logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: PROBLEMY MEDYCYNY NUKLEARNEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 55Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/55
Autorzy: Małgorzata Mojsak, Adam Parfieńczyk, Elżbieta Muklewicz, Franciszek Rogowski, Piotr Szumowski.
Tytuł oryginału: Zespół Sjogren'a - wartość kliniczna scyntygrafii gruczołów ślinowych.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2010, 24(47), s. 59
Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Wrocław , 8-11 września 2010.
Afiliacja UMB
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
2/55
Autorzy: A. Kociura-Sawicka, P. Szumowski, F[ranciszek] Rogowski, A[dam] Parfieńczyk, S. Abdelrazek.
Tytuł oryginału: Czynniki optymalizujące efektywność radiojodoterapii chorych z chorobą Gravesa-Basedowa.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2008 : 23 (43), s. 84
Uwagi: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Gliwice 2008. Streszczenia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
3/55
Autorzy: S. Abdelrazek, A[nna] Zonenberg, M[ałgorzata] Szelachowska, A[gnieszka] Nikołajuk, F[ranciszek] Rogowski, A[dam] Parfieńczyk, P. Szumowski, B[eata] Telejko, K[atarzyna] Siewko.
Tytuł oryginału: Wpływ terapii radiojodem na stosunek parametrów oksydacyjnych i antyoksydacyjnych u chorych z subkliniczną nadczynnością tarczycy.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2008 : 23 (43), s. 84-85
Uwagi: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Gliwice 2008. Streszczenia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
4/55
Autorzy: S[aeid] Abdelrazek, F[ranciszek] Rogowski, P. Szumowski, A. Kociura-Sawicka, A[dam] Parfieńczyk, B[eata] Kiersnowska-Rogowska, A[nna] Zonenberg.
Tytuł oryginału: Analiza efektywności leczenia radiojodem u 420 chorych z subkliniczną nadczynnością tarczycy.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20 (39), s. 91-92
Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Białystok, 22 - 25 czerwca 2006 r.
Polskie słowa kluczowe: Nadczynność tarczycy - leczenie promieniami ; Wole guzkowe - leczenie promieniami ; Izotopy jodu promieniotwórcze - stosowanie lecznicze ; Wynik leczenia
Angielskie słowa kluczowe: Hyperthyroidism - radiotherapy ; Goiter, nodular - radiotherapy ; Iodine radioisotopes - therapeutic use ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
5/55
Autorzy: A[dam] Parfieńczyk, F[ranciszek] Rogowski, B[eata] Kiersnowska-Rogowska, E. Jaroszewicz.
Tytuł oryginału: Badanie stężeń wybranych markerów apoptozy po zastosowaniu pojedynczej dawki rekombinowanego TSH w surowicy krwi chorych z wolem wieloguzkowym normoczynnym (WWN) przed i w trakcie leczenia 131I.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20 (39), s. 49-50
Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Białystok, 22 - 25 czerwca 2006 r.
Polskie słowa kluczowe: Wole guzkowe - leczenie promieniami ; Wole guzkowe - farmakoterapia ; Izotopy jodu promieniotwórcze - stosowanie lecznicze ; Tyreotropina - stosowanie lecznicze ; Białka rekombinacyjne - stosowanie lecznicze ; Apoptoza ; Tyreotropina - krew ; Trijodotyronina - krew ; Tyroksyna - krew ; Czynnik martwicy nowotworu alfa - analiza ; Glikoproteiny błony komórkowej - krew ; Czynniki martwicy nowotworu - krew ; Ligandy ; Białko p53 supresji nowotworu - krew ; Białka proto-onkogenne c-bcl-2 - krew
Angielskie słowa kluczowe: Goiter, nodular - radiotherapy ; Goiter, nodular - drug therapy ; Iodine radioisotopes - therapeutic use ; Thyrotropin - therapeutic use ; Recombinant proteins - therapeutic use ; Apoptosis ; Thyrotropin - blood ; Triiodothyronine - blood ; Thyroxine - blood ; Tumor necrosis factor-alpha - analysis ; Membrane glycoproteins - blood ; Tumor necrosis factors - blood ; Ligands ; Tumor suppressor protein p53 - blood ; Proto-oncogene proteins c-bcl-2 - blood
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
6/55
Autorzy: F[ranciszek] Rogowski, P. Szumowski, A[dam] Parfieńczyk, J[anusz] Dzięcioł, A. Kociura-Sawicka, S[aeid] Abdelrazek, E. Jaroszewicz, E. Szewczuk.
Tytuł oryginału: Badanie użyteczności scyntygrafii tarczycy z 99MTC-MIBI w monitorowaniu apoptozy u chorych z wolem guzowatym nadczynnym w przebiegu radiojodoterapii (131I).
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20 (39), s. 50-51
Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Białystok, 22 - 25 czerwca 2006 r.
Polskie słowa kluczowe: Wole guzkowe - scyntygrafia ; Wole guzkowe - ultrasonografia ; Wole guzkowe - leczenie promieniami ; Nadczynność tarczycy - ultrasonografia ; Nadczynność tarczycy - scyntygrafia ; Nadczynność tarczycy - leczenie promieniami ; Izotopy jodu promieniotwórcze - stosowanie lecznicze ; Tarczyca - scyntygrafia ; Tarczyca - ultrasonografia ; Białko X związane z bcl-2 - krew ; Białka proto-onkogenne c-bcl-2 - krew ; Hormony tarczycy - krew ; Apoptoza
Angielskie słowa kluczowe: Goiter, nodular - radionuclide imaging ; Goiter, nodular - ultrasonography ; Goiter, nodular - radiotherapy ; Hyperthyroidism - ultrasonography ; Hyperthyroidism - radionuclide imaging ; Hyperthyroidism - radiotherapy ; Iodine radioisotopes - therapeutic use ; Thyroid gland - radionuclide imaging ; Thyroid gland - ultrasonography ; bcl-2-associated X protein - blood ; Proto-oncogene proteins c-bcl-2 - blood ; Thyroid hormones - blood ; Apoptosis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
7/55
Autorzy: A[dam] Parfieńczyk, F[ranciszek] Rogowski, P. Szumowski, J[acek] Kita, O[tylia] Kowal-Bielecka, S[tanisław] Sierakowski.
Tytuł oryginału: Ocena zmian perfuzji oraz funkcji lewej komory serca za pomocą bramkowanego SPECT-U (GSPECT) u chorych na twardzinę układową (SC).
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20 (39), s. 30-31
Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Białystok, 22 - 25 czerwca 2006 r.
Polskie słowa kluczowe: Twardzina układowa - diagnostyka ; Czynność komory serca lewej ; Perfuzja ; Serce - scyntygrafia ; Obrazowanie puli krwi w sercu - metody ; Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu
Angielskie słowa kluczowe: Scleroderma, systemic - diagnosis ; Ventricular function, left ; Perfusion ; Heart - radionuclide imaging ; Gated blood-pool imaging - methods ; Tomography, emission-computed, single-photon
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
8/55
Autorzy: F[ranciszek] Rogowski, A. Kociura-Sawicka, A[dam] Parfieńczyk, P. Szumowski, S[aeid] Abdelrazek, E. Jaroszewicz.
Tytuł oryginału: Wartość lecznicza jodu stabilnego w leczeniu nadczynności tarczycy jodem promieniotwórczym.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20 (39), s. 93
Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Białystok, 22 - 25 czerwca 2006 r.
Polskie słowa kluczowe: Nadczynność tarczycy - leczenie promieniami ; Izotopy jodu promieniotwórcze - stosowanie lecznicze ; Tarczyca - wpływ promieniowania ; Tarczyca - metabolizm ; Jod - metabolizm ; Jod - stosowanie lecznicze ; Wynik leczenia
Angielskie słowa kluczowe: Hyperthyroidism - radiotherapy ; Iodine radioisotopes - therapeutic use ; Thyroid gland - radiation effects ; Thyroid gland - metabolism ; Iodine - metabolism ; Iodine - therapeutic use ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
9/55
Autorzy: A[dam] Parfieńczyk, E[lżbieta] Muklewicz, F[ranciszek] Rogowski, S[tanisław] Sierakowski, E. Szewczuk.
Tytuł oryginału: Wyniki leczenia koloidalnym 90Y stawów kolanowych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) przeprowadzonego w Zakładzie Medycyny Nuklearnej AM w Białymstoku.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20 (39), s. 116-117
Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Białystok, 22 - 25 czerwca 2006 r.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie stawów reumatoidalne - leczenie promieniami ; Izotopy itru promieniotwórcze - stosowanie lecznicze ; Staw kolanowy - wpływ promieniowania ; Wynik leczenia
Angielskie słowa kluczowe: Arthritis, rheumatoid - radiotherapy ; Yttrium radioisotopes - therapeutic use ; Knee joint - radiation effects ; Treatment outcome
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
10/55
Autorzy: A. Sopotyk, F[ranciszek] Rogowski, A[dam] Parfieńczyk, P. Szumowski, E. Jaroszewicz.
Tytuł oryginału: Zmiany stężeń wybranych markerów apoptozy w przebiegu leczenia radiojodem (131I) wola guzowatego nadczynnego.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20 (39), s. 93-94
Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Białystok, 22 - 25 czerwca 2006 r.
Polskie słowa kluczowe: Wole guzkowe - leczenie promieniami ; Wole guzkowe - krew ; Nadczynność tarczycy - leczenie promieniami ; Nadczynność tarczycy - krew ; Izotopy jodu promieniotwórcze - stosowanie lecznicze ; Apoptoza ; Białko p53 supresji nowotworu - krew ; Białka proto-onkogenne c-bcl-2 - krew
Angielskie słowa kluczowe: Goiter, nodular - radiotherapy ; Goiter, nodular - blood ; Hyperthyroidism - radiotherapy ; Hyperthyroidism - blood ; Iodine radioisotopes - therapeutic use ; Apoptosis ; Tumor suppressor protein p53 - blood ; Proto-oncogene proteins c-bcl-2 - blood
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
11/55
Autorzy: Franciszek Rogowski, Adam Parfieńczyk, Antoni Sopotyk, Saeid Abdelrazek, Tadeusz Budlewski, Beata Kiersnowska-Rogowska, Piotr Szumowski, Agnieszka Kociura-Sawicka, Ewa Jaroszewicz.
Tytuł oryginału: The effect of 131I therapy on the serum concentrations of apoptotic markers in patients with toxic nodular goitre (TNG). Preliminary report = Wpływ terapii 131I na stężenia markerów apoptozy w surowicy chorych z wolem guzkowym toksycznym (TNG). Doniesienie wstępne.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2005 : 19(37), s. 5-18
Polskie słowa kluczowe: Wole guzkowe - krew ; Wole guzkowe - leczenie promieniami ; Izotopy jodu promieniotwórcze - stosowanie lecznicze ; Białka proto-onkogenne c-bcl-2 - krew ; Białko p53 supresji nowotworu - krew
Angielskie słowa kluczowe: Goiter, nodular - blood ; Goiter, nodular - radiotherapy ; Iodine radioisotopes - therapeutic use ; Proto-oncogene proteins c-bcl-2 - blood ; Tumor suppressor protein p53 - blood
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 2.000
12/55
Autorzy: A[dam] Parfieńczyk, F[ranciszek] Rogowski, J[anusz] Myśliwiec, B[eata] Kiersnowska-Rogowska.
Tytuł oryginału: Stężenia markerów proapoptotycznych w surowicy krwi u chorych z wolem wieloguzkowym obojętnym (SNE) w trakcie i po terapii 131I.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2004 : T. 18 (35), s. 52-53
Uwagi: IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Bydgoszcz, 26-28 maja, 2004 r. Streszczenia doniesień zjazdowych.
Polskie słowa kluczowe: Wole guzkowe - leczenie promieniami ; Izotopy jodu promieniotwórcze - stosowanie lecznicze ; Apoptoza ; Glikoproteiny błony komórkowej - krew ; Czynnik martwicy nowotworu alfa - analiza ; Antygeny CD95 - krew
Angielskie słowa kluczowe: Goiter, nodular - radiotherapy ; Iodine radioisotopes - therapeutic use ; Apoptosis ; Membrane glycoproteins - blood ; Antigens, CD95 - blood ; Tumor necrosis factor-alpha - analysis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
13/55
Autorzy: T[adeusz] Budlewski, K[atarzyna] Rosłan, A. Sopotyk, W[łodzimierz] Łuczyński, M[aryna] Krawczuk-Rybak, F[ranciszek] Rogowski.
Tytuł oryginału: Wartość prognostyczna scyntygrafii całego ciała z użyciem I-131-MIBG u dzieci z guzami pochodzenia neurektodermalnego.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2004 : T. 18 (35), s. 74-75
Uwagi: IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Bydgoszcz, 26-28 maja, 2004 r. Streszczenia doniesień zjazdowych.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory neuroektodermalne - scyntygrafia ; Scyntygrafia - metody ; Izotopy jodu promieniotwórcze - stosowanie diagnostyczne
Angielskie słowa kluczowe: Neuroectodermal tumors - radionuclide imaging ; Radionuclide imaging - methods ; Iodine radioisotopes - diagnostic use
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
14/55
Autorzy: P. Szumowski, F[ranciszek] Rogowski, A[dam] Parfieńczyk, T[adeusz] Budlewski.
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty analizy sześcioletniej obserwacji efektywności radiojodoterapii 4750 chorych z nadczynnością tarczycy, leczonych w poradni medycyny nuklearnej ZMN AM w Białymstoku.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2004 : T. 18 (35), s. 53-54
Uwagi: IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Bydgoszcz, 26-28 maja, 2004 r. Streszczenia doniesień zjazdowych.
Polskie słowa kluczowe: Nadczynność tarczycy - leczenie promieniami ; Izotopy jodu promieniotwórcze - stosowanie lecznicze ; Radioterapia
Angielskie słowa kluczowe: Hyperthyroidism - radiotherapy ; Iodine radioisotopes - therapeutic use ; Radiotherapy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
15/55
Autorzy: F[ranciszek] Rogowski, A[dam] Parfieńczyk, A. Sopotyk, P. Szumowski, A. Kociura-Sawicka, T[adeusz] Budlewski, S. Abdelrazak, U[rszula] Łebkowska.
Tytuł oryginału: Zachowanie się stężeń induktora i inhibitora apoptozy - białek p53 i bcl-2 - w surowicy u pacjentów z wolem guzowatym toksycznym (SNT) przed i w trakcie radiojodoterapii.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2004 : T. 18 (35), s. 18-19
Uwagi: IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Bydgoszcz, 26-28 maja, 2004 r. Streszczenia doniesień zjazdowych.
Polskie słowa kluczowe: Wole guzkowe - leczenie promieniami ; Izotopy jodu promieniotwórcze - stosowanie lecznicze ; Białko p53 supresji nowotworu - krew ; Białka proto-onkogenne c-bcl-2 - krew
Angielskie słowa kluczowe: Goiter, nodular - radiotherapy ; Iodine radioisotopes - therapeutic use ; Tumor suppressor protein p53 - blood ; Proto-oncogene proteins c-bcl-2 - blood
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
16/55
Autorzy: F[ranciszek] Rogowski, A[dam] Parfieńczyk, T[adeusz] Budlewski, A. Sopotyk, P. Szumowski, A. Kociura-Sawicka, M. Turowska, B[eata] Kiersnowska-Rogowska.
Tytuł oryginału: Zmiany stężeń głównych czynników proapoptotycznych - Fas, FasL i antyapoptycznego Bcl-2 w monitorowaniu radiojodoterapii chorych z chorobą Graves'a-Basedowa.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2004 : T. 18 (35), s. 17-18
Uwagi: IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Bydgoszcz, 26-28 maja, 2004 r. Streszczenia doniesień zjazdowych.
Polskie słowa kluczowe: Choroba Gravesa i Basedowa - leczenie promieniami ; Izotopy jodu promieniotwórcze - stosowanie lecznicze ; Antygeny CD95 - krew ; Glikoproteiny błony komórkowej - krew ; Apoptoza ; Białka proto-onkogenne c-bcl-2 - krew
Angielskie słowa kluczowe: Graves' disease - radiotherapy ; Iodine radioisotopes - therapeutic use ; Antigens, CD95 - blood ; Membrane glycoproteins - blood ; Apoptosis ; Proto-oncogene proteins c-bcl-2 - blood
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
17/55
Autorzy: E[dward] Oczeretko, D[orota] Jurgilewicz, E. Szewczuk, M. Borowska.
Tytuł oryginału: Analiza fraktalna scyntygramów tarczycy przy pomocy metod morfologii matematycznej.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2002 : T. 16(31), s. 50
Uwagi: VIII Zjazd Naukowy PTMN, Poznań, 12-15 czerwca 2002
Polskie słowa kluczowe: Fraktale ; Tarczyca - scyntygrafia
Angielskie słowa kluczowe: Fractals ; Thyroid gland - radionuclide imaging
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
18/55
Autorzy: A[dam] Parfieńczyk, B[eata] Kiersnowska-Rogowska, F[ranciszek] Rogowski.
Tytuł oryginału: Badania stężeń selektyn L i E w osoczu krwi, nadsączu hodowli oraz w izolowanych, rozbitych limfocytach w przebiegu przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2002 : T. 16 nr 31, s. 93
Uwagi: VIII Zjazd Naukowy PTMN, Poznań, 12-15 czerwca 2002. Streszczenia doniesień zjazdowych.
Polskie słowa kluczowe: Selektyna L - krew ; Selektyna E - krew ; Białaczka B-komórkowa przewlekła
Angielskie słowa kluczowe: Selectin E - blood ; Selectin L - blood ; Leukemia, B-cell, chronic
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
19/55
Autorzy: T[adeusz] Budlewski, F[ranciszek] Rogowski, J[anusz] Korecki, W[łodzimierz] Musiał, W[acław] Kochman.
Tytuł oryginału: Badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPET z użyciem Tc-99m-MIBI u pacjentów po plastyce naczyń wieńcowych.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2002 : T. 16 nr 31, s. 76
Uwagi: VIII Zjazd Naukowy PTMN, Poznań, 12-15 czerwca 2002. Streszczenia doniesień zjazdowych.
Polskie słowa kluczowe: Zawał serca ; Plastyka naczyniowa ; Technet
Angielskie słowa kluczowe: Myocardial infarction ; Angioplasty ; Technetium Tc 99m sestamibi
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
20/55
Autorzy: T[adeusz] Budlewski, F[ranciszek] Rogowski, A[lina] Kułakowska, W[iesław] Drozdowski, M[onika] Kopeć.
Tytuł oryginału: Tomografia emisyjna mózgu (SPET) w grupie pacjentów z zawrotami głowy pochodzenia ośrodkowego - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2002 : T. 16 nr 31, s. 84
Uwagi: VIII Zjazd Naukowy PTMN, Poznań, 12-15 czerwca 2002. Streszczenia doniesień zjazdowych.
Polskie słowa kluczowe: Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu ; Zawroty głowy - diagnostyka
Angielskie słowa kluczowe: Tomography, emission-computed, single-photon ; Vertigo - diagnosis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
21/55
Autorzy: D[orota] Jurgilewicz, F[ranciszek] Rogowski, A[nna] Citko, E[wa] Jaroszewicz.
Tytuł oryginału: Wpływ dawki leczniczej jodu-131 na zachowanie się stężeń rozpuszczalnych form niektórych cząsteczek adhezyjnych w surowicy chorych z nadczynnością tarczycy.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2002 : T. 16 nr 31, s.17-18
Uwagi: VIII Zjazd Naukowy PTMN, Poznań, 12-15 czerwca 2002. Streszczenia doniesień zjazdowych.
Polskie słowa kluczowe: Jod - stosowanie lecznicze ; Nadczynność tarczycy - leczenie promieniami ; Cząsteczki adhezji komórkowej - analiza
Angielskie słowa kluczowe: Iodine - therapeutic use ; Hyperparathyroidism - radiotherapy ; Cell adhesion molecules - analysis
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
22/55
Autorzy: M. D. Turowska, D[ariusz] Turowski, A[nna] Stasiak-Barmuta, J[olanta] Wysocka, F[ranciszek] Rogowski.
Tytuł oryginału: Wpływ leczniczych dawek 131I na subpopulacje limfocytów Th I TC/s krwi obwodowej u osób z chorobą Graves'a-Basedowa - obserwacja półroczna.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2002 : T. 16 nr 31, s. 64
Uwagi: VIII Zjazd Naukowy PTMN, Poznań, 12-15 czerwca 2002. Streszczenia doniesień zjazdowych.
Polskie słowa kluczowe: Jod - stosowanie lecznicze ; Subpopulacje limfocytów - wpływ środków chemicznych ; Choroba Gravesa i Basedowa - leczenie promieniami
Angielskie słowa kluczowe: Iodine - therapeutic use ; Lymphocyte subsets - drug effects ; Graves' disease - radiotherapy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
23/55
Autorzy: M. D. Turowska, D[ariusz] Turowski, A[nna] Stasiak-Barmuta, J[olanta] Wysocka, F[ranciszek] Rogowski.
Tytuł oryginału: Zmiany w subpopulacjach limfocytów T. B i NK krwi obwodowej chorych na chorobę Graves'a-Basedowa po radiojodoterapii - obserwacja półroczna.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2002 : T. 16 nr 31, s. 64
Uwagi: VIII Zjazd Naukowy PTMN, Poznań, 12-15 czerwca 2002. Streszczenia doniesień zjazdowych.
Polskie słowa kluczowe: Subpopulacje limfocytów - wpływ środków chemicznych ; Choroba Gravesa i Basedowa - leczenie promieniami ; Radioterapia
Angielskie słowa kluczowe: Lymphocyte subsets - drug effects ; Graves' disease - radiotherapy ; Radiotherapy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
24/55
Autorzy: A[dam] Parfieńczyk, B[eata] Kiersnowska-Rogowska, F[ranciszek] Rogowski, A[nna] Citko, E[wa] Jaroszewicz.
Tytuł oryginału: Badania stężeń IL-8 w przebiegu przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2000 : T. 14 no 27. VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Gdańsk, 24-26 maja 2000r. Streszczenia referatów zjazdowych., s. 104
Polskie słowa kluczowe: Białaczka limfocytowa przewlekła - krew ; Interleukina 8
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
25/55
Autorzy: Tadeusz Budlewski, Dariusz Lebensztejn, Franciszek Rogowski, Maciej Kaczmarski, Edward Oczeretko.
Tytuł oryginału: Badanie średniego czasu tranzytu oraz wskaźnika ekstrakcji hepatocytarnej Tc99m-MBrIDA u dzieci z przewlekłą antygenemią HBs, marskością oraz przewlekłym zapaleniem wątroby.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2000 : T. 14 no 27. VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Gdańsk, 24-25 maja 2000. Streszczenia referatów zjazdowych., s. 80
Polskie słowa kluczowe: Choroby wątroby ; Marskość wątroby
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
26/55
Autorzy: Edward Oczeretko, Waldemar Rakowski, Franciszek Rogowski.
Tytuł oryginału: Kompresja falkowa obrazów scyntygraficznych.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2000 : T. 14 no 27. VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Gdańsk 24-26 maja 2000r. Streszczenia referatów zjazdowych., s. 121, tab.
Polskie słowa kluczowe: Scyntygrafia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
27/55
Autorzy: Iwona Skiba-Choińska, Franciszek Rogowski, Ewa Jaroszewicz, Dorota Jurgilewicz, Anna Citko.
Tytuł oryginału: Wpływ przeciwciał przeciwko wybranym cząsteczkom adhezyjnym na przepuszczalność naczyń włosowatych płuc szczura w przebiegu ostrego uszkodzenia płuc.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2000 : T. 14 no 27. VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Gdańsk 24-26 maja 2000r. Streszczenia referatów zjazdowych., s. 75
Polskie słowa kluczowe: Niewydolność oddechowa
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
28/55
Autorzy: D[orota] H[elena] Jurgilewicz, F[ranciszek] Rogowski, M. Turowska, A[nna] Citko, E[wa] Jaroszewicz.
Tytuł oryginału: Zachowanie się stężeń cząsteczek adhezyjnych ICAM-1, VCAM-1 oraz przeciwciał przeciwko receptorom TSH (TRAK) u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa leczonych jodem promieniotwórczym I-131.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2000 : T. 14 no 27. VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Gdańsk 24-26 maja 2000r. Streszczenia referatów zjazdowych., s. 113
Polskie słowa kluczowe: Choroba Gravesa i Basedowa - immunologia ; Jod
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
29/55
Autorzy: B[eata] Kiersnowska-Rogowska, A[dam] Parfieńczyk, F[ranciszek] Rogowski, A[nna] Citko, E[wa] Jaroszewicz.
Tytuł oryginału: Zachowanie się stężeń interleukiny 6 w fazie przewlekłej i okresie zaostrzenia przewlekłej białaczki szpikowej.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2000 : T. 14 no 27. VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Gdańsk, 24-26 maja 2000r. Streszczenia referatów zjazdowych., s. 101
Polskie słowa kluczowe: Białaczka szpikowa - krew ; Interleukina 6
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
30/55
Autorzy: Anna Citko, Dorota Helena Jurgilewicz, Franciszek Rogowski.
Tytuł oryginału: Leczenie nadczynności tarczycy jodem promieniotwórczym I-131. Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum, Białystok,26 czerwca 1998.
Tytuł angielski: Iodine-131 therapy in hyperthyroidis.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1999 : T.13(25), s.11-20
Polskie słowa kluczowe: Nadczynność tarczycy - leczenie promieniami ; Izotopy jodu promieniotwórcze - stosowanie lecznicze ; Medycyna nuklearna
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
31/55
Autorzy: B[eata] Kiersnowska-Rogowska, F[ranciszek] Rogowski, T. Petelski, J[olanta] Sawicka-Powierza, A. Parfieńczyk, A[nna] Citko, E[wa] Jaroszewicz.
Tytuł oryginału: Interleukina-1Beta oraz cząsteczki adhezyjne ICAM-1 i VCAM-1 w przewlekłej białaczce szpikowej.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1998 : T.12, s.85.
Uwagi: VI Zj.Nauk.PTMN.Łódź,23-25 września 1998 r.Streszcz.ref.zj.
Polskie słowa kluczowe: Białaczka szpikowa przewlekła ; Interleukina 1
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
32/55
Autorzy: Iwona Skiba-Choińska, Franciszek Rogowski, Ewa Jaroszewicz, Anna Citko, Tadeusz Budlewski, Dorota Jurgilewicz.
Tytuł oryginału: Określenie korelacji między zmianami parametrów przepuszczalności mikronaczyń płuc w stosunku do wody i albuminy w ostrym uszkodzeniu płuc u szczurów po zastosowaniu przeciwciał przeciwko wybranym cząsteczkom adhezyjnym.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1998 : T.12, s.104.
Uwagi: VI Zj.Nauk.PTMN.Łódź,23-25 września 1998 r.Streszcz.ref.zj.
Polskie słowa kluczowe: Płuca - urazy ; Albuminy
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
33/55
Autorzy: Tadeusz Budlewski, Dariusz Lebensztejn, Edward Oczeretko, Franciszek Rogowski, Iwona Skiba-Choińska, Dorota Jurgilewicz, Maciej Kaczmarski.
Tytuł oryginału: Scyntygraficzna ocena wskaźnika klirensu Tc99m-MBrIDA z krwi jako wykładnika funkcji hepatocytów u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1998 : T.12, s.35.
Uwagi: VI Zj.Nauk.PTMN.Łódź,23-25 września 1998 r.Streszcz.ref.zj.
Polskie słowa kluczowe: Zapalenie wątroby typu B ; Wątroba - scyntygrafia ; Hepatocyty
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
34/55
Autorzy: E[dward] Oczeretko, T[adeusz] Budlewski, F[ranciszek] Rogowski, A. Orłowska.
Tytuł oryginału: Zastosowanie pakietu MATLAB do przetwarzania obrazów scyntygraficznych.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1998 : T.12, s.115.
Uwagi: VI Zj.Nauk.PTMN.Łódź,23-25 września 1998 r.Streszcz.ref.zj.
Polskie słowa kluczowe: Scyntygrafia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
35/55
Autorzy: Dorota Jurgilewicz, Franciszek Rogowski, Lidia Malinowska.
Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna scyntygrafii statycznej i dynamicznej płuc w diagnostyce zespołu ostrej niewydolności oddechowej dorosłych u chorych w przebiegu posocznicy.Cz.1.Scyntygrafia perfuzyjna.
Tytuł angielski: Diagnostic value of static and dynamic scintigraphy in diagnosis of acute respiratory distress syndrome in the course of sepsis.P.1.Lung perfusion scintigraphy.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1997 : T.11, s.25-32
Polskie słowa kluczowe: Scyntygrafia ; Niewydolność oddechowa - scyntygrafia ; Posocznica - powikłania
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
36/55
Autorzy: Dorota Jurgilewicz, Franciszek Rogowski, Lidia Malinowska.
Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna scyntygrafii statycznej i dynamicznej płuc w diagnostyce zespołu ostrej niewydolności oddechowej dorosłych u chorych w przebiegu posocznicy.Cz.2.Scyntygrafia aerozolowa.
Tytuł angielski: Diagnostic value of static and dynamic scintigraphy in diagnosis of acute respiratory distress syndrome in the course of sepsis.P.2.Lung aerosol scintigraphy.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1997 : T.11, s.33-41
Polskie słowa kluczowe: Scyntygrafia ; Niewydolność oddechowa - scyntygrafia ; Posocznica - powikłania
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca oryginalna
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
37/55
Autorzy: B[eata] Kiersnowska-Rogowska, T. Petelski, F[ranciszek] Rogowski, A[nna] Bodzenta-Łukaszyk, J[olanta] Sawicka-Powierza, A[nna] Citko, E[wa] Jaroszewicz.
Tytuł oryginału: Badania stężeń interleukin : IL-1beta i IL-4 w osoczu chorych na białaczkę.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1996 : T.10, s.106
Uwagi: V Zj.Nauk.PTMN.Gdańsk,29-31 maja 1996.Streszcz.ref.zj.
Polskie słowa kluczowe: Białaczka ; Interleukiny
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
38/55
Autorzy: B[eata] Kiersnowska-Rogowska, T. Petelski, F[ranciszek] Rogowski, A[nna] Bodzenta-Łukaszyk, J[olanta] Sawicka-Powierza, A[nna] Citko, E[wa] Jaroszewicz.
Tytuł oryginału: Granulocytarny czynnik wzrostu kolonii /G-CSF/,interleukina 6 i selektyna P w białaczkach.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1996 : T.10, s.107.
Uwagi: V Zj.Nauk.PTMN.Gdańsk,29-31 maja 1996.Streszcz.ref.zj.
Polskie słowa kluczowe: Białaczka ; Interleukina 6 ; Selektyna P
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
39/55
Autorzy: Franciszek Rogowski, Iwona Skiba-Choińska, Ewa Jaroszewicz, Anna Citko.
Tytuł oryginału: Metody izotopowe w ocenie przeciwzapalnego działania przeciwciał przeciwko cząsteczkom adhezyjnym w ostrym uszkodzeniu płuc szczurów.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1996 : T.10, s.74.
Uwagi: V Zj.Nauk.PTMN.Gdańsk,29-31 maja 1996.Streszcz.ref.zj.
Polskie słowa kluczowe: Płuca - patofizjologia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
40/55
Autorzy: J[anusz] Popko, M. Rogalski, W. Zwierz, F[ranciszek] Rogowski, T[omasz] Macias.
Tytuł oryginału: Przydatność diagnostyczna scyntygrafii trójfazowej kośćca w pediatrii.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1996 : T. 10 (19), s. 117
Polskie słowa kluczowe: Choroby kości - scyntygrafia ; Scyntygrafia - metody ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Bone diseases - radionuclide imaging ; Radionuclide imaging - methods ; Child
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
41/55
Autorzy: P. Lass, A. Badzio, E. Jassem, M. Taraszewska, E. Mierzejewska, F[ranciszek] Rogowski, G. Romanowicz, K. Mizan, J.M. Słomiński.
Tytuł oryginału: Scyntygrafia perfuzyjna i wentylacyjna płuc w monitorowaniu chemioterapii raka drobnokomórkowego płuc.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1996 : T.10, s.73.
Uwagi: V Zj.Nauk.PTMN.Gdańsk,29-31 maja 1996.Streszcz.ref.zj.
Polskie słowa kluczowe: Nowotwory płuc ; Rak drobnokomórkowy - scyntygrafia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
42/55
Autorzy: Tadeusz Budlewski, Franciszek Rogowski, Dariusz Lebensztejn, Maciej Kaczmarski, Edward Oczeretko, Dorota Jurgilewicz.
Tytuł oryginału: Scyntygraficzna ocena wnękowo-dwunastniczego tranzytu żółci u dzieci z przewlekłą antygenemią HBs.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1996 : T.10, s.14.
Uwagi: V Zj.Nauk.PTMN.Gdańsk,29-31 maja 1996.Streszcz.ref.zj.
Polskie słowa kluczowe: Żółć
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
43/55
Autorzy: Edward Oczeretko, Franciszek Rogowski, Tadeusz Budlewski.
Tytuł oryginału: Szacowanie wymiaru fraktalnego scyntygramów : porównanie wyników uzyskanych różnymi metodami.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1996 : T.10, s.87.
Uwagi: V Zj.Nauk.PTMN.Gdańsk,29-31 maja 1996.Streszcz.ref.zj.
Polskie słowa kluczowe: Scyntygrafia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
44/55
Autorzy: Edward Oczeretko.
Tytuł oryginału: Transformata falkowa - nowa metoda reprezentacji obrazów scyntygraficznych.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1996 : T.10, s.86.
Uwagi: V Zj.Nauk.PTMN.Gdańsk,29-31 maja 1996.Streszcz.ref.zj.
Polskie słowa kluczowe: Scyntygrafia
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
45/55
Autorzy: Dorota Jurgilewicz, Franciszek Rogowski, Lidia Malinowska, Andrzej Siemiątkowski, Edward Oczeretko, Tadeusz Budlewski, Wojciech Bauer.
Tytuł oryginału: Wczesna diagnostyka zaburzeń mikrokrążenia płucnego w przebiegu posocznicy za pomocą scyntygrafii perfuzyjnej i oznaczeń stężeń selektyny E i L w surowicy.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1996 : T.10, s.72.
Uwagi: V Zj.Nauk.PTMN.Gdańsk,29-31 maja 1996.Streszcz.ref.zj.
Polskie słowa kluczowe: Posocznica ; Krążenie krwi - scyntygrafia ; Selektyna E ; Selektyna L
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
46/55
Autorzy: E[dward] Oczeretko, F[ranciszek] Rogowski, T[omasz] Budlewski.
Tytuł oryginału: Perspektywy zastosowania analizy fraktalnej w medycynie nuklearnej.
Tytuł angielski: Fractal analysis perspectives in nuclear medicine.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1994 : T.8, s.92.
Uwagi: IV Zj.Nauk.Pol.Tow.Med.Nukl.Kraków,26-29 maja 1994.
Polskie słowa kluczowe: Zastosowanie metod matematycznych ; Medycyna nuklearna - metody
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
47/55
Autorzy: Franciszek Rogowski, Lidia Malinowska, Andrzej Siemiątkowski, Iwona Skiba, Dorota Jurgilewicz, Wojciech Bauer, Anna Citko, Sławomir Czaban, Tomasz Budlewski.
Tytuł oryginału: Kinetyka zmian stężeń cytokin u chorych z ostrą niewydolnością oddechową (ARDS), bedącą skutkiem urazów wielonarządowych.
Tytuł angielski: Kinetics of concentration changes of some cytokinins in patients with acute respiratory distress syndrome resulting from multiorgan injuries.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1992 : 6, 11, s.8-9
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
48/55
Autorzy: Franciszek Rogowski, Lidia Malinowska, Andrzej Siemiątkowski, Iwona Skiba, Dorota Jurgilewicz, Wojciech Bauer, Anna Citko, Sławomir Czaban, Tadeusz Budlewski.
Tytuł oryginału: Kinetyka zmian stężeń niektórych cytokin u chorych z ostrą niewydolnością oddechową (ARDS), będącą skutkiem urazów wielonarządowych.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1992 : 6, 1 (11)
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
49/55
Autorzy: Beata Kiersnowska-Rogowska, Franciszek Rogowski, Dorota Jurgilewicz, Iwona Skiba, Anna Citko, Tadeusz Budlewski.
Tytuł oryginału: Stężenia wybranych interleukin i kachektyny w osoczu chorych na białaczki.
Tytuł angielski: Concentration of chosen interleukins and cachectin in the plasma of patients with leukemia.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1992 : 6, 11, s.33-34
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
50/55
Autorzy: Franciszek Rogowski, Lidia Malinowska, Wojciech Bauer, Dorota Jurgilewicz, Iwona Skiba, Andrzej Siemiątkowski, Małgorzata Malinowska, Marek Maksymczuk, Anna Citko, Tomasz Budlewski.
Tytuł oryginału: Wartość izotopowych oznaczeń enzymu konwertującego (ACE) stężenia kachetyny (TNF-alfa) i interleukiny-1beta(Il-1beta) w diagnostyce ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) towarzyszącej posocznicy.
Tytuł angielski: Value of isotopic determinations of activity of converting enzyme (ACE), cachectin (TNF-alfa) and interleukin-1beta(Il-beta) in diagnosis of acute respiratoery disterss syndrome (ARDS) accompanying sepsis.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1992 : 6, 11, s.8
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
51/55
Autorzy: Edward Oczeretko, Franciszek Rogowski.
Tytuł oryginału: Wymiar fraktalny i jego zastosowanie w biologii i medycynie.
Tytuł angielski: Fractal dimension and its application in biology and medicine.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1992 : 6, 2, s.205-212
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
52/55
Autorzy: Beata Kiersnowska-Rogowska, Franciszek Rogowski, Anna Citko, Ewa Jaroszewicz.
Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna oznaczeń radioimmunologicznych wybranych lipooksygenazowych metabolitów kwasu arachidonowego w osoczu chorych na białaczki szpikowe.
Tytuł angielski: Diagnostic value of radioimmunoassay analysis of selected arachidonic acid lipoxygenase metabolites in the blood plasma from myeloid leukemia patients.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1990 : 4, 1, s. 42
Uwagi: II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Poznań-Konin, 23-27 wrzesień 1990. (Streszczenia).
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
53/55
Autorzy: Franciszek Rogowski, Lidia Malinowska, Anna Citko, Andrzej Siemiątkowski, Ewa Jaroszewicz.
Tytuł oryginału: Zachowanie się stężeń niektórych eikozanoidów w zależności od stopnia obrzęku płuc u chorych z ostrą niewydolnością oddychania (ARDS).
Tytuł angielski: Blood serum concentration of some of eicosanoids in relation to the advancement of lung edema in patients with acute respiratory distress syndrome (ARDS).
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1990 : 4, 1, s. 72-73
Uwagi: II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Poznań-Konin, 23-27 wrzesień 1990. (Streszczenia).
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
54/55
Autorzy: Franciszek Rogowski, Anna Citko.
Tytuł oryginału: Radioizotopowa diagnostyka ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome) - zespołu ostrej niewydolności oddechowej dorosłych. 1. Badania in vitro.
Tytuł angielski: Radioisotope diagnosis of Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS). In vitro examinations.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1989 : 3, 1, s. 75-84
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
55/55
Autorzy: Franciszek Rogowski, Anna Citko.
Tytuł oryginału: Radioizotopowa diagnostyka ARDS - zespołu ostrej niewydolności oddechowej dorosłych. 2. Badania in vivo.
Tytuł angielski: Radioisotope diagnosis of ARDS - the syndrome of acute respiratory insufficiency of adults. 2. In vivo studies.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1989 : 3, 2, s. 155-161
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB