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
276/480
Tytuł oryginału: Wpływ ołowiu na aktywność psychomotoryczną szczurów doświadczalnych.
Tytuł angielski: The influence of lead upon psychomotor activity of experimental animals.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 5, s.330-332 wykr.bibliogr.22 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Układ nerwowy ośrodkowy - wpływ środków chemicznych ; Sprawność psychomotoryczna - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
277/480
Tytuł oryginału: Wpływ ukształtowania ubytku na stan naprężeń określony modelem matematycznym.
Tytuł angielski: The influence of cavity design on stress as found in the mathematical model.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 8, s.527-530 tab.wykr.bibliogr.22 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Naprężenie w jamie ustnej ; Modele teoretyczne ; Wypełnienie zęba stałe ; Opracowywanie ubytku zęba - metody
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
278/480
Tytuł oryginału: Wpływ zatrucia ołowiem na obraz ultrastrukturalny ślinianki przyusznej.
Tytuł angielski: The effect of lead poisoning on the ultrastructural appearance of the parotid gland.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 7, s.461-463 il.bibliogr.11 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia ; Ślinianka przyuszna - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
279/480
Tytuł oryginału: Współczesna koncepcja gojenia złamań kości.
Tytuł angielski: Current concepts of bone healing.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 9, s.625-631 bibliogr.48 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Złamania kości - patofizjologia ; Gojenie się ran ; Regeneracja kości
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
280/480
Tytuł oryginału: Wykonawstwo laboratoryjne aparatu Herbsta na szynach akrylowych.
Tytuł angielski: Laboratory fabrication of the Herbst appliance with acrylic splints.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 9, s.637-642 il.bibliogr.10 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Aparaty ortodontyczne ; Aktywator - metody
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
281/480
Tytuł oryginału: Zęby nadliczbowe jako przyczyna nieprawidłowości narządu żucia w materiale Zakładu Ortodoncji IS AM w Białymstoku.
Tytuł angielski: Supernumerary teeth as a cause of abnormalities in the masticatory organ in the records of the Department of Orthodontics Institute of Stomatology Medical Academy of Białystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1994 : T.47 nr 5, s.363-365 tab.wykr.bibliogr.20 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Zęby nadliczbowe - powikłania ; Zgryz nieprawidłowy - etiopatogeneza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
282/480
Tytuł oryginału: Obraz mikroskopowy ślinianki przyusznej szczura po doświadczalnym zatruciu octanem ołowiu.
Tytuł angielski: Microscopic picture of the parotid gland in rats after experimental lead acetate poisoning.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1993 : T.46 nr 11-12, s.724-729 il.tab.bibliogr.18 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Ślinianka przyuszna - wpływ środków chemicznych ; Ołów - toksykologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
283/480
Tytuł oryginału: Ołów - toksyczność biologiczna.
Tytuł angielski: Lead - biological toxicity.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1993 : 46, 9, s.579-581
Polskie słowa kluczowe: Ołów - toksykologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
284/480
Tytuł oryginału: Rozkład naprężeń w zależności od materialu wypełniającego - analiza numeryczna zagadnienia
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1993 : 46, 10, s. 636-642
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
285/480
Tytuł oryginału: Badania histoenzymatyczne układu neurosekrecyjnego wielkokomórkowego u szczura w zatruciu fluorem.
Tytuł angielski: Histoenzymatic study of the hypothalamo-neurosecretory system in rat in fluorine poisoning.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1991 : 44, 11, s.766-770
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
286/480
Tytuł oryginału: Obraz morfologiczny i histochemiczny układu neurosekrecyjnego wielkokomórkowego u szczura w zatruciu fluorem.
Tytuł angielski: Morphological and histochemical study of the hypothalamo-neurosecretory system in rat in fluorine poisoning.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1991 : 44, 11, s.676-681
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
287/480
Tytuł oryginału: Praktyczne zastosowanie metody elementów skończonych (MES) do analizy naprężeń w tkankach zęba i wypełnieniu.
Tytuł angielski: Practical application of the finite elements method (FEM) for analysing the stresses in dental tissue and cavity filling.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1991 : 44, 11, s.270-275
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
288/480
Tytuł oryginału: Stan przyzębia dzieci 7 letnich województwa białostockiego oceniany wskaźnikiem CPITN.
Tytuł angielski: The condition of parodontium of children aged 7 years in the province of Białystok evaluated by the CPITN index.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1991 : 44, 7-8, s.522-526
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
289/480
Tytuł oryginału: Wskaźnik periodontologicznych potrzeb leczniczych (CPITN) u dorosłych w wieku 35-44 lat w województwie białostockim.
Tytuł angielski: The index of periodontological therapeutic needs (CPITN) in adults aged 35-44 years in province of Białystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1991 : 44, 5, s.334-340
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
290/480
Tytuł oryginału: Aparat płytkowy zawiasowy dolny o działaniu asymetrycznym.
Tytuł angielski: Lower hinge plate device with asymmetric action.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1990 : 43, 11-12, s. 702-703
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
291/480
Tytuł oryginału: Kliniczna ocena rekonstrukcji twardych tkanek zębów u dzieci materiałem Evicrol i Izofill.
Tytuł angielski: Clinical assessment of the reconstruction of hard dental tissues by means of Evicrol and Izofill in children.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1990 : 43, 11-12, s. 661-665
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
292/480
Tytuł oryginału: Mikrotwardość amalgamatów; Stabil B i Amalcap.
Tytuł angielski: Microhardness of amalgams; Stabil B and Amalcap.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1990 : 43, 10, s. 587-591
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
293/480
Tytuł oryginału: Stan przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej u narkomanów.
Tytuł angielski: The condition of oral mucosa and parodontium in drug addicts.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1990 : 43, 9, s. 507-512
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
294/480
Tytuł oryginału: Stan uzębienia i potrzeby lecznicze narkomanów.
Tytuł angielski: The condition of teeth and the need for teeth treatment in drug addicts.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1990 : 43, 3, s. 134-139
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
295/480
Tytuł oryginału: Sposoby dyskretyzacji ośrodka i charakteryzowania cech sprężystych tkanek twardych zęba.
Tytuł angielski: Methods of medium discretization and characterization of the elastic features of hard dental tissues.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1989 : 42, 2, s. 109-115
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
296/480
Tytuł oryginału: Zastosowanie metody elementów skończonych do analizy stanu naprężeń w tkankach twardych zęba.
Tytuł angielski: Application of the finite element method in analysis of the tensions state in hard tissues of the teeth.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1989 : 42, 1, s. 1-7
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
297/480
Tytuł oryginału: Chrzęstniako-mięsak żuchwy jako wynik zezłośliwienia chrzęstniaka i kostniwiaka.
Tytuł angielski: Chondrosarcoma of mandible as a result of malignant transformation of chondroma and osteoma.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1988 : 41, 6, s. 374-379
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
298/480
Tytuł oryginału: Gronkowce i ich lekooporność w zapaleniach węzłów chłonnych podżuchwowych u dzieci.
Tytuł angielski: Staphylococcuses and their drug-resistance in inflammations of submandibular lymph nodes in children.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1988 : 41, 10, s. 654-659
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
299/480
Tytuł oryginału: Ocena wybranych funkcji leukocytów krwi obwodowej w zębopochodnych procesach zapalnych.
Tytuł angielski: Estimation of the selected functions of white blood cells in odontogenic inflammatory processes within facial skeleton.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1988 : 41, 7, s. 424-427
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
300/480
Tytuł oryginału: Odległa ocena kliniczno-radiologiczna wybranych metod antyseptycznego leczenia kanałowego.
Tytuł angielski: Late clinical and radiological assessment of the selected methods of antiseptic treatment of root canals.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1988 : 41, 2, s. 81-87
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
301/480
Tytuł oryginału: Redukcja łuku zębowego żuchwy w leczeniu pacjentów z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego.
Tytuł angielski: Reduction of mandibular dental arch in the treatment of patients with cleft primary and secondary palate.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1988 : 41, 3, s. 173-178
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
302/480
Tytuł oryginału: Zaburzenia zgryzowo-zębowe jako następstwo przedwczesnej utraty trzonowych zębów mlecznych.
Tytuł angielski: Occlusal-dental disorders as a result of premature loss of milk molar teeth.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1988 : 41, 8, s. 516-522
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
303/480
Tytuł oryginału: Badanie zmienności flory bakteryjnej w latach 1971-1984.
Tytuł angielski: Investigations on the variabillity of the bacterial flora in the years 1971-1984.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1987 : 40, 9, s. 637-642
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
304/480
Tytuł oryginału: Przyczynek do leczenia złamań wyrostka kłykciowego żuchwy u dzieci.
Tytuł angielski: A contribution to the treatment of fractures of mandibular condylar process in children..
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1987 : 40, 11-12, s. 814-817
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
305/480
Tytuł oryginału: Stan przyzębia brzeżnego u kobiet ciężarnych.
Tytuł angielski: The condition of marginal parodontium in pregnant women.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1987 : 40, 6, s. 388-392
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
306/480
Tytuł oryginału: Wytrzymałość amalgamatu Stabil B w porównaniu z amalgamatami kapsułkowymi.
Tytuł angielski: The resistance of the Stabil B amalgam in comparison to capsulated amalgams.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1987 : 40, 5, s. 316-322
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
307/480
Tytuł oryginału: Zespół Stevens-Johnsona w świetle własnych obserwacji i niektórych badań odpornościowych.
Tytuł angielski: Stevens-Johnson syndrome in the light of own observations and certain immunological tests.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1987 : 40, 5, s. 334-338
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
308/480
Tytuł oryginału: Zespół Stevens-Johnsona w świetle własnych obserwacji i niektórych badań odpornościowych.
Tytuł angielski: Stevens-Jahnson syndrome in the light of own observations and certain immunological tests.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1987 : 40, 5, s.334-338
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
309/480
Tytuł oryginału: Badania porównawcze rodzaju flory bakteryjnej z błony śluzowej jamy ustnej okolicy przywierzchołkowej i kanału zębów oraz jej wrażliwości na najczęściej stosowane antybiotyki.
Tytuł angielski: Comparative determinations of bacterial flora of the oral mucosa, periapical region and root canal and its sensitivity to the most frequently used antibiotics.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1986 : 39, 6, s. 388-394
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
310/480
Tytuł oryginału: Guzy szczęk o typie myxoma.
Tytuł angielski: Jaw tumours of myxoma type.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1986 : 39, 7, s. 456-460
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
311/480
Tytuł oryginału: Liczne braki zawiązków zębowych u dziewczynki z cechami dysplazji ektodermalnej.
Tytuł angielski: Numerous lacking tooth anlages in a girl with features of ectodermal dysplasia.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1986 : 39, 7, s. 461-466
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
312/480
Tytuł oryginału: Rozwój dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego. Ocena wieku zębowego.
Tytuł angielski: The development of children with cleft primary and secondary palate. Evaluation of dental age.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1986 : 39, 8, s. 519-524
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
313/480
Tytuł oryginału: Wpływ urazu na rozwój układu stomatognatycznego u dzieci i młodzieży - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Trauma effect on the development of stomatognathic system in children and adolescents - a review of literature.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1986 : 39, 10, s. 655-659
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
314/480
Tytuł oryginału: Pękanie amalgamatu pod wpływem złożonych obciążeń.
Tytuł angielski: Amalgam breaking caused by combined pressure loads.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1985 : 38, 5, s. 333-339
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
315/480
Tytuł oryginału: Profil twarzy pacjentów z obustronnym całkowitym rozszczepem szczęki.
Tytuł angielski: Facial profile with bilateral complete maxillary cleft.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1985 : 38, 9, s. 651-657
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
316/480
Tytuł oryginału: Wrażliwość szczepów bakteryjnych wyizolowanych z zapalnie zmienionych tkanek przyzębia na antybiotyki i chemioterapeutyki.
Tytuł angielski: Sensitivity of bacterial strains isolated from inflamed parodontal tissues to antibiotics and chemotherapeutic agents.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1985 : 38, 10, s. 716-720
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
317/480
Tytuł oryginału: Współistnienie torbieli zawiązkowej z zębiakiem zestawnym.
Tytuł angielski: Coexistence of dentigerous cyst with hamartomatous adontoma.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1985 : 38, 5, s. 377-379
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
318/480
Tytuł oryginału: Z kazuistyki ortodontycznego leczenia dorosłych.
Tytuł angielski: Orthodontic treatment of adults - case reports.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1985 : 38, 1, s. 35-38
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
319/480
Tytuł oryginału: Asymetria twarzy i narządu żucia u osób z mięśniową postacią kręczu szyi.
Tytuł angielski: Asymetry of the face and stomatognathic organ in patients with muscular torticollis.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1984 : 37, 3, s. 193-200
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
320/480
Tytuł oryginału: Asymetryczny rozwój twarzy i narządu żucia jako następstwo przebytego w dzieciństwie urazu.
Tytuł angielski: Asymmetric development of the face and stomatognathic system as a cosequence of injury in childhood.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1984 : 37, 11, s. 893-896
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
321/480
Tytuł oryginału: Dysfunkcje języka w ukształtowaniu łuków zębowych.
Tytuł angielski: Tongue dysfunction in the development of dental arches.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1984 : 37, 8, s. 619-626
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
322/480
Tytuł oryginału: Postępowanie lecznicze w przypadku braku zawiązków górnych stałych siekaczy bocznych.
Tytuł angielski: Therapeutic management of case of absent tooth buds of upper permanent lateral incisors.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1984 : 37, 10, s. 795-798
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
323/480
Tytuł oryginału: Przypadek urazu stałych przyśrodkowych siekaczy górnych leczony ortodontycznie.
Tytuł angielski: A case of trauma to the medical permanent incisor treated orthodonticaly.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1984 : 37, 7, s. 503-505
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
324/480
Tytuł oryginału: Ślina - rola biologiczna, skład i mechanizm wydzielania. 1. Funkcja i wydzielanie śliny.
Tytuł angielski: Saliva - its biological role, composition and secretion mechanism. 1.The function and secretion of saliva.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1984 : 37, 6, s. 411-415
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
325/480
Tytuł oryginału: Ślina - rola biologiczna, skład i mechanizm wydzielania. 2. Skład chemiczny śliny.
Tytuł angielski: Saliva - its biological role composition and secretion mechanism. 2. Chemical composition of saliva.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1984 : 37, 8, s. 581-587
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
326/480
Tytuł oryginału: Z kazuistyki wad wrodzonych.
Tytuł angielski: From the casuistry of congenital anomalies.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1984 : 37, 12, 1009-1014
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
327/480
Tytuł oryginału: Zwężenie łuków zębowych w materiale pacjentów leczonych szczękowo-ortopedycznie w Zakładzie Ortodoncji IS AM w Białymstoku.
Tytuł angielski: Narrowing of dental arches in patients undergoing maxillo-orthopaedic treatment in the Department of orthodontics, Institute of Stomatology, Medical Academy in Białystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1984 : 37, 2, s. 133-138
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
328/480
Tytuł oryginału: Braki zawiązków zębowych występujących w jednej rodzinie.
Tytuł angielski: Absence of tooth anlages in a family.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1983 : 36, 3, s. 209-215
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
329/480
Tytuł oryginału: Kliniczno-radiologiczna ocena leczenia zębów metodą ekstyrpacyjną.
Tytuł angielski: Clinicoradiological evaluation of the extirpation method in treating teeth.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1983 : 36, 10, s. 721-724
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
330/480
Tytuł oryginału: Neuralgia nerwu trójdzielnego w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowej.
Tytuł angielski: Trigeminal neuralgia in the material of the Department of Maxillofacial Surgery.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1983 : 36, 9, s. 675-680
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
331/480
Tytuł oryginału: Płytkowy aparat zawiasowy w leczeniu szczękowo-ortopedycznym zwężeń górnego łuku zębowego u pacjentów z rozszczepem podniebienia.
Tytuł angielski: A plate hinge device for the maxillo-orthopaedic treatment of narrow upper dental arch in cases of cleft palate.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1983 : 36, 1, s. 47-51
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
332/480
Tytuł oryginału: Regulacyjny aparat płytkowy zawiasowy dolny (konstrukcja własna).
Tytuł angielski: A regulatory lower plate apparatus with hinge action of own design.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1983 : 36, 2, s. 145-150
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
333/480
Tytuł oryginału: Wpływ somatotropiny na proces regeneracji kości w świetle piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Somatotropin effect on the process of bone regeneration in the light of literature reports.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1983 : 36, 9, s. 497-501
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
334/480
Tytuł oryginału: Artropatia skroniowo-żuchwowa obustronna u skrzypaczki.
Tytuł angielski: Temporo-mandibular bilateral arthropathy in a female violinist.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1982 : 35, 1-2, s. 49-52
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
335/480
Tytuł oryginału: Badanie późnych odczynów skórnych na streptokinazę, distreptazę i anatoksynę gronkowcową u osób z zębowymi ogniskami zakażenia.
Tytuł angielski: Investigations of delayed skin reactions to streptokinase, distreptase and staphylococcal anatoxin in patients with dental focal infections.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1982 : 35, 11, s. 761-765
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
336/480
Tytuł oryginału: Ewolucja mikroflory jamy ustnej oraz czynniki kształtujące jej skład.
Tytuł angielski: Evolution of oral microflora and factors determining its composition.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1982 : 35, 3, s. 107-111
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
337/480
Tytuł oryginału: Mechanizmy odpornościowe jamy ustnej.
Tytuł angielski: Immune mechanisms in the oral cavity.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1982 : 35, 7-8, s. 427-432
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
338/480
Tytuł oryginału: Occlusio aperta totalis functionalis?
Tytuł angielski: Total open occlusion-functional?
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1982 : 35, 7-8, s. 501-506
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
339/480
Tytuł oryginału: Ocena odczynu zahamowania migracji leukocytów krwi obwodowej na wybrane antygeny bakteryjne zębowych ognisk zakażenia.
Tytuł angielski: Assessment of the leukocyte migration inhibition test in response to selected bacterial antigens from dental infectious foci.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1982 : 35, 9, s. 595-600
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
340/480
Tytuł oryginału: Ocena odpowiedzi humoralnej na wybrane antygeny bakteryjne zębowych ognisk zakażenia.
Tytuł angielski: Evaluation of humoral response to selected bacterial antigens from dental infection foci.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1982 : 35, 10, s. 665-670
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
341/480
Tytuł oryginału: Powikłania w wyniku leczenia kanałowego zębów endometasonem.
Tytuł angielski: Complications of endometason treatment of root canals.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1982 : 35, 5-6, s. 311-313
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
342/480
Tytuł oryginału: Rzadki przypadek zęba olbrzymiego.
Tytuł angielski: A rare case of giant tooth.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1982 : 35, 10, s. 689-693
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
343/480
Tytuł oryginału: Z kazuistyki zmian pourazowych narządu żucia.
Tytuł angielski: On post-traumatic injuries to the stomatognathic system.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1982 : 35, 11, s. 793-798
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
344/480
Tytuł oryginału: Zmiany ilościowe flory bakteryjnej w wysięku kieszonek dziąsłowych pod wpływem leczenia parodontopatii.
Tytuł angielski: Quantitative changes of bacterial flora in gingival pouch exudate during treatment of parodontopathies.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1982 : 35, 10, s. 719-724
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
345/480
Tytuł oryginału: Czynna opieka profilaktyczno-lecznicza w zakresie parodontopatii nad dziećmi i młodzieżą.
Tytuł angielski: Active prophylactic-therapeutic management of parodontopathies in children and adolescents.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1981 : 34, 4, s. 435-439
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
346/480
Tytuł oryginału: Nośność graniczna amalgamatu srebra w próbie ściskania.
Tytuł angielski: Threshold endurance of silver amalgam in compression test.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1981 : 34, 8, s. 771-774
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
347/480
Tytuł oryginału: Ostre ropne zębopochodne procesy zapalne u dzieci.
Tytuł angielski: Acute purulent odontogenic inflammatory processes in children.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1981 : 34, 6, s. 621-624
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
348/480
Tytuł oryginału: Pękanie zębiny przy obciążeniach skupionych.
Tytuł angielski: Dentine breaks during accumulated loading.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1981 : 34, 9, s. 853-858
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
349/480
Tytuł oryginału: Potrzeby lecznicze chorób przyzębia u pracowników Zakładów "Stolbud" w Sokółce i pracowników PGR woj. suwalskiego.
Tytuł angielski: The needs for treating parodontal diseases in the workers of the Stolbud Works in Sokółka and State Farm workers in the province of Suwałki.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1981 : 34, 10, s. 1009-1012
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
350/480
Tytuł oryginału: Próba doboru kryterium fizycznego dla porównania właściwości mechanicznych zębiny i materiałów na wypełnienia stałe.
Tytuł angielski: Trials of selecting a physical criterion for comparing the mechanical properties of dentin and materials for permanent fillings.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1981 : 34, 1, s. 5-10
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
351/480
Tytuł oryginału: Rozwój dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego. Ocena rozwoju kostnego.
Tytuł angielski: The development of children with clefts of the primary and secondary palate.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1981 : 34, 12, s. 1121-1126
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
352/480
Tytuł oryginału: Rozwój dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego. Ocena rozwoju morfologicznego.
Tytuł angielski: The development of children with primary and secondary palatal clefts.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1981 : 34, 11, s. 1043-1050
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
353/480
Tytuł oryginału: Sposób umocowania śruby rozszerzającej w płytkowym aparacie zawiasowym.
Tytuł angielski: Method of fixing a dilating screw in plate hinge apparatus.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1981 : 34, 7, s. 717-720
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
354/480
Tytuł oryginału: Świadczenia i potrzeby lecznicze w zakresie stomatologii wśród pracowników przemysłu regionu białostockiego.
Tytuł angielski: Dental health services and needs among industrial workers in the Białystok region.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1981 : 34, 5, s. 481-486
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
355/480
Tytuł oryginału: Telerentgenograficzna ocena progenii leczonej szczękowo-ortopedycznie.
Tytuł angielski: Teleradiographic assessment of prognathism during maxillo-orthopaedic treatment.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1981 : 34, 4, s. 407-412
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
356/480
Tytuł oryginału: Telerentgenowska ocena wielkości i położenia szczęki i żuchwy.
Tytuł angielski: Teleradiographic assessment of the size and position of the maxilla and mandible.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1981 : 34, 3, s. 329-339
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
357/480
Tytuł oryginału: Wpływ somatotropiny na gojenie sie doświadczalnych złamań żuchwy. Wyniki badań histopatologicznych.
Tytuł angielski: Somatotropin effect on healing of experimental mandibular fracture. Results of histological examinations.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1981 : 34, 3, s. 295-301
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
358/480
Tytuł oryginału: Wpływ uszkodzenia pęczka naczyniowo-nerwowego na gojenie się złamania żuchwy szczurów.
Tytuł angielski: Effect of damage to the vasculoneural bundle on healing of mandibular fractures in rats.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1981 : 34, 4, s. 387-392
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
359/480
Tytuł oryginału: Wypełnienia ubytków próchnicowych w zębach stałych bocznych u dzieci szkolnych.
Tytuł angielski: Filling of carietic defects in permanent lateral teeth in school children.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1981 : 34, 2, s. 133-138
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
360/480
Tytuł oryginału: Wytwarzanie płytki nazębnej in vitro przez paciorkowce i inne drobnoustroje wyodrębnione z ludzkiej płytki nazębnej.
Tytuł angielski: Production of dental plaque in vitro by streptococci and other organisms isolated from human dental plaques.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1981 : 34, 2, s. 163-168
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
361/480
Tytuł oryginału: Zastosowanie profilogramów do oceny mikrochropowatości powierzchni wypełnień.
Tytuł angielski: The use of profilograms for evaluating micro-roughness of filling surfaces.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1981 : 34, 6, s. 561-565
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
362/480
Tytuł oryginału: Zmiany anatomopatologiczne w tkankach jamy ustnej u chorych na białaczki.
Tytuł angielski: Pathological changes in the oral tissues in patients with leukaemia.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1981 : 34, 10, s. 979-985
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
363/480
Tytuł oryginału: Częstość występowania grzybów w jamie ustnej w chorobach przyzębia.
Tytuł angielski: Frequency of fungi in the mouth in cases of parodontal diseases.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 10, s. 931-934
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
364/480
Tytuł oryginału: Częstość występowania Rothia dentocariosa w jamie ustnej.
Tytuł angielski: Prevalence of Rothia dentocariosa in the mouth.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 11, s. 979-983
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
365/480
Tytuł oryginału: Doświadczalne zakażenia myszy szczepem Rothia dentocariosa.
Tytuł angielski: Experimental infection of mice with strains of Rothia dentocariosa.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 12, s.1073-1075
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
366/480
Tytuł oryginału: Doświadczalne zakażenie myszy szczepem Rothia dentocariosa.
Tytuł angielski: Experimental infection of mice with strains of Rothia dentocariosa.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 12, s. 1073-1076
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
367/480
Tytuł oryginału: Hamartoma - zaburzenie rozwojowe w obrębie twarzy.
Tytuł angielski: Hamartoma - facial developmental anomaly.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 12, s. 1113-1117
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
368/480
Tytuł oryginału: Mikroflora zębowych i okołozębowych ognisk zakażenia u osób leczonych i nie leczonych antybiotykami.
Tytuł angielski: Microflora of dental and peridental infectious foci in subjects treated and not treated with antibiotics.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 6, s. 529-535
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
369/480
Tytuł oryginału: Nowotwory złośliwe w obrębie czaszki twarzowej leczone w Klinice Chirurgii Szczękowej IS AM w Białymstoku.
Tytuł angielski: Malignant tumours of the maxillofacial region treated at the Department of Maxillofacial Surgery, Institute of Stomatology, Medical Academy in Białystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 11, s. 1017-1021
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
370/480
Tytuł oryginału: Pleomorficzne bakterie Gram-dodatnie a choroby przyzębia.
Tytuł angielski: Pleomorphic Gram-positive bacteria and paradontal diseases.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 8, s. 687-690
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
371/480
Tytuł oryginału: Przemiany w rysach twarzy i układzie stomatognatycznym pod wpływem leczenia równią pochyłą.
Tytuł angielski: Changes in facial features and stomatognathic system caused by inclinedplane treatment.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 11, s. 1029-1034
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
372/480
Tytuł oryginału: Przykład trudności diagnostycznych w ortopedii szczękowej.
Tytuł angielski: An example of diagnostic difficulties in maxillary orthopaedics.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 9, s. 817-820
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
373/480
Tytuł oryginału: Stan narządu żucia i warunki zgryzowe u pacjentów z rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia.
Tytuł angielski: Condition of the masticatory organ and occlusion in patients with clefts of the lip, alveolar process and palate.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 5, s. 455-461
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
374/480
Tytuł oryginału: Właściwości sprężyste zębiny zębów dotkniętych procesem próchnicowym.
Tytuł angielski: Elastic properties of dentin in teeth with caries.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 10, s. 851-856
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
375/480
Tytuł oryginału: Wpływ natrysków z wody mineralnej "Augustowianka" na przyzębie.
Tytuł angielski: Effect of Augustowianka mineral water showers on the parodontium.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 7, s. 659-662
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
376/480
Tytuł oryginału: Wpływ przebytych ciąż na stan uzębienia kobiet.
Tytuł angielski: Effect of past pregnancies on the condition of teeth in women.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 8, s. 703-708
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
377/480
Tytuł oryginału: Wrażliwość bakterii izolowanych z miazgi zgorzelinowej na niektóre chemioterapeutyki.
Tytuł angielski: Sensitivity of bacteria isolated from gangrenous pulp to certain chemotherapeutic agents.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 5, s. 401-406
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
378/480
Tytuł oryginału: Współudział szczęki i żuchwy w doprzednich wadach zgryzu.
Tytuł angielski: Participation of the maxilla and mandible in anterior occlusal anomalies.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 12, s. 1127-1133
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
379/480
Tytuł oryginału: Wykrywanie drobnoustrojów z gatunku Rothia dentocariosa w odczynie immunofluorescencji bezpośredniej.
Tytuł angielski: Detection of Rothia dentocariosa organisms by direct immunofluorescence.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 2, s. 93-97
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
380/480
Tytuł oryginału: Zaburzenia doprzednie u pacjentów z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego na podstawie telerentgenogramów bocznych głowy.
Tytuł angielski: Morphological disturbances with anterior shifting in patients with complete clefts of the primary and secondary palate studies by means of lateral teleradiograms of the head.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 3, s. 261-265
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
381/480
Tytuł oryginału: Ziarniniaki olbrzymiokomórkowe naprawcze.
Tytuł angielski: Reparative giant-cell granulomas.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : 33, 2, s. 129-134
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
382/480
Tytuł oryginału: Cukrzyca a parodontopatie.
Tytuł angielski: Diabetes and parodontopathies.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1979 : 32, 7, s. 725-729
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
383/480
Tytuł oryginału: Kliniczna, radiologiczna i i histologiczna ocena gojenia złamania żuchwy u szczurów.
Tytuł angielski: Clinical, radiological and histological assessment of mandibular fracture healing in rats.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1979 : 32, 3, s. 247-254
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
384/480
Tytuł oryginału: Kliniczne kryteria wyboru metody operacyjnej progenii w świetle obserwacji własnych.
Tytuł angielski: Clinical criteria of selection of surgical method in treatment of prognathism in the light own observations.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1979 : 32, 9, s. 867-870
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
385/480
Tytuł oryginału: Leczenie ortodontyczne dorosłych ze wskazań protetycznych.
Tytuł angielski: Orthodontic treatment of adults from prosthetic indications.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1979 : 32, 5, s. 485-488
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
386/480
Tytuł oryginału: Ocena długości zębów dla celów endodontycznych.
Tytuł angielski: Assessment of tooth length for endodontic purposes.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1979 : 32, 7, s. 629-635
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
387/480
Tytuł oryginału: Porównanie stanu uzębienia pracowników Zjednoczenia PGR w Ełku badanych w 1974 i 1977 r.
Tytuł angielski: Comparison of the state of teeth in workers of State Farms in Ełk examined in 1974 and 1977.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1979 : 32, 9, s. 855-860
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
388/480
Tytuł oryginału: Postępowanie ortodontyczne u dziecka po hemiresekcji żuchwy.
Tytuł angielski: Orthodontic management of a child after mandibular hemiresection.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1979 : 32, 2, s. 191-194
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
389/480
Tytuł oryginału: Procesy odpornościowe w parodontopatiach.
Tytuł angielski: Immune processes in parodontopathies.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1979 : 32, 1, s. 117-121
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
390/480
Tytuł oryginału: Próba oceny zachowań zdrowotnych w zakresie profilaktyki próchnicy zębów wśród dzieci szkół podstawowych Białegostoku.
Tytuł angielski: A trial of assessment of health behaviour with regard to dental caries prevention in children from the elementary schools in Białystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1979 : 32, 9, s. 839-844
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
391/480
Tytuł oryginału: Współzależność między pionowym wzrostem twarzy a położeniem spoczynkowym żuchwy u pacjentów z całkowitym rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia.
Tytuł angielski: Correlation between vertical growth of the face and resting position of the mandible in patients with complete cleft of the lip, alveolar process and palate.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1979 : 32, 3, s. 273-283
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
392/480
Tytuł oryginału: Zmiany kliniczne w błonie śluzowej jamy ustnej u chorych na białaczki przewlekłe.
Tytuł angielski: Clinical changes in oral mucosa in cases of chronic leukaemias.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1979 : 32, 9, s. 889-893
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
393/480
Tytuł oryginału: Zmiany kliniczne w tkankach jamy ustnej u chorych na białaczki ostre.
Tytuł angielski: Clinical changes in oral tissues in cases of acute leukaemias.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1979 : 32, 8, s. 733-743
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
394/480
Tytuł oryginału: Analiza obrażeń twarzoczaszki w następstwie wypadków komunikacyjnych
Tytuł angielski: Analysis of facial trauma resulting from traffic accidens
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1978 : 31, 11, s. 1055-1061
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
395/480
Tytuł oryginału: Analiza złamań kości twarzoczaszki u ludności Bialostocczyzny w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowej IS w Białymstoku
Tytuł angielski: Analysis of facial skeletal fractures in the population of the Białystok region in the material of the Departament of Maxillofacial Surgery, Medical Academy in Białystok
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1978 : 31, 4, s. 355-360
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
396/480
Tytuł oryginału: Cytologiczna ocena wpływu opatrunków dziąsłowych na gojenie się rany po gingiwektomii.
Tytuł angielski: Cytological evaluation of effect of gingival dressings on healing of wound after gingivectomy.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1978 : 31, 10, s. 979-983
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
397/480
Tytuł oryginału: Czerniak złośliwy policzka. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Malignant melanoma of the cheek.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1978 : 31, 3, s. 291-294
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
398/480
Tytuł oryginału: Działalność naukowa profesora dra Antoniego Cieszyńskiego
Tytuł angielski: Scientific activities of Professor Antoni Cieszyński
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1978 : 31, 5, s. 429-436
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
399/480
Tytuł oryginału: Leczenie tyłozgryzu podwójną płytką Schwarza
Tytuł angielski: Treatment of posterior occolusion with double Schwarz plate
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1978 : 31, 7, s. 661-664
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
400/480
Tytuł oryginału: Ocena cytogenetycznego działania fluorku sodu in vitro.
Tytuł angielski: Evaluation of the cytogenetic action of sodium fluoride in vitro.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1978 : 31, 12, s. 1009-1013
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
401/480
Tytuł oryginału: Ocena zgodności wyników badań klinicznych i radiologicznych 30 przypadków artropatii stawów skroniowo-żuchwiowych
Tytuł angielski: Evaluation of agreement between clinical and radiological investignations in 30 cases of temporomandibular arthropathy
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1978, 2, s. 173-179
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
402/480
Tytuł oryginału: Stan błony śluzowej jamy ustnej u dzieci w chorobach układu krwiotwórczego.
Tytuł angielski: The condition of the oral mucosa in children with hematopoietic system diseases.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1978 : 31, 12, s. 1173-1177
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
403/480
Tytuł oryginału: Urazy twarzoczaszki w pracy przy obróbce drewna i ścinaniu drzewa
Tytuł angielski: Splanchnocranial traumas during work with wood processing and tree falling
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1978, 5, s. 483-486
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
404/480
Tytuł oryginału: Włókniak powięziowy okolicy twarzoczaszki.
Tytuł angielski: Desmofibroma of faciocranial region.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1978 : 31, 1, s. 37-43
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
405/480
Tytuł oryginału: Współpraca ortodontyczno-protetyczna u dorosłych
Tytuł angielski: Orthodontic-prosthetic cooperation in adults
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1978 : 31, 12, s. 1201-1204
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
406/480
Tytuł oryginału: Z kazuistyki wspólpracy ortodontyczo-protetycznej
Tytuł angielski: On cooperation between orthodontist and prosthetist
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1978 : 31, 3, s. 299-301
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
407/480
Tytuł oryginału: Ziarniak kwasochłonny szczęk.
Tytuł angielski: Eosinophilic granuloma of jaws.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1978 : 31, 3, s. 275-283
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
408/480
Tytuł oryginału: Złamania zespołowe jarzmowo-szczękowe w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowej IS AM w Białymstoku
Tytuł angielski: Combined fractures of jugulo-maxillary complex in the material of the Depatrament of Maxillofacial Surgert, Institute Of Stolmatology Medical Academy in Białystok
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1978 : 31, 7, s. 643-647
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
409/480
Tytuł oryginału: Biologiczne aspekty kanałowego leczenia zapaleń miazgi.
Tytuł angielski: Biological aspects of canal treatment of pulpitis.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1977 : 30, 11, s. 887-893
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
410/480
Tytuł oryginału: Cytotoksyczne właściwości niektórych materiałów stosowanych w endodoncji
Tytuł angielski: Cytotoxic properties of certain materials used in endodontics
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1977 : 30, 3, s. 211-217
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
411/480
Tytuł oryginału: Intensywność próchnicy i struktura zabiegów u dzieci szkół podstawowych w Białymstoku.
Tytuł angielski: Intensity of dental caries and types of dental procedures in children in elementary schools in Białystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1977 : 30, 6, s. 455-462
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
412/480
Tytuł oryginału: Kliniczne kryteria wyboru metody operacyjnej progenii żuchwy w świetle obserwacji własnych.
Tytuł angielski: Clinical criteria of choice of surgical method for treatment of mandibular prognathism in the light of personal observations.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1977 : 30, 4, s. 333
Uwagi: Streszcz. ref. zgłoszonych na V Kongr. Stomatologów Pol. Katowice, 12-13. VI. 1977 r.
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
413/480
Tytuł oryginału: Ocena skuteczności fluorkowania wody pitnej w zapobieganiu próchnicy zębów dzieci szkół podstawowych m. Białegostoku.
Tytuł angielski: Evaluation of effectiveness of drinking water fluoridation for prevention of dental caries in children of elementary schools in the city of Białystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1977 : 30, 7, s. 555-560
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
414/480
Tytuł oryginału: Rentgenostatyczna ocena przemian zachodzących w narządzie żucia pod wpływem leczenia aktywatorem
Tytuł angielski: Roentgenostatic assessment of changes caused by activator treatment in the masticatory organ
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1977 : 30, 1, s. 45-50
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
415/480
Tytuł oryginału: Świadczenia i potrzeby lecznicze w zakresie stomatologii wśród ludności wiejskiej województwa suwalskiego.
Tytuł angielski: Health services and needs in the aspect of stomatology in the rural population of the province of Suwałki.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1977 : 30, 9, s. 715-719
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
416/480
Tytuł oryginału: Wpływ pasty rezorycynowo-formalinowej Rezoform na fibroblasty ludzkie in vitro
Tytuł angielski: The effect of resorcin-formalin paste on humanfibroblasts in vitro
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1977 : 30, 2, s. 111-117
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
417/480
Tytuł oryginału: Wpływ tetracyklin na uzębienie.
Tytuł angielski: The effect of tetracyclines on denture.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1977 : 30, 4, s. 307
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
418/480
Tytuł oryginału: Wykorzystanie badań cytologicznych w diagnostyce chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
Tytuł angielski: The use of cytological investignations in the diagnosis of diseases of parodontium and oralmucosa
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1977 : 30, 2, s. 125-129
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
419/480
Tytuł oryginału: Występowanie parodontopatii u osób grających na instrumentach dętych.
Tytuł angielski: Occurrence of parodontopathy in musicians playing on brass instruments.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1977 : 30, 10, s. 865-870
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
420/480
Tytuł oryginału: Zapobieganie i wczesne leczenie ortodontyczne w dydaktyce przed- i podyplomowej
Tytuł angielski: Prevention and early orthodontic treatment in student and postgraduate teaching
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1977 : 30, 5, s. 435-438
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
421/480
Tytuł oryginału: Zastosowanie hodowli tkankowych in vitro w badaniach stomatologicznych
Tytuł angielski: The use of tissue culture in vitro in stomatological investigations
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1977 : 30, 11, s. 943-946
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
422/480
Tytuł oryginału: Zastosowanie mikroskopi fluorescencyjnej do cytochemicznej oceny gojenia się rany po gingiwektomii
Tytuł angielski: The application of fluorescent microscopy for cytochemical evaluation of healing of gingivectomy wounds
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1977 : 30, 4, s. 315-316
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
423/480
Tytuł oryginału: Analiza przyczyn powstawania i ocena wyników leczenia 30 przypadków artropatii stawów skroniowo-żuchwowych.
Tytuł angielski: Analysis of causes and assessment of therapeutic results in 30 cases of temporomandibular arthropathy.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1976 : 29, 12, s. 1111-1117
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
424/480
Tytuł oryginału: Badania in vitro nad biologicznymi właściwościami preparatu crésophéne.
Tytuł angielski: Investigations of biological properties of crésophéne preparation.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1976 : 29, 5, s. 393-398
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
425/480
Tytuł oryginału: Leczenie ortodontyczne obróconych siekaczy górnych u pacjentów z rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia.
Tytuł angielski: Orthodontic treatment of rotated upper incisors in patients with cleft lip, alveolar process and palate.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1976 : 29, 4, s. 331-334
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
426/480
Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania mikroskopii fluorescencyjnej w stomatologii.
Tytuł angielski: Possibilities of fluorescent microscopy utilization in stomatology.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1976 : 29, 3, s. 209-211
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
427/480
Tytuł oryginału: Patofizjologia zębopochodnego zakażenia ogniskowego.
Tytuł angielski: Pathophysiology of odontogenic focal infections.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1976 : 29, 11, s. 957-961
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
428/480
Tytuł oryginału: Stan uzębienia dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych w dzielnicach m. Białegostoku o różnym stężeniu fluoru w wodzie.
Tytuł angielski: The state of teeth in pre-school children living in various districts of Białystok with different fluorine concentration in water.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1976 : 29, 11, s. 1037-1044
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
429/480
Tytuł oryginału: Wpływ chlorheksydyny na hodowle tkankowe.
Tytuł angielski: Effect of chlorhexidine on tissue cultures.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1976 : 29, 1, s. 9-13
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
430/480
Tytuł oryginału: Występowanie próchnicy zębów w schorzeniach psychicznych.
Tytuł angielski: Prevalence of dental caries in mental diseases.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1976 : 29, 6, s. 497-502
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
431/480
Tytuł oryginału: Zachowanie się oporności elektrycznej skóry pod wpływem bodźców bólowych związanych z niektórymi zabiegami stomatologicznymi.
Tytuł angielski: Changes of electric resistance of skin caused by painful stimuli connected with certain stomatological procedures.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1976 : 29, 2, s. 117-121
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
432/480
Tytuł oryginału: Higiena jamy ustnej, a stan uzębienia i przyzębia pracowników rolnych.
Tytuł angielski: Oral hygiene and the state of teeth and parodontium of farm workers.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1975 : 28, 8, s. 811-816
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
433/480
Tytuł oryginału: Stan uzębienia i przyzębia u pracowników rolnych powiatu oleckiego.
Tytuł angielski: The condition of teeth and parodontium in farm workers in the county of Olecko.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1975 : 28, 11, s. 1077-1083
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
434/480
Tytuł oryginału: Trzy wypadki zwyrodnienia włóknistego kości.
Tytuł angielski: Three cases of fibrous dysplasia of bones.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1975 : 28, 5, s. 509-516
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
435/480
Tytuł oryginału: Uproszczona metoda oceny jałowości kanałów korzeniowych.
Tytuł angielski: A simplified method for assessment of sterility of root canals.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1975 : 28, 12, s. 1163-1166
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
436/480
Tytuł oryginału: Zastosowanie linkomycyny w leczeniu parodontopatii zanikowej powikłanej stanem zaplnym.
Tytuł angielski: The use of lincomycin in treatment of atrophic parodontopathy complicated with inflammatory procesesses.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1975 : 28, 1, s. 91-95
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
437/480
Tytuł oryginału: Objawy ostrej białaczki w jamie ustnej u dzieci.
Tytuł angielski: Manifestations of acute leukaemia in the oral cavity in children.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1974 : 27, 8, s.887-894
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
438/480
Tytuł oryginału: Przyczynek do kazuistyki leczenia mięśniowego anomalii zgryzu.
Tytuł angielski: A contribution to treatment of occlusal anomalies with muscle exercises.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1974 : 27, 2, s.201-204
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
439/480
Tytuł oryginału: Rekonstrukcja policzka za pomocą płata cylindrycznego z brzucha.
Tytuł angielski: Buccal reconstruction using a cylindrical flap of abdominal skin.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1974 : 27, 3, s. 265-269
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
440/480
Tytuł oryginału: Wpływ preparatu Hibitane na płytkę nazębną.
Tytuł angielski: The effect of Hibitane on the bacterial dental plate.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1974 : 27, 7, s.779-784
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
441/480
Tytuł oryginału: Dynamika utraty zębów stałych u dzieci szkolnych.
Tytuł angielski: Dynamics of loss of permanent teeth in school children.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1973 : 26, 3, s.267-273
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
442/480
Tytuł oryginału: Grupa krwi układu AB0 i Rh u dzieci z rozszczepem wargi,wyrostka zębodołowego i podniebienia.
Tytuł angielski: AB0 and Rh blood groups in children with alveolar process and palatal clefts.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1973 : 26, 6, s.627-629
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
443/480
Tytuł oryginału: Ocena kliniczno-morfologiczna guzów o typie cementoblastoma.
Tytuł angielski: Clinical and morphological evaluation of tumours of the type of cementoblastoma.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1973 : 26, 8, s. 865-871
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
444/480
Tytuł oryginału: Płytka Schwarza dolna z zaporą dla języka w leczeniu zgryzu otwartego w odcinku przednim.
Tytuł angielski: Lower Schwarz plate with lingual obturator in treatment of open bite in anterior segment.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1973 : 26, 2, s.177-183
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
445/480
Tytuł oryginału: Prof.dr Stanisław Bloch pierwszy redaktor "Czasopisma Stomatologicznego".
Tytuł angielski: Professor Stanisław Bloch M.D. the first editor of "Czasopismo Stomatologiczne".
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1973 : 26, 1, s.5-7
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
446/480
Tytuł oryginału: Tężec miejscowy -twarzowy.
Tytuł angielski: Local facial tetanus.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1973 : 26, 9, s.987-992
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
447/480
Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu niektórych przypadków cementoma.
Tytuł angielski: Diagnostic difficulties in certain cases of cementoma.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1973 : 26, 10, s. 1075-1079
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
448/480
Tytuł oryginału: Wpływ środowiska pracy Zakładów Koksochemicznych H i L na poziom kwasu askorbinowego w krwi i tkankach zwierząt doświadczalnych.
Tytuł angielski: The effect of working enviroment at Coking Plant H and L on the level of ascorbic acid in the blood and tissue of experimental animals.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1973 : 26, 10, s.1141-1144
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
449/480
Tytuł oryginału: Wyrzynanie zębów stałych u dzieci polskich w wieku szkolnym.
Tytuł angielski: Eruption of permanent teeth in Polish school-age children.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1973 : 26, 9, s.965-970
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
450/480
Tytuł oryginału: Występowanie parodontopatii w schorzeniach psychicznych.
Tytuł angielski: The incidence of parodontopathy in psychic diseases.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1973 : 26, 1, s.79-85
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
451/480
Tytuł oryginału: Zespół Papillon-Lefevre.(Opis przypadków).
Tytuł angielski: Papillon Lefevre syndrome.(Report of two cases)
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1973 : 26, 8, s.839-845
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
452/480
Tytuł oryginału: Zmiany parodontopatyczne w przyzębiu kotów.
Tytuł angielski: Parodontopathic changes in the parodontium of cats.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1973 : 26, 2, s.93-97
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
453/480
Tytuł oryginału: Badania doświadczalne wydzielania wapnia przez ślinę za pomocą roztworu 45CaCl2 .
Tytuł angielski: Experimental investigations on excretion of calcium with saliva using a solution of 45CaCl2.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1972 : 25, 4, s.355-360
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
454/480
Tytuł oryginału: Dwa przypadki kostniwiaka (cementoma) o nietypowym przebiegu klinicznym.
Tytuł angielski: Two cases of cementoma with antypical clinical course.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1972 : 25, 12, 1235-1239
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
455/480
Tytuł oryginału: Wady zgryzu i braki w uzębieniu stałym jako skojarzony problem ortodontyczno-protetyczny.
Tytuł angielski: Malocclusion and defects of permanent dentition as a combined orthodontic-prosthetic problem.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1972 : 25, 11, s.1127-1133
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
456/480
Tytuł oryginału: Alergiczne odczyny skórne na leki miejscowo znieczulające u chorych na dychawicę oskrzelową.
Tytuł angielski: Allergic skin reactions to topical anaesthetics in patients with bronchical asthma.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1971 : 24, 5, s.481-484
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
457/480
Tytuł oryginału: Pamięci prof. dr Antoniego Cieszyńskiego ( w rocznicę śmierci).
Tytuł angielski: In memoriam of professor Antoni Cieszyński M. D. 30 th anniversary of death.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1971 : 24, 19, s.1215-1222
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
458/480
Tytuł oryginału: Występowanie drożdżaków z rodzaju Candida w jamie ustnej u dzieci szkolnych miasta i wsi.
Tytuł angielski: Incidence of Candida fungi in the oral cavity in urban and rural school-children.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1971 : 24, 8, s.859-864
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
459/480
Tytuł oryginału: Występowanie próchnicy w poszczególnych zębach mlecznych oraz w zębach szóstych u dzieci przedszkolnych miasta Bialegostoku.
Tytuł angielski: The incidence of dental caries in the individual milk teeth and sixth teeth in children at preschool age in Białystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1971 : 24, s.585-588
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
460/480
Tytuł oryginału: Zawartość glukozaminy i galaktozoaminy w zębach ludzkich.
Tytuł angielski: The content of glucosamine and galactosamine in human teeth.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1971 : 24, 7, s.745-750
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
461/480
Tytuł oryginału: Najnowsze poglądy na zagadnienie profilaktyki w stomatologii zachowawczej.
Tytuł angielski: The newest views on the problems of prophylaxis in conservative dentistry.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1970 : 23, 6, s. 629-635
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
462/480
Tytuł oryginału: Niektóre problemy profilaktyki stomatologicznej w zakładach przemysłowych.
Tytuł angielski: Certain problems of dental prophylactic measures in industry.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1970 : 23, 6, s. 653-657
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
463/480
Tytuł oryginału: Protezowanie w przypadkach wrodzonego braku uzębienia stałego.
Tytuł angielski: Prosthesis application in cases of congenital absence of permanent denture.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1970 : 23, 3, s. 283-289
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
464/480
Tytuł oryginału: Rola wskaźników PI oraz OHI a szczególnie wskaźnika radiologicznego Russela w rokowaniu i leczeniu paradontopatii.
Tytuł angielski: The role of PI and OHI indices and particularly, the role of radiological index of Russell in the prognosis and evaluation of treatment of parodontopathies.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1970 : 23, 10-11, s. 1163-1169
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
465/480
Tytuł oryginału: Rozwój stomatologii zachowawczej w XXV-leciu Polski Ludowej.
Tytuł angielski: Progress of preventive dentistry during the 25 years of Polish People's Republic.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1970 : 23, 1, s. 19-24
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
466/480
Tytuł oryginału: Rzadki przypadek zaburzenia rozwojowego zębów.
Tytuł angielski: A rare case of developmental anomalies of the teeth.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1970 : 23, 7, s. 803-808
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
467/480
Tytuł oryginału: Stomatologia w Białostockiej Akademii Medycznej.
Tytuł angielski: The progress of stomatology at the Białystok Medical School.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1970 : 23, 1, s. 51-52
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
468/480
Tytuł oryginału: Zapadalność na próchnicę zębów u dzieci przedszkolnych miasta Białegostoku.
Tytuł angielski: The incidence of dental caries in preschool children in the town of Białystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1970 : 23, 3, s. 215-219
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
469/480
Tytuł oryginału: Analiza stanu zapadalności na próchnicę zębów u dzieci szkolnych Białostocczyzny.
Tytuł angielski: Analysis of the incidence of dental caries in school children in the province of Białystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1969 : 22, 9, s. 823-826
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
470/480
Tytuł oryginału: Cięcie odsłaniające szczękę wg Zangego.
Tytuł angielski: The incision for exposing the maxilla according to Zange.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1969 : 22, 5/6, s. 435-438
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
471/480
Tytuł oryginału: Godności i dyplomy nadane prof. drowi Antoniemu Cieszyńskiemu w dowód uznania działalności naukowej i społecznej.
Tytuł angielski: Honours and diplomas given to professor Antoni Cieszyński, M.D. in recognition of his scientific and civic activities.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1969 : 22, 9, s. 885-894
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
472/480
Tytuł oryginału: Niektóre problemy operacyjne zaawansowanych nowotworów jamy ustnej i szczęk.
Tytuł angielski: Certain surgical problems in advanced oral and maxillary neoplasms.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1969 : 22, 5/6, s.547-550
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
473/480
Tytuł oryginału: Prof. dr Antoni Cieszyński jako przedstawiciel Polski na międzynarodowych kongresach stomatologicznych.
Tytuł angielski: Professor A. Cieszyński, M.D. as the representative of Poland at international congresses of stomatology.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1969 : 22, 12, s. 1205-1211
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
474/480
Tytuł oryginału: Udział prof. dra Antoniego Cieszyńskiego w krajowych zjazdach naukowych.
Tytuł angielski: Participation of professor A. Cieszyński in polish scientific congresses.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1969 : 22, 11, s. 1081-1086
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
475/480
Tytuł oryginału: Występowanie próchnicy w poszczególnych zębach u dzieci białostockich.
Tytuł angielski: Incidence of caries of the individual teeth in children in the province and town of Białystok.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1969 : 22, 10, s. 905-909
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
476/480
Tytuł oryginału: Zastosowanie z dala kierowanych zacisków naczyniowych w chemioterapii nieoperacyjnej nowotworow jamy ustnej i jej okolicy.
Tytuł angielski: use of the distant compression in chemiotherapy of the unoperative oral cavity and its area tumors.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1968 : 21, 5, s. 515-518
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
477/480
Tytuł oryginału: Cytodiagnostyka krwi obwodowej w przypadkach nowotworów jamy ustnej i szczęk.
Tytuł angielski: Cytodiagnostics of peripheral blood in cases of the oral cavity and jaw's tumours.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1966 : 19, s. 721-725
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
478/480
Tytuł oryginału: Nerwiak osłonkowy języka.
Tytuł angielski: Neurilemmoma of the tongue.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1966 : 19, s. 521-524
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
479/480
Tytuł oryginału: Dysostosis cleido-cranialis.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1965 : 18, s. 955-959
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
480/480
Tytuł oryginału: Torbiel krwotoczna żuchwy w przebiegu skazy krwotocznej olbrzymiopłytkowej.
Tytuł angielski: Hemorrhagic cyst of the mandible in the course of hemorrhagic giant-thrombocytic diathesis.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1965 : 18, s. 1309-1314
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB