logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: PIELĘGNIARSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE NURSING AND PUBLIC HEALTH
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/13
Autorzy: Kamila Kulesza, Małgorzata Elżbieta Zujko, Anna Maria Witkowska.
Tytuł oryginału: Ocena wybranych zwyczajów żywieniowych studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Tytuł angielski: Evaluation of selected dietary habits among students of Medical University of Bialystok.
Czasopismo: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
Szczegóły: 2019 : 9, 1, s. 33-39
p-ISSN: 2082-9876
e-ISSN: 2451-1870

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
DOI:
2/13
Autorzy: Magdalena Żelechowicz, Ewa Pasieka.
Tytuł oryginału: List do redakcji dotyczący pracy pt. Ochrona radiologiczna z punktu widzenia pacjentów Zakładu Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (Piel. Zdr. Publ. 2016, 6, 1, 2938).
Tytuł angielski: Letter to the Editor regarding the article Radiation Protection from the Point of View of Patients of the Radiology Department at the University Clinical Hospital in Białystok (Piel. Zdr. Publ. 2016, 6, 1, 2938).
Czasopismo: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
Szczegóły: 2017 : 7, 1, s. 89-91
p-ISSN: 2082-9876
e-ISSN: 2451-1870

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: List do redakcji
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
DOI:
3/13
Autorzy: Katarzyna Gacuta, Mateusz Cybulski, Jacek Kita, Elżbieta Krajewska-Kułak.
Tytuł oryginału: Ocena jakości życia pacjentów z objawem Raynauda po przebytych zabiegach z zakresu fizykoterapii.
Tytuł angielski: Assessment of quality of life in patients with Raynauds phenomenon after procedures with physical therapy.
Czasopismo: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
Szczegóły: 2017 : 7, 3, s. 213-222
p-ISSN: 2082-9876
e-ISSN: 2451-1870

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
DOI:
4/13
Autorzy: Magdalena Jastrzębiec-Święcicka, Mateusz Cybulski, Zofia Dzięcioł-Anikiej, Elżbieta Krajewska-Kułak.
Tytuł oryginału: Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów z rozpoznaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.
Tytuł angielski: Functional assessment of patients with osteoarthritis of the knee.
Czasopismo: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
Szczegóły: 2017 : 26, 1, s. 63-68
p-ISSN: 2082-9876
e-ISSN: 2451-1870

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
DOI:
5/13
Autorzy: Kamil Bukłaho, Mateusz Cybulski, Jolanta Ustymowicz-Farbiszewska, Elżbieta Krajewska-Kułak.
Tytuł oryginału: Styl życia a występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Tytuł angielski: Lifestyle and the occurrence of back pain among the students of the Faculty of Health Sciences at the Medical University of Bialystok.
Czasopismo: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
Szczegóły: 2017 : 26, 1, s. 19-25
p-ISSN: 2082-9876
e-ISSN: 2451-1870

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
DOI:
6/13
Autorzy: Joanna Cwalina, Mateusz Cybulski, Katarzyna Snarska, Elżbieta Krajewska-Kułak.
Tytuł oryginału: Wiedza studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na temat czynników ryzyka i podstawowych zasad profilaktyki chorób układu krążenia.
Tytuł angielski: Knowledge of students of the Faculty of Health Sciences at the Medical University of Bialystok on the risk factors and the basic principles of prevention of cardiovascular diseases.
Czasopismo: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
Szczegóły: 2017 : 7, 3, s. 189-197
p-ISSN: 2082-9876
e-ISSN: 2451-1870

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
DOI:
7/13
Autorzy: Aleksandra Mikulak, Mateusz Cybulski, Anna Witkowska, Elżbieta Krajewska-Kułak.
Tytuł oryginału: Analiza aktywności fizycznej i żywienia uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Białymstoku.
Tytuł angielski: Analysis of Physical Activity and Nutrition of High School Students in Białystok.
Czasopismo: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
Szczegóły: 2016 : 6, 4, s. 275-284
p-ISSN: 2082-9876
e-ISSN: 2451-1870

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Aktywność fizyczna ; Fizjologia żywienia młodzieży ; Nadwaga ; Otyłość ; Badanie sposobu żywienia ; Wskaźnik masy ciała ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Motor activity ; Adolescent nutritional physiological phenomena ; Overweight ; Obesity ; Diet surveys ; Body Mass Index ; Adolescent
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
DOI:
8/13
Autorzy: Agnieszka Turczyńska, Piotr Kułak, Elżbieta Gościk, Elżbieta Krajewska-Kułak.
Tytuł oryginału: Ochrona radiologiczna z punktu widzenia pacjentów Zakładu Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Tytuł angielski: Radiation protection from the point of view of patients of the Radiology Department at the University Clinical Hospital in Białystok.
Czasopismo: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
Szczegóły: 2016 : 6, 1, s. 29-38
p-ISSN: 2082-9876
e-ISSN: 2451-1870

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Promieniowanie jonizujące ; Radiografia - działanie szkodliwe ; Zakład radiologii - normy ; Kadry medyczne - normy ; Pacjenci ; Ochrona przed promieniowaniem - normy
Angielskie słowa kluczowe: Radiation, lonizing ; Radiography - adverse effects ; Radiology department, hospital ; Medical staff - standards ; Patients ; Radiation protection - standards
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
DOI:
9/13
Autorzy: Magdalena Sochoń, Elżbieta Krajewska-Kułak, Joanna Śmigielska-Kuzia.
Tytuł oryginału: Oczekiwania rodziców dzieci w wieku przedszkolnym wobec logopedy.
Tytuł angielski: Expectations of parents of preschool children towards a speech therapist.
Czasopismo: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
Szczegóły: 2016 : 6, 2, s. 105-117
p-ISSN: 2082-9876
e-ISSN: 2451-1870

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Zaburzenia mowy - diagnostyka ; Zaburzenia mowy - leczenie ; Terapia mowy - metody ; Rodzice ; Dzieci w wieku przedszkolnym
Angielskie słowa kluczowe: Speech disorders - diagnosis ; Speech disorders - therapy ; Speech therapy - methods ; Parents ; Child, preschool
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
DOI:
10/13
Autorzy: Agnieszka Lankau, Elżbieta Krajewska-Kułak, Irena Wrońska.
Tytuł oryginału: Wpływ przekonań religijnych pielęgniarek na ich pracę oceniany przez studentów pielęgniarstwa.
Tytuł angielski: The impact of religious beliefs on the assessment of nurse work from the perspective of nursing students.
Czasopismo: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
Szczegóły: 2016 : 6, 3, s. 205-213
p-ISSN: 2082-9876
e-ISSN: 2451-1870

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
11/13
Autorzy: Monika Łapińska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Bożena Okurowska-Zawada.
Tytuł oryginału: Aktywność fizyczna i preferencje zdrowotne w grupie mężczyzn pracujących fizycznie lub umysłowo.
Tytuł angielski: Physical activity and health preferences in a group of males doing manual or clerical work.
Czasopismo: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
Szczegóły: 2015 : 5, 3, s. 253-264
p-ISSN: 2082-9876
e-ISSN: 2451-1870

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
12/13
Autorzy: Elżbieta Krajewska-Kułak, Grażyna Wysocka, Katarzyna Gryko, Joanna Fiłon.
Tytuł oryginału: Poglądy studentów kierunku pielęgniarstwo na temat medycyny niekonwencjonalnej doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: The views of the nursing students about alternative medicine preliminary report.
Czasopismo: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
Szczegóły: 2015 : 5, 1, s. 41-51
p-ISSN: 2082-9876
e-ISSN: 2451-1870

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
13/13
Autorzy: Karol Laskowski, Elżbieta Krajewska-Kułak, Joanna Fiłon.
Tytuł oryginału: Uchodźcy jako przyszli odbiorcy usług medycznych z perspektywy studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Tytuł angielski: Refugees as future recipients of medical services from the prespective of students of the Medical University of Bialystok.
Czasopismo: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health
Szczegóły: 2015 : 5, 2, s. 159-171
p-ISSN: 2082-9876
e-ISSN: 2451-1870

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB