logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: POLISH JOURNAL OF EMERGENCE MEDICINE
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/17
Autorzy: Michał Kucap, Klaudiusz Nadolny S.D., Artur Borowicz.
Tytuł oryginału: Analiza procedury wypadku mnogiego/masowego przeprowadzona przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w latach 2015-2017.
Tytuł angielski: Analysis of multiple/mass accident procedures carried out by the Provincial Ambulance Service in Katowice in 2015-2017.
Czasopismo: Polish Journal of Emergence Medicine
Szczegóły: 2018 : 11, 22, s. 32
Uwagi: 27. Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii, Karpacz 7-10 marca 2018 r. Wybrane streszczenia.
Konferencja/zjazd: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu : Karpacz, 7-10 marca 2018 r
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
2/17
Autorzy: Klaudiusz Nadolny S.D., Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Michał Kucap.
Tytuł oryginału: Nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci - analiza wykonywanych medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa medycznego na przykładzie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach w latach 2014-2015.
Tytuł angielski: Sudden cardiac arrest (SCA) in children: an analysis of medical rescue actions performed by the emergency medical teams of the Voivodeship Rescue Service in Katowice in the years 2014-2015.
Czasopismo: Polish Journal of Emergence Medicine
Szczegóły: 2018 : 11, 22, s. 33
Uwagi: 27. Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii, Karpacz 7-10 marca 2018 r. Wybrane streszczenia.
Konferencja/zjazd: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu : Karpacz, 7-10 marca 2018 r
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
3/17
Autorzy: Michał Kucap, Klaudiusz Nadolny, Artur Borowicz, Jerzy Robert Ładny.
Tytuł oryginału: Analiza wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego do urazu termicznego na przykładzie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach w latach 2014 - 2016.
Tytuł angielski: Evaluation of thermal injury incident intervention by EMS teams from Katowice region within 2014 - 2016.
Czasopismo: Polish Journal of Emergence Medicine
Szczegóły: 2017 : 10, 21, s. 20
Uwagi: 6th International Congress of Polish Society for Emergency Medicine, Lublin, Poland, October 18th - 21st, 2017. Selected Abstracts = 6. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Wybrane Streszczenia.
Konferencja/zjazd: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej : Lublin, October 18th - 21st, 2017
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
4/17
Autorzy: Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ładny, Artur Borowicz, Michał Kucap.
Tytuł oryginału: Nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci - analiza wykonywanych medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa medycznego na przykładzie Wojewódzkiego Pogotowia ratunkowego w Katowicach w 2015 r.
Tytuł angielski: Cardiac arrest in children - analysis procedures done by EMS teams in Katowice region within 2015.
Czasopismo: Polish Journal of Emergence Medicine
Szczegóły: 2017 : 10, 21, s. 19
Uwagi: 6th International Congress of Polish Society for Emergency Medicine, Lublin, Poland, October 18th - 21st, 2017. Selected Abstracts = 6. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Wybrane Streszczenia.
Konferencja/zjazd: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej : Lublin, October 18th - 21st, 2017
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
5/17
Autorzy: Klaudiusz Nadolny S.D., Jerzy Robert Ładny.
Tytuł oryginału: Nowoczesne leczenie p/płytkowe chorego z OZW w okresie przedszpitalnym.
Tytuł angielski: Modern antiplatelet treatment of patient with ACS in the prehospital management.
Czasopismo: Polish Journal of Emergence Medicine
Szczegóły: 2017 : 10, 21, s. 70
Uwagi: 6th International Congress of Polish Society for Emergency Medicine. Lublin, Poland, October 18th - 21st, 2017. Selected Abstracts = 6. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.Wybrane Streszczenia.
Konferencja/zjazd: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej : Lublin, October 18th - 21st, 2017
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
6/17
Autorzy: Jerzy Robert Ładny, Artur Zalewski, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Inna Diemeszczyk.
Tytuł oryginału: Analiza efektywności systemu ratownictwa medycznego w leczeniu naczniopochodnych stanów zagrożenia życia w rejonie działania ośrodka kardiologii interwencyjnej.
Tytuł angielski: Analysis of the effectiveness of the emergency medical service in vascular-derived life-threatening conditions in the area of activity the interventional cardiology center.
Czasopismo: Polish Journal of Emergence Medicine
Szczegóły: 2016 : 9, 18, s. 53
Uwagi: 25. Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii = 25th Winter Conference of Emergency Medicine and Intensive Care, Karpacz, Poland, 3-12 marca 2016. Wybrane streszczenia.
Konferencja/zjazd: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej i in. : Karpacz, 3-12 marca 2016
p-ISSN: 1898-9462

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
7/17
Autorzy: Jerzy Robert Ładny, Agnieszka Borysiewicz, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Inna Diemeszczyk.
Tytuł oryginału: Ocena przydatności prognostycznej wybranych parametrów laboratoryjnych u chorych po zewnątrzszpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia.
Tytuł angielski: Evaluation of the usefulness of predictive selected laboratory parameters in patients after an out-hospital cardiac arrest.
Czasopismo: Polish Journal of Emergence Medicine
Szczegóły: 2016 : 9, 18, s. 67
Uwagi: 5. Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii = 25th Winter Conference of Emergency Medicine and Intensive Care, Karpacz, Poland, 3-12 marca 2016. Wybrane streszczenia.
Konferencja/zjazd: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej i in. : Karpacz, 3-12 marca 2016
p-ISSN: 1898-9462

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
8/17
Autorzy: Adam Hermanowicz, Wojciech Dębek.
Tytuł oryginału: Użycie Infrascannera w badaniu przesiewowym w SOR w diagnostyce lekkich urazów głowy u dzieci.
Czasopismo: Polish Journal of Emergence Medicine
Szczegóły: 2016 : 9, 18, s. 104
Uwagi: 25. Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii, Karpacz, 3-12 marca 2016. Wybrane streszczenia = 25th Winter Conference of Emergency Medicine and Intensive Care, Karpacz, Poland, March 9th-12th 2016. Selected Abstracts.
Konferencja/zjazd: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej i in. : Karpacz, 3-12 marca 2016.
p-ISSN: 1898-9462

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
9/17
Autorzy: Adam Hermanowicz, Wojciech Dębek.
Tytuł oryginału: Użycie Infrascannera w badaniu przesiewowym w SOR w diagnostyce lekkich urazów głowy u dzieci.
Czasopismo: Polish Journal of Emergence Medicine
Szczegóły: 2016 : 9, 18, s. 104
Uwagi: 25. Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii = 25th Winter Conference of Emergency Medicine and Intensive Care, Karpacz, Poland, 3-12 marca 2016. Wybrane streszczenia.
Konferencja/zjazd: Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej i in. : Karpacz, 3-12 marca 2016
p-ISSN: 1898-9462

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
10/17
Autorzy: G[rzegorz] Myćko, A[gnieszka] L[idia] Szymańska, M[arzena] Wojewódzka-Żelezniakowicz, S[ławomir] L[ech] Czaban, B[ogusław] Poniatowski, J[erzy] R[obert] Ładny.
Tytuł oryginału: Analiza profilu chorych hospitalizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym USK UM w Białymstoku w latach 2006-2007.
Czasopismo: Polish Journal of Emergence Medicine
Szczegóły: 2009 : 2 (5), s. 33
Uwagi: III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Wrocław, Polska, 17 - 20 czerwca 2009 r.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
11/17
Autorzy: S[ławomir] L[ech] Czaban, U[rszula] Jakubowska, A. Kulikowska, I. Jarocka, M[arzena] Wojewódzka-Żelezniakowicz, B[ogusław] Poniatowski, J[erzy] R[obert] Ładny, G[rzegorz] Myćko.
Tytuł oryginału: Chosen parameters of clinical assessment of a patient and planning the nursing care demand in the emergency department.
Czasopismo: Polish Journal of Emergence Medicine
Szczegóły: 2009 : 2 (5), s. 36-37
Uwagi: III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Wrocław, Polska, 17 - 20 czerwca 2009 r.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
12/17
Autorzy: K[rzysztof] Bauer, S[ławomir] L[ech] Czaban, B[ogusław] Poniatowski, J[erzy] R[obert] Ładny.
Tytuł oryginału: Kontrowersje związane ze śródreanimacyjnym leczeniem trombolitycznym - opis przypadku.
Czasopismo: Polish Journal of Emergence Medicine
Szczegóły: 2009 : 2, 5, s. 81-82
Uwagi: III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Wrocław, Polska, 17 - 20 czerwca 2009 r.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
13/17
Autorzy: M[arzena] Wojewódzka-Żelezniakowicz, G[rzegorz] Myćko, S[ławomir] L[ech] Czaban, M. Łuczaj, B[ogusław] Poniatowski, J[erzy] R[obert] Ładny.
Tytuł oryginału: Pulmonary embolism - diagnostic possibilities in Emergency Department practice = Zatorowość płucna - możliwości diagnostyczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Czasopismo: Polish Journal of Emergence Medicine
Szczegóły: 2009 : 2 (5), s. 46-47
Uwagi: III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Wrocław, Polska, 17 - 20 czerwca 2009 r
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: ENG
14/17
Autorzy: K[rzysztof] Bauer, S[ławomir] L[ech] Czaban, M[arzena] Wojewódzka-Żelezniakowicz, K. Haas, J[erzy] R[obert] Ładny.
Tytuł oryginału: Samobójstwa jako problem medycyny ratunkowej na podstawie 3 - letniej obserwacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Tytuł angielski: Suicides as a problem of emergency medicine on the basis of 3-year observation in Emergency Department of University Hospital of Bialystok.
Czasopismo: Polish Journal of Emergence Medicine
Szczegóły: 2009 : 2 (5), s. 52-53
Uwagi: III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Wrocław, Polska, 17 - 20 czerwca 2009 r
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
15/17
Autorzy: Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Czaban, Halim Nammous, Bożena Kirpsza, Karolina Haas.
Tytuł oryginału: Kapnometria z kapnografią w praktyce Szpitalnego Oddziału Ratunkowego [SOR]. Doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Capnometry and capnography in clinical practice of Emergency Department. Own experiences.
Czasopismo: Polish Journal of Emergence Medicine
Szczegóły: 2008 : 1, 4, s. 20-25
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
16/17
Autorzy: Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban, Grzegorz Myćko, Agnieszka Szymańska, Bogusław Poniatowski, Jerzy Robert Ładny.
Tytuł oryginału: Rola Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zaopatrywaniu krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: The role of the Emergency Department in upper gastrointestinal bleeding treatment - own experiences.
Czasopismo: Polish Journal of Emergence Medicine
Szczegóły: 2008 : 1, 1, s. 6-11
Polskie słowa kluczowe: Jednostki pomocy doraźnej szpitalne - normy ; Krwotok z przewodu pokarmowego - epidemiologia ; Krwotok z przewodu pokarmowego - diagnostyka ; Krwotok z przewodu pokarmowego - leczenie ; Wytyczne postępowania ; Algorytmy
Angielskie słowa kluczowe: Emergency service, hospital - standards ; Gastrointestinal hemorrhage - epidemiology ; Gastrointestinal hemorrhage - diagnosis ; Gastrointestinal hemorrhage - therapy ; Practice guidelines as topic ; Algorithms
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
17/17
Autorzy: Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban, Krzysztof Bauer, Urszula Jakubowska, Bogusław Poniatowski, Jerzy Robert Ładny.
Tytuł oryginału: Społeczny i ekomoniczny aspekt leczenia na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym chorych zatrutych alkoholem.
Tytuł angielski: The social and economic aspect of the treatment of alcohol poisoned patients in the Emergency Departament.
Czasopismo: Polish Journal of Emergence Medicine
Szczegóły: 2008 : 1, 2, s. 13-17
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB