logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: POSTĘPY NAUK MEDYCZNYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 161Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/161
Tytuł oryginału: Analiza czynników ryzyka i charakterystyka kliniczna pacjentów z udarem mózgu hospitalizowanych w Klinice Neurologii UM w Białymstoku w 2016 roku.
Tytuł angielski: Analysis of risk factors and clinical characteristic of stroke patients admitted to the Department of Neurology, Medical University of Bialystok in 2016.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2020 : 33, 1, s. 4-11
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
2/161
Tytuł oryginału: Analysis of the effectiveness of noninvasive ventilation techniques in patients with COVID-19.
Tytuł angielski: Analiza skuteczności nieinwazyjnych technik wentylacji u pacjentów z COVID-19.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2020 : 33, 4, s. 95-99
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
DOI:
3/161
Tytuł oryginału: Auditory training in auditory processing disorders (APD).
Tytuł angielski: Trening słuchowy w zaburzeniach przetwarzania słuchowego (APD).
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2020 : 33, 3, s. 69-74
Uwagi: Klaudiusz Nadolny - podwójna afiliacja
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
DOI:
4/161
Tytuł oryginału: Characteristic of COVID-19 pediatric patients: evidence from systematic review.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2020 : 32, 4, s. 128-130
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
DOI:
5/161
Tytuł oryginału: Komunikacja alternatywna w głębokim niedosłuchu i głuchocie.
Tytuł angielski: Alternative communications in severe hearing loss and deafness.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2020 : 33, 1, s. 12-18
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
6/161
Tytuł oryginału: Results of the impact of antiproteinase hemosorbent on the dynamics of clinical and laboratory indicators in children with generalized peritonitis.
Tytuł angielski: Wyniki wpływu hemosorbentu antyproteinazowego na dynamikę wskaźników klinicznych i laboratoryjnych u dzieci z uogólnionym zapaleniem otrzewnej.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2020 : 33, 4, s. 88-94
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
7/161
Tytuł oryginału: Retraction pockets of the tympanic membrane - introduction to the development of cholesteatoma.
Tytuł angielski: Kieszonki retrakcyjne błony bębenkowej - wstęp do rozwoju perlaka.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2020 : 33, 4, s. 100-104
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
8/161
Tytuł oryginału: Zaburzenia głosu i mowy uwarunkowane psychogennie.
Tytuł angielski: Voice disorders as aresult of psychological disturbances.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2020 : 33, 1, s. 19-27
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
9/161
Tytuł oryginału: Ocena parametrów gospodarki lipidowej i węglowodanowej oraz chorób towarzyszących u pacjentów poddanych zabiegowi laparoskopowego przewiązania żołądka opaską regulowaną.
Tytuł angielski: Assessment of lipid and carbohydrate balance as well as co-morbidities in patients after adjustable gastric banding in the treatment of obesity.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2019 : 32, 1, s. 4-18
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
DOI:
10/161
Tytuł oryginału: Porażenie nerwu twarzowego w przebiegu ostrego zapalenia ucha środkowego - studium przypadku.
Tytuł angielski: Facial nerve palsy in acute otitis media - case study.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2019 : 32, 3, s. 116-122
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
DOI:
11/161
Tytuł oryginału: Rola fizjoterapii w leczeniu zespołu bolesnego barku w chorobach reumatycznych aktualny stan wiedzy.
Tytuł angielski: Role of physiotherapy in the treatment of shoulder pain in rheumatic diseases the state of actual knowledge.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2019 : 32, 1, s. 31-40
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
DOI:
12/161
Tytuł oryginału: Terapia z udziałem zwierząt w leczeniu i rehabilitacji dzieci z autyzmem.
Tytuł angielski: The use of dog therapy in the treatment and rehabilitation of children with autism.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2019 : 32, 2, s. 65-75
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
13/161
Tytuł oryginału: Współczesny telefon w zastosowaniu edukacyjno-zarządzającym u studentów: badanie obserwacyjne.
Tytuł angielski: Modern telephone as an educational and management tool among students: an observational study.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2019 : 32, 1, s. 26-30
Uwagi: Brak afiliacji UMB
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL, ENG
DOI:
14/161
Tytuł oryginału: Zastosowanie dootrzewnowej iniekcji bupiwakainy do leczenia bólu po laparoskopowej cholecystektomii.
Tytuł angielski: Application of intraperitoneal bupivacaine injection for pain relief after laparoscopic cholecystectomy.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2019 : 32, 1, s. 19-25
Uwagi: Nadolny Klaudiusz - podwójna afiliacja
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
DOI:
15/161
Tytuł oryginału: Zastosowanie protokołu niskoopioidowego lub bezopioidowego w kontroli bólu w okresie okołooperacyjnym.
Tytuł angielski: Low opioid anesthesia and opioid free anesthesia use in pain control treatment in postoperative period.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2019 : 32, 1, s. 41-46
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
DOI:
16/161
Tytuł oryginału: Anaesthesia for bariatric surgery as an element of perioperative treatment = Znieczulenie w chirurgii bariatrycznej jako element leczenia okołooperacyjnego.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 2, s. 114-116
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
17/161
Tytuł oryginału: Analysis of the influence of laparoscopic adjustable gastric banding on BMI, carbohydrate and lipid metabolism in obese patients = Analiza wpływu laparoskopowej regulowanej opaski żołądkowej na BMI, gospodarkę węglowodanową i lipidową u otyłych pacjentów.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 2, s. 76-80
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
18/161
Tytuł oryginału: Assessment of energy intake and selected nutrients within 6 months after laparoscopic sleeve gastrectomy = Ocena spożycia energii oraz wybranych składników odżywczych w okresie 6 miesięcy po zabiegu laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 3, s. 144-149
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
19/161
Tytuł oryginału: Behavioral aspect of pain in laryngological (ENT) patients = Behawioralne aspekty bólu u pacjentów laryngologicznych.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 4, s. 231-235
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
20/161
Tytuł oryginału: Beneficial effects of intragastric balloon therapy associated with hormonal changes on weight loss and serum metabolic, inflammatory and liver parameters = Korzyści leczenia balonem dożołądkowym związane ze zmianami hormonalnymi na masę ciała oraz metaboliczne, zapalne i wątrobowe parametry krwi.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 3, s. 138-143
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
21/161
Tytuł oryginału: Blind intubation via iGEL laryngeal mask performed by novice physicians: A randomized, crossover, manikin trial = Intubacja na ślepo z zastosowaniem maski krtaniowej iGEL wykonywana przez lekarzy stażystów: randomizowane, krzyżowe badanie symulacyjne.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 3, s. 128-132
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
22/161
Tytuł oryginału: Cardiac arrest - factors affecting the effectiveness of resuscitation.= Zatrzymanie krążenia - czynniki wpływające na skuteczność resuscytacji.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 5, s. 244-247
Uwagi: Klaudiusz Nadolny - podwójna afiliacja
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Adres url:
DOI:
23/161
Tytuł oryginału: Comparison of the airway access skills of medical students in cardiopulmonary resuscitation simulation: a randomized crossover study = Porównanie umiejętności studentów medycyny w zakresie zabezpieczenia drożności dróg oddechowych podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Badanie randomizowane krzyżowe.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 1, s. 42-47
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
24/161
Tytuł oryginału: Dietetic preparation of obese patient to bariatric treatment = Przygotowanie dietetyczne pacjenta otyłego do operacji bariatrycznej.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 3, s. 169-172
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
25/161
Tytuł oryginału: Effects of religion on selected health behaviors = Wpływ religii na wybrane zachowania zdrowotne.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 1, s. 12-19
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
26/161
Tytuł oryginału: Epidemiology and pathogenesis of obesity = Epidemiologia i patogeneza otyłości.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 2, s. 102-105
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
27/161
Tytuł oryginału: Evaluation of patients' knowledge about perioperative recommendations after bariatric procedures = Ocena poziomu wiedzy w zakresie zaleceń okołooperacyjnych wśród pacjentów poddawanych zabiegom bariatrycznym.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 1, s. 59-64
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
28/161
Tytuł oryginału: Fluid resuscitation in pre-hospital care = Resuscytacja płynowa w opiece przedszpitalnej.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 4, s. 236-240
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
29/161
Tytuł oryginału: Gastric fistula and its treatment after sleeve gastrectomy in patients after kidney transplantation a case report = Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka u pacjentów po przeszczepie nerki opis przypadku.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 2, s. 89-91
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
30/161
Tytuł oryginału: Genetics in obesity = Predyspozycje genetyczne rozwoju otyłości.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 2, s. 117-119
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
31/161
Tytuł oryginału: Hiatal hernia - epidemiology, pathogenesis, diagnostic. = Przepukliny przeponowe - epidemiologia, patogeneza, diagnostyka.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 5, s. 274-278
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
32/161
Tytuł oryginału: History of inguinal hernia surgery = Historia operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 5, s. 292-295
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
33/161
Tytuł oryginału: Impact of a LUCAS 3 on chest compression quality during simulated cardiopulmonary resuscitation performed by lifeguards: a randomized crossover study = Wpływ zastosowania systemu LUCAS 3 na jakość uciśnięć klatki piersiowej podczas symulowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej wykonywanej przez ratowników wodnych: badanie randomizowane krzyżowe.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 1, s. 54-58
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
34/161
Tytuł oryginału: Impact of chest compression on endotracheal intubation efficacy: a randomized crossover trial = Wpływ uciskania klatki piersiowej na efektywność intubacji dotchawiczej: badanie randomizowane krzyżowe.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 1, s. 48-53
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
35/161
Tytuł oryginału: Incisional hernia - clinical characteristics, diagnosis and treatment = Przepukliny pooperacyjne - obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 5, s. 296-300
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
36/161
Tytuł oryginału: Inguinal hernias - the review of literature. = Przepukliny pachwinowe - przegląd literatury.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 5, s. 287-291
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
37/161
Tytuł oryginału: Komentarz do prac /dotyczacych problemu otyłości/.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 2, s. 121
Uwagi: Wersja w języku angielskim na s. 122
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Komentarz
Język publikacji: POL, ENG
Adres url:
38/161
Tytuł oryginału: Komentarz do prac /dotyczacych przepuklin brzusznych/.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 5, s. 303
Uwagi: Wersja w języku angielskim na s. 304
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Komentarz
Język publikacji: POL, ENG
Adres url:
39/161
Tytuł oryginału: Laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) as a operative method of morbid obesity treatment and resolution of its comorbidities = Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka jako metoda operacyjnego leczenia otyłości patologicznej i chorób współistniejących.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 2, s. 81-88
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
40/161
Tytuł oryginału: Management of patients with hiatal hernia in own material. = Postępowanie z pacjentami z przepukliną przeponową w materiale własnym.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 5, s. 269-273
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
41/161
Tytuł oryginału: Mood disorders in the evaluation of patients after bariatric treatment = Zaburzenia nastroju w ocenie pacjentów po leczeniu bariatrycznym.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 3, s. 153-157
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
42/161
Tytuł oryginału: Progress in bariatric-metabolic surgery = Postępy w chirurgii bariatryczno-metabolicznej
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 2, s. 106-113
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
43/161
Tytuł oryginału: Psychophysical burden of connections with work in the State Emergency Medical Services System in the light of the Public Health strategy = Obciążenia psychofizyczne związane z pracą w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w świetle strategii Zdrowia Publicznego
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 6, s. 338-348
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
DOI:
44/161
Tytuł oryginału: Selected aspects of anesthesia for inguinal hernia repair sugery = Wybrane aspekty znieczulenia do operacji przepuklin pachwinowych .
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 5, s. 284-286
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
45/161
Tytuł oryginału: Should we use a guide during endotracheal intubation in normal and difficult airways? A randomized, cross -over, simulation study. Pilot data. = Czy powinniśmy stosować prowadnicę podczas intubacji dotchawiczej w warunkach normalnych i trudnych drogach oddechowych? Randomizowane krzyżowe badanie symulacyjne - badania pilotażowe.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 5, s. 254-259
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
46/161
Tytuł oryginału: Skills and attitudes toward intraosseous access in cardiopulmonary resuscitation among nursing personnel = Umiejętności i postawy personelu pielęgniarskiego wobec wkłuć doszpikowych podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 1, s. 27-31
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
47/161
Tytuł oryginału: Surgical treatment of incisional hernia - own material. = Postępowanie chirurgiczne w leczeniu przepuklin pooperacyjnych - materiał własny.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 5, s. 265-268
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
48/161
Tytuł oryginału: The assessment of the utility of novel peripheral blood morphology parameters, including reticulocytic, in the diagnosis of iron deficiency and sideropenic anemia = Ocena użyteczności nowych parametrów morfologii krwi obwodowej, w tym retikulocytarnych, w diagnostyce niedoboru żelaza i niedokrwistości syderopenicznej.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 1, s. 32-41
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
49/161
Tytuł oryginału: The characteristic and management of inguinal hernias based on the own experience. = Charakterystyka i postępowanie w przypadku przepuklin pachwinowych oparte na własnym doświadczeniu.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 5, s. 260-264
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
50/161
Tytuł oryginału: The current place of intragastric balloon in the treatment of obesity what should clinicians know? = Aktualne miejsce balonu dożołądkowego w leczeniu otyłości co powinni wiedzieć lekarze?
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 3, s. 158-164
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
51/161
Tytuł oryginału: The effectiveness of vertical sleeve gastrectomy (VSG) in obesity short-term follow-up study = Efektywność zabiegów rękawowej resekcji żołądka (VSG) w leczeniu otyłości badanie krótkoterminowe.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 3, s. 150-152
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
52/161
Tytuł oryginału: The impact of dialysis therapy on the quality of patients life = Wpływ dializoterapii na jakość życia pacjentów.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 4, s. 221-223
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
53/161
Tytuł oryginału: The impact of the use of a footrest on the quality of chest compressions. A prospective, randomized, cross-sectional study = Wpływ zastosowania podnóżka na jakość uciskania klatki piersiowej. Badanie prospektywne, randomizowane, krzyżowe.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 3, s. 133-137
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
54/161
Tytuł oryginału: The importance of physical examination in chest injury following stabbing = Znaczenie badania fizykalnego w urazie klatki piersiowej w następstwie ugodzenia nożem.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 3, s. 179-182
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
55/161
Tytuł oryginału: The management of a mass casualty incident/disaster by a medical dispatcher in a centralized medical dispatch center. = Zarządzanie w trakcie zdarzenia masowego/katastrofy przez dyspozytora medycznego w skoncentrowanej dyspozytorni medycznej.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 5, s. 279-283
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
56/161
Tytuł oryginału: The relation between hyperhomocysteinemia and the intima-media complex thickness in common carotid artery, as risk factors for ischemic stroke = Zależność między hiperhomocysteinemią a grubością kompleksu intima media tętnic szyjnych wspólnych jako czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 6, s. 334-337
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
57/161
Tytuł oryginału: The role of gastrointestinal hormones in the pathogenesis and the treatment of obesity = Rola hormonów przewodu pokarmowego w patogenezie i leczeniu otyłości.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 3, s. 165-168
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
58/161
Tytuł oryginału: The role of laparoscopy in diagnosis and treatment of parenchymal organs injuries after abdominal trauma in own material = Rola laparoskopii w diagnostyce i leczeniu uszkodzeń narządów miąższowych po urazach jamy brzusznej w materiale własnym.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 1, s. 20-26
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
59/161
Tytuł oryginału: The role of the witness of the incident and the role of the emergency medical dispatcher in out-of-hospital sudden cardiac arrest = Rola świadka zdarzenia i dyspozytora medycznego podczas wystąpienia pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 1, s. 6-11
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
60/161
Tytuł oryginału: The specifics of dealing with an obese patient in the practice of emergency medical teams = Specyfika działania z otyłym pacjentem przez zespół ratownictwa medycznego.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 4, s. 224-230
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
61/161
Tytuł oryginału: The use of drones in various rescue sectors an analysis of examples in Poland and in the world = Wykorzystanie dronów w różnych sektorach ratownictwa analiza przykładów w Polsce i na świecie.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2018 : 31, 3, s. 173-178
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
DOI:
62/161
Tytuł oryginału: A retrospective analysis of dispatches of emergency medical units to diagnosed bronchial asthma cases in the population of the Voivodeship Rescue Service in Katowice area in the years 2015-2016 = Analiza retrospektywna wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego do rozpoznanej astmy oskrzelowej w populacji objętej działalnością Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach w latach 2015-2016.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2017 : 30, 7, s. 344-345
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
63/161
Tytuł oryginału: Analiza czynników wpływających na rokowanie w grupie pacjentów po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych.
Tytuł angielski: The analysis of factors affecting prognosis in patients with a history of traumatic brain injuries.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2017 : 30, 7, s. 362-370
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
64/161
Tytuł oryginału: Antybiotyki fluorochinolonowe tradycyjne, niepostrzegane i nowe działania niepożądane.
Tytuł angielski: Fluoroquinolone antibiotics traditional, overlooked and emerging adverse drug reactions.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2017 : 30, 8, s. 434-439
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
65/161
Tytuł oryginału: Evaluation of medical rescue activities performed by Medical Rescue Teams in a patient with acute brain ischemia = Ocena medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego u pacjenta w ostrym niedokrwieniu mózgu.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2017 : 30, 7, s. 351-356
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
66/161
Tytuł oryginału: Hyperbaric oxygen therapy in carbon monoxide intoxication case descriptions = Tlenoterapia hiperbaryczna w zatruciu tlenkiem węgla opis przypadków.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2017 : 30, 7, s. 376-383
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
67/161
Tytuł oryginału: Non-invasive methods of measuring the carboxyhemoglobin level in pre-hospital procedure = Nieinwazyjne metody pomiaru karboksyhemoglobiny w postępowaniu przedszpitalnym.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2017 : 30, 7, s. 392-396
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
68/161
Tytuł oryginału: Pre-hospital procedure in narcotic substance intoxication case study. = Postępowanie przedszpitalne w zatruciu środkami odurzającymi studium przypadku.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2017 : 30, 7, s. 371-375
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
69/161
Tytuł oryginału: The influence of plasmapheresis and hemosorbtion through Ovosorb hemosorbent on albumin binding capacity in patients with sepsis = Wpływ plazmaferezy i hemosorbcji przez hemosorbent Ovosorb na wiążącą funkcję albuminy u chorych na sepsę.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2017 : 30, 7, s. 357-361
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
70/161
Tytuł oryginału: The issue of establishing and declaring death by Medical Emergency Teams of the State Emergency Medical Services = Problematyka stwierdzania i rozpoznawania zgonów przez zespoły ratownictwa medycznego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2017 : 30, 7, s. 384-387
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
71/161
Tytuł oryginału: The legal and medical aspect of aid provided to patients under the influence of alcohol = Aspekt prawny i medyczny udzielania pomocy pacjentom pod wpływem alkoholu.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2017 : 30, 7, s. 388-391
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
72/161
Tytuł oryginału: The problem of withdrawing and withholding medical emergency treatment in the context of paramedics work from the State Emergency Medical Service = Problem odstąpienia i niepodejmowania medycznych czynności ratunkowych w kontekście pracy ratowników medycznych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2017 : 30, 7, s. 397-400
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
73/161
Tytuł oryginału: Analiza epidemiologiczna zakażeń gronkowcowych wśród pacjentów leczonych w pediatrycznych ośrodkach hematoonkologicznych i transplantacji szpiku kostnego - raport 2016.
Tytuł angielski: Epidemiological analysis of staphylococci infections in patients treated for malignancy or undergoing stem cell transplant - update report 2016.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2016 : 29, 8, s. 546-550
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
74/161
Tytuł oryginału: Cardiovascular disease in patients qualified to kidney transplantation = Choroby układu sercowo-naczyniowego u chorych zgłaszanych do przeszczepienia nerki.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2016 : 29, 9, s. 672-676
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
75/161
Tytuł oryginału: Krzywica niedoborowa aktualne spojrzenie na epidemiologię, leczenie i zapobieganie.
Tytuł angielski: Nutritional rickets revisited.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2016 : 29, 10, s. 760-766
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
76/161
Tytuł oryginału: Microbiome and the kidney = Mikrobiom w chorobach nerek.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2016 : 29, 9, s. 659-663
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
77/161
Tytuł oryginału: Powikłania infekcyjne u dzieci z guzami kości.
Tytuł angielski: Infectious complications in children with bone tumors.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2016 : 29, 8, s. 551-554
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Mięsak Ewinga - leczenie ; Mięsak Ewinga - powikłania ; Kostniakomięsak - leczenie ; Kostniakomięsak - powikłania ; Nowotwory kości - leczenie ; Nowotwory kości - powikłania ; Zakażenia bakteryjne - etiopatogeneza ; Zakażenia bakteryjne - diagnostyka ; Zakażenia bakteryjne - leczenie ; Grzybice - etiopatogeneza ; Grzybice - diagnostyka ; Grzybice - leczenie ; Choroby wirusowe - etiopatogeneza ; Choroby wirusowe - diagnostyka ; Choroby wirusowe - leczenie ; Dzieci ; Polska
Angielskie słowa kluczowe: Sarcoma Ewing - therapy ; Sarcoma Ewing - complications ; Osteosarcoma - therapy ; Osteosarcoma - complications ; Bone neoplasms - therapy ; Bone neoplasms - complications ; Bacterial infections - etiology ; Bacterial infections - diagnosis ; Bacterial infections - therapy ; Mycoses - etiology ; Mycoses - diagnosis ; Mycoses - therapy ; Virus diseases - etiology ; Virus diseases - diagnosis ; Virus diseases - therapy ; Child ; Poland
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
78/161
Tytuł oryginału: Profil zakażeń w polskich pediatrycznych ośrodkach hematologii, onkologii i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w latach 2014-2015.
Tytuł angielski: Profile of infections in Polish pediatric hematology, oncology and stem cell transplantation centers in 2014-2015.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2016 : 29, 8, s. 555-560
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Zakażenia bakteryjne - epidemiologia ; Zakażenia bakteryjne - etiopatogeneza ; Zakażenia bakteryjne - farmakoterapia ; Grzybice - epidemiologia ; Grzybice - etiopatogeneza ; Grzybice - farmakoterapia ; Choroby wirusowe - epidemiologia ; Choroby wirusowe - etiopatogeneza ; Choroby wirusowe - farmakoterapia ; Nowotwory - powikłania ; Nowotwory krwi - powikłania ; Przeszczepianie komórek macierzystych hemopoetycznych - działanie szkodliwe ; Dzieci ; Polska
Angielskie słowa kluczowe: Bacterial infections - epidemiology ; Bacterial infections - etiology ; Bacterial infections - drug therapy ; Mycoses - epidemiology ; Mycoses - etiology ; Mycoses - drug therapy ; Virus diseases - epidemiology ; Virus diseases - etiology ; Virus diseases - drug therapy ; Neoplasms - complications ; Hematologic neoplasms - complications ; Hematopoietic stem cell transplantation - adverse effects ; Child ; Poland
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
79/161
Tytuł oryginału: Profilaktyka i leczenie niedoboru witaminy D wybór właściwych rekomendacji.
Tytuł angielski: Best practices for the management of vitamin D deficiency.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2016 : 29, 10, s. 738-746
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
80/161
Tytuł oryginału: Organ transplantation - the view of healthcare employees = Transplantacja narządów w opinii pracowników systemu ochrony zdrowia.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2015 : 28, 10, s. 698-703
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
81/161
Tytuł oryginału: Orodental anomalies and clinical description in 10 years-old girl with a partial trisomy 22q13->qter = Anomalie zębowe oraz obraz kliniczny 10-letniej dziewczynki z częściową trisomią 22q13->qter.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2015 : 28, 8, s. 622-626
Uwagi: Posmyk Renata - 0 punktów brak afilijacji UMB
p-ISSN: 0860-6196
e-ISSN: 1731-2469

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
82/161
Tytuł oryginału: Alcohol induced severe hypertriglyceridemia in HIV/HCV coinfected patient - case report = Hipertriglicerydemia indukowana nadużywaniem alkoholu u chorego z koinfekcją HIV/HCV - opis przypadku.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2014 : 27, 6, s. 400-404
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: kazuistyka
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Adres url:
83/161
Tytuł oryginału: Charakterystyka kliniczna dzieci z kamicą pęcherzyka żółciowego - badanie dwuośrodkowe.
Tytuł angielski: Clinical characteristics of children with cholelithiasis - experience of the two centers.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2014 : 27, 3, s. 145-149
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Adres url:
84/161
Tytuł oryginału: Lotnicze misje ratunkowe poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała w latach 2011-2012 w rejonie działania filii Lotniczego Pogotowaia Ratunkowego w Białymstoku.
Tytuł angielski: Helicopter emergency missions for patients with severe body injuries in 2011-2012 in the operational district of Helicopter Emergency Medicine Service in Białystok.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2014 : 27, 1, s. 55-60
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Adres url:
85/161
Tytuł oryginału: Novel coronaviruses = Nowoodkryte koronawirusy.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2014 : 27, 11, s. 766-769
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Adres url:
86/161
Tytuł oryginału: Podstawowe zespoły ratownictwa medycznego w obliczu pacjenta z nieodwracalnym zatrzymaniem krążenia.
Tytuł angielski: Basic EMS teams facing patient with irreversible cardiac arrest.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2014 : 27, 1, s. 48-54
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Adres url:
87/161
Tytuł oryginału: Realizowanie medycznych czynności ratunkowych przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego na przykładzie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
Tytuł angielski: Realization medical rescue operations by Basic EMS team's - example of Kraków Ambulance Service.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2014 : 27, 7, s. 525-530
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Adres url:
88/161
Tytuł oryginału: Relation of lysosomaleoglycosidases activity in serum of patients fed parenterally with neutrient mixtures - perliminary study = Mieszaniny żywieniowe a aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w surowicy krwi chorych żywionwych parenteralnie - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2014 : 27, 6, s. 369-375
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Adres url:
89/161
Tytuł oryginału: VAP-1 and renalase in solid organ transplant recipients = VAP-1 i renalaza u pacjentów po transplantacji narządów unaczynionych.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2014 : 27, 2, s. 118-122
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Oksydaza aminowa (zawierająca miedź) - analiza ; Oksydaza aminowa (zawierająca miedź) - metabolizm ; Oksydaza monoaminowa - analiza ; Oksydaza monoaminowa - metabolizm ; Cząsteczki adhezji komórkowej - analiza ; Cząsteczki adhezji komórkowej - metabolizm ; Przeszczepianie nerek ; Przeszczep serca ; Śródbłonek naczyniowy - patofizjologia ; Choroby układu krążenia - etiopatogeneza
Angielskie słowa kluczowe: Amine oxidase (copper-containing) - analysis ; Amine oxidase (copper-containing) - metabolism ; Monoamine oxidase - analysis ; Monoamine oxidase - metabolism ; Cell adhesion molecules - analysis ; Cell adhesion molecules - metabolism ; Kidney transplantation ; Heart transplantation ; Endothelium, vascular - physiopathology ; Cardiovascular diseases - etiology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Adres url:
90/161
Tytuł oryginału: Arterial hypertension as a risk factor for cardiovascular diseases in the group of patients referred for coronary catheterization after the age of 65 = Nadciśnienie tętnicze jako jeden z czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie pacjentów kierowanych na koronarografię po 65. roku życia.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2013 : 26, 2, s. 109-114
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Nadciśnienie tętnicze ; Choroby układu krążenia - etiopatogeneza ; Pomostowanie aortalno-wieńcowe ; Czynniki ryzyka ; Badania retrospektywne
Angielskie słowa kluczowe: Hypertension ; Cardiovascular diseases - etiology ; Coronary artery bypass ; Risk factors ; Retrospective studies
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Adres url:
91/161
Tytuł oryginału: Arteriovenous fistula in the elderly dialysis patients = Przetoka tętniczo-żylna u pacjentów dializowanych w starszym wieku.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2013 : 26, 2, s. 115-117
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Przetoka tętniczo-żylna ; Zespolenie tętniczo-żylne chirurgiczne ; Niewydolność nerek przewlekła - leczenie ; Dializa nerek ; Implantacja protez naczyń krwionośnych ; Drożność naczyń ; Czynniki ryzyka ; Wynik leczenia ; Osoby w wieku podeszłym
Angielskie słowa kluczowe: Arteriovenous fistula ; Arteriovenous shunt, surgical ; Kidney failure, chronic - therapy ; Renal dialysis ; Blood vessel prosthesis implantation ; Vascular patency ; Risk factors ; Treatment outcome ; Aged
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Adres url:
92/161
Tytuł oryginału: Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych.
Tytuł angielski: Evaluation of kidney function in diabetic patients undergoing percutaneous coronary interventions.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2013 : 26, 3, s. 187-194
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Adres url:
93/161
Tytuł oryginału: Renal function in patients with pacemaker and diabetes=Funkcja nerek u chorych z implantowanym układem elektrostymulującym serca oraz współistniejącą cukrzycą.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2013 : 26, 3, s. 204-207
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Niewydolność nerek przewlekła ; Wielkość przesączania kłębuszkowego ; Rozrusznik serca sztuczny ; Cukrzyca ; Układ przewodzący serca - patofizjologia ; Kreatynina - krew ; Współwystępowanie chorób
Angielskie słowa kluczowe: Kidney failure, chronic ; Glomerular filtration rate ; Pacemaker, artificial ; Diabetes mellitus ; Heart conduction system - physiopathology ; Creatinine - blood ; Comorbidity
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Adres url:
94/161
Tytuł oryginału: Stan uzębienia i przyzębia chorych na cukrzycę pacjentów hemodializowanych z terenu północno-wschodniej Polski.
Tytuł angielski: Dental and periodontal status in diabetic hemodialyzed patietns in north-eastern Poland.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2013 : 26, 3, s. 194-199
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Próchnica zębów - etiopatogeneza ; Choroby przyzębia - etiopatogeneza ; Stan jamy ustnej ; Kserostomia ; Powikłania cukrzycy ; Niewydolność nerek przewlekła - powikłania ; Dializa nerek ; Współwystępowanie chorób ; Wskaźnik stanu przyzębia ; Wskaźnik PUW
Angielskie słowa kluczowe: Dental caries - etiology ; Periodontal diseases - etiology ; Oral health ; Xerostomia ; Diabetes complications ; Kidney failure, chronic - complications ; Renal dialysis ; Comorbidity ; Periodontal index ; DMF index
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Adres url:
95/161
Tytuł oryginału: VAP-1 u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz cukrzycową chorobą nerek.
Tytuł angielski: VAP-1 in chronic kidney disease and diabetic kidney disease.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2013 : 26, 3, s. 200-203
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Polskie słowa kluczowe: Cząsteczki adhezji komórkowej - analiza ; Oksydaza aminowa (zawierająca miedź) - analiza ; Niewydolność nerek przewlekła ; Nefropatie cukrzycowe ; Dializa otrzewnowa
Angielskie słowa kluczowe: Cell adhesion molecules - analysis ; Amine oxidase (copper-containing) - analysis ; Kidney failure, chronic ; Diabetic nephropathies ; Peritoneal dialysis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Inne bazy podające opis: SCOPUS
Adres url:
Projekt/grant: Projekt UMB
96/161
Tytuł oryginału: Biostymulacja laserowa w terapii zaburzeń mikrokrążenia u pacjentów z objawem Raynauda.
Tytuł angielski: Laser biostimulation in the therapy of microvascular abnormalities in patients with Raynaud's phenomenon.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2012 : 25, 2, s. 95-98
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
97/161
Tytuł oryginału: Plamica Henocha i Schönleina
Tytuł angielski: Henoch-Schönlein purpura
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2012 : 25, 2, s. 136 - 140
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
98/161
Tytuł oryginału: Infekcyjne zapalenie wsierdzia - obraz kliniczny i zasady leczenia u osób starszych.
Tytuł angielski: Infective endocarditis - clinical presentation and therapy in older people.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2011 : 24, 8, s. 658-665
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline
99/161
Tytuł oryginału: Mediatory procesu zapalnego i koagulopatii w ostrym zapaleniu trzustki - wybrane zagadnienia
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2011 : 3, s. 222-231
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
100/161
Tytuł oryginału: Niedożywienie i dylematy leczenia żywieniowego w geriatrii.
Tytuł angielski: Malnutrition and nutritional therapy dilemmas in geriatrics.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2011 : 24, 8, s. 649-657
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline
101/161
Tytuł oryginału: Udział mikroskopii elektronowej w badaniach nad patogenezą ostrego zapalenia trzustki.
Tytuł angielski: The significance of electron microscopy in elucidation of pathogenesis of acute pancreatitis.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2011 : 3, s. 217-221
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline
102/161
Tytuł oryginału: Zaburzenia nieswoistej i swoistej odporności komórkowej w ostrym zapaleniu trzustki.
Tytuł angielski: The alterations of non-specific and specific cellular immunity in acute pancreatitis.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2011 : 24, 3, s. 232-237
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Projekt/grant: Projekt UMB
103/161
Tytuł oryginału: Znaczenie kapilaroskopii we współczesnej diagnostyce zaburzeń mikrokrążenia w chorobach reumatycznych.
Tytuł angielski: Significance of nailfold capillaroscopy in contemporary diagnosis of microvascular abnormalities in rheumatic diseases.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2011 : 24, supl., s. 45-50
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Inne bazy podające opis: Lista Filadelfijska ; Medline
104/161
Tytuł oryginału: "Dopalacze" jako problem medycyny ratunkowej.
Tytuł angielski: Smarts as a problem of emergency medicine.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2010 : 23, 9, s. 745-750
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
105/161
Tytuł oryginału: Analiza zgonów pacjentów wymagających intensywnej terapii hospitalizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w latach 2006-2008.
Tytuł angielski: The analysis of deaths of patients requiring intensive care in the Emergency Department University Hospital in Bialystok in years: 2006-2008.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2010 : 23, 9, s. 696-703
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
106/161
Tytuł oryginału: Delirium jako problem wieku starszego w przebiegu chorób neurologicznych.
Tytuł angielski: Delirium: a vital concern of the elderly with neurological diseases.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2010 : 23, 4, s. 312-319
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
107/161
Tytuł oryginału: Diagnostyka zatruć grzybami w szpitalnym oddziale ratunkowym.
Tytuł angielski: Diagnosis of mushroom poisoning in emergency department.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2010 : 23, 9, s. 736-740
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
108/161
Tytuł oryginału: Kontrola ciśnienia tętniczego u chorych dializowanych otrzewnowo.
Tytuł angielski: Blood pressure control in peritoneal dialysis patients.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2010 : 23, 3, s. 181-187
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
109/161
Tytuł oryginału: Nowe leki i ich działania niepożądane w terapii przewlekłych zapaleń wątroby typu C.
Tytuł angielski: New medicines and theirs adverse events in therapy of chronic HCV infection.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2010 : 23, 10, s. 779-783
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
110/161
Tytuł oryginału: Nowotwory układu moczowego u pacjentów po transplantacji nerek.
Tytuł angielski: Cancer in patients after kidney transplantation.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2010 : 23, 3, s. 209-215
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
111/161
Tytuł oryginału: Ocena stężenia białka C-reaktywnego, interleukiny 6 i jej rozpuszczalnego receptora w surowicy dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby.
Tytuł angielski: The assessment of serum C-reactive protein, interleukin 6 and its soluble receptor in children with non-alcoholic fatty liver disease.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2010 : 23, 10, s. 770-774
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
112/161
Tytuł oryginału: Podstawowe zasady dekontaminacji przewodu pokarmowego w ostrych zatruciach.
Tytuł angielski: Basic principles of gastrointestinal tract decontamination during acute poisoning.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2010 : 23, 9, s. 718-722
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
113/161
Tytuł oryginału: Powikłania ze strony układu oddechowego w przebiegu ostrych zatruć.
Tytuł angielski: Pulmonary complications in the course of acute poisoning.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2010 : 23, 9, s. 723-728
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
114/161
Tytuł oryginału: Rozpoznanie i leczenie zatruć cyjankami w okresie przedszpitalnym.
Tytuł angielski: Prehospital recognition and treatment of acute cyanide poisoning.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2010 : 23, 9, s. 741-744
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
115/161
Tytuł oryginału: Stan uzębienia i przyzębia u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
Tytuł angielski: Dental and periodontal status in patients with chronic renal failur.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2010 : 23, 3, s. 233-237
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
116/161
Tytuł oryginału: Trucizny- definicja, rodzaje, mechanizm działania.
Tytuł angielski: Poisons - definition, types, mechanism of action.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2010 : 23, 9, s. 704-708
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
117/161
Tytuł oryginału: Wybrane czynniki socjodemograficzne i kliniczne jako predyktory prób samobójczych ze szczególnym uwzględnieniem zatruć.
Tytuł angielski: Selected sociodemographic and clinical factors as predictors of suicide attempts with particular emphasis on poisoning.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2010 : 23, 9, s. 751-756
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
118/161
Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego u pacjentów chorujących na cukrzycę w okresie niewyrównania metabolicznego, leczonych w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR).
Tytuł angielski: Urinary tract infections in diabetic patients in metabolic impairment period, treated in Emergency Department.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2010 : 23, 4, s. 324-328
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
119/161
Tytuł oryginału: Zatrucia ostre - badanie osoby zatrutej, skale oceny ciężkości zatruć.
Tytuł angielski: Acute poisoning - clinical examination, poisoning scores.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2010 : 23, 9, s. 709-717
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
120/161
Tytuł oryginału: Zatrucia środkami ochrony roślin.
Tytuł angielski: Intoxications by chemicals for plant protection.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2010 : 23, 9, s. 729-735
p-ISSN: 0860-6196

Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
121/161
Tytuł oryginału: Masywne krwawienie z żylaków przyłyku jako problem diagnostyczno-leczniczy. Standardy postępowania w szpitalnym oddziale ratunkowym.
Tytuł angielski: Oesophageal variceal hemorrhage. Guidelines for Emergency Departments.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2009 : 22, 6, s. 469-473
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
122/161
Tytuł oryginału: Nowe właściowości farmakologiczne heparyny i sulodeksydu.
Tytuł angielski: New pharmacological effects of heparin and sulodexide.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2009 : 22, 10, s. 764-770
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
123/161
Tytuł oryginału: Ostre zespoły wieńcowe w aspekcie działań medycyny ratunkowej.
Tytuł angielski: Acute coronary syndromes in the emergency medicine activities.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2009 : 22, 6, s. 474-479
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
124/161
Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na zastosowanie w praktyce klinicznej hipotermii terapeutycznej.
Tytuł angielski: Contemporary views on the use of therapeutic hypothermia in clinical practice.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2009 : 22, 1, s. 57-62
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
125/161
Tytuł oryginału: Zapalenia płuc u chorych leczonych w szpitalnym oddziale ratunkowym po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia - praca oryginalna.
Tytuł angielski: Pneumonia in patients after out-of-hospital cardiac arrest treated in emergency department - original paper.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2009 : 22, 1, s. 63-67
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
126/161
Tytuł oryginału: Zatrucia - epidemiologia, diagnostyka i leczenie w oddziale ratunkowym.
Tytuł angielski: Poisonings - epidemiology, diagnostics and treatment in the emergency department.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2009 : 22, 6, s. 480-484
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
127/161
Tytuł oryginału: Epidemiologia zachorowań na ostre białaczki u ludzi dorosłych w Polsce w latach 2004-2006.
Tytuł angielski: Epidemiology of acute leukemia in adults in Poland in 2004-2006.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2007 : T. 20 nr 7 - 8, s. 268-275
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
128/161
Tytuł oryginału: Wpływ leczenia interferonem alfa na stężenie lamininy jako potencjalnego surowiczego markera włóknienia wątroby u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B.
Tytuł angielski: The influence of interferon alpha treatment on concentration of laminin as a potent serum fibrosis marker in children with chronic hepatitis B.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2004 : 17, 3, s. 3-6
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie wątroby B przewlekłe - farmakoterapia ; Zapalenie wątroby B przewlekłe - krew ; Interferon alfa - stosowanie lecznicze ; Laminina - krew ; Marskość wątroby - krew ; Zwłóknienie - diagnostyka ; Zwłóknienie - krew ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Hepatitis B, chronic - drug therapy ; Hepatitis B, chronic - blood ; Interferon-alpha - therapeutic use ; Laminin - blood ; Liver cirrhosis - blood ; Fibrosis - diagnosis ; Fibrosis - blood ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
129/161
Tytuł oryginału: Tkankowy i osoczowy układ hemostatyczny w tętniaku aorty.
Tytuł angielski: Tissue and plasmatic haemostatic system in aortic aneurysm.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2001 : 14, 2, s. 30-38
Polskie słowa kluczowe: Tętniak aorty - metabolizm ; Zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego ; Hemostaza
Angielskie słowa kluczowe: Aortic aneurysm - metabolism ; Disseminated intravascular coagulation ; Hemostasis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
130/161
Tytuł oryginału: Profil zachorowań na ostre wirusowe zapalenie wątroby w latach 1991-1998 w materiale własnym.
Tytuł angielski: The profile of acute viral hepatitis in children hospitalised in our department, in the years 1991- 1998.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2000 : 13, 1, s.55-57
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie wątroby wirusowe ludzi - epidemiologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
131/161
Tytuł oryginału: Rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe.
Tytuł angielski: Disseminated Intravascular Coagulation (DIC).
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 2000 : nr 4, s. 64-67
Polskie słowa kluczowe: Zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
132/161
Tytuł oryginału: Patogeneza ostrego zapalenia trzustki na progu nowego stulecia.
Tytuł angielski: The pathogenesis of acute pancreatitis.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1999 : 12, 1-2, s.3-9
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie trzustki - etiopatogeneza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
133/161
Tytuł oryginału: Alergia i nietolerancja pokarmowa.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1998 : 11, 1, s. 3-18
Polskie słowa kluczowe: Nadwrażliwość pokarmowa
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
134/161
Tytuł oryginału: Kliniczne aspekty zaburzeń hemostazy u osób nadużywających alkoholu.
Tytuł angielski: Clinical aspects of disturbances of haemostasis in subjects indulding in alcohol.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1998 : 11, 4, s.55-58
Polskie słowa kluczowe: Alkoholizm - krew ; Hemostaza - wpływ środków chemicznych ; Zatrucie alkoholowe
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
135/161
Tytuł oryginału: Rola proteaz w zmianach okresowych błony śluzowej macicy oraz powstawaniu i rozwoju łożyska.
Tytuł angielski: Role of proteases in periodical endometrium changes and in emergence and development of placenta.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1998 : 11, 4, s.4-12
Polskie słowa kluczowe: Hydrolazy peptydów - fizjologia ; Błona śluzowa macicy - fizjologia ; Rozwój łożyska - fizjologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
136/161
Tytuł oryginału: Postępy w alergologii.
Tytuł angielski: Progress in allergology.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1997 : 1-2, s. 15-17
Polskie słowa kluczowe: Alergologia i immunologia - trendy ; Nadwrażliwość - patofizjologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
137/161
Tytuł oryginału: Współczesne postępowanie zachowawcze w chorobie refluksowej przełyku z uwzględnieniem tzw.przypadków opornych.
Tytuł angielski: Contemporary conservative treatment of aesophageal reflux including so called "resistant cases".
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1997 : 10, 4, s. 8-11
Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwhistaminowe H2 - stosowanie lecznicze ; Refluks żołądkowo-przełykowy - farmakoterapia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
138/161
Tytuł oryginału: Czynnik martwicy nowotworów alfa w patogenezie wstrząsu septycznego.
Tytuł angielski: Tumor necrosis factor-alpha in the pathogenesis of septic shock.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1996 : T.9 nr 4, s.184-186 bibliogr.50 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Wstrząs septyczny - etiopatogeneza ; Czynnik martwicy nowotworu alfa
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
139/161
Tytuł oryginału: Optymalizacja testów diagnostycznych w ostrym zapaleniu tzrustki.
Tytuł angielski: The optimization of diagnostic tests in acute pancreatitis.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1996 : T.9 nr 5, s.198-204 tab.bibliogr.112 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie trzustki - diagnostyka ; Techniki i procedury laboratoryjne
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
140/161
Tytuł oryginału: Przezskórna biopsja wątroby pod kontrolą USG : rola kolorowego Dopplera.
Tytuł angielski: Percutaneous liver biopsy under US control : the role of color coded Doppler imaging.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1996 : T.9 nr 6, s.277-278 bibliogr.5 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Wątroba - ultrasonografia ; Biopsja - metody ; Diagnostyka ultrasonograficzna dopplerowska
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
141/161
Tytuł oryginału: Chirurgia zmian guzowatych w wątrobie.
Tytuł angielski: Surgery of hepatic tumours.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1995 : T.8 nr 2, s.76-82 il.bibliogr.28 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Choroby wątroby - chirurgia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
142/161
Tytuł oryginału: Endotelina - nowe spojrzenie na patomechanizm nefrotoksycznego działania cyklosporyny.
Tytuł angielski: Endothelin - a new view on the pathological mechanism of cyclosporine nephrotoxicity.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1995 : T.8 nr 1, s.15-21 tab.wykr.bibliogr.47 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Endoteliny - farmakologia ; Cyklosporyny - działanie szkodliwe ; Nerka - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
143/161
Tytuł oryginału: Stany biegunkowe - przyczyny i skutki.
Tytuł angielski: Diarrhoea-causes and effects.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1995 : T.8 nr 1, s.29-33 tab.bibliogr.57 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Biegunka - etiopatogeneza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
144/161
Tytuł oryginału: Wpływ endoteliny na diuretyczną i natriuretyczną czynność nerek.
Tytuł angielski: Endothelin effect on the diuretic and natriuretic renal function.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1995 : T.8 nr 1, s.22-28 il.tab.wykr.bibliogr.45 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Endoteliny - farmakologia ; Przepływ krwi regionalny - wpływ środków chemicznych ; Diureza - wpływ środków chemicznych ; Wydzielanie sodu z moczem - wpływ środków chemicznych
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
145/161
Tytuł oryginału: Znaczenie zakażenia Helicobacter pylori w chorobie wrzodowej.
Tytuł angielski: Significance of Helicobacter pylori infection in ulcer disease.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1995 : T.8 nr 5, s.219-222 bibliogr.59 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Zakażenia bakteriami z rodzaju Helicobacter - powikłania ; Wrzód trawienny - etiopatogeneza ; Leczenie farmakologiczne skojarzone
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
146/161
Tytuł oryginału: ARDS - zespół niewydolności oddechowej dorosłych.
Tytuł angielski: Adult respiratory distress syndrome-ARDS.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1994 : T.7 nr 2, s.67-71 bibliogr.43 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - etiopatogeneza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
147/161
Tytuł oryginału: Immunoterapia w zespole niewydolności oddechowej dorosłych/ARDS/.
Tytuł angielski: Immunotherapy in the adult respiratory distress syndrome/ARDS/.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1994 : T.7 nr 5, s.200-203 bibliogr.44 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - leczenie ; Immunoterapia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
148/161
Tytuł oryginału: Kontrowersje w leczeniu ostrego zapalenia trzustki.
Tytuł angielski: Controversies about the treatment of acute pancreatitis.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1994 : 7, 2, s.49-52
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie trzustki - farmakoterapia ; Rokowanie
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
149/161
Tytuł oryginału: Rola endoteliny w regulacji przepływu krwi przez nerki.
Tytuł angielski: Endothelin role in renal blood flow regulation.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1994 : T.7 nr 4, s.274-280 wykr.bibliogr.48 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Krążenie nerkowe ; Endoteliny - fizjologia ; Nerka - ukrwienie ; Peptydy natriuretyczne przedsionkowe - fizjologia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
150/161
Tytuł oryginału: Zastosowanie plazmaferezy w leczeniu chorych z zespołem toksycznej oliwy/TOS/.
Tytuł angielski: Plasmapheresis in the treatment of patients with the toxic oil syndrome.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1994 : T.7 nr 5, s.227-229 bibliogr.37 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Plazmafereza ; Zespół toksycznej oliwy ; Tłuszcze pokarmowe nienasycone - zatrucia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
151/161
Tytuł oryginału: Diagnostyka chorób odbytu.
Tytuł angielski: Diagnosis of anal diseases.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1993 : nr 3, s. 102-107 il. streszcz. sum.
Polskie słowa kluczowe: Choroby odbytu - diagnostyka
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
152/161
Tytuł oryginału: Inwazje grzybicze w stanach zmniejszonej odporności.
Tytuł angielski: Fungal invasions in immunocompromised states.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1993 : T.6 nr 2, s.55-59 bibliogr.62 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Grzybice ; Zespoły niedoborów odporności - powikłania
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
153/161
Tytuł oryginału: Powikłania wielonarządowe ostrego zapalenia trzustki.Cz.2.
Tytuł angielski: Multiorgan complications in acute pancreatitis.P.2.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1993 : T.6 nr 1, s.8-13 bibliogr.113 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie trzustki - powikłania
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
154/161
Tytuł oryginału: Układ hemostatyczny w miażdżycy.
Tytuł angielski: Haemostasis system in atherosclerosis.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1993 : T.6 nr 6, s.254-256 bibliogr.33 poz.streszcz.sum.
Polskie słowa kluczowe: Hemostaza ; Miażdżyca - etiopatogeneza ; Stwardnienie tętnic - etiopatogeneza
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
155/161
Tytuł oryginału: Powikłania wielonarządowe ostrego zapalenia trzustki. Cz.1.
Tytuł angielski: Multiorgan complications of acute pancreatitis. P.1.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1992 : 5, 6, s.265-270
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
156/161
Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie hormonalnie czynnych guzów niektórych gruczołów dokrewnych. Cz.1.
Tytuł angielski: Surgical treatment of hormonally active tumors of certain endocrine glands. P.1.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1991 : 4, 3, s.72-75
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
157/161
Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie hormonalnie czynnych guzów niektórych gruczołów dokrewnych. Cz.2.
Tytuł angielski: Surgical treatment of hormonally active tumors of certain endocrine glands. P.2.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1991 : 4, 3, s.143-148
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
158/161
Tytuł oryginału: PAF - czynnik aktywujący płytki krwi, właściwości i znaczenie biologiczne.
Tytuł angielski: Platelet - activating factor (PAF), its properties and biological importance.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1990 : 3, 3, s. 122-125
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
159/161
Tytuł oryginału: Postępy w chirurgii trzustki.
Tytuł angielski: Advances in the surgery of the pancreas.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1989 : 2, 4, s. 169-174
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
160/161
Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce i terapii chorób alergicznych.
Tytuł angielski: Progress in diagnostics and treatment of allergic diseases.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1989 : 2, 2, s. 53-58
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
161/161
Tytuł oryginału: Współczesne, nieoperacyjne postępowanie lecznicze w ostrym zapaleniu trzustki.
Tytuł angielski: Contemporary non operative therapeutic management in acute pancreatitis.
Czasopismo: Postępy Nauk Medycznych
Szczegóły: 1988 : 1, 3, s. 101-106
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB