logo UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zapytanie: STANDARDY MEDYCZNE
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/40
Autorzy: Piotr Socha, Wojciech Jańczyk, Joanna Neuhoff-Murawska, Aldona Wierzbicka, Dariusz Lebensztejn, Artur Mazur, Jarosław Kwiecień, Marek Naruszewicz.
Tytuł oryginału: Olej rybi w profilaktyce i leczeniu zespołu metabolicznego.
Tytuł angielski: Fish oil in prevention and treatment of the metabolic syndrome.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2008, 5, s. 169-174
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
2/40
Autorzy: I[lona] Zagożdżon, A[leksandra] Żurowska, I. Bałasz, A[nna] Boguszewska, S. Prokurat, D. Drożdż, M. Szczepańska, E. Stefaniak, A. Jander, H. Ziółkowska, I. Makulska, B. Kołłątaj, T. Jarmoliński, G. Siteń, R. Stankiewicz, R[yszard] Wierciński.
Tytuł oryginału: Analiza zgonów w populacji dializowanych dzieci i młodzieży na podstawie danych z Polskiego Rejestru Dzieci Leczonych Nerkozastępczo (2000-2005).
Tytuł angielski: Rates and risk factors of mortality in children and adolescents on chronic dialysis. Data from the Polish National Registry for Children on Renal Replacement Therapy (2000-2005).
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2007 : T. 9 nr 29 supl., s. 14
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Uwagi: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Jachranka k. Warszawy, 10 - 12. 05. 2007 r.

Polskie słowa kluczowe: Dializa nerek - śmiertelność ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Renal dialysis - mortality ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
3/40
Autorzy: A. Korzeniecka-Kozerska, W[alentyna] Zoch-Zwierz.
Tytuł oryginału: Dysfunkcja dolnych dróg moczowych u dzieci z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi.
Tytuł angielski: Lower urinary tract dysfunction in children with vesicoureteric reflux.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2007 : T. 9 nr 29 supl., s. 40
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Uwagi: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Jachranka k. Warszawy, 10 - 12. 05. 2007 r.

Polskie słowa kluczowe: Refluks pęcherzowo-moczowodowy - patofizjologia ; Urodynamika ; Pęcherz moczowy - patofizjologia ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Vesico-ureteral reflux - physiopathology ; Urodynamics ; Urinary bladder - physiopathology ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
4/40
Autorzy: A[nna] Wasilewska, W[alentyna] Zoch-Zwierz, M[irosława] Pietruczuk.
Tytuł oryginału: Ekspresja P-glikoproteiny (P-gp) w limfocytach dzieci z zespołem nerczycowym leczonych cyklosporyną A.
Tytuł angielski: Expression of P-glycoprotein in lymphocytes from cyclosporine A -treated nephrotic children.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2007 : T. 9 nr 29 supl., s. 18
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Uwagi: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Jachranka k. Warszawy, 10 - 12. 05. 2007 r.

Polskie słowa kluczowe: Glikoproteina P - krew ; Glikoproteina P - metabolizm ; Limfocyty - metabolizm ; Zespół nerczycowy - farmakoterapia ; Zespół nerczycowy - krew ; Cyklosporyna - stosowanie lecznicze ; Cyklosporyna - krew ; Inhibitory konwertazy angiotensyny - stosowanie lecznicze ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: P-glycoprotein - blood ; P-glycoprotein - metabolism ; Lymphocytes - metabolism ; Nephrotic syndrome - drug therapy ; Nephrotic syndrome - blood ; Cyclosporine - therapeutic use ; Cyclosporine - blood ; Angiotensin-converting enzyme inhibitors - therapeutic use ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
5/40
Autorzy: A[nna] Wasilewska, W[alentyna] Zoch-Zwierz, M[irosława] Pietruczuk.
Tytuł oryginału: Ekspresja P-glikoproteiny (P-gp) w limfocytach dzieci z zespołem nerczycowym w zależności od odpowiedzi na leczenie glikokortykosteroidami.
Tytuł angielski: Expression of P-glycoprotein in lymphocytes of nephrotic children in dependence on steroid response.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2007 : T. 9 nr 29 supl., s. 7
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Uwagi: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Jachranka k. Warszawy, 10 - 12. 05. 2007 r.

Polskie słowa kluczowe: Glikoproteina P - metabolizm ; Glikoproteina P - krew ; Zespół nerczycowy - farmakoterapia ; Zespół nerczycowy - krew ; Glikokortykosterydy - stosowanie lecznicze ; Antygeny CD3 - metabolizm ; Limfocyty - metabolizm ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: P-glycoprotein - metabolism ; P-glycoprotein - blood ; Nephrotic syndrome - drug therapy ; Nephrotic syndrome - blood ; Glucocorticoids - therapeutic use ; Antigens, CD3 - metabolism ; Lymphocytes - metabolism ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
6/40
Autorzy: Maciej Kaczmarski, Beata Cudowska, Jolanta Wasilewska, Bożena Nowowiejska, Urszula Daniluk.
Tytuł oryginału: Immunomodulacja w leczeniu i profilaktyce alergii pokarmowej.
Tytuł angielski: Immunomodulation in treatment and prevention of food allergy.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2007 : T. 4 nr 4:, s. 414-423
Polskie słowa kluczowe: Nadwrażliwość pokarmowa - leczenie ; Nadwrażliwość pokarmowa - leczenie dietą ; Nadwrażliwość pokarmowa - profilaktyka ; Nadwrażliwość pokarmowa - immunologia ; Probiotyki - stosowanie lecznicze ; Preparaty pokarmowe dla niemowląt
Angielskie słowa kluczowe: Food hypersensitivity - therapy ; Food hypersensitivity - diet therapy ; Food hypersensitivity - prevention & control ; Food hypersensitivity - immunology ; Probiotics - therapeutic use ; Infant formula
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
7/40
Autorzy: A[nna] Wasilewska, W[alentyna] Zoch-Zwierz, J[olanta] Tobolczyk, E. Tenderenda.
Tytuł oryginału: Stężenia białka CRP o wysokiej czułości (hs-CRP) u dzieci z zespołem nerczycowym.
Tytuł angielski: High-sensitivity CRP (HS-CRP) concentration in children with nephrotic syndrome.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2007 : T. 9 nr 29 supl., s. 19
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Uwagi: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Jachranka k. Warszawy, 10 - 12. 05. 2007 r.

Polskie słowa kluczowe: Zespół nerczycowy - farmakoterapia ; Zespół nerczycowy - krew ; Prednizon - stosowanie lecznicze ; Cyklosporyna - stosowanie lecznicze ; Białko C-reaktywne - analiza ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Nephrotic syndrome - drug therapy ; Nephrotic syndrome - blood ; Prednisone - therapeutic use ; Cyclosporine - therapeutic use ; C-reactive protein - analysis ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
8/40
Autorzy: A. Sabasińska, W[alentyna] Zoch-Zwierz, A[nna] Wasilewska, T[adeusz] Porowski.
Tytuł oryginału: Stężenie fibronektyny (FN) w surowicy i moczu dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym (OPM).
Tytuł angielski: Serum and urine fibronectin (FN) levels in children with vesicoureteral reflux (VUR).
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2007 : T. 9 nr 29 supl., s. 6
Uwagi: tekst równ. w jęz. ang.
Uwagi: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Jachranka k. Warszawy, 10 - 12. 05. 2007 r.

Polskie słowa kluczowe: Fibronektyny - krew ; Fibronektyny - mocz ; Refluks pęcherzowo-moczowodowy - krew ; Refluks pęcherzowo-moczowodowy - mocz ; Osmolarność ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Fibronectins - blood ; Fibronectins - urine ; Vesico-ureteral reflux - blood ; Vesico-ureteral reflux - urine ; Osmolar concentration ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL, ENG
9/40
Autorzy: Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Marcin Chlabicz, Marta Skrodzka.
Tytuł oryginału: Zaburzenia erekcji - algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.
Tytuł angielski: Erectile dysfunction - algorithm of diagnostic and treatment.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2007 : T. 4 nr 5, s. 534-540
Polskie słowa kluczowe: Impotencja - etiopatogeneza ; Impotencja - diagnostyka ; Impotencja - leczenie ; Wytyczne postępowania ; Algorytmy
Angielskie słowa kluczowe: Impotence - etiology ; Impotence - diagnosis ; Impotence - therapy ; Practice guidelines as topic ; Algorithms
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
10/40
Autorzy: Jolanta Lewko, Wiesław Zarzycki, Jan Kochanowicz.
Tytuł oryginału: Znaczenie edukacji w poprawie jakości życia pacjentów z neuropatią cukrzycową
Tytuł angielski: Importance of education in improving the quality of life of patients with diabetic neuropathy.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2006 : 8, 27, s. 50-51
Uwagi: II Ogólnopolska Konferencja " Pielęgniarstwo diabetologiczne - nowe zadania", Warszawa, 15-16 grudnia 2006 r. tekst równ. w jęz. ang.
Polskie słowa kluczowe: Neuropatie cukrzycowe - psychologia ; Powikłania cukrzycy - psychologia ; Edukacja pacjenta ; Jakość życia
Angielskie słowa kluczowe: Diabetic nephropathies - psychology ; Diabetes complications - psychology ; Patient education ; Quality of life
Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
Język publikacji: POL
11/40
Autorzy: Jerzy Socha, Danuta Jastrzębska, Anna Stolarczyk, Ewa Zagórecka, Piotr Socha.
Tytuł oryginału: Żywienie i stan odżywienia niemowląt w Polsce. Sprawozdanie z Konferencji Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2006 : T. 3 nr 3, s. 274-277
Uwagi: Sprawozdanie
Polskie słowa kluczowe: Fizjologia żywienia niemowląt ; Badanie sposobu żywienia ; Badania stanu odżywienia ; Polska - epidemiologia
Angielskie słowa kluczowe: Infant nutrition physiology ; Diet surveys ; Nutrition surveys ; Poland - epidemiology
Charakt. formalna: Inne
Język publikacji: POL
12/40
Autorzy: Elżbieta Jarocka-Cyrta, Maciej Kaczmarski.
Tytuł oryginału: Alergiczne zapalenie jelita grubego u dzieci.
Tytuł angielski: Allergic colitis in children.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2004 : 13, 6, s. 37-40
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
13/40
Autorzy: Mirosława Urban.
Tytuł oryginału: Czynniki patogenetyczne zaburzeń układu sercowo-naczyniowego i markery wczesnych zmian w układzie krążenia u chorych na cukrzycę typu 1.
Tytuł angielski: Pathogenetic factors of cardiovascular system disorders and early markers of pathologic changes in circulatory system in diabetes type 1.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 21 supl., s. 21-25
Uwagi: Patogeneza, zapobieganie , wczesna diagnostyka angiopatii i neuropatii cukrzycowej u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Wyzwanie dla współczesnej pediatrii pod redakcją Elżbiety Piontek.
Polskie słowa kluczowe: Cukrzyca typu 1 - powikłania ; Powikłania cukrzycy ; Choroby układu krążenia - etiopatogeneza ; Śródbłonek naczyniowy - patofizjologia ; Śródbłonek naczyniowy - patomorfologia ; Czynniki ryzyka
Angielskie słowa kluczowe: Diabetes mellitus, type 1 - complications ; Diabetes complications ; Cardiovascular diseases - etiology ; Endothelium, vascular - physiopathology ; Endothelium, vascular - pathology ; Risk factors
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
14/40
Autorzy: Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec.
Tytuł oryginału: Mózgowe porażenie dziecięce - standardy postępowania.
Tytuł angielski: Cerebral palsy - standards of the management.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2004 : 1, 1, s. 96-99
Polskie słowa kluczowe: Porażenie mózgowe dziecięce - etiopatogeneza ; Porażenie mózgowe dziecięce - diagnostyka ; Porażenie mózgowe dziecięce - klasyfikacja ; Porażenie mózgowe dziecięce - leczenie ; Wzorce odniesienia
Angielskie słowa kluczowe: Cerebral palsy - etiology ; Cerebral palsy - diagnosis ; Cerebral palsy - classification ; Cerebral palsy - therapy ; Reference standards
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
15/40
Autorzy: Maciej Kaczmarski, Mirosława Uścinowicz, Urszula Daniluk.
Tytuł oryginału: Niedożywienie organizmu a nadwrażliwość pokarmowa.
Tytuł angielski: Malnutrition and food hypersensivity in children.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2004 : 1, 2, s. 204-206
Polskie słowa kluczowe: Niedożywienie - etiopatogeneza ; Nadwrażliwość pokarmowa ; Niemowlęta ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Malnutrition - etiology ; Food hypersensitivity ; Infant ; Child
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
16/40
Autorzy: Zenon Siergiejko.
Tytuł oryginału: Nowe dane na temat wpływu infekcji na reaktywność oskrzeli.
Tytuł angielski: New data on effect of infections on bronchial hyperreactivity.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 18 suppl., s. 41-44
Uwagi: Przewlekłe i nawracające zapalenia dróg oddechowych Alergia - Infekcja, Pod redakcją Józefa Hałasy
Polskie słowa kluczowe: Nadreaktywność oskrzeli - etiopatogeneza ; Nadreaktywność oskrzeli - wirusologia ; Nadreaktywność oskrzeli - mikrobiologia ; Nadreaktywność oskrzeli - patofizjologia ; Zakażenia układu oddechowego - powikłania ; Choroby wirusowe - powikłania ; Zakażenia bakteryjne - powikłania
Angielskie słowa kluczowe: Bronchial hyperreactivity - etiology ; Bronchial hyperreactivity - virology ; Bronchial hyperreactivity - microbiology ; Bronchial hyperreactivity - physiopathology ; Respiratory tract infections - complications ; Respiratory tract infections - physiopathology ; Virus diseases - complications ; Bacterial infections - complications
Charakt. formalna: Polski referat zjazdowy
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
17/40
Autorzy: Jolanta Małyszko, Paweł Perkowski.
Tytuł oryginału: Ostre, niepowikłane zakażenia układu moczowego u kobiet.
Tytuł angielski: Acute uncomplicated urinary tract infection in woman.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2004 : 1, 12, s. 1259-1262
Polskie słowa kluczowe: Zakażenie narządów moczowych ; Zapalenie pęcherza moczowego ; Zapalenie nerek odmiedniczkowe ; Płeć żeńska
Angielskie słowa kluczowe: Urinary tract infections ; Cystitis ; Pyelonephritis ; Female
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
18/40
Autorzy: Stanisław Sierakowski, Otylia Kowal-Bielecka, Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz.
Tytuł oryginału: Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na twardzinę układową - 2003 r.
Tytuł angielski: References for assessment of patients with systemic sclerosis.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2004 : 1, 1, s. 5-11
Polskie słowa kluczowe: Twardzina układowa - diagnostyka ; Twardzina układowa - farmakoterapia ; Twardzina układowa - powikłania ; Wzorce odniesienia
Angielskie słowa kluczowe: Scleroderma, systemic - diagnosis ; Scleroderma, systemic - drug therapy ; Scleroderma, systemic - complications ; Reference standards
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
19/40
Autorzy: Andrzej Stankiewicz, Andrzej Mikita, Radosław Żywalewski.
Tytuł oryginału: Antybiotykoterapia w okulistyce.
Tytuł angielski: Antibiotic therapy in ophthalmology.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2003 : T. 4, 2, s. 778-783
Polskie słowa kluczowe: Środki przeciwbakteryjne - stosowanie lecznicze ; Okulistyka
Angielskie słowa kluczowe: Anti-bacterial agents - therapeutic use ; Ophthalmology
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
20/40
Autorzy: Anna Bodzenta-Łukaszyk, Aleksy Łukaszyk.
Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa - diagnostyka i leczenie.
Tytuł angielski: Asthma - diagnosis and therapy.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2003, 3, s. 898-902
Polskie słowa kluczowe: Astma - diagnostyka ; Astma - leczenie
Angielskie słowa kluczowe: Asthma - diagnosis ; Asthma - therapy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
21/40
Autorzy: Elżbieta Sołowiej, Wojciech Sobaniec.
Tytuł oryginału: Bóle krzyża u pacjentów wieku rozwojowego - standardy postępowania.
Tytuł angielski: Low back pain in patients of developing age standards of the management.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2003 : T. 5, 11, s. 1354-1358
Polskie słowa kluczowe: Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego - diagnostyka ; Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego - etiopatogeneza ; Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego - leczenie ; Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego - profilaktyka ; Dzieci ; Młodzież ; Wzorce odniesienia
Angielskie słowa kluczowe: Low back pain - diagnosis ; Low back pain - etiology ; Low back pain - prevention & control ; Low back pain - therapy ; Child ; Adolescent ; Reference standards
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
22/40
Autorzy: Mirosława Uścinowicz, Maciej Kaczmarski.
Tytuł oryginału: Choroby trzustki u dzieci - odrębności wieku rozwojowego.
Tytuł angielski: Pancreatic diseases in children - distinction in childhood.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2003 : nr 7/8, s. 1166-1172
Polskie słowa kluczowe: Choroby trzustki ; Dzieci
Angielskie słowa kluczowe: Pancreatic diseases ; Child
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
23/40
Autorzy: Szymon Brzósko, Michał Myśliwiec.
Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie zachowawcze kamicy moczowej.
Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of nephrolithiasis.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2003 : nr 7/8, s. 1124-1129
Polskie słowa kluczowe: Kamica moczowa - diagnostyka ; Kamica moczowa - leczenie
Angielskie słowa kluczowe: Urolithiasis - diagnosis ; Urolithiasis - therapy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
24/40
Autorzy: Teresa Orlik, Andrzej Milanowski, Wojciech Skorupa, Lesław Kluba, Aleksandra Korzeniewska, Lucyna Majka, Alina Minarowska, Robert Piotrowski, Dorota Sands, Maria Trawińska-Bartnicka, Martyna Wierzbicka, Krystyna Zmysłowska.
Tytuł oryginału: Długofalowy model postępowania fizjoterapeutycznego w mukowiscydozie.
Tytuł angielski: Long-term physiotherapy model in cystic fibrosis.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2003 : T. 5, 10, s. 1306-1314
Polskie słowa kluczowe: Mukowiscydoza - leczenie ; Mukowiscydoza - rehabilitacja ; Edukacja pacjenta
Angielskie słowa kluczowe: Cystic fibrosis - rehabilitation ; Cystic fibrosis - therapy ; Patient education
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
25/40
Autorzy: Andrzej Czernikiewicz.
Tytuł oryginału: Farmakologiczna terapia depresji młodzieńczej.
Tytuł angielski: Pharmacological treatment for major depression in adolescents.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2003 : T. 4, 5, s. 1024-1027
Polskie słowa kluczowe: Depresja - farmakoterapia
Angielskie słowa kluczowe: Depression - drug therapy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
26/40
Autorzy: Andrzej Czernikiewicz.
Tytuł oryginału: Farmakologiczna terapia depresji młodzieńczej.
Tytuł angielski: Pharmacological treatment for major depression in adolescents.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2003 : T. 5, 11, s. 1389-1392
Polskie słowa kluczowe: Depresja - farmakoterapia ; Środki przeciwdepresyjne - działanie szkodliwe ; Środki przeciwdepresyjne - stosowanie lecznicze ; Dzieci ; Młodzież
Angielskie słowa kluczowe: Depression - drug therapy ; Antidepressive agents - adverse effects ; Antidepressive agents - therapeutic use ; Serotonin upteke inhibitors - therapeutic use ; Child ; Adolescent
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
27/40
Autorzy: Ida Kinalska.
Tytuł oryginału: Najczęstsze błędy w postępowaniu lekarza rodzinnego w odniesieniu do chorób endokrynnych.
Tytuł angielski: The most common errors in general practicioner practice in respect to endocrinological diseases.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2003 : T.4, 1, s. 746-749
Polskie słowa kluczowe: Choroby układu wewnątrzwydzielniczego ; Lekarze rodzinni
Angielskie słowa kluczowe: Endocrine system diseases ; Physicians, family
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
28/40
Autorzy: Małgorzata Pac, Ewa Bernatowska, Barbara Pietrucha, Marek Migdał, Bożena Mikołuć, Janina Jastrzębska-Piotrowska.
Tytuł oryginału: Niepożądane odczyny poszczepienne po szczepieniu przeciw poliomyelitis u dzieci z zaburzeniami odporności.
Tytuł angielski: Adverse events to vaccines against poliomyelitis immunocompromised in children.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2003 : T. 5 nr 5, s. 1069-1072 bibliogr. 14 poz. abstr. streszcz.
Polskie słowa kluczowe: Odporność - niedobór ; Szczepionka przeciw poliomyelitis - działanie szkodliwe
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
29/40
Autorzy: Maria Mrozińska, Ewa Bernatowska, Leszek Szenborn, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Bożena Mikołuć, Marek Migdał.
Tytuł oryginału: Skład szczepionek - korzyści i zagrożenia.
Tytuł angielski: The ingredients of vaccines - profits and threats.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2003 : T. 5, 5, s. 1042-1053
Polskie słowa kluczowe: Szczepionki
Angielskie słowa kluczowe: Vaccines
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
30/40
Autorzy: Jacek Szechiński, Halina Garwolińska, Krystyna Bernacka.
Tytuł oryginału: Spondyloartropatie.
Tytuł angielski: Spondyloarthropathies.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2003 : T. 4, 12, s. 1414-1419
Polskie słowa kluczowe: Spondyloartropatie ; Spondyloartropatie - diagnostyka ; Spondyloartropatie - leczenie
Angielskie słowa kluczowe: Spondylarthropathies ; Spondylarthropathies - diagnosis ; Spondylarthropathies - therapy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
31/40
Autorzy: Andrzej Czernikiewicz.
Tytuł oryginału: Terapia zaburzeń zachowania u osób z otępieniem.
Tytuł angielski: Treatment of behavioral symptoms of dementia.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2003 : T. 4, 9, s. 1174-1179
Polskie słowa kluczowe: Zaburzenia zachowania - leczenie ; Otępienie
Angielskie słowa kluczowe: Behavioral symptoms - therapy ; Dementia
Charakt. formalna: Polski artykuł
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
32/40
Autorzy: Andrzej Czernikiewicz.
Tytuł oryginału: Zaburzenia lękowe - standardy terapii farmakologicznej. Część druga : Terapia zespołu lęku uogólnionego i fobii socjalnej.
Tytuł angielski: Anxiety disorders - guidelines of pharmacotherapy. Part two : Treatment of GAD and social phobia.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2003 : T. 4, 2, s. 816-821
Polskie słowa kluczowe: Nerwica lękowa - farmakoterapia ; Leczenie farmakologiczne - normy ; Wytyczne postępowania
Angielskie słowa kluczowe: Anxiety disorders - drug therapy ; Drug therapy - standards ; Practice guidelines as topic
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
33/40
Autorzy: Irena Białokoz-Kalinowska, Janina Piotrowska-Jastrzębska.
Tytuł oryginału: Potencjalne zagrożenia zdrowotne w populacji dzieci i młodzieży wynikające z niewłaściwego korzystania z mass mediów.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2002 : T. 4 nr 2 (28), s. 131-132
Polskie słowa kluczowe: Środki masowego przekazu
Angielskie słowa kluczowe: Mass media
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
34/40
Autorzy: Michał Myśliwiec.
Tytuł oryginału: Wczesna diagnostyka i leczenie przewlekłej niewydolności nerek.
Tytuł angielski: Early diagnosis and therapy of chronic renal insufficiency.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2002 : 3, 12, s. 669-675
Polskie słowa kluczowe: Niewydolność nerek przewlekła - diagnostyka ; Niewydolność nerek przewlekła - leczenie
Angielskie słowa kluczowe: Kidney failure, chronic - diagnosis ; Kidney failure, chronic - therapy
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
35/40
Autorzy: Andrzej Czernikiewicz.
Tytuł oryginału: Zaburzenia lękowe - standardy terapii farmakologicznej. Część pierwsza : Terapia zespołu lęku panicznego i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego.
Tytuł angielski: Anxiety disorders - guidelines of pharmacotherapy. Part one : Treatment of panic disorder and obessive compulsive disorder.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2002 : 3, 12, s. 662-668
Polskie słowa kluczowe: Nerwica lękowa - farmakoterapia ; Leczenie farmakologiczne - normy ; Wytyczne postępowania
Angielskie słowa kluczowe: Anxiety disorders - drug therapy ; Drug therapy - standards ; Practice guidelines as topic
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
36/40
Autorzy: Maciej Kaczmarski, Elżbieta Maciorkowska, Janusz Semeniuk.
Tytuł oryginału: Zasady postępowania diagnostyczno-leczniczego i profilaktycznego w alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci i młodzieży.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2002 : 4, 3, s. 44-52
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
37/40
Autorzy: Andrzej Milanowski, Andrzej Pogorzelski, Teresa Orlik, Robert Piotrowski, Jarosław Walkowiak, Wojciech Skorupa, Michał Witt, Tadeusz Latoś, Jerzy Żebrak, Anna Nowakowska, Dorota Sands, Tadeusz Mazurczak, Lucyna Majka, Alina Minarowska, Jerzy Socha.
Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of cystic fibrosis.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2002 : 4, 10, s. 600-612
Polskie słowa kluczowe: Mukowiscydoza - diagnostyka ; Mukowiscydoza - leczenie ; Wytyczne postępowania
Angielskie słowa kluczowe: Cystic fibrosis - diagnosis ; Cystic fibrosis - therapy ; Practice guidelines as topic
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca bez klasyfikacji merytorycznej
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
38/40
Autorzy: Maciej Kaczmarski, Elżbieta Maciorkowska, Janusz Semeniuk.
Tytuł oryginału: Zasady postępowania diagnostyczno-leczniczego i profilaktycznego w alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci i młodzieży.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2001 : 2, 8, s. 26-34
Polskie słowa kluczowe: Nadwrażliwość pokarmowa - diagnostyka ; Nadwrażliwość pokarmowa - leczenie
Angielskie słowa kluczowe: Hypersensitivity - therapy ; Hypersensitivity - diagnosis
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
39/40
Autorzy: Halina Kądziela-Olech, Janina Piotrowska-Jastrzębska.
Tytuł oryginału: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci.
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2001 : 3, 12 (26), s. 53-55
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
40/40
Autorzy: Maciej Kaczmarski, Elżbieta Maciorkowska, Janusz Semeniuk.
Tytuł oryginału: Zasady postępowania diagnostyczno - leczniczego i profilaktycznego w alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci i młodzieży
Czasopismo: Standardy Medyczne
Szczegóły: 2000 : 2, 3, s. 16-28.
Polskie słowa kluczowe: Nadwrażliwość pokarmowa
Charakt. formalna: Polski artykuł
Charakt. merytoryczna: Praca przeglądowa
Język publikacji: POL
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UMB