logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: MEDICAL SCIENCE REVIEW - HEPATOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/35
Autorzy: Dariusz Lebensztejn.
Tytuł oryginału: Odrębności pediatryczne niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby.
Tytuł angielski: Pediatric differences of non-alcoholic fatty liver disease.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2017 : 17, s. 1-5
p-ISSN: 1730-5039
e-ISSN: 2300-8334

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
Adres url:
DOI:
2/35
Autorzy: Marek Woynarowski, Ludmiła Bacewicz, Joanna Cielecka-Kuszyk, Irena Jankowska, Katarzyna Kotulska, Dariusz Lebensztejn, Przemysław Maruszewski, Anatol Panasiuk, Joanna Pawłowska, Piotr Socha, Dorota Wicher, Małgorzata Woźniak.
Tytuł oryginału: Obiektywizacja ocen w hepatologii.
Tytuł angielski: Objectivisation in hepatology.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2013 : 13, s. 7-34
p-ISSN: 1730-5039
e-ISSN: 2300-8334

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Choroby wątroby ; Niewydolność wątroby ; Niewydolność wątroby ostra ; Zapalenie wątroby autoimmunizacyjne ; Marskość wątroby ; Stłuszczenie wątroby ; Przeszczep wątroby ; Choroby wątroby alkoholowe ; Non-alcoholic fatty liver disease ; Zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe ; Marskość wątroby żółciowa ; Zapalenie dróg żółciowych stwardniające ; Żylaki przełyku i żołądka ; Endoskopia układu trawiennego ; Encefalopatia wątrobowa ; Nadciśnienie wrotne ; Torbiele ; Histocytochemia ; Skala GSC ; Wskaźnik ciężkości choroby ; Wartość predykcyjna testów ; Wytyczne postępowania klinicznego ; Techniki i procedury diagnostyczne ; Wynik leczenia ; Algorytmy ; Drzewka decyzyjne ; Kwestionariusze ; Jakość życia
Angielskie słowa kluczowe: Liver diseases ; Liver failure ; Liver failure, acute ; Hepatitis, autoimmune ; Liver cirrhosis ; Fatty liver ; Liver transplantation ; Liver diseases, alcoholic ; Non-alcoholic fatty liver disease ; Hepatolenticular degeneration ; Liver cirrhosis, biliary ; Cholangitis, sclerosing ; Esophageal and gastric varices ; Endoscopy, digestive system ; Hepatic encephalopathy ; Hypertension, portal ; Cysts ; Histocytochemistry ; Glasgow Coma Scale ; Severity of illness index ; Predictive value of tests ; Practice guidelines as topic ; Diagnostic techniques and procedures ; Treatment outcome ; Algorithms ; Decision trees ; Questionnaires ; Quality of life
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Adres url:
3/35
Autorzy: Tomasz Szulżyk, Anna Parfieniuk-Kowerda, Tadeusz Wojciech Łapiński, Robert Flisiak.
Tytuł oryginału: Odczyny autoimmunilogiczne wśród chorych z alkoholowym uszkodzeniem wątroby.
Tytuł angielski: Autoimmune reactions in patients with alcoholic liver disease.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2011 : 11, s. 17- 20
ISSN: 1730-5039

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
4/35
Autorzy: Jerzy Jaroszewicz.
Tytuł oryginału: Praktyczne zastosowanie ilościowego oznaczania stężeń antygenu HBs.
Tytuł angielski: Practical aspects of HBs antigen quantification.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2011 : 11, s. 33-36
Uwagi: XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Wrocław, 16-18 czerwca 2011 r.
p-ISSN: 1730-5039

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
5/35
Autorzy: Anna Parfieniuk-Kowerda, Robert Flisiak.
Tytuł oryginału: Tenofowir w terapii zakażeń HBV.
Tytuł angielski: Tenofovir in the treatment of chronic hepatitis B.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2011 : 11, s. 41-43
ISSN: 1730-5039

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
6/35
Autorzy: Dorota Wicher, Irena Jankowska, Dariusz Lebensztejn, Joanna Cielecka-Kuszyk, Joanna Pawłowska.
Tytuł oryginału: Wrodzone włóknienie wątroby.
Tytuł angielski: Congenital hepatic fibrosis.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2011 : 11, s. 97-102
ISSN: 1730-5039

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
7/35
Autorzy: Dariusz Marek Lebensztejn, Piotr Socha.
Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie niealkoholowej choroby stłuszczeniowej watroby u dzieci .
Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of non-alcoholic fatty liver disease in children.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2010 : 10, s. 95-100
p-ISSN: 1730-5039

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
8/35
Autorzy: Anna Parfieniuk-Kowerda, Robert Flisiak.
Tytuł oryginału: Stan badań nad nowymi lekami w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C.
Tytuł angielski: Update on new drugs for chronic hepatitis C.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2010 : 10, s. 77-84
p-ISSN: 1730-5039

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
9/35
Autorzy: Waldemar Halota, Anna Boroń-Kaczmarska, Janusz Cianciara, Robert Flisiak, Jacek Juszczyk, Kazimierz Madaliński, Piotr Małkowski, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Simon, Marek Woynarowski.
Tytuł oryginału: Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C. Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2010 : 10, s. 65-66
p-ISSN: 1730-5039

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
10/35
Autorzy: Jacek Juszczyk, Anna Boroń-Kaczmarska, Janusz Cianciara, Robert Flisiak, Andrzej Gładysz, Waldemar Halota, Wiesław Kryczka, Piotr Małkowski, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Simon.
Tytuł oryginału: Zalecenia terapeutyczne na rok 2010: leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2010 : 10, s. 52-53
p-ISSN: 1730-5039

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
11/35
Autorzy: Napoleon Waszkiewicz, Sławomir Dariusz Szajda, Alina Kępka, Anna Zalewska, Beata Konarzewska, Agata Szulc, Sylwia Chojnowska, Dorota Zyta Zwierz-Gugała, Krzysztof Zwierz.
Tytuł oryginału: Hepatotoksyczność "binge drinking".
Tytuł angielski: Hepatotoxicity of ''binge drinking".
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2009 : 9, s. 106-112
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
12/35
Autorzy: Wojciech Dębek, Dariusz Marek Lebensztejn.
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty diagnostyki i terapii kamicy żółciowej u dzieci.
Tytuł angielski: The selected aspect of diagnosis and treatment of cholelithiasis in children.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2009 : 9, s. 91-94
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
13/35
Autorzy: Małgorzata Mrugacz, Dariusz Marek Lebensztejn.
Tytuł oryginału: Zmiany w narządzie wzroku w chorobach wątroby.
Tytuł angielski: Ocular findings in liver diseases.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2009 : 9, s. 34-39
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
14/35
Autorzy: Sławomir Dariusz Szajda, Alina Kępka, Napoleon Waszkiewicz, Jadwiga Snarska, Beata Zalewska-Szajda, Magdalena Waszkiewicz, Małgorzata Borzym-Kluczyk, Anna Jankowska, Joanna Jakimowicz-Rudy, Sylwia Chojnowska, Danuta Dudzik, Jacek Dobryniewski, Małgorzata Knaś, Ewa Dutkiewicz, Anna Stypułkowska, Katarzyna Raczkowska, Agnieszka Zaniewska [S.D], Justyna Marciniak, Marta Bruczko, Maciej Sadowski, Krzysztof Zwierz.
Tytuł oryginału: Beta-heksozoaminidaza w diagnostyce chorób wątroby.
Tytuł angielski: Beta-hexosaminidase in liver diseases.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2008 : 8, s. 36-42
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
15/35
Autorzy: Magdalena Rogalska-Płońska, Robert Flisiak.
Tytuł oryginału: Inhibitory cyklofiliny w terapii zakażeń HCV.
Tytuł angielski: Cyclophilin inhibitors in therapy of HCV infections.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2008 : 8, s. 19-23
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
16/35
Autorzy: Tadeusz Wojciech Łapiński, Robert Flisiak.
Tytuł oryginału: Krioglobulinemia występująca w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby.
Tytuł angielski: Cryglobulinemia in viral chronic hepatitis.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2008 : 8, s. 24-26
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
17/35
Autorzy: Dariusz Marek Lebensztejn, Anna Romanowska.
Tytuł oryginału: Makro-AST jako przyczyna podwyższonej aktywności aminotransferazy asparaginianowej w surowicy krwi.
Tytuł angielski: Macro-AST as a cause of elevated activity of serum aspartate aminotransferase.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2008 : 8, s. 33-35
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
18/35
Autorzy: Danuta Dudzik, Małgorzata Knaś, Małgorzata Borzym-Kluczyk, Oxana Lukivskaya, Vyacheslav Buko, Ewa Dudkiewicz, Katarzyna Knaś-Karaszewska, Sławomir Szajda, Joanna Jakimowicz-Rudy, Sylwia Chojnowska, Katarzyna Niediołko-Bagniuk, Krzysztof Zwierz.
Tytuł oryginału: Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NASH) - patogeneza, diagnostyka, leczenie.
Tytuł angielski: Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) - pathogenesis, diagnosis, treatment.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2008 : 8, s. 48-58
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
19/35
Autorzy: Danuta Dudzik, Małgorzata Knaś, Róża Wiśniewska, Małgorzata Borzym-Kluczyk, Krzysztof Raczkowski, Marek Niczyporuk, Alina Kępka, Ewa Dutkiewicz, Katarzyna Knaś-Karaszewska, Sławomir Szajda, Maciej Sadowski, Joanna Jakimowicz-Rudy, Krzysztof Zwierz.
Tytuł oryginału: Niedotlenienie wątroby.
Tytuł angielski: Hypoxic liver injury.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2008 : 8, s. 44-47
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
20/35
Autorzy: Małgorzata Knaś, Ewa Dutkiewicz, Małgorzata Borzym-Kluczyk, Krzysztof Zwierz.
Tytuł oryginału: Biochemiczne podstawy encefalopatii wątrobowej.
Tytuł angielski: Biochemical basis of hepatic encephalopathy.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2007 : 7, s. 99-103
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
21/35
Autorzy: Ewa Dutkiewicz, Małgorzata Knaś, Małgorzata Borzym-Kluczyk, Krzysztof Zwierz.
Tytuł oryginału: Klinika i leczenie encefalopatii wątrobowej.
Tytuł angielski: Clinic and treatment of hepatic encephalopathy.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2007 : 7, s. 47-50
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
22/35
Autorzy: Napoleon Waszkiewicz, Sławomir D[ariusz] Szajda, Magdalena Waszkiewicz, Małgorzata Knaś, Małgorzata Borzym-Kluczyk, Jacek Dobryniewski, Ewa Dutkiewicz, Piotr Zwierz, Krzysztof Zwierz.
Tytuł oryginału: Sylimaryna w chorobach wątroby.
Tytuł angielski: Silymarin in treatment of liver diseases.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2006 : 6, s. 92-98
Polskie słowa kluczowe: Silymarin - stosowanie lecznicze ; Silymarin - farmakologia ; Ostropest ; Wyciągi roślinne - stosowanie lecznicze ; Choroby wątroby - farmakoterapia ; Środki ochronne - stosowanie lecznicze
Angielskie słowa kluczowe: Silymarin - therapeutic use ; Silymarin - pharmacology ; Milk thistle ; Plant extracts - therapeutic use ; Liver diseases - drug therapy ; Protective agents - therapeutic use
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
23/35
Autorzy: M. Aniszewska, W. Bako, M. Bednarek, Z. Bohdan, M[aciej] Kaczmarski, D[ariusz] Lebensztejn, Grzegorz (NoZ) Zalewski.
Tytuł oryginału: Polski Dziecięcy Program Interferonowy - ocena systemu leczenia dzieci z zakażeniem HBV.
Tytuł angielski: Evaluation of the Polish Interferon Program for children with chronic HBV infection.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2005 : 5, s. 95-100
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie wątroby B przewlekłe - farmakoterapia ; Interferon alfa - stosowanie lecznicze ; Wynik leczenia ; Dzieci ; Badania wieloośrodkowe
Angielskie słowa kluczowe: Hepatitis B, chronic - drug therapy ; Interferon-alpha - therapeutic use ; Treatment outcome ; Child ; Multicenter studies as topic
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
24/35
Autorzy: Anna Boroń-Kaczmarska, Izabella Morańska, Andrzej Szpak.
Tytuł oryginału: Zakażenie wirusami hepatotropowymi a rak wątrobowokomórkowy.
Tytuł angielski: Hepatotropic viruses (HBV, HCV) and heptocellular carcinoma.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2005 : 5, s. 115-118
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
25/35
Autorzy: Tadeusz Budlewski, Franciszek Rogowski, Krzysztof Zwierz.
Tytuł oryginału: Badania radioizotopowe w chorobach wątroby i dróg żółciowych.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2004 : wyd. 4, s. 100-104
Polskie słowa kluczowe: Choroby wątroby - scyntygrafia ; Choroby dróg żółciowych - scyntygrafia
Angielskie słowa kluczowe: Liver diseases - radionuclide imaging ; Biliary tract diseases - radionuclide imaging
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
26/35
Autorzy: Dariusz Marek Lebensztejn, Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska, Małgorzata Borzym-Kluczyk, Krzysztof Zwierz.
Tytuł oryginału: Biologia i morfologia włóknienia wątroby.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2004 : 4, s. 5-11
Polskie słowa kluczowe: Wątroba - morfologia ; Wątroba - patomorfologia ; Zwłóknienie - patomorfologia
Angielskie słowa kluczowe: Liver - anatomy & histology ; Liver - pathology ; Fibrosis - pathology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
27/35
Autorzy: Adam Hołownia, Jan J[ózef] Braszko.
Tytuł oryginału: Farmakokinetyka leków u chorych z dysfunkcjami wątroby.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2004 : wyd. 4, s. 113-117
Polskie słowa kluczowe: Choroby wątroby - farmakoterapia ; Farmakokinetyka
Angielskie słowa kluczowe: Liver diseases - drug therapy ; Pharmacokinetics
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
28/35
Autorzy: Justyna Ostrowska, Marek Makieła, Krzysztof Zwierz.
Tytuł oryginału: Udział stresu oksydacyjnego w uszkodzeniach wątroby.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2004 : wyd. 4, s. 28-32
Polskie słowa kluczowe: Stres oksydacyjny ; Reaktywne formy tlenu ; Reaktywne formy azotu ; Wątroba - patomorfologia ; Choroby wątroby - etiopatogeneza
Angielskie słowa kluczowe: Oxidative stress ; Reactive oxygen species ; Reactive nitrogen species ; Liver - pathology ; Liver diseases - etiology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
29/35
Autorzy: Jan W[ładysław] Długosz.
Tytuł oryginału: Wątroba w ostrym zapaleniu trzustki.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2004 : wyd. 4, s. 61-68
Polskie słowa kluczowe: Wątroba - patofizjologia ; Wątroba - patomorfologia ; Zapalenie trzustki - powikłania ; Choroba ostra ; Niewydolność wielonarządowa
Angielskie słowa kluczowe: Liver - pathology ; Liver - physiopathology ; Pancreatitis - complications ; Acute disease ; Multiple organ failure
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
30/35
Autorzy: Maciej Jóźwik, Marcin Jóźwik, Bartosz Pietrzycki [S.D.].
Tytuł oryginału: Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych - nowe spojrzenie na patogenezę i leczenie.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2004 : wyd. 4, s. 93-99
Polskie słowa kluczowe: Cholestaza wewnątrzwątrobowa - diagnostyka ; Cholestaza wewnątrzwątrobowa - leczenie ; Powikłania ciąży ; Ciąża ; Choroby płodu - etiopatogeneza ; Śmierć płodu - etiopatogeneza
Angielskie słowa kluczowe: Cholestasis, intrahepatic - diagnosis ; Cholestasis, intrahepatic - therapy ; Pregnancy complications ; Pregnancy ; Fetal diseases - etiology ; Fetal death - etiology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
31/35
Autorzy: Dariusz Marek Lebensztejn, Elżbieta Skiba, Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska, Krzysztof Zwierz.
Tytuł oryginału: Wrodzone hiperbilirubinemie czynnościowe okresu dojrzewania.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2004 : wyd. 4, s. 88-92
Polskie słowa kluczowe: Hiperbilirubinemia dziedziczna - etiopatogeneza ; Hiperbilirubinemia dziedziczna - diagnostyka ; Pokwitanie ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Hyperbilirubinemia, hereditary - etiology ; Hyperbilirubinemia, hereditary - diagnosis ; Puberty ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
32/35
Autorzy: Sławomir A[ndrzej] Pancewicz, Maciej Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Joanna M[aria] Zajkowska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz.
Tytuł oryginału: Odczyny wątrobowe w wybranych chorobach zakaźnych.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2003 : 3, s. 48-54
Polskie słowa kluczowe: Choroby zakaźne ; Wątroba
Angielskie słowa kluczowe: Communicable diseases ; Liver
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
33/35
Autorzy: Krzysztof Zwierz, Małgorzata Knaś.
Tytuł oryginału: Biosynteza i transport kwasów żółciowych.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2002 : 2, s. 5-19
Polskie słowa kluczowe: Kwasy i sole żółciowe - biosynteza
Angielskie słowa kluczowe: Bile acids and salts - biosynthesis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
34/35
Autorzy: Dariusz Marek Lebensztejn.
Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie włóknienia wątroby.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2002 : 2, s. 37-43
Polskie słowa kluczowe: Marskość wątroby - diagnostyka ; Marskość wątroby - leczenie
Angielskie słowa kluczowe: Fibrosis ; Liver cirrhosis - diagnosis ; Liver cirrhosis - therapy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
35/35
Autorzy: Dariusz Marek Lebensztejn.
Tytuł oryginału: Zastosowanie kwasu ursodezoksycholowego (UDCA) w terapii schorzeń wątroby i dróg żółciowych u dzieci.
Czasopismo: Medical Science Review - Hepatologia
Szczegóły: 2002 : 2, s. 124-127
Polskie słowa kluczowe: Kwas ursodezoksycholowy - stosowanie lecznicze ; Choroby wątroby ; Choroby wątroby - farmakoterapia ; Choroby dróg żółciowych - farmakoterapia
Angielskie słowa kluczowe: Ursodeoxycholic acid - therapeutic use ; Liver diseases - drug therapy ; Liver diseases ; Biliary tract diseases - drug therapy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB