logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: LEKARZ WOJSKOWY
Liczba odnalezionych rekordów: 42Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/42
Autorzy: Anna Bodzenta-Łukaszyk, Jerzy Kruszewski.
Tytuł oryginału: Wspomnienie pośmiertne prof. dr hab. n. med. Sabina Chyrek-Borowska (1929-2011).
Tytuł angielski: In memory of Professor od medicine Sabina Chyrek-Borowska (1929-2011).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2011, 2, s. 174-175
ISSN: 0024-0745

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
2/42
Autorzy: Janina Moniuszko-Jakoniuk, Małgorzata Brzóska.
Tytuł oryginału: Skażenie środowiska a zdrowie.
Tytuł angielski: Environment pollution and health.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999 : T.75 nr 7-8, s.419-423 bibliogr. 22 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Zdrowie
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
3/42
Autorzy: Maciej Kaczmarski, Irena Białokoz, Janina Piotrowska-Jastrzębska.
Tytuł oryginału: Astma wczesnodziecięca - problemy diagnostyczne i lecznicze.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1998 : Supl.3, s.46-49 tab.bibliogr.11 poz.
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XI Dni Kliniczne Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia.Kościelisko k.Zakopanego,10-11 września 1998 r./Warszawa:B.n./ 1998
Polskie słowa kluczowe: Astma ; Astma - leczenie
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
4/42
Autorzy: Zbigniew Doniec, Ewa Świebocka, Marcin A. Wroński, Joachim Buchwald.
Tytuł oryginału: Współczesna aerozoloterapia astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1997 : supl. 1, s. 157-160 bibliogr. 8 poz.
Polskie słowa kluczowe: Astma - farmakoterapia ; Aerozole - stosowanie lecznicze ; Leczenie wziewne - metody ; Leczenie wziewne - sprzęt ; Rozpylacze i wytwornice pary
Angielskie słowa kluczowe: Asthma - drug therapy ; Aerosols - therapeutic use ; Respiratory therapy - methods ; Respiratory therapy - instrumentation ; Nebulizers and vaporizers
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
5/42
Autorzy: Janusz Kuźmiuk, Zdzisław Piotrowski, Jerzy R[obert] Ładny.
Tytuł oryginału: Zachowanie się glikemii i insulinemii oraz wybranych wskażników przemiany lipidowej u chorych otyłych leczonych operacyjnie z powodu wola guzkowego obojętnego.
Tytuł angielski: The changes of glycaemia and insulinaemia and selected indices of lipid metabolism in obese patients treated surgically for neutral nodular goitre.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1997 : R.73, 3-4, s.124-135
Polskie słowa kluczowe: Wole guzkowe - chirurgia ; Otyłość - metabolizm ; Glikemia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
6/42
Autorzy: Marek Róg, Jadwiga Snarska, Hady Hady Razak, Jerzy Robert Ładny, Zbigniew Puchalski.
Tytuł oryginału: Cholecystektomia laparoskopowa - zastosowanie pojedyńczych dawek Rocefiny w okołooperacyjnej profilaktyce zakażeń.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995, supl. 1, s. 87-88
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
7/42
Autorzy: Sławomir Czaban, Jadwiga Snarska, Zbigniew Puchalski, Lidia Malinowska.
Tytuł oryginału: Czy cholecystektomia laparoskopowa jest bezpieczną metodą operacji u chorych ze współistniejącym wolem guzkowym w stanie eutyreozy?
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995, supl. 1, s.106-108
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
8/42
Autorzy: Adam Charytoniuk, Jerzy R[obert] Ładny, Janusz Kuźmiuk.
Tytuł oryginału: Dwa przypadki endometriozy jelita grubego.
Tytuł angielski: Two cases of large bowel endometriosis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : R.71 nr 3-4, s.226-228 bibliogr.9 poz.
Polskie słowa kluczowe: Jelito grube ; Endometrioza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
9/42
Autorzy: J[adwiga] Snarska, M[arek] Róg, Z[bigniew] Puchalski, S[ławomir] Czaban, H[ady] Razak Hady, J[acek] Dadan, J[erzy] R[obert] Ładny.
Tytuł oryginału: Powikłania pooperacyjne u chorych po cholecystektomii laparoskopowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : supl. 1, s. 84-86
Polskie słowa kluczowe: Cholecystektomia laparoskopowa - powikłania ; Powikłania pooperacyjne
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
10/42
Autorzy: Jerzy Robert Ładny, Janusz Kuźmiuk.
Tytuł oryginału: Układ krzepnięcia w zespole niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : nr 1-2, s. 55-59 bibliogr. 30 poz.
Polskie słowa kluczowe: Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych ; Krzepnięcie krwi ; Fibrynoliza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
11/42
Autorzy: Jerzy Robert Ładny.
Tytuł oryginału: Patomechanizm zmian zachodzących w przebiegu wstrząsu septycznego ze szczególnym uwzględnieniem płuc.
Tytuł angielski: Pathological mechanism of changes occurring in the course of septic shock with special regard to the lungs.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : R.70 nr 1-2, s.63-66 bibliogr.48 poz.
Polskie słowa kluczowe: Wstrząs septyczny - patomorfologia ; Posocznica - powikłania ; Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - etiopatogeneza ; Płuca - immunologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
12/42
Autorzy: Jerzy Robert Ładny.
Tytuł oryginału: Zachowanie sie i rola molekuł adhezji komórkowej oraz wybranych cytokin w patogenezie powikłań płucnych/ARDS/ we wstrząsie septycznym.
Tytuł angielski: Behaviour and role of molecules of cell adhesion and selected cytokines in the pathogenesis of pulmonary complications/ARDS/ in septic shock.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : R.70 nr 3-4, s.164-169 bibliogr.20 poz.
Polskie słowa kluczowe: Wstrząs - powikłania ; Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
13/42
Autorzy: Jerzy Robert Ładny.
Tytuł oryginału: Zachowanie się i rola molekuł adhezji komórkowej oraz wybranych cytokin w patogenezie powikłań płucnych (ARDS) we wstrząsie septycznym.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : nr 3-4, s. 164-169 bibliogr. 20 poz.
Polskie słowa kluczowe: Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - etiopatogeneza ; Adhezja komórek ; Cytokiny - metabolizm ; Wstrząs septyczny - powikłania
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
14/42
Autorzy: Antoni Szymański, Józef Maćkowiak.
Tytuł oryginału: Niektóre właściwości biologiczne związków fosforoorganicznych jako przesłanki nowych aspektów w terapii zatruć tymi związkami.
Tytuł angielski: Certain biological properties of organic phosphate compounds as bases of new aspects of treatment of poisoning with these agents.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 3, s. 168-171
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
15/42
Autorzy: Romuald Knaś, Izabela Knaś, Ewa Szymaniak.
Tytuł oryginału: Zmiany w jamie ustnej i postępowanie stomatologiczne w przebiegu choroby popromiennej.
Tytuł angielski: Oral cavity lesions and the stomatological management in cases of postirradiation disease.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 25, 12, s. 736-740
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
16/42
Autorzy: Ryszard Panek, Antoni Szymański.
Tytuł oryginału: Badania nad właściwościami radioochronnymi stosowanego w sposób podostry - trichlorofonu.
Tytuł angielski: Investigations on radioprotective properties of trichlorophen in subacute administration.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1973 : 49, 10, s.829-832
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
17/42
Autorzy: Marian Killar, Władysław Sarosiek.
Tytuł oryginału: Problemy i możliwości dorażnej pomocy internistycznej na polu walki.
Tytuł angielski: Problems and possibilities of medical emergency at the battle-ground.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1973 : 49, 1, s.15-20
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
18/42
Autorzy: Marian Sulik, Stanisław Tyszkiewicz.
Tytuł oryginału: Przypadek śmiertelnego zatrucia foschlorem.
Tytuł angielski: A case of lethal poisoning with phoschlorine.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1973 : 49, 2, s. 177-179
19/42
Autorzy: Andrzej Czereyski, Marian Proszewski, Stanisław Tyszkiewicz.
Tytuł oryginału: Zmiany morfologiczne w niektórych narządach wewnętrznych myszy białych pod wpływem hipobarii (12000 M).
Tytuł angielski: Morphological changes in certain organs of white mice following hypobaria (12000 M).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1973 : 49, 2, s. 135-142
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
20/42
Autorzy: Jan Chmielewski, Waldemar Szwaykowski.
Tytuł oryginału: Badania porównawcze próby Martineta oraz jej uproszczonego modelu matematycznego.
Tytuł angielski: Comparative investigations of Martinet`s test and its simplified mathematical model.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1972 : 48, 2, s.131-134
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
21/42
Autorzy: Jerzy Popow, Marian Sulik, Antoni Szymański.
Tytuł oryginału: Zachowanie się fosfataz niespecyficznych w watrobie i nerce szczura po podostrym zatruciu foschlorem.
Tytuł angielski: Non-specific phosphatases in the liver and kidney of rat intoxicated with foschlor subacutely.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1972 : 48, 4, s.362-366
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
22/42
Autorzy: Danuta Prokopowicz, Czesław Jeżyna, Kazimierz Kuberski, Teresa Szpakowicz, Katarzyna Nadowska.
Tytuł oryginału: Epidemiczne zachorowanie na salmonellozę w środowisku zamkniętym.
Tytuł angielski: Epidemic salmonellosis morbidity in a closed population.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 5, s.452-456
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
23/42
Autorzy: Ryszard Kita.
Tytuł oryginału: Kwas pirogronowy jako wskaźnik zaburzeń przemiany węglowodanowej w wirusowym zapaleniu wątroby (wzw).
Tytuł angielski: Pyruvic acid as an index of carbohydrate metabolism disorders in cases of viral hepatitis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1968 : 44, 12, s. 1067-1072
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
24/42
Autorzy: Stefan Bonikowski, Jan Chmielewski, Władysław Falkowski, Irena Szewko-Szwaykowska, Waldemar Szwaykowski.
Tytuł oryginału: Badania porównawcze cech rozwoju fizycznego nowo wcielonych żołnierzy.
Tytuł angielski: Comparative studies of the physical development of newly enrolled recruits.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1967 : 43, 2, s. 104-109
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
25/42
Autorzy: Stefan Bonikowski, Jan Chmielewski, Władysław Falkowski, Irena Szewko-Szwaykowska, Waldemar Szwaykowski.
Tytuł oryginału: Ocena stanu fizycznego oraz niektorych cech fizjologicznych u 367 nowowcielonych żołnierzy.
Tytuł angielski: Physical development and some physiological features in 367 newly enrolled recruits.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1967 : 43, 10, s. 868-873
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
26/42
Autorzy: Zygmunt Kosztyła, Ryszard Zabłotniak.
Tytuł oryginału: Zabezpieczenie medyczne walk 1 Armii Wojska Polskiego pod Dęblinem i Puławami
Tytuł angielski: The medical services during the fight of 1st Polish Army at Dęblin and Puławy
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1967 : 43, 9, s. 810-814
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
27/42
Autorzy: M. Killar, R. Zabłotniak.
Tytuł oryginału: Niektóre uwagi o zabezpieczeniu medycznym forsowaniu Nysy w 1945 r.
Tytuł angielski: Some notices on the medical service during forcing of Nysa-river in 1945.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1966 : 42, s.239-245
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
28/42
Autorzy: H[enryk] Reutt, H. Cudowska, M[arian] Killar.
Tytuł oryginału: Wpływ wymiernego wysiłku fizycznego na poziom i skład białek surowicy krwi.
Tytuł angielski: The effect of a measurable physical exercise on the level and the composition of the blood serum proteins.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1966 : 42, s. 432-435
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
29/42
Autorzy: Zygmunt Kosztyła, R. Zabłotniak.
Tytuł oryginału: Zabezpieczenie medyczne I Armii Wojska Polskiego na przyczółku warecko-magnuszewskim.
Tytuł angielski: The medical service of the 1st Polish army at the Warka-Magnuszew bridgehead.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1966 : 42, s.162-168
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
30/42
Autorzy: R. Zabłotniak.
Tytuł oryginału: Służba sanitarna garnizonu Białystok w okresie międzywojennym.
Tytuł angielski: Sanitary service of Białystok garnison during the interwar period.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1965 : 41, s.476-480
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
31/42
Autorzy: Zygmunt Kosztyła.
Tytuł oryginału: Zabezpieczenie medyczno-sanitarne oddziałów SGO "Narew" w kampanii wrześniowej 1939 roku.
Tytuł angielski: Securing of the medical and sanitary aid of the SGO "Narew" troops during the September campaign. 1939.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1965 : 41, s.589-596
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
32/42
Autorzy: Zygmunt Kosztyła.
Tytuł oryginału: Szpital Wojenny nr 303 w kampanii wrześniowej 1939 r.
Tytuł angielski: War-hospital Nr 303 during the September campaign 1939.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1964 : 40, s.466-472
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
33/42
Autorzy: Zygmunt Kosztyła.
Tytuł oryginału: Pomoc medyczno-sanitarna w oddziałach powstańczych na Podlasiu w okresie powstania styczniowego.
Tytuł angielski: Medical and sanitary aid in insurrectional detachments in Podlasie region during January Insurrection.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1963 : 39, s.908-915
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
34/42
Autorzy: A[ndrzej] Danysz, M[ichał] Bielawiec.
Tytuł oryginału: Wpływ liczby krwinek czerwonych na ich oporność w stosunku do saponin i hipotonicznych roztworów chlorku sodowego.
Tytuł angielski: The effect of erythrocyte count on the resistance towards saponins and hypotonic soline solutions.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1961 : 37, s. 439-444
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
35/42
Autorzy: A[ndrzej] Danysz.
Tytuł oryginału: Wpływ środków neurotropowych na zespół popromienny.
Tytuł angielski: The effect of neurothropic drugs on the postradiation syndrome.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1961 : 37, s. 859-866
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
36/42
Autorzy: A. Danysz.
Tytuł oryginału: Zaburzenia czynności układu wegetatywnego w chorobie popromiennej.
Tytuł angielski: The disorders of the vegetative system function in postradiation sickness.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1961 : 37, 952-959
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
37/42
Autorzy: A[ndrzej] Danysz.
Tytuł oryginału: Zaburzenia hormonalne w chorobie popromiennej.
Tytuł angielski: Humoral disturbances in postradiation sickness.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1961 : 37, s. 775-784
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
38/42
Autorzy: M. Killar, Ryszard Grabowski.
Tytuł oryginału: Zachowanie się poziomu sodu, potasu i białka w surowicy krwi i moczu podczas marszu wojskowego.
Tytuł angielski: Sodium, potassium and protein levels in blood serum and urine during the march of soldiers.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1961 : 37, s. 207-212
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
39/42
Autorzy: M. Killar.
Tytuł oryginału: Spostrzeżenia nad zachowaniem się układu krążenia, oddechu, pojemności życiowej płuc, liczby krwinek czerwonych, hemoglobiny i wagi ciała u studentów odbywających szkolenie wojskowe.
Tytuł angielski: Observations on the circulatory system, respiration, lung vital capacity, erythrocyte count, haemoglobin and body weight in student during their military training.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1959 : 35, s.1191-1200
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
40/42
Autorzy: A[ndrzej] Danysz.
Tytuł oryginału: Wpływ promieni Roentgena na odczynowość wyosobnionych narządów świnki morskiej na środki parasympatykotoniczne.
Tytuł angielski: The effect of X-rays on the reactivity towards the parasympathicotonic drugs of the isolated guineapig's organs.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1959 : 35, s. 1286-1293
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
41/42
Autorzy: K. Kawalec.
Tytuł oryginału: Przypadek kwasochłonnego nacieku płucnego.
Tytuł angielski: A case of pulmonary acidophilic inflatration.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1955 : 31, s.240-243
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
42/42
Autorzy: Jerzy Robert Ładny.
Tytuł oryginału: Immunosupresja w transplantologii.
Tytuł angielski: Immunosupresion in transplantology.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : 6, 11-12, s.598-601
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB