logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: ROCZNIKI AKADEMII MEDYCZNEJ IM JULIANA MARCHLEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
Liczba odnalezionych rekordów: 166Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/166
Tytuł oryginału: Peptydy włókniako-mięsaka wywołanego metylocholantrenem u szczurów.
Tytuł angielski: The peptides of fibrosarcoma induced by methylcholantrene in rats.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1989 : 31-32, s. 77-82
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
2/166
Tytuł oryginału: Purification and properties of N-acetyl-beta-D-glucosaminidase from human gastric mucous membrane.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1989 : 31-32, s. 29-38
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
3/166
Tytuł oryginału: Badania autoradiograficzne i histochemiczne wpływu werukaryny I na komórki raka wysiękowego Ehrlicha w różnych fazach cyklu komórkowego.
Tytuł angielski: Autoradiographic and histochemical studies on the effect of verrucarin I on Ehrlich ascites carcinoma cells in various phases of the cell cycle.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1984-1985 : 29-30, s. 95-106
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
4/166
Tytuł oryginału: Badania histologiczne, histochemiczne i ultrastrukturalne mięśnia sercowego szczurów karmionych dietą miażdżycorodną.
Tytuł angielski: Histological, histochemical and ultrastructural studies of the myocardium of rats fed on an atheromatogenic diet.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1984-1985 : 29-30, s. 129-144
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
5/166
Tytuł oryginału: Badania karotenoidów w komórkach Staphylococcus aureus.
Tytuł angielski: Carotenoids in Staphylococcus aureus cells.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1984-1985 : 29-30, s. 237-244
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
6/166
Tytuł oryginału: Badanie grzybów wodnych. 2. Grzyby wodne rzeki Narwi na odcinku Suraż-Tykocin oraz w ujściu rzeki Turoślanki i Supraśli na tle zróżnicowanego środowiska.
Tytuł angielski: Studies on aquatic fungi. 2. Aquatic fungi of the river Narew from Suraż to Tykocin and the mouths of the rivers Turoślanka and Supraśl with reference to differences in the environment.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1984-1985 : 29-30, s. 77-94
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
7/166
Tytuł oryginału: Influence of ethanol and acetaldehyde on blood coagulation (examination in vitro).
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1984-1985 : 29-30, s. 153-162
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
8/166
Tytuł oryginału: Influence of ethanol and acetaldehyde on the fibrinolytic system (examinations in vitro).
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1984-1985 : 29-30, s. 163-173
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
9/166
Tytuł oryginału: Obciążenie umysłowe i emocjonalne maszynistów lokomotyw w obsadzie jednoosobowej i dwuosobowej.
Tytuł angielski: Mental and emotional load in railway engine-drivers of one and two-man crews.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1984-1985 : 29-30, s. 261-274
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
10/166
Tytuł oryginału: Odpowiedź immunologiczna typu późnego w ostrych chorobach naczyniowych mózgu.
Tytuł angielski: Delayed immunological response in acute cerebrovascular diseases.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1984-1985 : 29-30, s. 189-199
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
11/166
Tytuł oryginału: Preference for individual digits in a railway time-table.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1984-1985 : 29-30, s. 255-260
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
12/166
Tytuł oryginału: Próba oceny odporności komórkowej u chorych z ostrymi schorzeniami naczyniowymi mózgu na podstawie wyników testu skórnego 2,4-dinitrochlorobenzenem.
Tytuł angielski: An attempt to evaluate cellular immunity in patients with acute cerebrovascular diseases on the basis of skin tests with 2,4-dinitrochlorobenzene.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1984-1985 : 29-30, s. 201-208
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
13/166
Tytuł oryginału: Rola katepsyny D w inaktywacji czynnika płytkowego 4 i płytkowego stabilizatora włóknika.
Tytuł angielski: The role of cathepsin D in inactivation of platelet factor 4 and the platelet fibrin stabilizing factor.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1984-1985 : 29-30, s. 145-152
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
14/166
Tytuł oryginału: Stosunek ziarniaków do pałeczek w bakterioplanktonie wód płynących o różnym stopniu zanieczyszczenia.
Tytuł angielski: The ratio of cocci to bacilli in the bacterioplankton of running water of varying degrees of pollution.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1984-1985 : 29-30, s. 209-225
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
15/166
Tytuł oryginału: Susceptibility of different types of collagen to the action of cathepsin D.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1984-1985 : 29-30, s. 53-58
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
16/166
Tytuł oryginału: The chemical composition of specific antigenic protein of Guerin epithelioma.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1984-1985 : 29-30, s. 3-8
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
17/166
Tytuł oryginału: Wpływ etanolu i acetaldehydu na aktywność i uwalnianie katepsyn z lizosomów wątroby psa (badania in vitro).
Tytuł angielski: Influence of ethanol and acetaldehyde on the activity and release of cathepsins from lysosomes of the dog liver (studies in vitro).
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1984-1985 : 29-30, s. 59-76
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
18/166
Tytuł oryginału: Wpływ sposobu dawkowania levamisolu na wybrane elementy odporności komórkowej świnek morskich.
Tytuł angielski: The effect of frequency of administration of levamisole on certain indices of the cell immunity.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1984-1985 : 29-30, s. 175-187
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
19/166
Tytuł oryginału: Wpływ zanieczyszczenia wody na dynamikę bakterii w rzekach.
Tytuł angielski: The effect of water pollution on the dynamics of bacteria in rivers.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1984-1985 : 29-30, s. 227-235
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
20/166
Tytuł oryginału: Zastosowanie chromatografii powinowactwa do oczyszczania dezaminazy z tarczycy wieprzowej.
Tytuł angielski: The application of affinity chromatography in the purification of adenosine deaminase from the pig thyroid gland.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1984-1985 : 29-30, s. 9-20
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
21/166
Tytuł oryginału: Aktywność tromboplastyczna i aktywność aktywatora plazminogenu perlaka i tkanki ziarninowej ucha środkowego.
Tytuł angielski: Thromboplastic activity and activity of plasminogen activator of cholesteatoma and granular tissue of the middle ear.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1983 : 28, s. 105-108
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
22/166
Tytuł oryginału: Characterization of N-acetylglucosamine kinase preparations isolated from various animal tissues.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1983 : 28, s. 31-47
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
23/166
Tytuł oryginału: Morfologia jądra siatkowatego olbrzymiokomórkowego u szczura.
Tytuł angielski: The morphology of the nucleus reticularis gigantocellularis in the rat.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1983 : 28, s. 5-16
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
24/166
Tytuł oryginału: Obraz zmian neurohistologicznych w kłykcinach kończystych sromu.
Tytuł angielski: Neurohistological changes in condylomata acuminata of the vulva.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1983 : 28, s. 109-116
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
25/166
Tytuł oryginału: Skład, właściowości i struktura ludzkiego śluzu żołądkowego.
Tytuł angielski: Composition, properties and structure of human gastric mucine gel.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1983 : 28, s. 49-52
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
26/166
Tytuł oryginału: The elderly in Białystok: P. 1. Assumption, organization and progress of the study.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1983 : 28, s. 53-63
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
27/166
Tytuł oryginału: The elderly in Białystok: P. 2. Family structure and living conditions.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1983 : 28, s. 65-78
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
28/166
Tytuł oryginału: The elderly in Białystok: P. 3. Health status and function ability.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1983 : 28, s. 79-92
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
29/166
Tytuł oryginału: The elderly in Białystok: P. 4. Mode of life.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1983 : 28, s. 93-104
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
30/166
Tytuł oryginału: The preparation of N-acetylglucosamine kinase from various animal tissues.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1983 : 28, s. 17-30
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
31/166
Tytuł oryginału: Aktywność lizozymu surowicy krwi ludzi zdrowych z uwzględnieniem pór roku.
Tytuł angielski: The activity of the blood serum lysozyme in healthy persons according to the year seasons.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 153-159
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
32/166
Tytuł oryginału: Aktywność reninowa osocza (a.r.o.) w ostrym wirusowym zapaleniu wątroby (wzw) i przewlekłych hepatopatiach.
Tytuł angielski: Blood plasma renin activity in cases of viral hepatitis and chronic hepatopathies.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 47-63
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
33/166
Tytuł oryginału: Aktywność trombopoetyczna osocza u chorych z białaczką limfatyczną przewlekłą.
Tytuł angielski: Thrombopoietic plasma activity in patients with chronic lymphatic leukaemia.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 71-76
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
34/166
Tytuł oryginału: Badania biochemiczne surowicy krwi oraz histochemiczne ścian tętniczek myometrium w EPH gestozie.
Tytuł angielski: Biochemical analysis of blood serum and histochemical assay of the arteriolae wall of myometrium in cases of EPH gestosis.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 97-105
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
35/166
Tytuł oryginału: Badania epidemiologiczne choroby niedokrwiennej serca w Białymstoku i w gminie Suchowola.
Tytuł angielski: Epidemiological studies on the ischaemic heart disease (IHD) in the Białystok town and the Suchowola parish.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 133-139
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
36/166
Tytuł oryginału: Badania histologiczne, histochemiczne i ultrastrukturalne tętnicy głównej szczura we wczesnym okresie miażdżycy doświadczalnej.
Tytuł angielski: Histology, histochemistry and ultrastructure of the rat aorta at the early period of experimental atherosclerosis.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 167-178
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
37/166
Tytuł oryginału: Badania kompleksów karotenoproteinowych u zwierząt. 1. Powstawanie astaksantyny jako karotenoidu wchodzącego w skład kompleksów karotenoproteinowych u skorupiaków.
Tytuł angielski: Studies on the carotene-protein complexes in animals. 1. Formation of astaxanthin a carotenoid being the constituent of the carotene-protein complexes in Crustacea.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 65-74
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
38/166
Tytuł oryginału: Badania morfologiczne i histochemiczne tkanki łącznej w przeszczepialnym nabłoniaku Guerin po podaniu cysteiny.
Tytuł angielski: Morphological and histochemical investigations of the connective tissue in a transplantable Guerin epithelioma after cysteine administration.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 3-20
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
39/166
Tytuł oryginału: Badania nad dysproteinemią immunoglobulinową IgG, IgA, IgM w wirusowym zapaleniu wątroby w korelacji z antygenemią hepatitis B i w zależności od stopnia uszkodzenia miąższu wątroby.
Tytuł angielski: Studies on the IgG, IgA and IgM immunoglobulins dysproteinaemia in cases of viral hepatitis. Correlation with hepatitis B antigenaemia and the severity of the liver parenchyma damage.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 137-151
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
40/166
Tytuł oryginału: Badania nad odczynowością immunologiczną u chorych z tasiemczycą o etiologii Taenia saginata.
Tytuł angielski: Studies on the immunoreactivity in patients with taeniasis.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 263-272
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
41/166
Tytuł oryginału: Badania nad strukturą i sprawnością opieki zdrowotnej i społecznej w osiedlach mieszkaniowych.
Tytuł angielski: Analysis of structure and competence of health and social care in housing quaters.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 197-247
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
42/166
Tytuł oryginału: Badania nad wpływem heparyny i hydrokortyzonu na aktywność nerkowego inhibitora erytropoetyny w doświadczalnym uszkodzeniu nerek.
Tytuł angielski: Studies on the effect of heparin and hydrocortisone on the activity of kidney erythropoietin inhibitor in the rats given nephrotoxic substances.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 247-262
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
43/166
Tytuł oryginału: Badania odpowiedzi humoralnej ustroju w różnych postaciach astmy oskrzelowej z uwzględnieniem wpływu stosowanych leków, zakażenia dróg oddechowych oraz stanu klinicznego chorych.
Tytuł angielski: The humoral response in various types of bronchial asthma in relation to the therapy, respiratory infection and the clinical state of the patients.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 3-18
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
44/166
Tytuł oryginału: Doświadczalne i kliniczne badania nad osoczowym układem kininotwórczym.
Tytuł angielski: Experimental and clinical studies on the blood plasma kininforming system.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 141-181
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
45/166
Tytuł oryginału: Enzymy oddechowe myometrium i ścian tętniczek myometrium w EPH-gestozie.
Tytuł angielski: Respiratory enzymes of the myometrium and of its blood vessels wall in cases of EPH-gestosis.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 213-220
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
46/166
Tytuł oryginału: Glikozaminoglikany i kwas N-acetyloneuraminowy (NANA) myometrium w EPH-gestozie.
Tytuł angielski: Human myometrium glycosaminoglycans and N-acetylneuraminic acid (NANA) in patients with EPH-gestosis.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s.205-211
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
47/166
Tytuł oryginału: Kariometria jądra łukowatego trzebionych szczurów.
Tytuł angielski: Karyometry of the arcuate nucleus in castrated rats.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 161-166
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
48/166
Tytuł oryginału: Kompleksy protaminy z kwasem poliwinylosulfonowym.
Tytuł angielski: Protamine - polyvinylsulphonic acid complexes.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 187-196
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
49/166
Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze a rodzaj pracy.
Tytuł angielski: Arterial hypertension and the kind of job.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 97-104
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
50/166
Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze w populacji mężczyzn w wieku 40-59 lat w Białymstoku oraz w gminie Suchowola.
Tytuł angielski: Arterial hypertension in population of men aged 40 to 59 years in the Białystok town and the Suchowola parish.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 89-95
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
51/166
Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze wśród osób z różną masą ciała.
Tytuł angielski: Arterial hypertension among persons with various body weight.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 113-122
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
52/166
Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze wśród osób z różnym stężeniem w surowicy cholesterolu lub trójglicerydów.
Tytuł angielski: Arterial hypertension among persons with various serum cholesterol and trigliceryde concentrations.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 123-131
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
53/166
Tytuł oryginału: Neomycyna i Biseptol w leczeniu niektórych salmoneloz.
Tytuł angielski: Neomycin and Biseptol in the treatment of salmonellosis induced by various pathogens.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 75-81
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
54/166
Tytuł oryginału: Niektóre aspekty regulacji i roli fibrynolizy w ustroju.
Tytuł angielski: Certain aspects of regulation of fibrinolysis and its role in the organism.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 21-63
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
55/166
Tytuł oryginału: Ocena megakariocytów w rozmazach szpiku kostnego chorych z niektórymi białaczkami z towarzyszącą trombocytopenią.
Tytuł angielski: Megakaryocytes in the bone marrow smears in patients with certain forms of leukaemia accompanied by thrombocytopenia.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 183-189
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
56/166
Tytuł oryginału: Położenie szczęki i żuchwy w doprzednich wadach zgryzu.
Tytuł angielski: Position of the upper and lower jaws in cases of anterior malocclusion.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 19-39
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
57/166
Tytuł oryginału: Poszukiwania syntetycznych poliaminoalkoholi o działaniu przeciwbakteryjnym.
Tytuł angielski: Search for synthetic polyaminoalcohols with antibacterial activity.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 227-238
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
58/166
Tytuł oryginału: Stimulation of collagen biosynthesis by serum in Balb c/3T3 cell cultures.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 65-70
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
59/166
Tytuł oryginału: Synteza 3'a-/9-amino-3,7-diazanonyloamino/-3'a-deoksydihydrostreptomycyny oraz 3'a-/9-amino-3,7-diazanonyloamino/-3'a-deoksy-1,3-dideamidynodihydrostreptomycyny.
Tytuł angielski: The synthesis of 3'a-/9-amino-3,7-diazanonyloamino/-3'a-desoxydihydrostreptomycin and 3'a-/9-amino-3,7-diazanonyloamino/-3'a-desoxy-1,3-dideamidinodihydrostreptomycin.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 179-185
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
60/166
Tytuł oryginału: Synteza prostych analogów antybiotyków aminoglikozydowych z acyklicznym aglikonem.
Tytuł angielski: Synthesis of the simple analogues of aminoglycoside antibiotics with acyclic aglycone.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 273-276
Uwagi: Streszcz. pr. habil.
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
61/166
Tytuł oryginału: Wpływ najczęściej stosowanych w rolnictwie pestycydów na niektóre parametry biologiczne Daphnia magna Straus (Crustacea).
Tytuł angielski: The effect of most frequently used pesticides on some biological parameters of Daphnia magna Straus (Crustacea).
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 41-45
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
62/166
Tytuł oryginału: Wpływ zawartości fluoru w wodzie pitnej na poziom fluoru w moczu i stan uzębienia chłopców w wieku 13-15 lat.
Tytuł angielski: The effect of fluorine in the drinking water on the concentration of this element in the urine and upon the dentition status in boys aged from 13 to 15 years.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 197-204
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
63/166
Tytuł oryginału: Wykazanie rodoksantyny w śledzionie kaczki cyraneczki (Anas crecca L.).
Tytuł angielski: Demonstration of rhodoxanthine in the spleen of garganey (Anas crecca L.).
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 129-135
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
64/166
Tytuł oryginału: Występowanie choroby niedokrwiennej serca i nadciśnienia tętniczego w Białymstoku i gminie Suchowola. Cz. 1. Organizacja badań i założenia metodyczne. Cz. 2. Charakterystyka ogólna badanych dwóch populacji: miasta Białegostoku i gminy Suchowola.
Tytuł angielski: The incidence of heart ischaemic disease and arterial hypertension in the Białystok town and the Suchowola parish. P. 1. Organization of studies and methodic assumptions. P. 2. General features of two populations investigated: one of the Białystok town, the second of the Suchowola parish.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 77-87
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
65/166
Tytuł oryginału: Występowanie doznań subiektywnych wśród osób z podwyższonym ciśnieniem tętniczym.
Tytuł angielski: Subjective experiences among persons with elevated arterial blood pressure.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 26, s. 105-112
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
66/166
Tytuł oryginału: Zachowanie się stężenia kortyzolu całkowitego i jego rytmu dobowego w przewlekłej chorobie wrzodowej leczonej operacyjnie.
Tytuł angielski: Concentration of total cortisol and its diurnal rhythm in cases of chronic ulcer disease treated surgically.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 83-96
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
67/166
Tytuł oryginału: Zależność wielkości siły mięśniowej zginaczy rąk od stanu rozwoju fizycznego dzieci.
Tytuł angielski: The relationship between the force of the hand flexors and the physical development of children.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 239-246
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
68/166
Tytuł oryginału: Związane z wiekiem zmiany w aktywności gruczołu łzowego u świnki morskiej w ocenie kariometrycznej.
Tytuł angielski: Age dependent alterations assessed karyometrically in the activity of the lacrimal gland of guinea pigs.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1982 : 27, s. 221-226
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
69/166
Tytuł oryginału: Aktywność neurosekrecyjna jądra nadwzrokowego u szczura w przebiegu doświadczalnej niedrożności jelita cienkiego.
Tytuł angielski: Neurosecretory activity of the supraoptic nucleus in rat with experimental small intestine obstruction.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1980 : 25, s. 41-48
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
70/166
Tytuł oryginału: Badania wpływu nowego analogu werukaryny E-WER I na wzrost nowotworów doświadczalnych.
Tytuł angielski: Investigations on the effect of a new analogue of verucarin E-WER I upon the growth of experimental tumors.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1980 : 25, s. 175-195
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
71/166
Tytuł oryginału: Impairment of mitochondria and Pasteur effect. 1. Stimulatory effect of factors released from mitochondria on glycolysis.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1980 : 25, s. 121-130
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
72/166
Tytuł oryginału: Impairment of mitochondria and Pasteur effect. 2. ATP concentration dependent Pasteur effect.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1980 : 25, s. 131-137
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
73/166
Tytuł oryginału: Kompleksowa charakterystyka szczepów Rothia dentocariosa jako ewentualnych czynników stanów zapalnych tkanek przyzębia.
Tytuł angielski: Complex characteristics of Rothia dentocariosa strains as possible etiological factors of paradontium tissue inflammation.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1980 : 25, s. 139-162
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
74/166
Tytuł oryginału: Metabolizm krwinek czerwonych u noworodków z chorobą hemolityczną.
Tytuł angielski: Metabolism of erythrocytes in newborns with hemolytic disease.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1980 : 25, s. 5-40
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
75/166
Tytuł oryginału: Naczynia dodatkowe pępowiny w trzecim trymestrze ciąży fizjologicznej.
Tytuł angielski: Accessory blood vessels of the umbilical cord in the third trimester of physiological pregnancy.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1980 : 25, s. 163-173
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
76/166
Tytuł oryginału: Próba zastosowania uproszczonych testów hydrobiologicznych na przykładzie oceny czystości wody rzek Białej, Supraśli i Narwi.
Tytuł angielski: An attempt at the applicability of simplified purity of river water.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1980 : 25, s. 75-89
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
77/166
Tytuł oryginału: Wpływ hydrokortyzonu na zmiany czynnościowe, morfologiczne i ultrastrukturalne kory nadnerczy w przebiegu doświadczalnego wstrząsu endotoksycznego.
Tytuł angielski: The influence of hydrocortisone on the functional, morphological and ultrastructure changes in the adrenal cortex in the course of experimental endotoxin shock.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1980 : 25, s. 91-111
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
78/166
Tytuł oryginału: Wpływ somatotropiny na gojenie się doświadczalnych złamań żuchwy u szczurów.
Tytuł angielski: The influence of somatotropine on healing of experimental mandibular fractures in rats.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1980 : 25, s. 49-74
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
79/166
Tytuł oryginału: Aktywność lizozymu w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy krwi dzieci zdrowych.
Tytuł angielski: The activity of lysozyme in teh cerebrospinal fluid and blood serum in healthy children.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 23, s. 35-43
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
80/166
Tytuł oryginału: Badania morfologiczne i histochemiczne wątroby szczura w ostrym i przewlekłym zatruciu fungicydem-octanem fenylortęciowym.
Tytuł angielski: Liver morphology and histochemistry in rats intoxicated acutely and chronically with a fungicide-phenylomercuric acetate.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 23, s.187-202
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
81/166
Tytuł oryginału: Badania nad wpływem molekularnego uszkodzenia elastyny i kolagenu na rozwój doświadczalnej rozedmy płuc wywołanej papainą.
Tytuł angielski: Studies on the effect of molecular damage to elastin and collagen upon the experimental lung emphysema induced with papain.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 24, s. 123-142
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
82/166
Tytuł oryginału: Badania nad występowaniem i biologicznymi właściwościami gronkowców enterotoksycznych A i B.
Tytuł angielski: Studies on the occurence and biological properties of A and B enterotoxic staphylococci.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 24, s. 105-122
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
83/166
Tytuł oryginału: Doświadczalna salmoneloza w warunkach napromieniowania.
Tytuł angielski: Experimental salmonellosis in irradiated rabbits.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 24, s. 5-52
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
84/166
Tytuł oryginału: Grzyby drożdżopodobne i pleśnie występujące w środowisku człowieka jako kryterium oceny zanieczyszczenia wód studziennych.
Tytuł angielski: Yeast-like fungi and moulds occuring in the man environment as a criterion of contamination of well waters.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 23, s. 129-136
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
85/166
Tytuł oryginału: Niektóre aspekty kinetyki 59Fe w ostrym doświadczalnym zapaleniu.
Tytuł angielski: Certain aspects of 59Fe kinetics in acute experimental inflammation.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 23, s. 45-50
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
86/166
Tytuł oryginału: Niektóre właściowści fibrynolityczne i koagulacyjne osocza po kontakcie z alkoholem n-amylowym.
Tytuł angielski: Some fibrinolitic and coagulation paterns of a blood plasma after contact with n-amyl alcohol.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 24, s. 91-104
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
87/166
Tytuł oryginału: Ocena żywienia w stołówkach internatów szkół ponadpodstawowych woj. białostockiego oraz stołówkach akademickich miasta Białegostoku.
Tytuł angielski: The assessment of nourishment in the messes of secondary school boarding-houses in the Białystok region and in the messes of high school hostels in the Białystok city.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 23, s. 179-185
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
88/166
Tytuł oryginału: Proporcje ręki i palców u młodzieży ze szkół białostockich.
Tytuł angielski: Hand and fingers proportions in the youth of the Białystok primary schools.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 24, s. 69-82
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
89/166
Tytuł oryginału: Próba kwalifikacji województwa białostockiego jako terenu endemicznego wola.
Tytuł angielski: An attempt at qualifying the Białystok province an area with endemic goitre.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 23, s. 171-178
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
90/166
Tytuł oryginału: Rozwój przerzutów raka Guerin w płucach szczura.
Tytuł angielski: The growth of Guerin tumor metastases in the rat lungs.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 24, s. 53-68
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
91/166
Tytuł oryginału: Właściwości polimeru fibryny po reakcji z wyciągami ścian naczyń krwionośnych.
Tytuł angielski: The properties of fibrin polymer after reaction with blood vessel wall extracts.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 23, s. 203-225
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
92/166
Tytuł oryginału: Wpływ foschloru (0,0-dwumetylofosfonian 2,2,2-trójchloro-1-hydroksyetyl) na organizmy wodne.
Tytuł angielski: The effect of foschlor (0,0-dimethylphosphonate-2,2,2-trichlor-1-hydroxyetyl) on the water organisms.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 23, s. 149-158
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
93/166
Tytuł oryginału: Wpływ thiodanu na niektóre procesy fizjologiczne u Daphnia magna (Crustacea).
Tytuł angielski: The effect of thiodan on some physiological processes in Daphnia magna (Crustacea).
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 23, s. 27-34
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
94/166
Tytuł oryginału: Występowanie wapnia, magnezu, jodu, żelaza, cynku i miedzi w wodach do picia woj. białostockiego.
Tytuł angielski: The incidence of chemical elements calcium, magnesium, iodide, iron, zinc and copper in drinking water at the Białystok province.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 23, s. 137-147
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
95/166
Tytuł oryginału: Zaburzenia gospodarki węglowodanowej w ostrym zapaleniu trzustki.
Tytuł angielski: Carbohydrate metabolism disturbances in patients with acute pancreatitis.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 23, s. 87-107
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
96/166
Tytuł oryginału: Zaburzenia przemiany lipidowej w ostrym zapaleniu trzustki.
Tytuł angielski: Studies on the lipid metabolism in acute pancreatitis.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 24, s. 143-173
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
97/166
Tytuł oryginału: Zachowanie się aktywności układu fibrynolitycznego osocza krwi żył obwodowych w chorobach tarczycy w okresie przedoperacyjnym.
Tytuł angielski: The effect of pharmacological pretreatment before the thyroid gland surgery on the fibrinolytic activity of peripheral blood plasma.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 23, s. 51-58
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
98/166
Tytuł oryginału: Zachowanie się immunoglobulin odpornościowych A, G, M oraz immunoglobuliny E w surowicy krwi dzieci ze stanami spastycznymi oskrzeli.
Tytuł angielski: The behaviour of immunoglobulins A, G, M and immunoglobulin E in the blood serum of children affected with spastic bronchitis.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 23, s. 59-73
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
99/166
Tytuł oryginału: Zachowanie się poziomu immunoglobulin klasy A, M i G w surowicy krwi i ślinie w przebiegu parodontopatii.
Tytuł angielski: The levels of immunoglobulins A, M and G in blood serum and in saliva in the course of parodonthopathy.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 23, s. 109-127
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
100/166
Tytuł oryginału: Zależność cech metrycznych kończyny dolnej od wysokości i masy ciała studentów Akademii Medycznej w Białymstoku.
Tytuł angielski: Dependence of metric patterns of lover extremity of the beight and body weight in students of the Białystok Medical School.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 24, s. 83-90
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
101/166
Tytuł oryginału: Zmiany histoenzymatyczne w mięśniu sercowym świnki morskiej pod wpływem głodzenia.
Tytuł angielski: The effect of starvation on the histochemical changes in the guinea pig heart muscle.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 23, s. 75-86
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
102/166
Tytuł oryginału: Zmiany morfologiczne i histochemiczne w błonie śluzowej jelita cienkiego szczurów pod wpływem podostergo zatrucia foschlorem.
Tytuł angielski: The effect of acute intoxication with foschlor on the morphological and histochemical changes on the small intestine mucosa in rats.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 23, s. 3-9
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
103/166
Tytuł oryginału: Zmiany narządowe w salmonelozie królików o etiologii Salmonella agona.
Tytuł angielski: Body organ changes in Salmonella agona induced salmonellosis in rabbits.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1979 : 23, s. 11-25
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
104/166
Tytuł oryginału: Aktywność beta-glukuronidazy soku żołądkowego w chorobach żołądka z bezkwasem histaminoopornym.
Tytuł angielski: The activity of beta-glucuronidase of the gastric juice in diseases with histamin resistant anacidosis.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 21, s. 103-114
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
105/166
Tytuł oryginału: Analiza absencji chorobowej oraz możliwości jej wykorzystania w planowaniu kadr służby zdrowia i opieki społecznej w woj. białostockim.
Tytuł angielski: The analysis of absenteeism and its possible usefulness for planning the staff of health service in the Białystok province.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 21, s. 193-203
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
106/166
Tytuł oryginału: Analiza epidemiologiczna zachorowań na grypę w województwie białostockim w roku 1971.
Tytuł angielski: Epidemiological analysis of influenza morbidity in the Białystok province in 1971.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 21, s. 173-184
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
107/166
Tytuł oryginału: Disturbances of haemostasis in liver cirrhotic patients treated with nicotinic acid.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 22, s. 193-208
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
108/166
Tytuł oryginału: Dynamika zmian białkowych i układu białokrwinkowego w przebiegu choroby włośnicowej.
Tytuł angielski: The dynamics of protein alterations and changes of the white blood cell system in the course of trichinellosis.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 21, s. 151-171
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
109/166
Tytuł oryginału: Hospitalizacja domowa.
Tytuł angielski: Home hospitalization.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 21, s. 205-214
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
110/166
Tytuł oryginału: Komórki tuczne i chromochłonne w tkankach krocza o zredukowanym unerwieniu
Tytuł angielski: Mastocytes and chromophilic cells in perineal tissues with reduced innervation
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 22, s. 45-56
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
111/166
Tytuł oryginału: Kompleksowa ocena stanu czystości wody rzeki Supraśl.
Tytuł angielski: A complex assessment of the water purity of the Supraśl river.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 21, s. 83-94
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
112/166
Tytuł oryginału: O zachowaniu się aktywności erytropoetycznej osocza i gospodarki żelazowej w zagrożonej ciąży
Tytuł angielski: Plasma erythropoietic activity and iron metabolism in high risk pregnancy
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977, s.11-44
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
113/166
Tytuł oryginału: Odbiorcze uszkodzenia słuchu u dzieci w wieku szkolnym leczonych w Klinice Laryngologicznej AM w Białymstoku w latach 1954-1975.
Tytuł angielski: Perceptive auditory organ damages in school children treated at the ORL Clinic of the Białystok Medical School in the years 1954-1975.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 22, s. 159-164
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
114/166
Tytuł oryginału: Pojawienie się punktu kostnienia trzeszczki śródręczno-paliczkowej palca V u dziewcząt w okresie pokwitania
Tytuł angielski: On the appearance of the metacarpophalangeal sesamoid bone of the V finger in adolescent girls
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977, s. 3-12
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
115/166
Tytuł oryginału: Proporcje budowy ciała studentów Akademii Medycznej w Białymstoku.
Tytuł angielski: Body proportions of students of the Białystok Medical School.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 22, s. 237-244
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
116/166
Tytuł oryginału: Radiokompetycyjna ocena kortyzolu i parametrów wiązania z białkami osocza w przebiegu chirurgicznego leczenia wola nadczynnego.
Tytuł angielski: Radiocompetitive assay of cortisol and plasma protein binding capacity of cortisol in the course of surgical treatment of hyperactive struma.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 22, s. 109-140
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
117/166
Tytuł oryginału: Stan somatyczny i wydolność fizyczna włókniarek kombinatu "Fasty".
Tytuł angielski: Somatic status and physical efficiency of the women textile workers of the "Fasty" factory.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 22, s. 231-236
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
118/166
Tytuł oryginału: Struktura zgonów z powodu grypy w czasie epidemii 1971 r. w województwie białostockim.
Tytuł angielski: The structure of deaths because of influenza epidemics in 1971 in in the Białystok province.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 21, s. 185-192
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
119/166
Tytuł oryginału: Wole endemiczne a rozwój fizyczny dzieci.
Tytuł angielski: Endemic goitre and the physical development of children.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 22, s. 149-157
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
120/166
Tytuł oryginału: Wpływ częściowego wycięcia tarczycy na aktywność układu fibrynolitycznego osocza krwi żył obwodowych.
Tytuł angielski: On the effect of partial strumectomy on the peripheral venous blood plasma.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 21, s. 13-21
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
121/166
Tytuł oryginału: Wpływ fungicydów na grzyby z rodzaju Aspergillus.
Tytuł angielski: The effect of fungicides on Aspergillus species organisms.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 22, s. 141-148
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
122/166
Tytuł oryginału: Wpływ ildamenu (oksyfedryny) na izolowane serce szczura.
Tytuł angielski: Effect of ildamen (oxyfedrine) on the isolated rat heart.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 22, s. 271-277
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
123/166
Tytuł oryginału: Wpływ niektórych materiałów stosowanych w endodoncji na hodowle tkankowe
Tytuł angielski: Biological properties of some materials applied in endodontics
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 21, s. 133-150
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
124/166
Tytuł oryginału: Wpływ opatrunków chirurgicznych na procesy gojenia się rany po gingiwektomii u mężczyzn
Tytuł angielski: The influence of the surgical dressings on healing processes of gingivectomy wound in men
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 22, s. 165-184
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
125/166
Tytuł oryginału: Wpływ wanadu na zachowanie niektórych lipidów i wagi ciała szczurów karmionych dietą wysokotłuszczową.
Tytuł angielski: On the effect of vanadium on the behaviour of certain lipid components and on the body weight of rats fet high-fatty diet.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1977 : 21, s. 63-81
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
126/166
Tytuł oryginału: Analiza przerzutów nowotworowych do serca w materiale sekcyjnym Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej AM w Białymstoku.
Tytuł angielski: Analysis of neoplastic metastases to heart in sectional material of the Department of Pathology of the Białystok Medical School.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1975 : 20, s. 79-88
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
127/166
Tytuł oryginału: Badania białek i niektórych innych składników płynów stawowych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Tytuł angielski: Proteins and certain components of synovial fluid from patients with rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1975 : 20, s. 37-62
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
128/166
Tytuł oryginału: Badania niektórych parametrów krzepnięcia i fibrynolizy u chorych z ostrymi chorobami naczyniowymi mózgu.
Tytuł angielski: The investigations of some parameters of blood clotting and fibrynolysis in patients with acute vascular cerebral diseases.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1975 : 20, s. 217-222
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
129/166
Tytuł oryginału: Badania wpływu syntetycznej pochodnej werukaryny E - Ver I i endoksanu na raka Guérin u szczurów.
Tytuł angielski: Studies on the effect of a synthetic derivative of Verucarin E (Ver I) and of endoxan on the Guérin tumor in rats.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1975 : 20, s. 105-126
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
130/166
Tytuł oryginału: Ocena wpływu hiperwentylacji na czynność napadową w zapisie elektroencefalograficznym u dzieci z padaczką.
Tytuł angielski: Estimation of the influence of hyperventilation on paroxysmal activity in EEG in children with epilepsy.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1975 : 20, s. 235-244
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
131/166
Tytuł oryginału: Rola zakażeń Candida albicans w rozwoju przewlekłych, nieswoistych chorób układu oddechowego w oparciu o badania mikologiczne, alergologiczne i serologiczne.
Tytuł angielski: The role of Candida albicans infections in the development of chronic non-specific respiratory diseases on the basis of mycological, allergological and serological investigations.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1975 : 20, s. 3-16
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
132/166
Tytuł oryginału: Wpływ niektórych aminokwasów na regenerację mięśni szkieletowych szczura białego.
Tytuł angielski: Effect of certain aminoacids on the regeneration of skeletal muscles of white rat.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1975 : 20, s. 89-104
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
133/166
Tytuł oryginału: Wpływ pochodnych werukaryny E na komórki raka wysiękowego Ehrlicha .
Tytuł angielski: Influence of Verucarin E derivatives on the cells of exudative Ehrlich tumour.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1975 : 20, s. 17-36
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
134/166
Tytuł oryginału: Wpływ somatotropiny na obraz morfologiczny wysp Langerhansa młodych i dorosłych świnek morskich.
Tytuł angielski: The effect of somatotrophine on the morphological picture of Langerhans islets in young and adult guinea-pigs.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1975 : 20, s. 63-78
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
135/166
Tytuł oryginału: Występowanie czynności wolnej w zapisie elektroencefalograficznym pod wpływem hiperwentylacji u dzieci z padaczką.
Tytuł angielski: The occurence of slow activity in eeg under the influence of hyperwentilation in children with epilepsy.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1975 : 20, s. 223-234
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
136/166
Tytuł oryginału: Badania kliniczne i biochemiczne nad zastosowaniem blokowania beta-receptorów układu adrenergicznego w indukcji i stymulacji porodu.
Tytuł angielski: Clinical and biochemical studies on the effect of adrenergic beta receptor blockade on the stimulation and induction of labor.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1974 : 19, s.17-57
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
137/166
Tytuł oryginału: Działalność i osiągnięcia naukowe klinik niezabiegowych AMB.
Tytuł angielski: Activities and scientific achievements of the non-surgical clinics of the Białystok Medical School.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1974, Supl.36, s.77-97
Uwagi: 25 lat Akademii Medycznej im.Juliana Marchlewskiego w Białymstoku w 30-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
138/166
Tytuł oryginału: Działanie siarczanu winblastyny, metotrexatu i alkeranu na chromosomy człowieka in vitro.
Tytuł angielski: The in vitro effects of vinblastine sulphate, metotrexate and alkeran on the human chromosomes.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1974 : 19, s.119-146
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
139/166
Tytuł oryginału: Rola Akademii Medycznej w kształceniu kadry lekarskiej.
Tytuł angielski: The participation of the Białystok Medical School in the education of medical personnel.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1974, Supl.36, s.9-19
Uwagi: 25 lat Akademii Medycznej im.Juliana Marchlewskiego w Białymstoku w 30-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
140/166
Tytuł oryginału: Rola Akademii Medycznej w kształceniu podypomowym lekarzy.
Tytuł angielski: The participation of the Białystok Medical School in postgraduate education of the physicians.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1974, Supl.36, s.21-28
Uwagi: 25 lat Akademii Medycznej im.Juliana Marchlewskiego w Białymstoku w 30-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Język publikacji: POL
141/166
Tytuł oryginału: Rola kolagenu w patogenezie gośćca przewlekłego postępującego.
Tytuł angielski: The role of collagen in pathogenesis of rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1974 : 19, s.59-102
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
142/166
Tytuł oryginału: The effect of stimulation of central and of the vagus on the phrenic activity after strychnine and picrotoxin.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1974 : 19, s.3-7
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
143/166
Tytuł oryginału: Wkład AMB w dynamizowanie rozwoju regionu Białostocczyzny.
Tytuł angielski: The participation of the Białystok Medical School in the actuation process of the Białystok Region.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1974, Suppl.36, s.163-182
Uwagi: 25 lat Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku w 30-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
144/166
Tytuł oryginału: Badania aktywności fosfataz niespecyficznych w granulocytach świnek morskich poddanych działaniu cytostatyków i promieni X.
Tytuł angielski: Nonspecific phosphatase of the guinea pig granulocytes exposed to the action of cytostatics and X-rays.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1973 : 18, s. 149-170
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
145/166
Tytuł oryginału: Badania histochemiczne białek grup SH i NH2 w pierwotnych rakach żołądka i odbytnicy.
Tytuł angielski: Histochemical studies on proteins, SH and NH2 groups in cases of primary gastric and rectal carcinoma.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1973 : 18, s. 261-268
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
146/166
Tytuł oryginału: Badania histologiczne i histochemiczne tętnicy głównej królika po wielokrotnym, dożylnym podaniu kofeiny.
Tytuł angielski: Histology and histochemistry of the aorta of rabbits after multiple i.v. injections of caffeine.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1973 : 18, s. 269-283
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
147/166
Tytuł oryginału: Badania morfologiczne i histochemiczne wpływu toksycznego i cytostatycznego azotowych pochodnych cukrów na nabłonek plemnikotwórczy świnek morskich.
Tytuł angielski: Morphological and histochemical studies on the toxic and cytostatic effects of the sugar nitro derivatives upon the seminiferous epithelium of quinea pig.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1973 : 18, s. 243-259
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
148/166
Tytuł oryginału: Badania nad oddziaływaniem hipertonicznych roztworów mocznika na transport sodu w komórkach mięśnia gładkiego taśmy okrężnicy świnki morskiej.
Tytuł angielski: The investigations into the influence of hypertonic urea solutions on sodium transport in smooth muscle cell of taenia coli in guinea pig.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1973 : 18, s.299-311
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
149/166
Tytuł oryginału: Badania nad udziałem endogennych katecholamin w zjawisku rozkurczowego działania acetylocholiny na dwunastnicę szczura.
Tytuł angielski: Studies on the role of endogenous catecholamines in the acetylcholine -induced relaxation of rat duodenum.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1973 : 18, s.329-333
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
150/166
Tytuł oryginału: Badania nad wpływem estradiolu na gojenie się ran pęcherza moczowego swinki morskiej.
Tytuł angielski: The effect of oestradiol upon healing of the wounds of urinary bladder in guinea pig.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1973 : 18, s.171-185
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
151/166
Tytuł oryginału: Badania nad wpływem propranololu i fentolaminy na reaktywność izolowanej dwunastnicy szczura oraz na perystaltykę jelita cienkiego u myszek.
Tytuł angielski: The effect of propranolol and phentolamine upon the reactivity of the rat isolated duodenum and on the peristalsis of the mouse small intestine.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1973 : 18, s.187-200
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
152/166
Tytuł oryginału: Biosynteza glukozaminy i galaktozaminy z galaktozy.
Tytuł angielski: Biosynthesis of glucosamine and galactosamine from galactose.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1973 : 18, s.143-148
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
153/166
Tytuł oryginału: Kininogeneza w osoczu krwi.
Tytuł angielski: Blood plasma kininogenesis.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1973 : 18, s.55-69
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
154/166
Tytuł oryginału: O zaburzeniach gospodarki żelazowo-miedziowej w wirusowym zapaleniu wątroby (wzw).
Tytuł angielski: On the disturbances of the iron and copper metabolism in the course of viral hepatitis.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1973 : 18, s.93-112
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
155/166
Tytuł oryginału: Ocena zewnątrzywydzielniczej czynności trzustki u ludzi po zakwaszeniu dwunastnicy.
Tytuł angielski: Pancreatic exocrine function after duodenal acidification in men.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1973 : 18, s.323-327
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
156/166
Tytuł oryginału: Porównanie kilku metod badań cytologicznych w wykrywaniu raka płuc na tle materiału chorych Kliniki Grużlicy Płuc AMB.
Tytuł angielski: Comparison of several methods for cytological detection of lung carcinoma in patients of the TBC Clinic of Białystok Medical School.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1973 : 18, s.335-344
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
157/166
Tytuł oryginału: Udział synaps cholinergicznych w przekazywaniu hamujących oddziaływań nerwu błędnego na ośrodki wdechowe.
Tytuł angielski: On the role of cholinergic synapses in transmission of n. vagus inhibitory impulses to the respiratory centres.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1973 : 18, s.213-228
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
158/166
Tytuł oryginału: Wpływ borowiny białostockiej na niektóre drobnoustroje.
Tytuł angielski: The effect of Białystok therapeutic mud on some bacteria.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1973 : 18, s.3-14
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
159/166
Tytuł oryginału: Wydzielanie P-32 i Ca-45 przez gruczoł ślinianki przyusznej po przejściowym blokowaniu odpływu śliny.
Tytuł angielski: The investigation of P-32 and C - 45 secretion by the parotid gland after ligation of salivary ducts.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1973 : 18, s.313-321
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
160/166
Tytuł oryginału: Zmiany morfologiczne w stawach u szczurów otrzymujących adjuwans Freunda, kolagen i streptolizynę.
Tytuł angielski: Morphological changes in the joints of rats given collagen, streptolysine and Freund adjuvant.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1973 : 18, s. 285-297
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
161/166
Tytuł oryginału: Morfologia i histochemia neuronów jądra siatkowatego mostu głowowego królika.
Tytuł angielski: Morphology and histochemistry of the neurons of the rabbit.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1972 : 17, s.47-66
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
162/166
Tytuł oryginału: Obraz morfologiczny ślinianki podjęzykowej szczura białego po podaniu testosteronu, serogonadotropiny i pregnylu oraz po kastracji.
Tytuł angielski: The morphological picture of the sublingual salivary gland in rat after testosterone, serogonadotropin and pregnyl and after castration.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1972 : 17, s.3-14
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
163/166
Tytuł oryginału: Morfogeneza nowej błony wewnętrznej tętnicy w przeszczepie paskowym autogennym i z teritalu u psa.
Tytuł angielski: The morphogenesis of a newly formed arterial intima in an autogenous patch grafts and terital grafts in dogs.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1970 : 15, s. 309-317
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
164/166
Tytuł oryginału: Ten years of international exchange of scientific publications by the Library of Białystok Medical Academy
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1970 : 15, s.3-19
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: ENG
165/166
Tytuł oryginału: Wpływ pyłu polichlorku winylu (PCW) na układ oddechowy szczura.
Tytuł angielski: Influence of polyvinyl chloride (PCV) dust on rat respiratory system.
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1969 : Suplement 24
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
166/166
Tytuł oryginału: O zmianach starczych błony śluzowej macicy
Tytuł angielski: On senile changes in the mucous membrane of the userus
Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku
Szczegóły: 1967 : 12, s. 163- 178
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB