logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: NEUROLOGIA DZIECIĘCA
Liczba odnalezionych rekordów: 135Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/135
Tytuł oryginału: Assessment of speech and communication disorders in preschool-aged children with autism = Ocena zaburzeń mowy i komunikacji dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2018 : 27, 54, s. 19-24
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
DOI:
2/135
Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu specyficznego zaburzenia językowego - SLI.
Tytuł angielski: Diagnostic difficulties in the recognition of Specific Language Impairment - SLI.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2018 : 27, 54, s. 65-70
Uwagi: Child Neurology - ang. nazwa czasopisma
p-ISSN: 1230-3690
e-ISSN: 2451-1897

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
DOI:
3/135
Tytuł oryginału: Znaczenie neurosensomotorycznej terapii MNRI wg dr S Masgutovej u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi.
Tytuł angielski: Significance of neurosensory motor MNRI therapy according to Dr S Masgutova in patients with neurological disorders.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2018 : 27, 54, s. 37-52
p-ISSN: 1230-3690
e-ISSN: 2451-1897

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
DOI:
4/135
Tytuł oryginału: Analiza czynników determinujących rozwój intelektualny dzieci i młodzieży z przepukliną oponowo-rdzeniową.
Tytuł angielski: Analysis of factors determining mental development of children and youth with meningomyelocele.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2017 : 26, 53, s. 25-29
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
DOI:
5/135
Tytuł oryginału: Impact of multidisciplinary therapy on the functioning of children with autism. Results of the Supporting the development of children with autism project using the ATEC form = Wpływ multidyscyplinarnej terapii na funkcjonowanie dzieci z autyzmem. Wyniki projektu Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem z wykorzystaniem formularza ATEC.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2017 : 26, 53, s. 31-37
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 11.000
DOI:
6/135
Tytuł oryginału: Zmiany kompresyjne krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowego wbadaniach metodą MRI u dzieci i młodzieży z bólami kręgosłupa.
Tytuł angielski: Compression changes of lumbar disc intervertebral discs in MRI studies in children andadolescents with low back pain.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2017 : 26, 52, s. 21-25
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 11.000
DOI:
7/135
Tytuł oryginału: Ocena stężenia leptyny, białka ostrej fazy i lipidów u dzieci i młodzieży z przepukliną oponowo-rdzeniową.
Tytuł angielski: Assessment of leptin, c-reactive protein and lipid levels in children and adolescents with myelomeningocele.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2016 : 25, 51, s. 53-57
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
8/135
Tytuł oryginału: Różnice w postrzeganiu wybranych aspektów funkcjonowania rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną przez rodziców, nauczycieli i pielęgniarki.
Tytuł angielski: Differences in the parents, teachers and nurses perception of the functioning of families with an intellectually disabled child selected aspects.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2016 : 25, 50, s. 13-24
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
9/135
Tytuł oryginału: Neurofeedback as an aid in the treatment and rehabilitation of selected neurological disorders.
Tytuł angielski: Neurofeedback - metoda wspomagająca w leczeniu i rehabilitacji wybranych zaburzeń neurologicznych.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2014 : 23, 47, s. 41-50
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
10/135
Tytuł oryginału: Wykorzystanie skali PPAC w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego.
Tytuł angielski: Application of PPAC Inventory in rehabilitation of children with multiple disabilities due to cerebral palsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2014 : 23, 47, s. 21-28
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
11/135
Tytuł oryginału: Effects of classical and heavy metal music on the cardiovascular system and brain activity in healthy students. Preliminary report = Wpływ muzyki klasycznej i heavy metal na czynność układu krążenia i mózgu u zdrowych studentów. Doniesienie wstępne.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2013 : 22, 44, s. 17-22
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Muzyka ; Mózg - fizjologia ; Percepcja ; Zachowanie ; Ciśnienie krwi - fizjologia ; Częstość skurczów serca - fizjologia ; Rytm alfa ; Elektroencefalografia ; Czas reakcji - fizjologia
Angielskie słowa kluczowe: Music ; Brain - physiology ; Perception ; Behavior ; Blood pressure - physiology ; Heart rate - physiology ; Alpha rhythm ; Electroencephalography ; Reaction Time - physiology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Adres url:
12/135
Tytuł oryginału: Ocena dynamiki wychyleń tułowia w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej oraz pola powierzchni stabilogramu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Tytuł angielski: Assessment of the dynamics of body sway in the frontal and sagittal plane, and the surface area of stabilogram in children with cerebral palsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2013 : 22, 45, s. 19-23
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Adres url:
13/135
Tytuł oryginału: Ocena histologiczna kory hipokampa szczura po długotrwałej ekspozycji na walproinian.
Tytuł angielski: Histological study of hippocampal cortex after long-term valproate admininistration to rats.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2013 : 22, 44, s. 11-16
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Adres url:
14/135
Tytuł oryginału: Spinal cord tethering in children with myelomeningocele = Zakotwiczenie rdzenia u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2013 : 22, 44, s. 23-27
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Wady rozwojowe cewy nerwowej ; Przepuklina oponowo-rdzeniowa - powikłania ; Czynniki ryzyka
Angielskie słowa kluczowe: Neural tube defects ; Meningomyelocele - complications ; Risk factors
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Adres url:
15/135
Tytuł oryginału: Choroba zezowa u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2012 : 21, 43, s. 45-49
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
16/135
Tytuł oryginału: Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową.
Tytuł angielski: Methods of rehabilitation of children with myelomeningocele.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2012 : 21, 43, s. 65-69
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
17/135
Tytuł oryginału: Opis przypadku 15-letniej dziewczynki z zespołem Aperta.
Tytuł angielski: Apert syndrome - a case of the 15-year old girl.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2012 : 21, 42, s. 69 - 72
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
18/135
Tytuł oryginału: Padaczka w zespole Aperta - opis przypadku.
Tytuł angielski: Epilepsy in Apert syndrome - case report.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2012 : 21, 42, s. 73 - 77
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
19/135
Tytuł oryginału: Proinflammatory plasma cytokines in patients with Down syndrome. = Cytokiny prozapalne w surowicy pacjentów z zespołem Downa.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2012 : 21, 43, s. 45-51
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
20/135
Tytuł oryginału: Sudden episodes of loss of consciousness in dental practice = Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej przebiegające z utratą przytomności.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2012 : 21, 43, s. 65-72
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
21/135
Tytuł oryginału: Analysis of epidemiology of epilepsy in Podlaskie Province of Poland in the years 2002-2004. = Analiza epidemiologii padaczki w województwie podlaskim w latach 2002-2004.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 41, s. 35-42
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
22/135
Tytuł oryginału: Bóle kręgosłupa w wieku dziecięcym - kolejne wyzwanie dla współczesnej medycyny.
Tytuł angielski: Low back pain in children - another challenge of modern medicine.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 41, s. 129-133
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
23/135
Tytuł oryginału: Czynniki wpływające na proces kształtowania równowagi dziecka oraz możliwości jej obiektywnej oceny.
Tytuł angielski: Factors affecting the process of balance development of child and the possibility of objective evaluation.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 41, s. 121-127
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
24/135
Tytuł oryginału: Doraźne leczenie napadów migrenowych i stanu migrenowego u dzieci i młodzieży.
Tytuł angielski: Acute treatment of migraine attacks and migrainosus in children and adolescents.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 41, s. 81-87
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
25/135
Tytuł oryginału: Etapy współpracy lekarza rehabilitacji i neurologa dziecięcego w terapii pacjentów z przepukliną oponowo-rdzeniową.
Tytuł angielski: Stages of the cooperation between rehabilitation physician and neuropediatrist in the treatment of patients with myelomeningocele.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 39, s. 11-17
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
26/135
Tytuł oryginału: Etapy współpracy lekarza rehabilitacji i neurologa dziecięcego w terapii pacjentów z przepukliną oponową- rdzeniową
Tytuł angielski: Stages of the cooperation between rehabilitation physician and neuropediatrist in the treatment of patients with myelomeningocele.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 41, s. 73-79
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
27/135
Tytuł oryginału: Evaluation of antioxidant activity in the erythrocytes in patients with Down syndrome.= Ocena aktywności antyoksydacyjnej w erytocytach u pacjentów z zespołem Downa.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 41, s. 43-48
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
28/135
Tytuł oryginału: Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej - przykład współpracy interdyscyplinarnej.
Tytuł angielski: Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation - an example of interdisciplinary cooperation.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 41, s. 159-162
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
29/135
Tytuł oryginału: Łagodny zespół hipermobilności stawów (BHJS).
Tytuł angielski: Benign hypermobility joint syndrome (BHJS).
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 41, s. 135-140
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
30/135
Tytuł oryginału: Neuroborelioza jako częsta przyczyna porażenia nerwu twarzowego u dzieci. Analiza retrospektywna z lat 2004-2010.
Tytuł angielski: Neuroborreliosis as a frequent cause of peripheral facial nerve palsy in children. Retrospective analysis of the years 2004-2010.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 41, s. 55-63
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
31/135
Tytuł oryginału: Neurophysiologic, neuroimaging and biochemical studies in children and adolescents with Down syndrome. = Neurofizjologiczne, neuroradiologiczne i biochemiczne badania u dzieci i młodzieży z zespołem Downa.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 41, s. 97-103
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
32/135
Tytuł oryginału: Ocena stanu odporności komórkowej u dzieci z zespołem Downa poprzez określenie odsetka subpopulacji limfocytów T CD3+, CD4+ i CD8+ we krwi obwodowej metodą cytometrii przepływowej.
Tytuł angielski: Assessment of cellular immunity in children with Down syndrome by determining the ratio of subpopulations of T lymphocytes CD3+, CD4+ and CD8+ in peripheral blood using flow cytometric method.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 41, s. 49-53
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
33/135
Tytuł oryginału: Prognostic factors of the independent walking in children with cerebral palsy. = Czynniki prognostyczne samodzielnego chodzenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 41, s. 29-34
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
34/135
Tytuł oryginału: Rozwój mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym a występowanie upośledzenia umysłowego.
Tytuł angielski: Speech development among children with cerebral palsy and the occurrence of mental retardation.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 41, s. 65-71
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:
35/135
Tytuł oryginału: Survival of cultured hippocampal neurons upon hypoxia: neuroprotective effect of gabapentin.= Przeżycie hodowli komorek nerwowych hipokampa w warunkach niedotlenienia: neuroprotekcyjny efekt gabapentyny.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 41, s. 25-28
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
36/135
Tytuł oryginału: Świetlica szpitalna jako miejsce oddziaływań terapeutycznych.
Tytuł angielski: Hospital common room as a place of therapeutic activities.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 41, s. 153-157
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
37/135
Tytuł oryginału: Urazy okołoporodowe ośrodkowego układu nerwowego w materiale Kliniki Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Tytuł angielski: Birth injuries of central nervous system treated in Pediatric Surgery Department of Medical University in Białystok.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 39, s. 33-37
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
38/135
Tytuł oryginału: Zalecenia leczenia żywieniowego u dzieci z przewlekłymi chorobami układu nerwowego.
Tytuł angielski: Guidelines on nutritional support in children with chronic neurological disorders.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 40, s. 79-86
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
39/135
Tytuł oryginału: Zespół Kożewnikowa u 12-letniego chłopca. Ewolucja obrazu i przebiegu klinicznego.
Tytuł angielski: Kozhevnikov syndrome. Presentation of 12 year-old boy. Evolution of image and clinical course.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2011 : 20, 41, s. 141-147
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
40/135
Tytuł oryginału: A study of motor nerve conduction in correlation with lower limb deformities and locomotor performance in children with meningomyelocele. = Ocena przewodnictwa nerwowego we włóknach ruchowych w korelacji z deformacjami kończyn dolnych i lokomocją u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2010 : 19, 37, s. 27-32
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
41/135
Tytuł oryginału: Evaluation of EEG abnormalities in children with migraine. = Ocena nieprawidłowoći EEG u dzieci z migreną
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2010 : 19, 37, s. 47-52
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
42/135
Tytuł oryginału: Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.
Tytuł angielski: Social functioning of family with disabled child.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2010 : 19, 37, s. 67-73
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
43/135
Tytuł oryginału: Jakość życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Tytuł angielski: Quality of life of children with cerebral palsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2010 : 19, 37, s. 61-66
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
44/135
Tytuł oryginału: Kliniczne aspekty stosowania fizykoterapii u dzieci.
Tytuł angielski: Clinical aspects of application of physical therapy modalities in children.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2010 : 19, 38, s. 79-88
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
45/135
Tytuł oryginału: Some aspects of the pathophysiology of migraine in children and adolescents. = Wybrane aspekty patofizjologii migreny u dzieci i młodzieży.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2010 : 19, 37, s. 21-25
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
46/135
Tytuł oryginału: Sytuacja socjalna rodzin wychowujących dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym
Tytuł angielski: Social situation of families raising a child suffering from cerebral palsy
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2010 : 19, 38, s.41-49
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
47/135
Tytuł oryginału: Zespół Retta - postępy badań nad patogenezą.
Tytuł angielski: Rett syndrome - progress of research on pathogenesis.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2010 : 19, 38, s. 55-63
p-ISSN: 1230-3690

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
48/135
Tytuł oryginału: Antenatal intrapartum and neonatal risk factors for cerebral palsy in children in Podlaskie Province = Czynniki ryzyka mózgowego porażenia dziecięcego okresu okołoporodowego i noworodkowego u dzieci z województwa podlaskiego.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2009 : 19, 36, s. 41-46
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
49/135
Tytuł oryginału: Badania skuteczności metody NDT u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Tytuł angielski: Efficacy studies of NDT method in children with cerebral palsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2009 : 18, 35, s. 49-52
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
50/135
Tytuł oryginału: Badania wolumetryczne i dyfuzji rezonansu magnetycznego w neurologii dziecięcej.
Tytuł angielski: Volumetric and diffusion magnetic resonance imaging in pediatric neurology.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2009 : 18, 35, s. 17-22
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
51/135
Tytuł oryginału: Skale funkcjonalne stosowane u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Tytuł angielski: The functional scales are used in children with cerebral palsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2009 : 18, 35, s. 73-77
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
52/135
Tytuł oryginału: Terapia spastyczności toksyną botulinową w mózgowym porażeniu dziecięcym.
Tytuł angielski: Botulinum toxin in the treatment of spasticity in children with cerebral palsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2009 : 18, 36, s. 59-63
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
53/135
Tytuł oryginału: Zastosowanie i specyfika badań elektromiograficznych i elektroneurograficznych w neuropediatrii.
Tytuł angielski: Application and specificity of electromyography and electroneurography in the neuropediatrics.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2009 : 18, 36, s. 65-70
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
54/135
Tytuł oryginału: Analiza rozwoju motorycznego dzieci z przepukliną oponowa-rdzeniową i stosowane metody rehabilitacji.
Tytuł angielski: Analysis of the motor development in patients with myelomeningocele and rehabilitation methods.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2008 : 17, 33, s. 31-38
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
55/135
Tytuł oryginału: Dyzartryczne zaburzenia mowy w korelacji z obrazem klinicznym mózgowego porażenia dziecięcego.
Tytuł angielski: Dysarthric speech in correlation with the clinical presentation of infantile cerebral palsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2008 : 17, 34, 29-35
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
56/135
Tytuł oryginału: Pierwotna hodowla komórek nerwowych hipokampa - zastosowanie metody w modelach neuroprotekcji doświadczalnej.
Tytuł angielski: Primary culture of dissociated hippocampal neurons - the use of method in the experimental models of neuroprotection.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2008 : 17, 33, s. 49-53
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
57/135
Tytuł oryginału: Przemijające napady niedokrwienne mózgu (TIA) i napady padaczkowe u 12-letniej dziewczynki z anomaliami żył głębokich mózgowia. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Transient ischemic attacks (TIA) and epileptic seizures in 12-years old girl with cerebral venous malformations. Case report.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2008 : 17, 34, s. 65-69
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
58/135
Tytuł oryginału: Sezonowość występowania chorób neurologicznych.
Tytuł angielski: Seasonality of neurological disorders.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2008 : 17, 33, s. 55-58
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
59/135
Tytuł oryginału: Zastosowanie spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego 1 HMRS w diagnostyce guzów mózgu u dzieci - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Usefulness of proton magnetic spectroscopy (1 HMRS) in assessment of intracranial tumors in children.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2008 : 17, 34, s. 21-27
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
60/135
Tytuł oryginału: Aktualne kryteria diagnostyczne stwardnienia rozsianego w aspekcie różnicowania z neuroboreliozą.
Tytuł angielski: Current MS diagnostic criteria in aspect of MS differential diagnosis with neuroborreliosis.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 62
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Stwardnienie rozsiane - diagnostyka ; Neuroborelioza z Lyme - diagnostyka ; Diagnostyka różnicowa ; Wytyczne postępowania
Angielskie słowa kluczowe: Multiple sclerosis - diagnosis ; Lyme neuroborreliosis - diagnosis ; Diagnosis, differential ; Practice guidelines as topic
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
61/135
Tytuł oryginału: Aktywność układów antyoksydacyjnych i procesów peroksydacji lipidów u dzieci z migrenowymi bólami głowy.
Tytuł angielski: The antioxidant enzymes and lipid peroxides in children with migraine.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 34-35
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Zaburzenia migrenowe - krew ; Zaburzenia migrenowe - enzymologia ; Dialdehyd malonowy - krew ; Dysmutaza ponadtlenkowa - krew ; Peroksydaza glutationowa - krew ; Reduktaza glutationowa - krew ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Migraine disorders - blood ; Migraine disorders - enzymology ; Malondialdehyde - blood ; Superoxide dismutase - blood ; Glutathione peroxidase - blood ; Glutathione reductase - blood ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
62/135
Tytuł oryginału: Antioxidant activity of blood serum and saliva in patients with periodontal disease treated due to epilepsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 95
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka - farmakoterapia ; Padaczka - krew ; Antyoksydanty - analiza ; Ślina - chemia ; Ślina - enzymologia ; Choroby przyzębia - patofizjologia
Angielskie słowa kluczowe: Epilepsy - drug therapy ; Epilepsy - blood ; Antioxidants - analysis ; Saliva - chemistry ; Saliva - enzymology ; Periodontal diseases - physiopathology
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
63/135
Tytuł oryginału: Aspekty kliniczne zwalczania spastyczności.
Tytuł angielski: Clinical aspects of spasticity treatment.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 66-67
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Spastyczność mięśniowa
Angielskie słowa kluczowe: Muscle spasticity
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
64/135
Tytuł oryginału: Badania plastyczności mózgu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Tytuł angielski: Brain plasticity studies in children with cerebral palsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 59
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Porażenie mózgowe dziecięce - patofizjologia ; Porażenie mózgowe dziecięce - diagnostyka ; Plastyczność neuronalna ; Mózg - metabolizm ; Elektroencefalografia ; Obrazowanie rezonansem magnetycznym - metody ; Spektroskopia rezonansu magnetycznego - stosowanie diagnostyczne ; Protony - stosowanie diagnostyczne
Angielskie słowa kluczowe: Cerebral palsy - physiopathology ; Cerebral palsy - diagnosis ; Neuronal plasticity ; Brain - metabolism ; Electroencephalography ; Magnetic resonance imaging - methods ; Magnetic resonance spectroscopy - diagnostic use ; Protons - diagnostic use
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
65/135
Tytuł oryginału: Bóle krzyża u dzieci w wieku szkolnym : ocena czynników ryzyka, postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.
Tytuł angielski: Low back pain in school-age children : analysis of risk factors, diagnostic and therapeutic managment.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 68
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego - diagnostyka ; Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego - etiopatogeneza ; Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego - leczenie ; Czynniki ryzyka ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Low back pain - diagnosis ; Low back pain - etiology ; Low back pain - therapy ; Risk factors ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
66/135
Tytuł oryginału: Ciężkość dyzartrycznych zaburzeń mowy u dzieci z mózgowym porażeniem w korelacji z obrazem TK i MRI.
Tytuł angielski: Severity of dysarthric speech in children with infantile cerebral palsy in with the brain CT and MRI.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 75
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Porażenie mózgowe dziecięce - diagnostyka ; Anartria - diagnostyka ; Tomografia rentgenowska komputerowa ; Obrazowanie rezonansem magnetycznym ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Cerebral palsy - diagnosis ; Dysarthria - diagnosis ; Tomography, X-ray computed ; Magnetic resonance imaging ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
67/135
Tytuł oryginału: Działalność Ośrodka Wczesnej Interwencji "Dać Szansę" w strukturach Dzięcięcego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Białymstoku.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 109
Polskie słowa kluczowe: Szpitale kliniczne - organizacja i zarządzanie ; Opieka zdrowotna nad dzieckiem
Angielskie słowa kluczowe: Hospitals, university - organization & administration ; Child health services
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
68/135
Tytuł oryginału: Fenyloketonuria dziecięca i fenyloketonuria kobiet ciężarnych - lecznica i prewencyjna rola diety eliminacyjnej.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : 16, supl., s. 55-56
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007
Polskie słowa kluczowe: Fenyloketonurie - leczenie dietą ; Fenyloketonurie - powikłania ; Fenyloketonurie - profilaktyka ; Fenyloketonuria matczyna - leczenie dietą
Angielskie słowa kluczowe: Phenylketonurias - diet therapy ; Phenylketonurias - complications ; Phenylketonurias - prevention & control ; Phenylketonurias, maternal - diet therapy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
69/135
Tytuł oryginału: Kwaśny r.ż.-p. u dzieci z podejrzeniem zespołu ALTE.
Tytuł angielski: The acid gastroesophageal reflux (GER) in children with suspected ALTE - a casual link. Clinical observation.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 121-122
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Refluks żołądkowo-przełykowy - patofizjologia ; Refluks żołądkowo-przełykowy - epidemiologia ; Refluks żołądkowo-przełykowy - diagnostyka ; Objawy ; Diagnostyka różnicowa ; Stan krytyczny choroby
Angielskie słowa kluczowe: Gastroesophageal reflux - physiopathology ; Gastroesophageal reflux - epidemiology ; Gastroesophageal reflux - diagnosis ; Signs and symptoms ; Diagnosis, differential ; Critical illness
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
70/135
Tytuł oryginału: Narkolepsja, zespół metaboliczny i dieta bogata w proste węglowodany jako przyczyny senności dziennej u dzieci, na przykładzie trojga pacjentów.
Tytuł angielski: Narcolepsy, metabolic syndrome and high simple carbohydrate diet as the causes of hypersomnia in children. Report of three cases.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 94-95
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Senność wzmożona - diagnostyka ; Narkolepsja - diagnostyka ; Zespół X metaboliczny - diagnostyka ; Nieżyt nosa alergiczny całoroczny - diagnostyka ; Zespół bezdechu sennego - diagnostyka ; Węglowodany w pokarmach - działanie szkodliwe ; Polisomnografia ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Disorders of excessive somnolence - diagnosis ; Narcolepsy - diagnosis ; Metabolic syndrome X - diagnosis ; Sleep apnea syndromes - diagnosis ; Dietary carbohydrates - adverse effects ; Polysomnography ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
71/135
Tytuł oryginału: Neurologia w sztuce. George Gershwin - dramat śmierci geniusza.
Tytuł angielski: Neurology in art. George Gershwin - the drama of the genius's death.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 90
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory mózgu - historia ; Glejak wielopostaciowy - historia ; Muzyka - historia ; Osoby sławne ; Gershwin, George ; Historia XX wieku
Angielskie słowa kluczowe: Brain neoplasms - history ; Glioblastoma - history ; Music - history ; Famous persons ; Gershwin, George ; History, 20th century
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, POL
72/135
Tytuł oryginału: Neurologiczna manifestacja nadwrażliwości pokarmowej u dzieci i dorosłych.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 54-55
Polskie słowa kluczowe: Nadwrażliwość pokarmowa ; Objawy neurologiczne
Angielskie słowa kluczowe: Food hypersensitivity ; Neurologic manifestations
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
73/135
Tytuł oryginału: Neuroprotekcyjne działanie topiramatu w doświadczalnym modelu drgawek gorączkowych.
Tytuł angielski: Neuroprotective effect of topiramate in the experimental model of febrile seizures.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 69
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Fruktoza - pochodne ; Fruktoza - farmakologia ; Środki przeciwdrgawkowe - farmakologia ; Środki neuroprotekcyjne - farmakologia ; Drgawki gorączkowe - farmakoterapia ; Drgawki gorączkowe - patomorfologia ; Hipokamp - patomorfologia ; Hipokamp - wpływ środków chemicznych ; Modele chorób na zwierzętach ; Szczury
Angielskie słowa kluczowe: Fructose - analogs & derivatives ; Fructose - pharmacology ; Anticonvulsants - pharmacology ; Neuroprotective agents - pharmacology ; Seizures, febrile - drug therapy ; Seizures, febrile - patology ; Hippocampus - pathology ; Hippocampus - drug effects ; Disease models, animal ; Rats
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
74/135
Tytuł oryginału: Nowa definicja fenotypu morfologicznego zespołu monosomii 5p na podstawie analizy ilościowej występowania cech klinicznych i antropologicznych.
Tytuł angielski: A new definition of morphological phenotype in monosomy 5p syndrome according quantitative analysis of clinical and anthropological traits.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 93-94
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Fenotyp ; Zespół kociego krzyku ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Phenotype ; Cri-du-Chat syndrome ; Child
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
75/135
Tytuł oryginału: Ocena somatosensorycznych potencjałów wywołanych u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1.
Tytuł angielski: Assessment of somatosensory evoked potentials in children with a newly diagnosed type 1 diabetes mellitus.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 28-29
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca typu 1 - patofizjologia ; Potencjały wywołane somatosensoryczne ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Diabetes mellitus, type 1 - physiopathology ; Evoked potentials, somatosensory ; Child
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
76/135
Tytuł oryginału: Ocena spastyczności i somatosensorycznych potencjałów wywołanych po iniekcjach toksyną botulinową typu A u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Tytuł angielski: Spasticity assessment and somatosensory evoked potentials after Botulinum Toxin Type A injection in children with cerebral palsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 27
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Porażenie mózgowe dziecięce - diagnostyka ; Porażenie mózgowe dziecięce - farmakoterapia ; Toksyna botulinowa typu A - stosowanie lecznicze ; Spastyczność mięśniowa - farmakoterapia ; Potencjały wywołane somatosensoryczne - wpływ środków chemicznych ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Cerebral palsy - diagnosis ; Cerebral palsy - drug therapy ; Botulinum toxin type A - therapeutic use ; Muscle spasticity - drug therapy ; Evoked potentials, somatosensory - drug effects ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
77/135
Tytuł oryginału: Ocena wpływu Biofeedback EEG na obraz EEG oraz stan kliniczny u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Tytuł angielski: The effect of Biofeedback on the clinical statement and the EEG recording in infantile cerebral palsy children.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 83
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Porażenie mózgowe dziecięce - therapy ; Sprzężenie zwrotne psychofizjologiczne ; Elektroencefalografia ; Poznanie ; Wynik leczenia
Angielskie słowa kluczowe: Cerebral palsy - therapy ; Biofeedback, psychology ; Electroencephalography ; Cognition ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
78/135
Tytuł oryginału: Porównanie stężenia walproinianow w zależności od zastosowanej jego formy i sposobu dawkowania w leczeniu padaczki u dzieci.
Tytuł angielski: Comparison of VPA concentration depending on its form and administration in children epilepsy treatment.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 77-78
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka - farmakoterapia ; Kwas walproinowy - stosowanie lecznicze ; Kwas walproinowy - dawkowanie ; Kwas walproinowy - krew ; Postacie leku ; Zależność odpowiedzi od dawki leku ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Epilepsy - drug therapy ; Valproic acid - therapeutic use ; Valproic acid - administration & dosage ; Valproic acid - blood ; Dosage forms ; Dose-response relationship, drug ; Child
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
79/135
Tytuł oryginału: Postępowanie fizjoterapeutyczne u noworodka urodzonego przedwcześnie ze skrajnie niską masą urodzeniową - opis przypadku.
Tytuł angielski: Different rehabilitation methods in ELBW preterm in Department of Neonatology - case report.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 105-106
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Noworodki z małą masą urodzeniową ; Metody fizykoterapeutyczne ; Kinezyterapia ; Wcześniaki
Angielskie słowa kluczowe: Infant, low birth weight ; Physical therapy modalities ; Exercise therapy ; Infant, premature
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
80/135
Tytuł oryginału: Powikłanie choroby refluksowej przełyku w postaci krwawienia z wrzodu Barretta u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.
Tytuł angielski: Bleeding from Barrett's ulcer as a complication of GERD in physically and intellectually disabled children.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 92-93
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Refluks żołądkowo-przełykowy - diagnostyka ; Refluks żołądkowo-przełykowy - powikłania ; Krwotok z przewodu pokarmowego - diagnostyka ; Przełyk Barretta - diagnostyka ; Osoby niepełnosprawne ; Osoby niepełnosprawne umysłowo ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Gastroesophageal reflux - diagnosis ; Gastroesophageal reflux - complications ; Gastrointestinal hemorrhage - diagnosis ; Barrett esophagus - diagnosis ; Disabled persons ; Mentally disabled persons ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
81/135
Tytuł oryginału: Problemy zdrowotne psychospołeczne w mózgowym porażeniu dziecięcym.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 122-123
Polskie słowa kluczowe: Porażenie mózgowe dziecięce - patofizjologia ; Porażenie mózgowe dziecięce - psychologia ; Porażenie mózgowe dziecięce - rehabilitacja
Angielskie słowa kluczowe: Cerebral palsy - physiopathology ; Cerebral palsy - psychology ; Cerebral palsy - rehabilitation
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
82/135
Tytuł oryginału: Profil metaboliczny mózgu w spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego (1HMRS) dzieci z zespołem Downa.
Tytuł angielski: Brain metabolic profile obtained by proton magnetic resonance spectroscopy (HMRS) in children with Down syndrome.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 43-44
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Zespół Downa - metabolizm ; Zespół Downa - diagnostyka ; Mózg - metabolizm ; Spektroskopia rezonansu magnetycznego - stosowanie diagnostyczne ; Protony - stosowanie diagnostyczne ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Down syndrome - metabolism ; Down syndrome - diagnosis ; Brain - metabolism ; Magnetic resonance spectroscopy - diagnostic use ; Protons - diagnostic use ; Child
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
83/135
Tytuł oryginału: Psychospołeczne uwarunkowania czynnościowych bólów głowy u dzieci i młodzieży hospitalizowanych w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej SP DSK.
Tytuł angielski: Psychosocial conditionings of functional headaches among children and youth hospitalized at Children's Neurology And Rehabilitation Clinic SP DSK.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 52-53
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Ból głowy - etiopatogeneza ; Stres psychologiczny - etiopatogeneza ; Stres psychologiczny - powikłania ; Czynniki ryzyka ; Młodzież ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Headache - etiology ; Stress, psychological - etiology ; Stress, psychological - complications ; Risk factors ; Adolescent ; Child
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
84/135
Tytuł oryginału: Rehabilitacja dzieci po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych.
Tytuł angielski: Rehabilitation of children after severe brain injury.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 60
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Urazy czaszkowo-mózgowe - rehabilitacja ; Wynik leczenia ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Craniocerebral trauma - rehabilitation ; Treatment outcome ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
85/135
Tytuł oryginału: Rola diety w bólach głowy u dzieci i młodzieży.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 56-57
Polskie słowa kluczowe: Ból głowy - etiopatogeneza ; Żywność - działanie szkodliwe
Angielskie słowa kluczowe: Headache - etiology ; Food - adverse effects
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
86/135
Tytuł oryginału: Spektrum cech fenotypu morfologicznego zespołu Pradera-Williego na podstawie analizy ilościowej objawów klinicznych i antropologicznych.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 25
Polskie słowa kluczowe: Zespół Pradera-Williego - diagnostyka ; Fenotyp
Angielskie słowa kluczowe: Prader-Willi syndrome - diagnosis ; Phenotype
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
87/135
Tytuł oryginału: Świetlica szpitalna jako miejsce szczególnych oddziaływań terapeutycznych .
Tytuł angielski: A hospital community-room as a place of an extraordinary therapeutic reactions.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 103-104
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Psychoterapia zabawowa ; Terapia zajęciowa
Angielskie słowa kluczowe: Play therapy ; Occupational therapy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
88/135
Tytuł oryginału: Translokacyjna forma zespołu Wolfa-Hirschhorna - oszacowanie wielkości prawdopodobieństwa występowania w rodzinie.
Tytuł angielski: Translocation form of Wolf-Hirschhorn syndrome - assessment of recurrence rate probability.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 91-92
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Wady rozwojowe mnogie - genetyka ; Zespół ; Translokacja genetyczna - genetyka ; Ocena ryzyka ; Rodowód ; Chromosomy człowieka para 4 - genetyka
Angielskie słowa kluczowe: Abnormalities, multiple - genetics ; Syndrome ; Translocation, genetic - genetics ; Risk assessment ; Paternity ; Chromosomes, human, pair 4 - genetics
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
89/135
Tytuł oryginału: Wpływ diety na stan emocjonalny dziecka autystycznego.
Tytuł angielski: Dietary intervention in the treatment of autism spectrum disorder.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 56
Polskie słowa kluczowe: Zaburzenia autystyczne - leczenie dietą
Angielskie słowa kluczowe: Autistic disorder - diet therapy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
90/135
Tytuł oryginału: Wpływ soku grejpfrutowego na farmakokinetykę leków przeciwpadaczkowych.
Tytuł angielski: Effect of grapefruit juice on pharmacokinetic antiepileptic drugs.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 54
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwdrgawkowe - farmakokinetyka ; Środki przeciwdrgawkowe - krew ; Karbamazepina - farmakokinetyka ; Karbamazepina - krew ; Kwas walproinowy - farmakokinetyka ; Kwas walproinowy - krew ; Grejpfrut ; Interakcja leków z żywnością ; Napoje
Angielskie słowa kluczowe: Anticonvulsants - pharmacokinetics ; Anticonvulsants - blood ; Carbamazepine - pharmacokinetics ; Carbamazepine - blood ; Valproic acid - pharmacokinetics ; Valproic acid - blood ; Citrus paradisi ; Food-drug interactions ; Beverages
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
91/135
Tytuł oryginału: Współczesne metody leczenia skolioz idiopatycznych.
Tytuł angielski: Contemporary methods of scoliosis treatment.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 67-68
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Skolioza - leczenie
Angielskie słowa kluczowe: Scoliosis - therapy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
92/135
Tytuł oryginału: Współczesne metody usprawniania pacjentów z przepukliną oponowo-rdzeniową.
Tytuł angielski: Current methods of rehabilitation of patients with myelomeningocele.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : 16, supl. zjazd., s. 66
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007 ( tekst równ. w jęz. ang.).
Polskie słowa kluczowe: Przepuklina oponowo-rdzeniowa - rehabilitacja ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Meningomyelocele - rehabilitation ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
93/135
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty epidemiologii padaczki w województwie podlaskim w latach 2002-2004.
Tytuł angielski: Chosen aspects of epidemiology of epilepsy in Podlasie Prowince in the years 2002-2004.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 17
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka - epidemiologia ; Czynniki wieku ; Czynniki płci
Angielskie słowa kluczowe: Epilepsy - epidemiology ; Age factors ; Sex factors
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
94/135
Tytuł oryginału: Wybrane choroby istoty białej w obrazie rezonansu magnetycznego.
Tytuł angielski: White matter diseases in magnetic resonance imaging.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : 16:, supl. zjazd., s. 41-42
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007. Tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Choroby mózgu - diagnostyka ; Choroby demielinizacyjne - diagnostyka ; Choroby układu nerwowego zwyrodnieniowe - diagnostyka ; Obrazowanie rezonansem magnetycznym - metody
Angielskie słowa kluczowe: Brain diseases - diagnosis ; Demyelinating diseases - diagnosis ; Neurodegenerative diseases - diagnosis ; Magnetic resonance imaging - methods
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
95/135
Tytuł oryginału: Zastosowanie piracetamu w wybranych schorzeniach neurologicznych u dzieci - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: The use of piracetam in the chosen neurological diseases in children according to our own studies.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 80-81
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Piracetam - stosowanie lecznicze ; Piracetam - farmakologia ; Karbamazepina - stosowanie lecznicze ; Karbamazepina - farmakologia ; Padaczka - farmakoterapia ; Ból głowy - farmakoterapia ; Zespoły bólu głowy - farmakoterapia ; Elektroencefalografia ; Flunaryzyna - stosowanie lecznicze ; Leczenie farmakologiczne skojarzone ; Wynik leczenia ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Piracetam - therapeutic use ; Piracetam - pharmacology ; Carbamazepine - therapeutic use ; Carbamazepine - pharmacology ; Epilepsy - drug therapy ; Headache disorders - drug therapy ; Electroencephalography ; Flunarizine - therapeutic use ; Drug therapy, combination ; Treatment outcome ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
96/135
Tytuł oryginału: Zjawisko apoptozy w komórkach oun u noworodków.
Tytuł angielski: Apoptosis in the cells of central nervous system in newborns.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 71-72
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Apoptoza ; Niedotlenienie-niedokrwienie mózgu ; Układ nerwowy ośrodkowy - patofizjologia ; Noworodki
Angielskie słowa kluczowe: Apoptosis ; Hypoxia-ischemia, brain ; Central nervous system - physiopathology ; Infant, newborn
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
97/135
Tytuł oryginału: Zmiany rozrostowe kanału kręgowego w pediatrycznej grupie wiekowej.
Tytuł angielski: Spinal tumors in children.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 43
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory rdzenia kręgowego ; Kanał kręgowy - radiografia ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Spinal cord neoplasms ; Spinal canal - radiography ; Child
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
98/135
Tytuł oryginału: Znaczenie badań elektroneurograficznych w prognozowaniu deformacji kończyn i ostatecznej lokomocji u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową.
Tytuł angielski: Significance of electroneurographic studies in the prognosis of lower limb deformation and final locomotion in children with myelomeningocele.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 29
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Przepuklina oponowo-rdzeniowa - diagnostyka ; Przepuklina oponowo-rdzeniowa - patofizjologia ; Elektrodiagnostyka - metody ; Elektrofizjologia - metody ; Nerw strzałkowy wspólny - patofizjologia ; Nerw piszczelowy - patofizjologia ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Meningomyelocele - diagnosis ; Meningomyelocele - physiopathology ; Electrodiagnosis - methods ; Electrophysiology - methods ; Peroneal nerve - physiopathology ; Tibial nerve - physiopathology ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
99/135
Tytuł oryginału: Znaczenie czynników psychospołecznych w kształtowaniu postaw matek wobec choroby dziecka z padaczką.
Tytuł angielski: The significance of psychosocial factors in formation of mothers attitudes towards their epileptic children.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Białystok, 21 - 23 czerwca 2007., s. 103
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka - psychologia ; Matki - psychologia ; Wiedza o zdrowiu, postawy, praktyka ; Postawa wobec zdrowia ; Kwestionariusze
Angielskie słowa kluczowe: Epilepsy - psychology ; Mothers - psychology ; Health knowledge, attitudes, practice ; Attitude to health ; Questionnaires
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
100/135
Tytuł oryginału: Historia odkrycia EEG.
Tytuł angielski: History of EEG discovery.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2006 : 15, 29, s. 53-56
Polskie słowa kluczowe: Elektroencefalografia - historia
Angielskie słowa kluczowe: Electroencephalography - history
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
101/135
Tytuł oryginału: Neurofizjologiczna i obrazowa ocena uszkodzenia i plastyczności mózgu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Tytuł angielski: Neurophysiologic and neuroimaging studies of brain plasticity in children with cerebral palsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, 29, s. 71-73
Polskie słowa kluczowe: Porażenie mózgowe dziecięce - diagnostyka ; Porażenie mózgowe dziecięce - patofizjologia ; Porażenie mózgowe dziecięce - powikłania ; Porażenie mózgowe dziecięce - radiografia ; Padaczka - etiopatogeneza ; Elektroencefalografia ; Obrazowanie rezonansem magnetycznym ; Spektroskopia rezonansu magnetycznego ; Protony - stosowanie diagnostyczne ; Czynniki ryzyka ; Badania retrospektywne
Angielskie słowa kluczowe: Cerebral palsy - diagnosis ; Cerebral palsy - physiopathology ; Cerebral palsy - complications ; Cerebral palsy - radiography ; Epilepsy - etiology ; Electroencephalography ; Magnetic resonance imaging ; Magnetic resonance spectroscopy ; Protons - diagnostic use ; Risk factors ; Retrospective studies
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
102/135
Tytuł oryginału: Badania elektrofizjologiczne u dzieci z dyspraksją rozwojową. Opis przypadków.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2005 : Vol. 13 supl.: VII Ogólnopolskie Dni Neurologii Dziecięcej, Lublin, 9 - 11 czerwca 2005., s. 30
Polskie słowa kluczowe: Apraksja ; Elektrofizjologia - metody ; Elektroencefalografia ; Potencjały wywołane ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Apraxias ; Electrophysiology - methods ; Electroencephalography ; Evoked potentials ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
103/135
Tytuł oryginału: Neurofizjologiczna i obrazowa ocena uszkodzenia i plastyczności mózgu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2005 : Vol. 13 supl.: VII Ogólnopolskie Dni Neurologii Dziecięcej, Lublin, 9 - 11 czerwca 2005., s. 29
Polskie słowa kluczowe: Porażenie mózgowe dziecięce - diagnostyka ; Porażenie mózgowe dziecięce - powikłania ; Porażenie mózgowe dziecięce - patofizjologia ; Porażenie mózgowe dziecięce - radiografia ; Padaczka - etiopatogeneza ; Czynniki ryzyka ; Elektroencefalografia ; Obrazowanie rezonansem magnetycznym ; Spektroskopia rezonansu magnetycznego ; Protony - stosowanie diagnostyczne ; Tomografia rentgenowska komputerowa
Angielskie słowa kluczowe: Cerebral palsy - diagnosis ; Cerebral palsy - complications ; Cerebral palsy - physiopathology ; Cerebral palsy - radiography ; Epilepsy - etiology ; Risk factors ; Electroencephalography ; Magnetic resonance imaging ; Magnetic resonance spectroscopy ; Protons - diagnostic use ; Tomography, X-ray computed
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
104/135
Tytuł oryginału: Ocena wpływu metody Biofeedback na obraz EEG oraz funkcje poznawcze u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Tytuł angielski: The effect of Biofeedback on the EEG recording and cognitive functions in infantile cerebral palsy children.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2005 : 14, 28, s. 25-32
Polskie słowa kluczowe: Porażenie mózgowe dziecięce - leczenie ; Sprzężenie zwrotne psychofizjologiczne ; Elektroencefalografia ; Poznanie ; Wynik leczenia
Angielskie słowa kluczowe: Cerebral palsy - therapy ; Biofeedback, psychology ; Electroencephalography ; Cognition ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
105/135
Tytuł oryginału: Przypadek autyzmu maskowanego padaczką.
Tytuł angielski: A case of autism masked by epilepsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2004 : Vol. 13 nr 25, s. 63-67 il. tab. bibliogr. 10 poz. streszcz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka - diagnostyka ; Zaburzenia autystyczne - diagnostyka ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Epilepsy - diagnosis ; Autistic disorder - diagnosis ; Child
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
106/135
Tytuł oryginału: Czy sezon porodu jest czynnikiem ryzyka mózgowego porażenia dziecięcego?
Tytuł angielski: Is season of birth as a risk factor for cerebral palsy?
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2003 : Vol. 12 Supl. zjazdowy, s. 59
Uwagi: Tekst równ. w j. angielskim.
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Warszawa, 15-17 maja, 2003.

Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
107/135
Tytuł oryginału: Czy sezon porodu jest czynnikiem ryzyka mózgowego porażenia dziecięcego?
Tytuł angielski: Is season of birth as a risk factor for cerebral palsy?
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2003 : Vol. 12 Supl. zjazdowy, s. 59
Uwagi: Tekst równ. w j. angielskim.
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Warszawa, 15-17 maja, 2003.

Polskie słowa kluczowe: Porażenie mózgowe dziecięce - etiopatogeneza ; Pory roku ; Czynniki ryzyka
Angielskie słowa kluczowe: Cerebral palsy - etiology ; Seasons ; Risk factors
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
108/135
Tytuł oryginału: Dysgenezja korowa - ogniskowa dysplazja korowa - jako przyczyna padaczki lekoopornej.
Tytuł angielski: Cortical dysgenesis - focal cortical dysplasia - as a cause of intractable epilepsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2003 : 12, 24, s. 29-35
Polskie słowa kluczowe: Kora mózgowa - patomorfologia ; Kora mózgowa - wady rozwojowe ; Kora mózgowa - chirurgia ; Kora mózgowa - radiografia ; Padaczka - farmakoterapia ; Padaczka - etiopatogeneza ; Padaczka - przypadki wrodzone ; Oporność na leki
Angielskie słowa kluczowe: Cerebral cortex - abnormalities ; Cerebral cortex - pathology ; Cerebral cortex - surgery ; Cerebral cortex - radiography ; Epilepsy - congenital ; Epilepsy - drug therapy ; Epilepsy - etiology ; Epilepsy - surgery ; Drug resistance
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
109/135
Tytuł oryginału: Możliwości neuroprotekcji w chorobach układu nerwowego u dzieci.
Tytuł angielski: Neuroprotection possibilities in neurological diseases in children.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2003 : Vol. 12 Supl. zjazdowy, s. 68
Uwagi: Tekst równ. w j. angielskim.
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Warszawa, 15-17 maja, 2003.

Polskie słowa kluczowe: Choroby układu nerwowego - farmakoterapia ; Choroby układu nerwowego zwyrodnieniowe - farmakoterapia ; Środki neuroprotekcyjne - stosowanie lecznicze ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Nervous system diseases - drug therapy ; Neurodegenerative diseases - drug therapy ; Neuroprotective agents - therapeutic use ; Child
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
110/135
Tytuł oryginału: Obraz ultrastrukturalny naczyń włosowatych hipokampa w doświadczalnym modelu encefalopatii walproinianowej.
Tytuł angielski: Ultrastructure of hippocampal capillaries in experimental valproate encephalopathy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2003 : Vol. 12 Supl. zjazdowy, s. 43
Uwagi: Tekst równ. w j. angielskim.
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Warszawa, 15-17 maja, 2003.

Polskie słowa kluczowe: Kwas walproinowy - działanie szkodliwe ; Hipokamp - ultrastruktura ; Naczynia włosowate - ultrastruktura ; Środki przeciwdrgawkowe - działanie szkodliwe ; Szczury ; Zwierzęta
Angielskie słowa kluczowe: Valproic acid - adverse effects ; Hippocampus - ultrastructure ; Capillaries - ultrastructure ; Anticonvulsants - adverse effects ; Rats ; Animals
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
111/135
Tytuł oryginału: Ocena mowy u dzieci ze spastyczną postacią mózgowego porażenia dziecięcego.
Tytuł angielski: Speech assessment in children with spastic cerebral palsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2003 : Vol. 12 Supl. zjazdowy, s. 62
Uwagi: Tekst równ. w j. angielskim.
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Warszawa, 15-17 maja, 2003.

Polskie słowa kluczowe: Porażenie mózgowe dziecięce ; Zaburzenia mowy - etiopatogeneza ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Cerebral palsy ; Speech disorders - etiology ; Child
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
112/135
Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i tolerancji przewlekłego leczenia interferonem 16-letniego pacjenta z nawracającą postacią stwardnienia rozsianego (sm).
Tytuł angielski: A long-term effiacy assessment of interferon treatment of 16 year old patient with a recurrent multiple sclerosis.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2003 : Vol. 12 Supl. zjazdowy, s. 59-60
Uwagi: Tekst równ. w j. angielskim.
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Warszawa, 15-17 maja, 2003.

Polskie słowa kluczowe: Stwardnienie rozsiane - farmakoterapia ; Interferon beta - stosowanie lecznicze ; Nawrót choroby ; Wynik leczenia ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Multiple sclerosis - drug therapy ; Interferon beta - therapeutic use ; Recurrence ; Treatment outcome ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
113/135
Tytuł oryginału: Patogeneza zespołu niedokrwienno-niedotleniowego jako jedna z przyczyn mózgowego porażenia dziecięcego.
Tytuł angielski: Pathogenesis of ischemia-hypoxia syndrome as a cause of cerebral palsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2003 : Vol. 12 Supl. zjazdowy, s. 68-69
Uwagi: Tekst równ. w j. angielskim.
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Warszawa, 15-17 maja, 2003.

Polskie słowa kluczowe: Porażenie mózgowe dziecięce - etiopatogeneza ; Niedotlenienie-niedokrwienie mózgu ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Cerebral palsy - etiology ; Hypoxia-ischemia, brain ; Child
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
114/135
Tytuł oryginału: Potencjały związane z wydarzeniem poznawczym (CERP) u dzieci z migreną.
Tytuł angielski: Cognitive event-related potentials (CERP) in children with migraine.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2003 : Vol. 12 Supl. zjazdowy, s. 56-57
Uwagi: Tekst równ. w j. angielskim.
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Warszawa, 15-17 maja, 2003.

Polskie słowa kluczowe: Potencjały wywołane ; Zaburzenia migrenowe - diagnostyka ; Zaburzenia migrenowe - patofizjologia ; Poznanie - fizjologia ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Evoked potentials ; Migraine disorders - diagnosis ; Migraine disorders - physiopathology ; Cognition - physiology ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
115/135
Tytuł oryginału: Wpływ leczenia przeciwpadaczkowego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych oraz procesy peroksydacji lipidów w erytrocytach u dzieci z padaczką.
Tytuł angielski: Effects of antiepileptic therapy on antioxidant enzymes' activity and lipid peroxidation in erythrocytes of children with epilepsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2003 : Vol. 12 Supl. zjazdowy, s. 36
Uwagi: Tekst równ. w j. angielskim.
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Warszawa, 15-17 maja, 2003.

Polskie słowa kluczowe: Padaczka - leczenie ; Padaczka - krew ; Peroksydacja lipidów ; Antyoksydanty - metabolizm ; Środki przeciwdrgawkowe - farmakologia ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Epilepsy - therapy ; Epilepsy - blood ; Lipid peroxidation ; Antioxidants - metabolism ; Anticonvulsants - pharmacology ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
116/135
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty działań niepożądanych leków przeciwpadaczkowych u dzieci.
Tytuł angielski: The chosen aspects of adverse effects of antiepileptic drugs in children.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2003 : Vol. 12, 23, s. 59-64
Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwdrgawkowe - działanie szkodliwe ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Anticonvulsants - adverse effects ; Child
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
117/135
Tytuł oryginału: Wyniki badania jakości życia dzieci z padaczką.
Tytuł angielski: Results of the study of the quality of life in children with epilepsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2003 : 12, 23, s. 21-27
Polskie słowa kluczowe: Jakość życia ; Padaczka ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Quality of life ; Epilepsy ; Child
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
118/135
Tytuł oryginału: Zwężenie pola widzenia u chorych na padaczkę leczonych wigabatryną.
Tytuł angielski: The visual field constriction in epileptics treated with vigabatrin.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2003 : Vol. 12 Supl. zjazdowy, s. 48-49
Uwagi: Tekst równ. w j. angielskim.
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Warszawa, 15-17 maja, 2003.

Polskie słowa kluczowe: Padaczka - farmakoterapia ; Wigabatryna - działanie szkodliwe ; Pole widzenia - wpływ środków chemicznych
Angielskie słowa kluczowe: Epilepsy - drug therapy ; Vigabatrin - adverse effects ; Visual fields - drug effects
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
119/135
Tytuł oryginału: Heterotopie jako przyczyna lekoopornej padaczki.
Tytuł angielski: Heterotopies - a cause of intractable epilepsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2002 : Vol. 11, 21, s. 73-84
Polskie słowa kluczowe: Padaczka
Angielskie słowa kluczowe: Epilepsy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
120/135
Tytuł oryginału: Ocena skuteczności piracetamu w porównaniu z flunaryzyną w leczeniu migreny i napięciowych bólów głowy u dzieci.
Tytuł angielski: Assessment of efficacy of piracetam in comparison with flunarizine in the treatment of migraine and tension - type headaches in children.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2002 : Vol. 11 nr 21, s. 45-58 tab. wykr. bibliogr. 33 poz. streszcz. abstr.
Polskie słowa kluczowe: Piracetam - stosowanie lecznicze ; Flunaryzyna - stosowanie lecznicze ; Zaburzenia migrenowe - farmakoterapia ; Ból głowy napięciowy - farmakoterapia ; Wynik leczenia ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Piracetam - therapeutic use ; Flunarizine - therapeutic use ; Migraine disorders - drug therapy ; Tension headache - drug therapy ; Treatment outcome ; Child
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
121/135
Tytuł oryginału: Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Tytuł angielski: Speech disturbances in children with cerebral palsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2002 : Vol. 11, 22, s. 49-58
Polskie słowa kluczowe: Porażenie mózgowe dziecięce ; Zaburzenia mowy
Angielskie słowa kluczowe: Cerebral palsy ; Speech disorders
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
122/135
Tytuł oryginału: Badanie fenotypu behawioralnego u dzieci z zespołem Pradera-Williego.
Tytuł angielski: An analysis of the behavioural phenotype in children with Prader-Willi syndrome.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2001 : Vol. 10, 20, s. 67-79
Polskie słowa kluczowe: Fenotyp ; Zespół Pradera-Williego
Angielskie słowa kluczowe: Phenotype ; Prader-Willi syndrome
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
123/135
Tytuł oryginału: Genetyczne podłoże zespołu Retta - gen MECP2
Tytuł angielski: Genetic background of Rett syndrome.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2001 : Vol.10, 19, s. 71- 83
Polskie słowa kluczowe: Zespół Retta - genetyka ; Mutacja
Angielskie słowa kluczowe: Rett syndrome - genetics ; Mutation
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
124/135
Tytuł oryginału: Możliwości leczenia farmakologicznego zespołu Retta.
Tytuł angielski: Possibilities of pharmacological treatment of Rett's syndrome
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2001 : 10, 19, s. 85 - 92
Polskie słowa kluczowe: Zespół Retta - farmakoterapia ; Środki nootropowe - stosowanie lecznicze
Angielskie słowa kluczowe: Rett syndrome - drug therapy ; Nootropic agents - therapeutic use
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
125/135
Tytuł oryginału: Ocena słuchu u dzieci z mózgowym parażeniem dziecięcym.
Tytuł angielski: Assessment of hearing in children with infantile cerebral palsy.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 2000 : 9, 18, s. 107-116
Polskie słowa kluczowe: Porażenie mózgowe dziecięce ; Utrata słuchu częściowa - etiopatogeneza ; Badania słuchu
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
126/135
Tytuł oryginału: Padaczka i zwapnienia wewnątrzczaszkowe w celiakii.
Tytuł angielski: Epilepsy and intracranial calcifications in the celiac disease.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 1998 : 7, 14, s.59-64
Polskie słowa kluczowe: Celiakia - powikłania ; Padaczka - powikłania ; Zespół Sturge-Webera ; Zwapnienie - powikłania
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
127/135
Tytuł oryginału: Choroby peroksysomalne.
Tytuł angielski: Peroxisomal disease.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 1997 : 6, 12, s.37-50
Polskie słowa kluczowe: Peroksysomy - patofizjologia ; Zespół Zellwegera ; Zespół Refsuma ; Adrenoleukodystrofia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
128/135
Tytuł oryginału: Przypadek późnoniemowlęcej ceroidolipofuscynozy neuronalnej.
Tytuł angielski: Late infantile type of neuronal ceroid lipofuscinosis - a case report.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 1997 : T.6 supl. III, s.21-27
Polskie słowa kluczowe: Lipofuscynoza ceroidowa neuronalna - diagnostyka ; Choroby mózgu metaboliczne - diagnostyka
Charakt. formalna: Polski artykuł w suplemencie
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
129/135
Tytuł oryginału: Zespół Bannwartha u 6-letniej dziewczynki jako wczesna postać neuroboreliozy.
Tytuł angielski: Bannwarth's syndrome in a 6-years old girl as an early stage of neuroborreliosis.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 1997 : 6, 12, s. 115-119
Polskie słowa kluczowe: Choroba z Lyme - powikłania ; Zapalenie korzeni nerwowych - etiopatogeneza ; Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - etiopatogeneza ; Objawy neurologiczne
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
130/135
Tytuł oryginału: Wpływ leków przeciwpadaczkowych na funkcje poznawcze.
Tytuł angielski: The influence of antiepileptic drugs on cognitive function.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 1996 : T.5 nr 10, s.101-109 tab.bibliogr.20 poz.
Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwdrgawkowe - farmakologia ; Poznanie - wpływ środków chemicznych ; Zaburzenia poznawcze
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
131/135
Tytuł oryginału: Tezy pracy habilitacyjnej p.t. : "Walproinian sodu (VPA) w badaniach doświadczalnych i leczeniu padaczki u dzieci".
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 1995 : T.4 nr 7, s.130-133 bibliogr.10 poz.
Polskie słowa kluczowe: Padaczka ; Kwas walproinowy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
132/135
Tytuł oryginału: Zaburzenia migracji neuronalnej wczesnej i póżnej.
Tytuł angielski: Early and late neuronal migration disturbances.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 1995 : T.4 nr 7, s.83-88 il.bibliogr.9 poz.
Polskie słowa kluczowe: Neurony
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
133/135
Tytuł oryginału: Zespół Retta u córki pacjentki z kariotypem 47,XXX.
Tytuł angielski: Rett syndrome in a daughter of woman with 47,XXX kariotype.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 1995 : T.4 nr 7, s.49-60 il.bibliogr.19 poz.
Polskie słowa kluczowe: Zespół Retta ; Zaburzenia rozwoju umysłowego dziecka ; Stereotypia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
134/135
Tytuł oryginału: Nowe leki przeciwpadaczkowe.
Tytuł angielski: New antiepileptic drugs.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 1994 : T.3 nr 3, s.59-66 bibliogr.46 poz.
Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwdrgawkowe - stosowanie lecznicze ; Blokery kanałów wapniowych - farmakologia ; Triazole
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
135/135
Tytuł oryginału: Farmakokinetyka leków przeciwpadaczkowych u dzieci.
Tytuł angielski: Pharmacokinetics of antiepileptic drugs in children.
Czasopismo: Neurologia Dziecięca
Szczegóły: 1993 : T.2 nr 3, s.77-83 tab.bibliogr.39 poz.
Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwdrgawkowe
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB